Commit 77365326 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

Added Estonian translation by Olav Mägi

parent e15f25bb
......@@ -129,7 +129,7 @@ Furthermore you can ask questions in the VideoLAN forum at
-----------------------------------------------------------
Copyright:
-----------------------------------------------------------
(c)2007-2010 Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@gmail.com)
(c)2007-2011 Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@gmail.com)
See LICENSE.TXT for further details
-----------------------------------------------------------
Special thanks to:
......@@ -138,7 +138,8 @@ Xènia Albà for the Catalan translation
Joseph S. for the Spanish translation
"Alex64" and Jean-Baptiste Kempf for the French translation
"Airplanez" for the Korean translation
Myckel Habets for the Dutch translation
Myckel Habets for the Dutch translation
Olav Mägi for the Estonian translation
Michał Trzebiatowski for the Polish translation
Sidney Doria for the Brasilian Portuguese translation
Andrey Wolk for the Russian translation
......
#Estonian language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Olav Mägi
#General strings
CHOICE_YES|Jah
CHOICE_NO|Ei
CHOICE_CANCEL|Loobu
BUTTON_OK|OK
BUTTON_CANCEL|Loobu
BUTTON_HELP|Abi
#Item names
THEME|Teema
FONT|Font
BITMAP|Pispilt
SUBBITMAP|Alampisipilt
WINDOW|Aken
LAYOUT|Välimus
ANCHOR|Kinnitus
BUTTON|Nupp
CHECKBOX|Märkekast
GROUP|Grupp
IMAGE|Pilt
PANEL|Paneel
PLAYTREE|Playtree
RADIALSLIDER|Radiaalne liugur
SLIDER|Liugur
SLIDERBG|Liuguri tagaplaan
TEXT|Tekst
VIDEO|Video
UNNAMED|Nimetu %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Fail
MENU_FILE_MN|F
MENU_FILE_NEW|Uus
MENU_FILE_NEW_MN|U
MENU_FILE_OPEN|Ava...
MENU_FILE_OPEN_MN|A
MENU_FILE_SAVE|Salvesta
MENU_FILE_SAVE_MN|S
MENU_FILE_TEST|Testi rüüd VLC-s
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|Ekspordi VLT failina...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Salvesta praegune pilt eelvaatena...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Välju
MENU_FILE_EXIT_MN|x
MENU_EDIT|Muuda
MENU_EDIT_MN|E
MENU_EDIT_UNDO|Võta tagasi
MENU_EDIT_UNDO_MN|U
MENU_EDIT_REDO|Võta edasi
MENU_EDIT_REDO_MN|R
MENU_EDIT_THEME|Rüü seaded
MENU_EDIT_THEME_MN|S
MENU_EDIT_VARS|Globaalsed muutujad
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Atribuudid
MENU_EDIT_PREFS_MN|A
MENU_EDIT_UP|Liiguta valitud kirjet ülespoole
MENU_EDIT_DOWN|Liiguta valitud kirjet allapoole
MENU_EDIT_LEFT|Liiguta valitud kirjet vasakule
MENU_EDIT_RIGHT|Liiguta valitud kirjet paremale
MENU_HELP|Abi
MENU_HELP_MN|A
MENU_HELP_DOC|Veebiabi
MENU_HELP_DOC_MN|V
MENU_HELP_ABOUT|Info
MENU_HELP_ABOUT_MN|I
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Ava rüü...
TOOLBAR_SAVE|Salvesta rüü kohandamised
TOOLBAR_UNDO|Võta tagasi
TOOLBAR_REDO|Võta edasi
TOOLBAR_MOVE|Kirje liigutamise tööriist
TOOLBAR_PATH|Liuguri muutmise tööriist
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Allikad
WIN_RES_ADD_BMP|Lisa uus pisipilt või alampisipilt
WIN_RES_ADD_FONT|Lisa uus font
WIN_RES_COPY|Loo valitud allikast
WIN_RES_EDIT|Muuda valitud allikat
WIN_RES_DELETE|Kustuta valitud allikat
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Lisa pispipilt/e
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|Lisa alampisipilt
WIN_RES_BITMAPS|Pispildid
WIN_RES_FONTS|Fondid
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Aknad
WIN_WIN_ADD|Lisa uus aken
WIN_WIN_ADD_LAY|Lisa valitud aknale uus välimus
WIN_WIN_MOVE_UP|Liiguta valitud välimust hierarhiliselt ülespoole (viimane välimus on tavavälimus akna jaoks)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Liiguta valitud välimust hierarhiliselt allapoole (viimane välimus on tavavälimus akna jaoks)
WIN_WIN_COPY|Loo valitud aknast või välimusest kopeering
WIN_WIN_EDIT|Muuda valitud akent või välimust
WIN_WIN_DELETE|Kustuta valitud aken või välimus
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Kirjed
WIN_ITEMS_ADD|Lisa uus kirje
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Liiguta valitud kirjet hierarhiliselt ülespoole
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Liiguta valitud kirjet hierarhiliselt allapoole
WIN_ITEMS_COPY|Loo valitud kirjest kopeering
WIN_ITEMS_EDIT|Muuda valitud kirjet
WIN_ITEMS_DELETE|Kustuta valitud kirje
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Lisa valitud paneeli
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|Tere tulemast VLC Rüü Muutjasse
WELCOME_MSG|Mida te sooviksite teha?
WELCOME_NEW|Luua uut rüüd
WELCOME_OPEN|Avada olemasolevat rüüd
WELCOME_QUIT|Väljuda
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Atribuudid
WIN_PREFS_UPDATE_L|Võimalda auto-uuendus:
WIN_PREFS_LANG_L|Keel:
WIN_PREFS_LAF_L|Programmi välimus:
WIN_PREFS_TBAR_L|Näita tööriistariba:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Mõned seaded jõustavad ainult peale programmi taaskäivitumist.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|Muuda alampisipilti
ZOOM_FACTOR|Suurendustegur:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Globaalsed muutujad
WIN_VARS_NOTE|<html>Need muutujad ainult mõjutavad eelvaadet.<br>Nad stimuleerivad VLC olekut.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Liuguri asukoht
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Rüü seaded
WIN_THEME_NAME|Nimi:
WIN_THEME_AUTHOR|Autor:
WIN_THEME_EMAIL|Autori e-post:
WIN_THEME_WEB|Autori veebilehekülg:
WIN_THEME_MAGNET|Magnet:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Kui ekraani ääre ja akna kauguse vahemaa on väiksem kui see väärtus siis aken jääb
WIN_THEME_ALPHA|Läbipaistvus:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Määrab akende alpha läbipaistvuse. Väärtus peab olema 1 (peaaegu täielik läbipaistvus) ja 255 (täielik läbipaistvus)vahel. Väikseid väärtusi peaks vältima.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Läbiüaistvus liigutamise ajal:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Määrab akende alpha läbipaistvuse nende liigutamise ajaks.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Teema informatsioon
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Teema atribuudid
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Muuda tegevuste arvu
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Tegevused
ACTIONS_DIALOGS|Näita dialoogi
ACTIONS_PLAYLIST|Esitusloend
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Rüü
ACTIONS_VLC_PLAY|Esita
ACTIONS_VLC_PAUSE|Pausi
ACTIONS_VLC_STOP|Peata
ACTIONS_VLC_FASTER|Esita kiiremini
ACTIONS_VLC_SLOWER|Esita aeglasemini
ACTIONS_VLC_NEXTFRAME|Esita järgmist kaadrit
ACTIONS_VLC_MUTE|Lülita heli välja
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Suurenda helitugevust
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Vähenda helitugevust
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Mine täisekraani olekusse
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Tee kuvatõmmis
ACTIONS_VLC_TOGGLERECORD|Alusta salvestamist
ACTIONS_VLC_ONTOP|Määra alati pealmiseks
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|Minimiseeri VLC
ACTIONS_VLC_QUIT|Välju VLC-st
ACTIONS_EQ_ENABLE|Luba ekvalaiser
ACTIONS_EQ_DISABLE|Keela ekvalaiser
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Muuda rüüd
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Ava fail (lihtne)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Ava fail (laiendatud)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Ava kataloog
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Ava ketas
ACTIONS_DIALOGS_NET|Ava internetilink
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|Teadete logi
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Atribuudid
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Faili informatsioon
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Mitterüütatud esitusloend
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Striimimise võlur
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Täielik hüpikakna menüü
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Audio seadete hüpikakna menüü
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Video seadete hüpikakna menüü
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Mitmekülgsete seadete hüpikakna menüü
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Lisa uus kirje
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Eemalda valitud kirje
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Esita järgmist kirjet
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Esita eelmist kirjet
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Esita suvalises/normaalses järjekorras
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Korda esitusloendit/esita seda kord
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Luba/keela praeguse kirje muutmist
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Sorteeri tähestikulises järjekorras
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Lae failist
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Salvesta faili
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Järgmine pealkiri
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Eelmine pealkiri
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Järgmine peatükk
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Eelmine peatükk
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Põhimenüü
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Näita akent
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Peida aken
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Suurenda akent
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Ära suurenda akent
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Muuda akna välimust
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Ära tee midagi.
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Näita dialoogi, et laadida uut rüüd.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Näita lihtsat "Ava fail" dialoogi.
ACTION_DESC_FILE|Näita laiendatud "Ava fail" dialoogi.
ACTION_DESC_DIRECTORY|Näita "Ava kataloog" dialoogi.
ACTION_DESC_DISC|Näita "Ava ketas" dialoogi.
ACTION_DESC_NET|Näita "Ava interneti striim" dialoogi.
ACTION_DESC_MSG|Näita teadete logi dialoogi.
ACTION_DESC_PREFS|Näita atribuutide dialoogi.
ACTION_DESC_FILEINFO|Näita faili informatsiooni dialoogi.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Näita tavalist (mitterüütatud) esitusloendi akent.
ACTION_DESC_WIZARD|Näita "Striimimise võlur" dialoogi.
ACTION_DESC_POPUP|Näita täielikku hüpikakna menüüd.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Näita audio seadete hüpikakna menüüd.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Näita video seadete hüpikakna menüüd.
ACTION_DESC_MISCPU|Näita hüpikakna menüüd, mis sisaldab taasesituse juhtnuppe ja põhilisi valikuid.
ACTION_DESC_EQENABLE|Luba audio ekvalaiseri filter.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Keela audio ekvalaiseri filter.
ACTION_DESC_PLAY|Esita praegust esitusloendi kirjet.
ACTION_DESC_PAUSE|Pausi taasesitus.
ACTION_DESC_STOP|Peata taasesitus.
ACTION_DESC_FASTER|Esita kiiremini.
ACTION_DESC_SLOWER|Esita aeglasemini.
ACTION_DESC_NEXTFRAME|Arendab taasesitust ühe fraami võrra (fraam fraami järel taasesitus).
ACTION_DESC_MUTE|Lülita sisse audio hääletuks.
ACTION_DESC_VOLUP|Suurenda helitugevust.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Vähenda helituhevust.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Mine täisekraani olekusse.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Tee videost kuvatõmmis.
ACTION_DESC_TOGGLERECORD|Lülitab sisse taasesituse salvestamise.
ACTION_DESC_ONTOP|Lülita sisse "alati pealmine" olek.
ACTION_DESC_MIN|Minimiseeri VLC.
ACTION_DESC_QUIT|Välju VLC-st.
ACTION_PL_ADD|Lisa uus kirje esitusloendisse.
ACTION_PL_DEL|Eemalda valitud kirjed esitusloendist.
ACTION_PL_NEXT|Esita järgmine kirje esitusloendist.
ACTION_PL_PREV|Esita eelmine kirje esitusloendist.
ACTION_PL_SORT|Sorteeri esitusloendist tähestikulises järjekorras.
ACTION_PL_LOAD|Lae välimine esitusloendi fail.
ACTION_PL_SAVE|Salvesta praegune esitusloend faili.
ACTION_DVD_NEXTT|Mine järgmisesse pealkirja DVD-l.
ACTION_DVD_PREVT|Mine eelmisesse pealkirja DVD-l.
ACTION_DVD_NEXTC|Mine järgmisesse DVD peatükki.
ACTION_DVD_PREVC|Mine eelmisesse DVD peatükki.
ACTION_DVD_MENU|Mine DVD peamenüüsse.
#%s = Selector with ACTION_ACTIVATE and ACTION_DEACTIVE as choices
#%i = Window ID textfield
#%l = Layout ID textfield
ACTION_ACTIVATE|Aktiveeri
ACTION_DEACTIVATE|Keela
ACTION_RANDOM|%s , et kirjed esitusloendis esitatakse suvaliselt.
ACTION_LOOP|%s , et esitusloendit korratakse, kui see on lõpuni esitatud.
ACTION_REPEAT|%s , et praegust kirjet korratakse peale selle lõpule jõudmist.
ACTION_SHOW|Näita akent koos %i ID-ga
ACTION_HIDE|Peida aken koos %i ID-ga
ACTION_MAXIMIZE|Suurenda akent koos %i ID-ga
ACTION_UNMAXIMIZE|Ära suurenda akent koos %i ID-ga
ACTION_LAYOUT|Määra akna välimus koos %i ID-ga %l´ks
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Liuguri tagaplaani genereerija
SBGGEN_PREV|< Eelmine
SBGGEN_NEXT|Järgmine >
SBGGEN_CANCEL|Loobu
SBGGEN_FINISH|Lõpeta
SBGGEN_DESCR|Tere tulemast liuguri tagaplaani genereerijasse. See aitab sul luua puhta luguri oma piltidest vaid mõne sammuga.
SBGGEN_FIRST|Esimese sammuna, palun vali, kas liugur liigub vasakult paremale või alt ülesse ning kui suur tagaplaan peaks olema.
SBGGEN_WIDTH|Laius:
SBGGEN_HEIGHT|Kõrgus:
SBGGEN_LEFT_M|Vasak äär:
SBGGEN_RIGHT_M|Parem äär:
SBGGEN_TOP_M|Ülemine äär:
SBGGEN_BTM_M|Alumine äär:
SBGGEN_SECOND|Järgmisena sa pead valima õiged pildifailid, mis on ühendatud sinu liuguri erinevate osadega.
SBGGEN_NOTE|Pane tähele, et ikoonid on ainult näidised, mis kujutavad erinevate osade kujutust. Nad pole piltide eelvaated, mida kasutatakse tagaplaani loomisel.
SBGGEN_IMAGE|Pildifail:
SBGGEN_OPEN|Ava...
SBGGEN_RESIZE|Taassuurenda käitumist:
SBGGEN_TILE|Plaat
SBGGEN_STRETCH|Venitus
SBGGEN_BG|Tagaplaan
SBGGEN_OVERLAY|Aplikatsiooni pilt
SBGGEN_LEFT_E|Vasak äär
SBGGEN_RIGHT_E|Parem äär
SBGGEN_TOP_E|Ülemine äär
SBGGEN_BTM_E|Alumine äär
SBGGEN_MIDDLE|Keskmine osa
SBGGEN_PROGRESS|Tagaplaani loomine...
#Message dialogues
#%v - version
ABOUT_TITLE|Info VLC Rüü Muutja %v kohta
#%y - current year
#%w - website
ABOUT_MSG|<html><h3>Autoriõigus 2007-%y VideoLAN´i Tiim</h3>Väljastatud GPL 2+ lepingu alusel<br><br><b>Põhiline programmeerija:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Veebisait:</b> %w<br><br><b>Tänud:</b><br>Timothy Gerard Endres registriga ühendumise ja TAR toetuse eest (Avalik domeen)<br>Tango! Töölaua Projekt (http://tango.freedesktop.org) mõnede ikoonide jaoks (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) ja Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) for the Boolean Expression Evaluator and Bezier code (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|VLT faili importimine
#%f - name of the folder
VLT_EX_MSG|VLT fail pakitakse lahti alamkausta, mille nimi on "%f".\nTahad jätkata?
VLT_EX_YES|Jah, paki lahti
VLT_EX_NO|Ei, loobu
VLT_EX_PROGRESS|VLT faili lahtipakkimine...
XML_PARSING_PROGRESS|XML´i parsimine...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|*.png (Kaasaskantav võrgugraafika) XML failide kataloogi sees
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|*.otf/*.ttf (Avatud & True tüüpi fondid) XML failide kataloogi sees
DUPLICATE_MSG|Palun sisesta kordusobjektidele ümbernimetamisstruktuur.\n%oldid% asendatakse vana ID objektiga.
DEL_CONFIRM_TITLE|Kustutamise kinnitus
DEL_CONFIRM_MSG|Kas te tõesti tahate kustutada "%n" ?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Sinu muudatusi ei salvestatud
EXIT_CONFIRM_MSG|Kas te sooviksite salvestada oma rüüd enne väljumist?
UPDATE_TITLE|Leiti uuendus
UPDATE_MSG|Rüü muutjale on saadaval uuendus.\nSinu versioon: %v\nUusim versioon: %c\nKas te tahaksite uuendada Rüü muutjat praegu?
VLT_PROGRESS|VLT faili loomine...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT fail on edukalt loodud.
VLT_SUCCESS_TITLE|Loodi VLT fail
DOWNLOAD_PROGRESS|Alllaadimine...
CONNECT_PROGRESS|Ühendumine...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Lõpetati uuendamine
UPDATE_SUCCESS_MSG|Uuendus on edukalt allalaetud ja paigaldatud.\nVLC Rüü muutja taaskäivitub nüüd
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Faili avamisel ilmnev viga
ERROR_FILENEXIST_MSG|"%f" faili pole olemas ning sellepärast seda ei saa avada!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|VLT faili ei suudetud lahti pakkida
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT faili ei suudetud lahti pakkida!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|Ei suudetud leida theme.xml faili
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Ei suudetud leida "theme.xml" faili VLT faili lahtipakitud sisu seast.\nProovi seda avada käsitsi.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Viga
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC meediaesitajat ei suudetud käivitada
ERROR_BROWSE_TITLE|Ei suudetud käivitada brauserit
ERROR_BROWSE_MSG|Brauserit ei suudetud käivitada.\nPalun mine järgnevasse URL-i ise:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|Ei suudetud lisada alampisipilti
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Mitte ühtegi vanemat pisipilti pole valitud!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Valitud vahend pole pisipilt!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Ei suudetud kustutada vahendit
ERROR_RES_DEL_INUSE|Vahend on hetkel kasutuses ning sellepärast ei saa seda hetkel kustutada.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Ei suudetud lisada välimust
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Vanemat akent ei valitud!
ERROR_UPDATE_TITLE|Uuendamise ajal tekkis viga!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Pildi salvestamisel tekkinud viga
ERROR_SAVEPNG_MSG|Ei suudetud salvestada pilti.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Viga ilmnes uue rüü faili loomise ajal!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Uut rüü faili ei suudetud luua.
ERROR_HEADER_INVALID|Tundub, et fail pole korrektne VLC teema!\nVigane pealkiri:
ERROR_SKIN_INVALID|Valitud fail ei kuulu korrektse VLC rüü faili hulka!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|See teema versioon valitud rüüs pole veel toetatud!
ERROR_SAVE_TITLE|Rüü faili salvestamise ajal ilmnenud viga!
ERROR_SAVE_MSG|Rüü faili ei suudetud salvestada.
ERROR_ALPHA_TITLE|Läbipaistvuse väärtus pole õige
ERROR_ALPHA_MSG|Palun sisesta õige väärtus! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Ei suudetud laadida keskmist pilti!\nVähemalt liuguri keskmist osa on vaja liuguri tagaplaani loomisel.
ERROR_VLT_TITLE|VLT faili ei suudetud luua
ERROR_VLT_MSG|VLT faili ei suudetud luua!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|ID pole õige
ERROR_ID_INVALID_MSG|Palun sisesta õige ID!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|ID "%i" on juba olemas.\nPalun vali teistsugune.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Laius pole õige
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Palun sisesta õige laius!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Kõrgus pole õige
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Palun sisesta õige kõrgus!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Fail pole õige
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Palun vali õige fail!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Antud pisipildi faili ei suudetud laadida!\nPalun vali teine.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Vigane päisete number
ERROR_NBFRAMES_MSG|Päisete number ei tohi olla ühest väiksem
ERROR_OTF_TITLE|OTF pole toetatav
ERROR_OTF_MSG|Sa oled valinud OpenType fondi, VLC kuvab seda õigesti aga Rüü Muutja ei saa seda kuvada.\nSa näed teist fonti eelvaates.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Vale suurus
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Palun sisesta õige suurus.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Dimensioonid pole õiged
ERROR_OUTSIDE_MSG|Täpsustatud dimensioonid on väljaspool vana pisipilti!
ERROR_BITMAP_NEXIST|%i pisipilti pole olemas.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Pilt pole õige!
ERROR_BITMAP_LOAD|Pildifaili %i pisipildi jaoks ei suudetud laadida.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Piltide laadimise ajal tekkis viga
ERROR_NOSTATE|Palun andke teada olekust!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Olek pole õige
ERROR_FONT_NEXIST| %i fonti pole olemas.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Font pole õige!
ERROR_POINTS_INVALID|Palun sisesta õige bezier´i punktid!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Punktis pole õiged!
ERROR_RADIALSLIDER|Radiaalsed liuguris pole veel toetatavad VLC Rüü Muutja poolt.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Pole toetatud
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Nimetu teema
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Tundmatu autor
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Tundmatu
#History
HIST_ITEM_ADD|Lisa %t
HIST_ITEM_DEL|Kustuta %t
HIST_ITEM_EDIT|Muuda %t
HIST_ITEM_MOVE|Liiguta %t
HIST_RES_DEL|Kustuta %t "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* Omadus peab olema täpsustatud.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Põhilised omadused
WIN_ITEM_ID|ID*:
WIN_ITEM_ID_TIP|%t nimi ja identiteed. Peab olema unikaalne.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Laius:
WIN_ITEM_HEIGHT|Kõrgus:
WIN_ITEM_VISIBLE|Läbipaistvus:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Vasakultüleval:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Näitab, mis nurka see oleval vasakul olev kirje viitab, taassuurustamise puhul.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Allparemal:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Näitab, mis nurka see oleval all paremal olev kirje viitab, taassuurustamise puhul.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|Hoia X raadius:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|Kui lubatud siis horisontaalse taassuurustamise käitumist muudetakse.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Hoia Y raadius:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|Kui lubatud siis vertikaalse taassuurustamise käitumist muudetakse.
WIN_ITEM_HELP|Abitekst:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Muutujat '$H' laiendatakse selle väärtuseni, kui hiirega praeguse kontrolli pealt üle liigutada.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|Spikker:
FILE_INDIR|samas kaustas, kus asub XML fail
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Pisipildi seaded
WIN_BITMAP_FILE|Fail*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Näitab kasutatud pildifaili asukohta ja nime.
WIN_BITMAP_OPEN|Ava...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alphavärv:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Läbipaistvuse värv kuueteistkümnendsüsteemi formaadis. Kui sinu PNG fail täpsustab läbipaistvuse maski siis viiakse see kontole.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Vali...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Fraamide koguarv:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Seda tunnust vajatakse animeeritud pisipiltide defineerimiseks; see on fraamide koguarv (pildid), mis sisaldub sinu animatsioonis. Kõik erinevad raamid on pildid, mis asuvad vertikaalselt pispildis.
WIN_BITMAP_FPS|Raame sekundi kohta:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Ainult kasutatakse animeeritud pisipiltide puhul; see on animatsiooni raamide koguarv (pildid) sekundi kohta.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Animatsiooni atribuudid
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Vali alphavärv
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|Alampisipildi seaded
WIN_SBMP_BOUNDS|Omaduste asukoht ja mõõde
#Font
WIN_FONT_TITLE|Fondi seaded
WIN_FONT_FILE|Fail*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Fail, mis sisaldab kasutatud TrueType või OpenType fonti.
WIN_FONT_OPEN|Ava...
WIN_FONT_SIZE|Suurus:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Välimuse seaded
WIN_LAYOUT_GENERAL|Põhilised omadused
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Mõõtmed
WIN_LAYOUT_WIDTH|Esialgne laius*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Välimuse esialgne välimus.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Esialgne kõrgus*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Välimue esialgne kõrgus.
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|Väikseim laius:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Välimuse väikseim laius. Ainult kasutatakse, kui välimust taassuurustatakse. Kui selle väärtus on "-1" siis esialgset laiust kasutatakse väikseima laiusena.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|Väikseim kõrgus:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Välimuse väikseim kõrgus. Ainult kasutatakse, kui välimust taassuurustatakse. Kui selle väärtus on "-1" siis esialgset kõrgust kasutatakse väikseima kõrgusena.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|Suurim laius:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Välimuse suurim laius. Ainult kasutatakse, kui välimust taassuurustatakse. Kui selle väärtus on "-1" siis esialgset laiust kasutatakse suurima laiusena.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|Suurim kõrgus:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Välimuse suurim kõrgus. Ainult kasutatakse, kui välimust taassuurustatakse. Kui selle väärtus on "-1" siis esialgset kõrgust kasutatakse suurima kõrgusena.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Akna seaded
WIN_WINDOW_X_TIP|Vasakul olevas ekraanis asuva ekraani ja akna esialgne vahemaa.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Üleval ekraani ääres asuva ekraani ja akna esialgne vahemaa.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|Osutab, kas akent peaks kuvama peale VLC käivitamist. Alates sellest, kui VLC mäletab rüü asukohta ja läbipaistvust, seda atribuuti kasutatakse ainult siis, kui seda rüüd käivitatakse esimesel korral.
WIN_WINDOW_DD|Lohista ja aseta:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Näitab, kas meediafailide asetamine ja lohistamine on lubatud sellel aknal.
WIN_WINDOW_PD|Esita peale asetamist:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Näitab, kas asetatud faili esitatakse otsekohe (võib) või pannakse ainult järjekorda (keelatud). Sellel atribuudil pole üldse funktsiooni, kui lohistaaseta on määratud "keelatud".
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Lohista ja aseta valikud
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Ankuri seaded
WIN_ANCHOR_POINTS|Punktid:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Punktid, mis määravad Bezierikurvi peale ankrut.
WIN_ANCHOR_RANGE|Valik:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Ankuri efekti valik, pikslites.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Prioriteet*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Igal ankrul on prioriteet (prioriteedi atribuudid) ja ankur, millel on suurim prioriteet on võitja.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Piirid
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Nupu seaded
WIN_BUTTON_UP|Normaalne pilt*:
WIN_BUTTON_OVER|Pilt, kui hiirega sellest üle viia:
WIN_BUTTON_DOWN|Pilt, kui hiirega selle peal klikkida:
WIN_BUTTON_ACTION|Tegevus:
WIN_BUTTON_ATTR|Nupu atribuudid
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|Märkekasru seaded
WIN_CHECKBOX_UP|Normaalne pilt*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Pilt, kui hiirega sellest üle viia:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Pilt, kui hiirega selle peal klikkida:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Tegevus:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Tingimus:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|Tõeväärtuse väljend, mis täpsustab märkekasti olekut: keelatud -> olek #1, lubatud -> olek #2
WIN_CHECKBOX_STATE|Märkekasti olek
WIN_CHECKBOX_STATE1|Olek #1 (Olek pole täielik):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Olek #2 (Olek on täielik):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Pildi seaded
WIN_IMAGE_IMAGE|Pilt*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Pisipildi ID
WIN_IMAGE_RESIZE|Taasuurustamise olek:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Täpsusta pildi käitumist, kui seda taassuurustatakse.
WIN_IMAGE_ACTION|Tegevus:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Tegevus käivitatakse pildi peal klikkamisega.
WIN_IMAGE_ACTION2|Topeltklõpsu tegevus:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Tegevus käivitatakse, kui tehakse topeltklõps pildi peal.
WIN_IMAGE_ATTR|Pildi atribuudid
WIN_IMAGE_ART|Asenda pilt kaanekujundusega, kui saadaval
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Grupi seaded
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Paneeli seaded
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Mõõdud
WIN_PANEL_WIDTH|Laius*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Kõrgus*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Mängupuu seaded
WIN_PLAYTREE_FONT|Font*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Tagaplaani pildid:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Pisipildi ID, kasutatakse tagaplaani pildiga. Kui pisipilti pole täpsustatud, tagaplaani täiustatakse kasutades bgcolor1 ja bgcolor2 atribuute.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Tagaplaani värv #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Tagaplaani värv #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Valiku värv:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Tekstivärv:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Tekstivärvide mängimine:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Tasane esitusloend:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Määrab, kas esitusloendit kuvatakse puu struktuurina või tasasena (ainult näita puu lehti).
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Kirje ikoon:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Ava kausta ikoon:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Suletud kausta ikoon:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Muuda esitusloendi liugurit (kerimisriba)
WIN_PLAYTREE_ATTR|Mängupuu atribuudid
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Vali...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Vali värv
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Liuguri seaded
WIN_SLIDER_UP|Normaalne pilt*:
WIN_SLIDER_OVER|Pilt, kui hiirega sellest üle viia:
WIN_SLIDER_DOWN|Pilt, kui hiirega selle peal klikkida:
WIN_SLIDER_POINTS|Punkte*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Kitsus:
WIN_SLIDER_VALUE|Väärtus*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Mängupuu kerimine
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Võimalda tagataust
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Muuda...
WIN_SLIDER_ATTR|Liuguri atribuudid
WIN_SLIDER_BG|Liuguri tagaplaanid
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Liuguri tausta seaded
WIN_SBG_WIZARD|Ava liuguri tausta generaator...
WIN_SBG_IMAGE|Pilt*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Horisontaalsed raamid:
WIN_SBG_NBVERT|Vertikaalsed raamid:
WIN_SBG_PADHORIZ|Horisontaalne täitematerjal:
WIN_SBG_PADVERT|Vertikaalne täitematerjal:
WIN_SBG_ATTR|Tausta atribuudid
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Teksti seaded
WIN_TEXT_TEXT|Tekst*:
WIN_TEXT_FONT|Font:
WIN_TEXT_COLOR|Värv:
WIN_TEXT_CHOOSE|Vali...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Vali teksti värv
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Joondumine:
WIN_TEXT_SCROLLING|Kerimine:
WIN_TEXT_ATTR|Teksti atribuudid
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Video seaded
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Autotaassuurustamine:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Määrab, kas välimust peaks automaatselt taassuurustama, et mahtuda esitatava video mõõdetesse.
WIN_VIDEO_ATTR|Video atribuudid
\ No newline at end of file
......@@ -4,7 +4,8 @@ ca|Catalan (Incomplete) - Català|ca.txt
zh-tw|Chinese (Taiwanese Mandarin) - 國語|zh-tw.txt
cz|Czech - Čeština|cz.txt
nl|Dutch - Nederlands|nl.txt
en|English|en.txt
en|English|en.txt
et|Estonian - Eesti keel|et.txt
fr|French - Français|fr.txt
de|German - Deutsch|de.txt
it|Italian - Italiano|it.txt
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment