vlmc_cs_CZ.ts 101 KB
Newer Older
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
1 2
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
3
<TS version="2.0" language="cs_CZ">
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
4 5
<defaultcodec>UTF-8</defaultcodec>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
6
  <name>AboutVLMC</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
7
  <message>
8
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="20"/>
9
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="82"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
10
    <source>About</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
11
    <translation>O aplikaci</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
12 13
  </message>
  <message>
14
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="54"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
15 16 17
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
18 19 20
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:12pt; font-weight:600;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator %1 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;%2&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; text-decoration: underline; color:#4f4f4f;&quot;&gt;http://www.vlmc.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
21
    <translation></translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
22 23
  </message>
  <message>
24 25 26
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="142"/>
    <source>VLMC (VideoLAN Movie Creator) is a cross-platform, non-linear video editing software based on the VLC Media Player.
</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
27
    <translation>VLMC (VideoLAN Movie Creator) je multi-platformní, nelineární editor videa, založený na Mediálním přehrávačí VLC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
28 29
  </message>
  <message>
30 31 32 33 34
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="153"/>
    <source>This version of VLMC was compiled on:
%1 running %2 compiled against Qt %3
Your Qt runtime version: %4
</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
35 36 37 38
    <translation>Tato verze VLMC byla kompilována na:
%1 běžícím na %2 kompilovano proti Qt %3
Verze vašeho běhového prostředí: %4
</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
39 40
  </message>
  <message>
41
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="204"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
42 43 44 45
    <source>Authors</source>
    <translation>Autoři</translation>
  </message>
  <message>
46 47
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="218"/>
    <source>Thanks</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
48
    <translation>Poděkování</translation>
49 50 51
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="232"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
52 53 54 55
    <source>Translators</source>
    <translation>Překladatelé</translation>
  </message>
  <message>
56
    <location filename="../src/Gui/ui/About.ui" line="246"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
57 58
    <source>License</source>
    <translation>Licence</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
59 60 61
  </message>
</context>
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
62
  <name>ClipMetadataDisplayer</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
63
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
64 65
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="14"/>
    <source>Form</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
66
    <translation>Formulář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
67 68
  </message>
  <message>
69
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="32"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
70
    <source>Media Properties</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
71
    <translation>Vlastnosti média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
72 73
  </message>
  <message>
74
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="53"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
75
    <source>Name</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
76
    <translation>Název</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
77 78
  </message>
  <message>
79
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="123"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
80
    <source>Duration</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
81
    <translation>Trvání</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
82 83
  </message>
  <message>
84 85 86 87 88
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="69"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="104"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="139"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="168"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="197"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
89
    <source>---</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
90
    <translation>---</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
91 92
  </message>
  <message>
93
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="152"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
94
    <source>Resolution</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
95
    <translation>Rozlíšení</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
96 97
  </message>
  <message>
98
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="181"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
99
    <source>FPS</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
100
    <translation>FPS</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
101 102
  </message>
  <message>
103
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="210"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
104
    <source>Number of video tracks</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
105
    <translation>Počet video stop</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
106 107
  </message>
  <message>
108
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="239"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
109
    <source>Number of audio tracks</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
110
    <translation>Počet audio stop</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
111 112
  </message>
  <message>
113 114
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="226"/>
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="255"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
115
    <source>0</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
116
    <translation>0</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
117 118
  </message>
  <message>
119
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="88"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
120
    <source>Path</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
121
    <translation>Cesta</translation>
122 123
  </message>
  <message>
124
    <location filename="../src/Gui/media/ui/ClipMetadataDisplayer.ui" line="262"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
125
    <source>In project workspace</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
126
    <translation>V pracovním prostředí</translation>
127
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
128 129 130
</context>
<context>
  <name>ClipProperty</name>
131
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
132
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="63"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
133 134 135 136
    <source>Metatags :</source>
    <translation>Metatagy :</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
137 138
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="70"/>
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="81"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
139 140 141 142
    <source>...</source>
    <translation>...</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
143
    <location filename="../src/Gui/ui/ClipProperty.ui" line="92"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
144 145 146 147
    <source>Annotations :</source>
    <translation>Komentáře :</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
148
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="43"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
149 150 151 152
    <source>properties</source>
    <translation>vlastnosti</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
153
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="93"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
154 155 156 157
    <source>New tags edition</source>
    <translation>Úprava nových tagů</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
158
    <location filename="../src/Gui/ClipProperty.cpp" line="94"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
159 160
    <source>Enter tags (you can enter multiple tags, separated by a comma)</source>
    <translation>Zadajte tagy (můžete zadat víc tagů oddelených čárkou)</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
161 162
  </message>
</context>
163 164 165 166 167
<context>
  <name>Commands::Clip::Add</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="115"/>
    <source>Adding clip to track %1</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
168
    <translation>Přidávání klipu k stopě %1</translation>
169 170 171 172 173 174 175
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Move</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="137"/>
    <source>Moving clip from track %1 to %2</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
176
    <translation>Přesouvám klip ze stopy %1 do %2</translation>
177 178 179 180 181 182 183
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Remove</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="178"/>
    <source>Removing clip </source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
184
    <translation>Odstraňování klipu</translation>
185 186 187 188 189 190 191
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Resize</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="211"/>
    <source>Resizing clip</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
192
    <translation>Měnění velikosti klipu</translation>
193 194 195 196 197 198 199
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Clip::Split</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="256"/>
    <source>Splitting clip</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
200
    <translation>Dělení klipu</translation>
201 202 203 204 205 206 207
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Add</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="285"/>
    <source>Adding effect %1</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
208
    <translation>Přidávání efektu %1</translation>
209 210 211 212 213 214 215
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Move</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="316"/>
    <source>Moving effect %1</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
216
    <translation>Presouvání efektu %1</translation>
217 218 219 220 221 222 223
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Remove</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="390"/>
    <source>Deleting effect %1</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
224
    <translation>Odstraňování efektu %1</translation>
225 226 227 228 229 230 231
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Effect::Resize</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="361"/>
    <source>Resizing effect %1</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
232
    <translation>Změna efektu %1</translation>
233 234 235 236 237 238 239
  </message>
</context>
<context>
  <name>Commands::Generic</name>
  <message>
    <location filename="../src/Commands/Commands.cpp" line="62"/>
    <source>Invalid action</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
240
    <translation>Neplatná akce</translation>
241 242
  </message>
</context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
243
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
244
  <name>CrashHandler</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
245
  <message>
246 247
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="14"/>
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="121"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
248 249
    <source>VLMC Crash handler</source>
    <translation>Zpracovatel pádů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
250 251
  </message>
  <message>
252
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="128"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
253
    <source>An error occurred. We&apos;re sorry for the inconvenient, though we saved your project. It will be reopened next time you open VLMC.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
254
    <translation>Nastala chyba. Omlouváme se za obtíže, nicméně uložili jsme váš projekt. Bude znovu otevřen příště otevřete VLMC.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
255 256
  </message>
  <message>
257
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="156"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
258 259
    <source>Ok</source>
    <translation>Ok</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
260 261
  </message>
  <message>
262
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="163"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
263 264
    <source>Restart</source>
    <translation>Restartovat</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
265 266
  </message>
  <message>
267
    <location filename="../src/Gui/widgets/ui/CrashHandler.ui" line="188"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
268 269
    <source>Crash_Description</source>
    <translation>Popis pádu</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
270 271
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
272
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="44"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
273 274 275 276
    <source>Unknown signal</source>
    <translation>Neznámý signál</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
277
    <location filename="../src/Gui/widgets/CrashHandler.cpp" line="55"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
278
    <source>A crash occurred. Signal received: </source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
279
    <translation>Nastal pád. Přijat signál: </translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
280 281
  </message>
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
282 283 284
<context>
  <name>DockWidgetManager</name>
  <message>
285 286
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="454"/>
    <source>Effects List</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
287
    <translation>Seznam efektů</translation>
288 289 290
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="467"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
291
    <source>Media Library</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
292
    <translation>Knihovna médií</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
293 294
  </message>
  <message>
295
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="478"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
296
    <source>Clip Preview</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
297
    <translation>Náhled klipu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
298 299
  </message>
  <message>
300
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="493"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
301
    <source>Project Preview</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
302
    <translation>Náhled projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
303 304
  </message>
  <message>
305
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="443"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
306
    <source>History</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
307
    <translation>Historie</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
308 309
  </message>
</context>
310 311 312 313 314
<context>
  <name>EffectSettingWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="14"/>
    <source>Dialog</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
315
    <translation>Dialog</translation>
316 317 318 319
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectInstanceWidget.ui" line="72"/>
    <source>Apply</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
320
    <translation>Použít</translation>
321 322 323 324 325 326 327
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectStack</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="14"/>
    <source>Effect stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
328
    <translation>Zásobník efektů</translation>
329 330 331 332
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="27"/>
    <source>Move the effect up in the stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
333
    <translation>Posunout efekt nahoru v zásobníku</translation>
334 335 336 337 338 339
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="30"/>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="55"/>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="104"/>
    <source>...</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
340
    <translation>...</translation>
341 342 343 344
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectStack.ui" line="41"/>
    <source>Move the effect down in the stack</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
345
    <translation>Posunout efekt níž v zásobníku</translation>
346 347 348 349 350 351 352
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectWidget</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="20"/>
    <source>Form</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
353
    <translation>Formulář</translation>
354 355 356 357
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="32"/>
    <source>Overview</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
358
    <translation>Přehled</translation>
359 360 361 362
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="44"/>
    <source>Name</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
363
    <translation>Název</translation>
364 365 366 367
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="64"/>
    <source>Author</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
368
    <translation>Autor</translation>
369 370 371 372
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="84"/>
    <source>Type</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
373
    <translation>Typ</translation>
374 375 376 377
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="104"/>
    <source>Version</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
378
    <translation>Verze</translation>
379 380 381 382
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/ui/EffectWidget.ui" line="124"/>
    <source>Description</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
383
    <translation>Popis</translation>
384 385 386 387
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="69"/>
    <source>Filter</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
388
    <translation>Filtr</translation>
389 390 391 392
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="71"/>
    <source>Source</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
393
    <translation>Zdroj</translation>
394 395 396 397
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="73"/>
    <source>Mixer 2</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
398
    <translation>Mixér 2</translation>
399 400 401 402
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="75"/>
    <source>Mixer 3</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
403
    <translation>Mixér 3</translation>
404 405 406 407
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectWidget.cpp" line="77"/>
    <source>Unknown type</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
408
    <translation>Neznámý typ</translation>
409 410 411 412 413 414 415
  </message>
</context>
<context>
  <name>EffectsListView</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/effectsengine/EffectsListView.cpp" line="76"/>
    <source>%1 informations</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
416
    <translation>%1 informace</translation>
417 418
  </message>
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
419 420 421
<context>
  <name>GUIProjectManager</name>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
422
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="77"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
423
    <source>The project has been modified.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
424
    <translation>Projekt byl změněn.</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
425 426
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
427
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="78"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
428
    <source>Do you want to save it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
429
    <translation>Přejete si ho uložit?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
430 431
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
432 433
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="102"/>
    <source>You are about to relocate the project. Every video will be copied to your new workspace.</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
434
    <translation>Chystáte se přesunout projekt. Každé video bude zkopírováno do vašeho nového pracovního prostředí.</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
435 436 437 438
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="103"/>
    <source>Do you want to proceed?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
439
    <translation>Přejete si pokračovat?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
440 441 442
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="244"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
443
    <source>Failed to load project file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
444
    <translation>Nepodařilo se otevřít soubor projektu</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
445
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
446 447 448 449
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="277"/>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="287"/>
    <source>Backup file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
450
    <translation>Záložní soubor</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
451 452 453 454
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="278"/>
    <source>A backup file exists for this project. Do you want to load it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
455
    <translation>Existuje záložní soubor pro tento projekt. Přejete si ho načíst?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
456 457 458 459
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/project/GuiProjectManager.cpp" line="288"/>
    <source>An outdated backup file was found. Do you want to erase it?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
460
    <translation>Byl nalezen zastaralý záložní soubor. Přejete si ho vymazat?</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
461
  </message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
462
</context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
463 464 465
<context>
  <name>GeneralPage</name>
  <message>
466
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="14"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
467 468 469 470
    <source>WizardPage</source>
    <translation>Stránka průvodce</translation>
  </message>
  <message>
471
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="26"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
472 473 474 475
    <source>This guide will step you through the process of setting up a new project.</source>
    <translation>Tento průvodce Vás provede procesem nastavení nového projektu.</translation>
  </message>
  <message>
476
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
477 478 479 480
    <source>Project name</source>
    <translation>Název projektu</translation>
  </message>
  <message>
481
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="69"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
482 483 484 485
    <source>Description</source>
    <translation>Popis</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
486
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="112"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
487
    <source>Workspace directory</source>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
488
    <translation>Pracovní adresář</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
489 490
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
491
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="132"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
492 493 494 495
    <source>Browse...</source>
    <translation>Procházet...</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
496
    <location filename="../src/Gui/wizard/ui/GeneralPage.ui" line="145"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
497 498 499 500
    <source>Project location</source>
    <translation>Umístění projektu</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
501
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="37"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
502 503 504 505
    <source>New project wizard</source>
    <translation>Průvodce novým projektem</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
506
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="38"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
507 508
    <source>Set General options</source>
    <translation>Nastavení všeobecných voleb</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
509 510
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
511 512
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="97"/>
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="104"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
513 514
    <source>Form is incomplete</source>
    <translation>Formulář není kompletní</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
515 516
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
517
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="98"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
518
    <source>The project name must be filled.</source>
519
    <translation>Název projektu musí být vyplněn.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
520 521
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
522
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="105"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
523 524
    <source>The workspace location must be set.</source>
    <translation>Musí být nastavené umístění pracovního prostoru.</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
525 526
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
527
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="137"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
528 529 530 531
    <source>Missing workspace location</source>
    <translation>Chybí umístění pracovního prostoru</translation>
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
532
    <location filename="../src/Gui/wizard/GeneralPage.cpp" line="151"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
533 534
    <source>Invalid workspace location</source>
    <translation>Nesprávné umístnění pracovního prostoru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
535 536 537
  </message>
</context>
<context>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
538
  <name>GraphicsAudioItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
539
  <message>
540 541
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="41"/>
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsAudioItem.cpp" line="54"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
542 543
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Délka:&lt;/b&gt; %2</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
544
  </message>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
545 546 547
</context>
<context>
  <name>GraphicsMovieItem</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
548
  <message>
549 550
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="41"/>
    <location filename="../src/Gui/timeline/GraphicsMovieItem.cpp" line="52"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
551 552 553 554 555 556 557
    <source>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Length:&lt;/b&gt; %2</source>
    <translation>&lt;p style=&apos;white-space:pre&apos;&gt;&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; %1&lt;br&gt;&lt;b&gt;Déĺka:&lt;/b&gt; %2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ImportController</name>
  <message>
558
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="20"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
559 560 561 562
    <source>Import</source>
    <translation>Import</translation>
  </message>
  <message>
563
    <location filename="../src/Gui/import/ui/ImportController.ui" line="99"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
564
    <source>TextLabel</source>
565
    <translation>TextovýPopisek</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
566 567
  </message>
  <message>
568
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="247"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
569
    <source>Invalid medias</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
570
    <translation>Neplatná média</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
571 572
  </message>
  <message>
573
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="248"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
574
    <source>Some of the medias you loaded can&apos;t be used for video editing. Do you want VLMC to convert them so you can use them in your project?</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
575
    <translation>Některá z médií, která jste načetli nemohou být použita pro editaci videa. Chcete je zkonvertovat VLMC, aby jste je mohly použít ve vašem projektu?</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
576 577
  </message>
  <message>
578
    <location filename="../src/Gui/import/ImportController.cpp" line="321"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
579
    <source>Failed to load %1</source>
580
    <translation>Nepodařilo se načíst %1</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
581
  </message>
582
</context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
583 584 585 586 587
<context>
  <name>IntroDialog</name>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="20"/>
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
588
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="32"/>
    <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:14pt;&quot;&gt;Please note&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator is a &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; software and is not ready for prime-time. Many key features are &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;simply missing&lt;/span&gt;, or even &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;buggy&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Our team is composed of volunteers who are working hard to give you the best experience with video editing.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;read more&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
603 604 605 606 607 608 609 610
    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:14pt;&quot;&gt;Prosím berte na vědomí&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;VideoLAN Movie Creator je &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Software_release_life_cycle#Pre-Alpha&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;pre-alpha&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; software a není připraven na prime-time. Mnoho klíčových funkcionalit &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;jednoduše chybí&lt;/span&gt;, nebo jsou ještě &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;zabugované&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
611
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Náš team je složen z dobrovolníků, kteří tvrdě pracují, aby vám poskytly tu nejlepší zkušenost při editování videa.&lt;/p&gt;
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
612 613
&lt;p align=&quot;justify&quot; style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot; style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vlmc.org&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-size:8pt; text-decoration: underline; color:#0057ae;&quot;&gt;čtěte více&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
614 615 616 617
  </message>
  <message>
    <location filename="../src/Gui/ui/IntroDialog.ui" line="79"/>
    <source>I understand</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
618
    <translation>Rozumím</translation>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
619 620
  </message>
</context>
621
<context>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
622
  <name>ListViewController</name>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
623
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
624
    <location filename="../src/Gui/library/ListViewController.cpp" line="34"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
625
    <source>Media List</source>
626
    <translation>Seznam médií</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
627 628 629 630 631
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainWindow</name>
  <message>
632
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="14"/>
633
    <location filename="../src/Gui/MainWindow.cpp" line="788"/>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
634 635 636 637
    <source>VideoLAN Movie Creator</source>
    <translation>VideoLAN Movie Creator</translation>
  </message>
  <message>
638
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="139"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
639 640 641 642
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
  </message>
  <message>
643
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="32"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
644
    <source>&amp;Edit</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
645
    <translation>&amp;Upravit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
646 647
  </message>
  <message>
648
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="79"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
649
    <source>&amp;View</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
650
    <translation>&amp;Zobrazit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
651 652
  </message>
  <message>
653
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="74"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
654
    <source>&amp;Window</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
655
    <translation>&amp;Okno</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
656 657
  </message>
  <message>
658
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="42"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
659
    <source>&amp;Help</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
660
    <translation>&amp;Pomoc</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
661 662
  </message>
  <message>
663
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="50"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
664
    <source>&amp;File</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
665
    <translation>&amp;Soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
666 667
  </message>
  <message>
668
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="54"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
669
    <source>&amp;Export</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
670
    <translation>&amp;Export</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
671 672
  </message>
  <message>
673
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="85"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
674
    <source>Tools</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
675
    <translation>Nástroje</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
676 677
  </message>
  <message>
678
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="98"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
679
    <source>VLMC Toolbar</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
680
    <translation>Panel nástrojů VLMC</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
681 682
  </message>
  <message>
683
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="192"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
684
    <source>&amp;To a file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
685
    <translation>&amp;Do souboru</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
686 687
  </message>
  <message>
688
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="195"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
689 690
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="198"/>
    <source>Render your project as a file</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
691
    <translation>Vykreslit váš projekt jako soubor</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
692 693
  </message>
  <message>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
694 695
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="290"/>
    <source>Share your project on youtube</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
696
    <translation>Sdílet váš projekt na youtube</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
697 698
  </message>
  <message>
699
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="299"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
700
    <source>&amp;Quit</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
701
    <translation>&amp;Opustit</translation>
Mailo Svetel's avatar
Mailo Svetel committed
702 703
  </message>
  <message>
704
    <location filename="../src/Gui/ui/MainWindow.ui" line="130"/>
Ludovic Fauvet's avatar
Ludovic Fauvet committed
705
    <source>&amp;About</source>
Milan Svetel's avatar
Milan Svetel committed
706
    <translation>O &amp;aplikaci</translation>