Commit c28bf8fd authored by Hugo Beauzée-Luyssen's avatar Hugo Beauzée-Luyssen

Updated Romanian translation.

parent 19bd1377
......@@ -42,51 +42,51 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>ClipMetadataDisplayer</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formular</translation>
</message>
<message>
<source>Media Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Proprietatile fisierului media</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nume</translation>
<translation>Nume</translation>
</message>
<message>
<source>Duration</source>
<translation type="unfinished">Durata</translation>
<translation>Durata</translation>
</message>
<message>
<source>---</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>---</translation>
</message>
<message>
<source>Resolution</source>
<translation type="unfinished">Rezolutie</translation>
<translation>Rezolutie</translation>
</message>
<message>
<source>FPS</source>
<translation type="unfinished">FPS</translation>
<translation>FPS</translation>
</message>
<message>
<source>Number of video tracks</source>
<translation type="unfinished">Numarul pistelor video</translation>
<translation>Numarul pistelor video</translation>
</message>
<message>
<source>Number of audio tracks</source>
<translation type="unfinished">Numarul pistelor audio</translation>
<translation>Numarul pistelor audio</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>0</translation>
</message>
<message>
<source>Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Calea</translation>
</message>
<message>
<source>In project workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>In spatiul de lucru</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -144,7 +144,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A apărut o eroare. Ne pare rău pentru inconvenient, deşi am salvat proiectul dumneavoastra. Acest va fi redeschis data viitoare când deschideţi VLMC.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -182,23 +182,23 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sunteţi pe cale să mutati proiectul. Fiecare videoclip va fi copiat pe spaţiul de lucru nou.</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vreţi să continuaţi?</translation>
</message>
<message>
<source>Backup file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fisierul backup</translation>
</message>
<message>
<source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Un fişier de backup există pentru acest proiect. Vrei să-l încarc?</translation>
</message>
<message>
<source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Un fişier de backup depăşit a fost găsit. Vrei să-l şterg?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -290,11 +290,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Invalid medias</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Clip media invalid</translation>
</message>
<message>
<source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unele din fisierele media încărcate nu pot fi folosite pentru editarea video. Vrei VLMC să le transforme astfel încât puteţi să le folosească în proiectul dumneavoastră?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -475,67 +475,67 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Exporta</translation>
</message>
<message>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unelte</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Toolbar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bara de instrumente</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;To a file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Catre fisierul</translation>
</message>
<message>
<source>Render your project as a file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Randeaza proiectul in fisierul</translation>
</message>
<message>
<source>Share on &amp;Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Partajeaza pe &amp;Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Share your project on youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Partajeaza proiectul tau pe youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mod de selectare</translation>
</message>
<message>
<source>Cut mode</source>
<translation type="unfinished">Mod de tăiat</translation>
<translation>Mod de taiere</translation>
</message>
<message>
<source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>General</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tastatura</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Network</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Retea</translation>
</message>
<message>
<source>Video</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Video</translation>
</message>
<message>
<source>Audio</source>
<translation type="unfinished">Audio</translation>
<translation>Audio</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC nu s-a închis bine. Vreti să recupez proiectul dumneavoastră?</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -558,41 +558,41 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stergi sectiunea?</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy to workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nu se poate copia pe spaţiul de lucru</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t copy this media to workspace: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nu se poate copia acest fisier media pe spaţiul de lucru:%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MediaLibrary</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formular</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nume</translation>
<translation>Nume</translation>
</message>
<message>
<source>Tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Etichete</translation>
</message>
<message>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished">Importa</translation>
<translation>Importa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NotificationZone</name>
<message>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formular</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -634,11 +634,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>PathWidget</name>
<message>
<source>Select path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Selecteaza calea</translation>
</message>
<message>
<source>Select a path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Selecteaza o cale</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -849,74 +849,74 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preferintele proiectului</translation>
</message>
<message>
<source>Open the project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Deschide preferintele proiectului</translation>
</message>
<message>
<source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mod de selectare</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>The Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Youtube Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nume utilizator Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC won&apos;t store your passwords...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC nu va stoca parolele ...</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTTP Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Proxy Port</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> HTTP Proxy Port</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilizator Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTTP Utilizator Proxy</translation>
</message>
<message>
<source>Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The HTTP Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Http parola proxy</translation>
</message>
<message>
<source>The default location where to store projects folders</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Locaţia implicită în care se păstrează dosarele de proiecte</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PreferencesWidget</name>
<message>
<source>Project default location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Locatia implicita a proiectului</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -955,12 +955,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message>
<message>
<source>Rendering error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eroare de randare</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while rendering.
Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A apărut o eroare de randare.
Vă rugăm să verificaţi instalarea VLC înainte de a raporta problema.</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1100,18 +1101,18 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
</message>
<message>
<source>Videos(%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Video(%1)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SearchLineEdit</name>
<message>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Curata</translation>
</message>
<message>
<source>Filter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Filtru</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1134,134 +1135,134 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
</message>
<message>
<source>Project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preferintele proiectului</translation>
</message>
<message>
<source>VLMC Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Setari VLMC</translation>
</message>
<message>
<source>youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>youtube</translation>
</message>
<message>
<source>network</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>retea</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShareOnYoutube</name>
<message>
<source>Share On Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Partajeaza pe Youtube</translation>
</message>
<message>
<source>Username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Utilizator</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parola</translation>
</message>
<message>
<source>Autos &amp; Vehicles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automobile &amp; Vehicule</translation>
</message>
<message>
<source>Comedy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Comedie</translation>
</message>
<message>
<source>Education</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Educatie</translation>
</message>
<message>
<source>Entertainment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Divertisment</translation>
</message>
<message>
<source>Film &amp; Animation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Film&amp;Animatie</translation>
</message>
<message>
<source>Gaming</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jocuri</translation>
</message>
<message>
<source>Howto &amp; Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cum sa&amp;Stil</translation>
</message>
<message>
<source>Music</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Muzica</translation>
</message>
<message>
<source>News &amp; Politics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stiri&amp;Politici</translation>
</message>
<message>
<source>Nonprofits &amp; Activism</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nonprofit&amp;Activism</translation>
</message>
<message>
<source>People &amp; Blogs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oameni&amp;bloguri</translation>
</message>
<message>
<source>Pets &amp; Animals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Animale de companie&amp;Animale</translation>
</message>
<message>
<source>Science &amp; Technology</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Stinta&amp;Tehnologie</translation>
</message>
<message>
<source>Sports</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sporturi</translation>
</message>
<message>
<source>Travel &amp; Events</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Calatorie&amp;Evenimente</translation>
</message>
<message>
<source>Title</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Titlu</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation type="unfinished">Descriere</translation>
<translation>Descriere</translation>
</message>
<message>
<source>Tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Etichete</translation>
</message>
<message>
<source>Video Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dimensiune video</translation>
</message>
<message>
<source>Small (480 x 272)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mic (480 x 272)</translation>
</message>
<message>
<source>Medium (640 x 360)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mediu (640 x 360)</translation>
</message>
<message>
<source>Large (960 x 540)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mare (960 x 540)</translation>
</message>
<message>
<source>HD (1280 x 720)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HD (1280 x 720)</translation>
</message>
<message>
<source>Make this video public (Default: private)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Face public acest film (Implicit: privat)</translation>
</message>
<message>
<source>Category</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Categorie</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1445,15 +1446,15 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
</message>
<message>
<source>44100 Hz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>44100 Hz</translation>
</message>
<message>
<source>22050 Hz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>22050 Hz</translation>
</message>
<message>
<source>11025 Hz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>11025 Hz</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1559,19 +1560,19 @@ Apoi faceţi clic pe Next pentru a continua ......</translation>
<name>Workspace</name>
<message>
<source>File already exists!</source>
<translation type="unfinished">Fişierul există deja!</translation>
<translation>Fişierul există deja!</translation>
</message>
<message>
<source>A file with the same name already exists, do you want to overwrite it?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Un fişier cu acelaşi nume există deja, vrei să-l suprascrieţi?</translation>
</message>
<message>
<source>Workspace: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spaţiul de lucru:</translation>
</message>
<message>
<source> copied to </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>copiat in</translation>
</message>
</context>
</TS>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment