pl.po 1.07 MB
Newer Older
1
# Polish translation
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
2
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
3
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
4
#
5
# Translators:
6
# Cysioland <cysioland@gmail.com>, 2013
7
# Gootector <gootector@o2.pl>, 2013-2014
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
8
# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007-2014
9
# robaks, 2013
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
14
"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
15 16
"PO-Revision-Date: 2014-01-28 01:15+0000\n"
"Last-Translator: M T <michtrz@gmail.com>\n"
17 18
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/pl/)\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
19
"Language: pl\n"
20
"MIME-Version: 1.0\n"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
21
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
23 24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
25

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
26
#: include/vlc_common.h:927
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
"prawo.\n"
"Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
"GNU;\n"
"szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
38
"Stworzył Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
39

40
#: include/vlc_config_cat.h:33
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
41
msgid "VLC preferences"
42
msgstr "Preferencje VLC"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
43

44
#: include/vlc_config_cat.h:35
45
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
46
msgstr "Wybierz \"Opcje zaawansowane\", żeby wyświetlić wszystkie opcje."
47

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
48 49 50
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
51 52 53
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

54
#: include/vlc_config_cat.h:39
55
msgid "Settings for VLC's interfaces"
56
msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
57

58
#: include/vlc_config_cat.h:41
59
msgid "Main interfaces settings"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
60
msgstr "Główne ustawienia interfejsu"
61

62
#: include/vlc_config_cat.h:43
63
msgid "Main interfaces"
64
msgstr "Główne interfejsy"
65

66
#: include/vlc_config_cat.h:44
67
msgid "Settings for the main interface"
68
msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
69

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
70
#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
71
msgid "Control interfaces"
72
msgstr "Interfejsy sterowania"
73

74
#: include/vlc_config_cat.h:47
75
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
76
msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
77

78
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
79
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
80
msgid "Hotkeys settings"
81 82
msgstr "Ustawienia skrótów klawiszowych"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
83 84 85
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
86
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
87 88 89
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
91
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
92
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
93
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
94
msgid "Audio"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
95
msgstr "Dźwięk"
96

97
#: include/vlc_config_cat.h:54
98
msgid "Audio settings"
99
msgstr "Ustawienia dźwięku"
100

101
#: include/vlc_config_cat.h:56
102
msgid "General audio settings"
103
msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
104

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
105
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
106
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
107
msgid "Filters"
108
msgstr "Filtry"
109

110
#: include/vlc_config_cat.h:59
111
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
112
msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
113

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
114 115
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
116
msgid "Visualizations"
117
msgstr "Wizualizacje"
118

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
119 120
#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
#: src/libvlc-module.c:195
121
msgid "Audio visualizations"
122
msgstr "Wizualizacje dźwięku"
123

124
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
125
msgid "Output modules"
126
msgstr "Moduły wyjścia"
127

128
#: include/vlc_config_cat.h:65
129
msgid "General settings for audio output modules."
130
msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
131

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
132 133 134
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
135
msgid "Miscellaneous"
Rémi Denis-Courmont's avatar
Rémi Denis-Courmont committed
136
msgstr "Różne"
137

138
#: include/vlc_config_cat.h:68
139
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
140
msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
141

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
142 143 144
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
145
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
146
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
147
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
148 149
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
150
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
151
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
152
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
153
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
154
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
155 156 157
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

158
#: include/vlc_config_cat.h:72
159
msgid "Video settings"
160
msgstr "Ustawienia obrazu"
161

162
#: include/vlc_config_cat.h:74
163
msgid "General video settings"
164
msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
165

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
166 167 168 169
#: include/vlc_config_cat.h:77
#, fuzzy
msgid "General settings for video output modules."
msgstr "Ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
170

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
171
#: include/vlc_config_cat.h:80
172
msgid "Video filters are used to process the video stream."
173
msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
174

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
175
#: include/vlc_config_cat.h:82
176
msgid "Subtitles / OSD"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
177
msgstr "Napisy / Informacje na ekranie (OSD)"
178

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
179
#: include/vlc_config_cat.h:83
180
msgid ""
181
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
182
msgstr ""
183 184
"Ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów i "
"\"nałożonych podobrazów\""
185

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
186
#: include/vlc_config_cat.h:91
187
msgid "Input / Codecs"
188
msgstr "Wejście / Kodeki"
189

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
190
#: include/vlc_config_cat.h:92
191
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
192
msgstr "Ustawienia wejścia, demultipleksowania, kodowania i dekodowania"
193

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
194
#: include/vlc_config_cat.h:95
195
msgid "Access modules"
196
msgstr "Moduły dostępu"
197

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
198
#: include/vlc_config_cat.h:97
199
msgid ""
200 201
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
202
msgstr ""
203 204
"Ustawienia dotyczące rożnych metod dostępu. Ustawienia, które chcesz zwykle "
"zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
205

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
206
#: include/vlc_config_cat.h:101
207
msgid "Stream filters"
208
msgstr "Filtry strumieniowania"
209

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
210
#: include/vlc_config_cat.h:103
211
msgid ""
212 213
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
214
msgstr ""
215
"Filtry strumieniowania są specjalnymi modułami, które pozwalają na "
216
"zaawansowaną obróbkę wejścia VLC. Używaj ostrożnie..."
217

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
218
#: include/vlc_config_cat.h:106
219
msgid "Demuxers"
220
msgstr "Demultipleksery"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
221

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
222
#: include/vlc_config_cat.h:107
223
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
224
msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
225

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
226
#: include/vlc_config_cat.h:109
227
msgid "Video codecs"
228
msgstr "Kodeki obrazu"
229

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
230
#: include/vlc_config_cat.h:110
231
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
232
msgstr "Ustawienia obrazu, zdjęć lub koderów i dekoderów obrazu i dźwięku."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
233

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
234
#: include/vlc_config_cat.h:112
235
msgid "Audio codecs"
236
msgstr "Kodeki dźwięku"
237

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
238
#: include/vlc_config_cat.h:113
239
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
240
msgstr "Ustawienia tylko dekoderów i koderów dźwiękowych."
241

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
242
#: include/vlc_config_cat.h:115
243
msgid "Subtitle codecs"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
244
msgstr "Kodeki napisów"
245

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
246
#: include/vlc_config_cat.h:116
247
msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
248
msgstr "Ustawienia dla napisów, teletekstu i koderów i dekoderów CC."
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
249

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
250
#: include/vlc_config_cat.h:118
251
msgid "General input settings. Use with care..."
252
msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie..."
253

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
254 255
#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
#: modules/access/avio.h:50
256
msgid "Stream output"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
257
msgstr "Wyjście strumienia"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
258

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
259
#: include/vlc_config_cat.h:123
260
msgid ""
261 262
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
263 264 265 266
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
267
"duplicating...)."
268
msgstr ""
269 270
"Ustawienia strumienia wyjściowego są stosowane, gdy VLC działa jako serwer "
"strumieniowy lub zapisuje nadchodzące strumienie.\n"
271
"Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł \"Access-"
272 273
"Output\", który je zapisuje w pliku lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Module strumienia Sout pozwalają na zaawansowaną obróbkę strumienia "
274
"(transkodowanie, kopiowanie...)."
275

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
276
#: include/vlc_config_cat.h:131
277
msgid "General stream output settings"
278
msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
279

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
280
#: include/vlc_config_cat.h:133
281
msgid "Muxers"
282
msgstr "Multipleksery"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
283

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
284
#: include/vlc_config_cat.h:135
285
msgid ""
286 287 288
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
289
"You can also set default parameters for each muxer."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
290
msgstr ""
291 292 293 294 295
"Muksery tworzą formaty enkapsułkowania, które są wykorzystywane do "
"połączenia wszystkich podstawowych strumieni (wideo, audio, ...). To "
"ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie określonego muksera. Nie powinno się "
"tego zmieniać.\n"
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego muksera."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
296

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
297
#: include/vlc_config_cat.h:141
298
msgid "Access output"
299
msgstr "Wyjście dostępu"
300

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
301
#: include/vlc_config_cat.h:143
302
msgid ""
303 304 305
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
306
"You can also set default parameters for each access output."
307
msgstr ""
308 309
"Moduły dostępu wyjścia kontrolują w jaki sposób wysyłane są muksowane "
"strumienie. To ustawienie pozwala zawsze na wymuszenie konkretnej metody "
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
310
"wyjścia dostępu. Nie powinno się tego zmieniać.\n"
311
"Można również ustawić domyślne parametry dla każdego dostępu wyjścia."
312

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
313
#: include/vlc_config_cat.h:148
314
msgid "Packetizers"
315
msgstr "Pakietowce"
316

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
317
#: include/vlc_config_cat.h:150
318
msgid ""
319 320 321
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
322
"You can also set default parameters for each packetizer."
323
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
324
"Pakietowce używane są do \"przedobróbki\" podstawowych strumieni przed "
325 326
"multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
"powinno się tego zmieniać.\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
327
"Możesz również ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
328

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
329
#: include/vlc_config_cat.h:156
330
msgid "Sout stream"
331
msgstr "Strumień Sout"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
332

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
333
#: include/vlc_config_cat.h:157
334 335 336 337
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
338
msgstr ""
339 340 341
"Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
"Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
"tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
342

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
343
#: include/vlc_config_cat.h:162
344
msgid "VOD"
345
msgstr "Wideo na życzenie (VOD)"
Alexis de Lattre's avatar
Alexis de Lattre committed
346

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
347
#: include/vlc_config_cat.h:163
348
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
349
msgstr "Implementacja Wideo na życzenie (VOD) w VLC"
350

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
351 352 353 354
#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
355
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
356
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
357
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
358
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
359 360 361
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
362
#: include/vlc_config_cat.h:168
363
msgid ""
364 365
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
366
msgstr ""
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
367
"Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (np. tryb odtwarzania) i "
368
"modułów, które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
369
"\"wykrywania usług\")."
370

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
371
#: include/vlc_config_cat.h:172
372
msgid "General playlist behaviour"
373
msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
374

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
375
#: include/vlc_config_cat.h:173
376
msgid "Services discovery"
377
msgstr "Wykrywanie usług"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
378

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
379
#: include/vlc_config_cat.h:174
380
msgid ""
381 382
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
383
msgstr ""
384
"Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
385

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
386 387
#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
388
msgid "Advanced"
389
msgstr "Zaawansowane"
390

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
391
#: include/vlc_config_cat.h:179
392
msgid "Advanced settings. Use with care..."
393
msgstr "Ustawienia zaawansowane. Używaj ostrożnie..."
394

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
395
#: include/vlc_config_cat.h:181
396
msgid "Advanced settings"
397
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
398

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
399 400 401 402
#: include/vlc_input.h:568
#, fuzzy
msgid "Subtitle track added"
msgstr "Ścieżka napisów"
403

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
404
#: include/vlc_interface.h:140
405 406
msgid ""
"\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
407 408
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
409
msgstr ""
410 411 412
"\n"
"Uwaga: jeśli nie można uzyskać dostępu do graficznego interfejsu "
"użytkownika, to otwórz okno wiersza poleceń, przejdź do katalogu programu "
413
"VLC i wydaj polecenie \"vlc -I qt\"\n"
414

415
#: include/vlc_intf_strings.h:46
416 417
msgid "&Open File..."
msgstr "&Otwórz plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
418

419
#: include/vlc_intf_strings.h:47
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
420
msgid "&Advanced Open..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
421
msgstr "&Zaawansowane otwieranie..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
422

423 424 425 426 427 428
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
msgstr "Otwórz &katalog..."

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
429
msgstr "Otwórz &folder..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
430

431
#: include/vlc_intf_strings.h:50
432
msgid "Select one or more files to open"
433
msgstr "Zaznacz jeden lub kilka plików do otwarcia"
434

435 436 437 438 439 440
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
msgstr "Wybierz folder"

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
441
msgstr "Wybierz folder"
442 443

#: include/vlc_intf_strings.h:55
444
msgid "Media &Information"
445
msgstr "&Informacje o pliku"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
446

447
#: include/vlc_intf_strings.h:56
448
msgid "&Codec Information"
449
msgstr "Informacje o &kodeku"
450

451
#: include/vlc_intf_strings.h:57
452
msgid "&Messages"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
453
msgstr "Ko&munikaty"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
454

455
#: include/vlc_intf_strings.h:58
456
msgid "Jump to Specific &Time"
457
msgstr "Przejdź do specyficznego &czasu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
458

Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
459
#: include/vlc_intf_strings.h:59
460 461
msgid "Custom &Bookmarks"
msgstr "Własne &zakładki"
462

463
#: include/vlc_intf_strings.h:60
464
msgid "&VLM Configuration"
465
msgstr "Konfiguracja &VLM"
466

467
#: include/vlc_intf_strings.h:62
468
msgid "&About"
469 470
msgstr "&O"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
471 472 473 474 475
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
476
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
477
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
478
msgid "Play"
479
msgstr "Odtwarzaj"
480

481 482
#: include/vlc_intf_strings.h:66
msgid "Remove Selected"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
483
msgstr "Usuń zaznaczone"
484

485
#: include/vlc_intf_strings.h:67
486
msgid "Information..."
487
msgstr "Informacja..."
488

489
#: include/vlc_intf_strings.h:68
490
msgid "Create Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
491
msgstr "Utwórz katalog..."
492

493
#: include/vlc_intf_strings.h:69
494
msgid "Create Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
495
msgstr "Utwórz folder..."
496

497
#: include/vlc_intf_strings.h:70
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
#, fuzzy
msgid "Rename Directory..."
msgstr "Utwórz katalog..."

#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Rename Folder..."
msgstr "Utwórz folder..."

#: include/vlc_intf_strings.h:72
508
msgid "Show Containing Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
509
msgstr "Pokaż zawierający katalog..."
510

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
511
#: include/vlc_intf_strings.h:73
512
msgid "Show Containing Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
513
msgstr "Pokaż zawierający folder..."
514

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
515
#: include/vlc_intf_strings.h:74
516
msgid "Stream..."
517
msgstr "Strumieniuj..."
518

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
519
#: include/vlc_intf_strings.h:75
520
msgid "Save..."
521
msgstr "Zapisz..."
522

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
523 524
#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
525
msgid "Repeat All"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
526
msgstr "Powtórz wszystko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
528 529
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
530
msgid "Repeat One"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
531
msgstr "Powtórz jeden"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
532

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
533 534
#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
535 536
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537
msgid "Random"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
538
msgstr "Losowo"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
539

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
540
#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
541
msgid "Random Off"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
542
msgstr "Losowo wyłączone"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
543

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
544
#: include/vlc_intf_strings.h:83
545
msgid "Add to Playlist"
546
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
548
#: include/vlc_intf_strings.h:85
549
msgid "Add File..."
550
msgstr "Dodaj plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
551

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
552
#: include/vlc_intf_strings.h:86
553
msgid "Add Directory..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
554
msgstr "Dodaj katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
555

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
556
#: include/vlc_intf_strings.h:87
557
msgid "Add Folder..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
558
msgstr "Dodaj folder..."
559

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
560
#: include/vlc_intf_strings.h:89
561
msgid "Save Playlist to &File..."
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
562
msgstr "Zapisz &listę odtwarzania jako plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
563

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
564 565
#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
566
msgid "Search"
567
msgstr "Szukaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
568

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
569 570
#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
571
msgid "Waves"
572
msgstr "Fale"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
573

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
574
#: include/vlc_intf_strings.h:100
575
msgid ""
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
576
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
Rafaël Carré's avatar
Rafaël Carré committed
577
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
592 593 594 595 596 597 598 599 600
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
601
msgstr ""
602
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
603 604 605 606 607
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Zapraszamy do pomocy przy VLC media "
"playerze</h2><h3>Dokumentacja</h3><p>Możesz znaleźć dokumentację dotyczącą "
"VLC na witrynie <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> strony "
"internetowej VideoLAN.</p><p>Jeśli jesteś nowicjuszem VLC media playera, "
"proszę przeczytaj<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
"VLC_for_dummies\"><em>Wprowadzenie do VLC media playera</em></a>.</"
"p><p>Informacje o tym, jak używać odtwarzacza znajdziesz w dokumencie<br>"
"\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak "
"odtwarzać pliki z VLC media playerem</em></a>\".</p><p>Dla wszystkich zadań "
"zapisywania, konwertowania, transkodowania, kodowania, miksowania i "
"strumieniowania, znajdziesz przydatne informacje w <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">dokumentacji strumieniowania</"
"a>.</p><p>Jeśli nie jesteś pewny terminologii, należy odwiedzić <a href = "
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base \">bazę wiedzy</a>.</p><p>Aby "
"zrozumieć podstawowe skróty klawiszowe, przeczytaj stronę <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Hotkeys\">skrótów</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Przed "
619 620 621 622
"zadawaniem wszelkich pytań, należy zapoznać się z <a href=\"http://www."
"videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Można wówczas uzyskać (i dać) "
"pomoc na <a href=\"http://forum.videolan.org\">forach</a>, <a href=\"http://"
"www.videolan.org/vlc/lists.html\">listach mailingowych</a> lub naszym kanale "
623 624 625
"IRC (<em>#videolan</em></a> na irc.freenode.net).</p><h3>Przyczyń się do "
"projektu</h3><p>Możesz pomóc przy projekcie VideoLAN, oferując trochę "
"swojego czasu, aby pomóc społeczności, zaprojektować skóry, przetłumaczyć "
626 627 628
"dokumentację albo przetestować i kodować program. Możesz również podać "
"fundusz i materiały, które nam pomogą. I oczywiście możesz <b>promować</b> "
"VLC media playera.</p></body></html>"
Felix Paul Kühne's avatar
Felix Paul Kühne committed
629

630 631 632 633 634 635 636 637 638
#: src/audio_output/filters.c:247
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Błąd filtrowania dźwięku"

#: src/audio_output/filters.c:248
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
msgstr "Została osiągnięta maksymalna liczba filtrów (%u)."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
639 640 641
#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
#: modules/video_filter/postproc.c:234
642
msgid "Disable"
643
msgstr "Wyłącz"
644

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
645
#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
646
msgid "Spectrometer"
647
msgstr "Spektrometr"
648

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
649
#: src/audio_output/output.c:235
650
msgid "Scope"
651
msgstr "Zakres"
652

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
653
#: src/audio_output/output.c:238
654
msgid "Spectrum"
655
msgstr "Widmo"
656

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
657
#: src/audio_output/output.c:241
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
658
msgid "Vu meter"
659
msgstr "Vu meter"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
660

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
661
#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
662
msgid "Audio filters"
663
msgstr "Filtry dźwięku"
664

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
665
#: src/audio_output/output.c:291
666
msgid "Replay gain"
667
msgstr "Normalizacja głośności"
668

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
669 670
#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
671
msgid "Stereo audio mode"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
672
msgstr "Tryb dźwięk stereo"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
673

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
674
#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
675 676
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"
677

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
678
#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
679 680
#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681
#: modules/codec/twolame.c:70
682
msgid "Stereo"
683
msgstr "Stereo"
684

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
685 686 687
#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
688
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
689 690 691 692 693 694 695 696
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
697
msgid "Left"
698 699
msgstr "Lewy"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
700 701 702
#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
703
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
704 705 706 707 708 709
#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
710
msgid "Right"
711
msgstr "Prawy"
712

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
713
#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
714
msgid "Reverse stereo"
715
msgstr "Zamiana kanałów stereo"
716

717 718 719 720 721
#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
722
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
723 724 725
msgid "Automatic"
msgstr "Automatycznie"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
726
#: src/config/file.c:460
727 728 729
msgid "boolean"
msgstr "zm. logiczna"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
730
#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
731 732 733
msgid "integer"
msgstr "liczba całkowita"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
734
#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
735 736 737
msgid "float"
msgstr "liczba zmiennoprzecinkowa"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
738
#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
739
msgid "string"
740
msgstr "ciąg znaków"
741

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
742
#: src/config/help.c:161
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
743 744 745
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Aby uzyskać szczegółową pomoc, użyj '-H'."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
746
#: src/config/help.c:165
747
#, c-format
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782
msgid ""
"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
"They will be enqueued in the playlist.\n"
"The first item specified will be played first.\n"
"\n"
"Options-styles:\n"
" --option A global option that is set for the duration of the program.\n"
"  -option A single letter version of a global --option.\n"
"  :option An option that only applies to the stream directly before it\n"
"      and that overrides previous settings.\n"
"\n"
"Stream MRL syntax:\n"
" [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
" [:option=value ...]\n"
"\n"
" Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
" Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
"\n"
"URL syntax:\n"
" file:///path/file       Plain media file\n"
" http://host[:port]/file    HTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/file     FTP URL\n"
" mms://host[:port]/file     MMS URL\n"
" screen://           Screen capture\n"
" dvd://[device]         DVD device\n"
" vcd://[device]         VCD device\n"
" cdda://[device]        Audio CD device\n"
" udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
"                 UDP stream sent by a streaming server\n"
" vlc://pause:<seconds>     Pause the playlist for a certain time\n"
" vlc://quit           Special item to quit VLC\n"
"\n"
msgstr ""
"Użycie: %s [opcje] [strumień] ...\n"
783 784
"Można określić wiele strumieni w wierszu poleceń.\n"
"Będą kolejkowane w liście odtwarzania.\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
785 786 787 788 789 790 791 792 793 794
"Pierwsza podana pozycja będzie odtwarzana w pierwszej kolejności.\n"
"\n"
"Style-opcji:\n"
" --opcja Globalna opcja, która ustawiona jest na czas trwania programu.\n"
"  -opcja Pojedyncza wersja globalnej opcji--.\n"
"  :opcja opcja, która odnosi się wyłącznie do strumienia bezpośrednio przed "
"nim\n"
"      i zastępuje poprzednie ustawienia.\n"
"\n"
"Składnia strumienia MRL:\n"
795 796
" [[dostęp] [/demuks]://]URL[#[tytuł][:rozdział][-[tytuł][:rozdział]]]\n"
" [:opcja=wartość ...]\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
797 798 799
"\n"
" Wiele globalnych opcji-- mogą również być wykorzystane jako szczególne :"
"opcje MRL.\n"
800
" Określone mogą być wielokrotne wartości :opcja=para.\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
801 802
"\n"
"Składnia adresu URL:\n"
803 804 805 806 807 808 809
" plik://ścieżka/plik\t\tzwykły plik multimedialny\n"
" http://host[:port]/plik\tHTTP URL\n"
" ftp://host[:port]/plik\tFTP URL\n"
" mms://host[:port]/plik\tMMS URL\n"
" ekran://\t\t\tZrzut ekranu\n"
" dvd://[urządzenie]\turządzenie DVD\n"
" vcd://[urządzenie]\t\turządzenie VCD\n"
810
" cdda://[urządzenie]\turządzenie CD Audio\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
811
" udp://[[<adres źródłowy>]@[<adres związania>][:<port związania>]]\n"
812 813 814
"\t\t\tStrumień UDP wysyłany przez serwer strumieniowy\n"
" vlc://pauza:<sekundy>\tWstrzymuje listę odtwarzania przez pewien czas\n"
" vlc://zamknij\t\tSpecjalny element, aby zamknąć VLC\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
815

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
816
#: src/config/help.c:435
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
817 818 819
msgid " (default enabled)"
msgstr " (domyślnie włączone)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
820
#: src/config/help.c:436
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
821 822 823
msgid " (default disabled)"
msgstr " (domyślnie wyłączone)"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
824
#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
825 826 827
msgid "Note:"
msgstr "Uwaga:"

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
828
#: src/config/help.c:593
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
829 830 831 832
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
"dodaj --advanced do wiersza poleceń, aby wyświetlić zaawansowane opcje."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
833
#: src/config/help.c:598
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
834
#, c-format
835 836 837 838
msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
msgid_plural ""
"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr[0] ""
839
"%u moduł nie został wyświetlony, ponieważ zawiera tylko opcje zaawansowane.\n"
840
msgstr[1] ""
841 842
"%u moduły nie zostały wyświetlone, ponieważ zawierają tylko opcje "
"zaawansowane.\n"
843
msgstr[2] ""
844 845
"%u modułów nie zostało wyświetlonych, ponieważ zawierają tylko opcje "
"zaawansowane.\n"
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
846

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
847
#: src/config/help.c:605
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
848 849 850 851
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
msgstr ""
852
"Nie znaleziono pasującego modułu. Użyj --list lub --list-verbose, aby "
Michał Trzebiatowski's avatar
Michał Trzebiatowski committed
853 854
"wyświetlić dostępne moduły."

Christoph Miebach's avatar
Christoph Miebach committed
855
#: src/config/help.c:666
Michał Trzebiatowski's avatar