Commit d1125a88 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Hungarian translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent 4a0b358e
......@@ -2,9 +2,9 @@
${LangFileString} Name_Section01 "Médialejátszó (szükséges)"
${LangFileString} Name_Section02a "Start menü ikon"
${LangFileString} Name_Section02b "Asztali ikon"
${LangFileString} Name_Section34 "Webes bõvítmények"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla bõvítmény"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX bõvítmény"
${LangFileString} Name_Section34 "Webes bővítmények"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla bővítmény"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX bővítmény"
${LangFileString} Name_Section05 "Lemezek lejátszása"
${LangFileString} Name_Section06 "Fájltípus-társítások"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Hangfájlok"
......@@ -13,17 +13,17 @@ ${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Egyéb"
${LangFileString} Name_Section07 "Helyi menük"
${LangFileString} Name_Section08 "Beállítások és gyorsítótár törlése"
${LangFileString} Desc_Section01 "Maga a médialejátszó"
${LangFileString} Desc_Section02a "Ikonokat tesz a Start menübe az egyszerû eléréshez"
${LangFileString} Desc_Section02b "Ikonokat tesz az Asztalra az egyszerû eléréshez"
${LangFileString} Desc_Section03 "A VLC Mozilla és Mozilla Firefox bõvítmény"
${LangFileString} Desc_Section04 "A VLC ActiveX bõvítmény"
${LangFileString} Desc_Section02a "Ikonokat tesz a Start menübe az egyszerű eléréshez"
${LangFileString} Desc_Section02b "Ikonokat tesz az Asztalra az egyszerű eléréshez"
${LangFileString} Desc_Section03 "A VLC Mozilla és Mozilla Firefox bővítmény"
${LangFileString} Desc_Section04 "A VLC ActiveX bővítmény"
${LangFileString} Desc_Section05 "DVD és CD lejátszásának bejegyzése"
${LangFileString} Desc_Section06 "Beállítja a VLC médialejátszót a megadott fájltípus alapértelmezett alkalmazásaként"
${LangFileString} Desc_Section07 "Bejegyzések a helyi menübe (Lejátszás a VLC médialejátszóval és Hozzáadás a VLC lejátszólistájához)"
${LangFileString} Desc_Section08 "Törli a VLC médialejátszó elõzõ telepítésbõl maradt beállításait és gyorsítótár-fájljait"
${LangFileString} Desc_Section08 "Törli a VLC médialejátszó előző telepítésből maradt beállításait és gyorsítótár-fájljait"
${LangFileString} Name_Section91 "Eltávolítás"
${LangFileString} Name_Section92 "Beállítások és gyorsítótár törlése"
${LangFileString} Desc_Section91 "A VLC médialejátszó és minden összetevõjének eltávolítása"
${LangFileString} Desc_Section91 "A VLC médialejátszó és minden összetevőjének eltávolítása"
${LangFileString} Desc_Section92 "Törli a VLC médialejátszó beállításait és gyorsítótár-fájljait"
${LangFileString} ShellAssociation_Play "Lejátszás"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Lejátszás a VLC médialejátszóval"
......@@ -40,18 +40,18 @@ ${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Videofájlok lejátszása"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Hangfájlok lejátszása"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Hang DVD lejátszása"
${LangFileString} License_NextText "Most már tisztában van jogaival. A folytatáshoz nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "Folyamatok ellenõrzése..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "Úgy tûnik, a VLC fut, most bezárásra kerül."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "A telepítõ nem tudta bezárni a VLC-t, tegye meg saját kezûleg."
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "Folyamatok ellenőrzése..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "Úgy tűnik, a VLC fut, most bezárásra kerül."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "A telepítő nem tudta bezárni a VLC-t, tegye meg saját kezűleg."
${LangFileString} MessageBox_InstallAborted "Telepítés megszakítva"
${LangFileString} Reinstall_Headline "Már telepítve van"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Válassza ki, hogyan szeretné telepíteni a VLC-t."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Válassza ki a végrehajtandó karbantartási lehetõséget."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "A rendszerre már telepítve van a VLC egy régebbi verziója. Válassza ki a végrehajtandó mûveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "A VLC egy újabb verziója már telepítve van. Nem javasolt régebbi verzió telepítése. Válassza ki a végrehajtandó mûveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "Már telepítve van a VLC ${VERSION} verziója. Válassza ki a végrehajtandó mûveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Válassza ki a végrehajtandó karbantartási lehetőséget."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "A rendszerre már telepítve van a VLC egy régebbi verziója. Válassza ki a végrehajtandó műveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "A VLC egy újabb verziója már telepítve van. Nem javasolt régebbi verzió telepítése. Válassza ki a végrehajtandó műveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "Már telepítve van a VLC ${VERSION} verziója. Válassza ki a végrehajtandó műveletet, és nyomja meg a Tovább gombot."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "A VLC frissítése korábbi beállítások használatával (javasolt)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "A VLC visszafejlesztése korábbi beállítások használatával (javasolt)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Összetevõk hozzáadása/eltávolítása/újratelepítése"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Összetevők hozzáadása/eltávolítása/újratelepítése"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Beállítások módosítása (speciális)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "VLC eltávolítása"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment