pl.po 646 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
# Polish translation of VLC.
# Copyright (C) 2002-2007 the VideoLAN team
# $Id$
#
# Thanks to Arkadiusz Lipiec <arkadiusz.lipiec@gmail.com> for starting a translation in 2002.
# Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>, 2007
#
8 9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12
"POT-Creation-Date: 2007-11-18 15:24+0100\n"
13 14
"PO-Revision-Date: 2007-10-09 05:25+0100\n"
"Last-Translator: \n"
15
"Language-Team: Michał Trzebiatowski <hippie_1968@hotmail.com>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 20
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
#: include/vlc/vlc.h:587
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Na ten program nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w zakresie dopuszczonym przez "
"prawo.\n"
"Można go dalej rozpowszechniać na warunkach Ogólnej Publicznej Licencji "
"GNU;\n"
"szczegóły znajdują się w pliku COPYING.\n"
"Napisane przez Zespół VideoLAN; zobacz plik AUTHORS.\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
36
#: include/vlc_config_cat.h:36
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
37
msgid "VLC preferences"
38
msgstr "Preferencje VLC"
39

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
40
#: include/vlc_config_cat.h:38
41
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42
msgstr "Wybierz \"Zaawansowane opcje\" żeby wyświetlić wszystkie opcje"
43

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
44
#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
45 46 47
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
#: modules/visualization/visual/visual.c:111
48
msgid "General"
49
msgstr "Ogólne"
50

51
#: include/vlc_config_cat.h:43
52 53
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
54 55 56
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
57
#: include/vlc_config_cat.h:44
58
msgid "Settings for VLC's interfaces"
59
msgstr "Ustawienia interfejsu VLC"
60

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
61
#: include/vlc_config_cat.h:46
62
msgid "General interface settings"
63
msgstr "Ogólne ustawienia interfejsu"
64

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
65
#: include/vlc_config_cat.h:48
66
msgid "Main interfaces"
67
msgstr "Główne interfejsy"
68

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
69
#: include/vlc_config_cat.h:49
70
msgid "Settings for the main interface"
71
msgstr "Ustawienia głównego interfejsu"
72

73
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
74
msgid "Control interfaces"
75
msgstr "Interfejsy sterowania"
76

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
77
#: include/vlc_config_cat.h:52
78
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
79
msgstr "Ustawienia interfejsu sterowania VLC"
80

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
81
#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
82
msgid "Hotkeys settings"
83
msgstr "Ustawienia skrótów klawiaturowych"
84

85
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2022
86
#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
87 88 89 90 91 92 93 94 95
#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
96
msgid "Audio"
97
msgstr "Dźwięk"
98

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
99
#: include/vlc_config_cat.h:59
100
msgid "Audio settings"
101
msgstr "Ustawienia dźwięku"
102

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
103
#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
104
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:196
105
msgid "General audio settings"
106
msgstr "Ogólne ustawienia dźwięku"
107

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
108
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
109
#: src/video_output/video_output.c:436
110
msgid "Filters"
111
msgstr "Filtry"
112

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
113
#: include/vlc_config_cat.h:66
114
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
115
msgstr "Filtry dźwięku używane są do obróbki strumienia dźwiękowego."
116

117
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
118
#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
119
msgid "Visualizations"
120
msgstr "Wizualizacje"
121

122
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
123
msgid "Audio visualizations"
124
msgstr "Wizualizacje dźwięku"
125

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
126
#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
127
msgid "Output modules"
128
msgstr "Moduły wyjścia"
129

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
130
#: include/vlc_config_cat.h:73
131
msgid "These are general settings for audio output modules."
132
msgstr "To są ogólne ustawienia modułów wyjścia dźwięku."
133

134
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
135 136 137
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
138
msgid "Miscellaneous"
139
msgstr "Różne"
140

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
141
#: include/vlc_config_cat.h:76
142
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
143
msgstr "Różne ustawienia dźwięku i modułów"
144

145
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2050
146
#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
147 148 149 150 151 152 153 154 155
#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
#: modules/stream_out/transcode.c:197
156 157 158
msgid "Video"
msgstr "Obraz"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
159
#: include/vlc_config_cat.h:80
160
msgid "Video settings"
161
msgstr "Ustawienia obrazu"
162

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
163
#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
164
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
165
msgid "General video settings"
166
msgstr "Ogólne ustawienia obrazu"
167

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
168
#: include/vlc_config_cat.h:87
169
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
170
msgstr "Wybierz twoje preferencyjne wyjście obrazu i skonfiguruj je tutaj."
171

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
172
#: include/vlc_config_cat.h:91
173
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
174
msgstr "Filtry obrazu używane są do obróbki strumienia obrazu."
175

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
176
#: include/vlc_config_cat.h:93
177
msgid "Subtitles/OSD"
178
msgstr "Napisy/Informacje na ekranie (OSD)"
179

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
180
#: include/vlc_config_cat.h:94
181
msgid ""
182 183
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
184
msgstr ""
185 186
"Rożne ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie (OSD), napisów "
"i nałożonych podobrazów."
187

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
188
#: include/vlc_config_cat.h:103
189
msgid "Input / Codecs"
190
msgstr "Wejście / Kodeki"
191

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
192
#: include/vlc_config_cat.h:104
193 194
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
195
"VLC. Encoder settings can also be found here."
196
msgstr ""
197 198
"To są ustawienia wejścia, multipleksowania i dekodowania części VLC. "
"Ustawienia kodera także znajdziesz tutaj."
199

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
200
#: include/vlc_config_cat.h:107
201
msgid "Access modules"
202
msgstr "Moduły dostępu"
203

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
204
#: include/vlc_config_cat.h:109
205
msgid ""
206 207
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
208
msgstr ""
209 210
"Ustawienia dotyczące rożnych metod używanych przez VLC. Ustawienia, które "
"chcesz zwykle zmienić to HTTP proxy lub ustawienia cache."
211

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
212
#: include/vlc_config_cat.h:113
213
msgid "Access filters"
214
msgstr "Filtry dostępu"
215

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
216
#: include/vlc_config_cat.h:115
217 218 219 220
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
221
msgstr ""
222 223
"Filtry dostępu są specjalnymi modułami które pozwalają na zaawansowaną "
"obróbkę wejścia VLC. Tu nie powinno się niczego zmieniać bez rozeznania."
224

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
225
#: include/vlc_config_cat.h:119
226
msgid "Demuxers"
227
msgstr "Demultipleksery"
228

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
229
#: include/vlc_config_cat.h:120
230
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
231
msgstr "Demultipleksery są używane do rozdzielenia strumieni dźwięku i obrazu."
232

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
233
#: include/vlc_config_cat.h:122
234
msgid "Video codecs"
235
msgstr "Kodeki obrazu"
236

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
237
#: include/vlc_config_cat.h:123
238
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
239
msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko obrazu."
240

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
241
#: include/vlc_config_cat.h:125
242
msgid "Audio codecs"
243
msgstr "Kodeki dźwięku"
244

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
245
#: include/vlc_config_cat.h:126
246
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
247
msgstr "Ustawienia dekoderów i koderów tylko dźwięku."
248

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
249
#: include/vlc_config_cat.h:128
250
msgid "Other codecs"
251
msgstr "Inne kodeki"
252

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
253
#: include/vlc_config_cat.h:129
254
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
255
msgstr "Ustawienia dźwięku+obrazu i rożnych dekoderów i koderów."
256

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
257
#: include/vlc_config_cat.h:132
258
msgid "General input settings. Use with care."
259
msgstr "Ogólne ustawienia wejścia. Używaj ostrożnie."
260

261
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
262 263
#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:40
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
264
msgid "Stream output"
265
msgstr "Wyjście strumieniowe"
266

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
267
#: include/vlc_config_cat.h:137
268
msgid ""
269 270 271 272 273 274
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
275
"duplicating...)."
276
msgstr ""
277 278 279 280 281 282
"Wyjście strumienia pozwala VLC działać jako serwer strumieniowy lub "
"zapisywać nadchodzące strumienie.\n"
"Strumienie przechodzą najpierw przez multiplekser, a potem moduł  \"Access-"
"Output\", który je zapisuje lub strumieniuje (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Moduł strumienia Sout pozwala na zaawansowaną obróbkę strumienia "
"(transkodowanie, kopiowanie...)."
283

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
284
#: include/vlc_config_cat.h:145
285
msgid "General stream output settings"
286
msgstr "Ogólne ustawienia wyjścia strumienia"
287

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
288
#: include/vlc_config_cat.h:147
289
msgid "Muxers"
290
msgstr "Multipleksery"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
291

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
292
#: include/vlc_config_cat.h:149
293
msgid ""
294 295 296
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
297
"You can also set default parameters for each muxer."
Sam Hocevar's avatar
Sam Hocevar committed
298 299
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
300
#: include/vlc_config_cat.h:155
301
msgid "Access output"
302
msgstr "Wyjście dostępu"
303

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
304
#: include/vlc_config_cat.h:157
305
msgid ""
306 307 308
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
309
"You can also set default parameters for each access output."
310 311
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
312
#: include/vlc_config_cat.h:162
313
msgid "Packetizers"
314
msgstr "Pakietowce"
315

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
316
#: include/vlc_config_cat.h:164
317
msgid ""
318 319 320
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
321
"You can also set default parameters for each packetizer."
322
msgstr ""
323 324 325 326
"Pakietowce są używane do \"przedobróbki\" strumieni elementarnych przed "
"multipleksacją. To ustawienie pozwala na wybór jednego pakietowca. Nie "
"powinno się tego zmieniać.\n"
"Możesz też ustawić domyślne parametry dla każdego pakietowca."
327

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
328
#: include/vlc_config_cat.h:170
329
msgid "Sout stream"
330
msgstr "Strumień Sout"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
331

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
332
#: include/vlc_config_cat.h:171
333 334 335 336
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
337
msgstr ""
338 339 340
"Moduły strumienia Sout pozwalają na utworzenie łańcucha przetwarzania. "
"Proszę zajrzeć do Howto strumieniowania dla dalszych informacji. Możesz "
"tutaj skonfigurować domyślne opcje dla każdego modułu strumienia Sout."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
341

342 343
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
#: modules/services_discovery/sap.c:306
344
msgid "SAP"
345
msgstr "SAP"
346

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
347
#: include/vlc_config_cat.h:178
348 349 350 351
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
352 353
"SAP jest sposobem publicznego zapowiadania strumieni, które zostały wysłane "
"przez multicast UDP lub RTP."
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
354

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
355
#: include/vlc_config_cat.h:181
356
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
357
msgid "VOD"
358
msgstr "Wideo na żądanie (VOD)"
359

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
360
#: include/vlc_config_cat.h:182
361
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
362
msgstr "Implementacja Wideo na żądanie (VOD) w VLC"
363

364
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:62
#: modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:130
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
375 376 377
msgid "Playlist"
msgstr "Lista odtwarzania"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
378
#: include/vlc_config_cat.h:187
379
msgid ""
380 381
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
382
msgstr ""
383 384 385
"Ustawienia dotyczące zachowania listy odtwarzania (n.p. tryb odtwarzania) i "
"modułów które automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania (moduły "
"\"wykrywania usług\")."
386

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
387
#: include/vlc_config_cat.h:191
388
msgid "General playlist behaviour"
389
msgstr "Ogólne zachowanie listy odtwarzania"
390

391
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
392
msgid "Services discovery"
393
msgstr "Wykrywanie usług"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
394

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
395
#: include/vlc_config_cat.h:193
396
msgid ""
397 398
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
399
msgstr ""
400
"Moduły wykrywania usług automatycznie dodają pozycje do listy odtwarzania."
401

402
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
403
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
404
msgid "Advanced"
405
msgstr "Zawansowane"
406

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
407
#: include/vlc_config_cat.h:198
408
msgid "Advanced settings. Use with care."
409
msgstr "Zaawansowane opcje. Używaj ostrożnie."
410

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
411
#: include/vlc_config_cat.h:200
412
msgid "CPU features"
413
msgstr "Charakterystyczne cechy procesora"
Clément Stenac's avatar
Clément Stenac committed
414

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
415
#: include/vlc_config_cat.h:201
416
msgid ""
417 418
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
419
msgstr ""
420 421
"Można tu wyłączać niektóre opcje przyspieszenia procesora. Prawdopodobnie "
"nie powinieneś tu niczego zmieniać."
422

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
423
#: include/vlc_config_cat.h:204
424
msgid "Advanced settings"
425
msgstr "Ustawienia zaawansowane"
426

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427
#: include/vlc_config_cat.h:205
428
msgid "Other advanced settings"
429
msgstr "Inne zaawansowane ustawienia"
430

431 432 433 434
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
#: modules/gui/macosx/open.m:412 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
435
msgid "Network"
436
msgstr "Sieć"
437

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
438
#: include/vlc_config_cat.h:208
439
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
440
msgstr ""
441
"Te moduły udostępniają funkcję sieciowe dla wszystkich innych części VLC."
442

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
443
#: include/vlc_config_cat.h:213
444
msgid "Chroma modules settings"
445
msgstr "Ustawienia modułów chrominancji"
446

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
447
#: include/vlc_config_cat.h:214
448
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
449
msgstr "Te ustawienia dotyczą modułów transformacji chrominancji."
450

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
451
#: include/vlc_config_cat.h:216
452
msgid "Packetizer modules settings"
453
msgstr "Ustawienia modułów pakietowca"
454

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
455
#: include/vlc_config_cat.h:220
456
msgid "Encoders settings"
457
msgstr "Ustawienia koderów"
458

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
459
#: include/vlc_config_cat.h:222
460
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
461
msgstr "To są ogólne ustawienia modułów kodowania obrazu/dźwięku/napisów."
462

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
463
#: include/vlc_config_cat.h:225
464
msgid "Dialog providers settings"
465
msgstr "Ustawienia dialogu providera"
466

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
467
#: include/vlc_config_cat.h:227
468
msgid "Dialog providers can be configured here."
469
msgstr "Można skonfigurować tutaj dialog providera."
470

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
471
#: include/vlc_config_cat.h:229
472
msgid "Subtitle demuxer settings"
473
msgstr "Ustawienia demultipleksera napisów"
474

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
475
#: include/vlc_config_cat.h:231
476
msgid ""
477 478
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
479
msgstr ""
480 481
"W tej sekcji można ustawić zachowanie demultipleksera napisów, np. przez "
"ustawienie typu napisów lub nazwy pliku."
482

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
483
#: include/vlc_config_cat.h:238
484
msgid "No help available"
485
msgstr "Brak dostępnej pomocy."
486

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
487
#: include/vlc_config_cat.h:239
488
msgid "There is no help available for these modules."
489
msgstr "Pomoc dla tych modułów jest niedostępna."
490

491
#: include/vlc_interface.h:147
492 493
msgid ""
"\n"
494 495
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
496
msgstr ""
497 498 499 500
"\n"
"Uwaga: jeśli nie można uzyskać dostępu do graficznego interfejsu "
"użytkownika, to otwórz okno wiersza poleceń, przejdź do katalogu programu "
"VLC i wydaj polecenie \"vlc -I wx\"\n"
501

502
#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
503
msgid "Quick &Open File..."
504
msgstr "Szybkie &otwieranie pliku..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
505 506 507

#: include/vlc_intf_strings.h:34
msgid "&Advanced Open..."
508
msgstr "Otwieranie &zaawansowane..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
509 510 511

#: include/vlc_intf_strings.h:35
msgid "Open &Directory..."
512
msgstr "Otwórz &katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
513 514

#: include/vlc_intf_strings.h:37
515
msgid "Select one or more files to open"
516
msgstr "Wybierz jeden albo więcej plików do otwarcia"
517

518
#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
519
msgid "Media Information..."
520
msgstr "Informacje Mediów..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
521 522

#: include/vlc_intf_strings.h:42
523
msgid "Codec Information..."
524
msgstr "Informacje Kodeku..."
525

526
#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
527 528 529
msgid "Messages..."
msgstr "Komunikaty..."

530
#: include/vlc_intf_strings.h:44
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531
msgid "Extended settings..."
532
msgstr "Ustawienia rozszerzone..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533 534

#: include/vlc_intf_strings.h:45
535
msgid "Go to specific time..."
536
msgstr "Przejdź do specyficznego czasu..."
537

538
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
539
msgid "Bookmarks..."
540
msgstr "Zakładki..."
541 542 543

#: include/vlc_intf_strings.h:47
msgid "VLM Configuration..."
544
msgstr "Konfiguracja VLM..."
545 546

#: include/vlc_intf_strings.h:49
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
547
msgid "About VLC media player..."
548
msgstr "Informacje o VLC media player..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549

550 551 552 553 554 555 556
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:678
#: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:1577
#: modules/gui/macosx/intf.m:1578 modules/gui/macosx/intf.m:1579
#: modules/gui/macosx/intf.m:1580 modules/gui/macosx/playlist.m:454
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
557 558 559
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:454
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:482
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:486
560 561 562 563 564 565
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
566
msgid "Play"
567
msgstr "Odtwarzaj"
568

569
#: include/vlc_intf_strings.h:53
570
msgid "Fetch information"
571
msgstr "Pobierz informacje"
572

573 574 575 576 577 578 579
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
580 581 582
msgid "Delete"
msgstr "Usuń"

583 584 585 586
#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Information..."
msgstr "Informacje..."

587
#: include/vlc_intf_strings.h:56
588
msgid "Sort"
589
msgstr "Sortuj"
590

591
#: include/vlc_intf_strings.h:57
592
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
593
msgid "Add node"
594
msgstr "Dodaj węzeł"
595

596
#: include/vlc_intf_strings.h:58
597
msgid "Stream..."
598
msgstr "Nadawaj strumieniowo..."
599

600
#: include/vlc_intf_strings.h:59
601
msgid "Save..."
602
msgstr "Zapisz..."
603

604 605
#: include/vlc_intf_strings.h:60
msgid "Open Folder..."
606
msgstr "Otwórz folder..."
607

608
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
609
msgid "Repeat all"
610
msgstr "Powtórz wszystko"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
611

612
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
613
msgid "Repeat one"
614
msgstr "Powtórz pojedynczy"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
615

616
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617
msgid "No repeat"
618
msgstr "Nie powtarzaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
619

620
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
621
#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
622
msgid "Random"
623
msgstr "Losowe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
624

625
#: include/vlc_intf_strings.h:69
626 627 628
#, fuzzy
msgid "Random off"
msgstr "Losowo wyłączone"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
629

630
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
631
msgid "Add to playlist"
632
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
633

634
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
635
msgid "Add to media library"
636
msgstr "Dodaj do biblioteki"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
637

638
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
639
msgid "Add file..."
640
msgstr "Dodaj plik..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
641

642
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
643
msgid "Advanced open..."
644
msgstr "Otwórz - zaawansowane..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
645

646
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
647
msgid "Add directory..."
648
msgstr "Dodaj katalog..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
649

650
#: include/vlc_intf_strings.h:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
651
msgid "Save playlist to file..."
652
msgstr "Zapisz listę odtwarzania w pliku..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
653

654
#: include/vlc_intf_strings.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
655
msgid "Load playlist file..."
656
msgstr "Załaduj plik listy odtwarzania..."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
657

658 659
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
660
msgid "Search"
661
msgstr "Szukaj"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
662

663
#: include/vlc_intf_strings.h:82
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664
msgid "Search filter"
665
msgstr "Filtr wyszukiwania"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666

667
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
668
msgid "Additional sources"
669
msgstr "Dodatkowe źródła"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
670

671
#: include/vlc_intf_strings.h:88
672
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
673
msgid ""
674 675 676
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
677 678
"Niektóre opcje są ukryte. Zaznacz pole \"Opcje zaawansowane\" aby je "
"wyświetlić."
679

680 681
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
682
msgid "Image clone"
683
msgstr "Klonowanie obrazu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
684

685
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
686
msgid "Clone the image"
687
msgstr "Sklonuj obraz"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
688

689
#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690
msgid "Magnification"
691
msgstr "Powiększenie"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
692

693
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
694 695 696 697
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
698 699
"Powiększanie części obrazu. Można wybrać która część obrazu ma zostać "
"powiększona."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
700

701
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
702
msgid "Waves"
703
msgstr "Fale"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
704

705
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
706
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
707
msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"fale\""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
708

709
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
710
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
711
msgstr "Efekt zniekształcenia obrazu \"powierzchnia wody\""
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
712

713
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
714
msgid "Image colors inversion"
715
msgstr "Odwrócenie kolorów obrazu"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
716

717
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
718
msgid "Split the image to make an image wall"
719
msgstr "Podziel obraz aby ułożyć ścianę z obrazów"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720

721
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
722 723 724 725
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
726 727
"Utwórz z obrazu \"puzzle\".\n"
"Obraz będzie podzielony na kawałki, które należy ułożyć."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
728

729
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
730 731 732 733
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
734 735
"Efekt zniekształcenia obrazu \"wykrywanie krawędzi\".\n"
"Wypróbuj różne ustawienia w celu uzyskania rozmaitych efektów"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
736

737
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
738 739 740 741 742
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""
743 744
"Efekt \"wykrywanie koloru\". Cały obraz będzie czarno-biały z wyjątkiem "
"części będącej w kolorze wybranym w ustawieniach."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
745

746 747
#: include/vlc_intf_strings.h:119
msgid ""
748
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
749
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
770
"the VideoLAN project by giving some of your time to help the community, to "
771 772 773 774 775
"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
"b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""

776
#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
777
msgid "Meta-information"
778
msgstr "Metainformacje"
779

780
#: include/vlc_meta.h:184
781
msgid "Codec Name"
782
msgstr "Nazwa kodeka"
783

784
#: include/vlc_meta.h:185
785
msgid "Codec Description"
786
msgstr "Opis kodeka"
787

788 789
#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
#: src/audio_output/filters.c:221
790
msgid "Audio filtering failed"
791
msgstr "Filtrowanie dźwięku nie powiodło się"
792

793 794
#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
#: src/audio_output/filters.c:222
795
#, c-format
796
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
797
msgstr "Osiągnięto maksymalną liczbę filtrów (%d)."
798

799
#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
800 801
#: src/input/es_out.c:443 src/libvlc-module.c:542
#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
802
msgid "Disable"
803
msgstr "Wyłącz"
804

805
#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
806
msgid "Spectrometer"
807
msgstr "Spektrometr"
808

809
#: src/audio_output/input.c:95
810
msgid "Scope"
811
msgstr "Zakres"
812

813
#: src/audio_output/input.c:97
814
msgid "Spectrum"
815
msgstr "Widmo"
816

817 818 819
#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
820
msgid "Equalizer"
821
msgstr "Korektor graficzny"
822

823
#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
824
#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
825
msgid "Audio filters"
826
msgstr "Filtry dźwięku"
827

828
#: src/audio_output/input.c:178
829
msgid "Replay gain"
830
msgstr "Powtórz głośność"
831

832
#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
833 834
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
#: modules/gui/macosx/intf.m:626
835
msgid "Audio Channels"
836
msgstr "Kanały dźwiękowe"
837

838
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
839
#: modules/access/v4l.c:124 modules/access/v4l2.c:87
840 841 842 843 844
#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
#: modules/codec/twolame.c:66
845
msgid "Stereo"
846
msgstr "Stereo"
847

848 849
#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
850 851 852 853 854 855 856
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
857
msgid "Left"
858
msgstr "Lewy"
859

860 861
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
862 863 864 865 866 867
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
#: modules/video_filter/rss.c:162
868
msgid "Right"
869
msgstr "Prawy"
870

871
#: src/audio_output/output.c:131
872
msgid "Dolby Surround"
873
msgstr "Dolby Surround"
874

875
#: src/audio_output/output.c:143
876
msgid "Reverse stereo"
877
msgstr "Zamiana kanałów stereo"
878

879
#: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
880
#: src/playlist/loadsave.c:149
881 882 883
msgid "Media Library"
msgstr "Biblioteka mediów"

884
#: src/extras/getopt.c:633
885 886
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
887
msgstr "%s: opcja: `%s' jest niejednoznaczna\n"
888

889
#: src/extras/getopt.c:658
890 891
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
892
msgstr "%s: opcja `--%s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
893

894
#: src/extras/getopt.c:663
895 896
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
897
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
898

899
#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
900 901
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
902
msgstr "%s: option `%s' wymaga argumentu\n"
903

904
#: src/extras/getopt.c:710
905 906
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
907
msgstr "%s: nieznana opcja `--%s'\n"
908

909
#: src/extras/getopt.c:714
910 911
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
912
msgstr "%s: nieznana opcja `%c%s'\n"
913

914
#: src/extras/getopt.c:740
915 916
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
917
msgstr "%s: niedozwolona opcja --%c\n"
918

919
#: src/extras/getopt.c:743
920 921
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
922
msgstr "%s: nieprawidłowa opcja -- %c\n"
923

924
#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
925 926
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
927
msgstr "%s: opcja wymaga argumetu -- %c\n"
928

929
#: src/extras/getopt.c:820
930 931
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
932
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
933

934
#: src/extras/getopt.c:838
935 936
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
937
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie pozwala na użycie argumentu\n"
938

939
#: src/input/control.c:310
940 941
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
942
msgstr "Zakładka %i"
943

944
#: src/input/decoder.c:106
945 946
#, fuzzy
msgid "No suitable decoder module"
947
msgstr "Brak stosownego modułu dekodera dla formatu"
948