Commit 9c7c99b0 authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

Repair "make dist"

parent 7ab224e1
......@@ -827,8 +827,6 @@ modules/services_discovery/podcast.c
modules/services_discovery/sap.c
modules/services_discovery/shout.c
modules/services_discovery/upnp.cpp
modules/stream_out/announce.c
modules/stream_out/announce.h
modules/stream_out/bridge.c
modules/stream_out/description.c
modules/stream_out/display.c
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-28 17:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-30 19:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Fes un click a \"Opcions avançades\" per veure totes les opcions"
msgid "General"
msgstr "General"
#: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1348 modules/misc/dummy/dummy.c:67
#: include/vlc_config_cat.h:39 src/libvlc.h:1351 modules/misc/dummy/dummy.c:67
msgid "Interface"
msgstr "Interfície"
......@@ -59,12 +59,12 @@ msgstr "Paràmentres de les interfícies de control"
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Configuració de les tecles ràpides"
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:984
#: include/vlc_config_cat.h:51 src/input/es_out.c:1546 src/libvlc.h:987
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280 modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:505 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/wizard.m:404
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:855
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180 modules/stream_out/transcode.c:214
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:181 modules/stream_out/transcode.c:214
msgid "Audio"
msgstr "Àudio"
......@@ -103,8 +103,8 @@ msgstr "Mòduls de sortida"
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Aquests són els paràmetres generals pels mòduls de sortida d'àudio"
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1279 src/libvlc.h:1317
#: src/libvlc.h:1359 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
#: include/vlc_config_cat.h:68 src/libvlc.h:1282 src/libvlc.h:1320
#: src/libvlc.h:1362 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:311
#: modules/stream_out/transcode.c:243
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Miscel·lània"
......@@ -113,11 +113,11 @@ msgstr "Miscel·lània"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules"
msgstr "Paràmetres i mòduls varis de l'àudio"
#: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1019
#: include/vlc_config_cat.h:72 src/input/es_out.c:1568 src/libvlc.h:1022
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:518
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/wizard.m:405
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:816
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/misc/dummy/dummy.c:97
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179 modules/misc/dummy/dummy.c:97
#: modules/stream_out/transcode.c:174
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"
......@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr ""
msgid "General input settings. Use with care."
msgstr "Paràmetres avançats d'entrada. Utilitzeu-los amb atenció."
#: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1227
#: include/vlc_config_cat.h:126 src/libvlc.h:1230
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:448
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
......@@ -354,7 +354,7 @@ msgstr "VOC"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Implementació de VLC de Video On Demand (Vídeo sota demanda)"
#: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1329
#: include/vlc_config_cat.h:172 src/libvlc.h:1332
#: modules/demux/playlist/playlist.c:48 modules/demux/playlist/playlist.c:49
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:230
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:322 modules/gui/macosx/intf.m:450
......@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr ""
"Els mòduls de descobriment de serveis són mòduls que afegeixen "
"automàticament elements a la llista de reproducció "
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1191
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc.h:1194
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Avançat"
......@@ -688,12 +688,12 @@ msgstr "Espectre "
#: src/audio_output/input.c:123 modules/audio_filter/equalizer.c:66
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:140 modules/gui/macosx/equalizer.m:154
#: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:179
#: modules/gui/macosx/intf.m:541 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:180
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalitzador"
#: src/audio_output/input.c:145 src/libvlc.h:173
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:392
#: modules/gui/macosx/extended.m:82 modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:393
msgid "Audio filters"
msgstr "Filtres d'àudio"
......@@ -1128,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"Podeu seleccionar la interfície principal, mòduls d'interfície addicionals, "
"i definir varies opcions relacionades. "
#: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1349
#: src/libvlc.h:51 src/libvlc.h:1352
msgid "Interface module"
msgstr "Mòdul de la interfície"
......@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr ""
"El comportament per defecte és seleccionar automàticament el millor mòdul "
"possible."
#: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1354 modules/control/ntservice.c:53
#: src/libvlc.h:57 src/libvlc.h:1357 modules/control/ntservice.c:53
msgid "Extra interface modules"
msgstr "Mòduls extres de la interfície"
......@@ -1802,8 +1802,8 @@ msgstr "Per defecte"
#: src/libvlc.h:337 modules/gui/macosx/equalizer.m:144
#: modules/gui/macosx/extended.m:106 modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:624
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:218
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:467
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:219
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:468
msgid "Enable"
msgstr "Habilita"
......@@ -2005,7 +2005,7 @@ msgstr ""
"Podeu utilitzar aquesta opció per posar els subtítols sota la pel·lícula, "
"enlloc de sobre. Proveu diferents posicions. "
#: src/libvlc.h:422 src/libvlc.h:1081 src/misc/iso-639_def.h:143
#: src/libvlc.h:422 src/libvlc.h:1084 src/misc/iso-639_def.h:143
#: modules/stream_out/transcode.c:239
msgid "On Screen Display"
msgstr "En pantalla"
......@@ -2854,7 +2854,7 @@ msgstr "Només reprodueix"
msgid "Select the hotkey to use to play."
msgstr "Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per reproduir."
#: src/libvlc.h:798 modules/control/hotkeys.c:563
#: src/libvlc.h:798 modules/control/hotkeys.c:641
#: modules/gui/macosx/controls.m:558 modules/gui/macosx/intf.m:488
msgid "Faster"
msgstr "Més ràpid"
......@@ -2863,7 +2863,7 @@ msgstr "Més ràpid"
msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
msgstr "Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per avançar ràpid el playback."
#: src/libvlc.h:800 modules/control/hotkeys.c:570
#: src/libvlc.h:800 modules/control/hotkeys.c:648
#: modules/gui/macosx/controls.m:559 modules/gui/macosx/intf.m:489
msgid "Slower"
msgstr "Més lent"
......@@ -2873,7 +2873,7 @@ msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per reproduir lent el playback."
#: src/libvlc.h:802 modules/control/hotkeys.c:532
#: src/libvlc.h:802 modules/control/hotkeys.c:610
#: modules/gui/macosx/controls.m:579 modules/gui/macosx/intf.m:446
#: modules/gui/macosx/intf.m:491 modules/gui/macosx/intf.m:562
#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:348
......@@ -2888,7 +2888,7 @@ msgstr ""
"Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per passar al següent element de la "
"llista de reproducció."
#: src/libvlc.h:804 modules/control/hotkeys.c:543
#: src/libvlc.h:804 modules/control/hotkeys.c:621
#: modules/gui/macosx/controls.m:578 modules/gui/macosx/intf.m:441
#: modules/gui/macosx/intf.m:490 modules/gui/macosx/intf.m:563
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1549
......@@ -3034,261 +3034,261 @@ msgstr "Mida de la lletra"
msgid "Long jump \"size\", in seconds"
msgstr ""
#: src/libvlc.h:851 modules/control/hotkeys.c:275
#: src/libvlc.h:848 modules/control/hotkeys.c:275
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:274
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: src/libvlc.h:852
#: src/libvlc.h:849
msgid "Select the hotkey to quit the application."
msgstr "Seleccioneu la tecla ràpida per sortir de l'aplicació."
#: src/libvlc.h:853
#: src/libvlc.h:850
msgid "Navigate up"
msgstr "Mou cap a dalt"
#: src/libvlc.h:854
#: src/libvlc.h:851
msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
msgstr "Seleccioneu la tecla per moure amunt el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:855
#: src/libvlc.h:852
msgid "Navigate down"
msgstr "Mou cap avall"
#: src/libvlc.h:856
#: src/libvlc.h:853
msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
msgstr "Seleccioneu la tecla per moure avall el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:857
#: src/libvlc.h:854
msgid "Navigate left"
msgstr "Mou cap a l'esquerra"
#: src/libvlc.h:858
#: src/libvlc.h:855
msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per moure a l'esquerra el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:859
#: src/libvlc.h:856
msgid "Navigate right"
msgstr "Mou cap a la dreta"
#: src/libvlc.h:860
#: src/libvlc.h:857
msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per moure a la dreta el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:861
#: src/libvlc.h:858
msgid "Activate"
msgstr "Activar"
#: src/libvlc.h:862
#: src/libvlc.h:859
msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per activar l'element seleccionat en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:863
#: src/libvlc.h:860
#, fuzzy
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Utilitza els menús del DVD"
#: src/libvlc.h:864
#: src/libvlc.h:861
#, fuzzy
msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per activar l'element seleccionat en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:865
#: src/libvlc.h:862
#, fuzzy
msgid "Select previous DVD title"
msgstr "Selecciona el títol anterior"
#: src/libvlc.h:866
#: src/libvlc.h:863
#, fuzzy
msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per passar a l'anterior element de "
"la llista de reproducció."
#: src/libvlc.h:867
#: src/libvlc.h:864
#, fuzzy
msgid "Select next DVD title"
msgstr "Selecciona el capítol següent"
#: src/libvlc.h:868
#: src/libvlc.h:865
#, fuzzy
msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per moure a l'esquerra el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:869 src/libvlc.h:871
#: src/libvlc.h:866 src/libvlc.h:868
#, fuzzy
msgid "Select prev DVD chapter"
msgstr "Selecciona el capítol anterior"
#: src/libvlc.h:870
#: src/libvlc.h:867
#, fuzzy
msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla ràpida a utilitzar per passar a l'anterior element de "
"la llista de reproducció."
#: src/libvlc.h:872
#: src/libvlc.h:869
#, fuzzy
msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per moure a l'esquerra el selector en els menús de DVD."
#: src/libvlc.h:873
#: src/libvlc.h:870
msgid "Volume up"
msgstr "Puja el volum "
#: src/libvlc.h:874
#: src/libvlc.h:871
msgid "Select the key to increase audio volume."
msgstr "Seleccioneu la tecla per augmentar el volum de l'àudio."
#: src/libvlc.h:875
#: src/libvlc.h:872
msgid "Volume down"
msgstr "Baixa el volum "
#: src/libvlc.h:876
#: src/libvlc.h:873
msgid "Select the key to decrease audio volume."
msgstr "Seleccioneu la tecla per disminuir el volum de l'àudio."
#: src/libvlc.h:877 modules/gui/macosx/controls.m:613
#: src/libvlc.h:874 modules/gui/macosx/controls.m:613
#: modules/gui/macosx/intf.m:508 modules/gui/macosx/intf.m:564
msgid "Mute"
msgstr "Mut"
#: src/libvlc.h:878
#: src/libvlc.h:875
msgid "Select the key to turn off audio volume."
msgstr "Seleccioneu la tecla per desactivar el volum de l'àudio."
#: src/libvlc.h:879
#: src/libvlc.h:876
msgid "Subtitle delay up"
msgstr "Avança els subtítols"
#: src/libvlc.h:880
#: src/libvlc.h:877
msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
msgstr "Seleccioneu la tecla per augmentar el retard dels subtítols."
#: src/libvlc.h:881
#: src/libvlc.h:878
msgid "Subtitle delay down"
msgstr "Retarda els subtítols"
#: src/libvlc.h:882
#: src/libvlc.h:879
msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
msgstr "Seleccioneu la tecla per disminuir el retard dels subtítols."
#: src/libvlc.h:883
#: src/libvlc.h:880
msgid "Audio delay up"
msgstr "Avança l'àudio"
#: src/libvlc.h:884
#: src/libvlc.h:881
msgid "Select the key to increase the audio delay."
msgstr "Seleccioneu la tecla per augmentar el retard de l'àudio."
#: src/libvlc.h:885
#: src/libvlc.h:882
msgid "Audio delay down"
msgstr "Retarda l'àudio"
#: src/libvlc.h:886
#: src/libvlc.h:883
msgid "Select the key to decrease the audio delay."
msgstr "Seleccioneu la tecla per disminuir el retard de l'àudio."
#: src/libvlc.h:887
#: src/libvlc.h:884
msgid "Play playlist bookmark 1"
msgstr "Reprodueix preferit 1 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:888
#: src/libvlc.h:885
msgid "Play playlist bookmark 2"
msgstr "Reprodueix preferit 2 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:889
#: src/libvlc.h:886
msgid "Play playlist bookmark 3"
msgstr "Reprodueix preferit 3 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:890
#: src/libvlc.h:887
msgid "Play playlist bookmark 4"
msgstr "Reprodueix preferit 4 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:891
#: src/libvlc.h:888
msgid "Play playlist bookmark 5"
msgstr "Reprodueix preferit 5 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:892
#: src/libvlc.h:889
msgid "Play playlist bookmark 6"
msgstr "Reprodueix preferit 6 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:893
#: src/libvlc.h:890
msgid "Play playlist bookmark 7"
msgstr "Reprodueix preferit 7 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:894
#: src/libvlc.h:891
msgid "Play playlist bookmark 8"
msgstr "Reprodueix preferit 8 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:895
#: src/libvlc.h:892
msgid "Play playlist bookmark 9"
msgstr "Reprodueix preferit 9 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:896
#: src/libvlc.h:893
msgid "Play playlist bookmark 10"
msgstr "Reprodueix preferit 10 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:897
#: src/libvlc.h:894
msgid "Select the key to play this bookmark."
msgstr "Seleccioneu la tecla per reproduir aquest preferit."
#: src/libvlc.h:898
#: src/libvlc.h:895
msgid "Set playlist bookmark 1"
msgstr "Defineix el preferit 1 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:899
#: src/libvlc.h:896
msgid "Set playlist bookmark 2"
msgstr "Defineix el preferit 2 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:900
#: src/libvlc.h:897
msgid "Set playlist bookmark 3"
msgstr "Defineix el preferit 3 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:901
#: src/libvlc.h:898
msgid "Set playlist bookmark 4"
msgstr "Defineix el preferit 4 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:902
#: src/libvlc.h:899
msgid "Set playlist bookmark 5"
msgstr "Defineix el preferit 5 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:903
#: src/libvlc.h:900
msgid "Set playlist bookmark 6"
msgstr "Defineix el preferit 6 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:904
#: src/libvlc.h:901
msgid "Set playlist bookmark 7"
msgstr "Defineix el preferit 7 de la llista de reproducció "
#: src/libvlc.h:905
#: src/libvlc.h:902
msgid "Set playlist bookmark 8"
msgstr "Defineix el preferit 8 de la llista de reproducció "
#: src/libvlc.h:906
#: src/libvlc.h:903
msgid "Set playlist bookmark 9"
msgstr "Defineix el preferit 9 de la llista de reproducció "
#: src/libvlc.h:907
#: src/libvlc.h:904
msgid "Set playlist bookmark 10"
msgstr "Defineix el preferit 10 de la llista de reproducció"
#: src/libvlc.h:908
#: src/libvlc.h:905
msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per definir aquest preferit de la llista de reproducció."
#: src/libvlc.h:910
#: src/libvlc.h:907
msgid "Go back in browsing history"
msgstr "Vés endarrere a l'historial de navegació"
#: src/libvlc.h:911
#: src/libvlc.h:908
msgid ""
"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
"history."
......@@ -3296,11 +3296,11 @@ msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per anar endarrere (a l'element multimèdia previ) a "
"l'historial de navegació."
#: src/libvlc.h:912
#: src/libvlc.h:909
msgid "Go forward in browsing history"
msgstr "Vés endavant a l'historial de navegació"
#: src/libvlc.h:913
#: src/libvlc.h:910
msgid ""
"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
"history."
......@@ -3308,58 +3308,86 @@ msgstr ""
"Seleccioneu la tecla per anar endavant (a l'element multimèdia següent) a "
"l'historial de navegació."
#: src/libvlc.h:915
#: src/libvlc.h:912
msgid "Cycle audio track"
msgstr "Gira la pista d'àudio"
#: src/libvlc.h:916
#: src/libvlc.h:913
msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)"
msgstr "Gira mitjançant les pistes d'àudio disponibles (llenguatges) "
#: src/libvlc.h:917
#: src/libvlc.h:914
msgid "Cycle subtitle track"
msgstr "Gira la pista de subtítols "
#: src/libvlc.h:918
#: src/libvlc.h:915
msgid "Cycle through the available subtitle tracks"
msgstr "Gira mitjançant les pistes de subtítols disponibles"
#: src/libvlc.h:916
#, fuzzy
msgid "Cycle source aspect ratio"
msgstr "Relació d'aspecte de la font"
#: src/libvlc.h:917
msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios"
msgstr ""
#: src/libvlc.h:918
#, fuzzy
msgid "Cycle video crop"
msgstr "Sortida de vídeo en escala de grisos"
#: src/libvlc.h:919
msgid "Cycle through a predefined list of crop formats"
msgstr ""
#: src/libvlc.h:920
#, fuzzy
msgid "Cycle deinterlace modes"
msgstr "Mode desentrellaçat"
#: src/libvlc.h:921
#, fuzzy
msgid "Cycle through all the deinterlace modes"
msgstr "Gira mitjançant les pistes de subtítols disponibles"
#: src/libvlc.h:922
msgid "Show interface"
msgstr "Mostra la interfície"
#: src/libvlc.h:920
#: src/libvlc.h:923
msgid "Raise the interface above all other windows"
msgstr "Superposa la interfície sobre totes les altres finestres"
#: src/libvlc.h:921
#: src/libvlc.h:924
#, fuzzy
msgid "Hide interface"
msgstr "_Oculta la interfície "
#: src/libvlc.h:922
#: src/libvlc.h:925
#, fuzzy
msgid "Lower the interface below all other windows"
msgstr "Superposa la interfície sobre totes les altres finestres"
#: src/libvlc.h:923
#: src/libvlc.h:926
msgid "Take video snapshot"
msgstr "Pren una instantània del vídeo"
#: src/libvlc.h:924
#: src/libvlc.h:927
msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
msgstr "Pren una instantània de vídeo i l'escriu al disc"
#: src/libvlc.h:926 modules/access_filter/record.c:50
#: src/libvlc.h:929 modules/access_filter/record.c:50
#: modules/access_filter/record.c:51
msgid "Record"
msgstr ""
#: src/libvlc.h:927
#: src/libvlc.h:930
msgid "Record access filter start/stop."
msgstr ""
#: src/libvlc.h:931
#: src/libvlc.h:934
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [playlistitems] ...\n"
......@@ -3415,138 +3443,138 @@ msgstr ""
"de reproducció\n"
" vlc:surt surt de VLC\n"
#: src/libvlc.h:1039 src/video_output/vout_intf.c:337
#: src/libvlc.h:1042 src/video_output/vout_intf.c:337
#: modules/gui/macosx/controls.m:288 modules/gui/macosx/controls.m:622
#: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/video_output/snapshot.c:75
msgid "Snapshot"
msgstr "Instantània"
#: src/libvlc.h:1046
#: src/libvlc.h:1049
#, fuzzy
msgid "Window properties"
msgstr "Propietats del sintonitzador"
#: src/libvlc.h:1082
#: src/libvlc.h:1085
#, fuzzy
msgid "Subpictures"
msgstr "Filtre de subimatges"
#: src/libvlc.h:1085 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
#: src/libvlc.h:1088 modules/codec/subsdec.c:92 modules/demux/subtitle.c:61
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtítols"
#: src/libvlc.h:1102
#: src/libvlc.h:1105
msgid "Overlays"
msgstr "Superposats"
#: src/libvlc.h:1110
#: src/libvlc.h:1113
#, fuzzy
msgid "Track settings"
msgstr "Paràmetres de les pistes"
#: src/libvlc.h:1128
#: src/libvlc.h:1131
msgid "Playback control"
msgstr "Control de playback"
#: src/libvlc.h:1143
#: src/libvlc.h:1146
msgid "Default devices"
msgstr "Dispositius predeterminats"
#: src/libvlc.h:1152
#: src/libvlc.h:1155
msgid "Network settings"
msgstr "Paràmetres de la xarxa"
#: src/libvlc.h:1164
#: src/libvlc.h:1167
msgid "Socks proxy"
msgstr "Socks proxy"
#: src/libvlc.h:1173
#: src/libvlc.h:1176