vlmc_cs_CZ.ts 50.1 KB
Newer Older
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1
2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
4
5
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
6
  <name>AboutVLMC</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
7
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
8
9
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="20"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="76"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
10
    <source>About</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
    <translation>O programe</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="48"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#b1ca00;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="85"/>
    <source>Version: %1</source>
    <translation>Verze: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="106"/>
    <source>Authors</source>
    <translation>Autoři</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="120"/>
    <source>Translators</source>
    <translation>Překladatelé</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/About.ui" line="134"/>
    <source>License</source>
    <translation>Licence</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
47
48
49
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
50
  <name>AudioProjectPreferences</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
51
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
52
53
54
55
56
57
58
59
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/AudioProjectPreferences.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/AudioProjectPreferences.ui" line="20"/>
    <source>SampleRate</source>
    <translation>Vzorkovací frekvence</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
60
61
62
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
63
  <name>ClipProperty</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
64
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
65
66
67
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="53"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový popisek</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
68
69
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
70
71
72
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="82"/>
    <source>Media Properties</source>
    <translation>Vlastnosti média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
73
74
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
75
76
77
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="88"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
78
79
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="95"/>
    <source>unnamed</source>
    <translation>bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="102"/>
    <source>Duration</source>
    <translation>Délka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="109"/>
    <source>0s</source>
    <translation>0 sekund</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="122"/>
    <source>Resolution</source>
    <translation>Rozlíšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="135"/>
    <source>0px. x 0px.</source>
    <translation>0px. x 0px.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="148"/>
    <source>FPS</source>
    <translation>FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="155"/>
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="165"/>
    <source>Metatags :</source>
    <translation>Metatagy :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="214"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="225"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/ClipProperty.ui" line="239"/>
    <source>Annotations :</source>
    <translation>Komentáře :</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ClipProperty.cpp" line="46"/>
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ClipProperty.cpp" line="97"/>
    <source>New tags edition</source>
    <translation>Úprava nových tagů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ClipProperty.cpp" line="98"/>
    <source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
    <translation>Zadajte tagy (můžete zadat víc tagů oddelených čárkou)</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
144
145
146
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
147
  <name>CrashHandler</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
148
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
149
150
151
152
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="121"/>
    <source>VLMC Crash handler</source>
    <translation>Zpracovatel pádů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
153
154
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
155
156
157
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="128"/>
    <source>An error occured. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Váš projekt však byl zachovaný a otevře se při dalším otevření programu VLMC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
158
159
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
160
161
162
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="156"/>
    <source>Ok</source>
    <translation>Ok</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
163
164
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
165
166
167
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="163"/>
    <source>Restart</source>
    <translation>Restartovat</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
168
169
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
170
171
172
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.ui" line="188"/>
    <source>Crash_Description</source>
    <translation>Popis pádu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
173
174
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
175
176
177
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.cpp" line="51"/>
    <source>Unable to get backtrace.</source>
    <translation>Není možné získat backtrace.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
178
179
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.cpp" line="53"/>
    <source>Unknown signal</source>
    <translation>Neznámý signál</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/widgets/CrashHandler.cpp" line="64"/>
    <source>A crash occured. Signal received: </source>
    <translation>Nastala chyba. Prijatý signál:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GeneralPage</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="14"/>
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="26"/>
    <source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
    <translation>Tento průvodce Vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="52"/>
    <source>Project name</source>
    <translation>Název projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="59"/>
    <source>Untitled</source>
    <translation>Bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="69"/>
    <source>Description</source>
    <translation>Popis</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="99"/>
    <source>Workspace directory</source>
    <translation>Priečinok prac. prostredia</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="115"/>
    <source>Browse...</source>
    <translation>Procházet...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="128"/>
    <source>Project location</source>
    <translation>Umístění projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="14"/>
    <source>New project wizard</source>
    <translation>Průvodce novým projektem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="15"/>
    <source>Set General options</source>
    <translation>Nastavení všeobecných voleb</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
241
242
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
243
244
245
246
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="74"/>
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="81"/>
    <source>Form is incomplete</source>
    <translation>Formulář není kompletní</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
247
248
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
249
250
251
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="75"/>
    <source>The project name must be filled.</source>
    <translation>Název projektu musí byť vyplněný.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
252
253
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
254
255
256
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="82"/>
    <source>The workspace location must be set.</source>
    <translation>Musí být nastavené umístění pracovního prostoru.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
257
258
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
259
260
261
262
263
264
265
266
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="107"/>
    <source>Missing workspace location</source>
    <translation>Chybí umístění pracovního prostoru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/GeneralPage.cpp" line="121"/>
    <source>Invalid workspace location</source>
    <translation>Nesprávné umístnění pracovního prostoru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
267
268
269
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
270
  <name>GraphicsAudioItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
271
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
272
273
274
    <location filename="../src/GUI/GraphicsAudioItem.cpp" line="37"/>
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Délka:&lt;/b&gt; %2</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
275
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
276
277
278
</context>
<context>
  <name>GraphicsMovieItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
279
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
    <location filename="../src/GUI/GraphicsMovieItem.cpp" line="37"/>
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Déĺka:&lt;/b&gt; %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportController</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="32"/>
    <source>Import</source>
    <translation>Import</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="80"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="79"/>
    <source>Media Properties</source>
    <translation>Vlastnosti médií</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="86"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="85"/>
    <source>Name</source>
    <translation>Název</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="93"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="92"/>
    <source>unnamed</source>
    <translation>bez názvu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="100"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="99"/>
    <source>Duration</source>
    <translation>Trvání</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="107"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="106"/>
    <source>0s</source>
    <translation>0s</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="120"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="119"/>
    <source>Resolution</source>
    <translation>Rozlíšení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="133"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="132"/>
    <source>0px. x 0px.</source>
    <translation>0px. x 0px.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="146"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="145"/>
    <source>FPS</source>
    <translation>FPS</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
340
341
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
    <location filename="../src/GUI/import/ui/ImportController.ui" line="153"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/Import.ui" line="152"/>
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ImportController.cpp" line="185"/>
    <location filename="../src/GUI/import/ImportController.cpp" line="212"/>
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportModel</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/import/ImportModel.cpp" line="107"/>
    <source>Error while loading media(s):
%0</source>
    <translation>Chyba při načítání média (médií):
%0</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LanguagePreferences</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/LanguagePreferences.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/LanguagePreferences.ui" line="20"/>
    <source>Language</source>
    <translation>Jazyk</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="35"/>
    <source>Czech</source>
    <translation>Česky</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="36"/>
    <source>English</source>
    <translation>English</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="37"/>
    <source>French</source>
    <translation>French</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="38"/>
    <source>Japanese</source>
    <translation>Japanese</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="39"/>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Spanish</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="40"/>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Swedish</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/LanguagePreferences.cpp" line="41"/>
    <source>Brazilian Portugese</source>
    <translation>Brazilian Portugese</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Library</name>
  <message>
    <location filename="../src/Library/Library.cpp" line="158"/>
    <source>Import error</source>
    <translation>Chyba při importu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Library/Library.cpp" line="158"/>
    <source>Can&apos;t open file :</source>
    <translation>Není možné otevřít soubor :</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="444"/>
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="35"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
435
    <source>File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
436
    <translation>Soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
437
438
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
439
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="51"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
440
    <source>Edit</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
441
    <translation>Úpravy</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
442
443
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
444
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="58"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
445
    <source>View</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
446
    <translation>Zobrazit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
447
448
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
449
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="67"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
450
    <source>Effects</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
451
    <translation>Efekty</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
452
453
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
454
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="73"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
455
    <source>Tools</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
456
    <translation>Nástroje</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
457
458
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
459
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="80"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
460
    <source>Window</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
461
    <translation>Okno</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
462
463
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
464
465
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="85"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="112"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
466
    <source>Help</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
467
    <translation>Nápověda</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
468
469
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
470
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="102"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
471
    <source>Quit</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
472
    <translation>Konec</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
473
474
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
475
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="107"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
476
    <source>About</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
477
    <translation>O</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
478
479
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
480
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="117"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
481
    <source>Preferences</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
482
    <translation>Preference</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
483
484
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="125"/>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="158"/>
    <source>Media Library</source>
    <translation>Knižnica médií</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="136"/>
    <source>Preview</source>
    <translation>Náhled</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="141"/>
    <source>Transcode</source>
    <translation>Překódovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="146"/>
    <source>New Project</source>
    <translation>Nový projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="154"/>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Fullscreen</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="159"/>
    <source>Render</source>
    <translation>Renderování</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="164"/>
    <source>Load Project</source>
    <translation>Načíst projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="169"/>
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="174"/>
    <source>Import</source>
    <translation>Importovat</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="179"/>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="195"/>
    <source>Project Preferences</source>
    <translation>Preference projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="190"/>
    <source>Enable effects engine</source>
    <translation>Povolit engine pro efekty</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="198"/>
    <source>Ctrl+P</source>
    <translation>Ctrl+P</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="203"/>
    <source>Project Wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="208"/>
    <source>Save As</source>
    <translation>Uložit jako</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="213"/>
    <source>Close Project</source>
    <translation>Zavřít projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/MainWindow.ui" line="218"/>
    <source>Crash</source>
    <translation>Pád</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="268"/>
    <source>Clip Preview</source>
    <translation>Náhled klipu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="277"/>
    <source>Project Preview</source>
    <translation>Náhled projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="285"/>
    <source>History</source>
    <translation>Historie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="306"/>
    <source>Keyboard Settings</source>
    <translation>Nastavení klávesnice</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="348"/>
    <source>Sorry</source>
    <translation>Promiňte</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="349"/>
    <source>This feature is currently disabled.</source>
    <translation>Tato funkce je momentálně vypnutá.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="533"/>
    <source>Crash recovery</source>
    <translation>Obnova pádu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="533"/>
    <source>VLMC didn&apos;t closed nicely. Do you wan&apos;t to recover your project ?</source>
    <translation>VLMC nebyl správně ukončený. Chcete obnovit svůj projekt?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="540"/>
    <source>Can&apos;t restore project</source>
    <translation>Nebylo možné obnovit projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/MainWindow.cpp" line="540"/>
    <source>VLMC didn&apos;t manage to restore your project. We appology for the inconvenience</source>
    <translation>VLMC nomhl obnovit váš projekt. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
615
616
617
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
618
  <name>MediaCellView</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
619
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
620
621
622
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
623
624
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
625
626
627
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="121"/>
    <source>Media Title</source>
    <translation>Název média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
628
629
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
630
631
632
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="143"/>
    <source>clip count</source>
    <translation>Počet klipů</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
633
634
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
635
636
637
638
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="158"/>
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="188"/>
    <source>0</source>
    <translation>0</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
639
640
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
    <location filename="../src/GUI/library/ui/MediaCellView.ui" line="173"/>
    <source>length</source>
    <translation>Délka</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>OpenPage</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/OpenPage.ui" line="14"/>
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
652
653
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/OpenPage.ui" line="20"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;We have now enough informations to load this project.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Press &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;finish&lt;/span&gt; to close this wizard and start editing your videos!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Nyní máme dostatek informácí na to, aby bylo možné načíst projekt.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Stiskněte tlačítko &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Dokončit&lt;/span&gt; a zavřete tohto průvodce. Potom začněte upravovat videa!&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
673
674
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
675
676
677
    <location filename="../src/GUI/wizard/OpenPage.cpp" line="34"/>
    <source>Project wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
678
679
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
680
681
682
    <location filename="../src/GUI/wizard/OpenPage.cpp" line="35"/>
    <source>Ready to load this project</source>
    <translation>Připraveno na načtení projektu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
683
684
685
686
687
  </message>
</context>
<context>
  <name>PreviewWidget</name>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
688
    <location filename="../src/GUI/ui/PreviewWidget.ui" line="29"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
689
    <source>Preview</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
690
    <translation>Náhled</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
691
692
693
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
  <name>ProjectManager</name>
  <message>
    <location filename="../src/Project/ProjectManager.cpp" line="59"/>
    <source>&lt;Unsaved project&gt;</source>
    <translation>&lt;Neuložený projekt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Project/ProjectManager.cpp" line="251"/>
    <source>The project has been modified.</source>
    <translation>Projekt byl změněn.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Project/ProjectManager.cpp" line="252"/>
    <source>Do you want to save it ?</source>
    <translation>Chcete ho uložiť?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ProjectPreferences</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/ProjectPreferences.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/ProjectPreferences.ui" line="20"/>
    <source>Project name</source>
    <translation>Název projektu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ProjectWizard</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ProjectWizard.cpp" line="52"/>
    <source>Project wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ProjectWizard.cpp" line="85"/>
    <source>Choose the appropriate action then click Next to continue.</source>
    <translation>Vyberte vhodnou akci a klikněte na tlačítko Další, pro pokračování.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ProjectWizard.cpp" line="88"/>
    <source>This help is likely not to be of any help.</source>
    <translation>Tato nápověda asi nepomůže.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ProjectWizard.cpp" line="91"/>
    <source>Project wizard help</source>
    <translation>Nápověda k Průvodci projektem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="44"/>
    <source>Adding clip to track %1</source>
    <translation>Přidávání klipu k stopě %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="69"/>
    <source>Moving clip from track %1 to %2</source>
    <translation>Přesouvám klip ze stopy %1 do stopy %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="72"/>
    <source>Moving clip</source>
    <translation>Přesouvám klip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="94"/>
    <source>Remove clip</source>
    <translation>Odstránit klip</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="130"/>
    <source>Resizing clip</source>
    <translation>Měnění velikosti klipu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="165"/>
    <source>Splitting clip</source>
    <translation>Dělení klipu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StackViewNavController</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/library/ui/StackViewNavController.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/library/ui/StackViewNavController.ui" line="20"/>
    <source>Previous</source>
    <translation>Dozadu</translation>
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
792
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
    <location filename="../src/GUI/library/ui/StackViewNavController.ui" line="33"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový popisek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TagWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/TagWidget.ui" line="26"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
804
805
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
806
807
808
    <location filename="../src/GUI/ui/TagWidget.ui" line="32"/>
    <source>Keyword Tags</source>
    <translation>Tagy s klíčovými slovy</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
809
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
810
811
812
</context>
<context>
  <name>Timeline</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
813
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
814
815
816
    <location filename="../src/GUI/ui/Timeline.ui" line="23"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
817
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
818
819
820
</context>
<context>
  <name>TrackControls</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
821
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
822
823
824
    <location filename="../src/GUI/widgets/TrackControls.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
825
826
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
827
828
829
    <location filename="../src/GUI/widgets/TrackControls.ui" line="57"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový popisek</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
830
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
831
832
833
</context>
<context>
  <name>TracksScene</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
834
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
835
836
837
    <location filename="../src/GUI/TracksScene.cpp" line="47"/>
    <source>Confirm the deletion of the region ?</source>
    <translation>Potvrdit vymazaní regionu ?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
838
839
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
840
841
842
    <location filename="../src/GUI/TracksScene.cpp" line="49"/>
    <source>Confirm the deletion of those regions ?</source>
    <translation>Potvrdit vymazaní těchto regionů?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
843
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
844
845
846
</context>
<context>
  <name>TracksView</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
847
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
848
849
850
    <location filename="../src/GUI/TracksView.cpp" line="388"/>
    <source>Action not supported.</source>
    <translation>Akce není podporovaná.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
851
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
852
853
854
</context>
<context>
  <name>Transcode</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
855
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
856
    <location filename="../src/GUI/ui/transcode.ui" line="17"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
857
    <source>Transcode File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
858
    <translation>Překódovat soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
859
860
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
861
    <location filename="../src/GUI/ui/transcode.ui" line="25"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
862
    <source>Input File</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
863
    <translation>Vstupní soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
864
865
  </message>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
866
    <location filename="../src/GUI/ui/transcode.ui" line="32"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
867
    <source>Profiles</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
    <translation>Profily</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/transcode.ui" line="44"/>
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>UndoStack</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/UndoStack.cpp" line="34"/>
    <source>Nothing to undo</source>
    <translation>Není co vrátit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>VLMCPreferences</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="20"/>
    <source>Output FPS</source>
    <translation>Výstupní FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="27"/>
    <source>25</source>
    <translation>25</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="37"/>
    <source>Number of tracks</source>
    <translation>Počet stop</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="44"/>
    <source>64</source>
    <translation>64</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="67"/>
    <source>Automatic save</source>
    <translation>Automatické uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="90"/>
    <source>Automatic save interval</source>
    <translation>Interval automatického uložení</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VLMCPreferences.ui" line="111"/>
    <source>minutes</source>
    <translation>minut</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>VideoPage</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="14"/>
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="26"/>
    <source>In this page you can fine tune some of the settings of your new project.</source>
    <translation>Na této stránce můžete vyladit některá nastavení vašeho projektu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="36"/>
    <source>Video</source>
    <translation>Video</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="42"/>
    <source>Width</source>
    <translation>Šírka</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="49"/>
    <source>Height</source>
    <translation>Výška</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="57"/>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="176"/>
    <source>Custom</source>
    <translation>Vlastní</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="62"/>
    <source>SDTV/NTSC (480i)</source>
    <translation>SDTV/NTSC (480i)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="67"/>
    <source>SDTV/PAL (576i)</source>
    <translation>SDTV/PAL (576i)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="72"/>
    <source>EDTV (480p)</source>
    <translation>EDTV (480p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="77"/>
    <source>EDTV (576p)</source>
    <translation>EDTV (576p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="82"/>
    <source>HDTV (720p)</source>
    <translation>HDTV (720p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="87"/>
    <source>HDTV (1080i)</source>
    <translation>HDTV (1080i)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="92"/>
    <source>HDTV (1080p)</source>
    <translation>HDTV (1080p)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="126"/>
    <source>Frames / sec</source>
    <translation>Snímků / sekundu</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="149"/>
    <source>Audio</source>
    <translation>Audio</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="155"/>
    <source>Number of channels</source>
    <translation>Počet kanálů</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="181"/>
    <source>Stereo</source>
    <translation>Stereo</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="186"/>
    <source>Mono</source>
    <translation>Mono</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="194"/>
    <source>Sample rate</source>
    <translation>Vzorkovací frekvence</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="205"/>
    <source>48000 Hz</source>
    <translation>48000 Hz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="210"/>
    <source>44000 Hz</source>
    <translation>44000 Hz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="215"/>
    <source>22000 Hz</source>
    <translation>22000 Hz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/VideoPage.ui" line="220"/>
    <source>11000 Hz</source>
    <translation>11000 Hz</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/VideoPage.cpp" line="31"/>
    <source>New project wizard</source>
    <translation>Průvodce novým projektem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/VideoPage.cpp" line="32"/>
    <source>Configure Video settings</source>
    <translation>Konfigurace nastavení videa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>VideoProjectPreferences</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VideoProjectPreferences.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VideoProjectPreferences.ui" line="20"/>
    <source>FPS</source>
    <translation>FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VideoProjectPreferences.ui" line="27"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Horizontální</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VideoProjectPreferences.ui" line="50"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Vertikálne</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/settings/ui/VideoProjectPreferences.ui" line="70"/>
    <source> Frames/Seconds</source>
    <translation> Snímků/sekundu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>VlmcDebug</name>
  <message>
    <location filename="../src/Tools/VlmcDebug.cpp" line="45"/>
    <source>Invalid value supplied for argument --logfile</source>
    <translation>Zadána nesprávna hodnota argumentu --logfile</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WelcomePage</name>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/WelcomePage.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
    <translation>Formulář</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/WelcomePage.ui" line="20"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Welcome to the project Wizard.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;This wizard will help you to create a new project, or open an already existing one.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Please select your preferred action below then press next.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Vitajte v sprievodcovi novým projektem.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Tento Průvodce Vám pomůže při vytváření nového projektu, či otvírání existujícího projektu.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Vyberte si prosím preferovanou akci dole a stiskněte tlačítko další.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/WelcomePage.ui" line="43"/>
    <source>Create a new project</source>
    <translation>Vytvořit nový projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/WelcomePage.ui" line="53"/>
    <source>Open an existing project</source>
    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/ui/WelcomePage.ui" line="99"/>
    <source>Open...</source>
    <translation>Otevřít...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/WelcomePage.cpp" line="38"/>
    <source>Project wizard</source>
    <translation>Průvodce projektem</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/WelcomePage.cpp" line="39"/>
    <source>Open or create a project</source>
    <translation>Otevřít, nebo vytvořit projekt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/WelcomePage.cpp" line="89"/>
    <source>Sorry</source>
    <translation>Pardón</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/wizard/WelcomePage.cpp" line="90"/>
    <source>You first need to select a project from the list.
Then click next to continue...</source>
    <translation>Nejprve potřebujete vybrat projekt ze seznamu.
Potom klikněte na tlačítko Další...</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1160
1161
1162
1163
1164
  </message>
</context>
<context>
  <name>WorkflowFileRendererDialog</name>
  <message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
    <location filename="../src/GUI/ui/WorkflowFileRendererDialog.ui" line="20"/>
    <source>Dialog</source>
    <translation>Dialog</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/WorkflowFileRendererDialog.ui" line="28"/>
    <source>Render in progress...</source>
    <translation>Renderuje se...</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/WorkflowFileRendererDialog.ui" line="48"/>
    <source>Frame</source>
    <translation>Snímek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/WorkflowFileRendererDialog.ui" line="73"/>
    <source>TextLabel</source>
    <translation>Textový Popisek</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/ui/WorkflowFileRendererDialog.ui" line="93"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1186
    <source>Cancel</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1187
1188
1189
1190
1191
1192
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/GUI/WorkflowFileRendererDialog.cpp" line="55"/>
    <source>Rendering frame %1 / %2</source>
    <translation>Renderuji snímek %1 / %2</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1193
1194
1195
  </message>
</context>
</TS>