Commit ca966d29 authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski

l10n: deleted unused ne-rNP code

parent da290b51
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="ok">ठीक</string>
<string name="cancel">रद्द गर्नुहोस</string>
<string name="other">अन्य</string>
<string name="sortby">क्रमान्कित गर्नुहोस</string>
<string name="sortby_name">नाम</string>
<string name="sortby_filename">फाइल नाम</string>
<string name="sortby_artist_name">कलाकारको नाम</string>
<string name="sortby_album_name">सङ्ग्रह नाम</string>
<string name="sortby_length">लम्बाइ</string>
<string name="sortby_date">मिति</string>
<string name="sortby_last_modified_date">हालसालै थपिएको</string>
<string name="sortby_media_number">मिडिया नम्बर</string>
<string name="sortby_number">Nb ट्र्याकहरू</string>
<string name="searchable_hint">खोज्नुहोस…</string>
<string name="history">इतिहास</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">%d नतिजा भेटियो</item>
<item quantity="other">%d नतिजाहरु भेटिए</item>
</plurals>
<string name="play">बजाउनुहोस</string>
<string name="playback">बजाउने</string>
<string name="playback_controls">बजाउने नियन्त्रणहरू</string>
<string name="medialibrary_scan">मेडिया लाइब्रेरी स्क्यान गर्नुहोस्</string>
<string name="Medialibrary_progress">मिडिया लाइब्रेरी स्क्यानिङ प्रगति अद्यतनहरू</string>
<string name="play_from_start">सुरुबाट बजाउनुहोस</string>
<string name="play_as_audio">अडियो सरी बजाउनुहोस</string>
<string name="play_as_video">भिडियो सरी बजाउनुहोस</string>
<string name="video_app_switch_title">पृष्ठभूमि/PiP ढाँचा</string>
<string name="video_app_switch_summary">VLC व्यवहार चयन गर्नुहोस् जब तपाईं भिडियो प्लेब्याकबाट अन्य अनुप्रयोगमा स्विच गर्नुहुन्छ</string>
<string name="play_pip_title">तस्वीर-मा-तस्वीर प्रणालीमा चलदृश्य बजाउनुहोस्</string>
<string name="play_as_audio_background">भिडियोहरू पृष्ठभूमिमा बजाउनुहोस्</string>
<string name="append">थप्नुहोस</string>
<string name="insert_next">अर्को घुसाउनुहोस्</string>
<string name="play_all">सबै बजाउनुहोस्</string>
<string name="append_all">सबै थप्नुहोस्</string>
<string name="resume_playback_short_title">प्लेब्याक पुनःसुरु गर्नुहोस्</string>
<string name="resume_playback_long_title">अन्तिम प्लेसूचीको प्लेब्याक पुनःसुरु गर्नुहोस्</string>
<string name="delete">रद्द गर्नुहोस्</string>
<string name="remove">रद्द गर्नुहोस्</string>
<string name="set_song">रिङटोनको रुपमा राख्ने</string>
<string name="set_song_question">%1$s रिंगटोनको रूपमा सेट गर्नुहुन्छ?</string>
<string name="info">जानकारी</string>
<string name="confirm_delete">\'%1$s\' फाइल रद्द गर्न चाहनुहुन्छ ?</string>
<string name="confirm_delete_album">%1$sएल्बम मेटाउने हो?</string>
<string name="confirm_delete_several_media">%1$dयी मिडिया मेटाउने हो?</string>
<string name="confirm_delete_folder">\'%1$s\' फोल्डरका साथै यस भित्रको सबै सामाग्रीहरू मेटाउनुहोस्?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">बजाउनेसूची \'%1$s\' मेटाउन चाहनुहुन्छ?</string>
<string name="confirm_remove_from_playlist">%1$sप्लेसूचीबाट हटाउने हो?</string>
<string name="ringtone_set">\'%1$s\' लाई रिङटोनको रुपमा स्थापित गरियो।</string>
<string name="ringtone_error">रिङटोनको रुपमा स्थापित गर्ने क्रममा त्रुटि भयो ।</string>
<string name="pause">पौज गर्नुहोस</string>
<string name="unknown_artist">अज्ञात कलाकार</string>
<string name="unknown_album">अज्ञात एलबम</string>
<string name="unknown_genre">अज्ञात शैली</string>
<string name="songs">गीतहरू</string>
<string name="track_info_copied_to_clipboard">ट्र्याक जानकारी क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गरियो</string>
<string name="artists">कलाकारहरू</string>
<string name="albums">संग्रहहरू</string>
<string name="tracks">ट्र्याकहरू</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">१ सङग्रह</item>
<item quantity="other">%d संग्रहहरू</item>
</plurals>
<plurals name="subfolders_quantity">
<item quantity="one">१ सहफोल्डर</item>
<item quantity="other">%d सहफोल्डरहरू</item>
</plurals>
<plurals name="media_quantity">
<item quantity="one">1 media</item>
<item quantity="other">%dमिडिया</item>
</plurals>
<plurals name="mediafiles_quantity">
<item quantity="one">१ मेडिया फाईल</item>
<item quantity="other">%d मेडिया फाईलहरु</item>
</plurals>
<plurals name="videos_quantity">
<item quantity="one">1 वीडियो</item>
<item quantity="other">%d वीडियो</item>
</plurals>
<plurals name="movies_quantity">
<item quantity="one">1 movie</item>
<item quantity="other">%dचलचित्रहरू</item>
</plurals>
<plurals name="tvshow_quantity">
<item quantity="one">1 TV show</item>
<item quantity="other">%dटिभी कार्यक्रमहरू</item>
</plurals>
<string name="internal_memory">आन्तरिक भन्डारण</string>
<string name="audio">अडियो</string>
<string name="video">भिडियो</string>
<string name="bookmarks">पुस्तकचिनो</string>
<string name="equalizer">इक्वालाइजर</string>
<string name="all_albums">सबै एलबमहरू</string>
<string name="genres">शैलीहरू</string>
<string name="playlists">प्लेलिस्टहरु</string>
<string name="title">शिर्षक</string>
<string name="directories">निर्देशिकाहरु</string>
<string name="loading">लोड हुदैछ</string>
<string name="please_wait">कृपया प्रतिक्ष्य गर्नुहोस …</string>
<string name="nomedia">कुनै पनि सामग्री फाइल भेटिएन , कृपया केही फाइलहरू तपाईको डिभाइसमा सार्नुहोस् या अभिरुचीहरू मिलाउनुहोस् ।</string>
<string name="noplaylist">कुनै पनि बजाउने भेटिएन।</string>
<string name="nosubfolder">कुनै सबफोल्डर छैन</string>
<string name="directorynotfound">डाइरेक्टरी पाथ \'%1$s\' भेटिएन।</string>
<string name="nohistory">अहिले सम्म तपाईँसँग बजाएको इतिहास छैन ।</string>
<string name="validation">तपाई पक्का हुनुहुन्छ?</string>
<string name="cover_art">खोल चित्र</string>
<string name="shuffle_all_title">सबै फेरबदल गर्नुहोस्</string>
<string name="shuffle_title">फेरबदल मोड</string>
<string name="shuffle">फेरबदल बन्द गर्नुहोस्</string>
<string name="shuffle_on">फेरबदल सुरु गर्नुहोस्</string>
<string name="repeat_title">दोहोर्याउने रीत</string>
<string name="repeat">कुनै पनि नदोहोर्‍याउने</string>
<string name="repeat_single">एउटैलाई दोहोर्याउनुहोस्</string>
<string name="repeat_all">सबै दोहोर्याउनुहोस्</string>
<string name="previous">अघिल्लो</string>
<string name="stop">रोक्नुहोस</string>
<string name="firstsong">वाद्यसूचीको पहिलो गीत</string>
<string name="lastsong">वाद्यसूचीको अन्तिम गीत</string>
<string name="surface_best_fit">सबै भन्दा राम्रो फिट</string>
<string name="surface_fit_screen">पर्दामा अटाउनुहोस्</string>
<string name="surface_fill">भरी भर्नुहोस</string>
<string name="surface_original">बिच</string>
<string name="unseekable_stream">खोज्न नमिल्ने प्रवाह</string>
<string name="refresh">ताजा गर्नुहोस</string>
<string name="track_audio">अडियो ट्रयाक</string>
<string name="track_video">भिडियो ट्रयाक</string>
<string name="track_text">उपशीर्षक ट्र्याक</string>
<string name="track_unknown">अज्ञात ट्रयाक</string>
<string name="track_bitrate_info">बिट गति: %1$s/s\n</string>
<string name="track_codec_info">कोडेक: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">भाषा: %1$s\n</string>
<string name="volume">ध्वनि मात्रा</string>
<string name="sound_on">आवाज चालु</string>
<string name="sound_off">आवाज बन्द</string>
<string name="brightness">चमक</string>
<string name="advanced">उन्नत विकल्पहरू</string>
<string name="audio_boost_warning">१००% पार गर्न फेरि माथि स्लाइड गर्नुहोस्</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 channel\n</item>
<item quantity="other">%1$dच्यानलहरू\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">स्याम्पल दर: %1$d हर्ट्ज\n</string>
<string name="track_resolution_info">रिजोल्युसन: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">फ्रेम दर: %1$.3f\n</string>
<string name="playback_speed">बजाउने गति</string>
<string name="sleep_title">बन्दहुने समय</string>
<string name="jump_to_time">समयमा जानुहोस्</string>
<string name="subtitle_select">उपशीर्षक फाइल छान्नुहोस्</string>
<string name="server_domain_hint">सर्भर ठेगाना (डोमेन नाम वा आईपी)</string>
<string name="server_folder_hint">फोल्डर पाथ (ऐच्छिक)</string>
<string name="server_username_hint">प्रयोगकर्ता नाम</string>
<string name="server_servername_hint">सर्भर नाम, सहजताको लागि</string>
<string name="server_port">पोर्ट: </string>
<string name="login">लग इन</string>
<string name="password">पासवर्ड</string>
<string name="search_no_result">कुनै मेडिया भेटिएन</string>
<string name="favorites_add">मनपर्नेमा थप्नुहोस्</string>
<string name="favorites_remove">मनपर्नेबाट हटाउनुहोस्</string>
<string name="favorites_edit">सम्पादन गर्नुहोस्</string>
<string name="favorite_added">मनपर्नेको सूचीमा सङ्ग्रह गरियो</string>
<string name="favorite_removed">मनपर्नेको सूचीबाट हटाइयो</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">सञ्जाल ठेगाना राख्नुहोस्: उदा॰ http://, mms:// or rtsp://</string>
<string name="encountered_error_title">बजाउँदा त्रुटि</string>
<string name="invalid_location">स्थान %1$sबजाउन सकिएन।</string>
<string name="search">खोज्नुहोस</string>
<string name="playback_history_title">बजाउने इतिहास</string>
<string name="playback_history_summary">बजाइसकेका सबै मिडियाहरूलाइ इतिहास खण्डमा साँच्नुहोस्</string>
<!-- Tips -->
<string name="video_player_tips">भिडियो प्लेयर जानकारी:</string>
<string name="subtitles">उपशिर्षकहरु</string>
<string name="audio_sub">ध्वनि ट्र्याकहरू\nर उपशीर्षकहरू</string>
<string name="resize">आकार परिवर्तन</string>
<string name="options">विकल्प</string>
<string name="lock">लक गर्नुहोस्</string>
<string name="playlist_tips">प्लेलिस्ट जानकारीहरू</string>
<string name="remove_song">गीत हटाउनुहोस</string>
<string name="rearrange_order">क्रम पुन: मिलाउनुहोस्</string>
<string name="previous_next_song">पछिल्लो/अघिल्लो गीत</string>
<string name="show_playlist">वाद्यसूची देखाउनुहोस्</string>
<string name="hold_to_stop">रोक्नको लागि थाम्नुहोस्</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">एन्ड्रोइडका लागि भिएलसी</string>
<string name="licence">लाइसेन्स</string>
<string name="revision">संशोधन</string>
<string name="about">बारे</string>
<string name="compiled_by">भीएलसीको यो संस्करण कम्पाइल गर्ने:</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">सेटिङहरू</string>
<string name="remove_custom_path">अनुकूलित बाटो हटाउनुहोस्</string>
<string name="hardware_acceleration">हार्डवेयर प्रवेग</string>
<string name="hardware_acceleration_disabled">अक्षम गरिएको छ</string>
<string name="hardware_acceleration_full">पूरा प्रवेग</string>
<string name="automatic">स्वचालित</string>
<string name="screen_orientation">भिडियो पर्दा ढल्काइ</string>
<string name="screen_orientation_sensor">स्वतः (सेन्सर)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">सुरुमा बन्द गरिएको</string>
<string name="screen_orientation_portrait">पोट्रेट</string>
<string name="screen_orientation_landscape">ल्यान्डस्केप</string>
<string name="subtitle_text_encoding">उपशीर्षक पाठ इनकोडिङ</string>
<string name="extra_prefs_category">अतिरिक्त सेटिङहरू</string>
<string name="interface_prefs_screen">इन्टरफेस</string>
<string name="video_prefs_category">भिडियो</string>
<string name="subtitles_size_small">सानो</string>
<string name="subtitles_size_normal">सामान्य</string>
<string name="subtitles_size_big">ठूलो</string>
<string name="subtitles_size_huge">धेरै ठूलो</string>
<string name="subtitles_color_white">सेतो</string>
<string name="subtitles_color_gray">खैरो</string>
<string name="subtitles_color_pink">गुलाबी</string>
<string name="subtitles_color_blue">निलो</string>
<string name="subtitles_color_yellow">पहेँलो</string>
<string name="subtitles_color_green">हरियो</string>
<string name="audio_prefs_category">अडियो</string>
<string name="headset_prefs_category">हेडसेट</string>
<string name="enable_headset_detection">हेडसेट पत्तालगानुहोस</string>
<string name="extensions_prefs_category">एक्सटेन्सन</string>
<string name="performance_prefs_category">प्रदर्शन</string>
<string name="advanced_prefs_category">उन्नत</string>
<string name="set_locale">स्थान सेट गर्नुहोस</string>
<string name="developer_prefs_category">डेभलपर</string>
<string name="enable_verbose_mode">वाचाल</string>
<string name="clear_log">लग खाली गर्नुहोस्</string>
<string name="copy_to_clipboard">क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपीगर्नुहोस्</string>
<string name="help_us_send_log">निम्न त्रुटिलग पठाएर VLC लाई राम्रो बनाउन सहयोग गर्नुहोस:</string>
<string name="restart_vlc">VLCलाई फेरि सुरु गर्नुहोस</string>
<string name="send_log">लग पठाउनुहोस्</string>
<string name="sending_log">लग पठाउँद…</string>
<string name="network_browsing">लोकल नेटवर्क</string>
<string name="browsing">ब्राउजिङ</string>
<string name="playlist_save">प्लेलिस्ट सङ्ग्रह गर्नुहोस्</string>
<string name="go_to_chapter">च्याप्टरमा जानुहोस्</string>
<string name="chapter">च्याप्टर</string>
<string name="tv_ui_title">Android टिभी इन्टर्फेस</string>
<string name="medialibrary">मेडिया लाइब्रेरी</string>
<string name="medialibrary_directories">मेडिया लाइब्रेरी फोल्डरहरू</string>
<!-- Accessibility -->
<string name="more_actions">थप कार्यहरू</string>
<string name="music_now_playing">अहिले बजिरहेको</string>
<string name="permission_ask_again">अनुमति दिनुहोस्</string>
<string name="exit_app">VLC बन्द गर्नुहोस्</string>
<string name="download_on_device">डाउनलोड</string>
<string name="opengl_title">ओपनजीएल ईएस2 प्रयोग</string>
<string name="opengl_automatic">स्वचालित</string>
<string name="network_shared_folders">साझा फोल्डरहरू</string>
<string name="store_password">पासवर्ड सम्झिनुहोस्</string>
<string name="add_to_playlist">वाद्यसूचीमा थप्नुहोस्</string>
<string name="download_subtitles">उपशीर्षकहरू डाउनलोड</string>
<string name="browse_folder">फोल्डर अन्वेषण गर्नुहोस्</string>
<string name="listen">सुन्नुहोस्</string>
<string name="episodes">भागहरू</string>
<string name="movies">चलचित्रहरू</string>
<string name="videos">भिडियोहरू</string>
<string name="clear_playback_history">प्लेब्याक इतिहास मेटाउनुहोस्</string>
<string name="ml_scanning">मिडिया फाइलहरूको लागि स्क्यान गर्दै</string>
<string name="ml_external_storage_accept">हो</string>
<string name="ml_external_storage_decline">हैन</string>
<string name="no">हैन</string>
<string name="yes">हो</string>
<string name="custom_set_save_title">सङ्ग्रह नगरिएका परिवर्तनहरू</string>
<string name="save">सङ्ग्रह गर्नुहोस्</string>
<string name="do_not_save">सङ्ग्रह नगर्नुहोस्</string>
<string name="custom_set_wrong_input">अमान्य नाम।</string>
<string name="custom_set_already_exist">यो नामको इक्वलाइजर-सेट पहिले देखि नै अवस्थित छ</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">बचत नगरिएको इक्वलाइजर-सेट मेटाईयो।</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">नयाँ</string>
<string name="recommendations">सिफारिसहरू</string>
<string name="browser_quick_access">छरितो पहुँच</string>
<string name="browser_storages">भण्डारण</string>
<string name="next">पछिल्लो</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment