Commit c107210f authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Romanian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 842ac4db
......@@ -6,7 +6,15 @@
<string name="other">Altul</string>
<string name="sortby">Sortare după…</string>
<string name="sortby_name">Nume</string>
<string name="sortby_name_desc">Nume (desc)</string>
<string name="sortby_artist_name">Nume Artist</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Nume Artist (desc)</string>
<string name="sortby_album_name">Nume Album</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Nume Album (desc)</string>
<string name="sortby_length">Durată</string>
<string name="sortby_length_desc">Durată (desc)</string>
<string name="sortby_date">Data</string>
<string name="sortby_date_desc">Data (desc)</string>
<string name="searchable_hint">Căutare…</string>
<string name="history">Istoric</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
......@@ -15,10 +23,17 @@
<item quantity="other">%d de rezultate găsite</item>
</plurals>
<string name="play">Redare</string>
<string name="playback">Redare</string>
<string name="playback_controls">Controale redare</string>
<string name="play_from_start">Redare de la început</string>
<string name="play_as_audio">Redare ca audio</string>
<string name="play_as_video">Redare ca video</string>
<string name="video_app_switch_title">Mod fundal/PIP</string>
<string name="video_app_switch_summary">Selectați comportamentul VLC atunci când comutați la altă aplicație din redarea video</string>
<string name="play_pip_title">Redați videoclipuri în modul Imagine în imagine</string>
<string name="play_as_audio_background">Redați videoclipuri în fundal</string>
<string name="append">Adaugare</string>
<string name="insert_next">Introduceți următorul </string>
<string name="play_all">Redați toate</string>
<string name="append_all">Adăugați toate</string>
<string name="last_playlist">Ultima listă de redare</string>
......@@ -27,6 +42,8 @@
<string name="set_song">Stabilire ca ton de apel</string>
<string name="info">Informații</string>
<string name="confirm_delete">Ștergeți fișierul \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Ștergeți dosarul %1$s și conținutul său?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Stergeti playlist-ul \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Fişierul \'%1$s\' a fost stabilit ca ton apel.</string>
<string name="ringtone_error">A apărut o eroare la setarea tonului de apel.</string>
<string name="pause">Pauză</string>
......@@ -35,6 +52,7 @@
<string name="unknown_artist">Artist necunoscut</string>
<string name="unknown_album">Album necunoscut</string>
<string name="unknown_genre">Gen necunoscut</string>
<string name="unknown_number">Număr necunoscut de piese</string>
<string name="songs">Melodii</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 cântec</item>
......@@ -43,6 +61,7 @@
</plurals>
<string name="artists">Artiști</string>
<string name="albums">Albume</string>
<string name="tracks">Piese</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">1 album</item>
<item quantity="few">%d albume</item>
......@@ -80,18 +99,30 @@
<string name="loading">Se încarcă</string>
<string name="please_wait">Vă rugăm așteptați…</string>
<string name="nomedia">Nici-un fișier media găsit, vă rugăm să transferați câteva fișiere, pe dispozitivul dumneavoastră sau să ajustați preferințele.</string>
<string name="noplaylist">Nu a fost găsit nici un playlist.</string>
<string name="mediafiles">Fișiere media</string>
<string name="notavailable">indisponibil</string>
<string name="nosubdirectory">Nici-un subdosar.</string>
<string name="directorynotfound">Calea directorului \'%1$s\' nu a fost găsită.</string>
<string name="nohistory">Nu aveţi încă un istoric al redărilor.</string>
<string name="validation">Confirmaţi?</string>
<string name="cover_art">Copertă</string>
<string name="shuffle_title">Modul de amestecare</string>
<string name="shuffle">Amestecare oprit</string>
<string name="shuffle_on">Amestecare pornit</string>
<string name="repeat_title">Modul de repetare</string>
<string name="repeat">Fara repetare</string>
<string name="repeat_single">Repetare unica</string>
<string name="repeat_all">Repetare toate</string>
<string name="previous">Precedenta</string>
<string name="stop">Stop</string>
<string name="next">Următoarea</string>
<string name="firstsong">Primul cantec din playlist</string>
<string name="lastsong">Ultimul cantec din playlist</string>
<string name="locked">Blocat</string>
<string name="unlocked">Deblocat</string>
<string name="surface_best_fit">Cea mai bună potrivire</string>
<string name="surface_fit_screen">Potrivire ecran</string>
<string name="surface_fill">Umplere</string>
<string name="surface_original">Centru</string>
<string name="thumbnail">Miniatură</string>
......@@ -99,43 +130,82 @@
<string name="refresh">Reîmprospătare</string>
<string name="track_audio">Piesă audio</string>
<string name="track_video">Piesă video</string>
<string name="track_text">Subtitrări piesă</string>
<string name="track_text">Subtitre piesa</string>
<string name="track_unknown">Piesă necunoscută</string>
<string name="track_bitrate_info">Bitrare: %1$s/s\n</string>
<string name="track_codec_info">Codec: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Limbă: %1$s\n</string>
<string name="volume">Volum</string>
<string name="sound_on">Sunet pornit</string>
<string name="sound_off">Sunet oprit</string>
<string name="brightness">Luminozitate</string>
<string name="navmenu">Navigare meniu</string>
<string name="advanced">Optiuni avansate</string>
<string name="audio_boost_warning">Glisați din nou pentru a depăși 100%</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 canal\n</item>
<item quantity="few">%1$d canale\n</item>
<item quantity="other">%1$d de canale\n</item>
</plurals>
<string name="track_samplerate_info">Rata simpla: %1$d Hz\n</string>
<string name="track_resolution_info">Rezolutie: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Interval cadre: %1$.3f\n</string>
<string name="tools">Instrumente</string>
<string name="playback_speed">Viteză de redare</string>
<string name="sleep_title">Temporizator stare de repaus</string>
<string name="sleep_in">Adormire in</string>
<string name="sleep_cancel">Anulare temporizator stare de repaus</string>
<string name="jump_to_time">Sări la timpul</string>
<string name="subtitle_label">Adaugă fișier subtitlu</string>
<string name="subtitle_select">Selectează fișierul subtitlu</string>
<string name="no_file_picker_found">Nu a fost găsit niciun selector de fișiere în sistem.</string>
<string name="server_add_title">Adaugă un server nou la favorite</string>
<string name="server_domain_hint">Adresa serverului (nume domeniu sau IP)</string>
<string name="server_folder_hint">Calea la director (opțional)</string>
<string name="server_username_hint">Nume utilizator</string>
<string name="server_port">Port: </string>
<string name="login">Loghin</string>
<string name="password">Parola</string>
<string name="search_results">Rezultatele căutării</string>
<string name="favorites_add">Adaugă la favorite</string>
<string name="favorites_remove">Elimină din favorite</string>
<string name="favorites_edit">Editare</string>
<string name="favorite_added">Salvati in favorite</string>
<string name="favorite_removed">Stergeti din favorite</string>
<string name="open">Deschideți</string>
<string name="open_mrl">Deschideți MRL</string>
<string name="open_mrl">Curent</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Deschideți fluxul de rețea</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Introduceți adresa MRL: ex. http://, mms:// sau rtsp://</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Adaugă adresa de rețea: de exemplu http://, mms:// sau rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Ne pare rău, dispozitivul tău nu este momentan suportat de această versiune de VLC pentru Android™.</string>
<string name="error_problem">Ne pare rău, VLC pentru Android a întâmpinat o problemă la încărcare, și a fost închis.</string>
<string name="error_message_is">Mesajul de eroare este (vă rugăm să îl menționați la depanare):\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Eroare de redare</string>
<string name="encountered_error_message">VLC a întâmpinat o eroare cu acest suport. \ nÎncercați să reîmprospătați biblioteca media.</string>
<string name="invalid_location">Locaţia %1$s nu poate fi redată.</string>
<string name="search">Căutare</string>
<string name="search_history">Istoric căutare</string>
<string name="playback_history_title">Istoric redare</string>
<string name="playback_history_summary">Salvați toate fișierele media redate din secțiunea Istoric</string>
<string name="playback_speed_title">Salvați viteza de redare</string>
<string name="playback_speed_summary">Rețineți viteza de redare aleasă</string>
<!--Tips-->
<string name="video_player_tips">Sfaturi pentru redarea video:</string>
<string name="seek">Căutare</string>
<string name="subtitles">Subtitrare</string>
<string name="audio_sub">Piese audio \n și subtitrări</string>
<string name="resize">Redimensionare</string>
<string name="options">Opțiuni</string>
<string name="lock">Blochează</string>
<string name="playlist_tips">Sfaturi pentru lista de redare</string>
<string name="remove_song">Înlătură melodie</string>
<string name="rearrange_order">Rearanjează ordinea</string>
<string name="audio_player_tips">Sfaturi pentru redarea audio</string>
<string name="previous_next_song">Cântecul anterior / următor</string>
<string name="show_playlist">Afișați lista de redare</string>
<string name="hold_to_stop">Apăsați pentru a opri</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC pentru Android</string>
<string name="app_name_full">VLC pentru Android</string>
<string name="licence">Licență</string>
<string name="revision">Revizie</string>
<string name="about">Despre</string>
......@@ -143,7 +213,7 @@
<string name="compiled_by">Această versiune de VLC este compilată de:</string>
<string name="vlc_authors">Autorii VLC.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Preferințe</string>
<string name="preferences">Setari</string>
<string name="general_prefs_category">General</string>
<string name="directories_summary">Alege dosarele ce vor fi incluse în biblioteca media</string>
<string name="add_custom_path">Adăugare cale personalizată</string>
......@@ -153,6 +223,10 @@
<string name="hardware_acceleration_disabled">Dezactivat</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Accelerare Decodare</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Accelerare completă</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
<string name="automatic">Automat</string>
<string name="screen_orientation">Orientarea ecranului</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automat (senzor)</string>
......@@ -162,24 +236,72 @@
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Întoarcere portret</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Întoarcere peisaj</string>
<string name="enable_black_theme">Activaţi tematica neagră</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Schimbaţi culorile interfeței pentru un confort mai bun în mediile slab iluminate.</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Modificați culorile interfeței pentru un confort mai bun în medii cu lumină scăzută.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Codificarea textului din subtitlu</string>
<string name="daynight_title">Modul noapte zi</string>
<string name="daynight_summary">Treceți automat la modul de noapte la momentul potrivit</string>
<string name="extra_prefs_category">Extra Configurări</string>
<string name="interface_prefs_screen">Interfață</string>
<string name="interface_secondary_display_category">Interfață - Display secundar</string>
<string name="interface_gui">Ecran</string>
<string name="interface_secondary_display_category_title">Ecranul secondar</string>
<string name="interface_secondary_display_category_summary">Setări când sunt conectate afișaje secundare (HDMI / Chromecast).</string>
<string name="enable_clone_mode_summary">Clonați ecranul dispozitivului fără telecomandă.</string>
<string name="interface_other_category">Interfață - Altele</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Activează gesturile pentru luminozitate</string>
<string name="video_prefs_category">Video</string>
<string name="video_min_group_length_title">Grupuri video</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Videoclipurile sunt grupate dacă primele litere sunt identice.</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Dezactivat</string>
<string name="video_min_group_length_first">Doar prima litera</string>
<string name="force_play_all_title">Modul video playlist</string>
<string name="save_audiodelay_title">Salvați întârzierea redării audio</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Controlează luminozitatea prin gesturi în timpul redării video</string>
<string name="enable_headset_detection">Detectează căștile</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pauză la înlăturarea căștilor; continuă când căștile sunt conectate</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Control exclusiv asupra căștilor la distanță</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evită conflictele prin furarea controlului de la celelalte aplicații. Astfel se previne apelarea prin clic dublu pe telefoanele HTC.</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Afișați butoanele derulare înapoi și înainte pe interfața video</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Atingeți de două ori pentru a căuta</string>
<string name="enable_double_tap_seek_summary">Atingeți de două ori marginile ecranului pentru a căuta cu câte 10 secunde de redare</string>
<string name="popup_keepscreen_title">Mențineți ecranul activat în modul Pop-Up</string>
<string name="popup_keepscreen_summary">Mențineți întotdeauna ecranul activat în timp ce se afișează ferestrele pop-up, chiar dacă videoclipul este întrerupt.</string>
<string name="browser_show_hidden_files_title">Afișați fișierele ascunse</string>
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Afișați fișiere ascunse în browsere</string>
<string name="subtitles_prefs_category">Subtitrari</string>
<string name="subtitles_size_title">Marime subtitrari</string>
<string name="subtitles_size_small">Mic</string>
<string name="subtitles_size_normal">Normal</string>
<string name="subtitles_size_big">Mare</string>
<string name="subtitles_size_huge">Imens</string>
<string name="subtitles_color_title">Culoare subtitrari</string>
<string name="subtitles_color_white">Alb</string>
<string name="subtitles_color_pink">Roz</string>
<string name="subtitles_color_blue">Albastru</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Galben</string>
<string name="subtitles_color_green">Verde</string>
<string name="subtitles_background_title">Fundal subtitrari</string>
<string name="subtitles_bold_title">Subtitrări îngroșate</string>
<string name="audio_prefs_category">Audio</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Când este disponibilă, setați coperta curentă a suportului media ca tapet de fundal</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animați derularea automată a listei de redare</string>
<string name="playlist_animate_scroll_summary">Animați derularea la tranziția la alt fișier media</string>
<string name="audio_title_alignment">Alinierea titlurilor fișierelor audio</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Implicit</string>
<string name="audio_title_alignment_left">Stânga</string>
<string name="audio_title_alignment_centre">Centru</string>
<string name="audio_title_alignment_right">Dreapta</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Cadru de selecţie</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Salvați modul repetare</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Reține modul repetat la încărcarea listelor de redare fișiere audio</string>
<string name="audio_boost_summary">Activare volum pina la 200%</string>
<string name="headset_prefs_category">Setul cu casca</string>
<string name="enable_headset_detection">Detectează căștile</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Control exclusiv asupra căștilor la distanță</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evită conflictele prin furarea controlului de la celelalte aplicații. Astfel se previne apelarea prin clic dublu pe telefoanele HTC.</string>
<string name="aout">Ieșire audio</string>
<string name="aout_summary">Schimbă metoda folosită de VLC pentru a reda audio.</string>
<string name="extensions_prefs_category">Extensii</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Activare</string>
<string name="android_auto">Android Auto</string>
<string name="controls_prefs_category">Controale</string>
<string name="performance_prefs_category">Performanță</string>
<string name="chroma_format">Forțează cromatica video</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB pe 32 biți: cromatica implicită \ nRGB pe 16 biți: o performanță mai bună, dar o calitate mai scăzută \ nYUV: cea mai bună performanță, dar nu funcționează pe toate dispozitivele. Pentru Android 2.3 și mai noi.</string>
<string name="deblocking">Setările filtrului de deblocare.</string>
<string name="deblocking_summary">Modifică setările pentru filtrul de deblocare. Poate îmbunătăți calitatea video. Doar pentru utilizatori avansați.</string>
<string name="deblocking_always">Deblocare completă (cel mai lent)</string>
......@@ -191,9 +313,12 @@
<string name="enable_time_stretching_audio">Expandare-durată audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Accelerează sau încetinește pista audio fără schimbarea tonalității (necesită un dispozitiv rapid).</string>
<string name="advanced_prefs_category">Avansat</string>
<string name="aout">Ieșire audio</string>
<string name="aout_summary">Schimbă metoda folosită de VLC pentru a reda audio.</string>
<string name="save_video_none">Nu salvati viteza</string>
<string name="save_video_session">Salvați viteza de redare în timpul sesiunii</string>
<string name="save_video_always">Salvați viteza în timpul sesiunilor de redare</string>
<string name="auto_rescan_summary">Scanați automat dispozitivul pentru medii noi sau șterse la pornirea aplicației</string>
<string name="clear_media_db">Curăță baza de date media</string>
<string name="clear_media_db_summary">Accesați informațiile VLC Android pentru a șterge datele</string>
<string name="clear_history">Curățați istoricul căutărilor</string>
<string name="media_db_cleared">Baza de date media curățată!</string>
<string name="set_locale">Stabiliţi localizarea</string>
......@@ -201,6 +326,9 @@
<string name="set_locale_popup">Restartaţi VLC pentru a aplica modificările.</string>
<string name="network_caching">Valoarea cache-ului rețelei</string>
<string name="network_caching_summary">Timpul necesar pentru a umple tamponul pentru fișiere din rețea (în ms). Nu funcționează cu decodarea hardware. Lasă gol pentru a reseta.</string>
<string name="resume_playback_title">Reluați redarea după un apel telefonic</string>
<string name="network_caching_popup">Valoarea trebuie să fie cuprinsă între 0 și 6000 ms</string>
<string name="quit">Închide și repornește aplicația</string>
<string name="developer_prefs_category">Dezvoltator</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detaliat</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Mărește nivelul detalierii (logcat)</string>
......@@ -210,14 +338,79 @@
<string name="clear_log">Curăță jurnalul</string>
<string name="copy_to_clipboard">Copiază în clipboard</string>
<string name="copied_to_clipboard">Jurnal copiat în clipboard.</string>
<string name="quit">Închide și repornește aplicația</string>
<string name="dump_logcat">Colectează jurnalul logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Logcat a fost colectat cu succes în %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Colectarea logcat a eșuat.</string>
<string name="serious_crash">Din păcate, o eroare gravă a apărut și VLC-ul trebuie închis.</string>
<string name="help_us_send_log">Ajutați-ne să îmbunătățim VLC -ul prin trimiterea următorului jurnal de eroare:</string>
<string name="restart_vlc">Repornește VLC</string>
<string name="send_log">Trimite jurnalul</string>
<string name="sending_log">Se trimite jurnalul...</string>
<string name="file_size">Marime fisier</string>
<string name="search_hint">Cautare media</string>
<string name="playlist_save">Salvare Playlist</string>
<string name="playlist_name_hint">nume playlist </string>
<string name="go_to_chapter">Dute la capitolul...</string>
<string name="chapter">Capitol</string>
<string name="directory_empty">Directorul este gol</string>
<string name="tv_ui_title">Interfata Android TV</string>
<string name="medialibrary">Biblioteca media</string>
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Mai multe actiuni</string>
<string name="playlist_deleted">Playlist sters</string>
<string name="file_deleted">Fisier sters</string>
<string name="music_now_playing">Acum se reda</string>
<!--Widget-->
<string name="widget_name_w">VLC Widget Alb</string>
<string name="widget_name_b">VLC Widget Intunecat</string>
<string name="permission_ask_again">Permisiune garantata</string>
<string name="exit_app">Inchide VLC -ul</string>
<string name="exit_app_msg">Sigur doriți să închideți aplicația VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<!--Plugins-->
<string name="download_on_device">Descarcare</string>
<string name="extension_empty">Nu se afișează niciun element, accesați setările extensiei pentru a obține informații.</string>
<string name="opengl_automatic">Automat</string>
<string name="store_password">Memorare parola</string>
<string name="add_to_playlist">Adaugare la playlist</string>
<string name="popup_playback_title">Redare videoclip într-o fereastră Pop-Up</string>
<string name="snack_subloader_sub_found">Subtitre descarcate</string>
<string name="snack_subloader_sub_not_found">Nu se gasesc subtitre</string>
<string name="dialog_subloader_sumup">Descarcare finalizata</string>
<string name="download_subtitles">Descarcare subtitre</string>
<string name="service_unavailable">Serviciu indisponibil</string>
<string name="subs_dl_lang_fail">Nu s-a reușit setarea limbii subtitrărilor, încercați să o modificați în setările aplicației</string>
<string name="downloading_subtitles">Se descarca subtitrele</string>
<string name="browse_folder">Incarcare dosar</string>
<string name="listen">Asculta</string>
<string name="subtitles_download_title">Descărcare subtitrări</string>
<string name="episodes">episoade</string>
<string name="movies">Filme</string>
<string name="videos">videouri</string>
<string name="clear_playback_history">Șterge istoricul listei de redăare</string>
<string name="various_artists">Artiști diferiți</string>
<string name="ml_scanning">Scanare fișiere de tip media</string>
<string name="ml_parse_media">Analizare fișiere media</string>
<string name="ml_discovering">Descoperire</string>
<string name="resume">Rezumare</string>
<string name="length">Lungime</string>
<string name="tv_settings_hint">Apăsați lung butonul OK pentru a bifa / debifa directoarele</string>
<string name="ml_external_storage_title">A fost detectat un nou element de stocare externă</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Da</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Nu</string>
<string name="last_added_media">ultimile adaugate</string>
<string name="no">Nu</string>
<string name="yes">Da</string>
<string name="custom_set_save_title">Modificari nesalvate</string>
<string name="custom_set_save_warning">Atentie: modificari nesalvate</string>
<string name="save">Salvare</string>
<string name="do_not_save">Nu salva</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Egalizatorul personalizat \"%1$s\" a fost sters.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Nume invalid</string>
<string name="custom_set_already_exist">Egalizator cu acest nume exista deja</string>
<string name="custom_set_restored">Egalizator personalizat restaurat.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Egalizator nesalvat eliminat.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Nou</string>
<string name="recommendations">Recomandări</string>
<string name="browser_quick_access">Acces rapid</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment