#Polish language file for VLC Skin Editor #Author/s: Michał Trzebiatowski #General strings CHOICE_YES|Tak CHOICE_NO|Nie CHOICE_CANCEL|Anuluj BUTTON_OK|OK BUTTON_CANCEL|Anuluj BUTTON_HELP|Pomoc #Item names THEME|Motyw FONT|Czcionka BITMAP|Bitmapa SUBBITMAP|PodBitmapa WINDOW|Okno LAYOUT|Wygląd ANCHOR|Kotwica BUTTON|Przycisk CHECKBOX|Pole wyboru GROUP|Grupa IMAGE|Obraz PANEL|Panel PLAYTREE|Drzewo odtwarzania RADIALSLIDER|Suwak radialny SLIDER|Suwak SLIDERBG|Suwak tła TEXT|Tekst VIDEO|Wideo UNNAMED|Bez nazwy %t #%i #The Menu bar and its entries #The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value MENU_FILE|Plik MENU_FILE_MN|P MENU_FILE_NEW|Nowy MENU_FILE_NEW_MN|N MENU_FILE_OPEN|Otwórz... MENU_FILE_OPEN_MN|O MENU_FILE_SAVE|Zapisz MENU_FILE_SAVE_MN|Z MENU_FILE_TEST|Testuj skórę w VLC MENU_FILE_TEST_MN|T MENU_FILE_VLT|Eksportuj jako VLT... MENU_FILE_VLT_MN|V MENU_FILE_PNG|Zapisz aktualny podgląd jako obraz... MENU_FILE_PNG_MN|a MENU_FILE_EXIT|Wyjdź MENU_FILE_EXIT_MN|W MENU_EDIT|Edytuj MENU_EDIT_MN|E MENU_EDIT_UNDO|Cofnij MENU_EDIT_UNDO_MN|C MENU_EDIT_REDO|Ponów MENU_EDIT_REDO_MN|n MENU_EDIT_THEME|Ustawienia skór MENU_EDIT_THEME_MN|U MENU_EDIT_VARS|Zmienne globalne MENU_EDIT_VARS_MN|g MENU_EDIT_PREFS|Preferencje MENU_EDIT_PREFS_MN|P MENU_EDIT_UP|Przenieś zaznaczony element w górę MENU_EDIT_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół MENU_EDIT_LEFT|Przenieś zaznaczony element w lewo MENU_EDIT_RIGHT|Przenieś zaznaczony element w prawo MENU_HELP|Pomoc MENU_HELP_MN|P MENU_HELP_DOC|Pomoc online MENU_HELP_DOC_MN|c MENU_HELP_ABOUT|O MENU_HELP_ABOUT_MN|O #The toolbar TOOLBAR_OPEN|Otwórz skórę... TOOLBAR_SAVE|Zapisz zmiany skóry TOOLBAR_UNDO|Cofnij TOOLBAR_REDO|Ponów TOOLBAR_MOVE|Narzędzie przenoszące elementy TOOLBAR_PATH|Narzędzie edytowania suwaka #Resource Window WIN_RES_TITLE|Zasoby WIN_RES_ADD_BMP|Dodaj nową Bitmapę lub PodBitmapę WIN_RES_ADD_FONT|Dodaj nową czcionkę WIN_RES_COPY|Utwórz kopię wybranego zasobu WIN_RES_EDIT|Edytuj wybrany zasób WIN_RES_DELETE|Usuń wybrany zasób WIN_RES_PU_ADD_BMP|Dodaj Bitmapę/y WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Dodaj PodBitmapę/y WIN_RES_BITMAPS|Bitmapy WIN_RES_FONTS|Czcionki #Windows window WIN_WIN_TITLE|Windows WIN_WIN_ADD|Dodaj nowe okno WIN_WIN_ADD_LAY|Dodaj nowy wygląd dla wybranego okna WIN_WIN_MOVE_UP|Przenieś wybrany wygląd w gorę w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna) WIN_WIN_MOVE_DOWN|Przenieś wybrany wygląd w dół w hierarchii (ostatni wygląd to domyślny wygląd okna) WIN_WIN_COPY|Stwórz kopię wybranego okna lub wyglądu WIN_WIN_EDIT|Edytuj wybrane okno lub wygląd WIN_WIN_DELETE|Usuń wybrane okno lub wygląd #Items window WIN_ITEMS_TITLE|Elementy WIN_ITEMS_ADD|Dodaj nowy element WIN_ITEMS_MOVE_UP|Przenieś zaznaczony element w gorę w hierarchii WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Przenieś zaznaczony element w dół w hierarchii WIN_ITEMS_COPY|Stwórz kopię wybranego elementu WIN_ITEMS_EDIT|Edytuj wybrany element WIN_ITEMS_DELETE|Usuń wybrany element WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Dodaj do wybranego Panelu #Welcome dialog WELCOME_TITLE|Zapraszamy do edytora skór VLC WELCOME_MSG|Co chcesz zrobić? WELCOME_NEW|Stwórz nową skórkę WELCOME_OPEN|Otwórz istniejącą skórę WELCOME_QUIT|Zamknij #Preferences window WIN_PREFS_TITLE|Preferencje WIN_PREFS_UPDATE_L|Włącz automatyczną aktualizację: WIN_PREFS_LANG_L|Język: WIN_PREFS_LAF_L|Wygląd i zachowanie programu: WIN_PREFS_TBAR_L|Pokaż pasek narzędzi: WIN_PREFS_RESTART_L|Niektóre ustawienia zadziałają dopiero po ponownym uruchomieniu programu. #SubBitmap Edit and Skin Preview window WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edytuj PodBitmapę ZOOM_FACTOR|Współczynnik skali: #Global variables editing window WIN_VARS_TITLE|Zmienne globalne WIN_VARS_NOTE|Zmienne te mają wpływ tylko na podgląd.
Symulują one stan VLC. WIN_VARS_SLIDER|Pozycja suwaka #Theme options window WIN_THEME_TITLE|Ustawienia skóry WIN_THEME_NAME|Nazwa: WIN_THEME_AUTHOR|Autor: WIN_THEME_EMAIL|E-Mail autora: WIN_THEME_WEB|Strona internetowa autora: WIN_THEME_MAGNET|Magnes: WIN_THEME_MAGNET_TIP|Gdy odległość pomiędzy brzegu ekranu i kotwicą okna jest mniejsza niż ta wartość, okno przyklei się do brzegu WIN_THEME_ALPHA|Nieprzezroczystość: WIN_THEME_ALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien. Wartość musi być między 1 (prawie całkowita przejrzystość) i 255 (całkowita nieprzezroczystość). Należy unikać niskich wartości. WIN_THEME_MOVEALPHA|Nieprzezroczystość przy przenoszeniu: WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Ustawia przezroczystości alfy dla okien, gdy są przenoszone. WIN_THEME_INFO_TITLE|Informacje skóry WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atrybuty skóry #Action Editor WIN_ACTIONS_TITLE|Edytuj sekwencję akcji #Popup menu in the action editor ACTIONS_PU|Akcje ACTIONS_DIALOGS|Pokaż dialog ACTIONS_PLAYLIST|Lista odtwarzania ACTIONS_DVD|DVD ACTIONS_WINDOWS|Skóra ACTIONS_VLC_PLAY|Odtwarzaj ACTIONS_VLC_PAUSE|Pauza ACTIONS_VLC_STOP|Zatrzymaj ACTIONS_VLC_FASTER|Odtwarzaj szybciej ACTIONS_VLC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Odtwórz następną klatkę ACTIONS_VLC_MUTE|Wycisz dźwięk ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Zwiększ głośność ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Zmniejsz głośność ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Włącz lub wyłącz tryb pełnoekranowy ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie ACTIONS_VLC_ONTOP|Włącz lub wyłącz zawsze na wierzchu ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimalizuj VLC ACTIONS_VLC_QUIT|Zamknij VLC ACTIONS_EQ_ENABLE|Włącz korektor ACTIONS_EQ_DISABLE|Wyłącz korektor ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Zmień skórę ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Otwórz plik (prosto) ACTIONS_DIALOGS_FILE|Otwórz plik (wersja rozszerzona) ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Otwórz katalog ACTIONS_DIALOGS_DISC|Otwórz nośnik ACTIONS_DIALOGS_NET|Otwórz strumień sieciowy ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Pokazuj dziennik ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferencje ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informacje pliku ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Nieoskórowana lista odtwarzania ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Kreator strumieniowania ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Pełne menu podręczne ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menu podręczne ustawień dźwięku ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menu podręczne ustawień wideo ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menu podręczne różnych ustawień ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Dodaj nową pozycję ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Odtwórz następny element ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Odtwórz poprzedni element ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Włącz lub wyłącz odtwarzanie losowe ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Włącz lub wyłącz powtarzanie listy odtwarzania ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Włącz lub wyłącz powtarzanie bieżącej pozycji ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Sortuj alfabetycznie ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Wczytaj z pliku ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Zapisz do pliku ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Następny tytuł ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Poprzedni tytuł ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Następny rozdział ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Poprzedni rozdział ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Główne menu ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Pokaż okno ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Ukryj okno ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Przywróć okno ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Zmień wygląd okna #Action descriptions ACTION_DESC_NONE|Nic nie rób. ACTION_DESC_CHANGESKIN|Pokaż okno dialogowe, aby otworzyć nową skórę. ACTION_DESC_FILESIMPLE|Pokaż proste okno dialogowe "Otwórz plik". ACTION_DESC_FILE|Pokaż rozszerzone okno dialogowe "Otwórz plik". ACTION_DESC_DIRECTORY|Pokaż okno dialogowe "Otwórz katalog". ACTION_DESC_DISC|Pokaż okno dialogowe "Otwórz płytę". ACTION_DESC_NET|Pokaż okno dialogowe "Otwórz strumień sieciowy". ACTION_DESC_MSG|Pokaż okno dialogowe raportu komunikatów. ACTION_DESC_PREFS|Pokaż okno dialogowe preferencji. ACTION_DESC_FILEINFO|Pokaż okno dialogowe informacji o pliku. ACTION_DESC_PLAYLIST|Pokaż domyślne (nieoskórowane) okno listy odtwarzania. ACTION_DESC_WIZARD|Pokaż okno dialogowe "Kreator strumieniowania". ACTION_DESC_POPUP|Pokaż pełne menu podręczne. ACTION_DESC_AUDIOPU|Pokaż menu podręczne ustawień dźwięku. ACTION_DESC_VIDEOPU|Pokaż menu podręczne ustawień wideo. ACTION_DESC_MISCPU|Pokaż menu podręczne zawierające sterowanie odtwarzaniem i ogólne opcje. ACTION_DESC_EQENABLE|Włącz filtr korektora dźwięku. ACTION_DESC_EQDISABLE|Wyłącz filtr korektora dźwięku. ACTION_DESC_PLAY|Odtwórz bieżącą pozycję listy odtwarzania. ACTION_DESC_PAUSE|Wstrzymaj odtwarzanie. ACTION_DESC_STOP|Zatrzymaj odtwarzanie. ACTION_DESC_FASTER|Odtwarzaj szybciej. ACTION_DESC_SLOWER|Odtwarzaj wolniej. ACTION_DESC_NEXTFRAME|Przesuwa odtwarzanie o jedną klatkę (odtwarzanie klatka po klatce). ACTION_DESC_MUTE|Włącz lub wyłącz wyciszenie dźwięku. ACTION_DESC_VOLUP|Zwiększ głośność. ACTION_DESC_VOLDOWN|Zmniejsz głośność. ACTION_DESC_FULLSCREEN|Przełącz tryb pełnoekranowy. ACTION_DESC_SNAPSHOT|Zrób zrzut ekranu obrazu. ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Włącz lub wyłącz nagrywanie odtwarzania. ACTION_DESC_ONTOP|Włącz lub wyłącz status "Zawsze na wierzchu". ACTION_DESC_MIN|Minimalizuj VLC. ACTION_DESC_QUIT|Zamknij VLC. ACTION_PL_ADD|Dodaj nową pozycję do listy odtwarzania. ACTION_PL_DEL|Usuń zaznaczoną pozycję z listy odtwarzania. ACTION_PL_NEXT|Odtwórz następną pozycję na liście odtwarzania. ACTION_PL_PREV|Odtwórz poprzednią pozycję na liście odtwarzania. ACTION_PL_SORT|Sortuj listę odtwarzania w kolejności alfabetycznej. ACTION_PL_LOAD|Otwórz zewnętrzny plik listy odtwarzania. ACTION_PL_SAVE|Zapisz bieżącą listę odtwarzania do pliku. ACTION_DVD_NEXTT|Przejdź do następnego tytułu na płycie DVD. ACTION_DVD_PREVT|Przejdź do poprzedniego tytułu na płycie DVD. ACTION_DVD_NEXTC|Przejdź do następnego rozdziału na płycie DVD. ACTION_DVD_PREVC|Przejdź do poprzedniego rozdziału na płycie DVD. ACTION_DVD_MENU|Przejdź do głównego menu na płycie DVD. #%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices #%i = Window ID textfield #%l = Layout ID textfield ACTION_ACTIVATE|Włącz ACTION_DEACTIVATE|Wyłącz ACTION_RANDOM|%s odtwarzanie pozycji z listy odtwarzania w kolejności losowej. ACTION_LOOP|%s powtórkę listy po zakończeniu odtwarzania. ACTION_REPEAT|%s powtórkę bieżącej pozycji po zakończeniu odtwarzania. ACTION_SHOW|Pokaż okno z identyfikatorem %i ACTION_HIDE|Ukryj okno z identyfikatorem %i ACTION_MAXIMIZE|Maksymalizuj okno z identyfikatorem %i ACTION_UNMAXIMIZE|Przywróć okno z identyfikatorem %i ACTION_LAYOUT|Ustaw wygląd okna z identyfikatorem %i na %l #Slider background generator SBGGEN_TITLE|Generator tła suwaka SBGGEN_PREV|< Wstecz SBGGEN_NEXT|Dalej > SBGGEN_CANCEL|Anuluj SBGGEN_FINISH|Zakończ SBGGEN_DESCR|Zapraszamy do generatora tła suwaka. Pomoże Ci w zaledwie kilku krokach, stworzyć suwak z twoich obrazów. SBGGEN_FIRST|Jako pierwszy krok zdecyduj, czy kierunek suwaka będzie z lewej do prawej lub z dołu do góry i jaki rozmiar będzie miało tło. SBGGEN_WIDTH|Szerokość: SBGGEN_HEIGHT|Wysokość: SBGGEN_LEFT_M|Lewy margines: SBGGEN_RIGHT_M|Prawy margines: SBGGEN_TOP_M|Górny margines: SBGGEN_BTM_M|Dolny margines: SBGGEN_SECOND|W następnym kroku musisz wybrać prawidłowe pliki graficzne powiązane z różnymi częściami suwaka. SBGGEN_NOTE|Przedstawione w kolejnym kroku ikony, są tylko przykładem (a nie podglądem) określającym części tła suwaka. SBGGEN_IMAGE|Plik obrazu: SBGGEN_OPEN|Otwórz... SBGGEN_RESIZE|Ustawienia rozmiaru: SBGGEN_TILE|Kafelkuj SBGGEN_STRETCH|Rozciągnij SBGGEN_BG|Tło SBGGEN_OVERLAY|Nakłada obrazu SBGGEN_LEFT_E|Lewy brzeg SBGGEN_RIGHT_E|Prawy brzeg SBGGEN_TOP_E|Górny brzeg SBGGEN_BTM_E|Dolny brzeg SBGGEN_MIDDLE|Środkowa część SBGGEN_PROGRESS|Tworzenie tła... #Message dialogues #%v - version ABOUT_TITLE|O VLC Skin Editor %v #%y - current year #%w - website ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y The VideoLAN Team

Wydany w ramach licencji GPL 2+

Główny programista: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Strona internetowa: %w

Kredyty:
Timothy Gerard Endres za dostęp do rejestru oraz wsparcie TAR (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) za niektóre ikony (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) i Olivier Teulière (ipkiss@via.ecp.fr) za Boolean Expression Evaluator i kod Béziera (GPL 2+) VLT_EX_TITLE|Importowanie pliku VLT #%f - name of the folder VLT_EX_MSG|Plik VLT zostanie rozpakowany do podfolderu o nazwie "%f".\nCzy chcesz kontynuować? VLT_EX_YES|Tak, rozpakuj VLT_EX_NO|Nie, anuluj VLT_EX_PROGRESS|Rozpakowanie pliku VLT... XML_PARSING_PROGRESS|Analizowanie XML... ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*. png (Portable Network Graphic) w katalogu zawartym w pliku XML ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open i True type fonts) w katalogu zawartym w pliku XML DUPLICATE_MSG|Podaj wzór zamiany nazwy podwójnych obiektów.\n%oldid% zostanie zastąpiony przez stary identyfikator obiektu. DEL_CONFIRM_TITLE|Potwierdzenie usunięcia DEL_CONFIRM_MSG|Czy na pewno chcesz usunąć "%n"? EXIT_CONFIRM_TITLE|Twoje zmiany nie zostały zapisane EXIT_CONFIRM_MSG|Chcesz zapisać skórę przed zamknięciem edytora? UPDATE_TITLE|Znaleziono aktualizacje UPDATE_MSG|Jest dostępna aktualizacja dla edytora skór.\nTwoja wersja: %v\nNajnowsza wersja: %c\nCzy chcesz teraz zaktualizować edytora skór? VLT_PROGRESS|Tworzenie pliku VLT... VLT_SUCCESS_MSG|Plik VLT został pomyślnie utworzony. VLT_SUCCESS_TITLE|Utworzony plik VLT DOWNLOAD_PROGRESS|Pobieranie... CONNECT_PROGRESS|Łączenie... UPDATE_SUCCESS_TITLE|Zakończono aktualizację UPDATE_SUCCESS_MSG|Aktualizacja została pomyślnie pobrana i zainstalowana.\nTeraz edytor skór VLC zostanie ponowne uruchomiony #Error messages ERROR_FILENEXIST_TITLE|Błąd otwierania pliku ERROR_FILENEXIST_MSG|Plik "%f" nie istnieje, a zatem nie można go otworzyć! ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Błąd rozpakowania pliku VLT ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT plik nie może zostać rozpakowany! ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Nie znaleziono theme.xml ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Nie można znaleźć "theme.xml" wewnątrz rozpakowanej zawartości pliku VLT.\nSpróbuj otworzyć go ręcznie. ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Błąd VLC media playera ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|Nie można uruchomić VLC media playera ERROR_BROWSE_TITLE|Błąd przeglądarki ERROR_BROWSE_MSG|Nie można uruchomić przeglądarki.\nProszę ręcznie podaj adres URL:\n%u ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Błąd dodania PodBitmapy ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Nie wybrano żadnej Bitmapy! ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Wybrany zasób nie jest Bitmapą! ERROR_RES_DEL_TITLE|Błąd usuwania zasobu ERROR_RES_DEL_INUSE|Zasób jest nadal używany w skórze, dlatego nie może zostać usunięty. ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Błąd dodania wygładu ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Nie wybrano żadnego okna! ERROR_UPDATE_TITLE|Błąd aktualizacji! ERROR_SAVEPNG_TITLE|Błąd zapisywania obrazu ERROR_SAVEPNG_MSG|Nie można zapisać obrazu. ERROR_NEWSKIN_TITLE|Błąd utworzenia pliku skóry! ERROR_NEWSKIN_MSG|Nie można utworzyć nowego pliku skóry. ERROR_HEADER_INVALID|Plik wydaje się być nieprawidłowym motywem VLC!\nNieprawidłowy nagłówek: ERROR_SKIN_INVALID|Wybrany plik jest nieprawidłowym plikiem skóry VLC! ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Wersja motywu w wybranej skórze nie jest jeszcze obsługiwana! ERROR_SAVE_TITLE|Błąd zapisywania pliku skóry! ERROR_SAVE_MSG|Nie można zapisać pliku skóry. ERROR_ALPHA_TITLE|Błąd wartości nieprzezroczystości ERROR_ALPHA_MSG|Podaj prawidłową wartość nieprzezroczystości! (0-255) ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Nie można otworzyć środkowego obrazu!\nŚrodkowa cześć suwaka jest co najmniej potrzebna do utworzenia tła suwaka. ERROR_VLT_TITLE|Błąd utworzenia pliku VLT ERROR_VLT_MSG|Nie można utworzyć pliku VLT! ERROR_ID_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy identyfikator ERROR_ID_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy identyfikator! ERROR_ID_EXISTS_MSG|Identyfikator "%i" już istnieje.\nWybierz inny. ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa szerokość ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Podaj prawidłową szerokość! ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Nieprawidłowa wysokość ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Podaj prawidłową wysokość! ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy plik ERROR_FILE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy plik! ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Nie można otworzyć podanego pliku bitmapy!\nWybierz inny. ERROR_NBFRAMES_TITLE|Nieprawidłowa liczba klatek ERROR_NBFRAMES_MSG|Liczba klatek nie może być mniejsza niż 1 ERROR_OTF_TITLE|Czcionka OTF nie jest obsługiwana ERROR_OTF_MSG|Wybrałeś czcionkę typu OpenType, VLC wyświetla ją poprawnie, ale nie ten edytor.\nZobaczysz inną czcionkę w podglądzie. ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Nieprawidłowy rozmiar ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Podaj prawidłowy rozmiar. ERROR_OUTSIDE_TITLE|Nieprawidłowe wymiary ERROR_OUTSIDE_MSG|Określone wymiary są poza oryginalnej bitmapy! ERROR_BITMAP_NEXIST|Bitmapa %i nie istnieje. ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowy obraz! ERROR_BITMAP_LOAD|Nie można otworzyć pliku obrazu dla bitmapy %i. ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Błąd otwierania obrazów ERROR_NOSTATE|Podaj warunek stanu! ERROR_NOSTATE_TITLE|Nieprawidłowy stan ERROR_FONT_NEXIST|Czcionka %i nie istnieje. ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Nieprawidłowa czcionka! ERROR_POINTS_INVALID|Podaj prawidłowe punkty krzywej Béziera! ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Nieprawidłowe krzywe Béziera! ERROR_RADIALSLIDER|Suwaki radialne nie są jeszcze obsługiwane przez edytora skór. ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Nie obsługiwane #Other strings THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nienazwany motyw THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Nieznany autor THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Nieznany #History HIST_ITEM_ADD|Dodaj %t HIST_ITEM_DEL|Usuń %t HIST_ITEM_EDIT|Edytuj %t HIST_ITEM_MOVE|Przenieś %t HIST_RES_DEL|Usuń %t "%i" #Editing dialogues #General strings NOTE_STARRED|* Atrybut musi być określony. #Common strings WIN_ITEM_GENERAL|Atrybuty ogólne WIN_ITEM_ID|Identyfikator*: WIN_ITEM_ID_TIP|Nazwa i identyfikacja obiektu %t. Muszą być unikatowe. WIN_ITEM_X|X: WIN_ITEM_Y|Y: WIN_ITEM_WIDTH|Szerokość: WIN_ITEM_HEIGHT|Wysokość: WIN_ITEM_VISIBLE|Widzialność: WIN_ITEM_LEFTTOP|Lewy górny: WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie lewy górny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna. WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Prawy dolny: WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Określ, do którego rogu okna wyglądu, dopasowany będzie prawy dolny róg obiektu, w przypadku zmiany rozmiaru okna. WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Zachowaj proporcję poziomą: WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru poziomego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli lewy odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż prawy, szerokość pozioma nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru. WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Zachowaj proporcję pionową: WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Włącz zachowanie rozmiaru pionowego, aby nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli górny odstęp obiektu jest o dwa razy większy niż dolny, wysokość pionowa nie zostaje zmieniona podczas zmiany rozmiaru. WIN_ITEM_HELP|Tekst pomocniczy: WIN_ITEM_HELP_TIP|Zmienna '$H' otrzymuje określą wartość, gdy mysz jest nad obiektem. WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Podpowiedź: FILE_INDIR|w tym samym katalogu co plik XML #Bitmap WIN_BITMAP_TITLE|Ustawienia bitmapy WIN_BITMAP_FILE|Plik*: WIN_BITMAP_FILE_TIP|Wskazuje ścieżkę i nazwę używanego pliku obrazu. WIN_BITMAP_OPEN|Otwórz... WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Kolor przejrzystości: WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Kolor przejrzystości bitmapy w formacie szesnastkowym. Jeśli plik PNG określa maskę przejrzystości, także będzie brana pod uwagę. WIN_BITMAP_CHOOSE|Wybierz... WIN_BITMAP_NBFRAMES|Liczba klatek: WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ten atrybut określa liczbę klatek (obrazów) zawartych w animacji. To są tylko obrazy położone pionowo w bitmapie. WIN_BITMAP_FPS|Klatek na sekundę: WIN_BITMAP_FPS_TIP|Stosowane tylko w animowanych bitmapach. To jest liczba klatek (obrazów) na sekundę w animacji. WIN_BITMAP_ANIMATION|Atrybuty animacji WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor przejrzystości #SubBitmap WIN_SBMP_TITLE|Ustawienia PodBitmapy WIN_SBMP_BOUNDS|Atrybuty położenia i wymiaru #Font WIN_FONT_TITLE|Ustawienia czcionki WIN_FONT_FILE|Plik*: WIN_FONT_FILE_TIP|Plik zawiera używane czcionki TrueType i OpenType. WIN_FONT_OPEN|Otwórz... WIN_FONT_SIZE|Rozmiar: #Layout WIN_LAYOUT_TITLE|Ustawienia wyglądu WIN_LAYOUT_GENERAL|Atrybuty ogólne WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Wymiary WIN_LAYOUT_WIDTH|Początkowa szerokość*: WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Początkowa szerokość wyglądu. WIN_LAYOUT_HEIGHT|Początkowa wysokość*: WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Początkowa wysokość wyglądu. WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimalna szerokość: WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być cieńsze niż szerokość wstępna. WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimalna wysokość: WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być mniejsze niż wysokość wstępna. WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maksymalna szerokość: WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maksymalna szerokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być grubsze niż szerokość wstępna. WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maksymalna wysokość: WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maksymalna wysokość wyglądu. Używana tylko podczas zmiany rozmiaru wyglądu. Jeżeli ta wartość ustawiona jest na "-1", okno nie może być większe niż wysokość wstępna. #Window WIN_WINDOW_TITLE|Ustawienia okna WIN_WINDOW_X_TIP|Początkowa odległość okna do lewej krawędzi ekranu. WIN_WINDOW_Y_TIP|Początkowa odległość okna do górnej krawędzi ekranu. WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Ustawia pojawianie okna przy uruchomianiu VLC. Ponieważ VLC zapamięta pozycję skóry okna i widoczności, atrybut ten zostanie wykorzystany tylko przy pierwszym uruchomianiu skóry. WIN_WINDOW_DD|Przeciągnij i upuść: WIN_WINDOW_DD_TIP|Ustawia przeciąganie i upuszczanie plików multimedialnych w tym oknie. WIN_WINDOW_PD|Odtwórz przy upuszczeniu: WIN_WINDOW_PD_TIP|Ustawia, czy upuszczony plik jest bezpośrednio odtwarzany (włączone), czy tylko dodany do listy (wyłączone). Ten atrybut nie ma wpływu, jeśli przeciąganie i upuszczenie jest wyłączone. WIN_WINDOW_DD_PANEL|Ustawienia przeciągania i upuszczenia #Anchor WIN_ANCHOR_TITLE|Ustawienia kotwicy WIN_ANCHOR_POINTS|Punkty: WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punkty określające krzywą Béziera następującej kotwicy. Nie musisz zmieniać tego parametru, gdy chcesz otrzymać punktualną kotwicę. WIN_ANCHOR_RANGE|Zakres: WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Zakres wpływu obszaru kotwicy, w pikselach. WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priorytet*: WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Każda kotwica ma swój priorytet (atrybut priorytetu), a kotwica z najwyższym priorytetem zwycięża, co oznacza, że po przeniesieniu jej okna, wszystkie inne zakotwiczone okna będą też przenoszone. Aby przerwać ten efekt dwóch zakotwiczonych okien, musisz przenieść okno z niższym priorytetem kotwicy. WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Granice #Button WIN_BUTTON_TITLE|Ustawienia przycisku WIN_BUTTON_UP|Zwykły obraz*: WIN_BUTTON_OVER|Obraz przy nadjechaniu: WIN_BUTTON_DOWN|Obraz przy kliknięciu: WIN_BUTTON_ACTION|Akcja: WIN_BUTTON_ATTR|Atrybuty przycisku #Checkbox WIN_CHECKBOX_TITLE|Ustawienia pola wyboru WIN_CHECKBOX_UP|Zwykły obraz*: WIN_CHECKBOX_OVER|Obraz przy nadjechaniu: WIN_CHECKBOX_DOWN|Obraz przy kliknięciu: WIN_CHECKBOX_ACTION|Akcja: WIN_CHECKBOX_CONDITION|Warunek: WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Wyrażenie logiczne określające stan pola: ważne -> stan #1, nieważne-> stan #2 WIN_CHECKBOX_STATE|Stan pola wyboru WIN_CHECKBOX_STATE1|Stan #1 (warunek nie jest spełniony): WIN_CHECKBOX_STATE2|Stan #2 (warunek jest spełniony): #Image WIN_IMAGE_TITLE|Ustawienia obrazu WIN_IMAGE_IMAGE|Obraz*: WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy WIN_IMAGE_RESIZE|Tryb zmiany rozmiaru: WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Określa zachowanie obrazu, gdy zmieniany jest rozmiar. WIN_IMAGE_ACTION|: WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Akcja wywołana kliknięciem na obraz. WIN_IMAGE_ACTION2|Akcja podwójnego kliknięcia: WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Akcja wywołana podwójnym kliknięciem na obraz. WIN_IMAGE_ATTR|Atrybuty obrazu #Group WIN_GROUP_TITLE|Ustawienia grupy #Panel WIN_PANEL_TITLE|Ustawienia panelu WIN_PANEL_DIMENSIONS|Wymiary WIN_PANEL_WIDTH|Szerokość*: WIN_PANEL_HEIGHT|Wysokość*: #Playtree WIN_PLAYTREE_TITLE|Ustawienia drzewa odtwarzań WIN_PLAYTREE_FONT|Czcionka*: WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Obraz tła: WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Identyfikator Bitmapy, używany jako obraz tła. Gdy nie określono bitmapy, tło wypełnione zostanie dwoma atrybutami koloru. WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Kolor tła #1: WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Kolor tła #2: WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Kolor wyboru: WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Kolor tekstu: WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Kolor tekstu odtwarzania: WIN_PLAYTREE_FLAT|Płaska lista odtwarzania: WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Ustaw czy lista odtwarzania używa strukturę drzewa lub jest jest całkowicie \"płaska\" (pokazuj tylko liście drzewa). WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Ikona pozycji: WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ikona otwartego folderu: WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Ikona zamkniętego folderu: WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edytuj suwak listy odtwarzania (pasek przewijania) WIN_PLAYTREE_ATTR|Atrybuty drzewa odtwarzań WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Wybierz... WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor #Slider WIN_SLIDER_TITLE|Ustawienia suwaka WIN_SLIDER_UP|Zwykły obraz*: WIN_SLIDER_OVER|Obraz przy nadjechaniu: WIN_SLIDER_DOWN|Obraz przy kliknięciu: WIN_SLIDER_POINTS|Punkty*: WIN_SLIDER_THICKNESS|Grubość: WIN_SLIDER_VALUE|Wartość*: WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Przewijanie drzewa odtwarzań WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Włącz tło WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edytuj... WIN_SLIDER_ATTR|Atrybuty suwaka WIN_SLIDER_BG|Tło suwaka #Slider background WIN_SBG_TITLE|Ustawienia tła suwaka WIN_SBG_WIZARD|Otwórz generatora tła suwaka... WIN_SBG_IMAGE|Obraz*: WIN_SBG_NBHORIZ|Poziome klatki: WIN_SBG_NBVERT|Pionowe klatki: WIN_SBG_PADHORIZ|Poziome wyrównanie: WIN_SBG_PADVERT|Pionowe wyrównanie: WIN_SBG_ATTR|Atrybuty tła #Text WIN_TEXT_TITLE|Ustawienia tekstu WIN_TEXT_TEXT|Tekst*: WIN_TEXT_FONT|Czcionka: WIN_TEXT_COLOR|Kolor: WIN_TEXT_CHOOSE|Wybierz... WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Wybierz kolor tekstu WIN_TEXT_ALIGNMENT|Wyrównanie: WIN_TEXT_SCROLLING|Przewijanie: WIN_TEXT_ATTR|Atrybuty tekstu #Video WIN_VIDEO_TITLE|Ustawienia widea WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Automatyczna zmiana rozmiaru: WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Ustaw, czy motyw powinien dopasowany być automatycznie do wymiarów odtwarzanego widea. WIN_VIDEO_ATTR|Atrybuty widea