Commit 266a43cc authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Christoph Miebach
Browse files

l10n: Slovak update


Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 3ca4d8bb
......@@ -2,7 +2,7 @@
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
<!-- Main VLC Interface -->
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Storno</string>
<string name="cancel">Zrušiť</string>
<string name="other">Iné</string>
<string name="sortby">Zoradiť podľa…</string>
<string name="sortby_name">názvu</string>
......@@ -10,9 +10,9 @@
<string name="searchable_hint">Vyhľadávať…</string>
<string name="history">História</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">Nájdený 1 výsledok</item>
<item quantity="few">Nájdené %d výsledky</item>
<item quantity="other">Nájdených %d výsledkov</item>
<item quantity="one">Nájdený %d výsledok</item>
<item quantity="few">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
<item quantity="other">Počet nájdených výsledkov: %d</item>
</plurals>
<string name="play">Prehrať</string>
<string name="play_from_start">Prehrať od začiatku</string>
......@@ -27,8 +27,8 @@
<string name="set_song">Nastaviť ako zvonenie</string>
<string name="info">Informácia</string>
<string name="confirm_delete">Vymazať súbor \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Súbor \'%1$s\' bol nastavený ako tón zvonenia.</string>
<string name="ringtone_error">Počas nastavovania tónu zvonenia nastala chyba.</string>
<string name="ringtone_set">Súbor \'%1$s\' bol nastavený ako tón vyzváňania.</string>
<string name="ringtone_error">Počas nastavovania tónu vyzváňania nastala chyba.</string>
<string name="pause">Pozastaviť</string>
<string name="not_show_again">Už nezobrazovať túto správu.</string>
<string name="info_title">VLC</string>
......@@ -77,7 +77,7 @@
<string name="album">Album</string>
<string name="directory">Priečinok</string>
<string name="directories">Priečinky</string>
<string name="loading">Načítava sa</string>
<string name="loading">Načítava sa</string>
<string name="please_wait">Prosím čakajte…</string>
<string name="nomedia">Nenašli sa žiadne médiá, prosím preneste do svojho zariadenia nejaké súbory alebo upravte nastavenia.</string>
<string name="mediafiles">Súbory médií</string>
......@@ -86,10 +86,10 @@
<string name="directorynotfound">Cesta k priečinku \'%1$s\' sa nenašla.</string>
<string name="nohistory">Ešte nie je dostupná žiadna história prehrávania.</string>
<string name="validation">Naozaj?</string>
<string name="cover_art">Obal</string>
<string name="cover_art">Obrázok na obale</string>
<string name="shuffle">Náhodne</string>
<string name="repeat">Neopakovať/zopakovať jednu/všetko</string>
<string name="previous">Dozadu</string>
<string name="previous">Predchádzajúce</string>
<string name="stop">Stop</string>
<string name="next">Ďalej</string>
<string name="locked">Uzamknuté</string>
......@@ -124,21 +124,21 @@
<string name="track_framerate_info">Frekvencia snímok: %1$.3f\n</string>
<string name="tools">Nástroje</string>
<string name="playback_speed">Rýchlosť prehrávania</string>
<string name="sleep_title">Časovač uspania</string>
<string name="sleep_cancel">Vypnúť časovač uspania</string>
<string name="sleep_title">Časovač pri zaspávaní</string>
<string name="sleep_cancel">Prerušiť časovač pri zaspávaní</string>
<string name="jump_to_time">Preskočiť na čas</string>
<string name="subtitle_label">Pridať súbor s titulkami</string>
<string name="subtitle_select">Vybrať súbor s titulkami</string>
<string name="no_file_picker_found">V systéme sa nenašiel žiadny objekt typu file picker.</string>
<string name="no_file_picker_found">V systéme sa nenašiel žiadny manažér súborov.</string>
<string name="open">Otvoriť</string>
<string name="open_mrl">Otvoriť MRL</string>
<string name="open_mrl">Stream</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Otvoriť sieťový stream</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Zadajte sieťovú adresu MRL: napr. http://, mms:// alebo rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Ľutujeme, ale toto zariadenie momentálne nie je podporované touto verziou programu VLC for Android™.</string>
<string name="error_problem">Ľutujeme, VLC for Android má problém s načítaním a je nutné ho ukončiť.</string>
<string name="error_message_is">Správa o chybe je (prosím uveďte pri ladení):\n</string>
<string name="encountered_error_title">Chyba počas prehrávania</string>
<string name="encountered_error_message">Aplikácia VLC zaznamenala chybu spojenú s týmto médiom.\nProsím obnovte knižnicu médií.</string>
<string name="encountered_error_message">Aplikácia VLC zaznamenala chybu spojenú s týmto médiom.\nProsím skúste obnov knižnicu médií.</string>
<string name="invalid_location">Z umiestnenia %1$s nie je možné prehrávanie.</string>
<string name="search">Vyhľadať</string>
<string name="search_history">História vyhľadávania</string>
......@@ -162,13 +162,13 @@
<string name="show_playlist">Zobraziť playlist</string>
<string name="hold_to_stop">Podržte pre zastavenie</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC for Android</string>
<string name="app_name_full">VLC for Android</string>
<string name="licence">Licencia</string>
<string name="revision">Revízia</string>
<string name="about">O programe</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ je portom programu VLC media player, populárneho open-source prehrávača médií. Verzia pre systém Android™ dokáže prečítať väčšinu súborov a sieťových streamov.</string>
<string name="compiled_by">Túto verziu VLC skompiloval:</string>
<string name="vlc_authors">Autori programu VLC.</string>
<string name="vlc_authors">Autori VLC.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Nastavenia</string>
<string name="general_prefs_category">Všeobecné</string>
......@@ -189,7 +189,7 @@
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec_dr">mediacodec-dr</string>
<string name="automatic">Automaticky</string>
<string name="screen_orientation">Orientácia obrazovky s videom</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automaticky (podľa senzora)</string>
<string name="screen_orientation_sensor">Automaticky (senzor)</string>
<string name="screen_orientation_start_lock">Uzamknuté pri spustení</string>
<string name="screen_orientation_portrait">Na výšku</string>
<string name="screen_orientation_landscape">Na šírku</string>
......@@ -211,7 +211,7 @@
<string name="enable_jump_buttons_summary">Zobraziť tlačidlá na posúvanie dopredu/dozadu v rozhraní s videom</string>
<string name="force_list_portrait">Bez mriežky v režime portrétov</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Zobraziť videá v režime portrétov, bez mriežky</string>
<string name="audio_title_alignment">Zarovnanie titulu zvuku</string>
<string name="audio_title_alignment">Zarovnanie názvu zvukového súboru</string>
<string name="enable_headset_detection">Detegovať headset</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Pozastaviť pri odpojení headsetu; pokračovať pri pripojení headsetu</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Výhradné vzdialené ovládanie headsetu</string>
......@@ -220,36 +220,36 @@
<string name="audio_title_alignment_left">Vľavo</string>
<string name="audio_title_alignment_centre">Stred</string>
<string name="audio_title_alignment_right">Vpravo</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Značka</string>
<string name="audio_title_alignment_marquee">Rolovanie</string>
<string name="performance_prefs_category">Výkon</string>
<string name="chroma_format">Vynútiť farebnú sýtosť - chroma</string>
<string name="chroma_format">Vynútiť farebnú sýtosť</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: predvolená sýtosť\nRGB 16-bit: lepší výkon ale nižšia kvalita\nYUV: najlepší výkon, avšak nefunguje na všetkých zariadeniach. Len pre systém Android 2.3 a novší.</string>
<string name="deblocking">Odblokovanie nastavení filtrov</string>
<string name="deblocking_summary">Zmeniť nastavenia odblokovania filtrov. Môže sa zlepšiť kvalita videa. Len pre pokročilých používateľov.</string>
<string name="deblocking_always">Úplné odblokovanie (najpomalšie)</string>
<string name="deblocking_nonref">Stredné odblokovanie</string>
<string name="deblocking_nonkey">Nízka miera odblokovania</string>
<string name="deblocking_all">Žiadne odblokovanie (najrýchlejšie)</string>
<string name="deblocking">Nastavenia deblokovacieho filtra</string>
<string name="deblocking_summary">Zmeniť nastavenia deblokovacieho filtra. Môže sa zlepšiť kvalita videa. Len pre pokročilých používateľov.</string>
<string name="deblocking_always">Úplné deblokovanie (najpomalšie)</string>
<string name="deblocking_nonref">Stredné deblokovanie</string>
<string name="deblocking_nonkey">Nízka miera deblokovania</string>
<string name="deblocking_all">Žiadne deblokovanie (najrýchlejšie)</string>
<string name="enable_frame_skip">Zapnúť preskočenie snímkov</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Urýchliť dekódovanie na úkor nižšej kvality videa.</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Urýchli dekódovanie ale môže znížiť kvalitu videa.</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Zapnúť časové úpravy zvuku</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Zrýchliť a spomaliť zvuk bez zmeny výšky tónu (vyžaduje rýchle zariadenie).</string>
<string name="advanced_prefs_category">Pokročilé</string>
<string name="aout">Zvukový výstup</string>
<string name="aout_summary">Zmeniť spôsob, ktorý používa VLC pre výstup zvuku.</string>
<string name="vout">Výstup videa</string>
<string name="vout_summary">Zmeňte metódu, ktorú progrma VLC používa pre výstup videa.</string>
<string name="vout_android_surface">Android surface</string>
<string name="clear_media_db">Vyprázdniť databázu médií</string>
<string name="vout_summary">Zmeniť spôsob, ktorú používa VLC pre výstup videa.</string>
<string name="vout_android_surface">Rozhranie a vzhľad systému Android</string>
<string name="clear_media_db">Vyčistiť databázu médií</string>
<string name="clear_history">Vyčistiť históriu vyhľadávania</string>
<string name="media_db_cleared">Databáza médií bola vyprázdnená!</string>
<string name="set_locale">Nastaviť lokálne</string>
<string name="media_db_cleared">Databáza médií bola vyčistená!</string>
<string name="set_locale">Nastaviť jazyk krajiny</string>
<string name="set_locale_detail">Pre obnovenie pôvodného nastavenia ponechajte prázdne.</string>
<string name="set_locale_popup">Na uplatnenie zmien je potrebné ukončiť a reštartovať program VLC.</string>
<string name="set_locale_popup">Na uplatnenie zmien je potrebné ukončiť a reštartovať VLC.</string>
<string name="network_caching">Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte zo siete</string>
<string name="network_caching_summary">Čas ukladania do vyrovnávacej pamäti pri sieťovou médiu (v ms). Nespolupracuje s hardvérovým dekódovaním. Pre obnovenie predvolenej hodnoty ponechajte políčko prázdne.</string>
<string name="network_caching_summary">Čas ukladania do vyrovnávacej pamäte, pri sieťovom médiu (v ms). Nespolupracuje s hardvérovým dekódovaním. Pre obnovenie predvolenej hodnoty ponechajte políčko prázdne.</string>
<string name="developer_prefs_category">Vývojár</string>
<string name="enable_verbose_mode">Komunikatívnosť</string>
<string name="enable_verbose_mode">Podrobnosť pri komunikácii</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Zvýšiť komunikatívnosť (logcat)</string>
<string name="debug_logs">Záznamy pre ladenie</string>
<string name="start_logging">Spustiť zaznamenávanie</string>
......@@ -260,9 +260,9 @@
<string name="copy_to_clipboard">Kopírovať do schránky</string>
<string name="copied_to_clipboard">Záznam bol skopírovaný do schránky.</string>
<string name="quit">Ukončiť a reštartovať aplikáciu</string>
<string name="dump_logcat">Analyzovať záznam logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Záznam logcat bol úspešne analyzovaný a uložený do %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Nepodarilo sa analyzovať záznam logcat.</string>
<string name="dump_logcat">Vypísať záznam logcat</string>
<string name="dump_logcat_success">Záznam logcat bol úspešne vypísaný a uložený do %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Nepodarilo sa vypísať záznam logcat.</string>
<string name="serious_crash">Bohužiaľ nastala závažná chyba a VLC bolo nutné ukončiť.</string>
<string name="help_us_send_log">Pomôžte nám zlepšiť aplikáciu VLC zaslaním nasledujúceho záznamu o zlyhaní:</string>
<string name="restart_vlc">Reštartovať VLC</string>
......@@ -275,4 +275,8 @@
<string name="file_other">Zatvoriť vykresľovač navigovania</string>
<string name="audio_delay">Oneskorenie zvuku</string>
<string name="spu_delay">Oneskorenei titulkov</string>
<string name="network_shares_discovery">Vyhľadávanie sieťových zdieľaní...</string>
<string name="network_empty">Tento priečinok je prázdny.</string>
<string name="network_connection_needed">Bez pripojenia k lokálnej sieti.</string>
<string name="search_hint">Vyhľadávanie média</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment