Commit 0d6be986 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Norwegian Bokmål update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 64d10ba3
......@@ -4,24 +4,34 @@
<string name="ok">OK</string>
<string name="cancel">Avbryt</string>
<string name="other">Annet</string>
<string name="sortby">Sorter etter…</string>
<string name="sortby">Sortér etter…</string>
<string name="sortby_name">Navn</string>
<string name="sortby_name_desc">Navn (synkende)</string>
<string name="sortby_artist_name">Artistnavn</string>
<string name="sortby_artist_name_desc">Artistnavn (synkende)</string>
<string name="sortby_album_name">Albumnavn</string>
<string name="sortby_album_name_desc">Albumnavn (synkende)</string>
<string name="sortby_length">Lengde</string>
<string name="sortby_length_desc">Lengde (synkende)</string>
<string name="sortby_date">Dato</string>
<string name="sortby_date_desc">Dato (synkende)</string>
<string name="sortby_number">Ant. spor</string>
<string name="sortby_number_desc">Ant. spor (synk.)</string>
<string name="searchable_hint">Søk…</string>
<string name="history">Historikk</string>
<string name="history">Historie</string>
<plurals name="search_found_results_quantity">
<item quantity="one">%d resultat funnet</item>
<item quantity="other">%d resultater funnet</item>
</plurals>
<string name="play">Spill</string>
<string name="playback">Avspilling</string>
<string name="playback_controls">Avspillings-kontroller</string>
<string name="medialibrary_scan">Gjennomsøking av mediebibliotek</string>
<string name="Medialibrary_progress">Oppdateringer for skanningsprosess av mediabibliotek</string>
<string name="play_from_start">Spill fra start</string>
<string name="play_as_audio">Spill som lyd</string>
<string name="play_as_video">Spill som video</string>
<string name="video_app_switch_title">Handling ved programbytting</string>
<string name="video_app_switch_title">Bakgrunn/BiB-modus</string>
<string name="video_app_switch_summary">Velg VLC-oppførsel for bytting fra videoavspilling til andre programmer.</string>
<string name="play_pip_title">Spill videoer i bilde-i-bilde -modus</string>
<string name="play_as_audio_background">Spill videoer i bakgrunnen</string>
......@@ -34,10 +44,10 @@
<string name="remove">Fjern</string>
<string name="set_song">Bruk som ringetone</string>
<string name="info">Informasjon</string>
<string name="confirm_delete">Vil du slette filen \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete">Slette filen \'%1$s\'?</string>
<string name="confirm_delete_folder">Slett mappen \'%1$s\' og dens innhold?</string>
<string name="confirm_delete_playlist">Slett spillelisten \'%1$s\'?</string>
<string name="ringtone_set">Filen \'%1$s\' ble valgt som ringetone.</string>
<string name="ringtone_set">Filen \'%1$s\' ble satt som ringetone.</string>
<string name="ringtone_error">En feil oppsto under valg av ny ringetone.</string>
<string name="pause">Pause</string>
<string name="not_show_again">Ikke vis denne meldingen igjen.</string>
......@@ -45,6 +55,7 @@
<string name="unknown_artist">Ukjent artist</string>
<string name="unknown_album">Ukjent album</string>
<string name="unknown_genre">Ukjent sjanger</string>
<string name="unknown_number">Slett antall spor</string>
<string name="songs">Sanger</string>
<plurals name="songs_quantity">
<item quantity="one">1 sang</item>
......@@ -67,10 +78,10 @@
</plurals>
<plurals name="videos_quantity">
<item quantity="one">1 video</item>
<item quantity="other">%d videoer</item>
<item quantity="other">%d vidoer</item>
</plurals>
<string name="internal_memory">Internt minne</string>
<string name="parent_folder">Til øverste mappe</string>
<string name="parent_folder">Til øverste katalog</string>
<string name="audio">Lyd</string>
<string name="video">Video</string>
<string name="bookmarks">Bokmerker</string>
......@@ -85,8 +96,8 @@
<string name="directories">Mapper</string>
<string name="loading">Laster</string>
<string name="please_wait">Vent litt…</string>
<string name="nomedia">Ingen mediefiler ble funnet, vennligst overfør noen filer til enheten din eller juster dine innstillinger.</string>
<string name="noplaylist">Ingen spilleliste funnet.</string>
<string name="nomedia">Ingen mediefiler ble funnet, vennligst overfør noen filer til enheten din eller justere dine innstillinger.</string>
<string name="noplaylist">Ingen spillelister funnet.</string>
<string name="mediafiles">Mediefiler</string>
<string name="notavailable">Ikke tilgjengelig</string>
<string name="nosubdirectory">Ingen undermapper.</string>
......@@ -107,8 +118,8 @@
<string name="firstsong">Første sang i spillelisten</string>
<string name="lastsong">Siste sang i spillelisten</string>
<string name="locked">Låst</string>
<string name="unlocked">Ulåst</string>
<string name="surface_best_fit">Beste tilpasning</string>
<string name="unlocked">Låst opp</string>
<string name="surface_best_fit">Best tilpasset</string>
<string name="surface_fit_screen">Tilpass skjermen</string>
<string name="surface_fill">Fyll ut</string>
<string name="surface_original">Midtstilt</string>
......@@ -128,6 +139,7 @@
<string name="brightness">Lysstyrke</string>
<string name="navmenu">navigasjonsmeny</string>
<string name="advanced">avanserte innstillinger</string>
<string name="audio_boost_warning">Dra opp igjen for å gå forbi 100%</string>
<plurals name="track_channels_info_quantity">
<item quantity="one">1 kanal\n</item>
<item quantity="other">%1$d kanaler\n</item>
......@@ -137,9 +149,9 @@
<string name="track_framerate_info">Bildefrekvens: %1$.3f\n</string>
<string name="tools">Verktøy</string>
<string name="playback_speed">Avspillingsfart</string>
<string name="sleep_title">Søvnplanlegger</string>
<string name="sleep_title">Sovetimer</string>
<string name="sleep_in">Sov om</string>
<string name="sleep_cancel">Avbryt soveplanlegger</string>
<string name="sleep_cancel">Avbryt sovetimer</string>
<string name="jump_to_time">Hopp til:</string>
<string name="subtitle_label">Legg til en undertekstfil</string>
<string name="subtitle_select">Velg undertekstfil</string>
......@@ -149,7 +161,7 @@
<string name="server_share_hint">Delt nettverksnavn (eller IP-adresse)</string>
<string name="server_folder_hint">Mappesti (valgfritt)</string>
<string name="server_username_hint">Brukernavn</string>
<string name="server_servername_hint">Tjenernavn, for bekvemmelighet</string>
<string name="server_servername_hint">Tjenernavn, av bekvemmelighetshensyn</string>
<string name="server_port">Port:</string>
<string name="login">Innlogging</string>
<string name="password">Passord</string>
......@@ -162,24 +174,25 @@
<string name="favorite_removed">Fjernet fra favoritter</string>
<string name="open">Åpne</string>
<string name="open_mrl">Kringkast</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Åpne nettverkskringkasting</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Skriv inn nettverksadressen; f.eks: http://, mms://, eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager. Din enhet er for øyeblikket ikke støttet av denne versjonen av VLC for Android™.</string>
<string name="open_mrl_dialog_title">Åpne nettverkskrinkasting</string>
<string name="open_mrl_dialog_msg">Skriv inn nettverksadresse: f.eks. http://, mms:// eller rtsp://</string>
<string name="error_not_compatible">Beklager. Din enhet er for øyeblikket ikke støttet av denne versjonen VLC for Android™.</string>
<string name="error_problem">Beklager. VLC for Android hadde et problem med lasting og måtte lukkes.</string>
<string name="error_message_is">Feilmeldingen er (nevn dette på engelsk når du innrapporterer en feil):\n\n</string>
<string name="error_message_is">Feilmeldingen er (vennligst nevn dette på engelsk når du rapporterer en feil):\n\n</string>
<string name="empty" translatable="false"></string>
<string name="encountered_error_title">Avspillingsfeil</string>
<string name="encountered_error_message">VLC støtte på et problem med dette mediet.\n\nPrøv å oppdatere mediebiblioteket.</string>
<string name="encountered_error_message">VLC støtte på et problem med dette mediet.\n\nVennligst prøv å oppdatere mediebiblioteket.</string>
<string name="invalid_location">Plasseringen %1$s kan ikke avspilles.</string>
<string name="search">Søk</string>
<string name="search_history">Søk i historien</string>
<string name="playback_history_title">Avspillingshistorikk</string>
<string name="playback_history_summary">Lagre alle avspilte medier i Historikk-seksjonen.</string>
<string name="playback_history_summary">Lagre alle avspilte medier i Historikk-seksjonen</string>
<string name="playback_speed_title">Lagre avspillingshastighet</string>
<string name="playback_speed_summary">Husk avspillingshastigheten du valgte</string>
<!--Tips-->
<string name="video_player_tips">Videospiller-tips:</string>
<string name="seek">Spol</string>
<string name="subtitles">Undertekster</string>
<string name="seek">Søk</string>
<string name="subtitles">Undertitler</string>
<string name="audio_sub">Lydspor\nog undertekster</string>
<string name="resize">Endre størrelse</string>
<string name="options">Valg</string>
......@@ -189,33 +202,33 @@
<string name="remove_song">Fjern sang</string>
<string name="remove_playlist_item">%1$s har blitt fjernet fra spillelisten</string>
<string name="rearrange_order">Stokk om rekkefølgen</string>
<string name="hold_to_seek">Hold ned for å spole</string>
<string name="hold_to_seek">Hold for å søke</string>
<string name="audio_player_tips">Lydspiller-tips</string>
<string name="previous_next_song">Forrige/Neste sang</string>
<string name="show_playlist">Vis spilleliste</string>
<string name="hold_to_stop">Hold for å stoppe</string>
<!-- About -->
<string name="app_name_full">VLC for Android</string>
<string name="app_name_full">VLC for Android</string>
<string name="licence">Lisens</string>
<string name="revision">Revisjon</string>
<string name="about">Om</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ er en port av VLC media player, den populære åpenkildete multimediespilleren. Android™-versjonen kan lese de fleste filer og nettverkstrømmer.</string>
<string name="about_text">VLC for Android™ er en port av VLC mediespiller, den populære åpen kildekode multimediaspilleren. Android™-versjonen kan lese de fleste filer og nettverkstrømmer.</string>
<string name="compiled_by">Denne versjonen av VLC ble kompilert av:</string>
<string name="vlc_authors">VLC-utviklere.</string>
<string name="vlc_authors">VLC forfattere.</string>
<!-- Preferences -->
<string name="preferences">Innstillinger</string>
<string name="general_prefs_category">Generelt</string>
<string name="directories_summary">Velg mapper å inkludere i mediebiblioteket.</string>
<string name="add_custom_path">Legg til egendefinert filbane</string>
<string name="add_custom_path_description">Legg til en ekstra mappe å skanne:</string>
<string name="remove_custom_path">Fjern egendefinert filbane</string>
<string name="directories_summary">Velg mapper å inkludere i mediabiblioteket.</string>
<string name="add_custom_path">Legg til egendefinert bane</string>
<string name="add_custom_path_description">Legg til en ekstra mappe å sjekke:</string>
<string name="remove_custom_path">Fjern egendefinert bane</string>
<string name="hardware_acceleration">Maskinvareakselerasjon</string>
<string name="hardware_acceleration_summary">Skrudd av: bedre stabilitet.\n\nDekoding: kan forbedre ytelsen.\n\nFull: kan forbedre ytelsen ytterligere.</string>
<string name="hardware_acceleration_disabled">Skrudd av</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Dekoderakselerasjon</string>
<string name="hardware_acceleration_summary">Avslått: bedre stabilitet.\n\nDekoding: kan forbedre ytelsen.\n\nFull: kan forbedre ytelsen ytterligere.</string>
<string name="hardware_acceleration_disabled">Avslått</string>
<string name="hardware_acceleration_decoding">Dekoder aksellerasjon</string>
<string name="hardware_acceleration_full">Full akselerasjon</string>
<string name="dev_hardware_decoder">Avansert maskinvarebasert dekoder</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Påtving maskinvarebasert dekoding (kun for avanserte brukere)</string>
<string name="dev_hardware_decoder_summary">Påtving maskinvarebasert dekoding, kun for avanserte brukere</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx">iomx</string>
<string name="dev_hardware_decoder_omx_dr">iomx-dr</string>
<string name="dev_hardware_decoder_mediacodec">mediacodec</string>
......@@ -228,8 +241,8 @@
<string name="screen_orientation_landscape">Landskap</string>
<string name="screen_orientation_reverse_portrait">Opp-ned portrett</string>
<string name="screen_orientation_reverse_landscape">Opp-ned landskap</string>
<string name="enable_black_theme">Ifør svart drakt</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Endre fargene til grensesnittet, for økt komfort i miljøer med lite lys.</string>
<string name="enable_black_theme">Aktiver svart tema</string>
<string name="enable_black_theme_summary">Endre grensesnittets farger, for økt komfort i miljø med lite lys.</string>
<string name="subtitle_text_encoding">Undertekstkoding</string>
<string name="daynight_title">Dag/Natt-modus</string>
<string name="daynight_summary">Bytt automatisk til nattmodus på et passende tidspunkt</string>
......@@ -244,22 +257,24 @@
<string name="video_prefs_category">Video</string>
<string name="video_min_group_length_title">Grupper videoer</string>
<string name="video_min_group_length_summary">Videoer blir gruppert hvis de første bokstavene deres er de samme.</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Deaktiver</string>
<string name="video_min_group_length_disable">Slå av</string>
<string name="video_min_group_length_first">Kun første bokstav</string>
<string name="video_min_group_length_short">Lavt antall bokstaver (6)</string>
<string name="video_min_group_length_long">Stort antall bokstaver (9)</string>
<string name="force_list_portrait">Intet rutenett i portrettmodus</string>
<string name="media_seen">Vis \"Sett\" videomarkør</string>
<string name="media_seen_summary">Merk en video som sett når du spiller den til den er ferdig</string>
<string name="force_list_portrait">Inget rutenett i portrettmodus</string>
<string name="force_list_portrait_summary">Vis videoer i liste i steden for rutenett i portrettmodus</string>
<string name="force_play_all_summary">Spill av alle videoer, fra og med den du klikket på</string>
<string name="force_play_all_title">Videospilleliste-modus</string>
<string name="save_brightness_summary">Husk lysstyrkenivået i videoavspilleren.</string>
<string name="save_brightness_title">Lagre lysstyrkenivået til videoen.</string>
<string name="save_audiodelay_summary">Lagre lydforsinkelser individuelt for hver video.</string>
<string name="save_audiodelay_title">Lagre lydforsinkelsen</string>
<string name="save_brightness_summary">Husk lysstyrkenivået i videoavspilleren</string>
<string name="save_brightness_title">Lagre lysstyrkenivået til videoen</string>
<string name="save_audiodelay_summary">Lagre lydforsinkelser individuelt for hver video</string>
<string name="save_audiodelay_title">Lagre lydforsinkelse</string>
<string name="enable_brightness_gesture_title">Lysstyrkebevegelse</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Kontroller lysstyrken med bevegelser under videoavspilling.</string>
<string name="enable_volume_gesture_title">Volumbevegelse</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Kontroller volum med bevegelser under videoavspilling.</string>
<string name="enable_brightness_gesture_summary">Kontroller lysstyrken med bevegelse i en videoavspilling.</string>
<string name="enable_volume_gesture_title">Lydstyrkebevegelse</string>
<string name="enable_volume_gesture_summary">Kontroller volum med bevegelser under videoavspilling</string>
<string name="enable_seek_buttons">Aktiver spoleknapper</string>
<string name="enable_seek_buttons_summary">Vis tilbake- og forover-spolingsknapper på videogrensesnittet</string>
<string name="enable_double_tap_seek_title">Dobbelttrykk for å søke</string>
......@@ -270,23 +285,25 @@
<string name="browser_show_hidden_files_summary">Vis skjulte filer i nettlesere</string>
<string name="subtitles_prefs_category">Undertekster</string>
<string name="subtitles_size_title">Undertekststørrelse</string>
<string name="subtitles_size_small">Liten</string>
<string name="subtitles_size_small">Små</string>
<string name="subtitles_size_normal">Normal</string>
<string name="subtitles_size_big">Stor</string>
<string name="subtitles_size_huge">Diger</string>
<string name="subtitles_color_title">Undertekstfarge</string>
<string name="subtitles_color_white">Hvit</string>
<string name="subtitles_color_gray">Grå</string>
<string name="subtitles_color_pink">Rosa</string>
<string name="subtitles_color_blue">Blå</string>
<string name="subtitles_color_yellow">Gul</string>
<string name="subtitles_color_green">Grønn</string>
<string name="subtitles_background_title">Undertekstbakgrunn</string>
<string name="subtitles_bold_title">Fete undertekster</string>
<string name="audio_prefs_category">Lyd</string>
<string name="lockscreen_cover_title">Albumomslag på låseskjerm</string>
<string name="lockscreen_cover_summary">Når tilgjengelig, sett gjeldende albumomslaå som låseskjermsbakgrunn</string>
<string name="playlist_animate_scroll_title">Animer nåværende auto-rulling i spillelister</string>
<string name="playlist_animate_scroll_summary">Animer rulling ved mediaovergang</string>
<string name="audio_title_alignment">Lydtitteljustering</string>
<string name="audio_title_alignment">Lydtittel justering</string>
<string name="audio_title_alignment_default">Standard</string>
<string name="audio_title_alignment_left">Venstre</string>
<string name="audio_title_alignment_centre">Senter</string>
......@@ -294,29 +311,38 @@
<string name="audio_title_alignment_marquee">Rulletekst</string>
<string name="audio_save_repeat_title">Lagre gjentagelsesmodus</string>
<string name="audio_save_repeat_summary">Husk gjentagelsesmodus når lydspillelister lastes</string>
<string name="audio_boost_title">Lyd-forøkning (boost)</string>
<string name="audio_boost_summary">Aktiver lydstyrke opptil 200%</string>
<string name="headset_prefs_category">Hodetelefoner</string>
<string name="enable_headset_detection">Oppdag hodetelefon</string>
<string name="enable_headset_detection_summary">Oppdag hodetelefon-innplugging og -fjerning</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion">Fortsett når hodetelefoner blir plugget inn</string>
<string name="enable_play_on_headset_insertion_summary">Sett på pause ellers</string>
<string name="enable_steal_remote_control">Eksklusiv fjernkontroll fra hodetelefon</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Unngå konflikter ved å stjele fjernkontrollen fra de andre appene. Dette hindrer oppringing ved dobbeltrykk på HTC-telefoner.</string>
<string name="aout">Lydutdata</string>
<string name="enable_steal_remote_control_summary">Unngå konflikter ved å stjele fjernkontroller fra andre apper. Dette hindrer oppringing ved dobbeltrykk på HTC-telefoner.</string>
<string name="aout">Lyd ut</string>
<string name="aout_summary">Endre metoden VLC bruker for lydutgang.</string>
<string name="controls_prefs_category">Kontrollere</string>
<string name="extensions_prefs_category">Utvidelser</string>
<string name="extensions_enable_category">Velg utvidelser å aktivere</string>
<string name="extensions_empty">Ingen utvidelser oppdaget</string>
<string name="extension_permission_title">Aktiver nytt tillegg \"%1$s\"?</string>
<string name="extension_permission_checkbox_title">Vis i %1$s</string>
<string name="extension_prefs_activation_title">Aktiver</string>
<string name="android_auto">Android Auto</string>
<string name="controls_prefs_category">Kontroller</string>
<string name="performance_prefs_category">Ytelse</string>
<string name="chroma_format">Fremtving krominering</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: standard fargetone\nRGB 16-bit: bedre ytelse men lavere kvalitet\nYUV: best ytelse, men fungerer ikke på alle enheter. Kun for Android 2.3 og senere.</string>
<string name="deblocking">Avblokkingsfilter-innstillinger</string>
<string name="chroma_format">Tving chroma</string>
<string name="chroma_format_summary">RGB 32-bit: standard fargetone\nRGB 16-bit: bedre ytelse men lavere kvalitet\nYUV: best ytelse men fungerer ikke på alle enheter. Bare Android 2.3 og senere.</string>
<string name="deblocking">Deblocking filterinnstillinger</string>
<string name="deblocking_summary">Endre på deblocking filterinnstillingene. Kan forbedre videokvaliteten. Bare for avanserte brukere.</string>
<string name="deblocking_always">Full avblokking (tregest)</string>
<string name="deblocking_nonref">Middels avblokking</string>
<string name="deblocking_nonkey">Lite avblokking</string>
<string name="deblocking_all">Ingen avblokking (raskest)</string>
<string name="deblocking_always">Full deblocking (tregest)</string>
<string name="deblocking_nonref">Middels deblocking</string>
<string name="deblocking_nonkey">Lite deblocking</string>
<string name="deblocking_all">Ingen deblocking (raskest)</string>
<string name="enable_frame_skip">Tillat å hoppe over rammer</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Gjør dekoding raskere, men kan senke videokvaliteten.</string>
<string name="enable_frame_skip_summary">Øker dekoding men kan senke videokvaliteten.</string>
<string name="enable_time_stretching_audio">Aktiver strekking av lyd</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Øk og senk lydhastigheten, uten å endre tonehøyden (Krever en rask enhet).</string>
<string name="enable_time_stretching_audio_summary">Øk og senk lydhastigheten uten å endre tonehøyde (krever en rask enhet)</string>
<string name="advanced_prefs_category">Avansert</string>
<string name="save_video_none">Ikke lagre takten</string>
<string name="save_video_session">Lagre takten øktvis</string>
......@@ -324,40 +350,40 @@
<string name="auto_rescan">Automatisk oppfriskningssøk</string>
<string name="auto_rescan_summary">Søk automatisk på enheten etter nye og slettede mediafiler ved oppstart av programmet</string>
<string name="clear_media_db">Tøm mediedatabase</string>
<string name="clear_media_db_summary">Gå inn i Androids VLC-info for å slette dataer</string>
<string name="clear_media_db_summary">Gå inn i Androids VLC-info for å slette data</string>
<string name="clear_history">Tøm søkehistorie</string>
<string name="media_db_cleared">Mediedatabase tømt!</string>
<string name="set_locale">Velg beliggenhet</string>
<string name="set_locale_detail">La den stå tom for å tilbakestille</string>
<string name="set_locale">Velg lokalitet</string>
<string name="set_locale_detail">La være tom for å tilbakestille</string>
<string name="set_locale_popup">Avslutt og start VLC på nytt for å iverksette endringene.</string>
<string name="network_caching">Nettverksbufferverdi</string>
<string name="network_caching_summary">Tiden det tar å bufre nettverksmedier (i ms). Fungerer ikke med maskinvarekoding. Forlat tomt for å tilbakestille.</string>
<string name="resume_playback_title">Fortsett avspillingen etter en samtale</string>
<string name="resume_playback_summary">Fortsett å ha det på pause ellers.</string>
<string name="network_caching_popup">Denne verdien må være mellom 0 og 6000 ms.</string>
<string name="resume_playback_summary">Fortsett å ha det på pause ellers</string>
<string name="network_caching_popup">Denne verdien må være mellom 0 og 6000 ms</string>
<string name="quit">Avslutt og start på nytt</string>
<string name="developer_prefs_category">Utvikler</string>
<string name="enable_verbose_mode">Detaljer</string>
<string name="enable_verbose_mode_summary">Flere detaljer (logcat)</string>
<string name="debug_logs">Feilsøk loggene</string>
<string name="start_logging">Start loggføring</string>
<string name="stop_logging">Stopp loggføring</string>
<string name="start_logging">Start logging</string>
<string name="stop_logging">Stop logging</string>
<string name="clear_log">Tøm logg</string>
<string name="log_service_title">VLC-loggføring</string>
<string name="log_service_text">Åpne loggføringskonsollen</string>
<string name="copy_to_clipboard">Kopier til utklippstavlen</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopier logg til utklippstavlen</string>
<string name="copy_to_clipboard">Kopier til utklippstavla</string>
<string name="copied_to_clipboard">Kopier logg til utklippstavla</string>
<string name="dump_logcat">Dump logcat-logg</string>
<string name="dump_logcat_success">Vellykket logcat-dump til %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Klarte ikke å utføre logcat-dumpen.</string>
<string name="dump_logcat_success">Vellykket logcat dump til %1$s!</string>
<string name="dump_logcat_failure">Klarte ikke å utføre logcat dump.</string>
<string name="serious_crash">En markant feil har desverre inntruffet, og VLC må avstenges.</string>
<string name="help_us_send_log">Hjelp oss å forbedre VLC ved å sende oss følgende krasjlogg:</string>
<string name="restart_vlc">Start VLC på nytt</string>
<string name="help_us_send_log">Hjelp oss å forbedre VLC ved å sende inn følgende kjæsj-logg:</string>
<string name="restart_vlc">Omstart av VLC</string>
<string name="send_log">Send inn loggen</string>
<string name="sending_log">Sender inn loggen</string>
<string name="drawer_open">Åpne navigasjonsskuffe</string>
<string name="drawer_close">Lukk navigasjonsskuffe</string>
<string name="network_browsing">Lokalt nettverk</string>
<string name="sending_log">Sender inn loggen...</string>
<string name="drawer_open">Åpne navigasjonsskuff</string>
<string name="drawer_close">Lukk navigasjonsskuff</string>
<string name="network_browsing">Lokalnettverk</string>
<string name="browsing">Utforsker</string>
<string name="file_size">Filstørrelse:</string>
<string name="audio_delay">Lydforsinkelse</string>
......@@ -365,7 +391,7 @@
<string name="sleep_time_not_set">ingen valgt</string>
<string name="network_shares_discovery">Søker etter nettverkslager…</string>
<string name="network_empty">Denne mappen er tom.</string>
<string name="network_connection_needed">Ingen tilgang til lokalt nettverk.</string>
<string name="network_connection_needed">Ingen tilkobling til lokalt nettverk.</string>
<string name="search_hint">Søk i medier</string>
<string name="search_list_hint">Søk etter medier i den nåværende listen</string>
<string name="search_global">Søk i hele mediebiblioteket</string>
......@@ -385,30 +411,31 @@
<string name="player_touch_disable_brightness">Skru av lysstyrkejustering</string>
<string name="player_touch_disable_all">Skru av alle berøringskontroller</string>
<string name="tv_ui_title">Grensesnitt for Android TV</string>
<string name="tv_ui_summary">Endre grensesnittet til en TV-tilpasset drakt.</string>
<string name="medialibrary">Mediebibliotek</string>
<string name="tv_ui_summary">Endre grensesnittet til en TV-tilpasset drakt</string>
<string name="medialibrary">Mediabibliotek</string>
<string name="medialibrary_directories">Mediebiblioteksmapper</string>
<!--Accessibility-->
<string name="more_actions">Flere handlinger</string>
<string name="move">Flytt</string>
<string name="back_quit_lock">Trykk Tilbake igjen for å avslutte videoen</string>
<string name="playlist_deleted">Spillelisten er slettet</string>
<string name="file_deleted">Filen er slettet</string>
<string name="playlist_deleted">Spilleliste slettet</string>
<string name="file_deleted">Fil slettet</string>
<string name="no_subs_found">Ingen undertekster i denne mappen</string>
<string name="music_now_playing">Spilles nå</string>
<!--Widget-->
<string name="widget_name_w">Lyst VLC-miniprogram</string>
<string name="widget_name_b">Mørk VLC-miniprogram</string>
<string name="widget_name_w">Lys VLC-modul</string>
<string name="widget_name_b">Mørk VLC-modul</string>
<string name="allow_storage_access_title">Gi VLC tilgang til video- og lyd-filer</string>
<string name="allow_storage_access_description">VLC behøver denne tilgangen for å kunne lese mediefilene på denne enheten.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_title">Tillat VLC å velge ringetonen</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC behøver denne tilgangen fra deg for å velge denne sangen som ringetone.</string>
<string name="allow_settings_access_ringtone_description">VLC behøver denne tilgangen for å sette denne sangen som din ringetone.</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_title">Tillat VLC å endre lysstyrkemodus</string>
<string name="allow_settings_access_brightness_description">VLC behøver denne tilgangen for å endre din lysstyrkemodus.</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Tillat at VLC kan sprette opp over andre apper</string>
<string name="allow_draw_overlays_title">Tillat at VLC å sprette opp over andre programmer</string>
<string name="allow_sdraw_overlays_description">VLC behøver denne tilgangen for å vise video i et oppsprett over andre programmer.</string>
<string name="permission_ask_again">Gi tillatelse</string>
<string name="exit_app">Lukk VLC</string>
<string name="exit_app_msg">Er du sikker på at du vil avslutte VLC?</string>
<!--fast scroller-->
<string name="fastscroller_track">FastScroller-spor</string>
<string name="fastscroller_handle">FastScroller-håndtering</string>
......@@ -417,7 +444,7 @@
<string name="download_on_device">Last ned</string>
<string name="extension_empty">Ingen elementer å vise, gå gjennom utvidelsesinnstillingene for å finne noen.</string>
<string name="opengl_title">OpenGL ES2-bruk</string>
<string name="opengl_summary">Som forvalg er OpenGL ES2 brukt til programvaredekodig og maskinvaredekoding når det trengs (360°-videoer).</string>
<string name="opengl_summary">Som forvalg er OpenGL ES2 brukt til programvaredekoding og maskinvaredekoding når det trengs (360°-videoer).</string>
<string name="opengl_automatic">Automatisk</string>
<string name="opengl_on">Tving på</string>
<string name="opengl_off">Tving av</string>
......@@ -425,42 +452,62 @@
<string name="network_shared_folders">Delte mapper</string>
<string name="encryption_warning">Advarsel, kryptering er ikke tilgjengelig på denne versjonen av Android. Passordet vil bli lagret i et personlig område, men blir ikke kryptert.</string>
<string name="store_password">Husk passord</string>
<string name="add_to_playlist">Legg til spilleliste</string>
<string name="popup_playback_title">Spill video i oppsprettsvindu</string>
<string name="popup_playback">Spiller av i oppsprettsvinduet</string>
<string name="add_to_playlist">Legg til i spilleliste</string>
<string name="popup_playback_title">Spill av video i oppsprettsvindu</string>
<string name="popup_playback">Spiller av i oppsprettsvindu</string>
<string name="popup_expand">Utvid video</string>
<string name="snack_subloader_sub_found">Undertekstene er lastet ned</string>
<string name="snack_subloader_sub_found">Undertekster nedlastet</string>
<string name="snack_subloader_sub_not_found">Fant ikke undertekster</string>
<string name="dialog_subloader_success">Fant undertekster for:</string>
<string name="dialog_subloader_fails">Fant ikke undertekster for:</string>
<string name="dialog_subloader_sumup">Nedlasting fullført</string>
<string name="download_subtitles">Last ned undertekster</string>
<string name="preferences_languages_download">Tekstingsspråk</string>
<string name="list_languages_download_summary">Språk som skal innhentes når undertekster nedlastes</string>
<string name="list_languages_download_title">Nedlastingsspråk for undertekster</string>
<string name="preferences_languages_download">Undertekstspråk</string>
<string name="list_languages_download_summary">Språk å laste ned når undertekster hentes</string>
<string name="list_languages_download_title">Undertekstnedlastingsspråk</string>
<string name="service_unavailable">Tjeneste utilgjengelig</string>
<string name="subs_dl_lang_fail">Klarte ikke å velge undertekstspråket. Prøv å velg den i appinnstillingene.</string>
<string name="subs_dl_lang_fail">Klarte ikke å velge undertekstspråket. Prøv å velg den i programinnstillingene.</string>
<string name="downloading_subtitles">Laster ned undertekster</string>
<string name="browse_folder">Utforsk mappe</string>
<string name="listen">Lytt</string>
<string name="subtitles_download_title">Nedlasting av undertekster</string>
<string name="connecting">Kobler til…</string>
<string name="save_bluetooth_delay">Lagre forsinkelsen for blåtannenhet</string>
<string name="save_bluetooth_delay">lagre forsinkelsen for Blåtannsenhet</string>
<string name="episodes">episoder</string>
<string name="movies">filmer</string>
<string name="videos">videoer</string>
<string name="clear_playback_history">Tøm avspillingshistorikk</string>
<string name="various_artists">Forskjellige artister</string>
<string name="ml_scanning">Skanner etter mediefiler</string>
<string name="ml_parse_media">Parser medier</string>
<string name="ml_discovering">Oppdager</string>
<string name="ml_scanning">Skanner etter mediafiler</string>
<string name="ml_parse_media">Tolker media</string>
<string name="ml_discovering">Utforsker</string>
<string name="resume">Fortsett</string>
<string name="length">Lengde</string>
<string name="tv_settings_hint">Hold inn OK-knappen lenge for å velge/avvelge mapper.</string>
<string name="ml_external_storage_title">Nytt eksternt lagringsmedie oppdaget</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Ønsker du at VLC skal legge enheten %1$s til i ditt mediebibliotek?</string>
<string name="last_added_media">Sist lagt til</string>
<string name="ml_external_storage_msg">Ønsker du at VLC skal legge enheten %1$s til i ditt mediabibliotek?</string>
<string name="ml_external_storage_accept">Ja</string>
<string name="ml_external_storage_decline">Nei</string>
<string name="last_added_media">sist lagt til</string>
<string name="no">Nei</string>
<string name="loading_medialibrary">Laster inn mediebiblioteket…</string>
<string name="yes">ja</string>
<string name="loading_medialibrary">Laster mediabibliotek…</string>
<string name="yes">Ja</string>
<string name="custom_set_save_title">Ulagrede endringer</string>
<string name="custom_set_save_warning">Advarsel: Ulagrede endringer</string>
<string name="existing_custom_set_save_message">Lagre tonekontrolljustering som…</string>
<string name="new_custom_set_save_message">Lagre ny tonekontrolljustering som…</string>
<string name="save">Lagre</string>
<string name="do_not_save">Ikke lagre</string>
<string name="custom_set_deleted_message">Egendefinert tonekontrolljustering \"%1$s\" slettet.</string>
<string name="custom_set_wrong_input">Ugyldig navn</string>
<string name="custom_set_already_exist">Tonekontrolljustering med dette navnet finnes allerede</string>
<string name="custom_set_restored">Egendefinert tonekontrolljustering gjenopprettet.</string>
<string name="unsaved_set_deleted_message">Ulagret tonekontrolljustering slettet.</string>
<string name="equalizer_new_preset_name">Ny</string>
<string name="settings_ml_block_scan">Medialibrary skanner nå enhetene dine</string>
<string name="recommendations">Anbefalinger</string>
<string name="recommendations_desc">Anbefalingskort på oppstarter</string>
<string name="browser_quick_access">Hurtigtilgang</string>
<string name="browser_storages">Lager</string>
<string name="msg_delete_failed">Klarte ikke å slette media %1$s</string>
</resources>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment