Commit 2496206d authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski Committed by Edward Wang

l10n: Polish update

Signed-off-by: Edward Wang's avatarEdward Wang <edward.c.wang@compdigitec.com>
parent 71d5d852
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="filebrowser_sdfail">Nie można otworzyć karty SD. Proszę sprawdź czy jest prawidłowo zamontowana.</string>
<string name="filebrowser_root">Katalog główny</string>
<string name="filebrowser_parent">..</string>
<string name="filebrowser_title">Wybierz plik do odtwarzania</string>
<string name="ml_no_media_dir">Brak katalogu mediów</string>
<string name="sortby">Sortuj według...</string>
<string name="sortby_name">Nazwy</string>
<string name="sortby_length">Długości</string>
<string name="searchable_hint">Szukaj…</string>
<string name="search_history">Historia</string>
<string name="search_found_results">Znaleziono %1$d pozycji</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">Znaleziono %1$d pozycję</item>
<item quantity="few">Znaleziono %1$d pozycje</item>
<item quantity="other">Znaleziono %1$d pozycji</item>
</plurals>
<string name="show_player">Pokaż odtwarzacz</string>
<string name="hide_mini_player">Ukryj mini-odtwarzacz</string>
<string name="play">Odtwórz</string>
<string name="append">Dołącz</string>
<string name="play_all">Odtwórz wszystko</string>
<string name="append_all">Dołącz wszystko</string>
<string name="delete">Usuń</string>
<string name="info">Informacje</string>
<string name="confirm_delete">Usunąć ten plik?</string>
<string name="pause">Pauza</string>
<string name="close">Zamknij</string>
<string name="not_show_again">"Nie pokazuj tego komunikatu ponownie."</string>
<string name="beta_warning">To jest wersja beta.\n\nTa wersja JEST NIE STABILNA!\n\nNIE używaj jej, dopóki wiesz co robisz.\n\nW przeciwnym razie, może ona zabić twojego kota, zniszczyć twój dom i rozpocząć apokalipsę Majów.\nUżywaj jej na własne ryzyko.\n\nŻyczymy miłej zabawy! :)</string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Nieznany wykonawca</string>
<string name="unknown_album">Nieznany album</string>
<string name="unknown_genre">Nieznany gatunek</string>
<string name="songs">Piosenki</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 piosenka</item>
<item quantity="few">%d piosenki</item>
<item quantity="other">%d piosenek</item>
</plurals>
<string name="artists">Wykonawcy</string>
<string name="albums">Albumy</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">1 album</item>
<item quantity="few">%d albumy</item>
<item quantity="other">%d albumów</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders_quantity">
<item quantity="one">1 podfolder</item>
<item quantity="few">%d podfoldery</item>
<item quantity="other">%d podfolderów</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Do folderu nadrzędnego</string>
<string name="all_albums">Wszystkie albumy</string>
<string name="genres">Gatunki</string>
<string name="playlists">Listy odtwarzania</string>
<string name="time_0">0:00</string>
<string name="title">Tytuł</string>
<string name="artist">Wykonawca</string>
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Katalog</string>
<string name="directories">Katalogi</string>
<string name="loading">Ładowanie…</string>
<string name="nomedia">Brak plików multimedialnych, proszę przenieś pliki na twoje urządzenie lub zmień ustawienia.</string>
<string name="mediafiles">Pliki multimedialne</string>
<string name="notavailable">niedostępne</string>
<string name="nosubdirectory">Brak podkatalogów.</string>
<string name="validation">Czy jesteś pewny?</string>
<string name="locked">zablokowane</string>
<string name="unlocked">odblokowane</string>
<string name="surface_best_fit">Najlepsze dopasowanie</string>
<string name="surface_fit_horizontal">Dopasuj poziomo</string>
<string name="surface_fit_vertical">Dopasuj pionowo</string>
<string name="surface_fill">Wypełnij</string>
<string name="surface_original">Wyśrodkuj</string>
<string name="thumbnail">Miniaturki</string>
<string name="refresh">Odśwież</string>
<string name="track_audio">Ścieżka dźwiękowa</string>
<string name="track_video">Ścieżka wideo</string>
<string name="track_text">Ścieżka napisów</string>
<string name="track_unknown">Nieznana ścieżka</string>
<string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Język: %1$s\n</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">%1$d kanał\n</item>
<item quantity="few">%1$d kanały\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanałów\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Częstotliwość próbkowania: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Rozdzielczość: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Liczba klatek: %1$.3f\n</string>
<string name="open">Otwórz</string>
<string name="open_mrl">Otwórz adres MRL</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Otwórz strumień sieciowy</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Podaj adres sieciowy: np. http://, mms:// lub rtsp://</string>
<string name="media_library">Biblioteka multimediów</string>
<string name="error_not_compatible">Przykro nam, ale twoje urządzenie nie jest obecnie obsługiwane przez tę wersję VLC dla Androida™\n\nKomunikat błędu (proszę o tym wspomnieć podczas debugowania):\n</string>
<!--Main VLC Interface-->
<string name="filebrowser_sdfail">Nie można otworzyć karty SD. Proszę sprawdź czy jest prawidłowo zamontowana.</string>
<string name="filebrowser_root">Katalog główny</string>
<string name="filebrowser_title">Wybierz plik do odtwarzania</string>
<string name="ml_no_media_dir">Brak katalogu mediów</string>
<string name="sortby">Sortuj według…</string>
<string name="sortby_name">Nazwy</string>
<string name="sortby_length">Długości</string>
<string name="searchable_hint">Szukaj…</string>
<string name="search_history">Historia</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">Znaleziono %1$d pozycję</item>
<item quantity="few">Znaleziono %1$d pozycje</item>
<item quantity="other">Znaleziono %1$d pozycji</item>
</plurals>
<string name="show_player">Pokaż odtwarzacz</string>
<string name="hide_mini_player">Ukryj mini-odtwarzacz</string>
<string name="play">Odtwórz</string>
<string name="play_as_audio">Odtwórz jako audio</string>
<string name="play_as_video">Odtwórz jako wideo</string>
<string name="append">Dołącz</string>
<string name="play_all">Odtwórz wszystko</string>
<string name="append_all">Dołącz wszystko</string>
<string name="delete">Usuń</string>
<string name="info">Informacje</string>
<string name="confirm_delete">Usunąć ten plik?</string>
<string name="pause">Pauza</string>
<string name="close">Zamknij</string>
<string name="not_show_again">Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.</string>
<string name="beta_warning">To jest wersja beta.\n\nTa wersja JEST NIE STABILNA!\n\nNIE używaj jej, dopóki wiesz co robisz.\n\nW przeciwnym razie, może ona zabić twojego kota, zniszczyć twój dom i rozpocząć apokalipsę Majów.\nUżywaj jej na własne ryzyko.\n\nŻyczymy miłej zabawy! :)</string>
<string name="info_title">VLC Beta</string>
<string name="unknown_artist">Nieznany wykonawca</string>
<string name="unknown_album">Nieznany album</string>
<string name="unknown_genre">Nieznany gatunek</string>
<string name="songs">Piosenki</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 piosenka</item>
<item quantity="few">%d piosenki</item>
<item quantity="other">%d piosenek</item>
</plurals>
<string name="artists">Wykonawcy</string>
<string name="albums">Albumy</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">1 album</item>
<item quantity="few">%d albumy</item>
<item quantity="other">%d albumów</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders_quantity">
<item quantity="one">1 podfolder</item>
<item quantity="few">%d podfoldery</item>
<item quantity="other">%d podfolderów</item>
</plurals>
<string name="parent_folder">Do folderu nadrzędnego</string>
<string name="all_albums">Wszystkie albumy</string>
<string name="genres">Gatunki</string>
<string name="playlists">Listy odtwarzania</string>
<string name="title">Tytuł</string>
<string name="artist">Wykonawca</string>
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Katalog</string>
<string name="directories">Katalogi</string>
<string name="loading">Ładowanie…</string>
<string name="nomedia">Brak plików multimedialnych, proszę przenieś pliki na twoje urządzenie lub zmień ustawienia.</string>
<string name="mediafiles">Pliki multimedialne</string>
<string name="notavailable">niedostępne</string>
<string name="nosubdirectory">Brak podkatalogów.</string>
<string name="validation">Czy jesteś pewny?</string>
<string name="locked">zablokowane</string>
<string name="unlocked">odblokowane</string>
<string name="surface_best_fit">Najlepsze dopasowanie</string>
<string name="surface_fit_horizontal">Dopasuj poziomo</string>
<string name="surface_fit_vertical">Dopasuj pionowo</string>
<string name="surface_fill">Wypełnij</string>
<string name="surface_original">Wyśrodkuj</string>
<string name="thumbnail">Miniaturki</string>
<string name="refresh">Odśwież</string>
<string name="track_audio">Ścieżka dźwiękowa</string>
<string name="track_video">Ścieżka wideo</string>
<string name="track_text">Ścieżka napisów</string>
<string name="track_unknown">Nieznana ścieżka</string>
<string name="track_codec_info">Kodek: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Język: %1$s\n</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">%1$d kanał\n</item>
<item quantity="few">%1$d kanały\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanałów\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Częstotliwość próbkowania: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Rozdzielczość: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Liczba klatek: %1$.3f\n</string>
<string name="open">Otwórz</string>
<string name="open_mrl">Otwórz adres MRL</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Otwórz strumień sieciowy</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Podaj adres sieciowy: np. http://, mms:// lub rtsp://</string>
<string name="media_library">Biblioteka multimediów</string>
<string name="error_not_compatible">Przykro nam, ale twoje urządzenie nie jest obecnie obsługiwane przez tę wersję VLC dla Androida™\n\nKomunikat błędu (proszę o tym wspomnieć podczas debugowania):\n</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC dla Androida™</string>
<string name="version">Wersja</string>
<string name="licence">Licencja</string>
<string name="revision">Rewizja</string>
<string name="about">O</string>
<string name="about_text">VLC dla Androida™ jest portem VLC Media Player, popularnego odtwarzacza multimedialnego wolnego oprogramowania. Wersja systemu Android™ może odczytać większość plików i strumieni sieciowych.</string>
<string name="for_android">dla Androida™</string>
<string name="compiled_by">Ta wersja VLC została skompilowana przez:</string>
<!--About-->
<string name="app_name_full">VLC dla Androida™</string>
<string name="version">Wersja</string>
<string name="licence">Licencja</string>
<string name="revision">Rewizja</string>
<string name="about">O</string>
<string name="about_text">VLC dla Androida™ jest portem VLC Media Player, popularnego odtwarzacza multimedialnego wolnego oprogramowania. Wersja systemu Android™ może odczytać większość plików i strumieni sieciowych.</string>
<string name="for_android">dla Androida™</string>
<string name="compiled_by">Ta wersja VLC została skompilowana przez:</string>
<string name="vlc_authors">Autorzy VLC.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Ustawienia</string>
<string name="main_prefs_category">Główne</string>
<string name="privacy_prefs_category">Prywatność</string>
<string name="clear_history">Wyczyść historię wyszukiwania</string>
<string name="advanced_prefs_category">Zaawansowane</string>
<string name="enable_iomx">Włącz sprzętowe przyspieszenie dekodowania</string>
<string name="advanced_debugging">Zaawansowane debugowanie</string>
<string name="quit">Zakończ aplikację</string>
<string name="clear_media_db">Wyczyść bazę danych mediów</string>
<string name="media_db_cleared">Baza danych mediów została wyczyszczona!</string>
<string name="detect_headset">Wykrywanie słuchawek</string>
<string name="detect_headset_detail">Pauzuj przy usunięciu słuchawek, wznów po włożeniu słuchawek</string>
<string name="enable_wheel_bar">Wyłącz okrągły pasek kontroli</string>
<string name="enable_verbose_mode">Szczegółowość</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Zwiększ szczegółowość informowania (logcat)</string>
<string name="aout">Wyjście dźwiękowe</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (natywny)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<!--Preferences-->
<string name="preferences">Ustawienia</string>
<string name="main_prefs_category">Główne</string>
<string name="privacy_prefs_category">Prywatność</string>
<string name="clear_history">Wyczyść historię wyszukiwania</string>
<string name="advanced_prefs_category">Zaawansowane</string>
<string name="enable_iomx">Włącz sprzętowe przyspieszenie dekodowania</string>
<string name="advanced_debugging">Zaawansowane debugowanie</string>
<string name="quit">Zakończ aplikację</string>
<string name="clear_media_db">Wyczyść bazę danych mediów</string>
<string name="media_db_cleared">Baza danych mediów została wyczyszczona!</string>
<string name="detect_headset">Wykrywanie słuchawek</string>
<string name="detect_headset_detail">Pauzuj przy usunięciu słuchawek, wznów po włożeniu słuchawek</string>
<string name="enable_wheel_bar">Wyłącz okrągły pasek kontroli</string>
<string name="enable_verbose_mode">Szczegółowość</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Zwiększ szczegółowość informowania (logcat)</string>
<string name="aout">Wyjście dźwiękowe</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (natywny)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment