Root.strings 7.33 KB
Newer Older
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
/* A single strings file, whose title is specified in your preferences schema. The strings files provide the localized content to display to the user for each of your preferences. */

"SETTINGS_VIDEO_TITLE" = "Video";
"SETTINGS_AUDIO_TITLE"="Ljud";
"SETTINGS_TIME_STRETCH_AUDIO"="Tidsutsträckt ljud";
"SETTINGS_BACKGROUND_AUDIO"="Ljuduppspelning i bakgrunden";
"SETTINGS_GENERIC_TITLE"="Allmän";
"SETTINGS_PASSCODE_LOCK"="Lösenkodslås";
"SETTINGS_PASSCODE_LOCK_ALLOWTOUCHID"="Tillåt Touch ID att låsa upp";
"SETTINGS_DECRAPIFY"="Optimera objektnamn för visning";
"SETTINGS_VIDEO_FULLSCREEN"="Spela upp video i helskärm";
"SETTINGS_CONTINUE_VIDEO_PLAYBACK"="Återuppta videouppspelning";
"SETTINGS_CONTINUE_AUDIO_PLAYBACK"="Återuppta ljuduppspelning";
"SETTINGS_CONTINUE_PLAYBACK_NEVER"="Aldrig";
"SETTINGS_CONTINUE_PLAYBACK_ASK"="Fråga";
"SETTINGS_CONTINUE_PLAYBACK_ALWAYS"="Alltid";

"SETTINGS_SKIP_LOOP_FILTER"="Avblockeringsfilter";
"SETTINGS_SKIP_LOOP_FILTER_NONE"="Ingen avblockering (snabbast)";
"SETTINGS_SKIP_LOOP_FILTER_NONREF"="Medelhög avblockering";
"SETTINGS_SKIP_LOOP_FILTER_NONKEY"="Låg avblockering";

"SETTINGS_NETWORK_CACHING_TITLE"="Cachenivå för nätverk";
"SETTINGS_NETWORK_CACHING_LEVEL_LOWEST"="Lägsta latens";
"SETTINGS_NETWORK_CACHING_LEVEL_LOW"="Låg latens";
"SETTINGS_NETWORK_CACHING_LEVEL_NORMAL"="Normal";
"SETTINGS_NETWORK_CACHING_LEVEL_HIGH"="Hög latens";
"SETTINGS_NETWORK_CACHING_LEVEL_HIGHEST"="Högre latens";

"SETTINGS_PLAYBACK_SPEED_DEFAULT"="Standarduppspelningshastighet";

"SETTINGS_GESTURES"="Styr uppspelningen med gester";
"SETTINGS_GESTURES_VOLUME"="Svep upp/ned för volym";
"SETTINGS_GESTURES_PLAYPAUSE"="Tryck för att spela/pausa";
"SETTINGS_GESTURES_BRIGHTNESS"="Svep upp/ned för ljusstyrka";
"SETTINGS_GESTURES_SEEK"="Svep höger/vänster för att söka";
"SETTINGS_GESTURES_CLOSE"="Nyp för att stänga";
"SETTINGS_GESTURE_JUMP_DURATION"="Variabel för hopplängd";

"SETTINGS_SUBTITLES_TITLE"="Undertexter";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONT"="Typsnitt";
"SETTINGS_SUBTITLES_TEXT_ENCODING"="Textkodning";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE"="Relativ typsnittsstorlek";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE_SMALLEST"="Minst";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE_SMALL"="Liten";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE_NORMAL"="Normal";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE_LARGE"="Stor";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTSIZE_LARGEST"="Större";
"SETTINGS_SUBTITLES_BOLDFONT"="Använd fel stil";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR"="Typsnittsfärg";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_WHITE"="Vit";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_BLACK"="Svart";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_GRAY"="Grå";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_SILVER"="Silver";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_RED"="Röd";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_FUCHSIA"="Fuchsia";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_YELLOW"="Gul";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_GREEN"="Grön";
"SETTINGS_SUBTITLES_FONTCOLOR_NAVY"="Marin";
"SETTINGS_SUBTITLES_OUTLINE_THICKNESS"="Konturtjocklek";
"SETTINGS_SUBTITLES_OUTLINE_THICKNESS_NONE"="Ingen";
"SETTINGS_SUBTITLES_OUTLINE_THICKNESS_THIN"="Tunn";
"SETTINGS_SUBTITLES_OUTLINE_THICKNESS_NORMAL"="Normal";
"SETTINGS_SUBTITLES_OUTLINE_THICKNESS_THICK"="Tjock";

"SETTINGS_DEINTERLACE"="Avfläta";
"SETTINGS_DEINTERLACE_ON"="På";
"SETTINGS_DEINTERLACE_OFF"="Av";
"SETTINGS_DEINTERLACE_AUTO"="Automatisk";

"SETTINGS_FEEDBACK"="Återkoppling";
"SETTINGS_SEND_FEEDBACK"="Skicka återkoppling";
"SETTINGS_SEND_RATING"="Betygsätt VLC för iOS";

"SETTINGS_FILE_SYNC"="Filsynkronisering";
"SETTINGS_WIFISHARING_IPv6"="IPv6-stöd för WiFi-delning";
"SETTINGS_UNLINK_DROPBOX"="Ta bort länk från Dropbox";
"SETTINGS_UNLINK_GOOGLEDRIVE"="Ta bort länk från Google Drive";
"SETTINGS_UNLINK_ONEDRIVE"="Ta bort länk från OneDrive";
"SETTINGS_FTP_TEXT_ENCODING"="Textkodning för FTP-anslutningar";
VideoLAN's avatar
VideoLAN committed
81
82

"ABOUT_APP_TV"="Om VLC för tvOS";