Commit 7179660f authored by A. Regnander's avatar A. Regnander Committed by Christoph Miebach

l10n: Swedish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 1fde8403
......@@ -36,7 +36,7 @@
# Isis, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc3\n"
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 00:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:54+0000\n"
......@@ -104,8 +104,8 @@ msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Inställningar för kortkommandon"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
......@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Lägg till mapp..."
#: include/vlc_intf_strings.h:89
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Spara spellista till &fil..."
msgstr "Sp&ara spellista till fil..."
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:186
#: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1138
......@@ -764,7 +764,8 @@ msgstr "Hörlurar"
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
......@@ -1039,8 +1040,8 @@ msgstr "Språk"
#: src/input/es_out.c:3085 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
......@@ -1247,25 +1248,21 @@ msgid "Projection"
msgstr "Projektion"
#: src/input/es_out.c:3264
#, fuzzy
msgctxt "ViewPoint"
msgid "Yaw"
msgstr "Yaw"
msgstr ""
#: src/input/es_out.c:3266
#, fuzzy
msgctxt "ViewPoint"
msgid "Pitch"
msgstr "Tonhöjd"
msgstr ""
#: src/input/es_out.c:3268
#, fuzzy
msgctxt "ViewPoint"
msgid "Roll"
msgstr "Roll"
msgstr ""
#: src/input/es_out.c:3271
#, fuzzy
msgctxt "ViewPoint"
msgid "Field of view"
msgstr "Synfält"
......@@ -1308,11 +1305,12 @@ msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"VLC kunde inte öppna MRL:en \"%s\". Kontrollera loggen för mer detaljer."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
......@@ -1795,7 +1793,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
#: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
#: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
......@@ -5007,7 +5006,8 @@ msgid "Browser Stop"
msgstr "Webbläsarknapp Stoppa"
#: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
msgid "Delete"
......@@ -6839,7 +6839,8 @@ msgid ""
"frequency. This is required to tune the receiver."
msgstr ""
#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
#: modules/access/dtv/access.c:61
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
msgid "Modulation / Constellation"
msgstr "Modulering / Konstellation"
......@@ -7234,7 +7235,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/dvb/access.c:70
msgid "Satellite scanning config"
msgstr ""
msgstr "Konfiguration för satellitsökning"
#: modules/access/dvb/access.c:71
msgid "Filename of config file in share/dvb/dvb-s."
......@@ -7250,7 +7251,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/dvb/access.c:76
msgid "Use NIT for scanning services"
msgstr ""
msgstr "Använd NIT för sökningstjänster"
#: modules/access/dvb/access.c:79
msgid "DVB"
......@@ -7532,7 +7533,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/http/access.c:302
msgid "Referrer"
msgstr ""
msgstr "Hänvisare"
#: modules/access/http/access.c:303
msgid "Provide the referral URL, i.e. HTTP \"Referer\" (sic)."
......@@ -7622,7 +7623,8 @@ msgstr "Antalet kanaler för en ljudelementär ström"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1297 modules/spu/mosaic.c:94
#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/video_output/vmem.c:42
#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
......@@ -8132,7 +8134,7 @@ msgstr ""
#: modules/access/rtp/rtp.c:73
msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
msgstr ""
msgstr "Max. antal RTP-sekvensnummer i oordning"
#: modules/access/rtp/rtp.c:75
msgid ""
......@@ -8200,11 +8202,11 @@ msgstr "Storlek på UDP mottagningsbuffer (bytes)"
#: modules/access/satip.c:63
msgid "Request multicast stream"
msgstr ""
msgstr "Begär multicast-ström"
#: modules/access/satip.c:64
msgid "Request server to send stream as multicast"
msgstr ""
msgstr "Begär att servern skickar strömmen som multicast"
#: modules/access/satip.c:66 modules/lua/vlc.c:62
#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:28
......@@ -8569,7 +8571,8 @@ msgstr "Radioenhet"
msgid "Radio tuner device node."
msgstr ""
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
msgid "Frequency"
msgstr "Frekvens"
......@@ -9105,11 +9108,11 @@ msgstr ""
#: modules/access/wasapi.c:489
msgid "WASAPI"
msgstr ""
msgstr "WASAPI"
#: modules/access/wasapi.c:490
msgid "Windows Audio Session API input"
msgstr ""
msgstr "Inmatning för Windows Audio Session API"
#: modules/access_output/dummy.c:43 modules/stream_out/dummy.c:50
msgid "Dummy stream output"
......@@ -9169,7 +9172,7 @@ msgstr "Filströmutmatning"
#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:174
msgid "Username that will be requested to access the stream."
msgstr ""
msgstr "Användarnamnet som kommer att begäras för att komma åt strömmen."
#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:177
msgid "Password that will be requested to access the stream."
......@@ -9204,7 +9207,7 @@ msgstr "Segmentlängd"
#: modules/access_output/livehttp.c:68
msgid "Length of TS stream segments"
msgstr ""
msgstr "Längden för TS-strömsegment"
#: modules/access_output/livehttp.c:70
msgid "Split segments anywhere"
......@@ -9401,7 +9404,7 @@ msgstr "IceCAST-utmatning"
#: modules/access_output/srt.c:312
msgid "SRT stream output"
msgstr ""
msgstr "Utmatning för SRT-ström"
#: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:135
msgid "Caching value (ms)"
......@@ -9447,13 +9450,15 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:39
msgid "Defines if BarGraph information should be sent"
msgstr ""
msgstr "Definierar om information om stapelgrafen bör skickas"
#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:40
msgid ""
"Defines if BarGraph information should be sent. 1 if the information should "
"be sent, 0 otherwise (default 1)."
msgstr ""
"Definierar om information om stapelgrafen bör skickas. 1 om informationen "
"bör skickas, annars 0 (standard är 1)."
#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:42
msgid "Sends the barGraph information every n audio packets"
......@@ -9501,6 +9506,8 @@ msgid ""
"Threshold to be attained to raise an alarm. If the audio level is under the "
"threshold during this time, an alarm is sent (default 0.1)."
msgstr ""
"Tröskelvärde att uppnå för att starta ett alarm. Om ljudnivån är under "
"tröskelvärdet under denna tid startas ett alarm (standard är 0.1)."
#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:56
msgid "Time between two alarm messages in ms"
......@@ -9539,6 +9546,11 @@ msgid ""
"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
"It works with any source format from mono to 7.1."
msgstr ""
"Denna effekt ger dig känslan att du står i ett rum med ett fullständigt 7.1-"
"högtalarutrustning när du bara använder hörlurar, som ger dig en mer "
"realistisk ljudupplevelse. Den borde vara mer bekväm och mindre uttröttande "
"när du lyssnar på musik under en längre period.\n"
"Den fungerar med alla ljudformat från mono till 7.1."
#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:60
msgid "Characteristic dimension"
......@@ -9593,6 +9605,9 @@ msgid ""
"headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
"speakers."
msgstr ""
"Detta alternativ väljer en nedmixningsalgoritm för stereo till mono som "
"används i hörlurarnas kanalmixer. Den ger en effekt av att stå i ett rum "
"fullt med högtalare."
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:83
msgid "Select channel to keep"
......@@ -9757,7 +9772,7 @@ msgstr "Attacktid"
#: modules/audio_filter/compressor.c:159
msgid "Set the attack time in milliseconds."
msgstr ""
msgstr "Ändra attacktiden i millisekunder."
#: modules/audio_filter/compressor.c:161
msgid "Release time"
......@@ -9765,7 +9780,7 @@ msgstr "Frigörningstid"
#: modules/audio_filter/compressor.c:162
msgid "Set the release time in milliseconds."
msgstr ""
msgstr "Ändra release-tiden i millisekunder."
#: modules/audio_filter/compressor.c:164
msgid "Threshold level"
......@@ -9773,17 +9788,17 @@ msgstr "Tröskelnivå"
#: modules/audio_filter/compressor.c:165
msgid "Set the threshold level in dB."
msgstr ""
msgstr "Ändra tröskelnivån i dB."
#: modules/audio_filter/compressor.c:167
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:228
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1278
msgid "Ratio"
msgstr "Ratio"
msgstr "Förhållande"
#: modules/audio_filter/compressor.c:168
msgid "Set the ratio (n:1)."
msgstr ""
msgstr "Ändra förhållandet (n:1)."
#: modules/audio_filter/compressor.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:229
......@@ -9815,7 +9830,7 @@ msgstr "Dynamisk intervallkompressor"
#: modules/audio_filter/converter/format.c:49
msgid "Audio filter for PCM format conversion"
msgstr ""
msgstr "Ljudfilter för konvertering av PCM-formatet"
#: modules/audio_filter/converter/tospdif.c:49
msgid "Audio filter for A/52/DTS->S/PDIF encapsulation"
......@@ -10077,12 +10092,12 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:67
msgid "SoX Resampler"
msgstr ""
msgstr "SoX-återsamplare"
#: modules/audio_filter/resampler/speex.c:42
#: modules/audio_filter/resampler/speex.c:43
msgid "Speex resampler"
msgstr ""
msgstr "Speex-återsamplare"
#: modules/audio_filter/resampler/src.c:40
msgid "Sample rate converter type"
......@@ -10128,11 +10143,11 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:52
msgid "Pitch Shifter"
msgstr ""
msgstr "Tonhöjdsändrare"
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:53
msgid "Audio pitch changer"
msgstr ""
msgstr "Ljudtonhöjdsändrare"
#: modules/audio_filter/scaletempo.c:55
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:262
......@@ -10214,13 +10229,13 @@ msgstr "Fuktig"
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:71
msgid "Audio Spatializer"
msgstr "Ljudspatializer"
msgstr "Rumseffekt för ljud"
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:72
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:272
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:75
msgid "Spatializer"
msgstr "Spatializer"
msgstr "Rumseffekt"
#: modules/audio_filter/stereo_widen.c:53
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:264
......@@ -10445,7 +10460,7 @@ msgstr "Utmatningsfil"
#: modules/audio_output/file.c:109
msgid "File to which the audio samples will be written to (\"-\" for stdout)."
msgstr ""
msgstr "Filen som ljudsamplingar kommer att skrivas till (\"-\" for stdout)."
#: modules/audio_output/file.c:112
msgid "File audio output"
......@@ -10460,6 +10475,8 @@ msgid ""
"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
"writable JACK clients found."
msgstr ""
"Om detta aktiveras, kommer detta alternativ automatiskt ansluta "
"ljudutmatning till de första skrivbara JACK-klienterna som hittas."
#: modules/audio_output/jack.c:89
msgid "Connect to clients matching"
......@@ -10470,10 +10487,12 @@ msgid ""
"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
"regular expression will be considered for connection."
msgstr ""
"Om automatisk anslutning aktiveras kommer endast JACK-klienter vars namn "
"matchar detta reguljära uttryck övervägas att anslutas."
#: modules/audio_output/jack.c:94
msgid "JACK client name"
msgstr ""
msgstr "JACK-klientnamn"
#: modules/audio_output/jack.c:101
msgid "JACK audio output"
......@@ -10505,29 +10524,31 @@ msgstr "K Ljudgränssnitt för ljudutmatning"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1293 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:419
msgid "HDMI/SPDIF audio passthrough"
msgstr ""
msgstr "Passthrough för HDMI/SPDIF-ljud"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1295
msgid ""
"Change this value if you have issue with HD codecs when using a HDMI "
"receiver."
msgstr ""
"Ändra detta värde om du har problem med HD-kodekar när du använder en HDMI-"
"mottagare."
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1302
msgid "Disabled"
msgstr ""
msgstr "Inaktiverad"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1303
msgid "Enabled (without HD codecs)"
msgstr ""
msgstr "Aktiverad (utan HD-kodekar)"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1304
msgid "Enabled"
msgstr ""
msgstr "Aktiverad"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1309
msgid "Windows Multimedia Device output"
msgstr ""
msgstr "Utmatning för Windows Multimedia Device"
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1315
msgid "Output back-end"
......@@ -10559,11 +10580,11 @@ msgstr "Programvaruförstärkning"
#: modules/audio_output/volume.h:31
msgid "This linear gain will be applied in software."
msgstr ""
msgstr "Denna linjära förstärkning kommer att tillämpas i programvaran."
#: modules/audio_output/wasapi.c:640
msgid "Windows Audio Session API output"
msgstr ""
msgstr "Utmatning för Windows Audio Session API"
#: modules/audio_output/waveout.c:135
msgid "Select Audio Device"
......@@ -10868,7 +10889,7 @@ msgstr "Antal trådar som används för avkodning, 0 betyder auto"
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:124
msgid "Ratio of key frames"
msgstr ""
msgstr "Förhållande för nyckelbildrutor"
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:125
msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
......@@ -10876,7 +10897,7 @@ msgstr "Antal bildrutor som kommer att kodas för en nyckelbildruta."
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:128
msgid "Ratio of B frames"
msgstr ""
msgstr "Förhållande för B-bildrutor"
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:129
msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
......@@ -10910,11 +10931,11 @@ msgstr ""
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:143
msgid "Pre-motion estimation"
msgstr ""
msgstr "Uppskattning av förhandsrörelser"
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:144
msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
msgstr ""
msgstr "Aktivera algoritmen för uppskattning av förhandsrörelser."
#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:147
msgid "Rate control buffer size"
......@@ -11216,15 +11237,15 @@ msgstr ""
#: modules/codec/daala.c:120
msgid "Daala video decoder"
msgstr ""
msgstr "Daala-videoavkodare"
#: modules/codec/daala.c:125
msgid "Daala video packetizer"
msgstr ""
msgstr "Daala-videopaketerare"
#: modules/codec/daala.c:132
msgid "Daala video encoder"
msgstr ""
msgstr "Daala-videokodare"
#: modules/codec/daala.c:143 modules/codec/schroedinger.c:54
msgid "Chroma format"
......@@ -11347,7 +11368,7 @@ msgstr "Avkodningsprofil"
#: modules/codec/fdkaac.c:68
msgid "Encoder Algorithm to use."
msgstr ""
msgstr "Kodaralgoritm att använda."
#: modules/codec/fdkaac.c:70
msgid "Enable spectral band replication"
......@@ -12065,7 +12086,7 @@ msgstr ""
#: modules/codec/rtpvideo.c:45
msgid "Raw video encoder for RTP"
msgstr ""
msgstr "Rå videokodare för RTP"
#: modules/codec/schroedinger.c:60
msgid "4:2:0"
......@@ -12400,15 +12421,15 @@ msgstr ""
#: modules/codec/schroedinger.c:315
msgid "Enable Global Motion Estimation"
msgstr ""
msgstr "Aktivera global rörelseuppskattning"
#: modules/codec/schroedinger.c:319
msgid "Enable Phase Correlation Estimation"
msgstr ""
msgstr "Aktivera uppskattning av faskorrelation"
#: modules/codec/schroedinger.c:323
msgid "Enable Scene Change Detection"
msgstr ""
msgstr "Aktivera identifiering av scenändring"
#: modules/codec/schroedinger.c:327
msgid "Force Profile"
......@@ -12432,15 +12453,15 @@ msgstr "Huvudprofil"
#: modules/codec/schroedinger.c:363
msgid "Dirac video decoder using libschroedinger"
msgstr ""
msgstr "Dirac-videoavkodare som använder libschroedinger"
#: modules/codec/schroedinger.c:371
msgid "Dirac video encoder using libschroedinger"
msgstr ""
msgstr "Dirac-videokodare som använder libschroedinger"
#: modules/codec/scte18.c:41
msgid "SCTE-18 decoder"
msgstr ""
msgstr "SCTE-18-avkodare"
#: modules/codec/scte18.c:42
msgid "SCTE-18"
......@@ -12448,11 +12469,11 @@ msgstr "SCTE-18"
#: modules/codec/scte18.h:24
msgid "Emergency Alert Messaging for Cable"
msgstr ""
msgstr "Nödlarmsmeddelande för kabel"
#: modules/codec/scte27.c:42
msgid "SCTE-27 decoder"
msgstr ""
msgstr "SCTE-27-avkodare"
#: modules/codec/scte27.c:43
msgid "SCTE-27"
......@@ -12849,7 +12870,7 @@ msgstr "Bildbredd"
#: modules/codec/svg.c:51
msgid "Specify the width to decode the image too"
msgstr ""
msgstr "Ange bredden för att avkoda bilden"
#: modules/codec/svg.c:52 modules/video_filter/scene.c:67
msgid "Image height"
......@@ -12857,7 +12878,7 @@ msgstr "Bildhöjd"
#: modules/codec/svg.c:53
msgid "Specify the height to decode the image too"
msgstr ""
msgstr "Ange höjden för att avkoda bilden"
#: modules/codec/svg.c:54
msgid "Scale factor"
......@@ -12865,7 +12886,7 @@ msgstr "Skalningsfaktor"
#: modules/codec/svg.c:55
msgid "Scale factor to apply to image"
msgstr ""
msgstr "Skalningsfaktor att tillämpa på bilden"
#: modules/codec/svg.c:63
msgid "SVG video decoder"
......@@ -12943,11 +12964,11 @@ msgstr "Kodare för Theora-video"
#: modules/codec/ttml/ttml.c:45
msgid "TTML decoder"
msgstr ""
msgstr "TTML-avkodare"
#: modules/codec/ttml/ttml.c:46
msgid "TTML subtitles decoder"
msgstr ""
msgstr "Undertextavkodare för TTML"
#: modules/codec/ttml/ttml.c:53
msgid "TTML"
......@@ -13006,11 +13027,11 @@ msgstr "Ulead DV ljudavkodare"
#: modules/codec/videotoolbox.m:80
msgid "Use Hardware decoders only"
msgstr ""
msgstr "Använd endast hårdvaruavkodare"
#: modules/codec/videotoolbox.m:88
msgid "VideoToolbox video decoder"
msgstr ""
msgstr "VideoToolbox-videoavkodare"
#: modules/codec/vorbis.c:177
msgid "Maximum encoding bitrate"
......@@ -13051,7 +13072,7 @@ msgstr "Kodare för Vorbis-ljud"
#: modules/codec/vpx.c:53
msgid "Quality mode"
msgstr ""
msgstr "Kvalitetsläge"
#: modules/codec/vpx.c:54
msgid ""
......@@ -13067,15 +13088,15 @@ msgstr "WebM-videoavkodare"
#: modules/codec/vpx.c:75
msgid "WebM video encoder"
msgstr ""
msgstr "WebM-videokodare"
#: modules/codec/webvtt/webvtt.c:40
msgid "WEBVTT decoder"
msgstr ""
msgstr "WEBVTT-avkodare"
#: modules/codec/webvtt/webvtt.c:41
msgid "WEBVTT subtitles decoder"
msgstr ""
msgstr "WEBVTT-undertextavkodare"
#: modules/codec/webvtt/webvtt.c:47 modules/codec/webvtt/webvtt.c:55
msgid "WEBVTT subtitles parser"
......@@ -14459,7 +14480,7 @@ msgstr "| status . . . . . . . . . . aktuell status för spellistan"
#: modules/control/oldrc.c:788
msgid "| title [X] . . . . . . set/get title in current item"
msgstr "| title [X] . . . . . ange/hämta titel för aktuellt objekt"
msgstr "| title [X] . . . . . ändra/hämta titel för aktuellt objekt"
#: modules/control/oldrc.c:789
msgid "| title_n . . . . . . . . next title in current item"
......@@ -14471,7 +14492,7 @@ msgstr "| title_p . . . . . . föregående titel för aktuellt objekt"
#: modules/control/oldrc.c:791
msgid "| chapter [X] . . . . set/get chapter in current item"
msgstr "| chapter [X] . . . ange/hämta kapitel för aktuellt objekt"
msgstr "| chapter [X] . . . ändra/hämta kapitel för aktuellt objekt"
#: modules/control/oldrc.c:792
msgid "| chapter_n . . . . . . next chapter in current item"
......@@ -14543,7 +14564,7 @@ msgstr "| get_length . . . . . . längden för den aktuella strömmen"
#: modules/control/oldrc.c:811
msgid "| volume [X] . . . . . . . . . . set/get audio volume"
msgstr "| volume [X] . . . . . . . . . . . . . ange/hämta ljudvolym"
msgstr "| volume [X] . . . . . . . . . . . . ändra/hämta ljudvolym"
#: modules/control/oldrc.c:812
msgid "| volup [X] . . . . . . . raise audio volume X steps"
......@@ -14555,31 +14576,31 @@ msgstr "| voldown [X] . . . . . . . . . . . sänk ljudvolymen X steg"
#: modules/control/oldrc.c:814
msgid "| adev [device] . . . . . . . . set/get audio device"
msgstr "| adev [enhet] . . . . . . . . . . . . ange/hämta ljudenhet"
msgstr "| adev [enhet] . . . . . . . . . . . ändra/hämta ljudenhet"
#: modules/control/oldrc.c:815
msgid "| achan [X]. . . . . . . . . . set/get audio channels"
msgstr "| achan [X]. . . . . . . . . . . . . ange/hämta ljudkanaler"
msgstr "| achan [X]. . . . . . . . . . . . ändra/hämta ljudkanaler"
#: modules/control/oldrc.c:816
msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
msgstr "| atrack [X] . . . . . . . . . . . . . ange/hämta ljudspår"
msgstr "| atrack [X] . . . . . . . . . . . . . ändra/hämta ljudspår"
#: modules/control/oldrc.c:817
msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
msgstr "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . . . ange/hämta videospår"
msgstr "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . . ändra/hämta videospår"
#: modules/control/oldrc.c:818
msgid "| vratio [X] . . . . . . . set/get video aspect ratio"
msgstr "| vratio [X] . . . . . . . . . . ange/hämta videobildformat"
msgstr "| vratio [X] . . . . . . . ändra/hämta videobildförhållande"
#: modules/control/oldrc.c:819
msgid "| vcrop [X] . . . . . . . . . . . set/get video crop"
msgstr "| vcrop [X] . . . . . . . . . . . ange/hämta videobeskäring"
msgstr "| vcrop [X] . . . . . . . . . . ändra/hämta videobeskärning"
#: modules/control/oldrc.c:820
msgid "| vzoom [X] . . . . . . . . . . . set/get video zoom"
msgstr "| vzoom [X] . . . . . . . . . . . . . ange/hämta videozoom"
msgstr "| vzoom [X] . . . . . . . . . . . . . ändra/hämta videozoom"
#: modules/control/oldrc.c:821
msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
......@@ -14587,7 +14608,7 @@ msgstr "| snapshot . . . . . . . . . . . . . . . ta videoskärmbild"
#: modules/control/oldrc.c:822
msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitle track"
msgstr "| strack [X] . . . . . . . . . . . ange/hämta undertextspår"
msgstr "| strack [X] . . . . . . . . . . ändra/hämta undertextspår"
#: modules/control/oldrc.c:823
msgid "| key [hotkey name] . . . . . . simulate hotkey press"
......@@ -14719,7 +14740,7 @@ msgstr ""
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:71
msgid "Fixed Bandwidth in KiB/s"
msgstr ""
msgstr "Fast bandbredd i KiB/s"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:72
msgid "Preferred bandwidth for non adaptive streams"
......@@ -14751,15 +14772,15 @@ msgstr ""
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:101
msgid "Fixed Bandwidth"
msgstr ""
msgstr "Fast bandbredd"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:102
msgid "Lowest Bandwidth/Quality"
msgstr ""
msgstr "Lägsta bandbredd/kvalitet"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:103
msgid "Highest Bandwidth/Quality"
msgstr ""
msgstr "Högsta bandbredd/kvalitet"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:112
msgid "Adaptive"
......@@ -15287,7 +15308,7 @@ msgstr ""
#: modules/demux/mp4/meta.c:104
msgid "Catalog Number"
msgstr ""
msgstr "Katalognummer"
#: modules/demux/mp4/meta.c:138 modules/mux/avi.c:57
msgid "Keywords"
......@@ -15303,11 +15324,11 @@ msgstr ""
#: modules/demux/mp4/mp4.c:49
msgid "M4A audio only"
msgstr ""
msgstr "Endast M4A-ljud"
#: modules/demux/mp4/mp4.c:50
msgid "Ignore non audio tracks from iTunes audio files"
msgstr ""
msgstr "Ignorera ljudfiler i iTunes som inte är ljudspår."
#: modules/demux/mp4/mp4.c:55
msgid "MP4 stream demuxer"
......@@ -15319,7 +15340,7 @@ msgstr "MP4"
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1682
msgid "Do not seek"
msgstr ""
msgstr "Sök inte"
#: modules/demux/mp4/mp4.c:1683
msgid "Build index"
......@@ -15477,7 +15498,7 @@ msgstr "Demuxer för MPEG Transport Stream"
#: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:422
msgid "Main audio"
msgstr ""
msgstr "Huvudljud"
#: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:423
msgid "Audio description for the visually impaired"
......@@ -15695,7 +15716,7 @@ msgstr "Läs in"
#: modules/demux/playlist/wpl.c:99
msgid "Total duration"
msgstr ""
msgstr "Total varaktighet"
#: modules/demux/pva.c:43
msgid "PVA demuxer"
......@@ -16037,7 +16058,8 @@ msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:131
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1502 modules/mux/asf.c:58
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"
......@@ -16056,7 +16078,7 @@ msgstr "Skal"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:215
#: modules/gui/qt/ui/equalizer.h:134
msgid "2 Pass"
msgstr "2 Pass"
msgstr "2 pass"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:218
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1111
......@@ -16093,7 +16115,7 @@ msgstr "Tröskelnivå"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:233
msgid "Enable Spatializer"
msgstr "Aktivera spatializer"
msgstr "Aktivera rumseffekt"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:245
msgid "Headphone virtualization"
......@@ -18232,7 +18254,8 @@ msgid "sec."
msgstr "s"
#: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:50
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391 modules/gui/qt/qt.cpp:213
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213
msgid "Audio/Video"
msgstr "Ljud/video"
......@@ -19887,10 +19910,11 @@ msgid "Extract"
msgstr "Extrahera"
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:62 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:92
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49 modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212