da.po 617 KB
Newer Older
1
# Danish translation for VLC.
2
# Copyright (C) 2004-2005 the VideoLAN team
3
# $Id$
4 5 6
# Translated by:
# Jonas Larsen <jonas@vrt.dk>
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>
7
#
8 9
# Konventioner:
# Playlist = spilleliste
10
# Transcode = Konverter (Det er ikke en decideret konvertering men der er intet bedre dansk ord)
11 12 13 14 15
#
# Ord som ikke har fået en dansk oversættelse (endnu):
# Stream
# Encode
# Decode
16 17 18
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
19
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
20
"POT-Creation-Date: 2007-11-18 15:24+0100\n"
21
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
22
"Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
23 24 25 26 27
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
#: include/vlc/vlc.h:587
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Dette program kommer med INGEN GARANTI, til hvad der omfang der tillades \n"
"ved lov.\n"
"Du må re-distribuere det under de forhold der gælder for GNU General Public\n"
" License; se filen navngivet COPYING for detaljer.\n"
"Skrevet af VdieoLAN-holdet; se AUTHORS-filen.\n"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
41
#: include/vlc_config_cat.h:36
42 43 44
msgid "VLC preferences"
msgstr "VLC indstillinger"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
45
#: include/vlc_config_cat.h:38
46 47
#, fuzzy
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
48
msgstr "Tryk på \"Advancerede indstillinger\" for at see alle indstillinger."
49

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
50
#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
51 52 53
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62 modules/gui/wince/playlist.cpp:671
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
#: modules/visualization/visual/visual.c:111
54 55 56
msgid "General"
msgstr "Generelt"

57
#: include/vlc_config_cat.h:43
58 59
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:68
#: modules/misc/dummy/dummy.c:63
60 61 62
msgid "Interface"
msgstr "Grænseflade"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
63
#: include/vlc_config_cat.h:44
64 65
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's interfaces"
66
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
67

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
68
#: include/vlc_config_cat.h:46
69 70
#, fuzzy
msgid "General interface settings"
71
msgstr "Generelle grænseflade indstillinger"
72

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
73
#: include/vlc_config_cat.h:48
74 75 76 77
#, fuzzy
msgid "Main interfaces"
msgstr "Minimalt grænseflade"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
78
#: include/vlc_config_cat.h:49
79 80 81 82
#, fuzzy
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"

83
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
84
msgid "Control interfaces"
85
msgstr "Kontrol grænseflader"
86

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
87
#: include/vlc_config_cat.h:52
88 89 90
#, fuzzy
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Indstillinger for VLC grænseflader"
91

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
92
#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
93
msgid "Hotkeys settings"
94
msgstr "Indstillinger for genvejstaster"
95

96
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:2022
97
#: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
98 99 100 101 102 103 104 105 106
#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:619
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:499
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:70
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:631
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:338
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:852
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
107 108 109
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
110
#: include/vlc_config_cat.h:59
111
msgid "Audio settings"
112
msgstr "Lydindstillinger"
113

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
114
#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
115
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:196
116
msgid "General audio settings"
117
msgstr "Generelle lydindstillinger"
118

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
119
#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
120
#: src/video_output/video_output.c:436
121 122 123
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
124
#: include/vlc_config_cat.h:66
125 126
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
127
msgstr "Lydfiltre bruges til at modificere lydstreamen"
128

129
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
130
#: modules/gui/macosx/intf.m:629 modules/gui/macosx/intf.m:630
131 132 133
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringer"

134
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
135
msgid "Audio visualizations"
136
msgstr "Lydvisualiseringer"
137

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
138
#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
139
msgid "Output modules"
140
msgstr "Udgangsmoduler"
141

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
142
#: include/vlc_config_cat.h:73
143
msgid "These are general settings for audio output modules."
144
msgstr "Disse er generelle indstillinger for lydudgangs moduler."
145

146
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1777
147 148 149
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:758
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:282 modules/stream_out/transcode.c:285
150 151 152
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
153
#: include/vlc_config_cat.h:76
154 155
#, fuzzy
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
156
msgstr "Diverse lydindstillinger og moduler"
157

158
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2050
159
#: src/libvlc-module.c:1448 modules/gui/macosx/extended.m:69
160 161 162 163 164 165 166 167 168
#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/qt4/components/infopanels.cpp:500
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:71
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:542
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:292
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:813
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:93
#: modules/stream_out/transcode.c:197
169 170 171
msgid "Video"
msgstr "Video"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
172
#: include/vlc_config_cat.h:80
173
msgid "Video settings"
174
msgstr "Video indstillinger"
175

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
176
#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
177
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:165
178
msgid "General video settings"
179
msgstr "Generelle video indstillinger"
180

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
181
#: include/vlc_config_cat.h:87
182
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
183
msgstr "Vælg din foretrukne videoudgang og sæt den op her."
184

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
185
#: include/vlc_config_cat.h:91
186 187
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
188
msgstr "Video filtre bruges til at efter-bearbejde video streamen."
189

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
190
#: include/vlc_config_cat.h:93
191
msgid "Subtitles/OSD"
192
msgstr "Undertekster/OSD"
193

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
194
#: include/vlc_config_cat.h:94
195
#, fuzzy
196
msgid ""
197 198
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
199 200 201
msgstr ""
"Diverse indstillinger relateret til On Screen Display, undertekster og "
"overlægning af billeder"
202

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
203
#: include/vlc_config_cat.h:103
204
msgid "Input / Codecs"
205
msgstr "Inddata / Codecs"
206

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
207
#: include/vlc_config_cat.h:104
208
#, fuzzy
209 210
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
211
"VLC. Encoder settings can also be found here."
212
msgstr ""
213 214
"Her finder du indstillinger vedrørende ind-data demultiplexing og dekodning. "
"Indstillinger relateret til encodning i VLC kan ogs¨findes her."
215

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
216
#: include/vlc_config_cat.h:107
217
msgid "Access modules"
218
msgstr "Adgangsmoduler"
219

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
220
#: include/vlc_config_cat.h:109
221
#, fuzzy
222
msgid ""
223 224
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
225
msgstr ""
226
"Indstillinger relaterede til forskellige tilgangs-metoder brugt af VLC.\n"
227 228
"Indstillinger der typisk er relevante at ændre er HTTP proxy eller cache "
"værdier."
229

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
230
#: include/vlc_config_cat.h:113
231 232
#, fuzzy
msgid "Access filters"
233
msgstr "Adgangfilter moduler"
234

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
235
#: include/vlc_config_cat.h:115
236 237 238
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
239
"you are doing."
240
msgstr ""
241

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
242
#: include/vlc_config_cat.h:119
243
msgid "Demuxers"
244
msgstr "Demuxere"
245

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
246
#: include/vlc_config_cat.h:120
247 248
#, fuzzy
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
249
msgstr "Demuxere bruges til at skille lyd og video streams fra hinanden"
250

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
251
#: include/vlc_config_cat.h:122
252
msgid "Video codecs"
253
msgstr "Video Codec's"
254

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
255
#: include/vlc_config_cat.h:123
256 257
#, fuzzy
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
258
msgstr "Indstillinger for video dekodere og indkodere"
259

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
260
#: include/vlc_config_cat.h:125
261
msgid "Audio codecs"
262
msgstr "Audio codec's"
263

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
264
#: include/vlc_config_cat.h:126
265 266
#, fuzzy
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
267
msgstr "Indstillinger for lyd dekodere og indkodere"
268

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
269
#: include/vlc_config_cat.h:128
270
msgid "Other codecs"
271
msgstr "Andre codec"
272

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
273
#: include/vlc_config_cat.h:129
274 275
#, fuzzy
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
276
msgstr "Indstillinger for lyd+video dekodere og indkodere"
277

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
278
#: include/vlc_config_cat.h:132
279 280
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care."
281
msgstr "Advancerede inddata indstillinger. Brug med omtanke."
282

283
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1703
284 285
#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:40
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
286 287
msgid "Stream output"
msgstr "Streamuddata"
288

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
289
#: include/vlc_config_cat.h:137
290
#, fuzzy
291
msgid ""
292 293 294 295 296 297
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
298
"duplicating...)."
299
msgstr ""
300 301 302 303 304 305 306
"Stream uddata er hvad der tillader VLC at optræde som en streaming server og "
"tillader at gemme streams.\n"
"Streams er først sammenkoblet (muxed) og derefter sendt igennem et  \"Uddata "
"tilgangs\" modul der kan gemme streamen som en fil eller streame den (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout stream moduler tillader advancerede bearbejdning af streamen "
"(konvertering, duplikering osv.)"
307

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
308
#: include/vlc_config_cat.h:145
309
msgid "General stream output settings"
310
msgstr "Generelle stream-udgangs indstillinger"
311

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
312
#: include/vlc_config_cat.h:147
313
msgid "Muxers"
314
msgstr "Muxere"
315

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
316
#: include/vlc_config_cat.h:149
317
msgid ""
318 319 320
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
321 322
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
323

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
324
#: include/vlc_config_cat.h:155
325
msgid "Access output"
326
msgstr "Uddata tilgang"
327

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
328
#: include/vlc_config_cat.h:157
329
msgid ""
330 331 332
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
333 334
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
335

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
336
#: include/vlc_config_cat.h:162
337
msgid "Packetizers"
338
msgstr ""
339

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
340
#: include/vlc_config_cat.h:164
341
msgid ""
342 343 344
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
345 346
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
347

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
348
#: include/vlc_config_cat.h:170
349
msgid "Sout stream"
350
msgstr "Sout stream"
351

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
352
#: include/vlc_config_cat.h:171
353 354 355 356
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
357
msgstr ""
358

359 360
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:119
#: modules/services_discovery/sap.c:306
361
msgid "SAP"
362
msgstr "SAP"
363

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
364
#: include/vlc_config_cat.h:178
365 366 367 368 369 370
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP er en metode til at offentligt annoncere streams der skal sendes ved "
"hjælp af multicast UDP eller RTP."
371

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
372
#: include/vlc_config_cat.h:181
373
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:68
374
msgid "VOD"
375
msgstr "VOD"
376

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
377
#: include/vlc_config_cat.h:182
378
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
379
msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
380

381
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1839
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
#: src/playlist/engine.c:111 modules/demux/playlist/playlist.c:62
#: modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:229
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:323 modules/gui/macosx/intf.m:564
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:44
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:130
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:701
392 393
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
394

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
395
#: include/vlc_config_cat.h:187
396
#, fuzzy
397
msgid ""
398 399
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
400 401 402 403
msgstr ""
"Indstillinger relateret til spillelisteopførsel (f.eks. afspilnings-"
"tilstand) og til moduler der automatisk tilføjer elementer til spillelisten "
"('service opdagelsesmoduler')"
404

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
405
#: include/vlc_config_cat.h:191
406
msgid "General playlist behaviour"
407
msgstr "Generel spillelisteopførsel"
408

409
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:462
410
msgid "Services discovery"
411
msgstr "Opdagelse af tjenester"
412

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
413
#: include/vlc_config_cat.h:193
414
#, fuzzy
415
msgid ""
416 417
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
418 419 420
msgstr ""
"Tjenesteopdagelsesmoduler er moduler der automatisk tilføjer elementer til "
"spillelisten"
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1662
423
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
424 425 426
msgid "Advanced"
msgstr "Advanceret"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
427
#: include/vlc_config_cat.h:198
428
msgid "Advanced settings. Use with care."
429
msgstr "Advancerede indstillinger. Brug med omtanke."
430

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
431
#: include/vlc_config_cat.h:200
432
msgid "CPU features"
433
msgstr "CPU indstillinger"
434

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
435
#: include/vlc_config_cat.h:201
436
#, fuzzy
437
msgid ""
438 439
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
440 441 442
msgstr ""
"Her kan du deaktivere specialle CPU accelerations funktioner. Du bør "
"sandsynligvis ikke ændre noget."
443

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
444
#: include/vlc_config_cat.h:204
445 446 447
#, fuzzy
msgid "Advanced settings"
msgstr "Advancerede indstillinger..."
448

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
449
#: include/vlc_config_cat.h:205
450
msgid "Other advanced settings"
451 452
msgstr "Andre advancerede indstillinger"

453 454 455 456
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:164
#: modules/gui/macosx/open.m:412 modules/gui/pda/pda_interface.c:546
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.ui:46
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:502
457 458 459
msgid "Network"
msgstr "Netværk"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
460
#: include/vlc_config_cat.h:208
461 462
#, fuzzy
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
463
msgstr "Disse moduler giver netværksfunktioner til alle andre dele af VLC"
464

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
465
#: include/vlc_config_cat.h:213
466
msgid "Chroma modules settings"
467
msgstr "Farvestyrke modulindstillinger"
468

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
469
#: include/vlc_config_cat.h:214
470
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
471
msgstr "Disse indstillinger påvirker farvestyrke modulerne"
472

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
473
#: include/vlc_config_cat.h:216
474 475 476
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Indstillinger for Packetizer modulerne"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
477
#: include/vlc_config_cat.h:220
478 479 480
msgid "Encoders settings"
msgstr "Indstillinger for encoders"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
481
#: include/vlc_config_cat.h:222
482
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
483 484 485
msgstr ""
"Dette er generelle indstillinger for video/lyd/understekster encoding "
"moduler."
486

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
487
#: include/vlc_config_cat.h:225
488 489 490
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Indstillinger for vindue-udbydere"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
491
#: include/vlc_config_cat.h:227
492 493 494
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr "Indstillinger for vindues-udbydere kan sættes op her."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
495
#: include/vlc_config_cat.h:229
496 497 498
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Undertekst demuxer indstillinger"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
499
#: include/vlc_config_cat.h:231
500 501 502 503 504 505
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"I denne sektion kan du tvinge opførslen for undertekst demuxeren, f.eks. ved "
"at sætte underteksternes type eller filnavn."
506

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
507
#: include/vlc_config_cat.h:238
508
msgid "No help available"
509
msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
510

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
511
#: include/vlc_config_cat.h:239
512 513
#, fuzzy
msgid "There is no help available for these modules."
514
msgstr "Der er ingen hjælp tilgængelig for disse moduler"
515

516
#: include/vlc_interface.h:147
517
#, fuzzy
518 519
msgid ""
"\n"
520 521
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
522
msgstr ""
523
"\n"
524 525 526
"Advarsel! Hvis du ikke længere har adgang til brugergrænsefladen, kan du "
"åbne en dos kommandoprompt, og fra den mappe hvor VLC er installeret, køre "
"\"vlc -I wxwin\"\n"
527

528
#: include/vlc_intf_strings.h:33 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:126
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Hurtig &åbn fil..."

#: include/vlc_intf_strings.h:34
#, fuzzy
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Advancerede indstillinger..."

#: include/vlc_intf_strings.h:35
#, fuzzy
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Åbn M&appe...\tCtrl-F"

#: include/vlc_intf_strings.h:37
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
543 544 545 546
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Vælg filen der skal gemmes som"

547
#: include/vlc_intf_strings.h:41 modules/gui/macosx/intf.m:663
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
548
#, fuzzy
549 550
msgid "Media Information..."
msgstr "Meta-oplysninger"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
551 552

#: include/vlc_intf_strings.h:42
553 554 555 556
#, fuzzy
msgid "Codec Information..."
msgstr "Transformation"

557
#: include/vlc_intf_strings.h:43 modules/gui/macosx/intf.m:664
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
558 559 560
msgid "Messages..."
msgstr "Beskeder..."

561
#: include/vlc_intf_strings.h:44
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
562 563 564 565 566 567
#, fuzzy
msgid "Extended settings..."
msgstr "Indstillinger for encoders"

#: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
568 569 570
msgid "Go to specific time..."
msgstr "Logo position"

571
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/macosx/intf.m:661
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
#, fuzzy
msgid "Bookmarks..."
msgstr "Bogmærker"

#: include/vlc_intf_strings.h:47
#, fuzzy
msgid "VLM Configuration..."
msgstr "VLM opsætningsfil"

#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
583 584 585
msgid "About VLC media player..."
msgstr "Om VLC medieafspiller"

586 587 588 589 590 591 592
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:50
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:93 modules/gui/macosx/intf.m:557
#: modules/gui/macosx/intf.m:600 modules/gui/macosx/intf.m:678
#: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:1577
#: modules/gui/macosx/intf.m:1578 modules/gui/macosx/intf.m:1579
#: modules/gui/macosx/intf.m:1580 modules/gui/macosx/playlist.m:454
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
593 594 595
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:454
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:108 modules/gui/qt4/menus.cpp:482
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:486
596 597 598 599 600 601
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:289
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:699
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1236
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:266 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:277
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
602 603 604
msgid "Play"
msgstr "Afspil"

605
#: include/vlc_intf_strings.h:53
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606 607 608 609
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-oplysninger"

610 611 612 613 614 615 616
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:59
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.ui:50
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:284
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:291
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:106
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
617 618 619
msgid "Delete"
msgstr "Fjern"

620 621 622 623 624
#: include/vlc_intf_strings.h:55
#, fuzzy
msgid "Information..."
msgstr "Transformation"

625
#: include/vlc_intf_strings.h:56
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626 627 628 629
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "S&ortér"

630
#: include/vlc_intf_strings.h:57
631
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1577
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
632 633 634 635
#, fuzzy
msgid "Add node"
msgstr "Audio encoder"

636
#: include/vlc_intf_strings.h:58
637 638 639 640
#, fuzzy
msgid "Stream..."
msgstr "Stream"

641
#: include/vlc_intf_strings.h:59
642 643 644 645
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Gem som..."

646 647 648 649 650
#: include/vlc_intf_strings.h:60
#, fuzzy
msgid "Open Folder..."
msgstr "Åbn fil..."

651
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1094
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
652 653 654
msgid "Repeat all"
msgstr "Gentag alle"

655
#: include/vlc_intf_strings.h:65
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656 657 658 659
#, fuzzy
msgid "Repeat one"
msgstr "Gentag én gang"

660
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
661 662 663
msgid "No repeat"
msgstr ""

664
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1293
665
#: modules/gui/macosx/controls.m:866 modules/gui/macosx/intf.m:606
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
666 667 668
msgid "Random"
msgstr "Tilfældig"

669
#: include/vlc_intf_strings.h:69
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
670
#, fuzzy
671 672
msgid "Random off"
msgstr "Tilfældig fra"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
673

674
#: include/vlc_intf_strings.h:71
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
675 676 677 678
#, fuzzy
msgid "Add to playlist"
msgstr "Tilføj til playlist"

679
#: include/vlc_intf_strings.h:72
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
680 681 682 683
#, fuzzy
msgid "Add to media library"
msgstr "VLC medieafspiller"

684
#: include/vlc_intf_strings.h:74
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685 686 687 688
#, fuzzy
msgid "Add file..."
msgstr "Gem fil"

689
#: include/vlc_intf_strings.h:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
690 691 692 693
#, fuzzy
msgid "Advanced open..."
msgstr "Advancerede indstillinger..."

694
#: include/vlc_intf_strings.h:76
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
695 696 697 698
#, fuzzy
msgid "Add directory..."
msgstr "Tilføj &mappe..."

699
#: include/vlc_intf_strings.h:78
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
700 701 702 703
#, fuzzy
msgid "Save playlist to file..."
msgstr "Gem spilleliste..."

704
#: include/vlc_intf_strings.h:79
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
705 706 707 708
#, fuzzy
msgid "Load playlist file..."
msgstr "Gem spilleliste..."

709 710
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/playlist.m:467
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:329
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
711 712 713
msgid "Search"
msgstr "Søg"

714
#: include/vlc_intf_strings.h:82
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
715 716 717 718
#, fuzzy
msgid "Search filter"
msgstr "Åbn spilleliste"

719
#: include/vlc_intf_strings.h:84
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
720 721 722 723
#, fuzzy
msgid "Additional sources"
msgstr "Detaljeret streaming indstillinger."

724
#: include/vlc_intf_strings.h:88
725
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1019
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
726 727 728 729 730 731 732
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Nogen indstillinger er tilgængelige men skjulte. Tryk på \"Advancerede "
"indstillinger\" for at se dem."

733 734
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:83
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
735 736 737
msgid "Image clone"
msgstr "Billede klon"

738
#: include/vlc_intf_strings.h:94
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
739 740 741 742
#, fuzzy
msgid "Clone the image"
msgstr "Luk vinduet"

743
#: include/vlc_intf_strings.h:96 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:392
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
744 745 746 747
#, fuzzy
msgid "Magnification"
msgstr "Forstærkning"

748
#: include/vlc_intf_strings.h:97
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
749 750 751 752 753
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""

754
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:524
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
755 756 757 758
#, fuzzy
msgid "Waves"
msgstr "Wave"

759
#: include/vlc_intf_strings.h:101
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
760 761 762 763
#, fuzzy
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Tilføjer forvrængelses effekt"

764
#: include/vlc_intf_strings.h:103
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
765 766 767 768
#, fuzzy
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Tilføjer forvrængelses effekt"

769
#: include/vlc_intf_strings.h:105
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
770 771 772 773
#, fuzzy
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Inverter billedet"

774
#: include/vlc_intf_strings.h:107
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
775 776 777
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr ""

778
#: include/vlc_intf_strings.h:109
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
779 780 781 782 783
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""

784
#: include/vlc_intf_strings.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
785 786 787 788 789
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

790
#: include/vlc_intf_strings.h:115
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
791 792 793 794 795 796
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""

797 798 799
#: include/vlc_intf_strings.h:119
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
800
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
821
"the VideoLAN project by giving some of your time to help the community, to "
822 823 824 825 826
"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
"b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""

827
#: include/vlc_meta.h:167 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
828 829 830
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-oplysninger"

831
#: include/vlc_meta.h:184
832 833 834
msgid "Codec Name"
msgstr "Codec navn"

835
#: include/vlc_meta.h:185
836 837 838
msgid "Codec Description"
msgstr "Codec beskrivelse"

839 840
#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
#: src/audio_output/filters.c:221
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
841 842 843 844
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Lydfiltre"

845 846
#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
#: src/audio_output/filters.c:222
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
847 848 849 850
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr ""

851
#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
852 853
#: src/input/es_out.c:443 src/libvlc-module.c:542
#: src/video_output/video_output.c:413 modules/codec/ffmpeg/postprocess.c:92
854
msgid "Disable"
855
msgstr "Deaktivér"
856

857
#: src/audio_output/input.c:93 modules/visualization/visual/visual.c:127
Antoine Cellerier's avatar
Antoine Cellerier committed
858 859 860
#, fuzzy
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrum"
861

862
#: src/audio_output/input.c:95
863
msgid "Scope"
864
msgstr "Scope"
865

866
#: src/audio_output/input.c:97
867
msgid "Spectrum"
868
msgstr "Spektrum"
869

870 871 872
#: src/audio_output/input.c:134 modules/audio_filter/equalizer.c:68
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:139 modules/gui/macosx/equalizer.m:153
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:177
873 874 875
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"

876
#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
877
#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
878
msgid "Audio filters"
879
msgstr "Lydfiltre"
880

881
#: src/audio_output/input.c:178
882 883 884 885
#, fuzzy
msgid "Replay gain"
msgstr "Afspil og stop"

886
#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
887 888
#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/gui/macosx/intf.m:625
#: modules/gui/macosx/intf.m:626
889
msgid "Audio Channels"
890
msgstr "Lydkanaler"
891

892
#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
893
#: modules/access/v4l.c:124 modules/access/v4l2.c:87
894 895 896 897 898
#: modules/audio_output/alsa.c:188 modules/audio_output/alsa.c:219
#: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:201
#: modules/audio_output/portaudio.c:406 modules/audio_output/sdl.c:179
#: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:417
#: modules/codec/twolame.c:66
899 900 901
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

902 903
#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
904 905 906 907 908 909 910
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:692
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.ui:890 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:124 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/osdmenu.c:80 modules/video_filter/rss.c:162
911 912 913
msgid "Left"
msgstr "Venstre"

914 915
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
916 917 918 919 920 921
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:97 modules/codec/dvbsub.c:70
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:96 modules/codec/zvbi.c:94
#: modules/control/gestures.c:87 modules/gui/fbosd.c:163
#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:124
#: modules/video_filter/mosaic.c:170 modules/video_filter/osdmenu.c:80
#: modules/video_filter/rss.c:162
922 923 924
msgid "Right"
msgstr "Højre"

925
#: src/audio_output/output.c:131
926 927 928
msgid "Dolby Surround"
msgstr "Dolby Surround"

929
#: src/audio_output/output.c:143
930 931 932
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Omvendt stereo"

933
#: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
934
#: src/playlist/loadsave.c:149
935 936 937
msgid "Media Library"
msgstr ""

938
#: src/extras/getopt.c:633
939 940
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
941
msgstr "%s: tilvalg `%s' er flertydig\n"
942

943
#: src/extras/getopt.c:658
944 945
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
946
msgstr "%s: tilvalg `--%s' tillader ikke et argument\n"
947

948
#: src/extras/getopt.c:663
949 950
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
951
msgstr "%s: tilvalg `%c%s' tillader ikke et argument\n"
952

953
#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
954 955
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
956
msgstr "%s: tilvalg `%s' kræver et argument\n"
957

958
#: src/extras/getopt.c:710
959 960
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
961
msgstr "%s: ukendt tilvalg `--%s'\n"
962

963
#: src/extras/getopt.c:714
964 965
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
966
msgstr "%s: ukendt tilvalg `%c%s'\n"
967

968
#: src/extras/getopt.c:740
969 970
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
971
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
972

973
#: src/extras/getopt.c:743
974 975
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
976
msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"
977

978
#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
979 980
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
981
msgstr "%s: tilvalg kræver et argument -- %c\n"
982

983
#: src/extras/getopt.c:820
984 985
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
986
msgstr "%s: tilvalg `-W %s' er flertydig\n"
987

988
#: src/extras/getopt.c:838
989 990
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
991
msgstr "%s: tilvalg `-W %s' tillader ikke et argument\n"
992

993
#: src/input/control.c:310
994 995
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
996
msgstr "Bogmærk %i"
997

998
#: src/input/decoder.c:106
999 1000 1001
#, fuzzy
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Videofilter modul"
1002 1003 1004 1005

#: src/input/decoder.c:107
#, c-format
msgid ""
1006 1007
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
"there is no way for you to fix this."
1008 1009
msgstr ""

1010
#: src/input/decoder.c:158 src/input/decoder.c:170 src/input/decoder.c:372
1011 1012 1013 1014
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:215 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:223
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:591
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:600 modules/stream_out/es.c:363
#: modules/stream_out/es.c:377
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1015 1016 1017 1018
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Streaming/Transcoding Guide"

1019
#: src/input/decoder.c:159
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1020 1021 1022
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr ""

1023
#: src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1024 1025 1026
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr ""

1027 1028 1029
#: src/input/es_out.c:465 src/input/es_out.c:467 src/input/es_out.c:473
#: src/input/es_out.c:474 modules/access/cdda/info.c:969
#: modules/access/cdda/info.c:1002
1030 1031
#, c-format
msgid "Track %i"
1032
msgstr "Spor %i"
1033

1034
#: src/input/es_out.c:655
1035 1036 1037 1038
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr ""

1039 1040 1041
#: src/input/es_out.c:655 src/input/es_out.c:657 src/input/var.c:128
#: src/libvlc-module.c:575 modules/gui/macosx/intf.m:612
#: modules/gui/macosx/intf.m:613
1042 1043 1044
msgid "Program"
msgstr "Program"

1045
#: src/input/es_out.c:1441 modules/demux/ty.c:765
1046 1047 1048
msgid "Closed captions 1"
msgstr ""

1049
#: src/input/es_out.c:1442 modules/demux/ty.c:766
1050 1051 1052
msgid "Closed captions 2"
msgstr ""

1053
#: src/input/es_out.c:1443 modules/demux/ty.c:767
1054 1055 1056
msgid "Closed captions 3"
msgstr ""

1057
#: src/input/es_out.c:1444 modules/demux/ty.c:768
1058 1059 1060
msgid "Closed captions 4"
msgstr ""

1061
#: src/input/es_out.c:2009 modules/codec/faad.c:337
1062 1063
#, c-format
msgid "Stream %d"
1064
msgstr "Stream %d"
1065

1066 1067 1068 1069
#: src/input/es_out.c:2011 modules/gui/macosx/wizard.m:425
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:562 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:641
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:822
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:862
1070
msgid "Codec"
1071
msgstr "Codec"
1072

1073 1074 1075
#: src/input/es_out.c:2014 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:276
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.ui:19
1076 1077 1078
msgid "Language"
msgstr "Sprog"

1079 1080
#: src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2050 src/input/es_out.c:2077
#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.ui:114
1081
msgid "Type"
1082
msgstr "Type"
1083

1084 1085 1086
#: src/input/es_out.c:2025 modules/codec/faad.c:341
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:690
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:857
1087
msgid "Channels"
1088
msgstr "Kanaler"
1089

1090
#: src/input/es_out.c:2030 modules/codec/faad.c:343
1091
msgid "Sample rate"
1092
msgstr "Sample rate"
1093

1094
#: src/input/es_out.c:2031
1095 1096
#, fuzzy, c-format
msgid "%u Hz"
1097
msgstr "%d Hz"
1098

1099
#: src/input/es_out.c:2037
1100
msgid "Bits per sample"
1101
msgstr "Bits pr. sample"
1102

1103 1104
#: src/input/es_out.c:2042 modules/access/pvr.c:92
#: modules/access_output/shout.c:86 modules/gui/qt4/components/open.cpp:699
1105 1106 1107
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"

1108
#: src/input/es_out.c:2043
1109 1110
#, fuzzy, c-format
msgid "%u kb/s"
1111 1112
msgstr "%d kb/s"

1113
#: src/input/es_out.c:2054
1114
msgid "Resolution"
1115
msgstr "Opløsning"
1116

1117
#: src/input/es_out.c:2060
1118
msgid "Display resolution"
1119
msgstr "Skærm opløsning"
1120

1121
#: src/input/es_out.c:2070 modules/access/screen/screen.c:38
1122 1123 1124
msgid "Frame rate"
msgstr "Frame rate"

1125
#: src/input/es_out.c:2077
1126
msgid "Subtitle"
1127
msgstr "Undertekster"
1128

1129
#: src/input/input.c:2271
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1130 1131 1132
msgid "Your input can't be opened"
msgstr ""

1133
#: src/input/input.c:2272
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1134 1135 1136 1137
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""

1138 1139
#: src/input/input.c:2367
msgid "VLC can't recognize the input's format"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1140 1141
msgstr ""

1142
#: src/input/input.c:2368
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1143
#, c-format
1144
msgid "The format of '%s' cannot be detected. Have a look the log for details."
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1145
msgstr ""
1146

1147
#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
1148 1149 1150 1151 1152 1153
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:614
#: modules/gui/macosx/intf.m:615 modules/gui/macosx/open.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:390
#: modules/gui/qt4/components/open.cpp:305 modules/gui/qt4/ui/open_disk.ui:181
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:756
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1657 modules/mux/asf.c:47
1154 1155 1156
msgid "Title"
msgstr "Titel"

1157
#: src/input/meta.c:43 modules/gui/macosx/playlist.m:1126
1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
msgid "Artist"
msgstr "Kunstner"

#: src/input/meta.c:44
msgid "Genre"
msgstr "Genre"

1165
#: src/input/meta.c:45 modules/mux/asf.c:51
1166 1167 1168
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"

1169
#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301 modules/access/vcdx/info.c:91
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: src/input/meta.c:47
#, fuzzy
msgid "Track number"
msgstr "Spornummer"

1178 1179
#: src/input/meta.c:48 modules/gui/macosx/bookmarks.m:107
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
1180 1181 1182
msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

1183
#: src/input/meta.c:49 modules/mux/asf.c:55
1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194
msgid "Rating"
msgstr "Vurdering"

#: src/input/meta.c:50
msgid "Date"
msgstr "Dato"

#: src/input/meta.c:51
msgid "Setting"
msgstr "Indstilling"

1195 1196 1197
#: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/open.m:183
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.ui:39
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:870
1198 1199 1200
msgid "URL"
msgstr "URL"

1201
#: src/input/meta.c:54 modules/misc/notify/notify.c:277
1202 1203 1204
msgid "Now Playing"
msgstr "Afspiller"

1205
#: src/input/meta.c:55 modules/access/vcdx/info.c:98
1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222
msgid "Publisher"
msgstr "Udgiver"

#: src/input/meta.c:56
msgid "Encoded by"
msgstr ""

#: src/input/meta.c:57
#, fuzzy
msgid "Artwork URL"
msgstr "URL"

#: src/input/meta.c:58
#, fuzzy
msgid "Track ID"
msgstr "Indlæg"