vlmc_cs_CZ.ts 51.6 KB
Newer Older
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1
2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
4
5
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
6
  <name>AboutVLMC</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
7
  <message>
8
9
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="20"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="76"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
10
    <source>About</source>
11
    <translation>O</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
12
13
  </message>
  <message>
14
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="48"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
29
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="85"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
30
31
32
33
    <source>Version: %1</source>
    <translation>Verze: %1</translation>
  </message>
  <message>
34
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="106"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
35
36
37
38
    <source>Authors</source>
    <translation>Autoři</translation>
  </message>
  <message>
39
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="120"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
40
41
42
43
    <source>Translators</source>
    <translation>Překladatelé</translation>
  </message>
  <message>
44
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="134"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
45
46
    <source>License</source>
    <translation>Licence</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
47
48
49
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
50
  <name>ClipProperty</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
51
  <message>
52
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="82"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
53
54
    <source>Media Properties</source>
    <translation>Vlastnosti média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
55
56
  </message>
  <message>
57
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="88"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
58
59
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
60
61
  </message>
  <message>
62
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="95"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
63
64
65
66
    <source>unnamed</source>
    <translation>bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
67
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="102"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
68
69
70
71
    <source>Duration</source>
    <translation>Délka</translation>
  </message>
  <message>
72
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="109"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
73
74
75
76
    <source>0s</source>
    <translation>0 sekund</translation>
  </message>
  <message>
77
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="122"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
78
79
80
81
    <source>Resolution</source>
    <translation>Rozlíšení</translation>
  </message>
  <message>
82
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="135"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
83
84
85
86
    <source>0px. x 0px.</source>
    <translation>0px. x 0px.</translation>
  </message>
  <message>
87
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="148"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
88
89
90
91
    <source>FPS</source>
    <translation>FPS</translation>
  </message>
  <message>
92
93
94
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="155"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="176"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="183"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
95
96
97
98
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
  </message>
  <message>
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="162"/>
    <source>Number of video tracks</source>
    <translation>Počet video stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="169"/>
    <source>Number of audio tracks</source>
    <translation>Počet audio stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="193"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
110
111
112
113
    <source>Metatags :</source>
    <translation>Metatagy :</translation>
  </message>
  <message>
114
115
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="242"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="253"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
116
117
118
119
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
120
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="267"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
121
122
123
124
    <source>Annotations :</source>
    <translation>Komentáře :</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
125
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="48"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
126
127
128
129
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
130
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="103"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
131
132
133
134
    <source>New tags edition</source>
    <translation>Úprava nových tagů</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
135
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="104"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
136
137
    <source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
    <translation>Zadajte tagy (můžete zadat víc tagů oddelených čárkou)</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
138
139
140
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
141
  <name>CrashHandler</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
142
  <message>
143
144
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="121"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
145
146
    <source>VLMC Crash handler</source>
    <translation>Zpracovatel pádů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
147
148
  </message>
  <message>
149
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="128"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
150
151
    <source>An error occured. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Váš projekt však byl zachovaný a otevře se při dalším otevření programu VLMC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
152
153
  </message>
  <message>
154
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="156"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
155
156
    <source>Ok</source>
    <translation>Ok</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
157
158
  </message>
  <message>
159
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="163"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
160
161
    <source>Restart</source>
    <translation>Restartovat</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
162
163
  </message>
  <message>
164
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.ui" line="188"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
165
166
    <source>Crash_Description</source>
    <translation>Popis pádu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
167
168
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
169
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="44"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
170
171
172
173
    <source>Unknown signal</source>
    <translation>Neznámý signál</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
174
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="55"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
175
176
177
178
179
180
181
    <source>A crash occured. Signal received: </source>
    <translation>Nastala chyba. Prijatý signál:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GeneralPage</name>
  <message>
182
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
183
184
185
186
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
  </message>
  <message>
187
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="26"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
188
189
190
191
    <source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
    <translation>Tento průvodce Vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
  </message>
  <message>
192
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
193
194
195
196
    <source>Project name</source>
    <translation>Název projektu</translation>
  </message>
  <message>
197
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="59"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
198
199
200
201
    <source>Untitled</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
202
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="69"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
203
204
205
206
    <source>Description</source>
    <translation>Popis</translation>
  </message>
  <message>
207
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="99"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
208
209
210
211
    <source>Workspace directory</source>
    <translation>Priečinok prac. prostredia</translation>
  </message>
  <message>
212
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="115"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
213
214
215
216
    <source>Browse...</source>
    <translation>Procházet...</translation>
  </message>
  <message>
217
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="128"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
218
219
220
221
    <source>Project location</source>
    <translation>Umístění projektu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
222
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="15"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
223
224
225
226
    <source>New project wizard</source>
    <translation>Průvodce novým projektem</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
227
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="16"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
228
229
    <source>Set General options</source>
    <translation>Nastavení všeobecných voleb</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
230
231
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
232
233
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="75"/>
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="82"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
234
235
    <source>Form is incomplete</source>
    <translation>Formulář není kompletní</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
236
237
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
238
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="76"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
239
    <source>The project name must be filled.</source>
240
    <translation>Název projektu musí být vyplněn.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
241
242
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
243
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="83"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
244
245
    <source>The workspace location must be set.</source>
    <translation>Musí být nastavené umístění pracovního prostoru.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
246
247
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
248
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="108"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
249
250
251
252
    <source>Missing workspace location</source>
    <translation>Chybí umístění pracovního prostoru</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
253
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="122"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
254
255
    <source>Invalid workspace location</source>
    <translation>Nesprávné umístnění pracovního prostoru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
256
257
258
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
259
  <name>GraphicsAudioItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
260
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
261
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="40"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
262
263
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Délka:&lt;/b&gt; %2</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
264
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
265
266
267
</context>
<context>
  <name>GraphicsMovieItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
268
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
269
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="41"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
270
271
272
273
274
275
276
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Déĺka:&lt;/b&gt; %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportController</name>
  <message>
277
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
278
279
280
281
    <source>Import</source>
    <translation>Import</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
282
283
284
285
286
287
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="71"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="132"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
288
289
290
291
    <source>Media Properties</source>
    <translation>Vlastnosti médií</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
292
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="138"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
293
294
295
296
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
297
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="145"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
298
299
300
301
    <source>unnamed</source>
    <translation>bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
302
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="152"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
303
304
305
306
    <source>Duration</source>
    <translation>Trvání</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
307
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="159"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
308
309
310
311
    <source>0s</source>
    <translation>0s</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
312
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="172"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
313
314
315
316
    <source>Resolution</source>
    <translation>Rozlíšení</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
317
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="185"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
318
319
320
321
    <source>0px. x 0px.</source>
    <translation>0px. x 0px.</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
322
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="198"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
323
324
    <source>FPS</source>
    <translation>FPS</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
325
326
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
327
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="205"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
328
329
330
331
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
332
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="154"/>
333
334
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
335
336
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
337
338
339
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="325"/>
    <source>Failed to load %1</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
340
  </message>
341
342
</context>
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
343
  <name>ListViewController</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
344
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
345
346
347
    <location filename="../src/Gui/library/ListViewController.cpp" line="33"/>
    <source>Media List</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
348
349
350
351
352
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
353
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="14"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
354
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="513"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
355
356
357
358
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
  </message>
  <message>
359
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="35"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
360
    <source>File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
361
    <translation>Soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
362
363
  </message>
  <message>
364
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="51"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
365
    <source>Edit</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
366
    <translation>Úpravy</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
367
368
  </message>
  <message>
369
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="61"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
370
    <source>View</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
371
    <translation>Zobrazit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
372
373
  </message>
  <message>
374
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="70"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
375
    <source>Effects</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
376
    <translation>Efekty</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
377
378
  </message>
  <message>
379
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="76"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
380
    <source>Tools</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
381
    <translation>Nástroje</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
382
383
  </message>
  <message>
384
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="82"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
385
    <source>Window</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
386
    <translation>Okno</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
387
388
  </message>
  <message>
389
390
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="87"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="114"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
391
    <source>Help</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
392
    <translation>Nápověda</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
393
394
  </message>
  <message>
395
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="104"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
396
    <source>Quit</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
397
    <translation>Konec</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
398
399
  </message>
  <message>
400
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="109"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
401
    <source>About</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
402
    <translation>O</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
403
404
  </message>
  <message>
405
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="123"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
406
    <source>Preferences</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
407
    <translation>Preference</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
408
409
  </message>
  <message>
410
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="131"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
411
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="248"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
412
413
414
415
    <source>Media Library</source>
    <translation>Knižnica médií</translation>
  </message>
  <message>
416
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="142"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
417
418
419
420
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
421
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="147"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
422
423
424
425
    <source>Transcode</source>
    <translation>Překódovat</translation>
  </message>
  <message>
426
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="152"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
427
428
429
430
    <source>New Project</source>
    <translation>Nový projekt</translation>
  </message>
  <message>
431
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="160"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
432
433
434
435
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Fullscreen</translation>
  </message>
  <message>
436
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="165"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
437
438
439
440
    <source>Render</source>
    <translation>Renderování</translation>
  </message>
  <message>
441
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="170"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
442
443
444
445
    <source>Load Project</source>
    <translation>Načíst projekt</translation>
  </message>
  <message>
446
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="175"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
447
448
449
450
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
  </message>
  <message>
451
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="180"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
452
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="236"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
453
454
455
456
    <source>Import</source>
    <translation>Importovat</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
457
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="196"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
458
459
460
461
    <source>Project Preferences</source>
    <translation>Preference projektu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
462
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="191"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
463
464
465
466
    <source>Enable effects engine</source>
    <translation>Povolit engine pro efekty</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
467
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="199"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
468
469
470
471
    <source>Ctrl+P</source>
    <translation>Ctrl+P</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
472
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="204"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
473
474
475
476
    <source>Project Wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
477
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="209"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
478
479
480
481
    <source>Save As</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
482
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="214"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
483
484
485
486
    <source>Close Project</source>
    <translation>Zavřít projekt</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
487
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="228"/>
488
489
490
491
    <source>Undo</source>
    <translation>Zpět</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
492
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="237"/>
493
494
495
496
    <source>Redo</source>
    <translation>Znovu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
497
498
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="219"/>
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="600"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
499
500
501
502
    <source>Crash</source>
    <translation>Pád</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
503
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="353"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
504
505
506
507
    <source>Clip Preview</source>
    <translation>Náhled klipu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
508
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="362"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
509
510
511
512
    <source>Project Preview</source>
    <translation>Náhled projektu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
513
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="370"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
514
515
516
517
    <source>History</source>
    <translation>Historie</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
518
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="384"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
519
520
521
522
    <source>VLMC settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
523
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="387"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
524
525
526
527
    <source>Keyboard Settings</source>
    <translation>Nastavení klávesnice</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
528
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="395"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
529
530
531
532
    <source>Project settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
533
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="398"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
534
535
536
537
    <source>Video settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
538
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="401"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
539
540
541
542
    <source>Audio settings</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
543
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="424"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
544
545
546
547
    <source>Sorry</source>
    <translation>Promiňte</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
548
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="425"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
549
550
551
552
    <source>This feature is currently disabled.</source>
    <translation>Tato funkce je momentálně vypnutá.</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
553
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="433"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
554
555
556
557
    <source>VLMC Renderer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
558
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="433"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
559
560
561
562
    <source>There is nothing to render.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
563
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="563"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
564
565
566
567
    <source>Crash recovery</source>
    <translation>Obnova pádu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
568
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="563"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
569
570
571
572
    <source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you wan&apos;t to recover your project ?</source>
    <translation>VLMC nebyl správně ukončený. Chcete obnovit svůj projekt?</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
573
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="570"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
574
575
576
577
    <source>Can&apos;t restore project</source>
    <translation>Nebylo možné obnovit projekt</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
578
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="570"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
579
580
    <source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We appology for the inconvenience</source>
    <translation>VLMC nomhl obnovit váš projekt. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
581
582
583
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
584
  <name>MediaCellView</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
585
  <message>
586
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
587
588
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
589
590
  </message>
  <message>
591
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="121"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
592
593
    <source>Media Title</source>
    <translation>Název média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
594
595
  </message>
  <message>
596
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="143"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
597
598
    <source>clip count</source>
    <translation>Počet klipů</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
599
600
  </message>
  <message>
601
602
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="158"/>
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="188"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
603
604
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
605
606
  </message>
  <message>
607
    <location filename="../src/Gui/library/ui/MediaCellView.ui" line="173"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
608
609
610
611
612
613
614
    <source>length</source>
    <translation>Délka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPage</name>
  <message>
615
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/OpenPage.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
616
617
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
618
619
  </message>
  <message>
620
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/OpenPage.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;We have now enough informations to load this project.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Press &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;finish&lt;/span&gt; to close this wizard and start editing your videos!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Nyní máme dostatek informácí na to, aby bylo možné načíst projekt.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Stiskněte tlačítko &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Dokončit&lt;/span&gt; a zavřete tohto průvodce. Potom začněte upravovat videa!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
639
640
  </message>
  <message>
641
    <location filename="../src/Gui/wizard/OpenPage.cpp" line="34"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
642
643
    <source>Project wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
644
645
  </message>
  <message>
646
    <location filename="../src/Gui/wizard/OpenPage.cpp" line="35"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
647
648
    <source>Ready to load this project</source>
    <translation>Připraveno na načtení projektu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
649
650
651
652
653
  </message>
</context>
<context>
  <name>PreviewWidget</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
654
    <location filename="../src/Gui/preview/ui/PreviewWidget.ui" line="26"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
655
    <source>Preview</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
656
    <translation>Náhled</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
657
658
659
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
660
661
  <name>ProjectManager</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
662
    <location filename="../src/Project/ProjectManager.cpp" line="264"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
663
664
665
666
    <source>The project has been modified.</source>
    <translation>Projekt byl změněn.</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
667
    <location filename="../src/Project/ProjectManager.cpp" line="265"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
668
    <source>Do you want to save it ?</source>
669
    <translation>Chcete ho uložit?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
670
671
672
673
674
  </message>
</context>
<context>
  <name>ProjectWizard</name>
  <message>
675
    <location filename="../src/Gui/wizard/ProjectWizard.cpp" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
676
677
678
679
    <source>Project wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
  </message>
  <message>
680
    <location filename="../src/Gui/wizard/ProjectWizard.cpp" line="85"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
681
682
683
684
    <source>Choose the appropriate action then click Next to continue.</source>
    <translation>Vyberte vhodnou akci a klikněte na tlačítko Další, pro pokračování.</translation>
  </message>
  <message>
685
    <location filename="../src/Gui/wizard/ProjectWizard.cpp" line="88"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
686
687
688
689
    <source>This help is likely not to be of any help.</source>
    <translation>Tato nápověda asi nepomůže.</translation>
  </message>
  <message>
690
    <location filename="../src/Gui/wizard/ProjectWizard.cpp" line="91"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
691
692
693
694
695
696
697
    <source>Project wizard help</source>
    <translation>Nápověda k Průvodci projektem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
698
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="43"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
699
700
701
702
    <source>Adding clip to track %1</source>
    <translation>Přidávání klipu k stopě %1</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
703
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="68"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
704
705
706
707
    <source>Moving clip from track %1 to %2</source>
    <translation>Přesouvám klip ze stopy %1 do stopy %2</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
708
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="71"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
709
710
711
712
    <source>Moving clip</source>
    <translation>Přesouvám klip</translation>
  </message>
  <message>
713
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="95"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
714
715
716
717
    <source>Remove clip</source>
    <translation>Odstránit klip</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
718
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="125"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
719
720
721
722
    <source>Resizing clip</source>
    <translation>Měnění velikosti klipu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
723
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="159"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
724
725
726
    <source>Splitting clip</source>
    <translation>Dělení klipu</translation>
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
727
728
729
730
731
  <message>
    <location filename="../src/Tools/Win32BacktraceGenerator.cpp" line="31"/>
    <source>Unable to get backtrace</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
732
</context>
733
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
  <name>RendererSettings</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="14"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation type="unfinished">Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="20"/>
    <source>Output file</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="32"/>
    <source>Select...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="41"/>
    <source>Width</source>
    <translation type="unfinished">Šírka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="58"/>
    <source>Height</source>
    <translation type="unfinished">Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="75"/>
    <source>FPS</source>
    <translation type="unfinished">FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="92"/>
    <source>Video quality</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="99"/>
    <source>Audio quality</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="122"/>
    <source>Video codec</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="133"/>
    <source>H264</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="141"/>
    <source>Audio codec</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.ui" line="152"/>
    <source>AAC</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
795
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
796
797
798
    <location filename="../src/Gui/export/RendererSettings.cpp" line="46"/>
    <source>Enter the output file name</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
799
800
  </message>
</context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
801
802
803
<context>
  <name>StackViewNavController</name>
  <message>
804
805
    <location filename="../src/Gui/library/StackViewNavController.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/Gui/library/ui/StackViewNavController.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
806
807
808
809
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
810
811
    <location filename="../src/Gui/library/StackViewNavController.ui" line="20"/>
    <location filename="../src/Gui/library/ui/StackViewNavController.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
812
813
814
    <source>Previous</source>
    <translation>Dozadu</translation>
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
815
  <message>
816
817
    <location filename="../src/Gui/library/StackViewNavController.ui" line="33"/>
    <location filename="../src/Gui/library/ui/StackViewNavController.ui" line="33"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
818
819
820
821
822
823
824
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový popisek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TagWidget</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
825
    <location filename="../src/Gui/import/ui/TagWidget.ui" line="26"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
826
827
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
828
829
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
830
    <location filename="../src/Gui/import/ui/TagWidget.ui" line="32"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
831
832
    <source>Keyword Tags</source>
    <translation>Tagy s klíčovými slovy</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
833
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
834
835
836
</context>
<context>
  <name>Timeline</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
837
  <message>
838
    <location filename="../src/Gui/ui/Timeline.ui" line="23"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
839
840
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
841
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
842
843
844
</context>
<context>
  <name>TrackControls</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
845
  <message>
846
    <location filename="../src/Gui/widgets/TrackControls.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
847
848
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
849
850
  </message>
  <message>
851
    <location filename="../src/Gui/widgets/TrackControls.ui" line="57"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
852
853
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový popisek</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
854
  </message>
855
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
856
    <location filename="../src/Gui/widgets/TrackControls.cpp" line="46"/>
857
858
859
860
    <source>Video #%1</source>
    <translation>Video #%1</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
861
    <location filename="../src/Gui/widgets/TrackControls.cpp" line="48"/>
862
863
864
    <source>Audio #%1</source>
    <translation>Audio #%1</translation>
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
865
866
867
</context>
<context>
  <name>TracksScene</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
868
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
869
    <location filename="../src/Gui/timeline/TracksScene.cpp" line="71"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
870
871
    <source>Confirm the deletion of the region ?</source>
    <translation>Potvrdit vymazaní regionu ?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
872
873
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
874
    <location filename="../src/Gui/timeline/TracksScene.cpp" line="73"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
875
876
    <source>Confirm the deletion of those regions ?</source>
    <translation>Potvrdit vymazaní těchto regionů?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
877
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
878
879
880
</context>
<context>
  <name>TracksView</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
881
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
882
    <location filename="../src/Gui/timeline/TracksView.cpp" line="625"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
883
884
    <source>Action not supported.</source>
    <translation>Akce není podporovaná.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
885
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
886
887
888
</context>
<context>
  <name>Transcode</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
889
  <message>
890
    <location filename="../src/Gui/ui/transcode.ui" line="17"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
891
    <source>Transcode File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
892
    <translation>Překódovat soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
893
894
  </message>
  <message>
895
    <location filename="../src/Gui/ui/transcode.ui" line="25"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
896
    <source>Input File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
897
    <translation>Vstupní soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
898
899
  </message>
  <message>
900
    <location filename="../src/Gui/ui/transcode.ui" line="32"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
901
    <source>Profiles</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
902
903
904
    <translation>Profily</translation>
  </message>
  <message>
905
    <location filename="../src/Gui/ui/transcode.ui" line="44"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
906
907
908
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968