#Catalan language file for VLC Skin Editor #Author/s: Xènia Albà #General strings CHOICE_YES|Sí CHOICE_NO|No CHOICE_CANCEL|Cancel·la BUTTON_OK|D'acord BUTTON_CANCEL|Cancel·la BUTTON_HELP|Ajuda #Item names THEME|Tema FONT|Lletra BITMAP|Mapa de bits SUBBITMAP|Mapa de bits inferior WINDOW|Finestra LAYOUT|Format ANCHOR|Àncora BUTTON|Botó CHECKBOX|Quadre de selecció GROUP|Grup IMAGE|Imatge PANEL|Quadre PLAYTREE|Playtree RADIALSLIDER|Botó lliscant radial SLIDER|Botó lliscant SLIDERBG|Lliscant de fons TEXT|Text VIDEO|Vídeo UNNAMED|Sense nom %t #%i #The Menu bar and its entries #The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value MENU_FILE|Fitxer MENU_FILE_MN|F MENU_FILE_NEW|Nou MENU_FILE_NEW_MN|N MENU_FILE_OPEN|Obre MENU_FILE_OPEN_MN|O MENU_FILE_SAVE|Desa MENU_FILE_SAVE_MN|S MENU_FILE_TEST|Prova de l'aparença en el VLC... MENU_FILE_TEST_MN|T MENU_FILE_VLT|Exporta com VLT... MENU_FILE_VLT_MN|V MENU_FILE_PNG|Desa la previsualització actual com una imatge... MENU_FILE_PNG_MN|p MENU_FILE_EXIT|Surt MENU_FILE_EXIT_MN|x MENU_EDIT|Edita MENU_EDIT_MN|E MENU_EDIT_UNDO|Desfés MENU_EDIT_UNDO_MN|U MENU_EDIT_REDO|Refés MENU_EDIT_REDO_MN|R MENU_EDIT_THEME|Configuració del tema MENU_EDIT_THEME_MN|T MENU_EDIT_VARS|Variables globals MENU_EDIT_VARS_MN|G MENU_EDIT_PREFS|Preferències MENU_EDIT_PREFS_MN|P MENU_EDIT_UP|Mou l'element seleccionat amunt MENU_EDIT_DOWN|Mou l'element seleccionat avall MENU_EDIT_LEFT|Mou l'element seleccionat a l'esquerra MENU_EDIT_RIGHT|Mou l'element seleccionat a la dreta MENU_HELP|Ajuda MENU_HELP_MN|H MENU_HELP_DOC|Ajuda en línia MENU_HELP_DOC_MN|O MENU_HELP_ABOUT|Quant a MENU_HELP_ABOUT_MN|A #Resource Window WIN_RES_TITLE|Recursos WIN_RES_ADD_BMP|Afegeix un nou mapa de bits o un mapa de bits inferior WIN_RES_ADD_FONT|Afegeix un nou tipus de lletra WIN_RES_COPY|Crea una còpia del recurs seleccionat WIN_RES_EDIT|Edita el recurs seleccionat WIN_RES_DELETE|Esborra el recurs seleccionat WIN_RES_PU_ADD_BMP|Afegeix mapes de bit WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Afegeix mapes de bit inferiors WIN_RES_BITMAPS|Mapes de bits WIN_RES_FONTS|Lletres #Windows window WIN_WIN_TITLE|Finestra WIN_WIN_ADD|Afegeix una nova finestra WIN_WIN_ADD_LAY|Afegeix un nou format a la finestra seleccionada WIN_WIN_MOVE_UP|Mou el format seleccionat cap amunt en jerarquia (l'últim format és el format per defecte de la finestra) WIN_WIN_MOVE_DOWN|Mou el format seleccionat cap avall en jerarquia (l'últim format és el format per defecte de la finestra) WIN_WIN_COPY|Crea una còpia de la finestra o format seleccionats WIN_WIN_EDIT|Edita la finestra o format seleccionats WIN_WIN_DELETE|Esborra finestra o format seleccionats #Items window WIN_ITEMS_TITLE|Elements WIN_ITEMS_ADD|Afegeix un nou element WIN_ITEMS_MOVE_UP|Mou l'element seleccionat cap amunt en jerarquia WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Mou l'element seleccionat cap avall en jerarquia WIN_ITEMS_COPY|Crea una còpia de l'element seleccionat WIN_ITEMS_EDIT|Edita l'element seleccionat WIN_ITEMS_DELETE|Esborra l'element seleccionat WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Afexeix-lo al quadre seleccionat #Welcome dialog WELCOME_TITLE|Benvingut/da a l'editor d'aparença del VLC WELCOME_MSG|Què us agradaria fer? WELCOME_NEW|Crea una nova aparença WELCOME_OPEN|Obre una aparença existent WELCOME_QUIT|Surt #Preferences window WIN_PREFS_TITLE|Preferències WIN_PREFS_UPDATE_L|Habilita l'actualització automàtica WIN_PREFS_LANG_L|Llengua: WIN_PREFS_LAF_L|Programa d'aspecte i comportament: WIN_PREFS_TBAR_L|Show toolbar: WIN_PREFS_RESTART_L|Alguns paràmetres només tenen efecte quan el programa es reinicia. #SubBitmap Edit and Skin Preview window WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Edita el mapa de bits inferior ZOOM_FACTOR|Factor d'escala: #Global variables editing window WIN_VARS_TITLE|Variables globals WIN_VARS_NOTE|Aquestes variables només efecten la previsualització.
Simulen l'estat del VLC. WIN_VARS_SLIDER|Posició del botó lliscant #Theme options window WIN_THEME_TITLE|Configuració del tema WIN_THEME_NAME|Nom: WIN_THEME_AUTHOR|Autor: WIN_THEME_EMAIL|Correu electrònic de l'autor: WIN_THEME_WEB|Pàgina web de l'autor: WIN_THEME_MAGNET|Imant: WIN_THEME_MAGNET_TIP|Quan la distància entre el contorn de la pantalla i una àncora d'una finestra és menor que aquest valor, la finestra s'enganxa al contorn. WIN_THEME_ALPHA|Opacitat: WIN_THEME_ALPHA_TIP|Defineix la transparència alfa de les finestres. El valor ha d'estar entre 1 (pràcticament transperència total) i 255 (opacitat total). S'haurien d'evitar valors baixos. WIN_THEME_MOVEALPHA|Opacitat quan es mou: WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Defineix la transparència alfa de les finestres quan es mouen. WIN_THEME_INFO_TITLE|Informació del tema WIN_THEME_ATTR_TITLE|Atributs del tema #Action Editor WIN_ACTIONS_TITLE|Edita la seqüència d'accions #Popup menu in the action editor ACTIONS_PU|Accions ACTIONS_DIALOGS|Mostra el diàleg ACTIONS_PLAYLIST|Llista de reproducció ACTIONS_DVD|DVD ACTIONS_WINDOWS|Aparença ACTIONS_VLC_PLAY|Reprodueix ACTIONS_VLC_PAUSE|Pausa ACTIONS_VLC_STOP|Atura ACTIONS_VLC_FASTER|Reprodueix més ràpidament ACTIONS_VLC_SLOWER|Reprodueix més lentament ACTIONS_VLC_MUTE|Sense so ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Puja el volum ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Baixa el volum ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Passa al mode de pantalla completa ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Captura una instantània ACTIONS_VLC_ONTOP|Commuta sempre a la part superior ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimitza el VLC ACTIONS_VLC_QUIT|Surt del VLC ACTIONS_EQ_ENABLE|Habilita l'equalitzador ACTIONS_EQ_DISABLE|Deshabilita l'equalitzador ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Canvia l'aparença ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Obre un fitxer (simple) ACTIONS_DIALOGS_FILE|Obre un fitxer (ampliada) ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Obre un directori ACTIONS_DIALOGS_DISC|Obre un disc ACTIONS_DIALOGS_NET|Obre un flux de la xarxa ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Registre de missatges ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Preferències ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Informació del fitxer ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Llista de reproducció sense aparença ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Assistent per la transmissió/reproducció ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Menú emergent complet ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Menú emergent dels paràmetres d'àudio ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Menú emergent dels paràmetres de vídeo ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Menú emergent d'altres paràmetres ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Afegeix un nou element ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Elimina l'element seleccionat ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Reprodueix l'element següent ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Reprodueix l'element anterior ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Reprodueix en un ordre aleatori/normal ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Repeteix la llista de reproducció/Reprodueix un sol cop ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Habilita/deshabilita la repetició de l'element actual ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Ordena alfabèticament ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Càrrega des d'un fitxer ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Desa-ho en un fitxe ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Títol següent ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Títol anterior ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Capítol següent ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Capítol anterior ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Menú principal ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Mostra una finestra ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Oculta una finestra ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Maximitza una finestra ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Desmaximitza una finestra ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Canvia el format d'una finestra #Action descriptions ACTION_DESC_NONE|NO facis res. ACTION_DESC_CHANGESKIN|Mostra el quadre de diàleg per carregar una nova aparença. ACTION_DESC_FILESIMPLE|Mostra el quadre de diàleg simple de "Obre un fitxer". ACTION_DESC_FILE|Mostra el quadre de diàleg ampliat de "Obre un fitxer". ACTION_DESC_DIRECTORY|Mostra el quadre de diàleg "Obre un directori". ACTION_DESC_DISC|Mostra el quadre de diàleg "Obre un disc". ACTION_DESC_NET|Mostra el quadre de diàleg "Obre un flux de la xarxa". ACTION_DESC_MSG|Mostra el quadre de diàleg del registre de missatges. ACTION_DESC_PREFS|Mostra el quadre de diàleg de les preferències. ACTION_DESC_FILEINFO|Mostra el quadre de diàleg de la informació del fitxer. ACTION_DESC_PLAYLIST|Mostra la finestra per defecte (sense aparença) de la llista de reproducció. ACTION_DESC_WIZARD|Mostra el quadre de diàleg de l'"Assistent per la transmissió/reproducció". ACTION_DESC_POPUP|Mostra el menú emergent complet. ACTION_DESC_AUDIOPU|Mostra el menú emergent dels paràmetres d'àudio. ACTION_DESC_VIDEOPU|Mostra el menú emergent dels paràmetres de vídeo. ACTION_DESC_MISCPU|Mostra el menú emergent del control de playback i les opcions generals. ACTION_DESC_EQENABLE|Habilita el filtre d'equalització d'àudio. ACTION_DESC_EQDISABLE|Deshabilita el filtre d'equalització d'àudio. ACTION_DESC_PLAY|Reprodueix l'element actual de la llista de reproducció. ACTION_DESC_PAUSE|Pausa el playback. ACTION_DESC_STOP|Atura el playback. ACTION_DESC_FASTER|Reprodueix més ràpidament. ACTION_DESC_SLOWER|Reprodueix més lentament. ACTION_DESC_MUTE|Commuta al mode sense so. ACTION_DESC_VOLUP|Puja el volum. ACTION_DESC_VOLDOWN|Baixa el volum. ACTION_DESC_FULLSCREEN|Passa al mode de pantalla completa. ACTION_DESC_SNAPSHOT|Captura una instantània del vídeo. ACTION_DESC_ONTOP|Commuta a l'estat "sempre a la part superior". ACTION_DESC_MIN|Minimitza el VLC. ACTION_DESC_QUIT|Surt del VLC. ACTION_PL_ADD|Afegeix un nou element a la llista de reproducció. ACTION_PL_DEL|Elimina els elements seleccionats de la llista de reproducció. ACTION_PL_NEXT|Reprodueix el següent element de la llista de reproducció. ACTION_PL_PREV|Reprodueix l'element anterior de la llista de reproducció. ACTION_PL_SORT|Ordena la llista alfabèticament. ACTION_PL_LOAD|Carrega un fitxer de llista de reproducció extern. ACTION_PL_SAVE|Desa l'actual llista de reproducció en un fitxer. ACTION_DVD_NEXTT|Vés al següent títol del DVD. ACTION_DVD_PREVT|Vés al títol anterior del DVD. ACTION_DVD_NEXTC|Vés al següent capítol del DVD.. ACTION_DVD_PREVC|Vés al capítol anterior del DVD. ACTION_DVD_MENU|Vés al menú principal del DVD. #%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices #%i = Window ID textfield #%l = Layout ID textfield ACTION_ACTIVATE|Activat ACTION_DEACTIVATE|Deactivat ACTION_RANDOM|%s que els elements de la llista de reproducció siguin reproduïts en ordre aleatori. ACTION_LOOP|%s que la llista de reproducció es repeteixi quan s'arribi al final. ACTION_REPEAT|%s que l'element actual es repeteixi després que s'arribi al seu final. ACTION_SHOW|Mostra la finestra amb l'identificador %i ACTION_HIDE|Oculta la finestra amb l'identificador %i ACTION_MAXIMIZE|Maximitza la finestra amb l'identificador %i ACTION_UNMAXIMIZE|Desmaximitza la finestra amb l'identificador %i ACTION_LAYOUT|Fixa el format de la finestra amb l'identificador %i al %l #Slider background generator SBGGEN_TITLE|Generador de presentacions com a fons SBGGEN_PREV|< Anterior SBGGEN_NEXT|Següent > SBGGEN_CANCEL|Cancel·la SBGGEN_FINISH|Finalitza SBGGEN_DESCR|Welcome to the slider background generator. It will help you to create a neat slider from your images, in just a few steps. SBGGEN_FIRST|As a first step, please choose whether the slider is going from left to right or from the bottom to the top and what size the background should have. SBGGEN_WIDTH|Width: SBGGEN_HEIGHT|Height: SBGGEN_LEFT_M|Left margin: SBGGEN_RIGHT_M|Right margin: SBGGEN_TOP_M|Top margin: SBGGEN_BTM_M|Bottom margin: SBGGEN_SECOND|In the following step you have to choose the correct image files associated to the different parts of your slider. SBGGEN_NOTE|Note that the icons are just examples to illustrate what the different parts represent. They are not a preview of the images that will be used in the background generation. SBGGEN_IMAGE|Image file: SBGGEN_OPEN|Open... SBGGEN_RESIZE|Resize behaviour: SBGGEN_TILE|Tile SBGGEN_STRETCH|Stretch SBGGEN_BG|Background SBGGEN_OVERLAY|Overlay image SBGGEN_LEFT_E|Left edge SBGGEN_RIGHT_E|Right edge SBGGEN_TOP_E|Top edge SBGGEN_BTM_E|Bottom edge SBGGEN_MIDDLE|Middle part SBGGEN_PROGRESS|Generating the background... #Message dialogues #%v - version ABOUT_TITLE|About VLC Skin Editor %v #%y - current year #%w - website ABOUT_MSG|

Copyright 2007-%y The VideoLAN Team

Released under terms of the GPL 2+

Lead programmer: Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)
Website: %w

Credits:
Timothy Gerard Endres for registry access and TAR support (Public Domain)
The Tango! Desktop Project (http://tango.freedesktop.org) for some icons (Creative Commons BY-SA 2.5)
Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) and Olivier Teulière (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+) VLT_EX_TITLE|Importing a VLT file #%f - name of the folder VLT_EX_MSG|The VLT file will be unpacked to a subfolder called "%f".\nDo you want to continue? VLT_EX_YES|Yes, unpack VLT_EX_NO|No, cancel VLT_EX_PROGRESS|Unpacking VLT file... XML_PARSING_PROGRESS|Parsing XML... ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Portable Network Graphic) inside the XML file's directory ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Open & True type fonts) inside the XML file's directory DUPLICATE_MSG|Please enter the rename pattern for the duplicated objects.\n%oldid% will be replaced by the old ID of the object. DEL_CONFIRM_TITLE|Deletion confirmation DEL_CONFIRM_MSG|Do you really want to delete "%n"? EXIT_CONFIRM_TITLE|Your modifications were not saved EXIT_CONFIRM_MSG|Would you like to save your skin before exiting? UPDATE_TITLE|Update found UPDATE_MSG|There is an update available for the Skin Editor.\nYour version: %v\nLatest version: %c\nDo you want to update the Skin Editor now? VLT_PROGRESS|Creating VLT file... VLT_SUCCESS_MSG|VLT file has been successfully created. VLT_SUCCESS_TITLE|VLT file created DOWNLOAD_PROGRESS|Downloading... CONNECT_PROGRESS|Connecting... UPDATE_SUCCESS_TITLE|Finished updating UPDATE_SUCCESS_MSG|Update was successfully downloaded and installed.\nVLC Skin Editor will restart now #Error messages ERROR_FILENEXIST_TITLE|Error while opening file ERROR_FILENEXIST_MSG|The file "%f" does not exist and thus could not be opened! ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Could not unpack VLT file ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT file could not be unpacked! ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Could not find theme.xml ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Could not find "theme.xml" inside the unpacked contents of the VLT file.\nTry opening it manually. ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Error ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC media player could not be launched ERROR_BROWSE_TITLE|Could not launch Browser ERROR_BROWSE_MSG|The browser could not be launched.\nPlease go to the following URL manually:\n%u ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Could not add SubBitmap ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|No parent Bitmap has been selected! ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|The selected resource is not a Bitmap! ERROR_RES_DEL_TITLE|Could not delete resource ERROR_RES_DEL_INUSE|Resource is still used in the skin, thus it cannot be deleted. ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Could not add layout ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|No parent window selected! ERROR_UPDATE_TITLE|Error while updating! ERROR_SAVEPNG_TITLE|Error while saving image ERROR_SAVEPNG_MSG|Could not save image. ERROR_NEWSKIN_TITLE|Error while creating new skin file! ERROR_NEWSKIN_MSG|The new skin file could not be created. ERROR_HEADER_INVALID|File appears not to be a valid VLC Theme!\nInvalid header: ERROR_SKIN_INVALID|Selected file is not a valid VLC skin file! ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|The version of the theme used in the selected skin is not yet supported! ERROR_SAVE_TITLE|Error while saving the skin file! ERROR_SAVE_MSG|Skin file could not be saved. ERROR_ALPHA_TITLE|Opacity value not valid ERROR_ALPHA_MSG|Please enter a valid opacity! (0-255) ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Could not load middle image!\nAt least the middle part of the slider is needed to generate a slider background. ERROR_VLT_TITLE|Could not create VLT file ERROR_VLT_MSG|VLT file could not be created! ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID not valid ERROR_ID_INVALID_MSG|Please enter a valid ID! ERROR_ID_EXISTS_MSG|The ID "%i" already exists.\nPlease choose another one. ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Width not valid ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Please enter a valid width! ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Height not valid ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Please enter a valid height! ERROR_FILE_INVALID_TITLE|File not valid ERROR_FILE_INVALID_MSG|Please choose a valid file! ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|The given bitmap file could not be loaded!\nPlease choose another one. ERROR_NBFRAMES_TITLE|Invalid number of frames ERROR_NBFRAMES_MSG|The number of frames cannot be smaller than 1 ERROR_OTF_TITLE|OTF not supported ERROR_OTF_MSG|You have chosen an OpenType font, VLC will display it correctly but the Skin Editor can not display it.\nYou will see another font in the preview. ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Invalid size ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Please enter a valid size. ERROR_OUTSIDE_TITLE|Dimensions not valid ERROR_OUTSIDE_MSG|Specified dimensions are outside the parent bitmap! ERROR_BITMAP_NEXIST|The bitmap %i does not exist. ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Image not valid! ERROR_BITMAP_LOAD|The image file for the bitmap %i could not be loaded. ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Error while loading images ERROR_NOSTATE|Please provide the state condition! ERROR_NOSTATE_TITLE|State not valid ERROR_FONT_NEXIST|The font %i does not exist. ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font not valid! ERROR_POINTS_INVALID|Please enter valid bezier points! ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Points not valid! ERROR_RADIALSLIDER|Radial Sliders are not yet supported by the Skin Editor. ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Not supported #Other strings THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Unnamed Theme THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Unknown Author THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Unknown #History HIST_ITEM_ADD|Add %t HIST_ITEM_DEL|Delete %t HIST_ITEM_EDIT|Edit %t HIST_ITEM_MOVE|Move %t HIST_RES_DEL|Delete %t "%i" #Editing dialogues #General strings NOTE_STARRED|* Attribute must be specified. #Common strings WIN_ITEM_GENERAL|General attributes WIN_ITEM_ID|ID*: WIN_ITEM_ID_TIP|Name and identification of the %t. Must be unique. WIN_ITEM_X|X: WIN_ITEM_Y|Y: WIN_ITEM_WIDTH|Width: WIN_ITEM_HEIGHT|Height: WIN_ITEM_VISIBLE|Visibility: WIN_ITEM_LEFTTOP|Lefttop: WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Indicate to which corner of the Layout the top-left-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Rightbottom: WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Indicate to which corner of the Layout the bottom-right-hand corner of this item is attached to, in case of resizing. WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Keep X Ratio: WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|When set to true, the behaviour of the horizontal resizing is changed. For example, if initially the space to the left of the control is twice as big as the one to its right, this will stay the same during any horizontal resizing. The width of the control stays constant. WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Keep Y Ratio: WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|When set to true, the behaviour of the vertical resizing is changed. For example, if initially the space to the top of the control is twice as big as the one to its bottom, this will stay the same during any vertical resizing. The height of the control stays constant. WIN_ITEM_HELP|Help text: WIN_ITEM_HELP_TIP|The variable '$H' will be expanded to this value when the mouse hovers the current control. WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tooltip: FILE_INDIR|in the same folder as the XML file #Bitmap WIN_BITMAP_TITLE|Bitmap settings WIN_BITMAP_FILE|File*: WIN_BITMAP_FILE_TIP|Indicates the path and name of the used image file. WIN_BITMAP_OPEN|Open... WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphacolor: WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Transparency color of the bitmap in hexadecimal format. If your PNG file specifies a transparency mask, it will be taken into account too. WIN_BITMAP_CHOOSE|Choose... WIN_BITMAP_NBFRAMES|Number of frames: WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|This attribute is needed to define animated bitmaps; it is the number of frames (images) contained in your animation. All the different frames are just images laid vertically in the bitmap. WIN_BITMAP_FPS|Frames per second: WIN_BITMAP_FPS_TIP|Only used in animated bitmaps; it is the number of frames (images) per seconds of the animation. WIN_BITMAP_ANIMATION|Animation attributes WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Choose alphacolor #SubBitmap WIN_SBMP_TITLE|SubBitmap settings WIN_SBMP_BOUNDS|Position and dimension attributes #Font WIN_FONT_TITLE|Font settings WIN_FONT_FILE|File*: WIN_FONT_FILE_TIP|The file containing the used TrueType or OpenType font. WIN_FONT_OPEN|Open... WIN_FONT_SIZE|Size: #Layout WIN_LAYOUT_TITLE|Layout settings WIN_LAYOUT_GENERAL|General attributes WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Dimensions WIN_LAYOUT_WIDTH|Initial width*: WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Initial width of the layout. WIN_LAYOUT_HEIGHT|Initial height*: WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Initial height of the layout. WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Minimum width: WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Minimum width of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial width will be used as minimum width. WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Minimum height: WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Minimum height of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial height will be used as minimum height. WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Maximum width: WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Maximum width of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial width will be used as maximum width. WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Maximum height: WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Maximum height of the layout. Only used when resizing the layout. If this value is set to "-1", the initial height will be used as maximum height. #Window WIN_WINDOW_TITLE|Window settings WIN_WINDOW_X_TIP|Initial distance of the window to the left edge of the screen. WIN_WINDOW_Y_TIP|Initial distance of the window to the top edge of the screen. WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Indicates whether the window should appear when VLC is started. Since VLC remembers the skin windows position and visibility, this attribute will only be used the first time the skin is started. WIN_WINDOW_DD|Drag and drop: WIN_WINDOW_DD_TIP|Indicates whether drag and drop of media files is allowed on this window. WIN_WINDOW_PD|Play on drop: WIN_WINDOW_PD_TIP|Indicates whether a dropped file is played directly (true) or only enqueued (false). This attribute has no effect if dragdrop is set to "false". WIN_WINDOW_DD_PANEL|Drag and drop options #Anchor WIN_ANCHOR_TITLE|Anchor settings WIN_ANCHOR_POINTS|Points: WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Points defining the Bezier curve followed by the anchor. You don't need to change this parameter if all you want is a punctual anchor. WIN_ANCHOR_RANGE|Range: WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Range of the anchor's area of effect, in pixels. WIN_ANCHOR_PRIORITY|Priority*: WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Each anchor has a priority (priority attribute), and the anchor with the highest priority is the winner, which means that when moving its window all the other anchored windows will move too. To break the effect of 2 anchored windows, you need to move the window whose anchor has the lower priority. WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Boundaries #Button WIN_BUTTON_TITLE|Button settings WIN_BUTTON_UP|Normal image*: WIN_BUTTON_OVER|Image when hovered: WIN_BUTTON_DOWN|Image when clicked: WIN_BUTTON_ACTION|Action: WIN_BUTTON_ATTR|Button Attributes #Checkbox WIN_CHECKBOX_TITLE|Checkbox settings WIN_CHECKBOX_UP|Normal image*: WIN_CHECKBOX_OVER|Image when hovered: WIN_CHECKBOX_DOWN|Image when clicked: WIN_CHECKBOX_ACTION|Action: WIN_CHECKBOX_CONDITION|Condition: WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Boolean expression specifying the checkbox's state: false -> state #1, true -> state #2 WIN_CHECKBOX_STATE|Checkbox state WIN_CHECKBOX_STATE1|State #1 (Condition is not fulfilled): WIN_CHECKBOX_STATE2|State #2 (Condition is fulfilled): #Image WIN_IMAGE_TITLE|Image settings WIN_IMAGE_IMAGE|Image*: WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|ID of a Bitmap WIN_IMAGE_RESIZE|Resize mode: WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Specify the behaviour of the image when it is resized. WIN_IMAGE_ACTION|Action: WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Action triggered by a click on the image. WIN_IMAGE_ACTION2|Double-click action: WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Action triggered by a double-click on the image. WIN_IMAGE_ATTR|Image attributes #Group WIN_GROUP_TITLE|Group settings #Panel WIN_PANEL_TITLE|Panel settings WIN_PANEL_DIMENSIONS|Dimensions WIN_PANEL_WIDTH|Width*: WIN_PANEL_HEIGHT|Height*: #Playtree WIN_PLAYTREE_TITLE|Playtree settings WIN_PLAYTREE_FONT|Font*: WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Background image: WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|ID of a Bitmap, used as the background image. When no bitmap is specified, the background will be filled using the bgcolor1 and bgcolor2 attributes. WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Background color #1: WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Background color #2: WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Selection color: WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Text color: WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Playing text color: WIN_PLAYTREE_FLAT|Flat playlist: WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Indicates whether the playlist should use the tree structure or be completely \"flat\" (only show the leafs of the tree). WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Item icon: WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Open folder icon: WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Closed folder icon: WIN_PLAYTREE_SLIDER|Edit Playlist's slider (scrollbar) WIN_PLAYTREE_ATTR|Playtree attributes WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Choose... WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Choose color #Slider WIN_SLIDER_TITLE|Slider settings WIN_SLIDER_UP|Normal image*: WIN_SLIDER_OVER|Image when hovered: WIN_SLIDER_DOWN|Image when clicked: WIN_SLIDER_POINTS|Points*: WIN_SLIDER_THICKNESS|Thickness: WIN_SLIDER_VALUE|Value*: WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Playtree scrolling WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Enable Background WIN_SLIDER_BG_EDIT|Edit... WIN_SLIDER_ATTR|Slider attributes WIN_SLIDER_BG|Slider background #Slider background WIN_SBG_TITLE|Slider background settings WIN_SBG_WIZARD|Open Slider Background Generator... WIN_SBG_IMAGE|Image*: WIN_SBG_NBHORIZ|Horizontal frames: WIN_SBG_NBVERT|Vertical frames: WIN_SBG_PADHORIZ|Horizontal padding: WIN_SBG_PADVERT|Vertical padding: WIN_SBG_ATTR|Background attributes #Text WIN_TEXT_TITLE|Text settings WIN_TEXT_TEXT|Text*: WIN_TEXT_FONT|Font: WIN_TEXT_COLOR|Color: WIN_TEXT_CHOOSE|Choose... WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Choose text color WIN_TEXT_ALIGNMENT|Alignment: WIN_TEXT_SCROLLING|Scrolling: WIN_TEXT_ATTR|Text attributes #Video WIN_VIDEO_TITLE|Video settings WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Autoresize: WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Indicate whether the layout should be automatically resized to fit the dimensions of the played video. WIN_VIDEO_ATTR|Video attributes