Commit 0b615055 authored by Ingmārs Dīriņš's avatar Ingmārs Dīriņš Committed by Christoph Miebach

l10n: Latvian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent e6afc82a
......@@ -14,7 +14,7 @@
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-git\n"
"Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 00:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-21 14:50+0000\n"
......@@ -85,8 +85,8 @@ msgstr "Iestatījumi VLC vadības saskarnēm"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Karsto taustiņu iestatījumi"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091 src/libvlc-module.c:1486
#: modules/access/imem.c:64
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3091
#: src/libvlc-module.c:1486 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:404 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:96
......@@ -748,7 +748,8 @@ msgstr "Austiņas"
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:974
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:370
msgid "Automatic"
msgstr "Automātiski"
......@@ -1030,8 +1031,8 @@ msgstr "Valoda"
#: src/input/es_out.c:3085 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
msgid "Description"
msgstr "Apraksts"
......@@ -1295,11 +1296,12 @@ msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"VLC nevar atvērt MRL '%s'. Pārbaudiet žurnālu, lai iegūtu sīkāku informāciju."
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:399 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:400
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
#: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
......@@ -1786,7 +1788,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
#: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
#: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
#: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
......@@ -2825,8 +2828,8 @@ msgid ""
"You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
"together after the normal one."
msgstr ""
"Jūs varat dot komatu atdalītu sarakstu ar ievadēm, kuras tiks saķēdētas kopā "
"pēc normālās ievades."
"Jūs varat dot komatu atdalītu sarakstu ar ievadēm, kuras tiks savirknētas "
"kopā pēc normālās ievades."
#: src/libvlc-module.c:663
msgid "Input slave (experimental)"
......@@ -5006,7 +5009,8 @@ msgid "Browser Stop"
msgstr "Pārlūka apturēšana"
#: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:231
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
msgid "Delete"
......@@ -6339,7 +6343,7 @@ msgstr "Ievažu saraksts"
#: modules/access/concat.c:305
msgid "Comma-separated list of input URLs to concatenate."
msgstr ""
msgstr "Komatu atdalīts saraksts ar vietrāžiem URL, kurus savirknēt."
#: modules/access/concat.c:308
msgid "Concatenation"
......@@ -6852,7 +6856,8 @@ msgstr ""
"TV kanāli tiek grupēti ar retranslatoru (pazīstamu arī kā blīvētāju) uz "
"dotās frekvences. Šis ir vajadzīgs, lai noskaņotu uztvērēju."
#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
#: modules/access/dtv/access.c:61
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:970
msgid "Modulation / Constellation"
msgstr "Modulācija / zvaigznājs"
......@@ -7663,7 +7668,8 @@ msgstr "Audio elementārās straumes kanālu skaits"
#: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:238
#: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1297 modules/spu/mosaic.c:94
#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/video_output/vmem.c:42
#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
#: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
msgid "Width"
msgstr "Platums"
......@@ -8634,7 +8640,8 @@ msgstr "Radio ierīce"
msgid "Radio tuner device node."
msgstr "Radio uztvērēja ierīces mezgls."
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1077
msgid "Frequency"
msgstr "Frekvence"
......@@ -9364,6 +9371,9 @@ msgid ""
"\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
"segment."
msgstr ""
"Datne tiek nolasīta, kad segments sākas un tiek pieņemts, ka ir formātā: "
"atslēgas-uri\\natslēgas-datne. Datne tiek nolasīta pie segmenta atvēršanas "
"un vērtības tiek lietotas uz šī segmenta."
#: modules/access_output/livehttp.c:102
msgid "Use randomized IV for encryption"
......@@ -10634,6 +10644,8 @@ msgid ""
"Change this value if you have issue with HD codecs when using a HDMI "
"receiver."
msgstr ""
"Mainīt šo vērtību, ja jums ir problēma ar HD kodekiem, kad lietojat HDMI "
"uztvērēju."
#: modules/audio_output/mmdevice.c:1302
msgid "Disabled"
......@@ -15152,7 +15164,7 @@ msgstr "Lietot parastos HTTP moduļus"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:77
msgid "Connect using HTTP access instead of custom HTTP code"
msgstr ""
msgstr "Pieslēgties, lietojot HTTP piekļuvi, nevis pielāgotu HTTP kodu"
#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:98
msgid "Predictive"
......@@ -15919,6 +15931,8 @@ msgid ""
"Selects mode for digital TV standard. This feature affects EPG information "
"and subtitles."
msgstr ""
"Atlasa režīmu ciparu TV standartam. Šis līdzeklis ietekmē EPG informāciju un "
"subtitrus."
#: modules/demux/mpeg/ts.c:131
msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
......@@ -16487,7 +16501,8 @@ msgid "Name"
msgstr "Nosaukums"
#: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:131
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1502 modules/mux/asf.c:58
msgid "Author"
msgstr "Autors"
......@@ -18679,7 +18694,8 @@ msgid "sec."
msgstr "sek."
#: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:50
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391 modules/gui/qt/qt.cpp:213
#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1391
#: modules/gui/qt/qt.cpp:213
msgid "Audio/Video"
msgstr "Audio/video"
......@@ -20357,10 +20373,11 @@ msgid "Extract"
msgstr "Izvilkt"
#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:62 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:92
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49 modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212
#: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49
#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66
#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212 modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1430
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1543
#: modules/gui/qt/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
......@@ -20372,7 +20389,8 @@ msgstr "Aizvērt"
msgid "Bytes"
msgstr "Baiti"
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48 modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48
#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
msgid "Convert"
msgstr "Pārveidot"
......@@ -20799,7 +20817,8 @@ msgstr "Versija"
msgid "Website"
msgstr "Tīmekļa vietne"
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533 modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
msgid "Files"
msgstr "Datnes"
......@@ -22107,7 +22126,7 @@ msgstr ""
#: modules/keystore/keychain.m:59
msgid "Accessibility type for all future passwords saved to the Keychain"
msgstr ""
msgstr "Pieejamības tips visām nākotnes parolēm, saglabātām uz Keychain"
#: modules/keystore/keychain.m:61
msgid "Keychain access group"
......@@ -22221,7 +22240,7 @@ msgstr ""
#: modules/logger/file.c:219
msgid "Logger"
msgstr ""
msgstr "Žurnalētājs"
#: modules/logger/file.c:220
msgid "File logger"
......@@ -23798,7 +23817,8 @@ msgstr "MPEG Video"
msgid "VC-1 packetizer"
msgstr "VC-1 paketizētājs"
#: modules/services_discovery/avahi.c:52 modules/services_discovery/avahi.c:277
#: modules/services_discovery/avahi.c:52
#: modules/services_discovery/avahi.c:277
msgid "Zeroconf network services"
msgstr "Zeroconf tīkla pakalpojumi"
......@@ -24821,7 +24841,7 @@ msgstr "ADF straumes filtrs"
#: modules/stream_filter/aribcam.c:45
msgid "ARIB STD-B25 Cam module"
msgstr ""
msgstr "ARIB STD-B25 Cam modulis"
#: modules/stream_filter/cache_block.c:498
msgid "Block stream cache"
......@@ -25052,7 +25072,6 @@ msgid "Enable Audio passthrough"
msgstr "Ieslēgt audio cauriešanu"
#: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:133
#, fuzzy
msgid "Disable if your receiver does not support Dolby®."
msgstr "Izslēgt, ja jūsu uztvērējs neatbalsta Dolby®."
......@@ -29308,9 +29327,8 @@ msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
msgstr "Izlaist H.264 iekš-cikla atblokošanas filtru"
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:362
#, fuzzy
msgid "x264 preset and tuning selection"
msgstr "x264 profila un līmeņa atlase"
msgstr ""
#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:364
msgid "Optical drive"
......@@ -29714,10 +29732,6 @@ msgstr "AAAA; "
msgid "Media Manager List"
msgstr "Mediju pārvaldnieka saraksts"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Direct3D9 pielāgošanas filtrs"
#~ msgid "Scan"
#~ msgstr "Skenēt"
......@@ -31006,6 +31020,10 @@ msgstr "Mediju pārvaldnieka saraksts"
#~ msgid "Seam Carving"
#~ msgstr "Straumē/saglabā:"
#, fuzzy
#~ msgid "Direct3D11 filter"
#~ msgstr "Direct3D9 pielāgošanas filtrs"
#, fuzzy
#~ msgid "Screen capture (with Wayland)"
#~ msgstr "Ekrāna tveršana (ar X11/XCB)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment