Commit fbbde4e7 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Norwegian Bokmål update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 4817e519
......@@ -26,7 +26,7 @@
# Yomawaru, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-git\n"
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 00:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:54+0000\n"
......@@ -97,8 +97,8 @@ msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Hurtigtaster"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
......@@ -755,7 +755,8 @@ msgstr "Hodetelefoner"
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
......@@ -1030,8 +1031,8 @@ msgstr "Språk"
#: src/input/es_out.c:3085 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"
......@@ -1294,11 +1295,12 @@ msgstr "Inndataene kan ikke åpnes"
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr "VLC kan ikke åpne MRL-en «%s». Les loggen for mer informasjon."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
......@@ -1780,7 +1782,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
#: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
#: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
......@@ -2847,7 +2850,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:675
msgid "Record directory"
msgstr ""
msgstr "Opptaksmappe"
#: src/libvlc-module.c:677
msgid "Directory where the records will be stored"
......@@ -3589,7 +3592,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:1047
msgid "Scan for new plugins"
msgstr ""
msgstr "Skann etter nye tillegg"
#: src/libvlc-module.c:1049
msgid ""
......@@ -3778,7 +3781,7 @@ msgstr "Vis skjulte filer"
#: src/libvlc-module.c:1143
msgid "Ignore files starting with '.'"
msgstr ""
msgstr "Ignorer filer som starter med '.'"
#: src/libvlc-module.c:1145
msgid "Services discovery modules"
......@@ -4959,7 +4962,8 @@ msgid "Browser Stop"
msgstr "Nettleser stopp"
#: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
msgid "Delete"
......@@ -6314,7 +6318,7 @@ msgstr "IIDC Digital Camera-inndata (FireWire)"
#: modules/access/dcp/dcp.cpp:43
msgid "KDM file"
msgstr ""
msgstr "KDM-fil"
#: modules/access/dcp/dcp.cpp:44
msgid "Path to Key Delivery Message XML file"
......@@ -6736,7 +6740,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/dsm/access.c:67
msgid "libdsm SMB input"
msgstr ""
msgstr "libdsm SMB-inndata"
#: modules/access/dsm/access.c:80
msgid "libdsm NETBIOS discovery module"
......@@ -6806,7 +6810,8 @@ msgstr ""
"TV-kanaler er sortert sammen av senderen (i multiplekser) på en gitt "
"frekvens. Dette er påkrevd for å stille inn mottakeren."
#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
#: modules/access/dtv/access.c:61
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
msgid "Modulation / Constellation"
msgstr "Modulering / Konstellasjon"
......@@ -6954,7 +6959,7 @@ msgstr "Tidssammenfletting av lag C"
#: modules/access/dtv/access.c:154
msgid "Stream identifier"
msgstr ""
msgstr "Kringkastingsidentifikasjon"
#: modules/access/dtv/access.c:156
msgid "Pilot"
......@@ -7237,7 +7242,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/dvb/access.c:73
msgid "Scan tuning list"
msgstr ""
msgstr "Skann mottakslisten"
#: modules/access/dvb/access.c:74
msgid "Filename containing initial scan tuning data."
......@@ -7298,7 +7303,7 @@ msgstr "DVDnav-inndata"
#: modules/access/dvdnav.c:102
msgid "DVDnav demuxer"
msgstr ""
msgstr "DVDnav-demultiplekser"
#: modules/access/dvdnav.c:296 modules/access/dvdread.c:201
#: modules/access/dvdread.c:216 modules/access/dvdread.c:471
......@@ -7362,7 +7367,7 @@ msgstr "Mappe"
#: modules/access/fs.c:53
msgid "List special files"
msgstr ""
msgstr "List opp spesielle filer"
#: modules/access/fs.c:54
msgid "Include devices and pipes when listing directories"
......@@ -7513,7 +7518,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/http/access.c:300
msgid "Cookies forwarding"
msgstr ""
msgstr "Infokapselvideresending"
#: modules/access/http/access.c:301
msgid "Forward cookies across HTTP redirections."
......@@ -7521,7 +7526,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/http/access.c:302
msgid "Referrer"
msgstr ""
msgstr "Henviser"
#: modules/access/http/access.c:303
msgid "Provide the referral URL, i.e. HTTP \"Referer\" (sic)."
......@@ -7608,7 +7613,8 @@ msgstr "Antall kanaler i en hovedlydstrøm"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1297 modules/spu/mosaic.c:94
#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/video_output/vmem.c:42
#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
msgid "Width"
msgstr "Bredde"
......@@ -7967,11 +7973,11 @@ msgstr ""
#: modules/access/nfs.c:57
msgid "NFS"
msgstr ""
msgstr "NFS"
#: modules/access/nfs.c:58
msgid "NFS input"
msgstr ""
msgstr "NFS-inndata"
#: modules/access/nfs.c:114
msgid "NFS operation failed"
......@@ -8459,11 +8465,11 @@ msgstr ""
#: modules/access/srt.c:288 modules/access_output/srt.c:311
msgid "SRT"
msgstr ""
msgstr "SRT"
#: modules/access/srt.c:289
msgid "SRT input"
msgstr ""
msgstr "SRT-inndata"
#: modules/access/srt.c:294 modules/access_output/srt.c:317
msgid "SRT chunk size (bytes)"
......@@ -8573,7 +8579,8 @@ msgstr "Radioenhet"
msgid "Radio tuner device node."
msgstr "Radiomottakerenhets-modus."
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
msgid "Frequency"
msgstr "Frekvens"
......@@ -9106,7 +9113,7 @@ msgstr "VNC-klienttilgang"
#: modules/access/wasapi.c:485
msgid "Loopback mode"
msgstr ""
msgstr "Løkkemodus"
#: modules/access/wasapi.c:486
msgid "Record an audio rendering endpoint."
......@@ -9364,7 +9371,7 @@ msgstr "Sjangerbeskrivelse"
#: modules/access_output/shout.c:83
msgid "Genre of the content."
msgstr ""
msgstr "Innholdets sjanger."
#: modules/access_output/shout.c:85
msgid "URL description"
......@@ -9419,7 +9426,7 @@ msgstr "IceCAST-utdata"
#: modules/access_output/srt.c:312
msgid "SRT stream output"
msgstr ""
msgstr "SRT-kringkastingsutdata"
#: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:135
msgid "Caching value (ms)"
......@@ -9819,7 +9826,7 @@ msgstr "Forhold"
#: modules/audio_filter/compressor.c:168
msgid "Set the ratio (n:1)."
msgstr ""
msgstr "Bestem forholdet (n:1)."
#: modules/audio_filter/compressor.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:229
......@@ -10174,7 +10181,7 @@ msgstr "Gjensampler for nærmest tilsvarerende lyder"
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:52
msgid "Pitch Shifter"
msgstr ""
msgstr "Toneskifter"
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:53
msgid "Audio pitch changer"
......@@ -10218,7 +10225,7 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:74
msgid "Pitch Shift"
msgstr ""
msgstr "Toneskifte"
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:74
msgid "Pitch shift in semitones."
......@@ -10586,15 +10593,15 @@ msgstr ""
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1302
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgstr "Skrudd av"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1303
msgid "Enabled (without HD codecs)"
msgstr ""
msgstr "Skrudd på (uten HD-kodeker)"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1304
msgid "Enabled"
msgstr ""
msgstr "Skrudd på"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1309
msgid "Windows Multimedia Device output"
......@@ -10704,7 +10711,7 @@ msgstr "AES3/SMPTE 302M-lydinnpakker"
#: modules/codec/aom.c:50
msgid "AOM video decoder"
msgstr ""
msgstr "AOM-videodekoder"
#: modules/codec/araw.c:51
msgid "Raw/Log Audio decoder"
......@@ -10716,7 +10723,7 @@ msgstr "Rålyd-koding"
#: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:47 modules/codec/fluidsynth.c:47
msgid "SoundFont file"
msgstr ""
msgstr "SoundFont-fil"
#: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:49 modules/codec/fluidsynth.c:49
msgid "SoundFont file to use for software synthesis."
......@@ -10728,7 +10735,7 @@ msgstr ""
#: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:59
msgid "AUMIDI"
msgstr ""
msgstr "AUMIDI"
#: modules/codec/arib/aribsub.c:46
msgid "Ignore ruby (furigana)"
......@@ -11274,11 +11281,11 @@ msgstr "VA-API videodekoder via DRM"
#: modules/codec/avcodec/vaapi.c:357
msgid "VA-API video decoder"
msgstr ""
msgstr "VA-API-videodekoder"
#: modules/codec/bpg.c:49
msgid "BPG image decoder"
msgstr ""
msgstr "BPG-bildedekoder"
#: modules/codec/cc.c:51 modules/codec/zvbi.c:65
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:347 modules/spu/marq.c:108
......@@ -11326,7 +11333,7 @@ msgstr ""
#: modules/codec/daala.c:112
msgid "Keyframe interval"
msgstr ""
msgstr "Nøkkelrammeintervall"
#: modules/codec/daala.c:114
msgid "Enforce a keyframe interval between 1 and 1000."
......@@ -12215,7 +12222,7 @@ msgstr "Tilnærmet rå videoinnpakker"
#: modules/codec/rtpvideo.c:45
msgid "Raw video encoder for RTP"
msgstr ""
msgstr "Rå videokoder for RTP"
#: modules/codec/schroedinger.c:60
msgid "4:2:0"
......@@ -15593,11 +15600,11 @@ msgstr ""
#: modules/demux/mp4/meta.c:103 modules/demux/mp4/meta.c:139
msgid "Vendor"
msgstr ""
msgstr "Leverandør"
#: modules/demux/mp4/meta.c:104
msgid "Catalog Number"
msgstr ""
msgstr "Katalognummer"
#: modules/demux/mp4/meta.c:138 modules/mux/avi.c:57
msgid "Keywords"
......@@ -15605,15 +15612,15 @@ msgstr "Nøkkelord"
#: modules/demux/mp4/meta.c:423
msgid "Explicit"
msgstr ""
msgstr "Med banning"
#: modules/demux/mp4/meta.c:426
msgid "Clean"
msgstr ""
msgstr "Uten banning"
#: modules/demux/mp4/mp4.c:49
msgid "M4A audio only"
msgstr ""
msgstr "Kun M4A-lyd"
#: modules/demux/mp4/mp4.c:50
msgid "Ignore non audio tracks from iTunes audio files"
......@@ -15784,7 +15791,7 @@ msgstr "Bruk strømmens PCR som en referanse"
#: modules/demux/mpeg/ts.c:126 modules/mux/mpeg/ts.c:100
msgid "Digital TV Standard"
msgstr ""
msgstr "Digital-TV-standard"
#: modules/demux/mpeg/ts.c:127
msgid ""
......@@ -15798,7 +15805,7 @@ msgstr "MPEG Transport Stream-demultiplekser"
#: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:422
msgid "Main audio"
msgstr ""
msgstr "Hovedlyd"
#: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:423
msgid "Audio description for the visually impaired"
......@@ -16357,7 +16364,8 @@ msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:131
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1502 modules/mux/asf.c:58
msgid "Author"
msgstr "Av"
......@@ -17777,7 +17785,7 @@ msgstr "Velg en fil"
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:148
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:349
msgid "Select a file for playback"
msgstr ""
msgstr "Velg en fil å spille av"
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:149
msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
......@@ -17913,7 +17921,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:351
msgid "Select a subtitle file"
msgstr ""
msgstr "Velg en undertekstfil"
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:352
msgid "Override parameters"
......@@ -18517,7 +18525,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:114
msgid "Show Main Window"
msgstr ""
msgstr "Vis hovedvinduet"
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:115
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:406
......@@ -18526,15 +18534,15 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:379
msgid "Nothing playing"
msgstr ""
msgstr "Ingenting spilles av"
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:413
msgid "Select File In Finder"
msgstr ""
msgstr "Velg en fil i utforskeren"
#: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:415
msgid "Copy URL to clipboard"
msgstr ""
msgstr "Kopier URLen til utklippstavlen"
#: modules/gui/macosx/VLCStringUtility.m:243
msgid "Not Set"
......@@ -18545,7 +18553,8 @@ msgid "sec."
msgstr "sek."
#: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:50
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391 modules/gui/qt/qt.cpp:213
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213
msgid "Audio/Video"
msgstr "Lyd/video"
......@@ -19533,7 +19542,7 @@ msgstr "Oppveiingsforsterkning"
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1333
msgid "Adjust pitch"
msgstr ""
msgstr "Juster tonefallet"
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1367
msgid "(Hastened)"
......@@ -20217,10 +20226,11 @@ msgid "Extract"
msgstr "Pakk ut"
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:62 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:92
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49 modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212
#: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212 modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1430
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1543
#: modules/gui/qt/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
......@@ -20232,13 +20242,14 @@ msgstr "&Lukk"
msgid "Bytes"
msgstr "Bytes"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48 modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
msgid "Convert"
msgstr "Konvertere"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:61
msgid "Multiple files selected."
msgstr ""
msgstr "Flere filer er valgt"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:68 modules/stream_out/rtp.c:76
msgid "Destination"
......@@ -20254,7 +20265,7 @@ msgstr "Bla gjennom"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:90
msgid "Multiple Files Selected."
msgstr ""
msgstr "Flere filer er valgt"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:92
msgid "Files will be placed in the same directory with the same name."
......@@ -20333,7 +20344,7 @@ msgstr "&Lagre"
#: modules/gui/qt/dialogs/external.cpp:219
msgid "Store the Password"
msgstr ""
msgstr "Lagre passordet"
#: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:58
#: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:66
......@@ -20658,7 +20669,8 @@ msgstr "Versjon"
msgid "Website"
msgstr "Nettsted"
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533 modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
msgid "Files"
msgstr "Fil"
......@@ -21329,7 +21341,7 @@ msgstr "<Local>"
#: modules/gui/qt/menus.cpp:1656
msgid "Scanning..."
msgstr ""
msgstr "Skanner..."
#: modules/gui/qt/qt.cpp:81
msgid "Show advanced preferences over simple ones"
......@@ -21543,7 +21555,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/qt/qt.cpp:188
msgid "When to raise the interface"
msgstr ""
msgstr "Når grensesnittet skal løftes"
#: modules/gui/qt/qt.cpp:189
msgid ""
......@@ -21905,7 +21917,7 @@ msgstr ""
#: modules/keystore/file.c:66
msgid "Secrets are stored encrypted on a file"
msgstr ""
msgstr "Hemmeligheter lagres i kryptert form i en fil"
#: modules/keystore/keychain.m:40
msgid "No"
......@@ -22030,7 +22042,7 @@ msgstr "Info"
#: modules/logger/file.c:203
msgid "Debug"
msgstr ""
msgstr "Avlus"
#: modules/logger/file.c:205
msgid "Log to file"
......@@ -22100,7 +22112,7 @@ msgstr ""
#: modules/logger/syslog.c:144
msgid "Identity"
msgstr ""
msgstr "Identitet"
#: modules/logger/syslog.c:145
msgid "Process identity in system log."
......@@ -22108,7 +22120,7 @@ msgstr ""
#: modules/logger/syslog.c:147
msgid "Facility"
msgstr ""
msgstr "Fasilitet"
#: modules/logger/syslog.c:148
msgid "System logging facility."
......@@ -23653,7 +23665,8 @@ msgstr "MPEG-video"
msgid "VC-1 packetizer"
msgstr "VC-1-innpakker"
#: modules/services_discovery/avahi.c:52 modules/services_discovery/avahi.c:277
#: modules/services_discovery/avahi.c:52
#: modules/services_discovery/avahi.c:277
msgid "Zeroconf network services"
msgstr ""
......@@ -24709,7 +24722,7 @@ msgstr ""
#: modules/stream_filter/prefetch.c:534
msgid "Buffer size"
msgstr ""
msgstr "Bufferstørrelse"
#: modules/stream_filter/prefetch.c:535
msgid "Prefetch buffer size (KiB)"
......@@ -24954,7 +24967,7 @@ msgstr "Chromecast-strømutdata"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:524
msgid "Ok, Don't warn me again"
msgstr ""
msgstr "Ja, ikke advar meg igjen"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:526
msgid ""
......@@ -26375,7 +26388,7 @@ msgstr ""
#: modules/video_filter/ci_filters.m:768
msgid "Mac OS X hardware video filters"
msgstr ""
msgstr "macOS-maskinvarefiltre"
#: modules/video_filter/colorthres.c:56
msgid ""
......@@ -28998,7 +29011,7 @@ msgstr "Meny"
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:730
msgid "Fra&me Rate"
msgstr ""
msgstr "Bil&defrekvens"
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:731
msgid "Same as source"
......@@ -29038,7 +29051,7 @@ msgstr "piksler"
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:758
msgid "Sa&mple Rate"
msgstr ""
msgstr "Sa&mplingsfrekvens"
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:766
msgid "Profile &Name"
......@@ -29177,9 +29190,8 @@ msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
msgstr "Hopp over H.264-løkkeavblokkingsfilter"
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:362
#, fuzzy
msgid "x264 preset and tuning selection"
msgstr "Valg av x264-profil og nivå"
msgstr ""
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:364
msgid "Optical drive"
......@@ -29359,7 +29371,7 @@ msgstr "Legg til en bakgrunn"
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:316
msgid "O&utput"
msgstr ""
msgstr "U&tdata"
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:320
msgid "DirectX"
......@@ -29583,10 +29595,6 @@ msgstr "AAAA; "
msgid "Media Manager List"
msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Direct3D11 Videoakselerasjon"
#~ msgid "Scan"
#~ msgstr "Skann"
......@@ -29606,9 +29614,6 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#~ msgid "The Sound Font file (SF2/DLS) to use for synthesis."
#~ msgstr "En SoundFont-fil er nødvendig for programvaresyntese."
#~ msgid "Sound fonts"
#~ msgstr "Lydfonter"
#~ msgid "Resampling quality (0 = worst and fastest, 10 = best and slowest)."
#~ msgstr "Gjensamplingskvalitet (0 = verst og raskest, 10 = best og tregest)."
......@@ -32361,6 +32366,14 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#~ msgid "Select a matching identity"
#~ msgstr "Velg en samsvarende identitet"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Direct3D11 Videoakselerasjon"
#, fuzzy
#~ msgid "Sound fonts"
#~ msgstr "SoundFont-fil"
#, fuzzy
#~ msgid "Screen capture (with Wayland)"
#~ msgstr "Skjermklipp (med X11/XCB)"
......@@ -32539,7 +32552,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "GnomeVFS input"
#~ msgstr "Ingen inndata"
#~ msgstr "NFS-inndata"
#, fuzzy
#~ msgid "Forward Cookies"
......@@ -32823,7 +32836,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "Click to select a subtitle file."
#~ msgstr "Velg undertekstfilen"
#~ msgstr "Velg en undertekstfil"
#, fuzzy
#~ msgid "Composite input"
......@@ -32995,7 +33008,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "No folder selected"
#~ msgstr "Fjern utvalg"
#~ msgstr "Flere filer er valgt"
#, fuzzy
#~ msgid "A directory where to save the files has to be selected."
......@@ -33291,7 +33304,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "disabled"
#~ msgstr "S av"
#~ msgstr "Skrudd av"
#, fuzzy
#~ msgid "Zone 3:left"
......@@ -36075,7 +36088,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "Height of the zone triggering the interface."
#~ msgstr "MTU-en til nettverksgrensesnittet"
#~ msgstr "Når grensesnittet skal løftes"
#, fuzzy
#~ msgid "MPEG-4 V"
......@@ -37308,7 +37321,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "S på"
#~ msgstr "Skrudd på"
#, fuzzy
#~ msgid "horizontalLayout_3"
......@@ -37810,11 +37823,11 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "Xvid video decoder"
#~ msgstr "CDG-videodekoder"
#~ msgstr "AOM-videodekoder"
#, fuzzy
#~ msgid "Item Enabled"
#~ msgstr "S på"
#~ msgstr "Skrudd på"
#, fuzzy
#~ msgid "Delete Group"
......@@ -38311,7 +38324,7 @@ msgstr "Mediebehandlerliste"
#, fuzzy
#~ msgid "Height of the zone triggering the interface"
#~ msgstr "MTU-en til nettverksgrensesnittet"
#~ msgstr "Når grensesnittet skal løftes"
#, fuzzy
#~ msgid "Telnet Interface port"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment