Commit 854d3ad1 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Slovenian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent beba2b04
......@@ -12,7 +12,7 @@
# Rok Žerdin <zerdin.rok1@gmail.com>, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-git\n"
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 00:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-08 10:16+0000\n"
......@@ -83,8 +83,8 @@ msgstr "Nastavitve vmesnikov upravljanja predvajalnika VLC"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
......@@ -742,7 +742,8 @@ msgstr "Slušalke"
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
msgid "Automatic"
msgstr "Samodejno"
......@@ -1025,8 +1026,8 @@ msgstr "Jezik"
#: src/input/es_out.c:3085 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
msgid "Description"
msgstr "Opis"
......@@ -1290,11 +1291,12 @@ msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"Ni mogoče odpreti MRL »%s«. Podrobnosti so zabeležene v dnevniški datoteki."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
......@@ -1779,7 +1781,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
#: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
#: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
......@@ -1830,7 +1833,7 @@ msgstr "Izbor načina usklajevanja glasnosti"
#: src/libvlc-module.c:216
msgid "Replay preamp"
msgstr "Predokrepitev ponovnega predvajanja"
msgstr "Predojačitev glasnosti"
#: src/libvlc-module.c:218
msgid ""
......@@ -1847,8 +1850,8 @@ msgstr "Privzeta vrednost usklajevanja glasnosti"
#: src/libvlc-module.c:223
msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
msgstr ""
"Možnost določa uskladitev glasnosti za pretok, pri katerem podrobnosti o "
"usklajevanju ni mogoče najti."
"Možnost določa uskladitev glasnosti za pretok, pri katerem podatkov za "
"usklajevanje ni mogoče najti."
#: src/libvlc-module.c:225
msgid "Peak protection"
......@@ -2203,24 +2206,24 @@ msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona"
#: src/libvlc-module.c:372
msgid "Disable the screensaver during video playback."
msgstr "Onemogoči ohranjevalnik zaslona med predvajanjem. "
msgstr "Možnost onemogoči zagon ohranjevalnika zaslona med predvajanjem. "
#: src/libvlc-module.c:374
msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
msgstr "Onemogoči upravljalnik napajanja med predvajanjem"
msgstr "Onemogoči ozadnji program upravljalnika napajanja"
#: src/libvlc-module.c:375
msgid ""
"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
"computer being suspended because of inactivity."
msgstr ""
"Onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem posnetka, ter s "
"tem prepreči prehod naprave v stanje pripravljenosti."
"Možnost onemogoči delovanje upravljalnika napajanja med predvajanjem "
"posnetka, kar prepreči prehod naprave v stanje pripravljenosti."
#: src/libvlc-module.c:378 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:358
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:317
msgid "Window decorations"
msgstr "Omogoči spreminjanje videza vmesnika"
msgstr "Omogoči predmete vmesnika"
#: src/libvlc-module.c:380
msgid ""
......@@ -2228,7 +2231,7 @@ msgid ""
"giving a \"minimal\" window."
msgstr ""
"Možnosti omogočajo nastavitev videza vmesnika predvajalnika VLC. Okno je "
"lahko na primer brez naslovne vrstice, brez okna videa in drugih elementov. "
"lahko na primer brez naslovne vrstice, brez okna videa in drugih predmetov. "
"Z nastavitvami je mogoče določiti »najmanjši« vmesnik."
#: src/libvlc-module.c:383
......@@ -2237,7 +2240,7 @@ msgstr "Modul razdelilnika videa"
#: src/libvlc-module.c:385
msgid "This adds video splitters like clone or wall"
msgstr "S tem dodate video razdelilnike, kot je kloniranje ali stena"
msgstr "Možnost omogoča uporabo razdelilnikov, kot sta kloniranje ali stena."
#: src/libvlc-module.c:387
msgid "Video filter module"
......@@ -2248,8 +2251,8 @@ msgid ""
"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
"instance deinterlacing, or distort the video."
msgstr ""
"Doda filtriranje po obdelavi z namenom izboljšanja kakovosti slike, kot na "
"primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
"Možnost omogoča filtriranje po obdelavi z namenom izboljšanja kakovosti "
"slike, kot na primer razpletanje, preoblikovanje in podobno."
#: src/libvlc-module.c:393
msgid "Video snapshot directory (or filename)"
......@@ -2257,7 +2260,7 @@ msgstr "Mapa za zajemanje videa (ali datoteka)"
#: src/libvlc-module.c:395
msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
msgstr "Mapa v kateri bodo shranjene zajete slike."
msgstr "Mapa, v kateri bodo shranjen zajet posnetek."
#: src/libvlc-module.c:397 src/libvlc-module.c:399
msgid "Video snapshot file prefix"
......@@ -2269,7 +2272,7 @@ msgstr "Zapis zajetega posnetka"
#: src/libvlc-module.c:403
msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
msgstr "Zapis zajetega posnetka bo uporabljen med shranjevanjem slik."
msgstr "Zapis, ki naj bo uporabljen za shranjevanje zajetega posnetka."
#: src/libvlc-module.c:405
msgid "Display video snapshot preview"
......@@ -2277,7 +2280,7 @@ msgstr "Predogled zajetega posnetka"
#: src/libvlc-module.c:407
msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
msgstr "Pokaži predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
msgstr "Pokaže predogled zajetega posnetka v zgornjem levem kotu okna."
#: src/libvlc-module.c:409
msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
......@@ -2286,25 +2289,25 @@ msgstr "Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga"
#: src/libvlc-module.c:411
msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
msgstr ""
"Uporabi zaporedna števila namesto časovnega žiga pri označevanju zajetih "
"slik."
"Možnost omogoča uporabo zaporednih števil namesto časovnega žiga pri "
"označevanju zajetega posnetka."
#: src/libvlc-module.c:413
msgid "Video snapshot width"
msgstr "Širina zajete slike"
msgstr "Širina zajetega posnetka"
#: src/libvlc-module.c:415
msgid ""
"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
msgstr ""
"Mogoče je vsiliti širino zajete slike. Privzeta ohranja izvorno velikost "
"(-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje višine in "
"širine."
"Mogoče je vsiliti širino zajete slike. Privzeta nastavitev ohranja izvorno "
"velikost (-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje "
"višine in širine."
#: src/libvlc-module.c:419
msgid "Video snapshot height"
msgstr "Višina zajete slike"
msgstr "Višina zajetega posnetka"
#: src/libvlc-module.c:421
msgid ""
......@@ -2312,21 +2315,22 @@ msgid ""
"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
"ratio."
msgstr ""
"Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta ohranja izvorno velikost "
"(-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje višine in "
"širine."
"Mogoče je vsiliti višino zajete slike. Privzeta vrednost ohranja izvorno "
"velikost (-1). Vrednost 0 prilagodi velikost slike tako, da ohrani razmerje "
"višine in širine."
#: src/libvlc-module.c:425
msgid "Video cropping"
msgstr "Obrezovanje slike"
msgstr "Obrezovanje videa"
#: src/libvlc-module.c:427
msgid ""
"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
"16:9, etc.) expressing the global image aspect."
msgstr ""
"Neposredno obrezovanje izvorne slike. Sprejete oblike so x:y (4:3, "
"16:9, ...) in opisujejo splošne vrednosti razmerij."
"Nastavitev določa neposredno obrezovanje izvorne slike. Vrednost določa "
"ustrezno razmerje x:y (4:3, 16:9, ...) in opisujejo splošna razmerja višine "
"in širine."
#: src/libvlc-module.c:431
msgid "Source aspect ratio"
......@@ -2341,11 +2345,12 @@ msgid ""
"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
msgstr ""
"Izbira določa vsiljeno razmerje velikosti slike. Nekateri pogoni DVD "
"javljajo privzeto vrednost razmerja kot 16:9, čeprav so dejansko v razmerju "
"4:3. Možnost določa tudi privzet način prikazovanja v predvajalniku VLC, "
"kadar posnetki nimajo teh podatkov. Sprejeta razmerja so lahko x:y (4:3, "
"16:9, ...) in določajo splošne vrednosti razmerij, ali pa plavajoča števila "
"v obliki (1.25, 1.3333, ...), ki opredeljujejo kvadratnost točk."
"javljajo privzeto vrednost razmerja kot 16:9, čeprav so posnetki dejansko v "
"razmerju 4:3. Možnost določa tudi privzet način prikazovanja v predvajalniku "
"VLC, kadar posnetki nimajo teh podatkov. Vrednost določa ustrezno razmerje x:"
"y (4:3, 16:9, ...) širine in višine, ali pa je razmerje določeno s "
"plavajočimi števili, ki opredeljujejo kvadratnost točk v obliki (1.25, "
"1.3333, ...)."
#: src/libvlc-module.c:440
msgid "Video Auto Scaling"
......@@ -2365,8 +2370,8 @@ msgid ""
"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
"Default value is 1.0 (original video size)."
msgstr ""
"Faktor prilagajanja velikosti, ko je onemogočena možnost samodejnega "
"prilagajanja.\n"
"Vrednost določa prilagajanje velikosti, če je onemogočena možnost "
"samodejnega prilagajanja.\n"
"Privzeta vrednost je 1.0 (izvorna velikost posnetka)"
#: src/libvlc-module.c:449
......@@ -2378,8 +2383,8 @@ msgid ""
"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
"crop ratios list."
msgstr ""
"Seznam razmerij obrezovanja je seznam vrednosti, ki bodo dodana na seznam za "
"uporabo."
"Seznam razmerij obrezovanja je seznam vrednosti, ki bodo prikazana na seznam "
"za uporabo v programu."
#: src/libvlc-module.c:454
msgid "Custom aspect ratios list"
......@@ -2408,7 +2413,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:466
msgid "Monitor pixel aspect ratio"
msgstr "Razmerje velikosti zaslona"
msgstr "Točkovno razmerje velikosti zaslona"
#: src/libvlc-module.c:468
msgid ""
......@@ -2416,9 +2421,9 @@ msgid ""
"(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
"order to keep proportions."
msgstr ""
"Nastavitev razmerja velikosti zaslona. Večina zaslonov ima kvadratne točke "
"(1:1). Če poteka predvajanje na zaslonu v razmerju 16:9, je treba spremeniti "
"vrednost na 4:3, da se ohrani ustrezno razmerje stranic."
"Nastavitev vsili točkovno razmerje velikosti zaslona. Večina zaslonov ima "
"kvadratne točke (1:1). Če poteka predvajanje na zaslonu v razmerju 16:9, je "
"treba spremeniti vrednost na 4:3, da se ohrani ustrezno razmerje stranic."
#: src/libvlc-module.c:472 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:301
msgid "Skip frames"
......@@ -2563,7 +2568,7 @@ msgid ""
"detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
msgstr ""
"Možnost omogoča oddaljeno usklajevanje časa za strežnike in odjemalce. "
"Privzete nastavitve so določene v meniju Napredno / Omrežno usklajevanje."
"Podrobne nastavitve so zbrane v meniju Napredno / Omrežno usklajevanje."
#: src/libvlc-module.c:544 src/video_output/vout_intf.c:98
#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
......@@ -3025,13 +3030,13 @@ msgid ""
"Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
"(based on the filename of the movie)."
msgstr ""
"Program poskuša samodejno naložiti datoteko s podnapisi, če ta posebej "
"določena datoteka (program išče ime datoteke podnapisa, ki je enak imenu "
"datoteke posnetka)."
"Program poskuša samodejno naložiti datoteko s podnapisi, če ta ni posebej "
"določena (program išče datoteko podnapisa, ki ima enako ime datoteke, kot "
"posnetek)."
#: src/libvlc-module.c:745
msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
msgstr "Zaznavanje imena podnapisov"
msgstr "Ohlapnost samodejnega zaznavanja imena podnapisov"
#: src/libvlc-module.c:747
msgid ""
......@@ -3043,17 +3048,17 @@ msgid ""
"3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
"4 = subtitle file matching the movie name exactly"
msgstr ""
"Nastavitev določa odstopanje med imeni datotek filmov in imeni datotek "
"podnapisov. Možnosti so:\n"
"0 = ni samodejnega zaznavanja\n"
"Nastavitev določa dovoljeno odstopanje med imenom datoteke posnetka in "
"imenom datoteke podnapisov. Možnosti so:\n"
"0 = brez samodejnega zaznavanja\n"
"1 = katerakoli datoteka s podnapisi\n"
"2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu ime filma\n"
"3 = enako ime kot ime datoteke filma z dodanimi znaki\n"
"4 = popolno skladanje imen datotek"
"2 = katerakoli datoteka, ki ima v imenu tudi naslov filma\n"
"3 = imeni se skladata, ime datoteke podnapisov ima lahko dodatne znake\n"
"4 = imeni datotek se popolnoma skladata"
#: src/libvlc-module.c:755
msgid "Subtitle autodetection paths"
msgstr "Samodejno poišči podnapise na določenih poteh"
msgstr "Samodejno poišči podnapise na določenih mestih"
#: src/libvlc-module.c:757
msgid ""
......@@ -3071,7 +3076,7 @@ msgid ""
"Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
"subtitle file."
msgstr ""
"Datoteka, ki bo naložena, če ni mogoče samodejno zaznati datoteke po imenu."
"Datoteka, ki bo naložena, če po imenu ni mogoče samodejno določiti datoteke."
#: src/libvlc-module.c:766
msgid "DVD device"
......@@ -3090,16 +3095,16 @@ msgid ""
"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
"the drive letter (e.g. D:)"
msgstr ""
"Privzeti pogon DVD ali datoteka, ki naj se uporabi. Pogon mora biti v okolju "
"Windows določen s črko in dvopičjem (primer: D:)"
"Privzeti pogon DVD (ali datoteka), ki naj se uporabi. Pogon mora biti v "
"okolju Windows določen s črko in dvopičjem (primer: D:)"
#: src/libvlc-module.c:775
msgid ""
"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
"the drive letter (e.g. D:)"
msgstr ""
"Privzeti pogon VCD ali datoteka, ki naj se uporabi. Pogon mora biti v okolju "
"Windows določen s črko in dvopičjem (primer: D:)"
"Privzeti pogon VCD (ali datoteka), ki naj se uporabi. Pogon mora biti v "
"okolju Windows določen s črko in dvopičjem (primer: D:)"
#: src/libvlc-module.c:778 modules/access/cdda.c:704
msgid ""
......@@ -3139,9 +3144,9 @@ msgid ""
"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
"them to a specific network interface."
msgstr ""
"Privzeto bo strežnik spremljal vse krajevne naslove IP. Naveden naslov IP "
"Privzeto spremlja strežnik vse krajevne naslove IP. Naveden naslov IP "
"(npr. ::1 ali 127.0.0.1) oziroma ime gostitelja (npr. krajevni gostitelj) "
"omeji sledenje le na določen del naslovov omrežja."
"omeji sledenje le na določen del omrežja."
#: src/libvlc-module.c:813
msgid "RTSP server address"
......@@ -3159,8 +3164,8 @@ msgstr ""
"osnovno potjo do vsebine videa na zahtevo RTSP VOD. Skladnja je opredeljena "
"s podatkoma naslov/pot. Strežnik privzeto spremlja na vseh krajevnih "
"naslovih IP. Navesti je treba torej naslov IP (npr. ::1 ali 127.0.0.1) ali "
"ime gostitelja (npr. krajevni gostitelj), kar omeji tudi določen vmesnik "
"omrežja."
"ime gostitelja (npr. krajevni gostitelj), kar omeji sledenje le na določen "
"del omrežja."
#: src/libvlc-module.c:821
msgid "HTTP server port"
......@@ -3172,9 +3177,9 @@ msgid ""
"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
"by the operating system."
msgstr ""
"Strežnik HTTP bo spremljal dogajanje na vratih TCP. Standardna številka vrat "
"HTTP je 80, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev števil vrat pod "
"1025."
"Strežnik HTTP bo spremljal dogajanje na navedenih vratih TCP. Standardna "
"številka vrat HTTP je 80, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev "
"števil vrat pod 1025."
#: src/libvlc-module.c:828
msgid "HTTPS server port"
......@@ -3186,9 +3191,9 @@ msgid ""
"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
"restricted by the operating system."
msgstr ""
"Strežnik HTTPS bo spremljal dogajanje na vratih TCP. Standardna številka "
"vrat HTTPS je 443, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev števil vrat "
"pod 1025."
"Strežnik HTTPS bo spremljal dogajanje na navedenih vratih TCP. Standardna "
"številka vrat HTTPS je 443, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev "
"števil vrat pod 1025."
#: src/libvlc-module.c:835
msgid "RTSP server port"
......@@ -3200,9 +3205,9 @@ msgid ""
"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
"by the operating system."
msgstr ""
"Strežnik RTSP bo spremljal dogajanje na vratih TCP. Standardna številk avrat "
"RTSP je 554, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev števil vrat pod "
"1025."
"Strežnik RTSP bo spremljal dogajanje na navedenih vratih TCP. Standardna "
"številka vrat RTSP je 554, sicer pa operacijski sistem omejuje dodelitev "
"števil vrat pod 1025."
#: src/libvlc-module.c:842
msgid "HTTP/TLS server certificate"
......@@ -3213,8 +3218,9 @@ msgid ""
"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
msgstr ""
"To datoteko potrdila X.509 (oblika PEM) uporablja strežnik za protokol TLS. "
"Na OS X se niz uporablja kot oznako za iskanje potrdila v verigi ključev."
"Navedeno datoteko potrdila X.509 (oblika PEM) uporablja strežnik za protokol "
"TLS. Na OS X se niz uporablja kot oznako za iskanje potrdila v verigi "
"ključev."
#: src/libvlc-module.c:847
msgid "HTTP/TLS server private key"
......@@ -3223,8 +3229,8 @@ msgstr "Zasebni ključ strežnika HTTP/TLS"
#: src/libvlc-module.c:849
msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
msgstr ""
"Ta datoteka zasebnega ključa (zapis PEM) se uporablja za strežniški protokol "
"TLS."
"Navedena datoteka zasebnega ključa (zapis PEM) se uporablja za strežniški "
"protokol TLS."
#: src/libvlc-module.c:851
msgid "SOCKS server"
......@@ -3235,12 +3241,12 @@ msgid ""
"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
"used for all TCP connections"
msgstr ""
"Uporaba namestniškega strežnika SOCKS. Vnos mora biti v obliki naslov:vrata. "
"Nastavitev bo uporabljena ta vse TCP povezave."
"Določilo namestniškega strežnika SOCKS za uporabo. Vnos mora biti v obliki "
"naslov:vrata. Nastavitev bo uporabljena ta vse povezave TCP."
#: src/libvlc-module.c:856
msgid "SOCKS user name"
msgstr "Uporabniško ime za SOCKS"
msgstr "Uporabniško ime za strežnik SOCKS"
#: src/libvlc-module.c:858
msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
......@@ -3248,7 +3254,7 @@ msgstr "Uporabniško ime za povezavo z posredovalnim strežnikom SOCKS."
#: src/libvlc-module.c:860
msgid "SOCKS password"
msgstr "Geslo SOCKS"
msgstr "Geslo za strežnik SOCKS"
#: src/libvlc-module.c:862
msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
......@@ -3260,7 +3266,7 @@ msgstr "Metapodatek naslova"
#: src/libvlc-module.c:866
msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Naslov« dovoda."
msgstr "Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Naslova« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:868
msgid "Author metadata"
......@@ -3268,7 +3274,7 @@ msgstr "Metapodatek avtorja"
#: src/libvlc-module.c:870
msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Avtor« dovoda."
msgstr "Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Avtorja« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:872
msgid "Artist metadata"
......@@ -3276,7 +3282,8 @@ msgstr "Metapodatek izvajalca"
#: src/libvlc-module.c:874
msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Iizvajalec« dovoda."
msgstr ""
"Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Izvajalca« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:876
msgid "Genre metadata"
......@@ -3284,7 +3291,7 @@ msgstr "Metapodatek zvrsti"
#: src/libvlc-module.c:878
msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Zvrsti« dovoda."
msgstr "Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Zvrsti« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:880
msgid "Copyright metadata"
......@@ -3292,7 +3299,9 @@ msgstr "Metapodatek avtorskih pravic"
#: src/libvlc-module.c:882
msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Avtorske pravice« dovoda."
msgstr ""
"Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Avtorskih pravic« na "
"dovodu."
#: src/libvlc-module.c:884
msgid "Description metadata"
......@@ -3300,7 +3309,7 @@ msgstr "Metapodatek opisa"
#: src/libvlc-module.c:886
msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Opis« dovoda."
msgstr "Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Opisa« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:888
msgid "Date metadata"
......@@ -3308,7 +3317,7 @@ msgstr "Metapodatek datuma"
#: src/libvlc-module.c:890
msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Datum« dovoda."
msgstr "Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Datuma« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:892
msgid "URL metadata"
......@@ -3316,7 +3325,8 @@ msgstr "Metapodatek naslova URL"
#: src/libvlc-module.c:894
msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
msgstr "Dovoli določitev vsiljenega metapodatka »Naslov URL« dovoda."
msgstr ""
"Možnost omogoča določitev vsiljenega metapodatka »Naslova URL« na dovodu."
#: src/libvlc-module.c:898
msgid ""
......@@ -3324,8 +3334,9 @@ msgid ""
"(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
"can break playback of all your streams."
msgstr ""
"Možnost določuje način izbora kodekov (način odkodiranja). Le uporabniki z "
"naprednejšim razumevanjem možnosti naj spreminjajo nastavitve."
"Možnost omogoča način izbora kodekov (način odkodiranja). Spreminjanje teh "
"nastavitev sicer ni priporočljivo, ker vplivajo na predvajanje vseh vrst "
"pretokov."
#: src/libvlc-module.c:902
msgid "Preferred decoders list"
......@@ -3338,9 +3349,8 @@ msgid ""
"users should alter this option as it can break playback of all your streams."
msgstr ""
"Prednostni seznam odkodirnikov, ki naj jih uporablja predvajalnik VLC. "
"Nastavitev »dummy,a52« določi uporabo brez odkodirnika in uporabo "
"odkodirnika a52 prednostno pred drugimi. Spreminjanje teh nastavitev sicer "
"ni priporočljivo."
"Nastavitev »dummy,a52« določi prednostno uporabo teh dveh odkodirnikov pred "
"drugimi. Spreminjanje teh nastavitev sicer ni priporočljivo."
#: src/libvlc-module.c:909
msgid "Preferred encoders list"
......@@ -3384,11 +3394,11 @@ msgstr "Omogoči pretakanje vseh osnovnih zapisov (videa, zvoka, podnapisov)."
#: src/libvlc-module.c:933
msgid "Display while streaming"
msgstr "Prikaži med pretakanjem"
msgstr "Pokaži med pretakanjem"
#: src/libvlc-module.c:935
msgid "Play locally the stream while streaming it."
msgstr "Omogoči krajevno predvajanje pretoka med pretakanjem."
msgstr "Omogoči krajevno predvajanje vsebine pretoka med pretakanjem."
#: src/libvlc-module.c:937
msgid "Enable video stream output"
......@@ -3562,8 +3572,8 @@ msgid ""
"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
"'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
msgstr ""
"Izbrati je mogoče strežnik VoD, ki naj bo prednostno v uporabi. Nastavitev "
"»vod_rtsp« povrne nastavitev na privzeti modul."
"Izbrati je mogoče strežnik VoD (video na zahtevo), ki naj bo prednostno v "
"uporabi. Nastavitev »vod_rtsp« povrne nastavitev na privzet modul."
#: src/libvlc-module.c:1021
msgid "Allow real-time priority"
......@@ -3576,14 +3586,14 @@ msgid ""
"however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
"only activate this if you know what you're doing."
msgstr ""
"Zaganjanje predvajalnika VLC v trenutnem času, omogoča bolj natančno boljši "
"izkoristek delovanja, še posebej pri pretakanju vsebine. V primeru, da "
"nastopijo napake pa lahko tak zagon postavi celoten sistem v neodzivno "
"stanje. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
"Zaganjanje predvajalnika VLC prednostno za trenutno predvajanje omogoča "
"natančnejše usklajevanje in boljši izkoristek delovanja, še posebej med "
"pretakanjem vsebine. V primeru napak v delovanju lahko možnost vpliva na "
"neodzivnost sistema. Nastavitve ni priporočljivo spreminjati."
#: src/libvlc-module.c:1029
msgid "Adjust VLC priority"
msgstr "Prilagodi VLC prednosti"
msgstr "Prilagodi prednost VLC"
#: src/libvlc-module.c:1031
msgid ""
......@@ -3591,14 +3601,14 @@ msgid ""
"You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
"VLC instances."
msgstr ""
"Možnost doda odmik (pozitiven ali negativen) prednosti predvajalnika VLC. "
"Nastavitev lahko uporabite pri nastavljanju prednosi izvajanja pred drugimi "
"programi oziroma pred drugimi primerki programa VLC."
"Možnost določa prednost (pozitivno ali negativno) za predvajalnik VLC. "
"Nastavitev je mogoče uporabiti pri nastavljanju prednosti izvajanja pred "
"drugimi programi oziroma pred drugimi primerki programa VLC."
#: src/libvlc-module.c:1036
msgid ""
"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
msgstr "Možnost je uporabna pri zmanjševanju zakasnitve ob branju pretoka"
msgstr "Možnost je uporabna pri zmanjševanju zakasnitve med branjem pretoka."
#: src/libvlc-module.c:1039
msgid "VLM configuration file"
......@@ -3643,7 +3653,7 @@ msgstr "Zbiraj krajevno statistiko predvajanja"
#: src/libvlc-module.c:1058
msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
msgstr "Omogoči zbiranje krajevne statistike predvajanja videa in glasbe"
msgstr "Omogoči zbiranje krajevne statistike predvajanja videa in glasbe."
#: src/libvlc-module.c:1060
msgid "Run as daemon process"
......@@ -3677,17 +3687,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"Nastavitev omejitve na le en sočasen zagon predvajalnika ima nekaj "
"prednosti. Ko predvajalnik določene vrste predstavnih datotek zažene prek "
"programski vezi, najverjetneje ni zaželeno, da se vsakič odpre novo okno. "
"programskih vezi, najverjetneje ni zaželeno, da se vsakič odpre novo okno. "
"Možnost omogoča predvajanje novega posnetka v istem oknu in postavitev novih "
"predmetov v vrsto seznama predvajanja."
#: src/libvlc-module.c:1076
msgid "VLC is started from file association"
msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan prek datotečne vezi"
msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan prek programske vezi"
#: src/libvlc-module.c:1078
msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
msgstr "Predvajalnik VLC je zagnan prek sistemske datotečne vezi."
msgstr ""
"Predvajalnik VLC je zagnan prek sistemske programske vezi vrste datoteke."
#: src/libvlc-module.c:1081 modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:550
msgid "Use only one instance when started from file manager"
......@@ -3695,7 +3706,7 @@ msgstr "Zagon prek upravljalnika datotek ne odpre novega primerka"
#: src/libvlc-module.c:1083
msgid "Increase the priority of the process"
msgstr "Povečaj prednost procesa"
msgstr "Povečaj prednost opravila"
#: src/libvlc-module.c:1085
msgid ""
......@@ -3778,7 +3789,7 @@ msgstr "Razširi"
#: src/libvlc-module.c:1127
msgid "Subdirectory behavior"
msgstr "Vedenje podmap"
msgstr "Delovanje prikazovanja podmap"
#: src/libvlc-module.c:1129
msgid ""
......@@ -3794,7 +3805,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:1134
msgid "Ignored extensions"
msgstr "Prezrte razširitve"
msgstr "Prezrte pripone datotek"
#: src/libvlc-module.c:1136
msgid ""
......@@ -3803,10 +3814,10 @@ msgid ""
"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
"instance. Use a comma-separated list of extensions."
msgstr ""
"Datoteke s temi priponami ne bodo dodane na seznam predvajanja ob odpiranju "
"mape.\n"
"Nastavitev omogoča dodajanje map s seznami predvajanja. Vrednosti ločite z "
"vejico."
"Datoteke z navedenimi priponami ne bodo dodane na seznam predvajanja ob "
"odpiranju mape.\n"
"Nastavitev omogoča dodajanje map s seznami predvajanja. Zapisi pripon morajo "
"biti ločeni z vejico."
#: src/libvlc-module.c:1141
msgid "Show hidden files"
......@@ -3864,7 +3875,7 @@ msgstr "Predvajaj izbrano, nato ustavi predvajanje"
#: src/libvlc-module.c:1164
msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
msgstr "Zaustavi po predvajanem zadnjem predmetu seznama."
msgstr "Zaustavi po predvajanem zadnjem predmetu na seznamu."
#: src/libvlc-module.c:1166
msgid "Play and exit"
......@@ -3899,7 +3910,8 @@ msgstr "Ob zagonu samodejno začni s predvajanjem"
#: src/libvlc-module.c:1179
msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
msgstr "Ob zagonu samodejno začni s predvajanjem vsebine seznama predvajanja."
msgstr ""
"Ob zagonu samodejno začni s predvajanjem vsebine na seznamu predvajanja."
#: src/libvlc-module.c:1182
msgid "Pause on audio communication"
......@@ -3910,8 +3922,8 @@ msgid ""
"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
"automatically."
msgstr ""
"Če je zaznana prihajajoča zvočna komunikacija, bo predvajanje samodejno v "
"premoru."
"Če sistem najavi prihajajočo zvočno sporočilo ali klic, se predvajanje "
"samodejno ustavi."
#: src/libvlc-module.c:1187
msgid "Use media library"
......@@ -5018,7 +5030,8 @@ msgid "Browser Stop"
msgstr "Ustavi brskalnik"
#: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
msgid "Delete"
......@@ -6880,7 +6893,8 @@ msgstr ""
"TV kanali so združeni po transponderju (zvijalniku) na dani frekvenci. To je "
"zahtevano za uglaševanje sprejemnika."
#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
#: modules/access/dtv/access.c:61
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
msgid "Modulation / Constellation"
msgstr "Modulacija / Konstelacija"
......@@ -7691,7 +7705,8 @@ msgstr "Število kanalov osnovnega zvokovnega pretoka"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1297 modules/spu/mosaic.c:94
#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/video_output/vmem.c:42
#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
msgid "Width"
msgstr "Širina"
......@@ -8658,7 +8673,8 @@ msgstr "Radijska naprava"
msgid "Radio tuner device node."
msgstr "Vozlišče naprave za radijski sprejem."
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
msgid "Frequency"
msgstr "Frekvenca"
......@@ -8796,7 +8812,7 @@ msgstr "Samodejno nastavi ojačanje videa."
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:117 modules/audio_filter/gain.c:62
msgid "Gain"
msgstr "Usklajevanje glasnosti"
msgstr "Usklajevanje"
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119
msgid "Picture gain."
......@@ -9840,7 +9856,7 @@ msgstr "Povratno usklajevanje"
#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:89
msgid "Gain on Feedback loop"
msgstr "Ojačanje na povratni zanki"
msgstr "Usklajevanje na povratni zanki"
#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
msgid "Wet mix"
......@@ -9948,7 +9964,7 @@ msgstr "Predloge za uporabo uravnalnika zvoka"
#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
msgid "Bands gain"
msgstr "Doseg trakov"
msgstr "Usklajevanje kanalov"
#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
msgid ""
......@@ -9982,12 +9998,12 @@ msgstr "Dvakratno filtriranje zvoka. Moč učinka se s tem podvoji."
#: modules/audio_filter/equalizer.c:76
msgid "Global gain"
msgstr "Celotna pridobitev"
msgstr "Splošno usklajevanje"
#: modules/audio_filter/equalizer.c:77
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:219
msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
msgstr "Določilo celotne pridobitve v dB (-20 ... 20)."
msgstr "Določilo splošnega usklajevanja v dB (-20 ... 20)."
#: modules/audio_filter/equalizer.c:80
msgid "Equalizer with 10 bands"
......@@ -10077,11 +10093,11 @@ msgstr "Tehno"
#: modules/audio_filter/gain.c:58
msgid "Gain multiplier"
msgstr "Množitelj ojačanja"
msgstr "Množilnik usklajevanja"
#: modules/audio_filter/gain.c:59
msgid "Increase or decrease the gain (default 1.0)"
msgstr "Povečaj ali zmanjšaj ojačanje (privzeto je 1.0)"
msgstr "Povečanje ali zmanjšanje usklajevanja (privzeto je 1.0)"
#: modules/audio_filter/gain.c:63
msgid "Gain control filter"
......@@ -10371,7 +10387,7 @@ msgid ""
"delay effect of left signal in right output and vice versa which gives "
"widening effect."
msgstr ""