vlmc_cs_CZ.ts 101 KB
Newer Older
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1
2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
4
5
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
6
  <name>AboutVLMC</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
7
  <message>
8
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="20"/>
9
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="82"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
10
    <source>About</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
11
    <translation>O aplikaci</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
12
13
  </message>
  <message>
14
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="54"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
15
16
17
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
18
19
20
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:12pt; font-weight:600;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator %1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;%2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; text-decoration: underline; color:#4f4f4f;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
21
    <translation></translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
22
23
  </message>
  <message>
24
25
26
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="142"/>
    <source>VLMC (VideoLAN Movie Creator) is a cross-platform, non-linear video editing software based on the VLC Media Player.
</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
27
    <translation>VLMC (VideoLAN Movie Creator) je multi-platformní, nelineární editor videa, založený na Mediálním přehrávačí VLC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
28
29
  </message>
  <message>
30
31
32
33
34
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="153"/>
    <source>This version of VLMC was compiled on:
%1 running %2 compiled against Qt %3
Your Qt runtime version: %4
</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
35
36
37
38
    <translation>Tato verze VLMC byla kompilována na:
%1 běžícím na %2 kompilovano proti Qt %3
Verze vašeho běhového prostředí: %4
</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
39
40
  </message>
  <message>
41
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="204"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
42
43
44
45
    <source>Authors</source>
    <translation>Autoři</translation>
  </message>
  <message>
46
47
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="218"/>
    <source>Thanks</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
48
    <translation>Poděkování</translation>
49
50
51
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="232"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
52
53
54
55
    <source>Translators</source>
    <translation>Překladatelé</translation>
  </message>
  <message>
56
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="246"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
57
58
    <source>License</source>
    <translation>Licence</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
59
60
61
  </message>
</context>
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
62
  <name>ClipMetadataDisplayer</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
63
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
64
65
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
66
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
67
68
  </message>
  <message>
69
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="32"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
70
    <source>Media Properties</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
71
    <translation>Vlastnosti média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
72
73
  </message>
  <message>
74
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="53"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
75
    <source>Name</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
76
    <translation>Název</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
77
78
  </message>
  <message>
79
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="123"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
80
    <source>Duration</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
81
    <translation>Trvání</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
82
83
  </message>
  <message>
84
85
86
87
88
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="69"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="104"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="139"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="168"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="197"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
89
    <source>---</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
90
    <translation>---</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
91
92
  </message>
  <message>
93
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="152"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
94
    <source>Resolution</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
95
    <translation>Rozlíšení</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
96
97
  </message>
  <message>
98
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="181"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
99
    <source>FPS</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
100
    <translation>FPS</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
101
102
  </message>
  <message>
103
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="210"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
104
    <source>Number of video tracks</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
105
    <translation>Počet video stop</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
106
107
  </message>
  <message>
108
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="239"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
109
    <source>Number of audio tracks</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
110
    <translation>Počet audio stop</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
111
112
  </message>
  <message>
113
114
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="226"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="255"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
115
    <source>0</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
116
    <translation>0</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
117
118
  </message>
  <message>
119
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="88"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
120
    <source>Path</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
121
    <translation>Cesta</translation>
122
123
  </message>
  <message>
124
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="262"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
125
    <source>In project workspace</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
126
    <translation>V pracovním prostředí</translation>
127
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
128
129
130
</context>
<context>
  <name>ClipProperty</name>
131
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
132
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="63"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
133
134
135
136
    <source>Metatags :</source>
    <translation>Metatagy :</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
137
138
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="70"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="81"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
139
140
141
142
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
143
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="92"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
144
145
146
147
    <source>Annotations :</source>
    <translation>Komentáře :</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
148
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="43"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
149
150
151
152
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
153
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="93"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
154
155
156
157
    <source>New tags edition</source>
    <translation>Úprava nových tagů</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
158
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="94"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
159
160
    <source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
    <translation>Zadajte tagy (můžete zadat víc tagů oddelených čárkou)</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
161
162
  </message>
</context>
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
<context>
  <name>Commands::Clip::Add</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="115"/>
    <source>Adding clip to track %1</source>
    <translation type="unfinished">Přidávání klipu k stopě %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Move</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="137"/>
    <source>Moving clip from track %1 to %2</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
176
    <translation>Přesouvám klip ze stopy %1 do %2</translation>
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Remove</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="178"/>
    <source>Removing clip </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Resize</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="211"/>
    <source>Resizing clip</source>
    <translation type="unfinished">Měnění velikosti klipu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Split</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="256"/>
    <source>Splitting clip</source>
    <translation type="unfinished">Dělení klipu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Add</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="285"/>
    <source>Adding effect %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Move</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="316"/>
    <source>Moving effect %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Remove</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="390"/>
    <source>Deleting effect %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Resize</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="361"/>
    <source>Resizing effect %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Generic</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="62"/>
    <source>Invalid action</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
240
    <translation>Neplatná akce</translation>
241
242
  </message>
</context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
243
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
244
  <name>CrashHandler</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
245
  <message>
246
247
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="121"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
248
249
    <source>VLMC Crash handler</source>
    <translation>Zpracovatel pádů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
250
251
  </message>
  <message>
252
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="128"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
253
    <source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
254
    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za obtíže, nicméně uložili jsme váš projekt. Bude znovu otevřen příště otevřete VLMC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
255
256
  </message>
  <message>
257
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="156"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
258
259
    <source>Ok</source>
    <translation>Ok</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
260
261
  </message>
  <message>
262
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="163"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
263
264
    <source>Restart</source>
    <translation>Restartovat</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
265
266
  </message>
  <message>
267
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="188"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
268
269
    <source>Crash_Description</source>
    <translation>Popis pádu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
270
271
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
272
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="44"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
273
274
275
276
    <source>Unknown signal</source>
    <translation>Neznámý signál</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
277
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="55"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
278
    <source>A crash occurred. Signal received: </source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
279
    <translation>Nastal pád. Přijat signál: </translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
280
281
  </message>
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
282
283
284
<context>
  <name>DockWidgetManager</name>
  <message>
285
286
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="454"/>
    <source>Effects List</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
287
    <translation>Seznam efektů</translation>
288
289
290
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="467"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
291
    <source>Media Library</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
292
    <translation>Knihovna médií</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
293
294
  </message>
  <message>
295
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="478"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
296
    <source>Clip Preview</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
297
    <translation>Náhled klipu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
298
299
  </message>
  <message>
300
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="493"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
301
    <source>Project Preview</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
302
    <translation>Náhled projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
303
304
  </message>
  <message>
305
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="443"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
306
    <source>History</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
307
    <translation>Historie</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
308
309
  </message>
</context>
310
311
312
313
314
<context>
  <name>EffectSettingWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="14"/>
    <source>Dialog</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
315
    <translation>Dialog</translation>
316
317
318
319
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="72"/>
    <source>Apply</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
320
    <translation>Použít</translation>
321
322
323
324
325
326
327
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectStack</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="14"/>
    <source>Effect stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
328
    <translation>Zásobník efektů</translation>
329
330
331
332
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="27"/>
    <source>Move the effect up in the stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
333
    <translation>Posunout efekt nahoru v zásobníku</translation>
334
335
336
337
338
339
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="30"/>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="55"/>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="104"/>
    <source>...</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
340
    <translation>...</translation>
341
342
343
344
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="41"/>
    <source>Move the effect down in the stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
345
    <translation>Posunout efekt níž v zásobníku</translation>
346
347
348
349
350
351
352
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
353
    <translation>Formulář</translation>
354
355
356
357
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="32"/>
    <source>Overview</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
358
    <translation>Přehled</translation>
359
360
361
362
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="44"/>
    <source>Name</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
363
    <translation>Název</translation>
364
365
366
367
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="64"/>
    <source>Author</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
368
    <translation>Autor</translation>
369
370
371
372
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="84"/>
    <source>Type</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
373
    <translation>Typ</translation>
374
375
376
377
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="104"/>
    <source>Version</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
378
    <translation>Verze</translation>
379
380
381
382
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="124"/>
    <source>Description</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
383
    <translation>Popis</translation>
384
385
386
387
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="69"/>
    <source>Filter</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
388
    <translation>Filtr</translation>
389
390
391
392
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="71"/>
    <source>Source</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
393
    <translation>Zdroj</translation>
394
395
396
397
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="73"/>
    <source>Mixer 2</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
398
    <translation>Mixér 2</translation>
399
400
401
402
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="75"/>
    <source>Mixer 3</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
403
    <translation>Mixér 3</translation>
404
405
406
407
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="77"/>
    <source>Unknown type</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
408
    <translation>Neznámý typ</translation>
409
410
411
412
413
414
415
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsListView</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectsListView.cpp" line="76"/>
    <source>%1 informations</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
416
    <translation>%1 informace</translation>
417
418
  </message>
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
419
420
421
<context>
  <name>GUIProjectManager</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
422
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="77"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
423
    <source>The project has been modified.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
424
    <translation>Projekt byl změněn.</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
425
426
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
427
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="78"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
428
    <source>Do you want to save it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
429
    <translation>Přejete si ho uložit?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
430
431
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
432
433
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="102"/>
    <source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
434
    <translation>Chystáte se přesunout projekt. Každé video bude zkopírováno do vašeho nového pracovního prostředí.</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
435
436
437
438
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="103"/>
    <source>Do you want to proceed?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
439
    <translation>Přejete si pokračovat?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
440
441
442
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="244"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
443
    <source>Failed to load project file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
444
    <translation>Nepodařilo se otevřít soubor projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
445
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
446
447
448
449
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="277"/>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="287"/>
    <source>Backup file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
450
    <translation>Záložní soubor</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
451
452
453
454
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="278"/>
    <source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
455
    <translation>Existuje záložní soubor pro tento projekt. Přejete si ho načíst?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
456
457
458
459
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="288"/>
    <source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
460
    <translation>Byl nalezen zastaralý záložní soubor. Přejete si ho vymazat?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
461
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
462
</context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
463
464
465
<context>
  <name>GeneralPage</name>
  <message>
466
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
467
468
469
470
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
  </message>
  <message>
471
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="26"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
472
473
474
475
    <source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
    <translation>Tento průvodce Vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
  </message>
  <message>
476
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
477
478
479
480
    <source>Project name</source>
    <translation>Název projektu</translation>
  </message>
  <message>
481
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="69"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
482
483
484
485
    <source>Description</source>
    <translation>Popis</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
486
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="112"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
487
    <source>Workspace directory</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
488
    <translation>Pracovní adresář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
489
490
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
491
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="132"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
492
493
494
495
    <source>Browse...</source>
    <translation>Procházet...</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
496
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="145"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
497
498
499
500
    <source>Project location</source>
    <translation>Umístění projektu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
501
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="37"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
502
503
504
505
    <source>New project wizard</source>
    <translation>Průvodce novým projektem</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
506
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="38"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
507
508
    <source>Set General options</source>
    <translation>Nastavení všeobecných voleb</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
509
510
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
511
512
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="97"/>
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="104"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
513
514
    <source>Form is incomplete</source>
    <translation>Formulář není kompletní</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
515
516
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
517
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="98"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
518
    <source>The project name must be filled.</source>
519
    <translation>Název projektu musí být vyplněn.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
520
521
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
522
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="105"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
523
524
    <source>The workspace location must be set.</source>
    <translation>Musí být nastavené umístění pracovního prostoru.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
525
526
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
527
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="137"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
528
529
530
531
    <source>Missing workspace location</source>
    <translation>Chybí umístění pracovního prostoru</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
532
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="151"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
533
534
    <source>Invalid workspace location</source>
    <translation>Nesprávné umístnění pracovního prostoru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
535
536
537
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
538
  <name>GraphicsAudioItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
539
  <message>
540
541
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="41"/>
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="54"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
542
543
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Délka:&lt;/b&gt; %2</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
544
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
545
546
547
</context>
<context>
  <name>GraphicsMovieItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
548
  <message>
549
550
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="41"/>
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
551
552
553
554
555
556
557
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Déĺka:&lt;/b&gt; %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportController</name>
  <message>
558
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
559
560
561
562
    <source>Import</source>
    <translation>Import</translation>
  </message>
  <message>
563
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="99"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
564
    <source>TextLabel</source>
565
    <translation>TextovýPopisek</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
566
567
  </message>
  <message>
568
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="247"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
569
    <source>Invalid medias</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
570
    <translation>Neplatná média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
571
572
  </message>
  <message>
573
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="248"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
574
    <source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
575
    <translation>Některá z médií, která jste načetli nemohou být použita pro editaci videa. Chcete je zkonvertovat VLMC, aby jste je mohly použít ve vašem projektu?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
576
577
  </message>
  <message>
578
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="321"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
579
    <source>Failed to load %1</source>
580
    <translation>Nepodařilo se načíst %1</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
581
  </message>
582
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
583
584
585
586
587
<context>
  <name>IntroDialog</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="20"/>
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
588
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="32"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:14pt;&quot;&gt;Please note&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator is a &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; software and is not ready for prime-time. Many key features are &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;simply missing&lt;/span&gt;, or even &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;buggy&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Our team is composed of volunteers who are working hard to give you the best experience with video editing.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;read more&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
603
604
605
606
607
608
609
610
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:14pt;&quot;&gt;Prosím berte na vědomí&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator je &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; software a není připraven na prime-time. Mnoho klíčových funkcionalit &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;jednoduše chybí&lt;/span&gt;, nebo jsou ještě &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;zabugované&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
611
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Náš team je složen z dobrovolníků, kteří tvrdě pracují, aby vám poskytly tu nejlepší zkušenost při editování videa.&lt;/p&gt;
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
612
613
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;čtěte více&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
614
615
616
617
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="79"/>
    <source>I understand</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
618
    <translation>Rozumím</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
619
620
  </message>
</context>
621
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
622
  <name>ListViewController</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
623
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
624
    <location filename="../src/Gui/library/ListViewController.cpp" line="34"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
625
    <source>Media List</source>
626
    <translation>Seznam médií</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
627
628
629
630
631
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
632
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="14"/>
633
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="788"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
634
635
636
637
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
  </message>
  <message>
638
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="139"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
639
640
641
642
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
643
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="32"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
644
    <source>&amp;Edit</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
645
    <translation>&amp;Upravit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
646
647
  </message>
  <message>
648
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="79"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
649
    <source>&amp;View</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
650
    <translation>&amp;Zobrazit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
651
652
  </message>
  <message>
653
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="74"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
654
    <source>&amp;Window</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
655
    <translation>&amp;Okno</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
656
657
  </message>
  <message>
658
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="42"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
659
    <source>&amp;Help</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
660
    <translation>&amp;Pomoc</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
661
662
  </message>
  <message>
663
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="50"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
664
    <source>&amp;File</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
665
    <translation>&amp;Soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
666
667
  </message>
  <message>
668
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="54"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
669
    <source>&amp;Export</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
670
    <translation>&amp;Export</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
671
672
  </message>
  <message>
673
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="85"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
674
    <source>Tools</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
675
    <translation>Nástroje</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
676
677
  </message>
  <message>
678
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="98"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
679
    <source>VLMC Toolbar</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
680
    <translation>Panel nástrojů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
681
682
  </message>
  <message>
683
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="192"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
684
    <source>&amp;To a file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
685
    <translation>&amp;Do souboru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
686
687
  </message>
  <message>
688
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="195"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
689
690
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="198"/>
    <source>Render your project as a file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
691
    <translation>Vykreslit váš projekt jako soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
692
693
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
694
695
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="290"/>
    <source>Share your project on youtube</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
696
    <translation>Sdílet váš projekt na youtube</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
697
698
  </message>
  <message>
699
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="299"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
700
    <source>&amp;Quit</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
701
    <translation>&amp;Opustit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
702
703
  </message>
  <message>
704
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="130"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
705
    <source>&amp;About</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
706
    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
707
708
  </message>
  <message>
709
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="148"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
710
    <source>&amp;Preferences</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
711
    <translation>&amp;Nastavení</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
712
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
713
  <message>
714
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="159"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
715
716
717
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
718
  <message>
719
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="168"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
720
    <source>&amp;New Project</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
721
    <translation>&amp;Nový projekt</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
722
723
  </message>
  <message>
724
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="171"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
725
    <source>Open the wizard to create a new project</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
726
    <translation>Otevřít pocníka na vytvoření nového projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
727
728
  </message>
  <message>
729
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="183"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
730
    <source>&amp;Fullscreen</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
731
    <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
732
733
  </message>
  <message>
734
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="207"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
735
    <source>&amp;Load Project</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
736
    <translation>&amp;Načíst projekt</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
737
738
  </message>
  <message>
739
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="216"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
740
    <source>&amp;Save</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
741
    <translation>&amp;Uložit</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
742
743
  </message>
  <message>
744
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="225"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
745
    <source>&amp;Import</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
746
    <translation>&amp;Import</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
747
748
  </message>
  <message>
749
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="228"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
750
    <source>Import new medias into the current project</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
751
    <translation>Importovat nová média do aktuálního projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
752
753
  </message>
  <message>
754
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="246"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
755
    <source>Save &amp;As</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
756
    <translation>Uložit j&amp;ako</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
757
758
  </message>
  <message>
759
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="255"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
760
    <source>&amp;Close Project</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
761
    <translation>&amp;Zavřít projekt</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
762
763
  </message>
  <message>
764
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="237"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
765
    <source>Proj&amp;ect Preferences</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
766
    <translation>Nastavení proj&amp;ektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
767
768
  </message>
  <message>
769
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="269"/>
770
771
772
773
    <source>Undo</source>
    <translation>Zpět</translation>
  </message>
  <message>
774
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="278"/>
775
776
777
778
    <source>Redo</source>
    <translation>Znovu</translation>
  </message>
  <message>
779
780
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="260"/>
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="879"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
781
782
783
784
    <source>Crash</source>
    <translation>Pád</translation>
  </message>
  <message>
785
786
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="287"/>
    <source>Publish on &amp;Internet</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
787
    <translation>Zveřejnit na &amp;Internetu</translation>
788
789
790
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="311"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
791
    <source>Selection mode</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
792
    <translation>Mód výběru</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
793
794
  </message>
  <message>
795
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="314"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
796
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="317"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
797
    <source>Use the mouse tool to manipulate regions in the timeline</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
798
    <translation>Použijte nástroj myš k ovládání oblastí v časovém přehledu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
799
800
  </message>
  <message>
801
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="329"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
802
    <source>Cut mode</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
803
    <translation>Mód vyjmutí</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
804
805
  </message>
  <message>
806
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="332"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
807
    <source>Use the scissors to cut regions in the timeline</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
808
    <translation>Použijte nůžky k vyjmutí oblastí v časovém přehledu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
809
810
  </message>
  <message>