Commit 10883720 authored by Michał Trzebiatowski's avatar Michał Trzebiatowski Committed by Christoph Miebach

l10n: Polish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent cd77604d
......@@ -10,7 +10,7 @@
# Marcin Szymański <cysioland@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-git\n"
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 00:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-08 22:35+0100\n"
......@@ -81,8 +81,8 @@ msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Ustawienia skrótów klawiszowych"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
......@@ -738,7 +738,8 @@ msgstr "Słuchawki"
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
msgid "Automatic"
msgstr "Automatycznie"
......@@ -1021,8 +1022,8 @@ msgstr "Wybór języka"
#: src/input/es_out.c:3085 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
msgid "Description"
msgstr "Opis"
......@@ -1287,11 +1288,12 @@ msgstr ""
"Program VLC nie może otworzyć MRL '%s'. Szczegóły błędu można znaleźć w "
"dzienniku."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
......@@ -1780,7 +1782,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
#: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
#: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
......@@ -4997,7 +5000,8 @@ msgid "Browser Stop"
msgstr "Zatrzymaj w przeglądarce"
#: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
msgid "Delete"
......@@ -6849,7 +6853,8 @@ msgstr ""
"Kanały telewizyjne są grupowane według transpondera (tzw. multiplex) na "
"danej częstotliwości. Jest to konieczne, aby dostroić odbiornik."
#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
#: modules/access/dtv/access.c:61
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
msgid "Modulation / Constellation"
msgstr "Modulacja/Konstelacja"
......@@ -7666,7 +7671,8 @@ msgstr "Liczba kanałów podstawowego strumienia dźwiękowego"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1297 modules/spu/mosaic.c:94
#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/video_output/vmem.c:42
#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
msgid "Width"
msgstr "Szerokość"
......@@ -8639,7 +8645,8 @@ msgstr "Urządzenie radia"
msgid "Radio tuner device node."
msgstr "Węzeł urządzenia tunera radiowego."
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
msgid "Frequency"
msgstr "Częstotliwość"
......@@ -10380,7 +10387,7 @@ msgstr "Suchy miks"
#: modules/audio_filter/stereo_widen.c:69
msgid "Level of input signal of original channel."
msgstr "Poziom sygnału wejściowego na oryginalnym kanale"
msgstr "Poziom sygnału wejściowego na oryginalnym kanale."
#: modules/audio_filter/stereo_widen.c:77
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:263
......@@ -16499,7 +16506,8 @@ msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:131
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1502 modules/mux/asf.c:58
msgid "Author"
msgstr "Autor"
......@@ -18699,7 +18707,8 @@ msgid "sec."
msgstr "sek."
#: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:50
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391 modules/gui/qt/qt.cpp:213
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213
msgid "Audio/Video"
msgstr "Dźwięk/Obraz"
......@@ -20194,7 +20203,7 @@ msgstr "Najwyższa częstotliwość"
msgid "This is VLC's skinnable interface. You can download other skins at"
msgstr ""
"To jest interfejs VLC, któremu można zmienić skórę. Nowe pliki skór można "
"pobrać ze "
"pobrać na"
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:725
msgid "VLC skins website"
......@@ -20383,10 +20392,11 @@ msgid "Extract"
msgstr "Wypakuj"
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:62 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:92
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49 modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212
#: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212 modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1430
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1543
#: modules/gui/qt/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
......@@ -20398,7 +20408,8 @@ msgstr "Zamknij (&c)"
msgid "Bytes"
msgstr "Bajty"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48 modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
msgid "Convert"
msgstr "Konwertuj"
......@@ -20826,7 +20837,8 @@ msgstr "Wersja"
msgid "Website"
msgstr "Strona internetowa"
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533 modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
......@@ -21922,7 +21934,7 @@ msgstr "Ustawia gammę obrazu między 0.01 i 10. Domyślna to 1."
#: modules/hw/d3d9/d3d9_filters.c:429
msgid "Direct3D9 adjust filter"
msgstr "Direct3D9 - konfiguracja filtra"
msgstr "Filtr regulacji Direct3D9"
#: modules/hw/mmal/codec.c:51
msgid "Decode frames directly into RPI VideoCore instead of host memory."
......@@ -22013,7 +22025,7 @@ msgstr "Filtry przyspieszenia obrazu API"
#: modules/hw/vdpau/adjust.c:187
msgid "VDPAU adjust video filter"
msgstr "VDPAU - konfiguracja filtra wideo"
msgstr "Filtr regulacji obrazu VDPAU"
#: modules/hw/vdpau/avcodec.c:220
msgid "VDPAU video decoder"
......@@ -23853,7 +23865,8 @@ msgstr "Wideo MPEG"
msgid "VC-1 packetizer"
msgstr "Pakietowiec VC-1"
#: modules/services_discovery/avahi.c:52 modules/services_discovery/avahi.c:277
#: modules/services_discovery/avahi.c:52
#: modules/services_discovery/avahi.c:277
msgid "Zeroconf network services"
msgstr "Usługi sieciowe Zeroconf"
......@@ -25124,12 +25137,10 @@ msgid "Enable Audio passthrough"
msgstr "Włącz przekazywanie dźwięku"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:133
#, fuzzy
msgid "Disable if your receiver does not support Dolby®."
msgstr "Wyłącz, jeśli twój odbiornik nie obsługuje Dolby®."
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:155
#, fuzzy
msgid "High (high quality and high bandwidth)"
msgstr "Wysoka (wysoka jakość i wysoka szerokość pasma)"
......@@ -25138,14 +25149,12 @@ msgid "Medium (medium quality and medium bandwidth)"
msgstr "Średnia (średnia jakość i średnia szerokość pasma)"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:157
#, fuzzy
msgid "Low (low quality and low bandwidth)"
msgstr "Niska (niska jakość i niska szerokość pasma)"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:158
#, fuzzy
msgid "Low CPU (low quality but high bandwidth)"
msgstr "Niski procesor (niska jakość, ale wysoka szerokość pasma) "
msgstr "Niski procesor (niska jakość, ale wysoka szerokość pasma)"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:161
msgid "Conversion quality"
......@@ -26167,7 +26176,7 @@ msgstr "Fikcyjne renderowanie czcionek"
#: modules/video_chroma/chain.c:46
msgid "Video filtering using a chain of video filter modules"
msgstr "Filtrowanie obrazu za pomocą łańcucha modułów filtra obrazu"
msgstr "Filtrowanie obrazu łańcuchem modułów filtra obrazu"
#: modules/video_chroma/grey_yuv.c:55 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:86
#: modules/video_chroma/i422_i420.c:57 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:71
......@@ -26325,7 +26334,7 @@ msgstr "Zmień schemat kolorów w okularach"
#: modules/video_filter/anaglyph.c:71
msgid "Convert 3D picture to anaglyph image video filter"
msgstr "Konwertuj obraz 3D do filtra obrazu widea anaglyph"
msgstr "Filtr konwersji obrazu 3D na obraz anaglifowy"
#: modules/video_filter/antiflicker.c:51
msgid "Window size"
......@@ -26866,7 +26875,7 @@ msgstr "Konwerter FPS"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Zamrażanie - interaktywny filtr wideo"
msgstr "Interaktywny filtr zamrażania widea"
#: modules/video_filter/freeze.c:79
msgid "Freeze"
......@@ -27529,7 +27538,7 @@ msgstr "Obróć lub przekręć obraz"
#: modules/video_filter/vhs.c:105
msgid "VHS movie effect video filter"
msgstr "Film VHS - efekt filtra wideo"
msgstr "Filtr efektu filmu widea VHS"
#: modules/video_filter/vhs.c:106
msgid "VHS movie"
......@@ -29810,10 +29819,6 @@ msgstr "AAAA; "
msgid "Media Manager List"
msgstr "Lista menedżera mediów"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Direct3D9 - konfiguracja filtra"
#~ msgid ""
#~ "If interlaced content is detected, temporal deinterlacing is enabled at "
#~ "the expense of a pipeline delay."
......@@ -34001,6 +34006,10 @@ msgstr "Lista menedżera mediów"
#~ msgid "Bonjour"
#~ msgstr "Usługi Bonjour"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Filtr regulacji Direct3D9"
#, fuzzy
#~ msgid "Screen capture (with Wayland)"
#~ msgstr "Przechwytywanie ekranu (z X11/XCB)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment