Commit d7c584df authored by Kaya Zeren's avatar Kaya Zeren Committed by Christoph Miebach

l10n: Turkish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 8ca59ccc
......@@ -7,10 +7,16 @@
<string name="sortby">Sıralama…</string>
<string name="sortby_name">Ad</string>
<string name="sortby_name_desc">Ad (azalan)</string>
<string name="sortby_artist_name">Sanatçı adı</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Sanatçı adı (azalan)</string>
<string name="sortby_album_name">Albüm adı</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Albüm adı (azalan)</string>
<string name="sortby_length">Uzunluk</string>
<string name="sortby_length_desc">Uzunluk (azalan)</string>
<string name="sortby_date">Tarih</string>
<string name="sortby_date_desc">Tarih (azalan)</string>
<string name="sortby_number">İz numarası</string>
<string name="sortby_number_desc">İz numarası (azalan)</string>
<string name="searchable_hint">Arama…</string>
<string name="history">Geçmiş</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
......@@ -18,13 +24,17 @@
<item quantity="other">%d sonuç bulundu</item>
</plurals>
<string name="play">Oynat</string>
<string name="playback">Oynatma</string>
<string name="playback_controls">Oynatma denetimleri</string>
<string name="medialibrary_scan">Ortam kitaplığı taraması</string>
<string name="Medialibrary_progress">Ortam kitaplığı tarama işlemi güncellemeleri</string>
<string name="play_from_start">En baştan oynat</string>
<string name="play_as_audio">Ses olarak oynat</string>
<string name="play_as_video">Görüntü olarak oynat</string>
<string name="video_app_switch_title">Uygulama değiştirildiğinde işlem</string>
<string name="video_app_switch_title">Art Alan/PiP Kipi</string>
<string name="video_app_switch_summary">Görüntü oynatılırken başka bir uygulamaya geçildiğinde VLC tarafından yapılacak işlemi seçin</string>
<string name="play_pip_title">Görüntüler görsel içinde görsel kipinde oynatılsın</string>
<string name="play_as_audio_background">Görüntüler artalanda oynatılsın</string>
<string name="play_as_audio_background">Görüntüler art alanda oynatılsın</string>
<string name="append">Ekle</string>
<string name="insert_next">Sonrakini ekle</string>
<string name="play_all">Tümünü oynat</string>
......@@ -32,19 +42,20 @@
<string name="last_playlist">Son oynatma listesi</string>
<string name="delete">Sil</string>
<string name="remove">Kaldır</string>
<string name="set_song">Zil sesi olarak ata</string>
<string name="set_song">Zil sesi yap</string>
<string name="info">Bilgiler</string>
<string name="confirm_delete"> \'%1$s\' dosyası silinsin mi?</string>
<string name="confirm_delete_folder">\'%1$s\' klasörü ve tüm içeriği silinsin mi?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">\'%1$s\' oynatma listesi silinsin mi?</string>
<string name="ringtone_set">\'%1$s\' dosyası zil sesi olarak ayarlanmış.</string>
<string name="ringtone_error">Zil sesi olarak atanırken bir hata oluştu.</string>
<string name="ringtone_error">Zil sesi ayarlanırken bir hata oluştu.</string>
<string name="pause">Duraklat</string>
<string name="not_show_again">Bu iletiyi bir daha gösterme</string>
<string name="info_title">VLC</string>
<string name="unknown_artist">Bilinmeyen Sanatçı</string>
<string name="unknown_album">Bilinmeyen Albüm</string>
<string name="unknown_genre">Bilinmeyen Tür</string>
<string name="unknown_number">Bilinmeyen iz numarası</string>
<string name="songs">Parçalar</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 parça</item>
......@@ -54,15 +65,15 @@
<string name="albums">Albümler</string>
<string name="tracks">İzler</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">1 albüm</item>
<item quantity="one">%d albüm</item>
<item quantity="other">%d albüm</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders_quantity">
<item quantity="one">1 altklasör</item>
<item quantity="one">%d altklasör</item>
<item quantity="other">%d altklasör</item>
</plurals>
<plurals name="mediafiles_quantity">
<item quantity="one">1 ortam dosyası</item>
<item quantity="one">%d ortam dosyası</item>
<item quantity="other">%d ortam dosyası</item>
</plurals>
<plurals name="videos_quantity">
......@@ -86,14 +97,14 @@
<string name="loading">Yükleniyor</string>
<string name="please_wait">Lütfen bekleyin…</string>
<string name="nomedia">Herhangi bir ortam dosyası bulunamadı, aygıtınıza bazı ortam dosyaları aktarın ya da ayarlarınızı denetleyin.</string>
<string name="noplaylist">Oynatma listesi bulunamadı.</string>
<string name="noplaylist">Herhangi bir oynatma listesi bulunamadı.</string>
<string name="mediafiles">Ortam dosyaları</string>
<string name="notavailable">kullanılamaz</string>
<string name="nosubdirectory">Alt klasör yok.</string>
<string name="directorynotfound">\'%1$s\' klasör yolu bulunamadı.</string>
<string name="nohistory">Henüz oynatma geçmişiniz yok.</string>
<string name="validation">Emin misiniz?</string>
<string name="cover_art">Kapak görseli</string>
<string name="cover_art">Kapak resmi</string>
<string name="shuffle_title">Karıştırma kipi</string>
<string name="shuffle">Karıştırma Kapalı</string>
<string name="shuffle_on">Karıştırma Açık</string>
......@@ -126,8 +137,9 @@
<string name="sound_on">Ses Açık</string>
<string name="sound_off">Ses Kapalı</string>
<string name="brightness">Parlaklık</string>
<string name="navmenu">gezinti menüsü</string>
<string name="navmenu">gezinme menüsü</string>
<string name="advanced">gelişmiş ayarlar</string>
<string name="audio_boost_warning">%100 üzerine çıkmak için yeniden yukarı kaydırın</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanal\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanal\n</item>
......@@ -141,17 +153,17 @@
<string name="sleep_in">Uykuya dalma süresi</string>
<string name="sleep_cancel">Uyku zamanlayıcıyı iptal et</string>
<string name="jump_to_time">Sıçranacak Zaman</string>
<string name="subtitle_label">Alt yazı dosyası ekle</string>
<string name="subtitle_label">Alt yazı dosyası ekleyin</string>
<string name="subtitle_select">Alt yazı dosyasını seçin</string>
<string name="no_file_picker_found">Sisteminizde bir dosya seçicisi yok.</string>
<string name="server_add_title">Sık kullanılanlara yeni sunucu ekle</string>
<string name="server_domain_hint">Sunucu adresi (etki alanı ya da IP)</string>
<string name="server_share_hint">Ağ paylaşımı adı (ya da IP adresi)</string>
<string name="server_folder_hint">Klasör yolu (isteğe bağlı)</string>
<string name="server_username_hint">Kullanıcı a</string>
<string name="server_username_hint">Kullanıcı A</string>
<string name="server_servername_hint">Kolaylık olması için sunucu adı</string>
<string name="server_port">Kapı: </string>
<string name="login">Oturum aç</string>
<string name="server_port">Kapı No: </string>
<string name="login">Oturum Aç</string>
<string name="password">Parola</string>
<string name="search_results">Arama sonuçları</string>
<string name="search_no_result">Herhangi bir ortam bulunamadı</string>
......@@ -163,16 +175,17 @@
<string name="open"></string>
<string name="open_mrl">Akış</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Ağ akışı aç</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ağ akışının adresini yazın: örneğin http://, mms:// or rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Malesef, bu Android™ için VLC sürümü aygıtınızı desteklemiyor.</string>
<string name="error_problem">Malesef, Android için VLC yüklenirken bir sorun çıktı ve kapatılması gerekti.</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Ağ adresini yazın: örneğin http://, mms:// or rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Malesef, bu Android™ için VLC sürümü aygıtınızı desteklemiyor.\n\nHata iletisi (hata ayıklama raporunda bu iletiyi belirtin):\n</string>
<string name="error_problem">Android için VLC yüklenirken bir sorun çıktı ve kapatılması gerekti.</string>
<string name="error_message_is">Hata iletisi (hata ayıklarken bu iletiyi aktarın):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Oynatım hatası</string>
<string name="encountered_error_message">VLC bu ortamı kullanırken bir sorun çıktı.\nLütfen ortam kitaplığını yenilemeyi deneyin.</string>
<string name="invalid_location">%1$s konumu oynatılamadı.</string>
<string name="search">Arama</string>
<string name="search_history">Arama geçmişi</string>
<string name="playback_history_title">Oynatım geçmişi</string>
<string name="playback_history_title">Oynatma geçmişi</string>
<string name="playback_history_summary">Oynatılan tüm ortamlar geçmiş bölümüne kaydedilir</string>
<string name="playback_speed_title">Oynatma Hızını Kaydet</string>
<string name="playback_speed_summary">Ayarlanan oynatma hızı hatırlansın</string>
......@@ -181,27 +194,27 @@
<string name="seek">Arama</string>
<string name="subtitles">Alt yazılar</string>
<string name="audio_sub">Ses izleri\nve alt yazılar</string>
<string name="resize">Boyutlandır</string>
<string name="resize">Boyutlandırın</string>
<string name="options">Ayarlar</string>
<string name="lock">Kilitle</string>
<string name="lock">Kilitleyin</string>
<string name="ok_got_it">Anladım, boşver</string>
<string name="playlist_tips">Oynatma listesi ipuçları</string>
<string name="remove_song">Şarkıyı kaldır</string>
<string name="remove_song">Şarkıyı çıkarın</string>
<string name="remove_playlist_item">%1$s oynatma listesinden çıkarıldı</string>
<string name="rearrange_order">Sıralamayı değiştir</string>
<string name="hold_to_seek">Basılı tutarak tarayın</string>
<string name="rearrange_order">Sıralamayı düzenleyin</string>
<string name="hold_to_seek">İlerlemek için basılı tutun</string>
<string name="audio_player_tips">Ses oynatıcı ipuçları</string>
<string name="previous_next_song">Önceki/Sonraki parça</string>
<string name="show_playlist">Oynatma Listesi Görüntülensin</string>
<string name="hold_to_stop">Basılı tutarak durdurun</string>
<string name="hold_to_stop">Durdurmak için basılı tutun</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">Android için VLC</string>
<string name="app_name_full">Android için VLC</string>
<string name="licence">Lisans</string>
<string name="revision">Değişiklik</string>
<string name="about">Hakkında</string>
<string name="about_text">Android™ için VLC, çok kullanılan açık kaynaklı VLC ortam oynatıcının bir parçasıdır. Android™ sürümü çoğu dosya ve ağ akışlarını okuyabilir.</string>
<string name="compiled_by">Bu VLC sürümü şu kişiler tarafından geliştirilmiştir:</string>
<string name="vlc_authors">VLC Geliştiricileri.</string>
<string name="about_text">Android™ için VLC, çok kullanılan açık kaynaklı VLC ortam oynatıcının bir sürümüdür. Android™ sürümü çoğu dosya ve ağ akışlarını okuyabilir.</string>
<string name="compiled_by">Bu VLC sürümü şu kişiler tarafından oluşturulmuştur:</string>
<string name="vlc_authors">VLC Yazarları.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Ayarlar</string>
<string name="general_prefs_category">Genel</string>
......@@ -229,7 +242,7 @@
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Ters dikey</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Ters yatay</string>
<string name="enable_black_theme">Siyah tema kullanılsın</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Düşük ışıklı ortamlarda daha rahat kullanım için arayüz renklerini değiştirir.</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Düşük aydınlatmalı ortamlarda daha konforlu kullanım için arayüz renklerini değiştirir.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Alt yazı metin kodlaması</string>
<string name="daynight_title">Gündüz/Gece kipi</string>
<string name="daynight_summary">Uygun zamanda otomatik olarak gece kipine geçilsin</string>
......@@ -248,26 +261,28 @@
<string name="video_min_group_length_first">Yalnız ilk harf</string>
<string name="video_min_group_length_short">Kısa harf sayısı (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Uzun harf sayısı (9)</string>
<string name="force_list_portrait">Dikey doğrultuda ızgara olmasın</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Dikey konumda görüntüler ızgara yerine liste şeklinde görüntülenir</string>
<string name="media_seen">Görüldü görüntü işareti görüntülensin</string>
<string name="media_seen_summary">Bir görüntü sonuna dek oynatılana kadar görüldü olarak işaretlensin</string>
<string name="force_list_portrait">Dikey konumda tablo olmasın</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Dikey konumda görüntüler tablo yerine liste şeklinde görüntülenir</string>
<string name="force_play_all_summary">Tüm görüntüleri oynatın, birine tıklayarak başlayın</string>
<string name="force_play_all_title">Görüntü oynatma listesi kipi</string>
<string name="save_brightness_summary">Görüntü oynatıcısının parlaklık düzeyini hatırla</string>
<string name="save_brightness_title">Görüntünün parlaklık düzeyini kaydet</string>
<string name="save_brightness_summary">Görüntü oynatıcısının parlaklık düzeyi hatırlansın</string>
<string name="save_brightness_title">Görüntü parlaklık düzeyini kaydet</string>
<string name="save_audiodelay_summary">Her görüntü için ayrı ses gecikmesi kaydedilsin</string>
<string name="save_audiodelay_title">Ses gecikmesini kaydet</string>
<string name="enable_brightness_gesture_title">Parlaklık el hareketi</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Görüntü oynatılırken parlaklık el hareketi ile ayarlanabilir</string>
<string name="enable_volume_gesture_title">Ses el hareketi</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Görüntü oynatılırken ses el hareketi ile kontrol edilebilsin</string>
<string name="enable_seek_buttons">Arama düğmeleri görüntülensin</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Bu seçenek etkinleştirildiğinde, görüntü arayüzünde geri ve ileri sarma düğmeleri görüntülenir</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Aramak için çift dokunun</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Görüntü oynatılırken ses el hareketi ile ayarlanabilsin</string>
<string name="enable_seek_buttons">Tarama düğmeleri görüntülensin</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Bu seçenek etkinleştirildiğinde, görüntü arayüzünde ileri ve geri tarama düğmeleri görüntülenir</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Taramak için çift dokunun</string>
<string name="enable_double_tap_seek_summary">10 saniye ileri ya da geri atlamak için ekran kenarlarına çift dokunun</string>
<string name="popup_keepscreen_title">Açılan pencere kipinde ekran açık kalsın</string>
<string name="popup_keepscreen_summary">Açılan pencere görüntülenirken görüntü duraklatılmış olsa bile ekran açık kalsın.</string>
<string name="browser_show_hidden_files_title">Gizli dosyalar görüntülensin</string>
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Web tarayıcılarında gizli dosyalar görüntülensin</string>
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Web tarayıcılarındaki gizli dosyalar görüntülensin</string>
<string name="subtitles_prefs_category">Alt yazılar</string>
<string name="subtitles_size_title">Alt Yazı Boyutu</string>
<string name="subtitles_size_small">Küçük</string>
......@@ -276,11 +291,14 @@
<string name="subtitles_size_huge">Çok Büyük</string>
<string name="subtitles_color_title">Alt Yazı Rengi</string>
<string name="subtitles_color_white">Beyaz</string>
<string name="subtitles_color_gray">Gri</string>
<string name="subtitles_color_pink">Pembe</string>
<string name="subtitles_color_blue">Mavi</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Sarı</string>
<string name="subtitles_color_green">Yeşil</string>
<string name="subtitles_background_title">Alt Yazı Art Alanı</string>
<string name="subtitles_bold_title">Koyu alt yazılar</string>
<string name="subtitles_autoload_title">Alt yazılar otomatik yüklensin</string>
<string name="audio_prefs_category">Ses</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Kilit ekranında ortam kapağı</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Yapılabildiğinde, kilit ekranının duvar kağıdı olarak geçerli ortam kapağı görseli görüntülenir</string>
......@@ -294,6 +312,8 @@
<string name="audio_title_alignment_marquee">Marka</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Yineleme kipini kaydet</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Ses oynatma listeleri yüklenirken yineleme kipi hatırlansın</string>
<string name="audio_boost_title">Ses güçlendirme</string>
<string name="audio_boost_summary">Ses %200 olana kadar arttırılabilsin</string>
<string name="headset_prefs_category">Kulaklık</string>
<string name="enable_headset_detection">Kulaklık algılansın</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Kulaklığın takıldığı ve çıkarıldığı algılansın</string>
......@@ -303,17 +323,26 @@
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Uzaktan kumandanın başka uygulamalar tarafından kullanılması önlenir. Böylece HTC telefonlardaki çift tıklandığında arama özelliği engellenir.</string>
<string name="aout">Ses çıkışı</string>
<string name="aout_summary">VLC tarafından kullanılan ses üretme yöntemini değiştirir.</string>
<string name="audio_ducking_title">Bildirim geldiğinde VLC ses düzeyi azaltılsın</string>
<string name="audio_ducking_summary">Bildirim seslerinin, yol bulma bilgilendirmelerinin ya da yardımcı konuşmalarının duyulmasını kolaylaştırır</string>
<string name="extensions_prefs_category">Eklentiler</string>
<string name="extensions_enable_category">Kullanılacak eklentileri seçin</string>
<string name="extensions_empty">Herhangi bir eklenti bulunamadı</string>
<string name="extension_permission_title">Yeni \"%1$s\" eklentisi etkinleştirilsin mi?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">%1$s içinde görüntüle</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Etkinleştir</string>
<string name="android_auto">Android Otomatik</string>
<string name="controls_prefs_category">Denetimler</string>
<string name="performance_prefs_category">Başarım</string>
<string name="chroma_format">Dayatılacak renk doygunluğu</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: varsayılan renk-uzayı\nRGB 16-bit: daha iyi başarım ama düşük kalite\nYUV: en iyi başarım ama tüm cihazlarda çalışmaz. Yalnız Android 2.3 ve sonrası için.</string>
<string name="deblocking">Engel kaldırma süzgeci ayarları</string>
<string name="deblocking_summary">Engel kaldırma süzgeci ayarları görüntü kalitesini iyileştirebilir. Yalnız deneyimli kullanıcılar için.</string>
<string name="deblocking_summary">Engel kaldırma süzgeci ayarları görüntü kalitesini iyileştirebilir. Deneyimli kullanıcıların değiştirmesi önerilir.</string>
<string name="deblocking_always">Tam engel kaldırma (en yavaş)</string>
<string name="deblocking_nonref">Orta engel kaldırma</string>
<string name="deblocking_nonkey">Düşük engel kaldırma</string>
<string name="deblocking_all">Engel kaldırma yok (en hızlı)</string>
<string name="enable_frame_skip">Kare atlanabilsin</string>
<string name="enable_frame_skip">Kare atlama kullanılsın</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Kod çözmeyi hızlandırır ancak görüntü kalitesini düşürür.</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Zamana yaymalı ses</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Tonu değiştirmeden sesi hızlandırır ya da yavaşlatır (hızlı bir aygıt gerekir)</string>
......@@ -322,7 +351,7 @@
<string name="save_video_session">Hız oturum boyunca kaydedilsin</string>
<string name="save_video_always">Farklı oturumlardaki hızlar kaydedilsin</string>
<string name="auto_rescan">Otomatik yeniden tarama</string>
<string name="auto_rescan_summary">Uygulama başlangıcında aygıtı yeni ya da silinmiş ortamlar için tarar</string>
<string name="auto_rescan_summary">Uygulama başlatıldığında aygıt otomatik olarak yeni ya da silinmiş ortamlar için taranır</string>
<string name="clear_media_db">Ortam veritabanını temizle</string>
<string name="clear_media_db_summary">Verileri temizlemek için Android VLC bilgilerine bakın</string>
<string name="clear_history">Arama geçmişini temizle</string>
......@@ -331,90 +360,91 @@
<string name="set_locale_detail">Sıfırlamak için boş bırakın</string>
<string name="set_locale_popup">Değişikliklerin geçerli olması için VLC yazılımını kapatıp yeniden açın.</string>
<string name="network_caching">Ağ ön bellekleme değeri</string>
<string name="network_caching_summary">Milisaniye cinsinden, ağ ortamının ön belleğe alınacağı süre. Donanımsal kod çözme ile birlikte çalışmaz. Sıfırlamak için boş bırakın.</string>
<string name="network_caching_summary">Milisaniye cinsinden, ağ ortamının ön belleğe alınacağı zaman. Donanımsal kod çözme ile birlikte çalışmaz. Sıfırlamak için boş bırakın.</string>
<string name="resume_playback_title">Çağrı sonrası oynatım sürdürülsün</string>
<string name="resume_playback_summary">Bunun dışında duraklatılmış kalsın</string>
<string name="network_caching_popup">Bu değer 0 ile 6000 ms arasında olmalıdır</string>
<string name="quit">Çıkıp uygulamayı yeniden başlatın</string>
<string name="developer_prefs_category">Geliştirici</string>
<string name="enable_verbose_mode">Ayrıntıları göster</string>
<string name="enable_verbose_mode">Ayrıntıları görüntüle</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Ayrıntıyı arttırın (günlük)</string>
<string name="debug_logs">Hata ayıklama günlükleri</string>
<string name="start_logging">Günlüğe kaydedilsin</string>
<string name="stop_logging">Günlüğe kaydedilmesin</string>
<string name="clear_log">Günlük temizlensin</string>
<string name="log_service_title">VLC kayıt günlükleri</string>
<string name="log_service_text">Günlük panelini açın</string>
<string name="copy_to_clipboard">Panoya kopyalayın</string>
<string name="log_service_text">Günlük panosunu aç</string>
<string name="copy_to_clipboard">Panoya kopyala</string>
<string name="copied_to_clipboard">Günlük panoya kopyalandı.</string>
<string name="dump_logcat">Logcat günlüğünü kaydedin</string>
<string name="dump_logcat_success">Logcat %1$s dosyasına kaydedildi!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Logcat kaydedilemedi.</string>
<string name="serious_crash">Malesef önemli bir hata oluştuğundan VLC uygulaması kapatılacak.</string>
<string name="dump_logcat">Logcat günlüğünü yaz</string>
<string name="dump_logcat_success">Logcat %1$s dosyasına yazıldı!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Logcat yazılamadı.</string>
<string name="serious_crash">Maalesef önemli bir sorun çıktığından VLC kapatılacak.</string>
<string name="help_us_send_log">Bu çökme kaydını göndererek VLC uygulamasının geliştirilmesine yardımcı olun:</string>
<string name="restart_vlc">VLC uygulamasını yeniden başlatın</string>
<string name="send_log">Günlüğü gönder</string>
<string name="sending_log">Günlük gönderiliyor...</string>
<string name="drawer_open">Gezinti çekmecesini</string>
<string name="drawer_close">Gezinti çekmecesini kapat</string>
<string name="drawer_open">Gezinme menüsünü</string>
<string name="drawer_close">Gezinme menüsünü kapat</string>
<string name="network_browsing">Yerel Ağ</string>
<string name="browsing">Göz atılıyor</string>
<string name="file_size">Dosya boyutu:</string>
<string name="audio_delay">Ses gecikmesi</string>
<string name="spu_delay">Alt yazı gecikmesi</string>
<string name="sleep_time_not_set">hiçbiri ayarlanmamış</string>
<string name="network_shares_discovery">Ağ paylaşımları aranıyor...</string>
<string name="network_shares_discovery">Ağ paylaşımları aranıyor</string>
<string name="network_empty">Bu klasör boş.</string>
<string name="network_connection_needed">Yerel ağ bağlantısı yok.</string>
<string name="search_hint">Ortam arayın</string>
<string name="search_list_hint">Ortamı geçerli listede ara</string>
<string name="search_hint">Ortam arama</string>
<string name="search_list_hint">Geçerli listede ara</string>
<string name="search_global">Tüm ortam kitaplığında ara</string>
<string name="directory_show_medialib">Ortam Kitaplığında Görüntüle</string>
<string name="directory_hide_medialib">Ortam Kitaplığında Gizle</string>
<string name="playlist_save">Oynatma Listesini Kaydet</string>
<string name="playlist_name_hint">oynatma listesi adı</string>
<string name="go_to_chapter">Bölüme gidin...</string>
<string name="go_to_chapter">Bölüme git...</string>
<string name="chapter">Bölüm</string>
<string name="resume_from_position">Oaynatmayı kalınan konumdan sürdür</string>
<string name="resume_from_position">Oynatmayı kalınan konumdan sürdür</string>
<string name="confirm_resume">Oynatma kalınan konumdan sürdürülsün mü?</string>
<string name="confirm_resume_title">Sürdürme onayı istensin</string>
<string name="confirm_resume_summary">Bu seçenek etkinlleştirildiğinde, oynatılan bir görüntünün kalınan konumdan sürdürülmesi için onay istenir</string>
<string name="directory_empty">Klasör boş</string>
<string name="player_touch_title">Görüntü için dokunma denetimleri</string>
<string name="player_touch_enable_all">Dokunma denetimleri kullanılsın</string>
<string name="player_touch_disable_brightness">Parlaklık denetimi devre dışı kalsın</string>
<string name="player_touch_disable_all">Tüm dokunma denetimleri devre dışı kalsın</string>
<string name="player_touch_disable_brightness">Parlaklık denetimi devre dışı bırakılsın</string>
<string name="player_touch_disable_all">Tüm dokunma denetimleri devre dışı bırakılsın</string>
<string name="tv_ui_title">Android TV arayüzü</string>
<string name="tv_ui_summary">Kullanıcı arayüzünü TV uyumlu temaya dönüştürür</string>
<string name="tv_ui_summary">Kullanıcı arayüzünü TV uyumlu temaya dönüştür</string>
<string name="medialibrary">Ortam kitaplığı</string>
<string name="medialibrary_directories">Ortam kitaplığı klasörleri</string>
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Diğer İşlemler</string>
<string name="move">Taşı</string>
<string name="back_quit_lock">Çıkmak için yeniden geriye basın</string>
<string name="back_quit_lock">Görüntüden çıkmak için yeniden geriye basın</string>
<string name="playlist_deleted">Oynatma listesi silindi</string>
<string name="file_deleted">Dosya silindi</string>
<string name="no_subs_found">Bu klasörde herhangi bir alt yazı yok</string>
<string name="music_now_playing">Şimdi Oynatılan</string>
<!--Widget-->
<string name="widget_name_w">Beyaz VLC Gereci</string>
<string name="widget_name_w">Açık VLC Gereci</string>
<string name="widget_name_b">Koyu VLC Gereci</string>
<string name="allow_storage_access_title">VLC görüntü ve ses dosyalarına erişebilsin</string>
<string name="allow_storage_access_description">VLC bu aygıttaki ortam dosyalarına erişmek için bu izne gereksinim duyar.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">VLC zil sesini ayarlayabilsin</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC geçerli şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için bu izne gereksinim duyar.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC geçerli parçayı zil sesiniz olarak ayarlamak için bu izne gereksinim duyar.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">VLC parlaklık kipini ayarlayabilsin</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">VLC parlaklık kipinizi ayarlamak için bu izne gereksinim duyar.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">VLC oynatıcı diğer yazılımların üzerine açılabilsin</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">VLC oynatıcı diğer uygulamaların üzerine açılabilsin</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">VLC oynatıcı penceresini diğer uygulamaların üzerine açmak için bu izne gereksinim duyar.</string>
<string name="permission_ask_again">İzin ver</string>
<string name="exit_app">Kapat</string>
<string name="exit_app_msg">VLC uygulamasından çıkmak istediğinize emin misiniz?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">HızlıKaydırıcı izi</string>
<string name="fastscroller_handle">HızlıKaydırıcı tutmacı</string>
<!--Plugins-->
<string name="plugins">Uygulama Ekleri</string>
<string name="download_on_device">İndirme</string>
<string name="download_on_device">İndir</string>
<string name="extension_empty">Görüntülenecek bir öge yok. Edinmek için eklenti ayarları bölümüne bakın.</string>
<string name="opengl_title">OpenGL ES2 kullanımı</string>
<string name="opengl_summary">Varsayılan olarak, gerek duyulduğunda (360° görüntüler) yazılımsal ve donanımsal kod çözme için OpenGL ES2 kullanılır.</string>
......@@ -441,10 +471,10 @@
<string name="service_unavailable">Hizmet kullanılamıyor</string>
<string name="subs_dl_lang_fail">Alt yazı dili ayarlanamadı, uygulama ayarlarından seçmeyi deneyin</string>
<string name="downloading_subtitles">Alt yazılar indiriliyor</string>
<string name="browse_folder">Klasör gözat</string>
<string name="browse_folder">Klasöre gözat</string>
<string name="listen">Dinle</string>
<string name="subtitles_download_title">Alt yazı indirme</string>
<string name="connecting">Bağlanılıyor...</string>
<string name="connecting">Bağlanılıyor</string>
<string name="save_bluetooth_delay">Bluetooth aygıtı için kaydetme gecikmesi</string>
<string name="episodes">bölümler</string>
<string name="movies">filmler</string>
......@@ -452,15 +482,35 @@
<string name="clear_playback_history">Oynatma geçmişini temizle</string>
<string name="various_artists">Çeşitli Sanatçılar</string>
<string name="ml_scanning">Ortam dosyaları taranıyor</string>
<string name="ml_parse_media">Ortam ayrıştırılıyor</string>
<string name="ml_parse_media">Ortam işleniyor</string>
<string name="ml_discovering">Keşfediliyor</string>
<string name="resume">Sürdür</string>
<string name="length">Uzunluk</string>
<string name="tv_settings_hint">Klasörleri seçmek ya da bırakmak için Tamam düğmesine uzun basın </string>
<string name="ml_external_storage_title">Yeni dış depolama aygıtı algılandı</string>
<string name="ml_external_storage_title">Yeni dış depolama algılandı</string>
<string name="ml_external_storage_msg">%1$s aygıtının ortam kitaplığı olarak eklenmesini ister misiniz?</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Evet</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Hayır</string>
<string name="last_added_media">son eklenen</string>
<string name="no">Hayır</string>
<string name="loading_medialibrary">Ortam Kitaplığı Yükleniyor...</string>
<string name="yes">evet</string>
<string name="loading_medialibrary">Ortam Kitaplığı Yükleniyor…</string>
<string name="yes">Evet</string>
<string name="custom_set_save_title">Kaydedilmemiş değişiklikler var</string>
<string name="custom_set_save_warning">Uyarı: Kaydedilmemiş değişiklikler var</string>
<string name="existing_custom_set_save_message">Dengeleyici ayarlarını farklı kaydet…</string>
<string name="new_custom_set_save_message">Yeni dengeleyici ayarlarını farklı kaydet…</string>
<string name="save">Kaydet</string>
<string name="do_not_save">Kaydetme</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Özel \"%1$s\" dengeleyici ayarları silindi.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Ad geçersiz.</string>
<string name="custom_set_already_exist">Aynı adlı bir dengeleyici ayarı zaten var</string>
<string name="custom_set_restored">Özel dengeleyici ayarı geri yüklendi.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Kaydedilmemiş dengeleyici ayarı silindi.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Yeni</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Ortam kitaplığı aygıtınızı tarıyor</string>
<string name="recommendations">Öneriler</string>
<string name="recommendations_desc">Başlatıcıda öneri kartlarını görüntüler</string>
<string name="browser_quick_access">Hızlı Erişim</string>
<string name="browser_storages">Depolamalar</string>
<string name="msg_delete_failed">%1$s ortamı silinemedi</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment