Commit da26b44d authored by Mailo Svetel's avatar Mailo Svetel Committed by Hugo Beauzée-Luyssen
Browse files

Czech translation updated


Signed-off-by: default avatarHugo Beauzée-Luyssen <beauze.h@gmail.com>
parent 68bcb78f
......@@ -8,7 +8,7 @@
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="20"/>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="82"/>
<source>About</source>
<translation>O</translation>
<translation>O aplikaci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="54"/>
......@@ -18,13 +18,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:12pt; font-weight:600;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator %1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;%2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; text-decoration: underline; color:#4f4f4f;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="142"/>
<source>VLMC (VideoLAN Movie Creator) is a cross-platform, non-linear video editing software based on the VLC Media Player.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VLMC (VideoLAN Movie Creator) je multi-platformní, nelineární editor videa, založený na Mediálním přehrávačí VLC.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="153"/>
......@@ -32,7 +32,10 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
%1 running %2 compiled against Qt %3
Your Qt runtime version: %4
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tato verze VLMC byla kompilována na:
%1 běžícím na %2 kompilovano proti Qt %3
Verze vašeho běhového prostředí: %4
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="204"/>
......@@ -42,7 +45,7 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="218"/>
<source>Thanks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poděkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="232"/>
......@@ -170,7 +173,7 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="137"/>
<source>Moving clip from track %1 to %2</source>
<translation type="unfinished">Přesouvám klip ze stopy %1 do stopy %2</translation>
<translation>Přesouvám klip ze stopy %1 do %2</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -234,7 +237,7 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="62"/>
<source>Invalid action</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neplatná akce</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -281,7 +284,7 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="454"/>
<source>Effects List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seznam efektů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="467"/>
......@@ -309,12 +312,12 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished">Dialog</translation>
<translation>Dialog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="72"/>
<source>Apply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Použít</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -322,24 +325,24 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="14"/>
<source>Effect stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zásobník efektů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="27"/>
<source>Move the effect up in the stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posunout efekt nahoru v zásobníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="30"/>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="55"/>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="104"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished">...</translation>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="41"/>
<source>Move the effect down in the stack</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posunout efekt níž v zásobníku</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -347,62 +350,62 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulář</translation>
<translation>Formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="32"/>
<source>Overview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přehled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="44"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Název</translation>
<translation>Název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="64"/>
<source>Author</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Autor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="84"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="104"/>
<source>Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Verze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="124"/>
<source>Description</source>
<translation type="unfinished">Popis</translation>
<translation>Popis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="69"/>
<source>Filter</source>
<translation type="unfinished">Filtr</translation>
<translation>Filtr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="71"/>
<source>Source</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zdroj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="73"/>
<source>Mixer 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mixér 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="75"/>
<source>Mixer 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mixér 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="77"/>
<source>Unknown type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neznámý typ</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -410,7 +413,7 @@ Your Qt runtime version: %4
<message>
<location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectsListView.cpp" line="76"/>
<source>%1 informations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 informace</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -605,7 +608,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator je &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; software a není připraven na prime-time. Mnoho klíčových funkcionalit &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;jednoduše chybí&lt;/span&gt;, nebo jsou ještě &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;zabugované&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Náš team je složen z dobrovolníků, kteří tvrdě pracují, aby vám poskytly tu nejlepší zkušenost při editování vida.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Náš team je složen z dobrovolníků, kteří tvrdě pracují, aby vám poskytly tu nejlepší zkušenost při editování videa.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;čtěte více&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
......@@ -781,7 +784,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="287"/>
<source>Publish on &amp;Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zveřejnit na &amp;Internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="311"/>
......@@ -1134,7 +1137,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="287"/>
<source>The temporary folder used by VLMC to process videos.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dočasný adresář používaný VLMC ke zpracování videí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="291"/>
......@@ -1144,17 +1147,17 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="292"/>
<source>VLMC&apos;s Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Youtube vývojářský klíč pro VLMC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="296"/>
<source>Valid YouTube username</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Platné uživatelské jméno z YouTube</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="299"/>
<source>Youtube Password</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Heslo na Youtube</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="300"/>
......@@ -1164,37 +1167,37 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="304"/>
<source>Enable Proxy for VLMC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Povolit Proxy pro VLMC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="305"/>
<source>Enables Global Network Proxy for VLMC.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Povolit Globální Síťovou Proxy pro VLMC.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="308"/>
<source>Proxy Hostname</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Jméno stroje Proxy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="309"/>
<source>Set Proxy Hostname.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Nastavit název stroje Proxy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="313"/>
<source>Set Proxy Port.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavit port Proxy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="317"/>
<source>Set Proxy Username, if any.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavit uživatelské jméno proxy, pokud nějké je.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="321"/>
<source>Set Proxy Password, if any.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavit heslo Proxy, pokud nějaké je.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="295"/>
......@@ -1367,7 +1370,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<message>
<location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="286"/>
<source>Temporary folder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dočasný adresář</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1416,7 +1419,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<location filename="../src/Gui/preview/ui/PreviewWidget.ui" line="357"/>
<location filename="../src/Gui/preview/ui/PreviewWidget.ui" line="360"/>
<source>Adjust Volume</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nastavit hlasitost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/preview/PreviewWidget.cpp" line="262"/>
......@@ -1483,7 +1486,7 @@ Prosím zkontrolujte vaší instalaci VLC než budete reportovat chybu.</transla
<message>
<location filename="../src/Services/YouTube/YouTubeFeedParser.cpp" line="46"/>
<source>The XMLStream is not a valid YouTube Feed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XML proud není platný YouTube Feed</translation>
</message>
</context>
<context>
......@@ -1491,12 +1494,12 @@ Prosím zkontrolujte vaší instalaci VLC než budete reportovat chybu.</transla
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="14"/>
<source>Export Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportovat nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="20"/>
<source>Output File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Výstupní soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="36"/>
......@@ -1516,77 +1519,77 @@ Prosím zkontrolujte vaší instalaci VLC než budete reportovat chybu.</transla
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="97"/>
<source>Frame Rate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Počet snímků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="114"/>
<source>Video Quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kvalita videa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="121"/>
<source>Audio Quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kvalita audia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="144"/>
<source>Video Codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Video kodek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="163"/>
<source>Audio Codec</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Audio kodek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="225"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Vlastní</translation>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="230"/>
<source>QVGA (320x240) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QVGA (320x240) - 30 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="235"/>
<source>VGA (640x480) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>VGA (640x480) - 30 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="240"/>
<source>SVGA (800x600) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>SVGA (800x600) - 30 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="245"/>
<source>XVGA (1024x768) - 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XVGA (1024x768) - 30 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="250"/>
<source>480p NTSC (720x480) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>480p NTSC (720x480) - 29.97 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="255"/>
<source>576p PAL (720x576) - 25 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>576p PAL (720x576) - 25 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="260"/>
<source>720p (1280x720) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>720p (1280x720) - 29.97 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="265"/>
<source>1080p (1920x1080) - 29.97 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>1080p (1920x1080) - 29.97 fps</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="273"/>
<source>Preset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Přednastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="155"/>
......@@ -1601,7 +1604,7 @@ Prosím zkontrolujte vaší instalaci VLC než budete reportovat chybu.</transla
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.cpp" line="46"/>
<source>Export Settings: Publish on Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportovat nastavení: Publikovat na Internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.cpp" line="67"/>
......@@ -1689,13 +1692,14 @@ Prosím zkontrolujte vaší instalaci VLC než budete reportovat chybu.</transla
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/Settings.cpp" line="112"/>
<source>Restore default?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obnovit výchozí?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/Settings.cpp" line="113"/>
<source>This will restore all settings default value.
Are you sure you want to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Toto obnoví všechny výchozí hodnoty nastavení.
Jste si jistí, že chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/settings/Settings.cpp" line="171"/>
......@@ -1713,127 +1717,127 @@ Are you sure you want to continue?</source>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="23"/>
<source>Share Video On Internet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sdílet na Internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="46"/>
<source>Service</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Služba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="54"/>
<source>YouTube</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>YouTube</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="66"/>
<source>Username</source>
<translation type="unfinished">Uživatelské jméno</translation>
<translation>Uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="76"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">Heslo</translation>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="90"/>
<source>Category</source>
<translation type="unfinished">Kategorie</translation>
<translation>Kategorie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="98"/>
<source>Autos &amp; Vehicles</source>
<translation type="unfinished">Auta a Vozy</translation>
<translation>Auta a Vozidla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="103"/>
<source>Comedy</source>
<translation type="unfinished">Komedie</translation>
<translation>Komedie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="108"/>
<source>Education</source>
<translation type="unfinished">Vzdělání</translation>
<translation>Vzdělání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="113"/>
<source>Entertainment</source>
<translation type="unfinished">Zábava</translation>
<translation>Zábava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="118"/>
<source>Film &amp; Animation</source>
<translation type="unfinished">Film a Animace</translation>
<translation>Film a Animace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="123"/>
<source>Games</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Hry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="128"/>
<source>Howto &amp; Style</source>
<translation type="unfinished">Jak na to a Styl</translation>
<translation>Jak na to a Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="133"/>
<source>Music</source>
<translation type="unfinished">Hudba</translation>
<translation>Hudba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="138"/>
<source>News &amp; Politics</source>
<translation type="unfinished">Novinky a Politika</translation>
<translation>Novinky a Politika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="143"/>
<source>Nonprofit &amp; Activism</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Neziskové a aktivizmus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="148"/>
<source>People &amp; Blogs</source>
<translation type="unfinished">Lidé a Blogy</translation>
<translation>Lidé a Blogy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/Gui/export/ShareOnInternet.ui" line="153"/>
<source>Animals &amp; Pets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation