Commit 2ac774df authored by Alexandre Perraud's avatar Alexandre Perraud Committed by Jean-Baptiste Kempf
Browse files

Preferences : Global cleanup


Signed-off-by: Jean-Baptiste Kempf's avatarJean-Baptiste Kempf <jb@videolan.org>
parent dd07d43d
......@@ -111,8 +111,8 @@
<string name="quit">ترك التطبيق</string>
<string name="clear_media_db">مسح قاعدة بيانات الوسائط</string>
<string name="media_db_cleared">قاعدة بيانات الوسائط ممسوحه!</string>
<string name="detect_headset">كشف سماعة الرأس</string>
<string name="detect_headset_detail">إيقاف على سماعة الرأس المحذوفه;إستئناف سماعة الرأس المدرجه</string>
<string name="enable_headset_detection">كشف سماعة الرأس</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">إيقاف على سماعة الرأس المحذوفه;إستئناف سماعة الرأس المدرجه</string>
<string name="enable_wheel_bar">تمكين شريط العجله</string>
<string name="enable_verbose_mode">الإسهاب</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">زيادة الإسهاب(logcat)</string>
......
......@@ -126,10 +126,10 @@
<string name="set_locale">স্থানীয় সেট করুন</string>
<string name="set_locale_detail">রিসেট করতে ফাঁকা ছেড়ে চলে যান</string>
<string name="set_locale_popup">প্রস্থান করুন এবং প্রভাব গ্রহণ করতে পরিবর্তনের জন্য VLC রিসেট করুন।</string>
<string name="detect_headset">হেডসেট সনাক্ত করুন</string>
<string name="detect_headset_detail">হেডসেট উপর বিরাম মুছে ফেলা হয়েছে; হেডসেট ঢোকানো উপর সারসংকলন</string>
<string name="enable_headset_detection">হেডসেট সনাক্ত করুন</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">হেডসেট উপর বিরাম মুছে ফেলা হয়েছে; হেডসেট ঢোকানো উপর সারসংকলন</string>
<string name="enable_wheel_bar">চাকা বার সক্ষম করুন</string>
<string name="enable_gesture_brightness">উজ্জ্বলতা অঙ্গভঙ্গি সক্ষম করুন</string>
<string name="enable_brightness_gesture">উজ্জ্বলতা অঙ্গভঙ্গি সক্ষম করুন</string>
<string name="enable_verbose_mode">বাগ্বহুল</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">ভার্বোসিটি (logcat) বাড়ান</string>
<string name="aout">অডিও আউটপুট</string>
......@@ -137,5 +137,5 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (জাভা)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">সময় প্রসারিত করছে অডিও সক্ষম করুন</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">শব্দের গ্রাম পরিবর্তন কর ব্যতীত গতি উপর এবং ধীর নিচে অডিও (একটি দ্রুত ডিভাইস প্রয়োজন বোধ করে)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">শব্দের গ্রাম পরিবর্তন কর ব্যতীত গতি উপর এবং ধীর নিচে অডিও (একটি দ্রুত ডিভাইস প্রয়োজন বোধ করে)</string>
</resources>
......@@ -161,13 +161,13 @@
<string name="set_locale_detail">Ostavi prazno za resetovanje</string>
<string name="set_locale_popup">Zatvori i resetuj VLC kako bi promjene djelovale.</string>
<string name="chroma_format">Forsiraj kromu</string>
<string name="chroma_format_detail">NE AKTIVIRAJ!!! Možda ne radi na svi uređajima. 2.3 i novije samo.</string>
<string name="detect_headset">Pronađi slušalice</string>
<string name="detect_headset_detail">Pauziraj kada se odspoje slušalice; nastavi kada se slušalice spoje</string>
<string name="steal_remote_control">Ekskluzivno daljinsko upravljanje za slušalice</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Izbjegavajte konflikt preuzimanja daljinskog upravljanja od drugih aplikacija. Ovo sprječava pozivanje na dupli klik na HTC telefonima.</string>
<string name="chroma_format_summary">NE AKTIVIRAJ!!! Možda ne radi na svi uređajima. 2.3 i novije samo.</string>
<string name="enable_headset_detection">Pronađi slušalice</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pauziraj kada se odspoje slušalice; nastavi kada se slušalice spoje</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Ekskluzivno daljinsko upravljanje za slušalice</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Izbjegavajte konflikt preuzimanja daljinskog upravljanja od drugih aplikacija. Ovo sprječava pozivanje na dupli klik na HTC telefonima.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Uključi kotačnu traku</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Uključi svjetlosnu gesturu</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Uključi svjetlosnu gesturu</string>
<string name="screen_orientation">Orijentacija ekrana</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatski (senzor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Zaključan na početku</string>
......@@ -182,7 +182,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">Zvučni trag (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Uključi vremensko-proširavanje zvuka</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Ubrzaj i uspori zvuk bez mijenjanja tonaliteta (zahtjeva brz uređaj)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Ubrzaj i uspori zvuk bez mijenjanja tonaliteta (zahtjeva brz uređaj)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Pojačavanje</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Povećaj pojačavanje (logcat)</string>
</resources>
......@@ -152,13 +152,13 @@
<string name="set_locale">Estableix la configuració local</string>
<string name="set_locale_detail">Deixeu-ho en blanc per reiniciar-ho</string>
<string name="set_locale_popup">Tanqueu i reinicieu el VLC per a que els canvis tinguin efecte.</string>
<string name="chroma_format_detail">NO HO ACTIVEU! No funcionarà amb tots els dispositius. Només amb versions d\'Android 2.3 o superiors.</string>
<string name="detect_headset">Detecta els auriculars</string>
<string name="detect_headset_detail">Pausa quan es treguin els auriculars; torna a reproduir quan es tornin a connectar.</string>
<string name="steal_remote_control">Control remot exclusiu dels auriculars</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Evita els conflictes prenent el control remot d\'altres aplicacions. Això impedeix marcar quan es fa doble clic als telèfons HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">NO HO ACTIVEU! No funcionarà amb tots els dispositius. Només amb versions d\'Android 2.3 o superiors.</string>
<string name="enable_headset_detection">Detecta els auriculars</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pausa quan es treguin els auriculars; torna a reproduir quan es tornin a connectar.</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Control remot exclusiu dels auriculars</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evita els conflictes prenent el control remot d\'altres aplicacions. Això impedeix marcar quan es fa doble clic als telèfons HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Habilita la barra de roda</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Habilita els gestos de brillantor</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Habilita els gestos de brillantor</string>
<string name="screen_orientation">Orientació de la pantalla</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automàtic (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Blocat a l\'inici</string>
......@@ -173,7 +173,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Habilita l\'àudio de temps d\'estirament</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Incrementa o redueix la velocitat de l\'àudio sense canviar el to (requereix un dispositiu més ràpid)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Incrementa o redueix la velocitat de l\'àudio sense canviar el to (requereix un dispositiu més ràpid)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detallat</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Incrementa la verbositat (logcat)</string>
</resources>
......@@ -161,13 +161,13 @@
<string name="set_locale_detail">Ponechte prázdné pro výchozí</string>
<string name="set_locale_popup">Ukončete a restartujte VLC pro projevení změn</string>
<string name="chroma_format">Vynutit chroma</string>
<string name="chroma_format_detail">NEZAPÍNEJTE! Nemusí fungovat se všemi zařízeními. Pouze pro 2.3 a novější.</string>
<string name="detect_headset">Detekovat sluchátka</string>
<string name="detect_headset_detail">Pozastavit při odebrání sluchátek, obnovit při zapojení</string>
<string name="steal_remote_control">Výhradní ovládání hlasitosti sluchátek</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Obchází konflikt ukradením vzdálené kontroly od ostatních aplikací. Zabraňuje vytáčení při dvojitém stisku na telefonech HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">NEZAPÍNEJTE! Nemusí fungovat se všemi zařízeními. Pouze pro 2.3 a novější.</string>
<string name="enable_headset_detection">Detekovat sluchátka</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pozastavit při odebrání sluchátek, obnovit při zapojení</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Výhradní ovládání hlasitosti sluchátek</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Obchází konflikt ukradením vzdálené kontroly od ostatních aplikací. Zabraňuje vytáčení při dvojitém stisku na telefonech HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Povolit kolečkovou lištu</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Povolit gesto jasu</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Povolit gesto jasu</string>
<string name="screen_orientation">Orientace obrazovky</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Orientace dle senzorů</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Uzamčeno při spuštění</string>
......@@ -182,7 +182,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Povolit časové roztažení zvuku</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Zrychlení a zpomalení zvuku bez změny výšky (vyžaduje rychlé zařízení)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Zrychlení a zpomalení zvuku bez změny výšky (vyžaduje rychlé zařízení)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Podrobné</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Zvýší podrobnosti v záznamu (logcat)</string>
</resources>
......@@ -155,13 +155,13 @@
<string name="set_locale_detail">Lad stå tom for at nulstille</string>
<string name="set_locale_popup">Afslut og nulstil VLC, så ændringer kan træde i kraft.</string>
<string name="chroma_format">Gennemtving kroma</string>
<string name="chroma_format_detail">UNDLAD AT AKTIVERE!!! Virker muligvis ikke på alle enheder. Kun 2.3 eller senere.</string>
<string name="detect_headset">Detektér hovedtelefoner</string>
<string name="detect_headset_detail">Sæt på pause når hovedtelefoner fjernes; genoptag når hovedtelefoner isættes</string>
<string name="steal_remote_control">Fjernbetjen kun med headset</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Undgå konflikter ved at stjæle fjernbetjeningen fra andre programmer. Dette forhindrer opringning ved dobbeltklik på HTC-telefoner.</string>
<string name="chroma_format_summary">UNDLAD AT AKTIVERE!!! Virker muligvis ikke på alle enheder. Kun 2.3 eller senere.</string>
<string name="enable_headset_detection">Detektér hovedtelefoner</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Sæt på pause når hovedtelefoner fjernes; genoptag når hovedtelefoner isættes</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Fjernbetjen kun med headset</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Undgå konflikter ved at stjæle fjernbetjeningen fra andre programmer. Dette forhindrer opringning ved dobbeltklik på HTC-telefoner.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Tænd for rullebjælke</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Slå lysstyrke-gestus til</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Slå lysstyrke-gestus til</string>
<string name="screen_orientation">Skærmretning</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatisk (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Låst ved start</string>
......@@ -176,7 +176,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Slå tidsudstrækning af lyd til</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Øger eller sænker hastigheden på lyden, uden at ændre tonelejet (kræver en hurtig enhed)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Øger eller sænker hastigheden på lyden, uden at ændre tonelejet (kræver en hurtig enhed)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Uddybende</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">forøg graden af uddybning (logcat)</string>
</resources>
......@@ -155,13 +155,13 @@
<string name="set_locale_detail">Leer lassen, um zurückzusetzen</string>
<string name="set_locale_popup">Beenden und VLC zurücksetzen damit die Änderungen wirksam werden.</string>
<string name="chroma_format">Farbsättigung erzwingen</string>
<string name="chroma_format_detail">BITTE NICHT AKTIVIEREN!!! Funktioniert möglicherweise nicht mit allen Geräten. Nur für Android 2.3 oder später.</string>
<string name="detect_headset">Headset erkennen</string>
<string name="detect_headset_detail">Pause beim Entfernen des Headsets, beim Einstecken fortsetzen</string>
<string name="steal_remote_control">Exklusive Kopfhörer-Fernbedienung</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Vermeidet Konflikte mit der Fernbedienung durch die Übernahme durch andere Anwendungen. Dies verhindert auf HTC-Handys Anrufe bei Doppelklicks.</string>
<string name="chroma_format_summary">BITTE NICHT AKTIVIEREN!!! Funktioniert möglicherweise nicht mit allen Geräten. Nur für Android 2.3 oder später.</string>
<string name="enable_headset_detection">Headset erkennen</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pause beim Entfernen des Headsets, beim Einstecken fortsetzen</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Exklusive Kopfhörer-Fernbedienung</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Vermeidet Konflikte mit der Fernbedienung durch die Übernahme durch andere Anwendungen. Dies verhindert auf HTC-Handys Anrufe bei Doppelklicks.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Wheel bar aktivieren</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Helligkeit-Gesten aktivieren</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Helligkeit-Gesten aktivieren</string>
<string name="screen_orientation">Bildschirmausrichtung</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Sensor-Ausrichtung</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Gesperrt beim Start</string>
......@@ -176,7 +176,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Zeitdehnung für Audio aktivieren</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Beschleunigt und verlangsamt Audio ohne dabei die Tonhöhe zu verändern (erfordert ein schnelles Gerät)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Beschleunigt und verlangsamt Audio ohne dabei die Tonhöhe zu verändern (erfordert ein schnelles Gerät)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Ausführlichkeit</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Ausführlichkeit des Logs erhöhen (Logcat)</string>
</resources>
......@@ -155,13 +155,13 @@
<string name="set_locale_detail">Dejar en blanco para reinicializar</string>
<string name="set_locale_popup">Cierre y reinicialice VLC para que los cambios tengan efecto.</string>
<string name="chroma_format">Forzar croma</string>
<string name="chroma_format_detail">NO ACTIVAR!!! Podría no funcionar con todos los dispositivos. Solo 2.3 y posteriores.</string>
<string name="detect_headset">Detectar auriculares</string>
<string name="detect_headset_detail">Pausar al quitar auriculares; continuar al insertar auriculares</string>
<string name="steal_remote_control">Control remoto de auriculares exclusivo</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Evitar conflictos robando el control remoto de otras aplicaciones. Esto previene llamar al hacer doble clic en teléfonos HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">NO ACTIVAR!!! Podría no funcionar con todos los dispositivos. Solo 2.3 y posteriores.</string>
<string name="enable_headset_detection">Detectar auriculares</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pausar al quitar auriculares; continuar al insertar auriculares</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Control remoto de auriculares exclusivo</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evitar conflictos robando el control remoto de otras aplicaciones. Esto previene llamar al hacer doble clic en teléfonos HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Habilitar «wheel bar»</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Habilitar gesto de brillo</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Habilitar gesto de brillo</string>
<string name="screen_orientation">Orientación de pantalla</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automático (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Bloqueado al inicio</string>
......@@ -176,7 +176,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Habilitar audio «time-stretching»</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Aumentar y reducir la velocidad del audio sin cambiar el tono (requiere un dispositivo rápido)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Aumentar y reducir la velocidad del audio sin cambiar el tono (requiere un dispositivo rápido)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Nivel de detalle</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Incrementar el nivel de detalle (logcat)</string>
</resources>
......@@ -153,11 +153,11 @@
<string name="set_locale">Määra lokaat</string>
<string name="set_locale_detail">Lähtestamiseks jäta tühjaks</string>
<string name="set_locale_popup">Sulge ja lähtesta VLC muutuste kinnitamiseks.</string>
<string name="chroma_format_detail">ÄRA AKTIVEERI!!! See ei pruugi kõigil seadmetel toimida. Ainult 2.3 ja hilisem.</string>
<string name="detect_headset">Tuvasta kõrvaklapid</string>
<string name="detect_headset_detail">Kõrvaklapide eemaldamisel pausi ja jätka klappide ühendamisel</string>
<string name="chroma_format_summary">ÄRA AKTIVEERI!!! See ei pruugi kõigil seadmetel toimida. Ainult 2.3 ja hilisem.</string>
<string name="enable_headset_detection">Tuvasta kõrvaklapid</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Kõrvaklapide eemaldamisel pausi ja jätka klappide ühendamisel</string>
<string name="enable_wheel_bar">Võimalda juhtnupud</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Võimalda heleduse žestid</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Võimalda heleduse žestid</string>
<string name="screen_orientation">Ekraani asend</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automaatne (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Alustamisel lukustatud</string>
......@@ -172,7 +172,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Võimalda aegvenitatud audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Kiirenda või aeglusta audiot ilma helikõrgust muutmata (vajalik kiire seade)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Kiirenda või aeglusta audiot ilma helikõrgust muutmata (vajalik kiire seade)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Jutukas</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Suurenda jutukust (logcat)</string>
</resources>
......@@ -112,8 +112,8 @@
<string name="advanced_debugging">Arazte aurreratua</string>
<string name="quit">Irten aplikaziotik</string>
<string name="clear_media_db">Garbitu multimedia datu-basea</string>
<string name="detect_headset">Detektatu aurikular+mikroa</string>
<string name="detect_headset_detail">Pausatu aurikular+mikroa kentzean; berrekin aurikular+mikroa sartzean</string>
<string name="enable_headset_detection">Detektatu aurikular+mikroa</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Pausatu aurikular+mikroa kentzean; berrekin aurikular+mikroa sartzean</string>
<string name="enable_wheel_bar">Gaitu gurpil-barra</string>
<string name="enable_verbose_mode">Xehetua</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Handitu xehetasun-maila (logcat)</string>
......
......@@ -131,44 +131,51 @@
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Préférences</string>
<string name="library_prefs_category">Bibliothèque multimédia</string>
<string name="directories_summary">Sélectionnez les repertoires de votre bilbiothèque multimédia</string>
<string name="main_prefs_category">Général</string>
<string name="add_custom_path">Ajouter un répertoire</string>
<string name="add_custom_path_description">Entrer un répertoire additionnel à scanner:</string>
<string name="remove_custom_path">Retirer le répertoire</string>
<string name="privacy_prefs_category">Vie privée</string>
<string name="clear_history">Vider l\'historique des recherches</string>
<string name="advanced_prefs_category">Avancé</string>
<string name="enable_iomx">Activer le décodage matériel</string>
<string name="advanced_debugging">Débogage avancé</string>
<string name="quit">Quitter l\'application</string>
<string name="clear_media_db">Vider la base de données multimedia</string>
<string name="media_db_cleared">Base de données multimedia vidée!</string>
<string name="set_locale">Définir la langue</string>
<string name="set_locale_detail">Laisser vide pour réinitialiser</string>
<string name="set_locale_popup">Quitter et relancer VLC pour appliquer la langue.</string>
<string name="chroma_format">Forcer le chroma</string>
<string name="chroma_format_detail">NE PAS ACTIVER!!! Ne fonctionne pas sur tous les appareils. Android 2.3 et supérieur uniquement.</string>
<string name="detect_headset">Détecter le casque</string>
<string name="detect_headset_detail">Pause lors du débranchement du casque, Reprise lors du branchement du casque</string>
<string name="steal_remote_control">Contrôle exclusif de la télécommande</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Evite les conflits en volant le contrôle de la télécommande aux autres applis. Cela empêche le double clic de rappeler le dernier numéro sur les téléphones HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Activer la wheel bar</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Activer le geste de luminosité</string>
<string name="screen_orientation">Orientation vidéo</string>
<string name="screen_orientation_summary">Orientation des vidéos pendant la lecture</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatique</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Figé au démarrage</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Portrait</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Paysage</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Portrait inversé</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Paysage inversé</string>
<string name="subtitles_prefs_category">Sous-titres</string>
<string name="subtitles_text_encoding">Codage des caractères</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Contrôle de la luminosité au toucher</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Pendant la lecture d’une vidéo, contrôlez la luminosité au toucher</string>
<string name="enable_headset_detection">Détecter le casque</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pause lors du débranchement du casque, Reprise lors du branchement du casque</string>
<string name="enable_wheel_bar">Activer la Wheel Bar</string>
<string name="enable_wheel_bar_summary">Barre de recherche alternative pour l’interface video</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Contrôle exclusif de la télécommande</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evite les conflits en volant le contrôle de la télécommande aux autres applis. Cela empêche le double clic de rappeler le dernier numéro sur les téléphones HTC.</string>
<string name="performance_prefs_category">Performance</string>
<string name="chroma_format">Chroma Vidéo</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit:\tmode par défaut\nRGB 16-bit:\taméliore les performances vidéos mais diminue la qualité\nYUV:\taméliore les performances vidéos mais ne fonctionne pas sur tous les appareils. Android 2.3 et supérieur uniquement</string>
<string name="enable_iomx">Décodage matériel</string>
<string name="enable_iomx_summary">Activer l\'accélération matérielle pour améliorer les performances. Ne fonctionne pas sur tous les appareils.</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Correction audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Active la correction audio en lecture accélérée ou ralentie. Nécessite un appareil puissant</string>
<string name="ohter_prefs_category">Autre</string>
<string name="clear_history">Supprimer l\'historique de vos recherches</string>
<string name="clear_media_db">Réinitialiser votre bibliothèque multimédia</string>
<string name="media_db_cleared">Bibliothèque multimédia réinitialisée !</string>
<string name="subtitles_text_encoding">Codage des caractères pour certains sous-titres</string>
<string name="advanced_prefs_category">Avancé</string>
<string name="advanced_debugging">Débogage avancé</string>
<string name="aout">Sortie audio</string>
<string name="aout_summary">Modifier le type de sortie audio en cas de dysfonctionnement sonore</string>
<string name="aout_audiotrack">AudioTrack (natif)</string>
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Activer l\'étirement temporel audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Accélère ou ralenti l\'audio sans changer le pitch (nécessite un appareil rapide)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Verbosité</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Augmenter la verbosité (logcat)</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Augmenter la verbosité (logcat)</string>
<string name="set_locale">Définir la langue</string>
<string name="set_locale_detail">Laisser vide pour réinitialiser</string>
<string name="set_locale_popup">Quitter et relancer VLC pour appliquer la langue.</string>
<string name="quit">Quitter l\'application</string>
<string name="add_custom_path">Ajouter un répertoire</string>
<string name="add_custom_path_description">Entrer un répertoire additionnel à scanner:</string>
<string name="remove_custom_path">Retirer le répertoire</string>
</resources>
......@@ -166,13 +166,13 @@
<string name="set_locale_detail">Fàg seo bàn gus ath-shuidheachadh</string>
<string name="set_locale_popup">Fàg VLC is ath-thòisich gus na dh\'atharraich thu a chur an sàs</string>
<string name="chroma_format">Èignich sàthachd nan dath</string>
<string name="chroma_format_detail">NA CUIR AN GNÌOMH!!! Dh/\'fhaoidte nach obair seo air gach uidheam. 2.3 is feadhainn nas ùire.</string>
<string name="detect_headset">Mothaich dha headset</string>
<string name="detect_headset_detail">Chan eil an headset \'na stad tuilleadh; a\' leantainn air adhart air an headset</string>
<string name="steal_remote_control">Smachd aig an headset a-mhàin</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Seachnaidh tu còmhstri eadar aplacaidean \'s an headset a\' glèidheadh smachd. Cha tòisich thu air gairm ri linn briogadh dùbailte le seo air fònaichean HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">NA CUIR AN GNÌOMH!!! Dh/\'fhaoidte nach obair seo air gach uidheam. 2.3 is feadhainn nas ùire.</string>
<string name="enable_headset_detection">Mothaich dha headset</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Chan eil an headset \'na stad tuilleadh; a\' leantainn air adhart air an headset</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Smachd aig an headset a-mhàin</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Seachnaidh tu còmhstri eadar aplacaidean \'s an headset a\' glèidheadh smachd. Cha tòisich thu air gairm ri linn briogadh dùbailte le seo air fònaichean HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Cuir am bàr cuibhle an comas</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Cuir am comas smachd air an t-soilleireachd le gluasad</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Cuir am comas smachd air an t-soilleireachd le gluasad</string>
<string name="screen_orientation">Comhair na sgrìn</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Fèin-obrachail (mothaichear)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Glaiste aig an toiseach</string>
......@@ -187,7 +187,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Cuir an comas fuaim time-stretching</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Dèan an fhuaim nas luaithe no nas slaodaiche gun a\' phids atharrachadh (feumaidh seo uidheam luath)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Dèan an fhuaim nas luaithe no nas slaodaiche gun a\' phids atharrachadh (feumaidh seo uidheam luath)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Briathrachas</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Cuir am briathrachas an àirde (logcat)</string>
</resources>
......@@ -154,13 +154,13 @@
<string name="set_locale_detail">Déixeo en branco para restauralo</string>
<string name="set_locale_popup">Saia e reinicie o VCL para que os cambios sexan efectivos.</string>
<string name="chroma_format">Forzar a crominancia</string>
<string name="chroma_format_detail">Non activar! Pode que non funcione con todos os dispositivos. Só para 2.3 e posteriores.</string>
<string name="detect_headset">Detectar os auriculares</string>
<string name="detect_headset_detail">Deter ao desconectar os auriculares. Continuar ao inserir os auriculares </string>
<string name="steal_remote_control">Control remoto de auriculares exclusivo</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Evita conflitos ao roubarlle o control remoto de outros aplicativos. Isto impide facer unha chamada ao facer duplo clic no teléfonos HTC. </string>
<string name="chroma_format_summary">Non activar! Pode que non funcione con todos os dispositivos. Só para 2.3 e posteriores.</string>
<string name="enable_headset_detection">Detectar os auriculares</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Deter ao desconectar os auriculares. Continuar ao inserir os auriculares </string>
<string name="enable_steal_remote_control">Control remoto de auriculares exclusivo</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evita conflitos ao roubarlle o control remoto de outros aplicativos. Isto impide facer unha chamada ao facer duplo clic no teléfonos HTC. </string>
<string name="enable_wheel_bar">Activar a barra de roda</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Activar o xesto para o brillo</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Activar o xesto para o brillo</string>
<string name="screen_orientation">Orientación da pantalla</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automática (sensor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Bloqueada no inicio</string>
......@@ -175,7 +175,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Activar a extensión no tempo do audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Acelerar e diminuír a velocidade do audio sen mudar a súa altura (require un dispositivo rápido)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Acelerar e diminuír a velocidade do audio sen mudar a súa altura (require un dispositivo rápido)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detallado</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Incrementar o nivel de detalle (logcat)</string>
</resources>
......@@ -150,13 +150,13 @@
<string name="set_locale">הגדרת המיקום והשפה</string>
<string name="set_locale_detail">להשאיר ריק כדי לאפס</string>
<string name="set_locale_popup">יש לצאת ולאפס את VLC כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.</string>
<string name="chroma_format_detail">לא להפעיל!!! יתכן שתכונה זו לא תעבוד על כל המכשירים. גרסה 2.3 ומעלה בלבד.</string>
<string name="detect_headset">זיהוי ערכת שמע</string>
<string name="detect_headset_detail">השהייה עם הסרת אביזר שמע; המשך בעת חיבור אביזר שמע</string>
<string name="steal_remote_control">שלט רחוק ייעודי לאוזניות</string>
<string name="steal_remote_control_detail">המנעות מהתנגשות של גניבת השלט הרחוק מיישומים אחרים. אפשרות זו מונעת חיוג עקב לחיצה כפולה בטלפונים של HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">לא להפעיל!!! יתכן שתכונה זו לא תעבוד על כל המכשירים. גרסה 2.3 ומעלה בלבד.</string>
<string name="enable_headset_detection">זיהוי ערכת שמע</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">השהייה עם הסרת אביזר שמע; המשך בעת חיבור אביזר שמע</string>
<string name="enable_steal_remote_control">שלט רחוק ייעודי לאוזניות</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">המנעות מהתנגשות של גניבת השלט הרחוק מיישומים אחרים. אפשרות זו מונעת חיוג עקב לחיצה כפולה בטלפונים של HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">הפעלת סרגל גלגלת</string>
<string name="enable_gesture_brightness">הפעלת מחוות בהירות</string>
<string name="enable_brightness_gesture">הפעלת מחוות בהירות</string>
<string name="screen_orientation">כיוון המסך</string>
<string name="screen_orientation_sensor">אוטומטית (חיישן)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">ננעל בהתחלה</string>
......@@ -171,7 +171,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">הפעלת מתיחת זמן השמע</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">הגברה והנמכת המהירות מבלי לשנות את גובה הצליל (דורש התקן מהיר)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">הגברה והנמכת המהירות מבלי לשנות את גובה הצליל (דורש התקן מהיר)</string>
<string name="enable_verbose_mode">פירוט</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">הגברת הפירוט (logcat)</string>
</resources>
......@@ -148,10 +148,10 @@
<string name="set_locale_detail">पुनर्स्थापित करने के लिए खाली छोड़ दें</string>
<string name="set_locale_popup">परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए VLC रीसेट करें और बाहर निकले. </string>
<string name="chroma_format">बल वर्णकी</string>
<string name="detect_headset">हेडसेट का पता लगायें</string>
<string name="detect_headset_detail">हेडसेट को निकालने पर विराम दें; हेडसेट लगाने पर फिर से चलायें</string>
<string name="enable_headset_detection">हेडसेट का पता लगायें</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">हेडसेट को निकालने पर विराम दें; हेडसेट लगाने पर फिर से चलायें</string>
<string name="enable_wheel_bar">पहिया पट्टी सक्रिय करें</string>
<string name="enable_gesture_brightness">चमक जेश्चर सक्रिय करें</string>
<string name="enable_brightness_gesture">चमक जेश्चर सक्रिय करें</string>
<string name="screen_orientation">पर्दा अनुकूलन</string>
<string name="screen_orientation_sensor">स्वचालित (संवेदक)</string>
<string name="screen_orientation_portrait">विस्तृत आलेख्य</string>
......@@ -165,7 +165,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (जावा)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">समय-टूटती ऑडियो सक्षम करें</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">पिच (तेज उपकरण की आवश्यकता है) को परिवर्तित किये बिना ऑडियो धीमी गति से और तेजी से बढ़ाएं</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">पिच (तेज उपकरण की आवश्यकता है) को परिवर्तित किये बिना ऑडियो धीमी गति से और तेजी से बढ़ाएं</string>
<string name="enable_verbose_mode">शब्दबहुल</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">शब्दाडंबर (logcat) में वृद्धि करें</string>
</resources>
......@@ -107,8 +107,8 @@
<string name="advanced_debugging">Napredno traženje pogrešaka</string>
<string name="quit">Završi rad aplikacije</string>
<string name="clear_media_db">Očisti bazu medijskih podataka</string>
<string name="detect_headset">Opažaj naglavne slušalice</string>
<string name="detect_headset_detail">Stanka pri odstranjivanju naglavnih slušalica; nastavak po njihovom priključivanju</string>
<string name="enable_headset_detection">Opažaj naglavne slušalice</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Stanka pri odstranjivanju naglavnih slušalica; nastavak po njihovom priključivanju</string>
<string name="enable_wheel_bar">Uključi traku kotačića</string>
<string name="enable_verbose_mode">Rječitost</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Povisi razinu rječitosti (LogCat)</string>
......
......@@ -155,13 +155,13 @@
<string name="set_locale_detail">Lascia vuoto per ripristinare</string>
<string name="set_locale_popup">Esci e ripristina VLC per applicare le modifiche.</string>
<string name="chroma_format">Forza croma</string>
<string name="chroma_format_detail">NON ATTIVARE!!! Potrebbe non funzionare con tutti i dispositivi. Solo 2.3 e successivi.</string>
<string name="detect_headset">Rileva cuffie</string>
<string name="detect_headset_detail">Sospendi alla rimozione delle cuffie; riprendi all\'inserimento</string>
<string name="steal_remote_control">Controllo remoto esclusivo delle cuffie</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Evita conflitti acquisendo il controllo remoto delle cuffie da altre applicazioni. Ciò impedisce la chiamata con doppio tocco sui telefoni HTC.</string>
<string name="chroma_format_summary">NON ATTIVARE!!! Potrebbe non funzionare con tutti i dispositivi. Solo 2.3 e successivi.</string>
<string name="enable_headset_detection">Rileva cuffie</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">Sospendi alla rimozione delle cuffie; riprendi all\'inserimento</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Controllo remoto esclusivo delle cuffie</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Evita conflitti acquisendo il controllo remoto delle cuffie da altre applicazioni. Ciò impedisce la chiamata con doppio tocco sui telefoni HTC.</string>
<string name="enable_wheel_bar">Wheel bar</string>
<string name="enable_gesture_brightness">Gesti della luminosità</string>
<string name="enable_brightness_gesture">Gesti della luminosità</string>
<string name="screen_orientation">Orientamento dello schermo</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automatico (sensore)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Bloccato all\'avvio</string>
......@@ -176,7 +176,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Allungamento temporale audio</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">Incrementa e riduci la velocità dell\'audio senza cambiare la tonalità (richiede un dispositivo veloce)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Incrementa e riduci la velocità dell\'audio senza cambiare la tonalità (richiede un dispositivo veloce)</string>
<string name="enable_verbose_mode">Verboso</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">Aumenta la verbosità (logcat)</string>
</resources>
......@@ -149,13 +149,13 @@
<string name="set_locale_detail">ブランクでリセット</string>
<string name="set_locale_popup">変更を反映するためにVLCを終了・リセットします。</string>
<string name="chroma_format">強制クロマ</string>
<string name="chroma_format_detail">有効化しないでください!すべてのデバイスで動作しないかもしれません。2.3以降のデバイスのみ動作します。</string>
<string name="detect_headset">ヘッドセットの検出</string>
<string name="detect_headset_detail">ヘッドセットの取り外しで一時停止、取り付けで再開</string>
<string name="steal_remote_control">ヘッドセットのリモートコントロールを除外</string>
<string name="steal_remote_control_detail">他のアプリケーションがリモートコントロールを占有する場合の競合を避けます。HTC製の電話でダブルクリックによる発信を防止します。</string>
<string name="chroma_format_summary">有効化しないでください!すべてのデバイスで動作しないかもしれません。2.3以降のデバイスのみ動作します。</string>
<string name="enable_headset_detection">ヘッドセットの検出</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">ヘッドセットの取り外しで一時停止、取り付けで再開</string>
<string name="enable_steal_remote_control">ヘッドセットのリモートコントロールを除外</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">他のアプリケーションがリモートコントロールを占有する場合の競合を避けます。HTC製の電話でダブルクリックによる発信を防止します。</string>
<string name="enable_wheel_bar">ホイールバーを有効化</string>
<string name="enable_gesture_brightness">ジェスチャーで輝度を調整</string>
<string name="enable_brightness_gesture">ジェスチャーで輝度を調整</string>
<string name="screen_orientation">スクリーンの方向</string>
<string name="screen_orientation_sensor">自動 (センサー)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">開始時にロック</string>
......@@ -170,7 +170,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">オーディオトラック (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">タイムストレッチングオーディオを有効化</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">ピッチを変更することなく、速度を変更する (高速なデバイスが必要)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">ピッチを変更することなく、速度を変更する (高速なデバイスが必要)</string>
<string name="enable_verbose_mode">出力レベル</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">出力レベルを増加 (logcat)</string>
</resources>
......@@ -149,13 +149,13 @@
<string name="set_locale_detail">ទុក​ទំនេរ ដើម្បី​កំណត់​ឡើងវិញ</string>
<string name="set_locale_popup">ចាកចេញ និង​កំណត់​ VLC ឡើងវិញ​ដើម្បី​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ។</string>
<string name="chroma_format">បង្ខុំ​ក្រូម</string>
<string name="chroma_format_detail">កុំ​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម!!! អាច​មិន​ដំណើរការ​គ្រប់​ឧបករណ៍។ ដំណើរការ​តែ​កំណែ ២.៣ និង​ខ្ពស់​ជាង​នេះ។</string>
<string name="detect_headset">រក​​​កាស</string>
<string name="detect_headset_detail">ផ្អាក​នៅ​ពេល​ដក​កាស បន្ត​នៅ​ពេល​ដោត​កាស</string>
<string name="steal_remote_control">វត្ថុ​បញ្ជា​ពី​ចម្ងាយ​កាស</string>
<string name="steal_remote_control_detail">Avoid conflicts by stealing the remote control from other apps. This prevents dialing on double click on HTC phones.</string>
<string name="chroma_format_summary">កុំ​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម!!! អាច​មិន​ដំណើរការ​គ្រប់​ឧបករណ៍។ ដំណើរការ​តែ​កំណែ ២.៣ និង​ខ្ពស់​ជាង​នេះ។</string>
<string name="enable_headset_detection">រក​​​កាស</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">ផ្អាក​នៅ​ពេល​ដក​កាស បន្ត​នៅ​ពេល​ដោត​កាស</string>
<string name="enable_steal_remote_control">វត្ថុ​បញ្ជា​ពី​ចម្ងាយ​កាស</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Avoid conflicts by stealing the remote control from other apps. This prevents dialing on double click on HTC phones.</string>
<string name="enable_wheel_bar">បើក​របារ​បង្វិល</string>
<string name="enable_gesture_brightness">បើក​កាយវិកា​ពន្លឺ</string>
<string name="enable_brightness_gesture">បើក​កាយវិកា​ពន្លឺ</string>
<string name="screen_orientation">ទិស​អេក្រង់</string>
<string name="screen_orientation_sensor">​ស្វ័យប្រវត្តិ (ឧបករណ៍​ចាប់​សញ្ញា)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">ជាប់​សោ​នៅ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម</string>
......@@ -170,7 +170,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">បទ​អូឌីយ៉ូ (Java)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">បើក​​អូឌីយ៉ូ​​ពេលវេលា</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">បង្កើន​ល្បឿន ឬ​បន្ថយ​​ល្បឿន​​អូឌីយ៉ូ​ដោយ​​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​​សូរស័ព្ទ (ទាមទារ​ឧបករណ៍​ដែល​លឿន)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">បង្កើន​ល្បឿន ឬ​បន្ថយ​​ល្បឿន​​អូឌីយ៉ូ​ដោយ​​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​​សូរស័ព្ទ (ទាមទារ​ឧបករណ៍​ដែល​លឿន)</string>
<string name="enable_verbose_mode">បរិយាយ</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">បង្កើន​ការ​បរិយាយ (logcat)</string>
</resources>
......@@ -146,12 +146,12 @@
<string name="set_locale_popup">변경을 적용하기 위해 VLC 종료하고 재설정하세요.</string>
<string name="enable_yv12_format">YV12 형식 강제</string>
<string name="enable_yv12_format_detail">활성화하지 마세요!!! 모든 장치에서 동작하지는 않음. 2.3 및 이후 만 동작.</string>
<string name="detect_headset">헤드셋 감지</string>
<string name="detect_headset_detail">헤드셋 제거되면 일시중지; 헤드셋 삽입되면 되시작</string>
<string name="steal_remote_control">헤드셋 원격 제어 독점</string>
<string name="steal_remote_control_detail">다른 앱의 원격 제어 가로챔에 의한 충돌 방지. HTC 폰의 더블 클릭 전화걸기를 방지합니다.</string>
<string name="enable_headset_detection">헤드셋 감지</string>
<string name="enable_headset_detection_detail">헤드셋 제거되면 일시중지; 헤드셋 삽입되면 되시작</string>
<string name="enable_steal_remote_control">헤드셋 원격 제어 독점</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">다른 앱의 원격 제어 가로챔에 의한 충돌 방지. HTC 폰의 더블 클릭 전화걸기를 방지합니다.</string>
<string name="enable_wheel_bar">휠바 사용</string>
<string name="enable_gesture_brightness">밝기 제스처 사용</string>
<string name="enable_brightness_gesture">밝기 제스처 사용</string>
<string name="screen_orientation">화면 방향</string>
<string name="screen_orientation_sensor">자동 (센서)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">시작시 잠금</string>
......@@ -166,7 +166,7 @@
<string name="aout_audiotrack_java">AudioTrack (자바)</string>
<string name="aout_opensles">OpenSL ES</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">시간-연장 오디오 사용</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_detail">음조 변경 없이 오디오의 속도 높임 및 늦춤 (빠른 장치 필요)</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">음조 변경 없이 오디오의 속도 높임 및 늦춤 (빠른 장치 필요)</string>
<string name="enable_verbose_mode">상세설명</string>
<string name="enable_verbose_mode_detail">상세설명 늘림 (logcat)</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .