Commit 68c33505 authored by Daniel Dreibrodt's avatar Daniel Dreibrodt

add turkish translation by Kaya Zeren

parent 13591260
......@@ -12,6 +12,7 @@ Changelog:
- Bugfix: Paths to resource files could contain \
and thus break your skin on Linux
- several other small bugfixes
- more languages
0.8.5 - Various bugfixes and technical improvements
- A toolbar was added
......@@ -140,6 +141,7 @@ Andrey Wolk for the Russian translation
Ђорђе Васиљевић for the Serbian translation
Marián Hikaník for the Slovak translation
Daniel Nylander for the Swedish translation
Kaya Zeren for the Turkish translation
-----------------------------------------------------------
Further credits:
-----------------------------------------------------------
......
#Available languages
#language code|Human-readable name|language file
en|English|en.txt
ca|Catalan (Incomplete)|ca.txt
nl|Dutch|nl.txt
en|English|en.txt
fr|French|fr.txt
de|German|de.txt
fr|French (Incomplete)|fr.txt
ko|Korean|ko.txt
pl|Polish|pl.txt
pt-br|Portuguese (Brasil)|pt-br.txt
......@@ -12,5 +12,6 @@ ru|Russian (Incomplete)|ru.txt
sr|Serbian (Latin)|sr.lat.txt
sr-cyr|Serbian (Cyrillic)|sr.cyr.txt
sk|Slovak|sk.txt
tr|Turkish|tr.txt
es|Spanish|es.txt
sv|Swedish (Incomplete)|sv.txt
\ No newline at end of file
#Turkish language file for VLC Skin Editor
#Author/s: Kaya Zeren
#General strings
CHOICE_YES|Evet
CHOICE_NO|Hayır
CHOICE_CANCEL|İptal
BUTTON_OK|Tamam
BUTTON_CANCEL|İptal
BUTTON_HELP|Yardım
#Item names
THEME|Tema
FONT|Yazı Tipi
BITMAP|Bitmap
SUBBITMAP|SubBitmap
WINDOW|Pencere
LAYOUT|Yerleşim
ANCHOR|Çapa
BUTTON|Düğme
CHECKBOX|Checkbox
GROUP|Grup
IMAGE|Resim
PANEL|Panel
PLAYTREE|Oyun ağacı
RADIALSLIDER|Radyal kaydırıcı
SLIDER|Kaydırıcı
SLIDERBG|KaydırıcıArtAlanı
TEXT|Metin
VIDEO|Görüntü
UNNAMED|Adsız %t #%i
#The Menu bar and its entries
#The access key for a menu entry is defined by the MN (for Mnemonic) value
MENU_FILE|Dosya
MENU_FILE_MN|D
MENU_FILE_NEW|Yeni
MENU_FILE_NEW_MN|Y
MENU_FILE_OPEN|Aç...
MENU_FILE_OPEN_MN|A
MENU_FILE_SAVE|Kaydet
MENU_FILE_SAVE_MN|K
MENU_FILE_TEST|Temayı VLC ile sına
MENU_FILE_TEST_MN|T
MENU_FILE_VLT|VLT olarak ver...
MENU_FILE_VLT_MN|V
MENU_FILE_PNG|Ön izlemeyi resim olarak kaydet...
MENU_FILE_PNG_MN|p
MENU_FILE_EXIT|Çıkış
MENU_FILE_EXIT_MN|k
MENU_EDIT|Düzelt
MENU_EDIT_MN|D
MENU_EDIT_UNDO|Geri Al
MENU_EDIT_UNDO_MN|G
MENU_EDIT_REDO|Yinele
MENU_EDIT_REDO_MN|Y
MENU_EDIT_THEME|Tema ayarları
MENU_EDIT_THEME_MN|T
MENU_EDIT_VARS|Genel değişkenler
MENU_EDIT_VARS_MN|G
MENU_EDIT_PREFS|Seçenekler
MENU_EDIT_PREFS_MN|S
MENU_EDIT_UP|Seçili ögeyi yukarı kaydır
MENU_EDIT_DOWN|Seçili ögeyi aşağı kaydır
MENU_EDIT_LEFT|Seçili ögeyi sola kaydır
MENU_EDIT_RIGHT|Seçili ögeyi sağa kaydır
MENU_HELP|Yardım
MENU_HELP_MN|Y
MENU_HELP_DOC|Çevrim içi yardım
MENU_HELP_DOC_MN|O
MENU_HELP_ABOUT|Hakkında
MENU_HELP_ABOUT_MN|H
#The toolbar
TOOLBAR_OPEN|Bir tema aç...
TOOLBAR_SAVE|Tema değişikliklerini kaydet
TOOLBAR_UNDO|Geri al
TOOLBAR_REDO|Yinele
TOOLBAR_MOVE|Öge kaydırma aracı
TOOLBAR_PATH|Kaydırıcı düzenleme aracı
#Resource Window
WIN_RES_TITLE|Kaynaklar
WIN_RES_ADD_BMP|Yeni bir Bitmap ya da SubBitmap ekle
WIN_RES_ADD_FONT|Yeni bir yazı tipi ekle
WIN_RES_COPY|Seçili kaynağın kopyasını oluştur
WIN_RES_EDIT|Seçili kaynağı düzenle
WIN_RES_DELETE|Seçili kaynağı sil
WIN_RES_PU_ADD_BMP|Bitmap ekle
WIN_RES_PU_ADD_SBMP|SubBitmap ekle
WIN_RES_BITMAPS|Bitmap dosyaları
WIN_RES_FONTS|Yazı tipleri
#Windows window
WIN_WIN_TITLE|Pencereler
WIN_WIN_ADD|Yeni pencere ekle
WIN_WIN_ADD_LAY|Seçili pencereye yeni katman ekle
WIN_WIN_MOVE_UP|Seçili katmanı sıralamada öne al (penceredeki son katman varsayılan katmandır)
WIN_WIN_MOVE_DOWN|Seçili katmanı sıralamada arkaya al (penceredeki son katman varsayılan katmandır)
WIN_WIN_COPY|Seçili pencere ya da katmanın bir kopyasını oluştur
WIN_WIN_EDIT|Seçili pencere ya da katmanı düzenle
WIN_WIN_DELETE|Seçili pencere ya da katmanı sil
#Items window
WIN_ITEMS_TITLE|Ögeler
WIN_ITEMS_ADD|Yeni öge ekle
WIN_ITEMS_MOVE_UP|Seçili ögeyi sıralamada öne al
WIN_ITEMS_MOVE_DOWN|Seçili ögeyi sıralamada arkaya al
WIN_ITEMS_COPY|Seçili ögenin kopyasını oluştur
WIN_ITEMS_EDIT|Seçili ögeyi düzenle
WIN_ITEMS_DELETE|Seçili ögeyi sil
WIN_ITEMS_PU_PANEL_ADD|Seçili panele ekle
#Welcome dialog
WELCOME_TITLE|VLC Tema Düzenleyicisine Hoş Geldiniz
WELCOME_MSG|Ne yapmak istiyorsunuz?
WELCOME_NEW|Yeni tema oluşturmak
WELCOME_OPEN|Var olan temayı açmak
WELCOME_QUIT|Çıkmak
#Preferences window
WIN_PREFS_TITLE|Seçenekler
WIN_PREFS_UPDATE_L|Kendiliğinden güncelle:
WIN_PREFS_LANG_L|Dil:
WIN_PREFS_LAF_L|Program görünümü ve hissi:
WIN_PREFS_TBAR_L|Araç çubuğunu göster:
WIN_PREFS_RESTART_L|<html><i>Bazı ayarların geçerli olması için programı yeniden başlatmalısınız.</i></html>
#SubBitmap Edit and Skin Preview window
WIN_SBMP_EDIT_TITLE|SubBitmap Düzenle
ZOOM_FACTOR|Büyütme çarpanı:
#Global variables editing window
WIN_VARS_TITLE|Genel değişkenler
WIN_VARS_NOTE|<html>Bu değişkenler yalnız ön izlemeyi etkiler.<br>VLC'nin durumunu benzetirler.</html>
WIN_VARS_SLIDER|Kaydırıcı konumu
#Theme options window
WIN_THEME_TITLE|Tema ayarları
WIN_THEME_NAME|Ad:
WIN_THEME_AUTHOR|Yazar:
WIN_THEME_EMAIL|Yazarın E-postası:
WIN_THEME_WEB|Yazarın Web Sitesi:
WIN_THEME_MAGNET|Yapış:
WIN_THEME_MAGNET_TIP|Ekranın sınırı ile pencerenin çerçevesi arasındaki uzaklık bu değerden küçükse pencere sınıra yapışır
WIN_THEME_ALPHA|Matlık:
WIN_THEME_ALPHA_TIP|Pencerelerin alfa saydamlığını ayarlar. Bu değer 1 (yaklaşık olarak tamamen saydam) ile 255 (tamamen mat) arasında olmalıdır. Düşük değerlerden kaçının.
WIN_THEME_MOVEALPHA|Taşırken matlık:
WIN_THEME_MOVEALPHA_TIP|Pencereler taşınırken alfa matlığını ayarlar.
WIN_THEME_INFO_TITLE|Tema bilgisi
WIN_THEME_ATTR_TITLE|Tema özellikleri
#Action Editor
WIN_ACTIONS_TITLE|Eylem sırasını düzenle
#Popup menu in the action editor
ACTIONS_PU|Eylemler
ACTIONS_DIALOGS|bir pencere göster
ACTIONS_PLAYLIST|Oynatma Listesi
ACTIONS_DVD|DVD
ACTIONS_WINDOWS|Tema
ACTIONS_VLC_PLAY|Oynat
ACTIONS_VLC_PAUSE|Duraklat
ACTIONS_VLC_STOP|Durdur
ACTIONS_VLC_FASTER|Hızlandır
ACTIONS_VLC_SLOWER|Yavaşlat
ACTIONS_VLC_MUTE|Sesi kes
ACTIONS_VLC_VOLUMEUP|Sesi aç
ACTIONS_VLC_VOLUMEDOWN|Sesi kıs
ACTIONS_VLC_FULLSCREEN|Tam ekrana gir/çık
ACTIONS_VLC_SNAPSHOT|Fotoğraf çek
ACTIONS_VLC_ONTOP|Her zaman üstte ol/olma
ACTIONS_VLC_MINIMIZE|VLC'yi küçült
ACTIONS_VLC_QUIT|VLC'den çık
ACTIONS_EQ_ENABLE|Dengeleyiciyi Aç
ACTIONS_EQ_DISABLE|Dengeleyiciyi Kapat
ACTIONS_DIALOGS_CHANGESKIN|Temayı değiştir
ACTIONS_DIALOGS_FILESIMPLE|Dosya aç (basit)
ACTIONS_DIALOGS_FILE|Dosya aç (gelişmiş)
ACTIONS_DIALOGS_DIRECTORY|Klasör aç
ACTIONS_DIALOGS_DISC|Diski aç
ACTIONS_DIALOGS_NET|Ağ akışını aç
ACTIONS_DIALOGS_MESSAGES|İleti günlüğü
ACTIONS_DIALOGS_PREFS|Seçenekler
ACTIONS_DIALOGS_FILEINFO|Dosya Bilgisi
ACTIONS_DIALOGS_PLAYLIST|Temasız oynatma listesi
ACTIONS_DIALOGS_STREAMINGWIZARD|Akış Yardımcısı
ACTIONS_DIALOGS_POPUP|Tam beliren menü
ACTIONS_DIALOGS_AUDIOPOPUP|Ses ayarları beliren menü
ACTIONS_DIALOGS_VIDEOPOPUP|Görüntü ayarları beliren menü
ACTIONS_DIALOGS_MISCPOPUP|Çeşitli ayarlar beliren menü
ACTIONS_PLAYLIST_ADD|Yeni öge ekle
ACTIONS_PLAYLIST_DEL|Seçili ögeyi kaldır
ACTIONS_PLAYLIST_NEXT|Sonraki ögeyi çal
ACTIONS_PLAYLIST_PREVIOUS|Önceki ögeyi çal
ACTIONS_PLAYLIST_SETRANDOM|Rastgele/Normal sırada çal
ACTIONS_PLAYLIST_SETLOOP|Liteyi sürekli/bir kez çal
ACTIONS_PLAYLIST_SETREPEAT|Geçerli ögeyi yinele/yineleme
ACTIONS_PLAYLIST_SORT|Alfabetik diz
ACTIONS_PLAYLIST_LOAD|Dosyadan yükle
ACTIONS_PLAYLIST_SAVE|Dosyaya kaydet
ACTIONS_DVD_NEXTTITLE|Sonraki başlık
ACTIONS_DVD_PREVIOUSTITLE|Önceki başlık
ACTIONS_DVD_NEXTCHAPTER|Sonraki bölüm
ACTIONS_DVD_PREVIOUSCHAPTER|Önceki bölüm
ACTIONS_DVD_ROOTMENU|Ana menü
ACTIONS_WINDOWS_SHOW|Bir pencere göster
ACTIONS_WINDOWS_HIDE|Bir pencereyi gizle
ACTIONS_WINDOWS_MAXIMIZE|Bir pencereyi büyüt
ACTIONS_WINDOWS_UNMAXIMIZE|Bir pencereyi önceki boyutuna döndür
ACTIONS_WINDOWS_SETLAYOUT|Bir pencerenin yerleşimini değiştir
#Action descriptions
ACTION_DESC_NONE|Bir şey yapma
ACTION_DESC_CHANGESKIN|Yeni tema yüklensin mi sor.
ACTION_DESC_FILESIMPLE|Basit "Dosya Aç" penceresini göster.
ACTION_DESC_FILE|Gelişmiş "Dosya Aç" penceresini göster.
ACTION_DESC_DIRECTORY|"Klasör Aç" penceresini göster.
ACTION_DESC_DISC|"Disk Aç" penceresini göster.
ACTION_DESC_NET|"Ağ Akışı Aç" penceresini göster.
ACTION_DESC_MSG|İleti günlüğü penceresini göster.
ACTION_DESC_PREFS|Ayarlar penceresini göster.
ACTION_DESC_FILEINFO|Dosya bilgisi penceresini göster.
ACTION_DESC_PLAYLIST|Varsayılan (temasız) oynatıcı listesi penceresini göster.
ACTION_DESC_WIZARD|"Akış Yardımcısı" penceresini göster.
ACTION_DESC_POPUP|Beliren menünün tamamını göster.
ACTION_DESC_AUDIOPU|Ses ayarları beliren menüsünü göster.
ACTION_DESC_VIDEOPU|Görüntü ayarları beliren menüsünü göster.
ACTION_DESC_MISCPU|Oynatma denetimi ve genel seçenekleri içeren bir beliren menü göster.
ACTION_DESC_EQENABLE|Dengeleyici ses süzgecini etkinleştir.
ACTION_DESC_EQDISABLE|Dengeleyici ses süzgecini devre dışı bırak.
ACTION_DESC_PLAY|Geçerli oynatma listesi ögesini oynat.
ACTION_DESC_PAUSE|Oynatmayı duraklat.
ACTION_DESC_STOP|Oynatmayı durdur.
ACTION_DESC_FASTER|Hızlandır.
ACTION_DESC_SLOWER|Yavaşlat.
ACTION_DESC_MUTE|Sesi kapat/aç
ACTION_DESC_VOLUP|Sesi aç.
ACTION_DESC_VOLDOWN|Sesi kıs.
ACTION_DESC_FULLSCREEN|Tam ekran kipini aç/kapat.
ACTION_DESC_SNAPSHOT|Görüntünün fotoğrafını çek.
ACTION_DESC_ONTOP|"Her zaman üstte" durumunu değiştir.
ACTION_DESC_MIN|VLC'yi küçült.
ACTION_DESC_QUIT|VLC'den çık.
ACTION_PL_ADD|Oynatma listesine yeni bir öge ekle.
ACTION_PL_DEL|Seçili ögeleri oynatma listesinden çıkar.
ACTION_PL_NEXT|Oynatma listesinde sonraki ögeyi çal.
ACTION_PL_PREV|Oynatma listesinde önceki ögeyi çal.
ACTION_PL_SORT|Oynatma listesini alfabetik olarak sırala.
ACTION_PL_LOAD|Oynatma listesi dosyasını yükle.
ACTION_PL_SAVE|Geçerli oynatma listesini dosyaya kaydet.
ACTION_DVD_NEXTT|DVD'de sonraki başlığa git.
ACTION_DVD_PREVT|DVD'de önceki başlığa git.
ACTION_DVD_NEXTC|DVD'de sonraki bölüme git.
ACTION_DVD_PREVC|DVD'de önceki bölüme git.
ACTION_DVD_MENU|DVD menüsüne git.
#%s = Seçenek olarak ACTION_ACTIVATE ve ACTION_DEACTIVE bulunan seçici
#%i = Pencere kimliği yazı alanı
#%l = Yerleşim kimliği yazı alanı
ACTION_ACTIVATE|Etkinleştir
ACTION_DEACTIVATE|Devre dışı bırak
ACTION_RANDOM|Oynatma listesindeki ögeler rastgele sırada çalınırken %s yap.
ACTION_LOOP|Oynatma listesi yinelenirken listenin sonuna gelindiğinde %s yap.
ACTION_REPEAT|Geçerli öge yinelenirken sona gelindiğinde %s yap
ACTION_SHOW|%i kimlikli pencereyi göster
ACTION_HIDE|%i kimlikli pencereyi gizle
ACTION_MAXIMIZE|%i kimlikli pencereyi büyüt
ACTION_UNMAXIMIZE|%i kimlikli pencereyi önceki boyutuna döndür
ACTION_LAYOUT|%i kimlikli pencerenin yerleşimini %l olarak ayarla
#Slider background generator
SBGGEN_TITLE|Kaydırıcı Art Alanı Üreteci
SBGGEN_PREV|< Önceki
SBGGEN_NEXT|Sonraki >
SBGGEN_CANCEL|İptal
SBGGEN_FINISH|Bitir
SBGGEN_DESCR|Kaydırıcı art alan üretecine hoş geldiniz. It will help you to create a neat slider from your images, in just a few steps.
SBGGEN_FIRST|İlk adım olarak, kaydırıcının soldan sağa mı alttan üste mi olacağını ve art alanın ne boyutta olacağını seçin.
SBGGEN_WIDTH|Genişlik:
SBGGEN_HEIGHT|Yükseklik:
SBGGEN_LEFT_M|Sol boşluk:
SBGGEN_RIGHT_M|Sağ boşluk:
SBGGEN_TOP_M|Üst boşluk:
SBGGEN_BTM_M|Alt boşluk:
SBGGEN_SECOND|Bu adımda kaydırıcınızın farklı parçalarına karşılık gelen doğru resim dosyalarını seçmelisiniz.
SBGGEN_NOTE|Simgelerin yalnızca farklı parçaların nasıl görüneceğini gösterdiğini unutmayın. Bunlar art alan resminin üretilmesinde kullanılacak resimlerin ön izlemesi değildir.
SBGGEN_IMAGE|Resim dosyası:
SBGGEN_OPEN|Aç...
SBGGEN_RESIZE|Yeniden boyutlandır davranışı:
SBGGEN_TILE|Döşe
SBGGEN_STRETCH|Yay
SBGGEN_BG|Art alan
SBGGEN_OVERLAY|Resmi bindir
SBGGEN_LEFT_E|Sol eşik
SBGGEN_RIGHT_E|Sağ eşik
SBGGEN_TOP_E|Üst eşik
SBGGEN_BTM_E|Alt eşik
SBGGEN_MIDDLE|Orta bölüm
SBGGEN_PROGRESS|Art alan oluşturuluyor...
#Message dialogues
#%v - sürüm
ABOUT_TITLE|VLC Tema Düzenleyici Hakkında %v
#%y - geçerli yıl
#%w - websitesi
ABOUT_MSG|<html><h3>Copyright 2007-%y VideoLAN Takımı</h3>GPL 2+ koşulları altında yayınlanmaktadır<br><br><b>Baş programcı:</b> Daniel Dreibrodt (daniel.dreibrodt@googlemail.com)<br><b>Websitesi:</b> %w<br><br><b>Katkılar:</b><br>Timothy Gerard Endres kayıt defteri erişimi ve TAR desteği için (Genel Alan)<br>The Tango! Masaüstü Projesi (http://tango.freedesktop.org) bazı simgeler için (Creative Commons BY-SA 2.5)<br>Cyril Deguet (asmax@via.ecp.fr) ve Olivier Teuli&egrave;re (ipkiss@via.ecp.fr) Mantıksal Eşitlik Geliştiricisi ve Bezier kodu (GPL 2+)</html>
VLT_EX_TITLE|VLT dosyası alınıyor
#%f - klasörün adı
VLT_EX_MSG|VLT dosyası "%f" adındaki klasöre açılacak.\nDevam etmek istiyor musunuz?
VLT_EX_YES|Evet, aç
VLT_EX_NO|Hayır, iptal et
VLT_EX_PROGRESS|VLT dosyası açılıyor...
XML_PARSING_PROGRESS|XML işleniyor...
ADD_BMP_FILE_FILTER_DESC|XML dosyasının içindeki *.png (Portable Network Graphic)
ADD_FONT_FILE_FILTER_DESC|XML dosyasının içindeki *.otf/*.ttf (Open ve True type yazı tipleri)
DUPLICATE_MSG|Birden fazla olan nesneler için eniden adlandırma şeklini yazın.\n%oldid% nesnenin eski kimliği ile değiştirilir.
DEL_CONFIRM_TITLE|Silme onayı
DEL_CONFIRM_MSG|"%n" silinsin istiyor musunuz?
EXIT_CONFIRM_TITLE|Değişiklikleriniz kaydedilmedi
EXIT_CONFIRM_MSG|Çıkmadan önce temanızı kaydetmek ister misiniz?
UPDATE_TITLE|Güncelleme var
UPDATE_MSG|Tema düzenleyici için bir güncelleme var.\nSürümünüz: %v\nSon sürüm: %c\nTema editörünü şimdi güncellemek istiyor musunuz?
VLT_PROGRESS|VLT dosyası oluşturuluyor...
VLT_SUCCESS_MSG|VLT dosyası sorunsuz oluşturuldu.
VLT_SUCCESS_TITLE|VLT dosyası oluşturuldu
DOWNLOAD_PROGRESS|İndiriliyor...
CONNECT_PROGRESS|Bağlanıyor...
UPDATE_SUCCESS_TITLE|Güncelleme tamamlandı
UPDATE_SUCCESS_MSG|Güncelleme sorunsuz indirildi ve kuruldu.\nVLC Tema Düzenleyici şimdi yeniden başlatılacak
#Error messages
ERROR_FILENEXIST_TITLE|Dosya açılırken hata
ERROR_FILENEXIST_MSG|"%f" dosyası bulunamadığından açılamadı!
ERROR_VLT_UNPACK_TITLE|VLT dosyası açılamadı
ERROR_VLT_UNPACK_MSG|VLT dosyası açılamadı!
ERROR_VLT_NOTHEME_TITLE|theme.xml bulunamadı
ERROR_VLT_NOTHEME_MSG|Açılan VLT dosyasının içinde olması gereken "theme.xml" dosyası bulunamadı.\nElle açmayı deneyin.
ERROR_VLC_LAUNCH_TITLE|Hata
ERROR_VLC_LAUNCH_MSG|VLC medya oynatıcısı başlatılamadı
ERROR_BROWSE_TITLE|Tarayıcı başlatılamadı
ERROR_BROWSE_MSG|Tarayıcı başlatılamadı.\nLütfen şu web adresine kendiniz bağlanın:\n%u
ERROR_ADD_SBMP_TITLE|SubBitmap eklenemedi
ERROR_ADD_SBMP_NOBMP|Üst Bitmap seçilmedi!
ERROR_ADD_SBMP_NOTBMP|Seçili kaynak bir Bitmap değil!
ERROR_RES_DEL_TITLE|Kaynak silinemedi
ERROR_RES_DEL_INUSE|Tema hala kullandığından kaynak silinemiyor.
ERROR_ADD_LAYOUT_TITLE|Yerleşim eklenemedi
ERROR_ADD_LAYOUT_MSG|Üst pencere seçilmedi!
ERROR_UPDATE_TITLE|Güncelleme sırasında hata!
ERROR_SAVEPNG_TITLE|Resim kaydedilirken hata
ERROR_SAVEPNG_MSG|Resim kaydedilemedi.
ERROR_NEWSKIN_TITLE|Yeni tema dosyası oluşturulurken hata!
ERROR_NEWSKIN_MSG|Yeni tema dosyası oluşturulamadı.
ERROR_HEADER_INVALID|Dosya geçerli bir VLC Tema dosyası gibi değil!\nGeçersiz başlık:
ERROR_SKIN_INVALID|Seçili dosya geçerli bir VLC tema dosyası değil!
ERROR_VERSION_UNSUPPORTED|Seçili tema içinde kullanılan sürüm henüz desteklenmiyor!
ERROR_SAVE_TITLE|Tema dosyası kaydedilirken hata!
ERROR_SAVE_MSG|Tema dosyası kaydedilemedi.
ERROR_ALPHA_TITLE|Matlık değeri geçersiz
ERROR_ALPHA_MSG|Lütfen geçerli bir matlık değeri yazın! (0-255)
ERROR_SBGGEN_MIDDLE_MSG|Orta resim yüklenemedi!\nKaydırıcı art alanı oluşturmak için en azından orta parçanın olması gerekir.
ERROR_VLT_TITLE|VLT dosyası oluşturulamadı
ERROR_VLT_MSG|VLT dosyası oluşturulamadı!
ERROR_ID_INVALID_TITLE|Kimlik geçersiz
ERROR_ID_INVALID_MSG|Lütfen geçerli bir kimlik yazın!
ERROR_ID_EXISTS_MSG|"%i" kimliği zaten var.\nLütfen başka bir kimlik seçin.
ERROR_WIDTH_INVALID_TITLE|Genişlik geçersiz
ERROR_WIDTH_INVALID_MSG|Lütfen geçerli bir genişlik yazın!
ERROR_HEIGHT_INVALID_TITLE|Yükseklik geçersiz
ERROR_HEIGHT_INVALID_MSG|Lütfen geçerli bir yükseklik yazın!
ERROR_FILE_INVALID_TITLE|Dosya geçersiz
ERROR_FILE_INVALID_MSG|Lütfen geçerli bir dosya seçin!
ERROR_BITMAP_INVALID_MSG|Belirttiğiniz bitmap dosyası yüklenemiyor!\nLütfen başka bir dosya seçin.
ERROR_NBFRAMES_TITLE|Geçersiz kare sayısı
ERROR_NBFRAMES_MSG|Kare sayısı 1'den küçük olamaz
ERROR_OTF_TITLE|OTF desteklenmiyor
ERROR_OTF_MSG|Bir OpenType yazı tipi seçtiniz, VLC bunu sorunsuz gösterir fakat Tema Düzenleyici gösteremez.\nÖn izlemede başka bir yazı tipi göreceksiniz.
ERROR_SIZE_INVALID_TITLE|Geçersiz boyut
ERROR_SIZE_INVALID_MSG|Lütfen eçerli bir boyut yazın.
ERROR_OUTSIDE_TITLE|Boyutlar geçersiz
ERROR_OUTSIDE_MSG|Belirttiğiniz boyutlar asıl bitmap resminden daha büyük!
ERROR_BITMAP_NEXIST|%i bitmap resmi bulunamadı.
ERROR_BITMAP_NEXIST_TITLE|Resm geçersiz!
ERROR_BITMAP_LOAD|%i bitmap resmi için resim dosyası yüklenemedi.
ERROR_BITMAP_LOAD_TITLE|Resimler yüklenirken hata
ERROR_NOSTATE|Lütfen durum koşulunu belirtin!
ERROR_NOSTATE_TITLE|Durum geçersiz
ERROR_FONT_NEXIST|%i yazı tipi bulunamadı.
ERROR_FONT_NEXIST_TITLE|Yazı tipi geçersiz!
ERROR_POINTS_INVALID|Lütfen geçerli bezier noktaları yazın!
ERROR_POINTS_INVALID_TITLE|Noktalar geçersiz!
ERROR_RADIALSLIDER|Tema Düzenleyici henüz Radyal Kaydırıcıları desteklemiyor.
ERROR_RADIALSLIDER_TITLE|Desteklenmiyor
#Other strings
THEMEINFO_NAME_DEFAULT|Adsız Tema
THEMEINFO_AUTHOR_DEFAULT|Bilinmeyen Yazar
THEMEINFO_EMAIL_DEFAULT|Bilinmiyor
#History
HIST_ITEM_ADD|%t ekle
HIST_ITEM_DEL|%t sil
HIST_ITEM_EDIT|%t düzenle
HIST_ITEM_MOVE|%t taşı
HIST_RES_DEL|%t sil "%i"
#Editing dialogues
#General strings
NOTE_STARRED|* işaretli özellikler belirtilmek zorundadır.
#Common strings
WIN_ITEM_GENERAL|Genel özellikler
WIN_ITEM_ID|Kimlik*:
WIN_ITEM_ID_TIP|%t için ad ve tanım. Eşsiz olmalı.
WIN_ITEM_X|X:
WIN_ITEM_Y|Y:
WIN_ITEM_WIDTH|Genişlik:
WIN_ITEM_HEIGHT|Yükseklik:
WIN_ITEM_VISIBLE|Görünürlük:
WIN_ITEM_LEFTTOP|Sol üst:
WIN_ITEM_LEFTTOP_TIP|Yeniden boyutlandırma durumunda yerleşimin hangi köşesinin üst sol köşe olarak alınacağını gösterir.
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM|Sağalt:
WIN_ITEM_RIGHTBOTTOM_TIP|Yeniden boyutlandırma durumunda yerleşimin hangi köşesinin alt sağ köşe olarak alınacağını gösterir.
WIN_ITEM_XKEEPRATIO|X oranını koru:
WIN_ITEM_XKEEPRATIO_TIP|\"true\" olarak ayarlandığında yatay yeniden boyutlandırma davranışı değişir. Örneğin, boyutlandırmaya başlamadan önce denetimin sol tarafındaki boşluk sağ tarafındakinin iki katı ise boyutlandırmadan sonra da bu oran aynı kalır. Denetimin genişliği sabit kalır.
WIN_ITEM_YKEEPRATIO|Y oranını koru:
WIN_ITEM_YKEEPRATIO_TIP|\"true\" olarak ayarlandığında dikey yeniden boyutlandırma davranışı değişir. Örneğin, boyutlandırmaya başlamadan önce denetimin üst tarafındaki boşluk alt tarafındakinin iki katı ise boyutlandırmadan sonra da bu oran aynı kalır. Denetimin yüksekliği sabit kalır.
WIN_ITEM_HELP|Yardım yazısı:
WIN_ITEM_HELP_TIP|Fare bir denetimin üstünden geçerken '$H' değişkeni bu değeri alır.
WIN_ITEM_TOOLTIPTEXT|İp ucu:
FILE_INDIR|aynı klasörde XML dosyası olarak
#Bitmap
WIN_BITMAP_TITLE|Bitmap ayarları
WIN_BITMAP_FILE|Dosya*:
WIN_BITMAP_FILE_TIP|Kullanılan resim dosyasının yol ve adını belirtir.
WIN_BITMAP_OPEN|Aç...
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR|Alfarenk:
WIN_BITMAP_ALPHACOLOR_TIP|Onaltılık biçimde bitmap resminin saydamlık rengi. PNG dosyasında saydamlık maskesi belirtilmişse o da göz önüne alınır.
WIN_BITMAP_CHOOSE|Seçin...
WIN_BITMAP_NBFRAMES|Kare sayısı:
WIN_BITMAP_NBFRAMES_TIP|Bu özellik hareketli bitmap resimleri tanımlamak için gereklidir. Bu değer animasyon içinde yer alacak kare (resim) sayısıdır. Tüm farklı kareler bitmap içinde dikey olarak dizilmiş resimlerdir.
WIN_BITMAP_FPS|Saniyedeki kare:
WIN_BITMAP_FPS_TIP|Yalnızca hareketli bitmap resimlerinde kullanılır. Animasyonun her saniyesindeki kare (resim) sayısını belirtir.
WIN_BITMAP_ANIMATION|Animasyon özellikleri
WIN_BITMAP_CHOOSER_TITLE|Alfarengi seçin
#SubBitmap
WIN_SBMP_TITLE|SubBitmap ayarları
WIN_SBMP_BOUNDS|konum ve boyut özellikleri
#Font
WIN_FONT_TITLE|Yazı tipi ayarları
WIN_FONT_FILE|Dosya*:
WIN_FONT_FILE_TIP|Kullanılan TrueType ya da OpenType yazı tipini içeren dosya.
WIN_FONT_OPEN|Aç...
WIN_FONT_SIZE|Boyut:
#Layout
WIN_LAYOUT_TITLE|Yerleşim ayarları
WIN_LAYOUT_GENERAL|Genel özellikler
WIN_LAYOUT_DIMENSIONS|Boyutlar
WIN_LAYOUT_WIDTH|Başlangıç genişliği*:
WIN_LAYOUT_WIDTH_TIP|Yerleşimin başlangıç genişliği.
WIN_LAYOUT_HEIGHT|Başlangıç yüksekliği*:
WIN_LAYOUT_HEIGHT_TIP|Yerleşimin başlangıç yüksekliği
WIN_LAYOUT_MINWIDTH|En küçük genişlik:
WIN_LAYOUT_MINWIDTH_TIP|Yerleşimin en küçük genişliği. Yalnız yerleşim yeniden boyutlandırıldığında kullanılır. "-1" olarak ayarlanırsa, başlangıç genişliği kullanılır.
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT|En küçük yükseklik:
WIN_LAYOUT_MINHEIGHT_TIP|Yerleşimin en küçük yüksekliği. Yalnız yerleşim yeniden boyutlandırıldığında kullanılır. "-1" olarak ayarlanırsa, başlangıç yüksekliği kullanılır.
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH|En büyük genişlik:
WIN_LAYOUT_MAXWIDTH_TIP|Yerleşimin en büyük genişliği. Yalnız yerleşim yeniden boyutlandırıldığında kullanılır. "-1" olarak ayarlanırsa, başlangıç değeri en büyük genişlik olarak kullanılır.
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT|En büyük yükseklik:
WIN_LAYOUT_MAXHEIGHT_TIP|Yerleşimin en büyük yüksekliği. Yalnız yerleşim yeniden boyutlandırıldığında kullanılır. "-1" olarak ayarlanırsa, başlangıç yüksekliği kullanılır.
#Window
WIN_WINDOW_TITLE|Pencere ayarları
WIN_WINDOW_X_TIP|Pencerenin ekranın sol kenarına başlangıçtaki uzaklığı.
WIN_WINDOW_Y_TIP|Pencerenin ekranın üst kenarına başlangıçtaki uzaklığı.
WIN_WINDOW_VISIBLE_TIP|VLC başlatıldığında pencerenin görünüp görünmeyeceğini belirtir. VLC tema pencere konumu ve görünürlüğünü hatırlayacağından, bu özellik yalnızca tema ilk kez başlatıldığında kullanılır.
WIN_WINDOW_DD|Sürükle ve bırak:
WIN_WINDOW_DD_TIP|Medya dosyalarının bu pencereye sürüklenip bırakılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtir.
WIN_WINDOW_PD|Bırakıldığında oynat:
WIN_WINDOW_PD_TIP|Bırakılan bir dosyanın hemen oynatılacağını (true) ya da listeye ekleneceğini (false) belirtir. Sürükle ve bırak "yanlış" olarak ayarlandıysa bu özelliğin bir etkisi olmaz.
WIN_WINDOW_DD_PANEL|Sürükle ve bırak seçenekleri
#Anchor
WIN_ANCHOR_TITLE|Bağlama ayarları
WIN_ANCHOR_POINTS|Noktalar:
WIN_ANCHOR_POINTS_TIP|Bağlamanın takip edeceği Bezier eğrisini tanımlayan noktalar. Yalnızca nokta bir bağlantı istiyorsanız bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.
WIN_ANCHOR_RANGE|Bölge:
WIN_ANCHOR_RANGE_TIP|Piksel olarak bağlantının etkin olacağı bölge.
WIN_ANCHOR_PRIORITY|Öncelik*:
WIN_ANCHOR_PRIORITY_TIP|Her bağlantının bir önceliği vardır ve en yüksek öncelikli bağlantı en öndedir. Yani öncelikli bir pencere taşınırken tüm diğer bağlantılı pencereler de taşınır. Birbirine bağlı iki pencereyi ayrı taşımak için, daha düşük önceliğe sahip pencereyi taşımalısınız.
WIN_ANCHOR_BOUNDARIES|Sınırlar
#Button
WIN_BUTTON_TITLE|Düğme ayarları
WIN_BUTTON_UP|Normal resim*:
WIN_BUTTON_OVER|Üzerine gelindiğindeki resim:
WIN_BUTTON_DOWN|Tıklandığındaki resim:
WIN_BUTTON_ACTION|Eylem:
WIN_BUTTON_ATTR|Düğme Özellikleri
#Checkbox
WIN_CHECKBOX_TITLE|İşaret kutusu ayarları
WIN_CHECKBOX_UP|Normal resim*:
WIN_CHECKBOX_OVER|Üzerine gelindiğindeki resim:
WIN_CHECKBOX_DOWN|Tıklandığındaki resim:
WIN_CHECKBOX_ACTION|Eylem:
WIN_CHECKBOX_CONDITION|Koşul:
WIN_CHECKBOX_CONDITION_TIP|İşaret kutusunun durumunu açıklayan ikili formül: false -> durum #1, true -> durum #2
WIN_CHECKBOX_STATE|İşaret kutusu durumu
WIN_CHECKBOX_STATE1|Durum #1 (Koşul sağlanmadı):
WIN_CHECKBOX_STATE2|Durum #2 (Koşul sağlandı):
#Image
WIN_IMAGE_TITLE|Resim ayarları
WIN_IMAGE_IMAGE|Resim*:
WIN_IMAGE_IMAGE_TIP|Bitmap kimliği
WIN_IMAGE_RESIZE|Boyutlandırma kipi:
WIN_IMAGE_RESIZE_TIP|Resmin yeniden boyutlandırıldığındaki davranışını belirtin.
WIN_IMAGE_ACTION|Eylem:
WIN_IMAGE_ACTION_TIP|Resim üzerine tıklandığında yürütülecek eylem.
WIN_IMAGE_ACTION2|Çift tık eylemi:
WIN_IMAGE_ACTION2_TIP|Resim üzerine çift tıklandığında yürütülecek eylem.
WIN_IMAGE_ATTR|Resim özellikleri
#Group
WIN_GROUP_TITLE|Grup ayarları
#Panel
WIN_PANEL_TITLE|Panel ayarları
WIN_PANEL_DIMENSIONS|Boyutlar
WIN_PANEL_WIDTH|Genişlik*:
WIN_PANEL_HEIGHT|Yükseklik*:
#Playtree
WIN_PLAYTREE_TITLE|Oyun ağacı ayarları
WIN_PLAYTREE_FONT|Yazı tipi*:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE|Art alan resmi:
WIN_PLAYTREE_BGIMAGE_TIP|Art alan resmi olarak kullanılacak Bitmap kimliği. Hiç bitmap belirtilmemişse art alan bgcolor1 ve bgcolor2 ayarları kullanılarak doldurulur.
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR1|Art alan rengi #1:
WIN_PLAYTREE_BGCOLOR2|Art alan rengi #2:
WIN_PLAYTREE_SELCOLOR|Seçim rengi:
WIN_PLAYTREE_FGCOLOR|Yazı rengi:
WIN_PLAYTREE_PLAYCOLOR|Oynatılıyor yazısı rengi:
WIN_PLAYTREE_FLAT|Düz oynatma listesi:
WIN_PLAYTREE_FLAT_TIP|Oynatma listesinin ağaç yapısında ya da tamamen \"düz\" (yalnızca ağacın yaprakları gösterilir) olacağını belirtir.
WIN_PLAYTREE_ITEMIMAGE|Öge simgesi:
WIN_PLAYTREE_OPENIMAGE|Açık klasör simgesi:
WIN_PLAYTREE_CLOSEDIMAGE|Kapalı klasör simgesi:
WIN_PLAYTREE_SLIDER|Oynatma listesi kaydırıcısını düzenle
WIN_PLAYTREE_ATTR|Çalma ağacı özellikleri
WIN_PLAYTREE_CHOOSE|Seçin...
WIN_PLAYTREE_CHOOSER_TITLE|Rengi seçin
#Slider
WIN_SLIDER_TITLE|Kaydırıcı ayarları
WIN_SLIDER_UP|Normal resim*:
WIN_SLIDER_OVER|Üzerine gelindiğindeki resim:
WIN_SLIDER_DOWN|Tıklandığındaki resim:
WIN_SLIDER_POINTS|Noktalar*:
WIN_SLIDER_THICKNESS|Kalınlık:
WIN_SLIDER_VALUE|Değer*:
WIN_SLIDER_VALUE_SCROLL|Oynatma ağacı kaydırma
WIN_SLIDER_BG_ENABLE|Art Alanı Etkinleştir
WIN_SLIDER_BG_EDIT|Düzenle...
WIN_SLIDER_ATTR|Kaydırıcı özellikleri
WIN_SLIDER_BG|Kaydırıcı art alanı
#Slider background
WIN_SBG_TITLE|Kaydırıcı art alan ayarları
WIN_SBG_WIZARD|Art Alan Kaydırıcı Üretecini Aç...
WIN_SBG_IMAGE|Resim*:
WIN_SBG_NBHORIZ|Yatay kareler:
WIN_SBG_NBVERT|Dikey kareler:
WIN_SBG_PADHORIZ|Yatay yastıklama:
WIN_SBG_PADVERT|Dikey yastıklama:
WIN_SBG_ATTR|Art alan özellikleri
#Text
WIN_TEXT_TITLE|Yazı ayarları
WIN_TEXT_TEXT|Yazı*:
WIN_TEXT_FONT|Yazı tipi:
WIN_TEXT_COLOR|Renk:
WIN_TEXT_CHOOSE|Seçin...
WIN_TEXT_CHOOSER_TITLE|Yazı rengini seçin
WIN_TEXT_ALIGNMENT|Hiza:
WIN_TEXT_SCROLLING|Kaydırma:
WIN_TEXT_ATTR|Yazı özellikleri
#Video
WIN_VIDEO_TITLE|Görüntü ayarları
WIN_VIDEO_AUTORESIZE|Kendiliğinden boyutlandır:
WIN_VIDEO_AUTORESIZE_TIP|Yerleşimin oynatılan görüntüye uygun olarak kendiliğinden boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını göster.
WIN_VIDEO_ATTR|Görüntü özellikleri
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment