Commit 98277e64 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Added Basque translation by Xabier Aramendi

parent b83beb00
......@@ -150,7 +150,8 @@ Kaya Zeren for the Turkish translation
Lorenzo Marrocchi for the Italian translation
Jiří Pešek for the Czech translation
Alan for the Chinese translation
Yaron Shahrabani for the Hebrew translation
Yaron Shahrabani for the Hebrew translation
Xabier Aramendi for the Basque translation
-----------------------------------------------------------
Further credits:
-----------------------------------------------------------
......
#Basque language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Xabier Aramendi
#General strings
CHOICE_YES|Bai
CHOICE_NO|Ez
CHOICE_CANCEL|Ezeztatu
BUTTON_OK|Ongi
BUTTON_CANCEL|Ezeztatu
BUTTON_HELP|Laguntza
#Item names
THEME|Gaia
FONT|Iturria
BITMAP|Bitmapa
SUBBITMAP|AzpiBitmapa
WINDOW|Leihoa
LAYOUT|Geruza
ANCHOR|Aingura
BUTTON|Botoia
CHECKBOX|Egiaztakutxa
GROUP|Taldea
IMAGE|Irudia
PANEL|Panela
PLAYTREE|Irakur-zuhaitza
RADIALSLIDER|Irriskari radiala
SLIDER|Irriskaria
SLIDERBG|Irriskari Barrena
TEXT|Idazkia
VIDEO|Bideoa
UNNAMED|Izengabea %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Agiria
MENU_FILE_MN|A
MENU_FILE_NEW|Berria
MENU_FILE_NEW_MN|B
MENU_FILE_OPEN|Ireki...
MENU_FILE_OPEN_MN|I
MENU_FILE_SAVE|Gorde
MENU_FILE_SAVE_MN|G
MENU_FILE_TEST|Aztertu azala VLC-n
MENU_FILE_TEST_MN|AZ
MENU_FILE_VLT|Esportatu VLT bezala...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Gorde uneko aurreikuspena irudi bezala...
MENU_FILE_PNG_MN|K
MENU_FILE_EXIT|Irten
MENU_FILE_EXIT_MN|X
MENU_EDIT|Editatu
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Desegin
MENU_EDIT_UNDO_MN|D
MENU_EDIT_REDO|Berregin
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Azal ezarpenak
MENU_EDIT_THEME_MN|Z
MENU_EDIT_VARS|Aldaera orokorrak
MENU_EDIT_VARS_MN|E
MENU_EDIT_PREFS|Hobespenak
MENU_EDIT_PREFS_MN|H
MENU_EDIT_UP|Mugitu hautatutako gaia gora
MENU_EDIT_DOWN|Mugitu hautatutako gaia behera
MENU_EDIT_LEFT|Mugitu hautatutako gaia ezkerrera
MENU_EDIT_RIGHT|Mugitu hautatutako gaia eskuinera
MENU_HELP|Laguntza
MENU_HELP_MN|L
MENU_HELP_DOC|Online laguntza
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|Honi buruz
MENU_HELP_ABOUT_MN|U
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Ireki azal bat...
TOOLBAR_SAVE|Gorde azal aldaketak
TOOLBAR_UNDO|Desegin
TOOLBAR_REDO|Berregin
TOOLBAR_MOVE|Gaia mugitzeko tresna
TOOLBAR_PATH|Irriskari edizio tresna
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Baliabideak
WIN_RES_ADD_BMP|Gehitu Bitmapa edo AzpiBitmapa berri bat
WIN_RES_ADD_FONT|Gehitu Hizki berri bat
WIN_RES_COPY|Sortu hautatutako baliabideen kopia bat
WIN_RES_EDIT|Editatu hautatutako baliabidea
WIN_RES_DELETE|Ezabatu hautatutako baliabidea
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Gehitu Bitmapa/k
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Gehitu AzpiBitmapa
WIN_RES_BITMAPS|Bitmapak
WIN_RES_FONTS|Hizkiak
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Leihoak
WIN_WIN_ADD|Gehitu leiho berri bat
WIN_WIN_ADD_LAY|Gehitu leiho berri bat hautatutako leihora
WIN_WIN_MOVE_UP|Mugitu hautatuako asmoa gora hierarkian (azken asmoa da leihoarentzako berezko asmoa)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Mugitu hautatutako asmoa behera hierarkian (azken asmoa da leihoarentzako berezko asmoa)
WIN_WIN_COPY|Sortu hautatutako leihoaren edo asmoaren kopia bat
WIN_WIN_EDIT|Editatu hautatutako leihoa edo asmoa
WIN_WIN_DELETE|Ezabatu hautatutako leihoa edo asmoa
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Gaiak
WIN_ITEMS_ADD|Gehitu gai berria
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Mugitu haututako gaia gora hierarkian
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Mugitu haututako gaia behera hierarkian
WIN_ITEMS_COPY|Sortu hautatutako gaiaren kopia bat
WIN_ITEMS_EDIT|Editatu hautatutako gaia
WIN_ITEMS_DELETE|Ezabatu hautatutako gaia
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Gehitu hautatutako Panelera
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Ongi etorri VLC Azal Editatzailera
WELCOME_MSG|Zer egitea nahi duzu?
WELCOME_NEW|Sortu azal berri bat
WELCOME_OPEN|Ireki badagoen azal bat
WELCOME_QUIT|Utzi
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Hobespenak
WIN_PREFS_UPDATE_L|Gaitu berez-eguneratzea:
WIN_PREFS_LANG_L|Hizkuntza:
WIN_PREFS_LAF_L|Programaren itxura:
WIN_PREFS_TBAR_L|Erakutsi tresnabarra:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Ezarpen batzuek programa berrabiarazitakoan bakarrik dute eragina.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Editattu AzpiBitmapa
ZOOM_FACTOR|Zoom eragina:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Aldaera orokorrak
WIN_VARS_NOTE|<html>Aldaera hauek aurreikuspenean bakarrik dute eragina.<br>VLC-ren egoera irudikatzen dute.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Irriskari kokapena
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Azal ezarpenak
WIN_THEME_NAME|Izena:
WIN_THEME_AUTHOR|Egilea:
WIN_THEME_EMAIL|Egilearen Post@:
WIN_THEME_WEB|Egilearen webgunea:
WIN_THEME_MAGNET|Erakarpena:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Ikusleiho hertzaren eta leiho baten arteko hurruntasuna balio hau baino txikiagoa denean, leihoa hertzera itsatsiko da
WIN_THEME_ALPHA|Argikaiztasuna:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Leihoaran alfa gardentasuna ezartzen du. Balioa 1 (gardentasun osotik hurbil) eta 255 (argikaiztasun osoa) artekoa izan behar da. Balio txikiak saihestu behar dira.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Argikaiztasuna mugitzerakoan:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Ezarri leihoaren alpha gardentasuna mugitzerakoan.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Azalgai argibideak
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Azalgai ezaugarriak
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Editatu ekintza sekuentzia
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Ekintzak
ACTIONS_DIALOGS|Erakutsi elkarrizketa bat
ACTIONS_PLAYLIST|Irakur-zerrenda
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Azala
ACTIONS_VLC_PLAY|Irakurri
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pausatu
ACTIONS_VLC_STOP|Gelditu
ACTIONS_VLC_FASTER|Irakurri azkar
ACTIONS_VLC_SLOWER|Irakurri astiro
ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Irakurri hurrengo framea
ACTIONS_VLC_MUTE|Mututu bolumena
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Handitu bolumena
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Gutxitu bolumena
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Aldatu ikusleiho-osoko modua
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Hartu ikusleiho-argazki bat
ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Aldatu grabaketa
ACTIONS_VLC_ONTOP|Toggle always on top
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Ikonotu VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Utzi VLC
ACTIONS_EQ_ENABLE|Gaitu Ekualizagailua
ACTIONS_EQ_DISABLE|Ezgaitu Ekualizagailua
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Aldatu azala
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Irek agiria (arrunta)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Ireki agiria (hedatua)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Ireki zuzenbidea
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Ireki diska
ACTIONS_DIALOGS_NET|Ireki sare jarioa
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Mezu oharra
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Hobespenak
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Agiri argibideak
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Azalgabetutako irakur-zerrenda
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Jario Laguntzailea
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Oharleiho menu osoa
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Audio ezarpen oharleiho menua
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Bideo ezarpen oharleiho menua
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Askotariko ezarpen oharleiho menua
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Gehitu gai berri bat
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Kendu hautatutako gaia
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Irakurri hurrengo gaia
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Irakurri aurrekoo gaia
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Irakurri zorizko/arrunt hurrenkeran
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Bigiztatu irakur-zerrenda/irakurri behin
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Gaitu/ezgaitu uneko gaiaren berregitea
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Antolatu alfabetikoki
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Gertatu agiritik
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Gorde agirian
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Hurrengo izenburua
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Aurreko izenburua
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Hurrengo atala
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Aurreko atala
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Menu nagusia
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Erakutsi leiho bat
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Ezkutatu leiho bat
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Handiengotu leiho bat
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ez-handiengotu leiho bat
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Aldatu leiho baten antolakuntza
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Ez egin ezer.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Erakutsi elkarrizketa kutxa bat azal berri bat igotzeko.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Erakutsi "Ireki Agiria" elkarrizketa kutxa arrunta.
ACTION_DESC_FILE|Erakutsi "Ireki Agiria" elkarrizketa kutxa hedatua.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Erakutsi "Ireki Zuzenbidea" elkarrizketa kutxa.
ACTION_DESC_DISC|Erakutsi "Ireki Diska".
ACTION_DESC_NET|Erakutsi "Ireki Sare Jarioa".
ACTION_DESC_MSG|Erakutsi mezu ohar elkarrizketa kutxa.
ACTION_DESC_PREFS|Erakutsi hobespen elkarrizketa kutxa.
ACTION_DESC_FILEINFO|Erakutsi agiri argibide elkarrizketa kutxa.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Erakutsi berezko (azalgabetuta) irakur-zerrenda leihoa.
ACTION_DESC_WIZARD|Erakutsi "Jario Laguntzailea" elkarrizketa kutxa.
ACTION_DESC_POPUP|Erakutsi oharleiho menu osoa.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Erakutsi audio ezarpen oharleiho menua.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Erakutsi bideo ezarpen oharleiho menua.
ACTION_DESC_MISCPU|Erakutsi oharleiho menu bat irakur agintea eta aukera orokorrak dituena.
ACTION_DESC_EQENABLE|Gaitu ekualizagailu audio iragazkia.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Ezgaitu ekualizagailu audio iragazkia.
ACTION_DESC_PLAY|Irakurri uneko irakur-zerrenda gaia.
ACTION_DESC_PAUSE|Pausatu irakurketa.
ACTION_DESC_STOP|Gelditu irakurketa.
ACTION_DESC_FASTER|Irakkurri azkar.
ACTION_DESC_SLOWER|Irakurri astiro.
ACTION_DESC_NEXTFRAME|Irakurketa frame bat aurreratzen du (framenkako irakurketa).
ACTION_DESC_MUTE|Aldatu audio mutuketa.
ACTION_DESC_VOLUP|Igo bolumena.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Jeitsi bolumena.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Aldatu ikusleiho-osoko modua.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Hartu bideoaren berehalako bat.
ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Irakurketaren grabaketa aldatzen du.
ACTION_DESC_ONTOP|Aldatu "betik gainean" egoera.
ACTION_DESC_MIN|Ikonotu VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Utzi VLC.
ACTION_PL_ADD|Gehitu gai berri bat irakur-zerrendara.
ACTION_PL_DEL|Kendu hautatutako gaiak irakur-zerrendatik.
ACTION_PL_NEXT|Irakurri irakur-zerrendako hurrengo gaia.
ACTION_PL_PREV|Irakurri irakur-zerrendako aurreko gaia.
ACTION_PL_SORT|Antolatu irakur-zerrenda alfabetikoki.
ACTION_PL_LOAD|Gertatu kanpoko irakur-zerrenda agiria.
ACTION_PL_SAVE|Gorde uneko irakur-zerrenda agiri batean.
ACTION_DVD_NEXTT|Joan DVD-ko hurrengo izenburura.
ACTION_DVD_PREVT|Joan DVD-ko aurreko izenburura.
ACTION_DVD_NEXTC|Joan DVD-ko hurrengo atalera.
ACTION_DVD_PREVC|Joan DVD-ko aurreko atalera.
ACTION_DVD_MENU|Joan DVD-ko erro menura.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Eragin
ACTION_DEACTIVATE|Eten
ACTION_RANDOM|%s irakur-zerrendako gaiak zorizko hurrenkeran irakurtzen dira.
ACTION_LOOP|%s irakur-zerrenda berregiten da amaiera erdietsitakoan.
ACTION_REPEAT|%s uneko gaia berregiten da amaiera erdietsitakoan.
ACTION_SHOW|Erakutsi ID %i leihoa
ACTION_HIDE|Ezkutatu ID %i leihoa
ACTION_MAXIMIZE|Handiengotu ID %i leihoa
ACTION_UNMAXIMIZE|Ez-handiengotu ID %i leihoa
ACTION_LAYOUT|Ezarri ID %i leihoaren antolakuntza honela %l
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Irriskarri Barren Sortzailea
SBGGEN_PREV|< Aurrekoa
SBGGEN_NEXT|Hurrengoa >
SBGGEN_CANCEL|Ezeztatu
SBGGEN_FINISH|Amaitu
SBGGEN_DESCR|Ongi etorri irriskari barren sortzailera. Honek zure irudientzako irriskari erakargarri bat sortzen lagunduko dizu, urrats gutxi batzuetan.
SBGGEN_FIRST|Lehen urratsa, mesedez hautatu irriskaria ezkerretik eskuinera edo behetik gora doan, eta zein barren neurri izan behar duen.
SBGGEN_WIDTH|Zabalera:
SBGGEN_HEIGHT|Garaiera:
SBGGEN_LEFT_M|Ezker bazterra:
SBGGEN_RIGHT_M|Eskuin bazterra:
SBGGEN_TOP_M|Goi bazterra:
SBGGEN_BTM_M|Behe bazterra:
SBGGEN_SECOND|Hurrengo urratsean zure irriskariaren atalekin elkartutako irudi agiri zuzenak hautatu behar dituzu.
SBGGEN_NOTE|Ohartu ikurrak atal ezberdinek adierazten dutena argitzeko adibideak besterik ez direla. Ez dira barrenaren sortzean erabiliko diren irudien aurreikuspena.
SBGGEN_IMAGE|Irudi agiria:
SBGGEN_OPEN|Ireki...
SBGGEN_RESIZE|Birneurritze jokabidea:
SBGGEN_TILE|Izenburua
SBGGEN_STRETCH|Luzera
SBGGEN_BG|Barrena
SBGGEN_OVERLAY|Gainjarri irudia
SBGGEN_LEFT_E|Ezker hertza
SBGGEN_RIGHT_E|Eskuin hertza
SBGGEN_TOP_E|Goi hertza
SBGGEN_BTM_E|Behe hertza
SBGGEN_MIDDLE|Erdialdea
SBGGEN_PROGRESS|Barrena sortzen...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|VLC %v Azal Editatzaileari buruz
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyrighta 2007-%y VideoLAN Taldea</h3>GPL 2+ baldintzapean argitaratua<br><br><b>Programazio burua:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Webgunea:</b> %w<br><br><b>Kreditoak:</b><br>Timothy Gerard Endres erregistro sarbidea eta TAR sostengua (Domeinu Publikoa)<br>Tango! Mahigain Egitasmoa (http://tango.freedesktop.org) ikono batzuk (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) eta Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) Boolean Adierazpen Aztertzailea eta Bezier kodea (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|VLT agiri inportazioa
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|VLT agiria "%f" deituriko azpiagiritegi batera despaketatuko da.\nJarraitzea nahi duzu?
VLT_EX_YES|Bai, despaketatu
VLT_EX_NO|Ez, ezeztatu
VLT_EX_PROGRESS|VLT agiria despaketatzen...
XML_PARSING_PROGRESS|Aztertzen XML...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Sare Grafika Eramangarria) XML agirien zuzenbide barnera
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (TrueType edo OpenType/Hizki-mota Ireki eta Egizkoak) XML agirien zuzenbide barnera
DUPLICATE_MSG|Mesedez sartu bikoiztutako objetuentzako berreizendatze eredua.\n%oldid% ordeztua izango da objetuaren ID zaharrarekin.
DEL_CONFIRM_TITLE|Ezabaketa baieztapena
DEL_CONFIRM_MSG|Egitan nahi duzu "%n" ezabatzea?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Zure aldaketak ez dira gorde
EXIT_CONFIRM_MSG|Zure azala gordetzea nahi duzu irten aurretik?
UPDATE_TITLE|Eguneraketa aurkitu da
UPDATE_MSG|Azal Editatzailearentzat eguneraketa bat eskuragarri dago.\nZure bertsioa: %v\nAzken bertsioa: %c\nAzal Editatzailea orain eguneratzea nahi duzu?
VLT_PROGRESS|VLT agira sortzen...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT agira ongi sortu da.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT agiria sortuta
DOWNLOAD_PROGRESS|Jeisten...
CONNECT_PROGRESS|Elkarketatzen...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Eguneraketa amaituta
UPDATE_SUCCESS_MSG|Eguneraketa ongi jeitsi eta ezarri da.\VLC Azal Editatzailea orain berrabiaraziko da
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Akatsa agiria irekitzerakoan
ERROR_FILENEXIST_MSG|"%f" agiria ez dago eta hortaz ezin da ireki!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|Ezinezkoa VLT agiria despaketatzea
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT agiria ezin da despaketatu!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Ezinezkoa theme.xml aurkitzea
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Ezinezkoa"theme.xml" aurkitzea despaketatutako VLT agiriaren edukien barne.\nSaiatu eskuz irekitzen.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Akatsa
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC multimedia irakurgailua ezin da abiarazi
ERROR_BROWSE_TITLE|Ezinezkoa Nabigatzailea abiaraztea
ERROR_BROWSE_MSG|Nabigatzailea ezin da abiarazi.\nMesedez joan eskuz hurrengo URL-ra:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Ezinezkoa AzpiBitmapa gehitzea
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Ez da gaineko Bitmaparik hautatu!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Hautatutako baliabidea ez da Bitmapa bat!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Ezinezkoa baliabidea ezabatzea
ERROR_RES_DEL_INUSE|Baliabidea orain azalean erabilia da, hortaz ezin da ezabatu.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Ezinezkoa antolakuntza gehitzea
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Ez da gaineko leihorik hautatu!
ERROR_UPDATE_TITLE|Akatsa eguneratzerakoan!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Akatsa irudia gordetzerakoan
ERROR_SAVEPNG_MSG|Ezinezkoa irudia gordetzea.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Akatsa azal agiri berria sortzerakoan!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Azal agiri berria ezin da sortu.
ERROR_HEADER_INVALID|Agiria VLC Azalgai ez baliozko bezala agertzen da!\nIdazburu baliogabea:
ERROR_SKIN_INVALID|Hautatutako agiria ez da VLC azal agiri baliozkoa!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Hautatutako azalean erabilitako azalgaiaren bertsioa ez dago sostengatuta!
ERROR_SAVE_TITLE|Akatsa azal agiria gordetzerakoan!
ERROR_SAVE_MSG|Azal agiria ezin da gorde.
ERROR_ALPHA_TITLE|Argikaiztasun balioa ez da baliozkoa
ERROR_ALPHA_MSG|Mesedez sartu baliozko argikaiztasun bat! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Ezinezkoa erdiko irudia gertatzea!\nGutxienez irriskariaren erdialdea behar da irriskari barrena sortzeko.
ERROR_VLT_TITLE|Ezinezkoa VLT agiria sortzea
ERROR_VLT_MSG|VLT agiria ezin da sortu!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID baliogabea
ERROR_ID_INVALID_MSG|Mesedez sartu baliozko ID bat!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|"%i" ID-a jadanik badago.\nMesedez hautatu beste bat.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Zabalera baliogabea
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Mesedez sartu baliozko zabalera bat!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Garaiera baliogabea
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Mesedez sartu baliozko garaiera bat!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Agiri baliogabea
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Mesedez hautatu baliozko agiri bat!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Emaniko bitmapa agiria ezin da gertatu!\nMesedez hautatu beste bat.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Frame zenbateko baliogabea
ERROR_NBFRAMES_MSG|Frame zenbatekoa ezin da 1 baino txikiagoa izan
ERROR_OTF_TITLE|OTF ez dago sostengatuta
ERROR_OTF_MSG|OpenType hizki-mota bat hautatu duzu, VLC-k zuzen erakutsi dezake baina Azal Editatzaileak ezin du erakutsi.\nBeste hizki-mota bat ikusiko duzu aurreikuspenean.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Neurri baliogabea
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Mesedez sartu baliozko neurri bat.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Neurri baliogabeak
ERROR_OUTSIDE_MSG|Adierazitako neurriak gaineko bitmapatik kanpoan daude!
ERROR_BITMAP_NEXIST|%i bitmapa ez dago.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Irudi baliogabea!
ERROR_BITMAP_LOAD|%i bitmaparentzako irudi agiria ezin da gertatu.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Akatsa irudiak gertatzerakoan
ERROR_NOSTATE|Mesedez eman egoera baldintza!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Egoera baliogabea
ERROR_FONT_NEXIST|%i hizki-mota ez dago.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Hizki-mota baliogabea!
ERROR_POINTS_INVALID|Mesedez sartu baliozko bezier puntuak!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Puntu baliogabeak!
ERROR_RADIALSLIDER|Irriskari radialak oraindik ez daude Azal Editatzaileak sostengatuta.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Ez dago sostengatuta
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Izengabeko Azalgaia
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Egile ezezaguna
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Ezezaguna
#History
HIST_ITEM_ADD|Gehitu %t
HIST_ITEM_DEL|Ezabatu %t
HIST_ITEM_EDIT|Editatu %t
HIST_ITEM_MOVE|Mugitu %t
HIST_RES_DEL|Ezabatu %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Ezagurria adierazi behar da.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Ezaugarri orokorrak
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|%t-ren izena eta nortasuna. Bakarra izan behar da.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Zabalera:
WIN_ITEM_HEIGHT|Garaiera:
WIN_ITEM_VISIBLE|Ikusgarritasuna:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Ezker-goian:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Adierazten du gai honen goi-ezkerra Antolakuntzaren zein bazterretara eransten den, birneurriratuz gero.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Eskuin-behean:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Adierazten du gai honen behe-eskuina Antolakuntzaren zein bazterretara eransten den, birneurriratuz gero.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Heutsi X Mailari:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Egia ezarritakoan, etzaneko birneurriketaren jokabidea aldatzen da. Adibidez, hasieran agintearen ezkerreko tartea eskuinekoa baino bi aldiz handiagoa bada, berdina izango da edozein etzaneko birneurriratzetan. Agintearen zabalera aldagaitza da.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Heutsi Y Mailari:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Egia ezarritakoan, zutikako birneurriketaren jokabidea aldatzen da. Adibidez, hasieran agintearen goiko tartea behekoa baino bi aldiz handiagoa bada, berdina izango da edozein zutikako birneurriratzetan. Agintearen garaiera aldagaitza da.
WIN_ITEM_HELP|Laguntza idazkia:
WIN_ITEM_HELP_TIP|'$H' aldaera hedatu egingo da balio honetara sagua uneko agintean dagoenean.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Tresna-oharra:
FILE_INDIR|XML agiriaren agiritegi berdinean
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Bitmapa ezarpenak
WIN_BITMAP_FILE|Agiria*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Erabilitako irudi agiriaren helburua eta izena adierazten ditu.
WIN_BITMAP_OPEN|Ireki...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alfamargoa:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Bitmaparen gardentasun margoa heuskarri hexadezimalean. Zure PNG agiriak gardentasun mozorro bat adierazten badu, ere kontuan hartuko da.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Hautatu...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Frame zenbatekoa:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Ezaugarri hau beharrezkoa da animatutako bitmapak zehazteko; zure animazioak duen frame zenbatekoa da (irudiak). Frame ezberdin guztiak zutika jarritako irudiak bakarrik dira bitmapan.
WIN_BITMAP_FPS|Frame segunduko:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Bitmapa animatuetan bakarrik erabilia; animazioaren frame (irudi) segunduko zenbatekoa da.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Animazioaren ezaugarriak
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Hautatu alfamargoa
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|AzpiBitmapa ezarpenak
WIN_SBMP_BOUNDS|Kokapen eta neurri ezaugarriak
#Font
WIN_FONT_TITLE|Hizki ezarpenak
WIN_FONT_FILE|Agiria*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Erabilitako TrueType edo OpenType hizki-motak dituen agiria.
WIN_FONT_OPEN|Ireki...
WIN_FONT_SIZE|Neurria:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Antolakuntza ezarpenak
WIN_LAYOUT_GENERAL|Ezaugarri orokorrak
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Neurriak
WIN_LAYOUT_WIDTH|Hasierako zabalera*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Antolakuntzaren hasierako zabalera
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Hasierako garaiera*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Antolakuntzaren hasierako garaiera.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Gutxienezko zabalera:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Antolakuntzaren gutxienezko zabalera. Antolakuntza birneurritzerakoan bakarrik erabilia. Balio hau ezartzen bada "-1", hasierako zabalera erabiliko da gutxienezko zabalera bezala.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Gutxieneko garaiera:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Antolakuntzaren gutxienezko garaiera. Antolakuntza birneurritzerakoan bakarrik erabilia. Balio hau ezartzen bada "-1", hasierako garaiera erabiliko da gutxienezko garaiera bezala.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Gehienezko zabalera:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Antolakuntzaren gehienezko zabalera. Antolakuntza birneurritzerakoan bakarrik erabilia. Balio hau ezartzen bada "-1", hasierako zabalera erabiliko da gehienezko zabalera bezala.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Gehienezko garaiera:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Antolakuntzaren gehienezko garaiera. Antolakuntza birneurritzerakoan bakarrik erabilia. Balio hau ezartzen bada "-1", hasierako garaiera erabiliko da gehienezko garaiera bezala.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Leiho ezarpenak
WIN_WINDOW_X_TIP|Leihoaren hasierako hurruntasuna ikusleihoarekiko ezker hertzarekin.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Leihoaren hasierako hurruntasuna ikusleihoarekiko goi hertzarekin.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Adierazten du leihoa agertu behar den VLC abiatzerakoan. VLC-k azalaren leiho kokapena eta ikusgarritasuna gogoratzen dituenez, ezaugarri hau azala lehen aldiz abiarazterakoan bakarrik erabiltzen da.
WIN_WINDOW_DD|Arrastatu eta askatu:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Adierazten du leihoan multimedia agirien arrastatu eta askatu ahalbidetzen den.
WIN_WINDOW_PD|Irakurri askatzean:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Adierazten du arrastatutako agiria zuzenean irakurtzen den (egia) edo lerrokatu bakarrik (faltsua). Ezaugarri honek ez du eraginik arrastatu-askatu "faltsua" ezartzen bada.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Arrastatu eta askatu aukerak
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Aingura ezarpenak
WIN_ANCHOR_POINTS|Puntuak:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Puntuek aingurak jarraitutako Bezier bihurgunea adierazten dute. Ez duzu parametro hau aldatu beharrik nahi duzun guztia ainguratze puntual bat bada.
WIN_ANCHOR_RANGE|Maila:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Eragin eremuaren aingura maila, pixeletan.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Lehentasuna*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Aingura bakoitzak lehentasuna du (lehentasun ezaugarria), eta lehentasun handieneko aingura da irabazlea, honek esanahi du leiho hauek mugitzerakoan ainguratutako beste leiho guztiak ere mugituko direla. Ainguratutako 2 leihoen eragina hausteko, lehentasun txikiena duen leihoa mugitu behar duzu.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Mugak
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Botoi ezarpenak
WIN_BUTTON_UP|Irudi arrunta*:
WIN_BUTTON_OVER|Irudia egonean:
WIN_BUTTON_DOWN|Irudia klikatuta:
WIN_BUTTON_ACTION|Ekintza:
WIN_BUTTON_ATTR|Botoi ezaugarriak
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Hautakutxa ezarpenak
WIN_CHECKBOX_UP|Irudi arrunta*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Irudia egonean:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Irudia klikatuta:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Ekintza:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Baldintza:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Boolean adierazpenak hautakutxaren egoera adierazten du: faltsua -> egoera #1, egia -> egoera #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Hautakutxa egoera
WIN_CHECKBOX_STATE1|Egoera #1 (Baldintza betegabe)
WIN_CHECKBOX_STATE2|Egoera #2 (Baldintza beteta)
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Irudi ezarpenak
WIN_IMAGE_IMAGE|Irudia*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Bitmapa baten ID-a
WIN_IMAGE_RESIZE|Berneurriratze modua:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Irudia birneurriratua denean duen jokabidea adierazten du.
WIN_IMAGE_ACTION|Ekintza:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Klik-bakarrak irudian duen eragina
WIN_IMAGE_ACTION2|Klik-bikoitz ekintza:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Klik-bikoitzak irudian duen eragina
WIN_IMAGE_ATTR|Irudi ezaugarriak
WIN_IMAGE_ART|Ordeztu irudia bilduma azalarekin, eskuragarri dagoenean
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Multzo ezarpenak
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Panel ezarpenak
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Neurriak
WIN_PANEL_WIDTH|Zabalera*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Garaiera*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Irakur-zuhaitz ezarpenak
WIN_PLAYTREE_FONT|Hizki-mota*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Barren irudia:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Bitmaparen ID-a, barren irudi bezala erabilia. Ez bitmapa adierazten denean, barrena brmargoa1 eta brmargoa2 ezaugarriak erabiliz beteko da.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Barren margoa #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Barren margoa #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Hautapen margoa:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Idazki margoa:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Irakurketa idazki margoa:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Irakur-zerrenda osoa:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Adierazten du irakur-zerrendak zuhaitz egitura erabili behar duen edo osoa\"flat\" (zuhaitzaren orriak bakarrik erakusten dira).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Gai ikurra:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ireki agiritegi ikurra:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Itxi agiritegi ikurra:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Editatu Irakur-zerrendaren irriskaria (irriskaribarra)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Irakur-zuhaitz ezaugarriak
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Hautatu...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Hautatu margoa
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Irriskari ezarpenak
WIN_SLIDER_UP|Irudi arrunta*:
WIN_SLIDER_OVER|Irudia egonean:
WIN_SLIDER_DOWN|Irudia klikatuta:
WIN_SLIDER_POINTS|Puntuak*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Lodiera:
WIN_SLIDER_VALUE|Balioa*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Irakur-zuhaitz irriskapena
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Gaitu Barrena
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Editatu...
WIN_SLIDER_ATTR|Irriskari ezaugarriak
WIN_SLIDER_BG|Irriskari barrena
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Irriskari barren ezarpenak
WIN_SBG_WIZARD|Ireki Irriskari Barren Sortzailea...
WIN_SBG_IMAGE|Irudia*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Etzaneko frameak:
WIN_SBG_NBVERT|Zutikako frameak:
WIN_SBG_PADHORIZ|Etzaneko betegarria:
WIN_SBG_PADVERT|Zutikako betegarria:
WIN_SBG_ATTR|Barren ezaugarriak
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Idazki ezarpenak
WIN_TEXT_TEXT|Idazkia*:
WIN_TEXT_FONT|Hizkia:
WIN_TEXT_COLOR|Margoa:
WIN_TEXT_CHOOSE|Hautatu...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Hautatu hizki margoa
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Lerrokatzea:
WIN_TEXT_SCROLLING|Irriskatzen:
WIN_TEXT_ATTR|Idazki ezaugarriak
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Bideo ezarpenak
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Berez-neurritu:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Adierazten du antolakuntza berezgaitasunez birneurriratu behar den irakurritako bideoaren neurriarekin egokitzeko
WIN_VIDEO_ATTR|Bideo Ezaugarriak
\ No newline at end of file
#Available languages
#language code|Human-readable name|language file
#language code|Human-readable name|language file
eu|Basque - Euskara|eu.txt
ca|Catalan (Incomplete) - Català|ca.txt
zh-tw|Chinese (Taiwanese Mandarin) - 國語|zh-tw.txt
cz|Czech - Čeština|cz.txt
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment