Commit c28bf8fd authored by Hugo Beauzée-Luyssen's avatar Hugo Beauzée-Luyssen

Updated Romanian translation.

parent 19bd1377
...@@ -42,51 +42,51 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -42,51 +42,51 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>ClipMetadataDisplayer</name> <name>ClipMetadataDisplayer</name>
<message> <message>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Formular</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Media Properties</source> <source>Media Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Proprietatile fisierului media</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Name</source> <source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nume</translation> <translation>Nume</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Duration</source> <source>Duration</source>
<translation type="unfinished">Durata</translation> <translation>Durata</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>---</source> <source>---</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>---</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Resolution</source> <source>Resolution</source>
<translation type="unfinished">Rezolutie</translation> <translation>Rezolutie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>FPS</source> <source>FPS</source>
<translation type="unfinished">FPS</translation> <translation>FPS</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Number of video tracks</source> <source>Number of video tracks</source>
<translation type="unfinished">Numarul pistelor video</translation> <translation>Numarul pistelor video</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Number of audio tracks</source> <source>Number of audio tracks</source>
<translation type="unfinished">Numarul pistelor audio</translation> <translation>Numarul pistelor audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>0</source> <source>0</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>0</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Path</source> <source>Path</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Calea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>In project workspace</source> <source>In project workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>In spatiul de lucru</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -144,7 +144,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -144,7 +144,7 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source> <source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>A apărut o eroare. Ne pare rău pentru inconvenient, deşi am salvat proiectul dumneavoastra. Acest va fi redeschis data viitoare când deschideţi VLMC.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -182,23 +182,23 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -182,23 +182,23 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source> <source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Sunteţi pe cale mutati proiectul. Fiecare videoclip va fi copiat pe spaţiul de lucru nou.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Do you want to proceed?</source> <source>Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Vreţi continuaţi?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Backup file</source> <source>Backup file</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Fisierul backup</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source> <source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Un fişier de backup există pentru acest proiect. Vrei -l încarc?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source> <source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Un fişier de backup depăşit a fost găsit. Vrei -l şterg?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -290,11 +290,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -290,11 +290,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>Invalid medias</source> <source>Invalid medias</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Clip media invalid</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source> <source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Unele din fisierele media încărcate nu pot fi folosite pentru editarea video. Vrei VLMC le transforme astfel încât puteţi le folosească în proiectul dumneavoastră?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -475,67 +475,67 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -475,67 +475,67 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>&amp;Export</source> <source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>&amp;Exporta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Tools</source> <source>Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Unelte</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>VLMC Toolbar</source> <source>VLMC Toolbar</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Bara de instrumente</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>&amp;To a file</source> <source>&amp;To a file</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>&amp;Catre fisierul</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Render your project as a file</source> <source>Render your project as a file</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Randeaza proiectul in fisierul</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Share on &amp;Youtube</source> <source>Share on &amp;Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Partajeaza pe &amp;Youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Share your project on youtube</source> <source>Share your project on youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Partajeaza proiectul tau pe youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Selection mode</source> <source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Mod de selectare</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Cut mode</source> <source>Cut mode</source>
<translation type="unfinished">Mod de tăiat</translation> <translation>Mod de taiere</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>General</source> <source>General</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>General</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Keyboard</source> <source>Keyboard</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Tastatura</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Youtube</source> <source>Youtube</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Network</source> <source>Network</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Retea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Video</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation type="unfinished">Audio</translation> <translation>Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source> <source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you want to recover your project?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>VLMC nu s-a închis bine. Vreti recupez proiectul dumneavoastră?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -558,41 +558,41 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -558,41 +558,41 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed?</source> <source>Removing it will delete it from the timeline. Do you want to proceed?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Stergi sectiunea?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Can&apos;t copy to workspace</source> <source>Can&apos;t copy to workspace</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nu se poate copia pe spaţiul de lucru</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Can&apos;t copy this media to workspace: %1</source> <source>Can&apos;t copy this media to workspace: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nu se poate copia acest fisier media pe spaţiul de lucru:%1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MediaLibrary</name> <name>MediaLibrary</name>
<message> <message>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Formular</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Name</source> <source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nume</translation> <translation>Nume</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Tags</source> <source>Tags</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Etichete</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Import</source> <source>Import</source>
<translation type="unfinished">Importa</translation> <translation>Importa</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>NotificationZone</name> <name>NotificationZone</name>
<message> <message>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Formular</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -634,11 +634,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -634,11 +634,11 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
<name>PathWidget</name> <name>PathWidget</name>
<message> <message>
<source>Select path</source> <source>Select path</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Selecteaza calea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Select a path</source> <source>Select a path</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Selecteaza o cale</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -849,74 +849,74 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -849,74 +849,74 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>Project preferences</source> <source>Project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Preferintele proiectului</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Open the project preferences</source> <source>Open the project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Deschide preferintele proiectului</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Selection mode</source> <source>Selection mode</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Mod de selectare</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Youtube Developer Key</source> <source>Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Parola Youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The Youtube Developer Key</source> <source>The Youtube Developer Key</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Parola Youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Youtube Username</source> <source>Youtube Username</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nume utilizator Youtube</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>VLMC won&apos;t store your passwords...</source> <source>VLMC won&apos;t store your passwords...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>VLMC nu va stoca parolele ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Proxy</source> <source>Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The HTTP Proxy </source> <source>The HTTP Proxy </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>HTTP Proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Proxy Port</source> <source>Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Proxy Port</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The HTTP Proxy Port</source> <source>The HTTP Proxy Port</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation> HTTP Proxy Port</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Proxy Username</source> <source>Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Utilizator Proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The HTTP Proxy Username</source> <source>The HTTP Proxy Username</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>HTTP Utilizator Proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Proxy Password</source> <source>Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Parola proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The HTTP Proxy Password</source> <source>The HTTP Proxy Password</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Http parola proxy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The default location where to store projects folders</source> <source>The default location where to store projects folders</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Locaţia implicită în care se păstrează dosarele de proiecte</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PreferencesWidget</name> <name>PreferencesWidget</name>
<message> <message>
<source>Project default location</source> <source>Project default location</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Locatia implicita a proiectului</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -955,12 +955,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; } ...@@ -955,12 +955,13 @@ p, li { white-space: pre-wrap; }
</message> </message>
<message> <message>
<source>Rendering error</source> <source>Rendering error</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Eroare de randare</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>An error occurred while rendering. <source>An error occurred while rendering.
Please check your VLC installation before reporting the issue.</source> Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>A apărut o eroare de randare.
rugăm verificaţi instalarea VLC înainte de a raporta problema.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -1100,18 +1101,18 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source> ...@@ -1100,18 +1101,18 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Videos(%1)</source> <source>Videos(%1)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Video(%1)</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>SearchLineEdit</name> <name>SearchLineEdit</name>
<message> <message>
<source>Clear</source> <source>Clear</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Curata</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Filter</source> <source>Filter</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Filtru</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
...@@ -1134,134 +1135,134 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source> ...@@ -1134,134 +1135,134 @@ Please check your VLC installation before reporting the issue.</source>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Project preferences</source> <source>Project preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Preferintele proiectului</translation>
</message>