Commit bdc5d2dd authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

* Slovenian l10n update by Matej Urbancic.

* Some files have been renamed -> update POTFILES.in
parent 1806d87e
......@@ -70,8 +70,8 @@ src/audio_output/intf.c
src/audio_output/mixer.c
src/audio_output/output.c
src/control/audio.c
src/control/callback.c
src/control/core.c
src/control/event.c
src/control/input.c
src/control/libvlc_internal.h
src/control/log.c
......@@ -129,6 +129,7 @@ src/misc/variables.c
src/misc/variables.h
src/misc/win32_specific.c
src/misc/xml.c
src/modules/builtin.h
src/modules/configuration.c
src/modules/configuration_chain.c
src/modules/configuration.h
......
# Slovenian translation of VLC.
# Copyright (C) 2005-2007 the VideoLAN team.
# This file is distributed under the same license as the program package.
#
# Slovenian maintainer: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>.
#
# Translators:
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.9.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-20 01:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-08 08:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-22 23:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-21 08:05+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -66,7 +74,7 @@ msgstr "Nastavitve hitrih tipk"
 
#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1778
#: src/libvlc-module.c:1271 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:588
#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:420
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
......@@ -120,7 +128,7 @@ msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Različne nastavitve zvoka in enot"
 
#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:1806
#: src/libvlc-module.c:1306 modules/gui/macosx/extended.m:79
#: src/libvlc-module.c:1306 modules/gui/macosx/extended.m:69
#: modules/gui/macosx/intf.m:601 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
......@@ -344,7 +352,7 @@ msgstr "Dopolnilo VLC programa za predvajanje Videa na zahtevo"
 
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1683
#: src/playlist/engine.c:109 src/playlist/engine.c:111
#: modules/demux/playlist/playlist.c:55 modules/demux/playlist/playlist.c:56
#: modules/demux/playlist/playlist.c:62 modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:533
#: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
......@@ -644,7 +652,7 @@ msgstr ""
"Nekatere možnosti so na voljo, vendar niso prikazane. Izberite \"Podrobni "
"pogled\" za prikaz vseh možnosti."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:93
#: include/vlc_intf_strings.h:92 modules/gui/macosx/extended.m:83
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:147
msgid "Image clone"
msgstr "Podvajanje slike"
......@@ -841,7 +849,7 @@ msgid "Equalizer"
msgstr "Uravnavanje zvoka"
 
#: src/audio_output/input.c:151 src/libvlc-module.c:214
#: modules/gui/macosx/extended.m:81 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:390
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtri zvoka"
 
......@@ -1183,51 +1191,51 @@ msgstr "Beleženje razhroščevanja"
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gibi miške"
 
#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:452 src/modules/modules.c:1719
#: src/modules/modules.c:2049
#: src/libvlc-common.c:283 src/libvlc-common.c:454 src/modules/modules.c:1715
#: src/modules/modules.c:2046
msgid "C"
msgstr "C"
 
#: src/libvlc-common.c:297
#: src/libvlc-common.c:299
msgid "Help options"
msgstr "Možnosti pomoči"
 
#: src/libvlc-common.c:1504 src/modules/configuration.c:1268
#: src/libvlc-common.c:1506 src/modules/configuration.c:1269
msgid "string"
msgstr "niz"
 
#: src/libvlc-common.c:1523 src/modules/configuration.c:1232
#: src/libvlc-common.c:1525 src/modules/configuration.c:1233
msgid "integer"
msgstr "celo število"
 
#: src/libvlc-common.c:1550 src/modules/configuration.c:1257
#: src/libvlc-common.c:1552 src/modules/configuration.c:1258
msgid "float"
msgstr "plavajoče"
 
#: src/libvlc-common.c:1563
#: src/libvlc-common.c:1565
msgid " (default enabled)"
msgstr " (privzeto omogočeno)"
 
#: src/libvlc-common.c:1564
#: src/libvlc-common.c:1566
msgid " (default disabled)"
msgstr " (privzeto onemogočeno)"
 
#: src/libvlc-common.c:1829
#: src/libvlc-common.c:1831
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "VLC različica %s\n"
 
#: src/libvlc-common.c:1830
#: src/libvlc-common.c:1832
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kodno prevedel %s@%s.%s\n"
 
#: src/libvlc-common.c:1832
#: src/libvlc-common.c:1834
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kodni prevajalnik: %s\n"
 
#: src/libvlc-common.c:1835
#: src/libvlc-common.c:1836
#, c-format
msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
msgstr "Na podlagi svn zbirke sprememb [%s]\n"
......@@ -2156,7 +2164,7 @@ msgid "Default"
msgstr "Privzeto"
 
#: src/libvlc-module.c:431 modules/gui/macosx/equalizer.m:143
#: modules/gui/macosx/extended.m:112 modules/gui/macosx/wizard.m:394
#: modules/gui/macosx/extended.m:102 modules/gui/macosx/wizard.m:394
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:620
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:216
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:465
......@@ -3343,14 +3351,12 @@ msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
 
#: src/libvlc-module.c:1026
#, fuzzy
msgid "Leave fullscreen"
msgstr "Celozaslonski način"
msgstr "Zapusti celozaslonski način"
 
#: src/libvlc-module.c:1027
#, fuzzy
msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
msgstr "Izbor hitre tipke za izmenjavo celozaslonskega predvajanja."
msgstr "Izbor hitre tipke za izhod iz celozaslonskega predvajanja."
 
#: src/libvlc-module.c:1028
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_streampanel.cpp:83
......@@ -3985,15 +3991,16 @@ msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
msgstr "Prilepi eno vrsto točk z desne strani slike"
 
#: src/libvlc-module.c:1213
#, fuzzy
msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
msgstr "Omogoči način slike ozadja"
msgstr "Preklop način ozadja slike pri skikovnem odvodu"
 
#: src/libvlc-module.c:1215
msgid ""
"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
"output for the time being."
msgstr ""
"Preklop načina ozadja v odvodu slike. Trenutno deluje samo z directx "
"slikovnim odvodom."
 
#: src/libvlc-module.c:1219
#, c-format
......@@ -4219,11 +4226,11 @@ msgstr "počisti trenutni predpomnilnik vstavkov"
msgid "print version information"
msgstr "izpiši podrobnosti verzije"
 
#: src/modules/configuration.c:1232
#: src/modules/configuration.c:1233
msgid "boolean"
msgstr "boolean"
 
#: src/modules/configuration.c:1243
#: src/modules/configuration.c:1244
msgid "key"
msgstr "Ključ"
 
......@@ -4915,9 +4922,8 @@ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
msgstr "V kHz za DVB-S ali Hz za DVB-C/T"
 
#: modules/access/bda/bda.c:55
#, fuzzy
msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
msgstr "V kHz za DVB-S ali Hz za DVB-C/T"
msgstr "V kHz za DVB-C/S/T"
 
#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:87
msgid "Inversion mode"
......@@ -4949,9 +4955,8 @@ msgstr ""
"Nastavitev omogoča pretakanja celotnega transponderja z \"budget\" kartico."
 
#: modules/access/bda/bda.c:75
#, fuzzy
msgid "Network Identifier"
msgstr "Nastavitve omrežja"
msgstr "Določevanje omrežja"
 
#: modules/access/bda/bda.c:78 modules/access/dvb/access.c:97
msgid "Satellite number in the Diseqc system"
......@@ -5007,7 +5012,7 @@ msgstr "Antena lnb_lof1 (kHz)"
 
#: modules/access/bda/bda.c:99
msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz usually 9.75GHz"
msgstr ""
msgstr "Nizka stopnja oscilacijske frekvence v kHz; običajno 9.75GHz"
 
#: modules/access/bda/bda.c:101 modules/access/dvb/access.c:119
msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
......@@ -5015,7 +5020,7 @@ msgstr "Antena lnb_lof2 (kHz)"
 
#: modules/access/bda/bda.c:102
msgid "High Band Local Osc Freq in kHz usually 10.6GHz"
msgstr ""
msgstr "Visoka stopnja oscilacijske frekvence v kHz; običajno 10.6GHz"
 
#: modules/access/bda/bda.c:104 modules/access/dvb/access.c:122
msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
......@@ -5023,7 +5028,7 @@ msgstr "Antena lnb_slof (kHz)"
 
#: modules/access/bda/bda.c:106
msgid "Low Noise Block switch freq in kHz usually 11.7GHz"
msgstr ""
msgstr "Blok nizke hrupnosti preklopa frekvence v kHz; običajno 11.7GHz"
 
#: modules/access/bda/bda.c:109 modules/access/dvb/access.c:126
msgid "Modulation type"
......@@ -5031,27 +5036,27 @@ msgstr "Tip modulacije"
 
#: modules/access/bda/bda.c:110
msgid "QAM constellation points [16, 32, 64, 128, 256]"
msgstr ""
msgstr "QAM točke [16, 32, 64, 128, 256]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:113
msgid "16"
msgstr ""
msgstr "16"
 
#: modules/access/bda/bda.c:113
msgid "32"
msgstr ""
msgstr "32"
 
#: modules/access/bda/bda.c:114
msgid "64"
msgstr ""
msgstr "64"
 
#: modules/access/bda/bda.c:114
msgid "128"
msgstr ""
msgstr "128"
 
#: modules/access/bda/bda.c:114
msgid "256"
msgstr ""
msgstr "256"
 
#: modules/access/bda/bda.c:117 modules/access/dvb/access.c:130
msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
......@@ -5059,27 +5064,27 @@ msgstr "Zemeljska visoko prednostna kodna stopnja pretoka (FEC)"
 
#: modules/access/bda/bda.c:118
msgid "High Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
msgstr ""
msgstr "Visoko prednostna FEC stopnja [nedoločeno,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
msgid "1/2"
msgstr ""
msgstr "1/2"
 
#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:128
msgid "2/3"
msgstr ""
msgstr "2/3"
 
#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
msgid "3/4"
msgstr ""
msgstr "3/4"
 
#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
msgid "5/6"
msgstr ""
msgstr "5/6"
 
#: modules/access/bda/bda.c:122 modules/access/bda/bda.c:129
msgid "7/8"
msgstr ""
msgstr "7/8"
 
#: modules/access/bda/bda.c:124 modules/access/dvb/access.c:133
msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
......@@ -5087,7 +5092,7 @@ msgstr "Zemeljska nizko prednostna kodna stopnja pretoka (FEC)"
 
#: modules/access/bda/bda.c:125
msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
msgstr ""
msgstr "Nizko prednostna FEC stopnja [nedoločeno,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:131 modules/access/dvb/access.c:136
msgid "Terrestrial bandwidth"
......@@ -5099,15 +5104,15 @@ msgstr "Zemeljska podatkovna širina [0=samodejno,6,7,8 v MHz]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:134
msgid "6"
msgstr ""
msgstr "6"
 
#: modules/access/bda/bda.c:134
msgid "7"
msgstr ""
msgstr "7"
 
#: modules/access/bda/bda.c:135
msgid "8"
msgstr ""
msgstr "8"
 
#: modules/access/bda/bda.c:137 modules/access/dvb/access.c:139
msgid "Terrestrial guard interval"
......@@ -5115,23 +5120,23 @@ msgstr "Zamik zemeljskega varovanja"
 
#: modules/access/bda/bda.c:138
msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
msgstr ""
msgstr "Guard razmik [nedoločeno,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:140
msgid "1/4"
msgstr ""
msgstr "1/4"
 
#: modules/access/bda/bda.c:140
msgid "1/8"
msgstr ""
msgstr "1/8"
 
#: modules/access/bda/bda.c:141
msgid "1/16"
msgstr ""
msgstr "1/16"
 
#: modules/access/bda/bda.c:141
msgid "1/32"
msgstr ""
msgstr "1/32"
 
#: modules/access/bda/bda.c:143 modules/access/dvb/access.c:142
msgid "Terrestrial transmission mode"
......@@ -5139,15 +5144,15 @@ msgstr "Zemeljski način prepuščanja"
 
#: modules/access/bda/bda.c:144
msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
msgstr ""
msgstr "Način prenosa [nedoločeno,2k,8k]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:146
msgid "2k"
msgstr ""
msgstr "2k"
 
#: modules/access/bda/bda.c:147
msgid "8k"
msgstr ""
msgstr "8k"
 
#: modules/access/bda/bda.c:149 modules/access/dvb/access.c:145
msgid "Terrestrial hierarchy mode"
......@@ -5155,79 +5160,75 @@ msgstr "Zemeljski hierarhični način "
 
#: modules/access/bda/bda.c:150
msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
msgstr ""
msgstr "Stopenjska alfa vrednost [nedoločeno,1,2,4]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:152
msgid "1"
msgstr ""
msgstr "1"
 
#: modules/access/bda/bda.c:153
msgid "2"
msgstr ""
msgstr "2"
 
#: modules/access/bda/bda.c:153
msgid "4"
msgstr ""
msgstr "4"
 
#: modules/access/bda/bda.c:156
msgid "Satellite Azimuth"
msgstr ""
msgstr "Azimut satelita"
 
#: modules/access/bda/bda.c:157
msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
msgstr ""
msgstr "Azimut satelita v desetinah stopinje"
 
#: modules/access/bda/bda.c:158
msgid "Satellite Elevation"
msgstr ""
msgstr "Višina satelita"
 
#: modules/access/bda/bda.c:159
msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
msgstr ""
msgstr "Višina satelita v desetinah stopinje"
 
#: modules/access/bda/bda.c:160
msgid "Satellite Longitude"
msgstr ""
msgstr "Geografska dolžina satelita"
 
#: modules/access/bda/bda.c:162
msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
msgstr ""
msgstr "Geografska dolžina satelita v desetinah stopinje, -ve=Zahod"
 
#: modules/access/bda/bda.c:163
#, fuzzy
msgid "Satellite Polarisation"
msgstr "Neveljavna polarizacija"
msgstr "Satelitska polarizacija"
 
#: modules/access/bda/bda.c:164
msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
msgstr ""
msgstr "Polarizacija satelita [H/V/L/R]"
 
#: modules/access/bda/bda.c:166
#, fuzzy
msgid "Horizontal"
msgstr "Obrni vodoravno"
msgstr "Vodoravno"
 
#: modules/access/bda/bda.c:166
#, fuzzy
msgid "Vertical"
msgstr "Navpična uskladitev"
msgstr "Navpično"
 
#: modules/access/bda/bda.c:167
msgid "Circular Left"
msgstr ""
msgstr "Krožno levo"
 
#: modules/access/bda/bda.c:167
msgid "Circular Right"
msgstr ""
msgstr "Krožno desno"
 
#: modules/access/bda/bda.c:170 modules/access/dvb/access.c:183
msgid "DVB"
msgstr "DVB"
 
#: modules/access/bda/bda.c:171
#, fuzzy
msgid "DirectShow DVB input"
msgstr "DirectShow dovod"
msgstr "DirectShow DVB dovod"
 
#: modules/access/cdda/access.c:294
msgid "CD reading failed"
......@@ -6212,22 +6213,21 @@ msgstr "Datoteke \"%s\" (%s) ni mogoče odpreti."
 
#: modules/access_filter/bandwidth.c:31
msgid "Bandwidth limit (bytes/s)"
msgstr ""
msgstr "Omejitev prenosa (bajti/s)"
 
#: modules/access_filter/bandwidth.c:33
msgid ""
"The bandwidth module will drop any data in excess of that many bytes per "
"seconds."
msgstr ""
msgstr "Prenos bo omejen na določeno vrednost bajtov na sekundo."
 
#: modules/access_filter/bandwidth.c:42
#, fuzzy
msgid "Bandwidth"
msgstr "Širina robu"
msgstr "Hitrost prenosa"
 
#: modules/access_filter/bandwidth.c:43
msgid "Bandwidth limiter"
msgstr ""
msgstr "Omejevalec hitrosti prenosa"
 
#: modules/access_filter/dump.c:39
msgid "Force use of dump module"
......@@ -6448,36 +6448,32 @@ msgid ""
"Make VLC buffer audio data capturer from jack for the specified length in "
"milliseconds."
msgstr ""
"Ustvari zajem predpomnilnika predvajalnika VLC preko jack priklopa za "
"določeno dolžino v milisekundah."
 
#: modules/access/jack.c:62
#, fuzzy
msgid "Pace"
msgstr "Dance"
msgstr "Ritem"
 
#: modules/access/jack.c:64
#, fuzzy
msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
msgstr "Uporabi kot cev namesto datoteke"
msgstr "Branje zvočnega vala v VLC ritmu in ne v Jack ritmu."
 
#: modules/access/jack.c:65
#, fuzzy
msgid "Auto Connection"
msgstr "Samodejno ponovno poveži"
msgstr "Samodejno povezovanje"
 
#: modules/access/jack.c:67
#, fuzzy
msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
msgstr "Samodejna povezava z uporabniki"
msgstr "Samodejna povezava predvajalnika VLC s prostimi odvodnimi vrati."
 
#: modules/access/jack.c:70
#, fuzzy
msgid "JACK audio input"
msgstr "JACK odvod zvoka"
msgstr "JACK zvočni vnos"
 
#: modules/access/jack.c:72
#, fuzzy
msgid "JACK Input"
msgstr "Datoteka"
msgstr "JACK vnos"
 
#: modules/access/mms/mms.c:48
msgid ""
......@@ -7130,7 +7126,7 @@ msgstr "Širina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
msgstr "Višina pretoka za zajem (-1 za samodejno zaznavo)."
 
#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:113
#: modules/access/v4l.c:111 modules/gui/macosx/extended.m:103
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:234
msgid "Brightness"
msgstr "Svetlost"
......@@ -7139,7 +7135,7 @@ msgstr "Svetlost"
msgid "Brightness of the video input."
msgstr "Svetlost posnetka."
 
#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:116
#: modules/access/v4l.c:114 modules/gui/macosx/extended.m:106
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:224
msgid "Hue"
msgstr "Odtenek"
......@@ -7158,7 +7154,7 @@ msgstr "Barva"
msgid "Color of the video input."
msgstr "Barva posnetka."
 
#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:114
#: modules/access/v4l.c:120 modules/gui/macosx/extended.m:104
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:229
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
......@@ -11077,7 +11073,7 @@ msgstr "MPEG-4 razvijalec zvoka"
msgid ""
"This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
msgstr ""
"Zaželena stopnja okvirjev ob predvajanju MPEG4 osnovnik slikovnih pretokov."
"Zaželena stopnja okvirjev ob predvajanju MPEG4 osnovnih slikovnih pretokov."
 
#: modules/demux/mpeg/m4v.c:46
msgid "MPEG-4 video demuxer"
......@@ -11112,13 +11108,12 @@ msgid "Google Video"
msgstr "Google Video"
 
#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:61
#, fuzzy
msgid "Lua Playlist"
msgstr "Seznam predvajanja"
msgstr "Lua seznam predvajanja"
 
#: modules/demux/playlist/luaplaylist.c:62
msgid "Lua Playlist Parser Interface"
msgstr ""
msgstr "Razčlenjevalec Lua vmesnika seznama predvajanja"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:36
msgid "Auto start"
......@@ -11138,58 +11133,65 @@ msgstr ""
"Pokaži NC17 oceno pretakanja slike pri uporabi shoutcast seznama predvajanja "
"slike."
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:58
#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
#, fuzzy
msgid "Skip ads"
msgstr "Preskoči sličice"
#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
msgid ""
"Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
"prevent adding them to the playlist."
msgstr ""
#: modules/demux/playlist/playlist.c:65
msgid "M3U playlist import"
msgstr "Uvoz M3U seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70
msgid "PLS playlist import"
msgstr "Uvoz PLS seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:68
#: modules/demux/playlist/playlist.c:75
msgid "B4S playlist import"
msgstr "Uvoz B45 seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:74
#: modules/demux/playlist/playlist.c:81
msgid "DVB playlist import"
msgstr "Uvoz DVB seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:79
#: modules/demux/playlist/playlist.c:86
msgid "Podcast parser"
msgstr "Razčlenjevanje Podcast"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:84
#: modules/demux/playlist/playlist.c:91
msgid "XSPF playlist import"
msgstr "Uvoz XSPF seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:89
#: modules/demux/playlist/playlist.c:96
msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
msgstr "Uvoz winamp 5.2 shoutcast"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:96
#: modules/demux/playlist/playlist.c:103
msgid "ASX playlist import"
msgstr "Uvoz ASX seznama"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:101
#: modules/demux/playlist/playlist.c:108
msgid "Kasenna MediaBase parser"
msgstr "Kasenna MediaBase razčlenjevalec"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:106
#: modules/demux/playlist/playlist.c:113
msgid "QuickTime Media Link importer"
msgstr "Uvoz QuickTime Media povezave"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:111
#: modules/demux/playlist/playlist.c:118
msgid "Google Video Playlist importer"
msgstr "Uvoz Google Video seznama predvajanja"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:116
#: modules/demux/playlist/playlist.c:123
msgid "Dummy ifo demux"
msgstr "Dummy razvijalec"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:121
msgid "Video portal url converter"
msgstr ""
#: modules/demux/playlist/podcast.c:237 modules/demux/playlist/podcast.c:251