Commit e9c4ad96 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

po/*: Mea Culpa. make update-po should be run on a clean tree

parent 9e8453bb
......@@ -60,6 +60,7 @@ include/vlc_playlist.h
include/vlc/sout.h
include/vlc_spu.h
include/vlc_stream.h
include/vlc_strings.h
include/vlc_threads_funcs.h
include/vlc_threads.h
include/vlc_tls.h
......@@ -130,6 +131,7 @@ src/misc/modules.c
src/misc/mtime.c
src/misc/objects.c
src/misc/stats.c
src/misc/strings.c
src/misc/threads.c
src/misc/unicode.c
src/misc/update.c
......@@ -341,7 +343,6 @@ modules/codec/ffmpeg/video.c
modules/codec/ffmpeg/video_filter.c
modules/codec/flac.c
modules/codec/libmpeg2.c
modules/codec/libvc1.c
modules/codec/lpcm.c
modules/codec/mash.cpp
modules/codec/mpeg_audio.c
......@@ -418,6 +419,8 @@ modules/demux/playlist/playlist.c
modules/demux/playlist/playlist.h
modules/demux/playlist/pls.c
modules/demux/playlist/podcast.c
modules/demux/playlist/xspf.c
modules/demux/playlist/xspf.h
modules/demux/ps.c
modules/demux/ps.h
modules/demux/pva.c
......@@ -836,6 +839,8 @@ modules/misc/network/ipv6.c
modules/misc/playlist/export.c
modules/misc/playlist/m3u.c
modules/misc/playlist/old.c
modules/misc/playlist/xspf.c
modules/misc/playlist/xspf.h
modules/misc/qte_main.cpp
modules/misc/rtsp.c
modules/misc/screensaver.c
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 22:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-12 17:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -361,8 +361,7 @@ msgstr "Implementació de VLC de Video On Demand (Vídeo sota demanda)"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:480
#: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:202
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:672
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:683
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:671
msgid "Playlist"
msgstr "LLista de reproducció"
 
......@@ -980,62 +979,62 @@ msgstr "Canvia la interfície"
msgid "Add Interface"
msgstr "Afegeix una interfície"
 
#: src/libvlc.c:327 src/libvlc.c:482 src/misc/modules.c:1682
#: src/misc/modules.c:1986
#: src/libvlc.c:329 src/libvlc.c:484 src/misc/modules.c:1683
#: src/misc/modules.c:1987
msgid "C"
msgstr "C"
 
#: src/libvlc.c:344
#: src/libvlc.c:346
msgid "Help options"
msgstr "Opcions d'ajuda"
 
#: src/libvlc.c:2219 src/misc/configuration.c:1248
#: src/libvlc.c:2221 src/misc/configuration.c:1242
msgid "string"
msgstr "Cadena"
 
#: src/libvlc.c:2236 src/misc/configuration.c:1212
#: src/libvlc.c:2238 src/misc/configuration.c:1206
msgid "integer"
msgstr "Nombre enter"
 
#: src/libvlc.c:2254 src/misc/configuration.c:1237
#: src/libvlc.c:2256 src/misc/configuration.c:1231
msgid "float"
msgstr "Nombre en coma flotant"
 
#: src/libvlc.c:2260
#: src/libvlc.c:2262
msgid " (default enabled)"
msgstr "(per defecte és habilitat)"
 
#: src/libvlc.c:2261
#: src/libvlc.c:2263
msgid " (default disabled)"
msgstr "(per defecte és inhabilitat)"
 
#: src/libvlc.c:2443
#: src/libvlc.c:2445
#, fuzzy, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Inversió dels colors"
 
#: src/libvlc.c:2444
#: src/libvlc.c:2446
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr ""
 
#: src/libvlc.c:2446
#: src/libvlc.c:2448
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr ""
 
#: src/libvlc.c:2448
#: src/libvlc.c:2451
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr ""
 
#: src/libvlc.c:2479
#: src/libvlc.c:2483
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
msgstr ""
 
#: src/libvlc.c:2500
#: src/libvlc.c:2504
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -2984,7 +2983,7 @@ msgstr ""
"completa."
 
#: src/libvlc.h:856 modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:81
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1479
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1467
msgid "Play/Pause"
msgstr "Reprodueix/Pausa"
 
......@@ -3010,7 +3009,6 @@ msgstr "Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per reproduir."
 
#: src/libvlc.h:862 modules/control/hotkeys.c:648
#: modules/gui/macosx/controls.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:518
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
msgid "Faster"
msgstr "Més ràpid"
 
......@@ -3020,7 +3018,6 @@ msgstr "Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per avançar ràpid el playback
 
#: src/libvlc.h:864 modules/control/hotkeys.c:655
#: modules/gui/macosx/controls.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:519
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:687
msgid "Slower"
msgstr "Més lent"
 
......@@ -3033,8 +3030,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/controls.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:476
#: modules/gui/macosx/intf.m:521 modules/gui/macosx/intf.m:592
#: modules/gui/macosx/wizard.m:313 modules/gui/macosx/wizard.m:364
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1541 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:686
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1484
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1541 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1472
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:289
msgid "Next"
msgstr "Següent"
......@@ -3048,8 +3044,7 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:868 modules/control/hotkeys.c:628
#: modules/gui/macosx/controls.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:471
#: modules/gui/macosx/intf.m:520 modules/gui/macosx/intf.m:593
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:685
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1483
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1471
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:288
msgid "Previous"
msgstr "Anterior"
......@@ -3065,9 +3060,8 @@ msgstr ""
#: modules/gui/macosx/intf.m:591 modules/gui/pda/pda_interface.c:274
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:275
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:86
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:669
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:680
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1485
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:668
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1473
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:287 modules/visualization/xosd.c:235
msgid "Stop"
msgstr "Atura"
......@@ -3751,11 +3745,11 @@ msgstr "Reinicia la memòria cau dels connectors actuals"
msgid "print version information"
msgstr "Imprimeix la informació de la versió"
 
#: src/misc/configuration.c:1212
#: src/misc/configuration.c:1206
msgid "boolean"
msgstr "booleà"
 
#: src/misc/configuration.c:1223
#: src/misc/configuration.c:1217
msgid "key"
msgstr "tecla"
 
......@@ -5937,7 +5931,7 @@ msgstr ""
"d'àudio de la targeta."
 
#: modules/access/pvr/pvr.c:96 modules/access/vcdx/info.c:97
#: modules/gui/macosx/intf.m:478 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1349
#: modules/gui/macosx/intf.m:478 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1337
msgid "Volume"
msgstr "Volum"
 
......@@ -7725,11 +7719,6 @@ msgstr "Empaquetador d'àudio flac"
msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
msgstr "Descodificador de vídeo MPEG I/II (utilitzant libmpeg2)"
 
#: modules/codec/libvc1.c:54
#, fuzzy
msgid "VC-1 decoder module"
msgstr "Mòdul de descodificació Tarkin"
#: modules/codec/lpcm.c:82
msgid "Linear PCM audio decoder"
msgstr "Descodificador d'àudio PCM lineal"
......@@ -9639,6 +9628,11 @@ msgstr "Importa la llista de reproducció PLS"
msgid "Podcast parser"
msgstr "CDDB Categoria "
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:88
#, fuzzy
msgid "XSPF playlist import"
msgstr "Importa la llista de reproducció PLS"
#: modules/demux/playlist/podcast.c:289 modules/demux/playlist/podcast.c:298
#: modules/demux/playlist/podcast.c:307 modules/demux/playlist/podcast.c:316
#: modules/demux/playlist/podcast.c:325 modules/demux/playlist/podcast.c:335
......@@ -10184,8 +10178,8 @@ msgstr "Cancel·la"
 
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159 modules/gui/macosx/open.m:440
#: modules/gui/macosx/open.m:634 modules/gui/macosx/open.m:738
#: modules/gui/macosx/open.m:784 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:668
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:679 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:317
#: modules/gui/macosx/open.m:784 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:667
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:317
msgid "Open"
msgstr "Obre"
 
......@@ -10387,7 +10381,7 @@ msgid "Take Screen Shot"
msgstr "Pren una captura de la pantalla"
 
#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:487
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:601
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:598
msgid "About VLC media player"
msgstr "Quant al reproductor multimèdia VLC"
 
......@@ -10583,9 +10577,8 @@ msgstr "Avança ràpid"
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:274
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:283
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:670
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:681
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1205
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:669
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1193
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:294 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:308
msgid "Play"
msgstr "Reprodueix"
......@@ -10593,9 +10586,8 @@ msgstr "Reprodueix"
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:1304
#: modules/gui/macosx/intf.m:1305 modules/gui/macosx/intf.m:1306
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:250 modules/gui/pda/pda_interface.c:251
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:671
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:682
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1199
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:670
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1187
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:296 modules/visualization/xosd.c:240
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
......@@ -10805,7 +10797,7 @@ msgstr "Oculta els altres"
msgid "Show All"
msgstr "Mostra-ho tot"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1477
#: modules/gui/macosx/intf.m:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1465
msgid "Quit VLC"
msgstr "Sortir del programa"
 
......@@ -12783,23 +12775,26 @@ msgid "Skin files (*.vlt;*.wsz)|*.vlt;*.wsz|Skin files (*.xml)|*.xml"
msgstr "Fitxers d'aparença (*.vlt)|*.vlt|Fitxers d'aparença (*.xml)|*.xml"
 
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:231
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:945
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:947
msgid "Open playlist"
msgstr "Obre llista de reproducció"
 
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:232
msgid "All playlists|*.pls;*.m3u;*.asx;*.b4s|M3U files|*.m3u"
#, fuzzy
msgid ""
"All playlists|*.pls;*.m3u;*.asx;*.b4s;*.xspf|M3U files|*.m3u|XSPF playlist|*."
"xspf"
msgstr ""
"Totes les llistes de reproducció|*.pls;*.m3u;*.asx;*.b4s|M3U fitxers|*.m3u"
 
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:239
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:929
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:241
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:931
msgid "Save playlist"
msgstr "Desa la llista de reproducció"
 
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:239
msgid "M3U file|*.m3u"
msgstr "M3U fitxer|*.m3u"
#: modules/gui/skins2/src/dialogs.cpp:241
msgid "M3U file|*.m3u|XSPF playlist|*.xspf"
msgstr ""
 
#: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:343
msgid "Last skin used"
......@@ -12859,7 +12854,7 @@ msgstr ""
"(interfície WinCE)\n"
"\n"
 
#: modules/gui/wince/interface.cpp:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:932
#: modules/gui/wince/interface.cpp:497 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:918
#, fuzzy
msgid ""
"(c) 1996-2006 - the VideoLAN Team\n"
......@@ -12868,20 +12863,20 @@ msgstr ""
"(c) 1996-2005 - L'equip del VideoLAN\n"
"\n"
 
#: modules/gui/wince/interface.cpp:498 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:933
#: modules/gui/wince/interface.cpp:498 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:919
#, fuzzy
msgid "Compiled by "
msgstr "Comedia"
 
#: modules/gui/wince/interface.cpp:500 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:935
#: modules/gui/wince/interface.cpp:500 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:921
msgid "Compiler: "
msgstr ""
 
#: modules/gui/wince/interface.cpp:501 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:936
#: modules/gui/wince/interface.cpp:502 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:923
msgid "Based on SVN revision: "
msgstr ""
 
#: modules/gui/wince/interface.cpp:502
#: modules/gui/wince/interface.cpp:504
#, fuzzy
msgid ""
"The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
......@@ -13236,7 +13231,7 @@ msgid "Sort this branch"
msgstr "Ordena aquesta branca"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:280
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1621
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1623
#, fuzzy
msgid "Add node"
msgstr "Codificador d'àudio"
......@@ -13263,34 +13258,39 @@ msgstr "Hi ha %i elements a la llista de reproducció"
msgid "M3U file"
msgstr "Fitxer M3U"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:912
#, fuzzy
msgid "XSPF playlist"
msgstr "Desa la llista de reproducció"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:919
msgid "Playlist is empty"
msgstr "La llista de reproducció és buida"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:917
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:919
msgid "Can't save"
msgstr "No es pot desar"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1411 modules/misc/freetype.c:100
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1413 modules/misc/freetype.c:100
#: modules/misc/win32text.c:71
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1413
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1415
#, fuzzy
msgid "Sorted by artist"
msgstr "Ordenats per autor"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1415
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1417
#, fuzzy
msgid "Sorted by Album"
msgstr "Ordena per nom"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1620
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1622
msgid "Please enter node name"
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1621
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1623
#, fuzzy
msgid "New node"
msgstr "New Age"
......@@ -13667,126 +13667,125 @@ msgstr "Pista anterior"
msgid "Next track"
msgstr "Pista següent"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:564
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:561
msgid "Quick &Open File...\tCtrl-O"
msgstr "&Obre ràpid un fitxer...\tCtrl-O "
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:567
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:564
msgid "Open &File...\tCtrl-F"
msgstr "Obre el &fitxer...\tCtrl-F"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:568
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:565
#, fuzzy
msgid "Open Dir&ectory...\tCtrl-E"
msgstr "Obre el &disc...\tCtrl-D"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:569
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:566
msgid "Open &Disc...\tCtrl-D"
msgstr "Obre el &disc...\tCtrl-D"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:571
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:568
msgid "Open &Network Stream...\tCtrl-N"
msgstr "Obre un flux de la &xarxa...\tCtrl-X"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:573
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:570
#, fuzzy
msgid "Open C&apture Device...\tCtrl-A"
msgstr "Obre un dispositi&u de captura...\tCtrl-U"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:576
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:573
msgid "&Wizard...\tCtrl-W"
msgstr "Assis&tent...\tCtrl-T"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:579
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:576
msgid "E&xit\tCtrl-X"
msgstr "&Surt\tCtrl-X"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:585
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:582
msgid "&Playlist...\tCtrl-P"
msgstr "&LLista de reproducció...\tCtrl-L"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:587
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:584
msgid "&Messages...\tCtrl-M"
msgstr "&Missatges...\tCtrl-M"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:589
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:586
msgid "Stream and Media &info...\tCtrl-I"
msgstr "&Informació del flux i el suport...\tCtrl-I"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:591
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:588
msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:603
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:601
msgid "Check for updates ..."
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:607
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:606
msgid "&File"
msgstr "Fitxe&r"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:608
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:607
msgid "&View"
msgstr "&Visualitza"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:609
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:608
msgid "&Settings"
msgstr "&Paràmetres"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:610
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:609
msgid "&Audio"
msgstr "&Àudio"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:611
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:610
msgid "&Video"
msgstr "Víd&eo"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:612
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:611
msgid "&Navigation"
msgstr "&Navegació"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:613
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:612
msgid "&Help"
msgstr "A&juda"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:673
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:684
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:672
#, fuzzy
msgid "Small playlist"
msgstr "Desa la llista de reproducció"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:674
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:673
msgid "Previous playlist item"
msgstr "Element anterior de la llista de reproducció"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:675
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:674
msgid "Next playlist item"
msgstr "Següent element de la llista de reproducció"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:676
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:675
msgid "Play slower"
msgstr "Reprodueix més lent"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:677
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:676
msgid "Play faster"
msgstr "Reprodueix més ràpid"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:873
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:859
#, fuzzy
msgid "Extended &GUI\tCtrl-G"
msgstr "GUI a&mpliada"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:876
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:862
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks...\tCtrl-B"
msgstr "&Preferits..."
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:878
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:864
#, fuzzy
msgid "Preference&s...\tCtrl-S"
msgstr "Preferències..."
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:931
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:917
#, fuzzy
msgid ""
" (wxWidgets interface)\n"
......@@ -13795,7 +13794,7 @@ msgstr ""
" (wxWindows interfície)\n"
"\n"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:942
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:930
msgid ""
"The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
"http://www.videolan.org/\n"
......@@ -13805,12 +13804,12 @@ msgstr ""
"http://www.videolan.org/\n"
"\n"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:945
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:933
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Quant a %s"
 
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1488
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1476
#, fuzzy
msgid "Show/Hide interface"
msgstr "Mostra la interfície"
......@@ -13956,22 +13955,12 @@ msgstr ""
msgid "Show systray icon"
msgstr "Mostra la posició del flux"
 
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:102
#, fuzzy
msgid "Show labels in toolbar"
msgstr "Mostra el text en els botons de la barra d'eines"
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:103
#, fuzzy
msgid "Show labels below the icons in the toolbar."
msgstr "Mostra el text sota les icones en la barra d'eines"
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:112
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:110
#, fuzzy
msgid "wxWidgets interface module"
msgstr "Mòdul d'interfície wxWindows"
 
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:155
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:152
#, fuzzy
msgid "wxWidgets dialogs provider"
msgstr "Proveïdor de diàlegs wxWindows"
......@@ -14387,6 +14376,11 @@ msgstr "Exportador de la llista de reproducció M3U"
msgid "Old playlist exporter"
msgstr "Exportador d'una llista de reproducció antiga"
 
#: modules/misc/playlist/export.c:56
#, fuzzy
msgid "XSPF playlist export"
msgstr "Exportador de la llista de reproducció M3U"
#: modules/misc/qte_main.cpp:66
msgid "Run as standalone Qt/Embedded GUI Server"
msgstr "Executar com a únic Servidor Qt/Embedded GUI."
......@@ -15022,7 +15016,7 @@ msgstr "multidifusió"
msgid "Universal Plug'n'Play discovery"
msgstr ""
 
#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:258
#: modules/services_discovery/upnp_intel.cpp:260
msgid "Universal Plug'n'Play discovery ( Intel SDK )"
msgstr ""
 
......@@ -17138,6 +17132,21 @@ msgstr "Font utilitzada per visualitzar el text a la sortida xosd"
msgid "XOSD interface"
msgstr "Interfície XOSD"
 
#, fuzzy
#~ msgid "VC-1 decoder module"
#~ msgstr "Mòdul de descodificació Tarkin"
#~ msgid "M3U file|*.m3u"
#~ msgstr "M3U fitxer|*.m3u"
#, fuzzy
#~ msgid "Show labels in toolbar"
#~ msgstr "Mostra el text en els botons de la barra d'eines"
#, fuzzy
#~ msgid "Show labels below the icons in the toolbar."
#~ msgstr "Mostra el text sota les icones en la barra d'eines"
#~ msgid ""
#~ "Allows you to set the desired frame rate when playing from files, use 0 "
#~ "for live."
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 22:27+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-12 17:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-23 21:55+0100\n"
"Last-Translator: Jonas A. Larsen <jonas@vrt.dk>\n"
"Language-Team: Danish <da@li.org>\n"
......@@ -346,8 +346,7 @@ msgstr "VLCs implementering af Video On Demand"
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:480
#: modules/gui/macosx/intf.m:574 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:202
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:672
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:683
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:671
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"
......@@ -963,62 +962,62 @@ msgstr "Skift interface"
msgid "Add Interface"
msgstr "Tilføj grænseflade"
#: src/libvlc.c:327 src/libvlc.c:482 src/misc/modules.c:1682
#: src/misc/modules.c:1986
#: src/libvlc.c:329 src/libvlc.c:484 src/misc/modules.c:1683