Commit 12c22c75 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Marvin Scholz

l10n: Update NSIS Danish translation

Signed-off-by: Marvin Scholz's avatarMarvin Scholz <epirat07@gmail.com>
parent f531e458
!insertmacro LANGFILE_EXT Danish
${LangFileString} Name_Section01 "Medieafspiller (påkrævet)"
${LangFileString} Name_Section02a "Genvej til startmenu"
${LangFileString} Name_Section02b "Genvej til skrivebord"
${LangFileString} Name_Section34 "Web-udvidelsesmoduler"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla-udvidelsesmodul"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX-udvidelsesmodul"
${LangFileString} Name_Section05 "Diskafspilning"
${LangFileString} Name_Section02a "Genvej i menuen Start"
${LangFileString} Name_Section02b "Genvej på skrivebordet"
${LangFileString} Name_Section34 "Web plugins"
${LangFileString} Name_Section03 "Mozilla plugin"
${LangFileString} Name_Section04 "ActiveX plugin"
${LangFileString} Name_Section05 "Afspilning af diske"
${LangFileString} Name_Section06 "Filtypetilknytninger"
${LangFileString} Name_SectionGroupAudio "Lydfiler"
${LangFileString} Name_SectionGroupVideo "Videofiler"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Andet"
${LangFileString} Name_SectionGroupOther "Andre"
${LangFileString} Name_Section07 "Genvejsmenuer"
${LangFileString} Name_Section08 "Slet indstillinger og cache"
${LangFileString} Name_Section08 "Slet indstillinger og mellemlager"
${LangFileString} Desc_Section01 "Selve medieafspilleren"
${LangFileString} Desc_Section02a "Tilføjer ikoner til din startmenu for nem adgang"
${LangFileString} Desc_Section02b "Tilføjer ikon til dit skrivebord for nem adgang"
${LangFileString} Desc_Section03 "VLC-udvidelsesmodulet til Mozilla og Mozilla Firefox"
${LangFileString} Desc_Section04 "VLC-udvidelsesmodulet til ActiveX"
${LangFileString} Desc_Section02a "Tilføjer ikoner til menuen Start for nem adgang"
${LangFileString} Desc_Section02b "Tilføjer ikon dit skrivebord for nem adgang"
${LangFileString} Desc_Section03 "VLC Mozilla og Mozilla Firefox pluginet"
${LangFileString} Desc_Section04 "VLC ActiveX pluginet"
${LangFileString} Desc_Section05 "Registrering af DVD- og CD-afspilning"
${LangFileString} Desc_Section06 "Angiver VLC-medieafspilleren som standardprogram til den angive filtype"
${LangFileString} Desc_Section07 "Tilføj elementer i kontekstmenu ($\"Afspil med VLC$\" og $\"Tilføj til VLCs afspilningsliste$\")"
${LangFileString} Desc_Section08 "Sletter VLC-medieafspillerens indstillinger og cache-filer efterladt fra tidligere installationer"
${LangFileString} Desc_Section06 "Indstil VLC media player som standardprogram til den angive filtype"
${LangFileString} Desc_Section07 "Tilføj menupunkter i genvejsmenuen (\"Afspil med VLC\" og \"Føj til spilleliste i VLC\")"
${LangFileString} Desc_Section08 "Sletter VLC media player-indstillinger og mellemlager-filer efterladt fra tidligere installationer"
${LangFileString} Name_Section91 "Afinstallér"
${LangFileString} Name_Section92 "Slet indstillinger og cache"
${LangFileString} Desc_Section91 "Afinstallér VLC-medieafspiller og alle dens komponenter"
${LangFileString} Desc_Section92 "Sletter indstillinger og cache-filer fra VLC-medieafspilleren"
${LangFileString} Name_Section92 "Slet indstillinger og mellemlager"
${LangFileString} Desc_Section91 "Afinstallér VLC media player og alle dens komponenter"
${LangFileString} Desc_Section92 "Sletter VLC media player\'s indstillinger og mellemlager-filer"
${LangFileString} ShellAssociation_Play "Afspil"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Afspil med VLC-medieafspiller"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Tilføj i VLC-medieafspillerens afspilningsliste"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Besøg VideoLAN VLC-medieafspillerens hjemmeside"
${LangFileString} ContextMenuEntry_PlayWith "Afspil med VLC media player"
${LangFileString} ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Føj til spilleliste i VLC media player"
${LangFileString} Link_VisitWebsite "Besøg hjemmesiden for VideoLAN VLC media player"
${LangFileString} Name_InstTypeRecommended "Anbefalet"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Minimum"
${LangFileString} Name_InstTypeMinimum "Minimal"
${LangFileString} Name_InstTypeFull "Fuld"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVD "Afspil DVD-film"
${LangFileString} Action_OnArrivalAudioCD "Afspil lyd-CD"
......@@ -39,7 +39,7 @@ ${LangFileString} Action_OnArrivalSVCDMovie "Afspil SVCD-film"
${LangFileString} Action_OnArrivalVideoFiles "Afspil videofiler"
${LangFileString} Action_OnArrivalMusicFiles "Afspil lydfiler"
${LangFileString} Action_OnArrivalDVDAudio "Afspil lyd-DVD"
${LangFileString} License_NextText "Du kender nu dine rettigheder. Klik Næste for at fortsætte."
${LangFileString} License_NextText "Nu kender du dine rettigheder. Klik på Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Detail_CheckProcesses "Tjekker processer..."
${LangFileString} MessageBox_VLCRunning "VLC ser ud til at køre og vil nu blive lukket."
${LangFileString} MessageBox_VLCUnableToClose "Installationsprogrammet kunne ikke lukke VLC - gør det venligst manuelt."
......@@ -47,11 +47,11 @@ ${LangFileString} MessageBox_InstallAborted "Installationen blev afbrudt!"
${LangFileString} Reinstall_Headline "Allerede installeret"
${LangFileString} Reinstall_HeadlineInstall "Vælg hvordan du vil installere VLC."
${LangFileString} Reinstall_HeadlineMaintenance "Vælg den vedligeholdelsesfunktion, der skal udføres."
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "Der er en ældre version af VLC installeret på dit system. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "En nyere version af VLC er allerede installeret! Det frarådes at nedgradere til en ældre version. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} er allerede installeret. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Opgradér VLC med brug af tidligere indstillinger (anbefales)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Nedgradér VLC med brug af tidligere indstillinger (anbefales)"
${LangFileString} Reinstall_MessageOlder "Dit system har en ældre version af VLC installeret. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik på Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_MessageNewer "Der er allerede installeret en nyere version af VLC! Det frarådes at nedgradere til en ældre version. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik på Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_MessageSame "VLC ${VERSION} er allerede installeret. Vælg den handling, du ønsker at udføre, og klik Næste for at fortsætte."
${LangFileString} Reinstall_OptionUpgrade "Opgradér VLC med forrige indstillinger (anbefales)"
${LangFileString} Reinstall_OptionDowngrade "Nedgradér VLC med forrige indstillinger (anbefales)"
${LangFileString} Reinstall_OptionComponents "Tilføj/fjern/geninstallér komponenter"
${LangFileString} Reinstall_OptionAdvanced "Tilpas indstillinger (avanceret)"
${LangFileString} Reinstall_OptionUninstall "Afinstallér VLC"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment