Commit 9183b56a authored by Slobodan Simić's avatar Slobodan Simić Committed by Michał Trzebiatowski
Browse files

l10n: Serbian update31% translated

Signed-off-by: Michał Trzebiatowski's avatarMichał Trzebiatowski <michtrz@gmail.com>
parent b3a0d800
......@@ -6,8 +6,14 @@
<string name="cancel">Откажи</string>
<string name="other">Друго</string>
<string name="sortby">Сортирај по…</string>
<string name="sortby_name">имену</string>
<string name="sortby_name">називу</string>
<string name="sortby_filename">називу фајла</string>
<string name="sortby_artist_name">извођачу</string>
<string name="sortby_album_name">албуму</string>
<string name="sortby_length">дужини</string>
<string name="sortby_date">датуму</string>
<string name="sortby_last_modified_date">недавно додатом</string>
<string name="sortby_media_number">броју медија</string>
<string name="searchable_hint">Претражи…</string>
<string name="history">Историја</string>
......@@ -19,24 +25,40 @@
<string name="play">Пусти</string>
<string name="playback">Репродукција</string>
<string name="playback_controls">Контроле репродукције</string>
<string name="play_from_start">Пусти од почетка</string>
<string name="play_as_audio">Пусти као звук</string>
<string name="play_as_video">Пусти као видео</string>
<string name="play_as_audio_background">Пушта видео у позадини</string>
<string name="append">Додај</string>
<string name="insert_next">Убаци следеће</string>
<string name="play_all">Пусти све</string>
<string name="append_all">Додај све</string>
<string name="resume_playback_short_title">Настави репродукцију</string>
<string name="resume_playback_long_title">Наставља пуштање последње листе</string>
<string name="delete">Обриши</string>
<string name="remove">Уклони</string>
<string name="set_song">Постави као мелодију звона</string>
<string name="set_song_question">Да „%1$s“ буде звоно телефона?</string>
<string name="info">Подаци</string>
<string name="confirm_delete">Обрисати датотеку „%1$s“?</string>
<string name="confirm_delete_album">Обрисати албум „%1$s“?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Обрисати фасциклу „%1$s“ и сав њен садржај?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Обрисати листу „%1$s“?</string>
<string name="confirm_remove_from_playlist">Уклонити „%1$s“ са листе?</string>
<string name="ringtone_set">Фајл „%1$s“ је постављен као звоно.</string>
<string name="ringtone_error">Дошло је до грешке при постављању мелодије звона.</string>
<string name="pause">Паузирај</string>
<string name="unknown_artist">Непознат извођач</string>
<string name="unknown_album">Непознат албум</string>
<string name="unknown_genre">Непознат жанр</string>
<string name="songs">Песме</string>
<string name="track_info_copied_to_clipboard">Подаци о нумери копирани у клипборд</string>
<string name="artists">Извођачи</string>
<string name="albums">Албуми</string>
<string name="tracks">Нумере</string>
<plurals name="albums_quantity">
<item quantity="one">1 албум</item>
<item quantity="few">%d албума</item>
......@@ -70,32 +92,70 @@
<string name="loading">Учитавам</string>
<string name="please_wait">Сачекајте…</string>
<string name="nomedia">Нема медијских датотека. Пребаците их на уређај или прилагодите поставке.</string>
<string name="noplaylist">Нема листе пуштања.</string>
<string name="nosubfolder">Нема потфасцикли</string>
<string name="directorynotfound">Путања „%1$s“ није пронађена.</string>
<string name="nohistory">Још нисте репродуковали ниједну датотеку.</string>
<string name="validation">Јесте ли сигурни?</string>
<string name="cover_art">Омот</string>
<string name="shuffle_all_title">Измешај све</string>
<string name="shuffle_title">Режим мешања</string>
<string name="shuffle">Мешање искључено</string>
<string name="shuffle_on">Мешање укључено</string>
<string name="repeat_title">Режим понављања</string>
<string name="repeat">Без понављања</string>
<string name="repeat_single">Понови једну</string>
<string name="repeat_all">Понављај све</string>
<string name="previous">Претходно</string>
<string name="stop">Заустави</string>
<string name="firstsong">Прва песма на листи</string>
<string name="lastsong">Последња песма на листи</string>
<string name="surface_best_fit">Оптимално</string>
<string name="surface_fit_screen">Пун екран</string>
<string name="surface_fill">Попуњено</string>
<string name="surface_original">По центру</string>
<string name="unseekable_stream">Ток који не може да се премота</string>
<string name="refresh">Освежи</string>
<string name="track_audio">Аудио-запис</string>
<string name="track_video">Видео-запис</string>
<string name="track_text">Стаза титла</string>
<string name="track_unknown">Непознати запис</string>
<string name="track_bitrate_info">Битски проток %1$s/s\n</string>
<string name="track_codec_info">Кодек: %1$s\n</string>
<string name="track_language_info">Језик: %1$s\n</string>
<string name="volume">Јачина звука</string>
<string name="sound_on">Звук укључен</string>
<string name="sound_off">Звук искључен</string>
<string name="brightness">Осветљење</string>
<string name="advanced">напредне опције</string>
<string name="track_resolution_info">Резолуција: %1$dx%2$d\n</string>
<string name="track_framerate_info">Брзина кадрова: %1$.3f\n</string>
<string name="playback_speed">Брзина репродукције</string>
<string name="sleep_title">Аутом. гашење</string>
<string name="sleep_in">Спавај за</string>
<string name="jump_to_time">Пређи на време</string>
<string name="subtitle_select">Избор титла</string>
<string name="server_add_title">Додај нови сервер у омиљене</string>
<string name="server_domain_hint">Адреса сервера (домен или ИП)</string>
<string name="server_folder_hint">Путања фасцикле (опционо)</string>
<string name="server_username_hint">Корисничко име</string>
<string name="server_port">Порт:</string>
<string name="login">Пријава</string>
<string name="password">Лозинка</string>
<string name="search_no_result">Нема медија</string>
<string name="favorites_add">Додај у омиљене</string>
<string name="favorites_remove">Уклони из омиљених</string>
<string name="favorites_edit">Уреди</string>
<string name="favorite_added">Сачувај у омиљене</string>
<string name="favorite_removed">Уклоњено из омиљених</string>
<string name="streams">Токови</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Унесите адресу: нпр. http://, mms:// или rtsp://</string>
<string name="encountered_error_title">Грешка при репродукцији</string>
<string name="encountered_error_message">VLC је наишао на грешку у овом медију.\nПробајте да освежите медијску библиотеку.</string>
<string name="invalid_location">Локацију %1$s није могуће пустити.</string>
......@@ -103,6 +163,11 @@
<string name="search">Претражи</string>
<string name="playback_history_title">Историјат пуштања</string>
<string name="playback_history_summary">Сачувај све пуштане медије у одељку Историја</string>
<string name="playback_speed_title">Сачувај брзину пуштања</string>
<string name="play_button">Дугме за пуштање</string>
<!-- Tips -->
<string name="video_player_tips">Савети за видео-плејер:</string>
<string name="seek">Премотај</string>
......@@ -120,11 +185,17 @@
<string name="show_playlist">Прикажи плејлисту</string>
<string name="hold_to_stop">Држите да зауставите</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">ВЛЦ за Андроид</string>
<string name="licence">Лиценца</string>
<string name="revision">Ревизија</string>
<string name="about">О апликацији</string>
<string name="about_text">VLC за Android је порт VLC Media Player-а, популарног медијског плејера отвореног кода. Верзија за Android може да репродукује многе датотеке и мрежне токове.</string>
<string name="compiled_by">Ову верзију VLC-а је компилирао:</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Поставке</string>
<string name="directories_summary">Изаберите фасцикле за медијску библиотеку</string>
<string name="add_custom_path">Додај прилагођену путању</string>
<string name="add_custom_path_description">Додатна прилагођена фасцикла за скенирање:</string>
......@@ -133,16 +204,22 @@
<string name="hardware_acceleration_disabled">Искључено</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Убрзање декодирања</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Пуно убрзање</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Напредни хардверски декодер</string>
<string name="automatic">Аутоматско</string>
<string name="screen_orientation">Усмерење екрана</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Аутоматски (сензор)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Закључано при покретању</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Усправно</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Положено</string>
<string name="enable_black_theme">Црна тема</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Енкодирање текстуалних титлова</string>
<string name="daynight_title">Режим дан/ноћ</string>
<string name="daynight_follow_system_title">Прати систем</string>
<string name="extra_prefs_category">Додатне поставке</string>
<string name="interface_prefs_screen">Интерфејс</string>
<string name="interface_prefs_screen">Сучеље</string>
<string name="interface_secondary_display_category_title">Други екран</string>
<string name="enable_clone_mode">Клонирање</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Управљајте осветљењем покретима током репродукције</string>
<string name="enable_headset_detection">Откриј слушалице</string>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment