Commit 989bdaf6 authored by Rafaël Carré's avatar Rafaël Carré

Update slovenian translation

parent 500d3e3b
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
#
msgid ""
......@@ -5,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-13 14:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-11 08:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-14 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -894,8 +895,8 @@ msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v "
"dnevniku."
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
"datoteki."
#: src/input/input.c:2148
msgid "Can't recognize the input's format"
......@@ -995,24 +996,20 @@ msgid "Add Interface"
msgstr "Razširitve"
#: src/interface/interface.c:374
#, fuzzy
msgid "Telnet Interface"
msgstr "Vmesnik"
msgstr "Telnet vmesnik"
#: src/interface/interface.c:376
#, fuzzy
msgid "Web Interface"
msgstr "Vmesnik"
msgstr "Spletni vmesnik"
#: src/interface/interface.c:378
#, fuzzy
msgid "Debug logging"
msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
msgstr "Beleženje razhroščevanja"
#: src/interface/interface.c:380
#, fuzzy
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gibi"
msgstr "Gibi miške"
#: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1675
#: src/misc/modules.c:1979
......@@ -1908,8 +1905,8 @@ msgid ""
"This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
"synchronization mechanism."
msgstr ""
"Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil dnevnika s podatki "
"razhroščevanja slike preko mehanizma usklajevanja."
"Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
"slike preko mehanizma usklajevanja."
#: src/libvlc.h:397
msgid ""
......@@ -2011,27 +2008,24 @@ msgid "Hop limit (TTL)"
msgstr "Omejitev poskoka (TTL)"
#: src/libvlc.h:436
#, fuzzy
msgid ""
"This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
"multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
"in default)."
msgstr ""
"Omejitev poskoka (znanega tudi kot \"Čas ohranitve\" ali TTL) skupinskega "
"pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (0 = uporabi sistemsko privzeto "
"pošiljanja paketov, ki jih pošlje odvod (-1 = uporabi sistemsko privzeto "
"vrednost)."
#: src/libvlc.h:440
#, fuzzy
msgid "Multicast output interface"
msgstr "IPv6 vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
msgstr "Vmesnik skupinskega pošiljanja odvoda"
#: src/libvlc.h:442
#, fuzzy
msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
msgstr ""
"Privzeti vmesnik IPv6 skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše "
"usmerjevalno tabelo."
"Privzeti vmesnik skupinskega pošiljanja. Nastavitev prepiše usmerjevalno "
"tabelo."
#: src/libvlc.h:444
msgid "IPv4 multicast output interface address"
......@@ -2047,13 +2041,15 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:449
msgid "DiffServ Code Point"
msgstr ""
msgstr "Kodna točka DiffServ"
#: src/libvlc.h:450
msgid ""
"Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
"Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
msgstr ""
"Diferencialna kodna točka storitve za odhodni UDP pretok (IPv4 Tip storitve "
"ali IPv6 razred prometa). Uporablja se za kakovostne storitve omrežja."
#: src/libvlc.h:456
msgid ""
......@@ -3716,14 +3712,12 @@ msgid "Record access filter start/stop."
msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
#: src/libvlc.h:1155
#, fuzzy
msgid "Dump"
msgstr "Dummy"
msgstr "Izmet"
#: src/libvlc.h:1156
#, fuzzy
msgid "Media dump access filter trigger."
msgstr "Filter snemanja začetek/zaustavitev."
msgstr ""
#: src/libvlc.h:1158 src/libvlc.h:1159 src/video_output/vout_intf.c:216
msgid "Zoom"
......@@ -6095,7 +6089,7 @@ msgid ""
"shoutcast/icecast server."
msgstr ""
"Privzeto morate polniti shoutcast element z OGG pretokom. Možno je uporabiti "
"MP3 za dostavljanje pretoka na shoutcast/icecast strežnik."
"MP3 za dostavljanje pretoka na icecast strežnik."
#: modules/access_output/shout.c:76
msgid "Genre description"
......@@ -7674,9 +7668,8 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
msgstr "AAC zvočni dekoder (uporaba libfaad2)"
#: modules/codec/faad.c:331
#, fuzzy
msgid "AAC extension"
msgstr "Spregledane razširitve"
msgstr "AACe razširitev"
#: modules/codec/fake.c:45 modules/video_output/image.c:80
msgid "Image file"
......@@ -8449,9 +8442,8 @@ msgstr ""
"Poskusite ročno nastaviti kodiranje pred odpiranjem datoteke."
#: modules/codec/svcdsub.c:42
#, fuzzy
msgid "Enable debug"
msgstr "Omogoči sliko"
msgstr "Omogoči razhroščevanje"
#: modules/codec/svcdsub.c:45
msgid ""
......@@ -8660,9 +8652,8 @@ msgid ""
msgstr "Uporabi določeno število zaporednih B sličic, razen pred I sličicami."
#: modules/codec/x264.c:78
#, fuzzy
msgid "Influence (bias) B-frames usage"
msgstr "Uporaba B sličic"
msgstr "Vpliv uporabe B sličic"
#: modules/codec/x264.c:79
msgid ""
......@@ -8734,9 +8725,8 @@ msgstr ""
"vrednost 6 pa ostro."
#: modules/codec/x264.c:106
#, fuzzy
msgid "H.264 level"
msgstr "Najvišja izravnava"
msgstr "Stopnja H.264"
#: modules/codec/x264.c:107
msgid ""
......@@ -8744,16 +8734,17 @@ msgid ""
"enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
"the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
msgstr ""
"Določilo H.264 stopnje (kot je določeno v aneksu A standarda). Stopnje niso "
"vsiljene; uporabnik sam določi stopnjo, ki je skladna s preostalimi "
"kodirnimi možnostmi. Območje je med 1 in 5.1 (tudi 10 do 51)."
#: modules/codec/x264.c:116
#, fuzzy
msgid "Interlaced mode"
msgstr "Modul vmesnika"
msgstr "Način prepletanja"
#: modules/codec/x264.c:117
#, fuzzy
msgid "Pure-interlaced mode."
msgstr "Razpleteni način"
msgstr "Način čistega prepletanja"
#: modules/codec/x264.c:122
msgid "Set QP"
......@@ -8916,9 +8907,8 @@ msgid "Direct MV prediction mode."
msgstr "način Direct MV predvidevanja"
#: modules/codec/x264.c:192
#, fuzzy
msgid "Direct prediction size"
msgstr "način Direct MV predvidevanja"
msgstr "Neposredna predvidena velikost"
#: modules/codec/x264.c:193
msgid ""
......@@ -8926,6 +8916,9 @@ msgid ""
" - 1: 8x8\n"
" - -1: smallest possible according to level\n"
msgstr ""
"Velikost Direct MV predvidevanja: - 0: 4x4\n"
" - 1: 8x8\n"
" - -1: najmanjši možen glede na lestvico\n"
#: modules/codec/x264.c:199
msgid "Weighted prediction for B-frames"
......@@ -9023,9 +9016,8 @@ msgstr ""
"nasprotju z eno določitvijo na blok."
#: modules/codec/x264.c:243
#, fuzzy
msgid "Chroma in motion estimation"
msgstr "Prezri barve med predvidevanju gibanja"
msgstr "Barve v predvidevanju gibanja"
#: modules/codec/x264.c:244
msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
......@@ -9094,22 +9086,20 @@ msgstr ""
"Najkoristneše območje je od 10 do 1000."
#: modules/codec/x264.c:274
#, fuzzy
msgid "Inter luma quantization deadzone"
msgstr "Delitveni posrednik I"
msgstr "Mrtvo območje inter luma deljenja"
#: modules/codec/x264.c:275
msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr ""
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja inter lume. Območje je med 0 in 32."
#: modules/codec/x264.c:278
#, fuzzy
msgid "Intra luma quantization deadzone"
msgstr "Delitveni posrednik I"
msgstr "Mrtvo območje intra luma deljenja"
#: modules/codec/x264.c:279
msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr ""
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja intra lume. Območje je med 0 in 32."
#: modules/codec/x264.c:285
msgid "CPU optimizations"
......@@ -9162,22 +9152,23 @@ msgstr "Izpiši podrobnosti vsake sličice."
#: modules/codec/x264.c:303
msgid "SPS and PPS id numbers"
msgstr ""
msgstr "SPS in PPS ID vrednosti"
#: modules/codec/x264.c:304
msgid ""
"Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
"settings."
msgstr ""
"Določitev SPS in PPS ID vrednosti za spajanje pretokov z različnimi "
"nastavitvami."
#: modules/codec/x264.c:308
#, fuzzy
msgid "Access unit delimiters"
msgstr "Filtri dostopa"
msgstr "Ločila enot dostopa"
#: modules/codec/x264.c:309
msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
msgstr ""
msgstr "Ustvari ločilo NAL enot dostopa."
#: modules/codec/x264.c:315
msgid "dia"
......@@ -9376,7 +9367,7 @@ msgstr "Infrardeči vmesnik za oddaljeni nadzor"
#: modules/control/motion.c:59
msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
msgstr ""
msgstr "Uporabi filter obračanja namesto pretvarjanja."
#: modules/control/motion.c:65
msgid "motion"
......@@ -9567,14 +9558,12 @@ msgid "| goto . . . . . . . . . . . . goto item at index"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . skoči na predmet"
#: modules/control/rc.c:904
#, fuzzy
msgid "| repeat [on|off] . . toggle playlist item repeat"
msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
msgstr "| repeat [on|off] . . preklop ponavljanja predmeta"
#: modules/control/rc.c:905
#, fuzzy
msgid "| loop [on|off] . . . . toggle playlist item loop"
msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
msgstr "| loop [on|off] . . . . preklop kroženja predvajanja"
#: modules/control/rc.c:906
msgid "| clear . . . . . . . . . . . clear the playlist"
......@@ -9781,9 +9770,8 @@ msgid "| mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
msgstr "| mosaic-yoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
#: modules/control/rc.c:965
#, fuzzy
msgid "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
msgstr "| mosaic-xoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
msgstr "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . lista odmikov"
#: modules/control/rc.c:966
msgid "| mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
......@@ -9997,7 +9985,7 @@ msgstr "Ne popravi"
#: modules/demux/avi/avi.c:2322 modules/demux/avi/avi.c:2345
msgid "Fixing AVI Index..."
msgstr "Popravljam AVI indeks..."
msgstr "Popravljam AVI kazalo..."
#: modules/demux/demuxdump.c:38
msgid "Dump filename"
......@@ -10446,13 +10434,16 @@ msgstr "Real razvijalec"
#: modules/demux/subtitle.c:50
msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
msgstr ""
"Določi časovni zamik za vse podnapise (v 1/10s, primer: 100 predstavlja 10 "
"sekund)"
#: modules/demux/subtitle.c:52
#, fuzzy
msgid ""
"Override the normal frames per second settings. This will only work with "
"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
msgstr "Prepis slik na sekundo. Deluje samo z MicroDVD in SubRIP podnapisi."
msgstr ""
"Prepis običajne nastavitve slik na sekundo. To deluje samo z MicroDVD in "
"SubRIP (SRT) podnapisi."
#: modules/demux/subtitle.c:55
msgid ""
......@@ -10460,6 +10451,9 @@ msgid ""
"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" and "
"\"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
msgstr ""
"Določevanje formata podnapisov. Veljavne vrednosti so: \"microdvd\", \"subrip"
"\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" in "
"\"auto\" (predstavlja samodejno zaznavanje)."
#: modules/demux/subtitle.c:67
msgid "Text subtitles parser"
......@@ -11087,7 +11081,7 @@ msgstr "Splošni filtri urejanja"
#: modules/gui/macosx/extended.m:91
msgid "Distortion filters"
msgstr "Filtri popačenja"
msgstr "Filtri popačenja slike"
#: modules/gui/macosx/extended.m:92
msgid "Blur"
......@@ -11474,11 +11468,11 @@ msgstr "Ohrani možnosti čarovnika za to sejo predvajalnika VLC."
#: modules/gui/macosx/macosx.m:81
msgid "Auto-playback of new items"
msgstr ""
msgstr "Samodejno predvajanje novih predmetov"
#: modules/gui/macosx/macosx.m:82
msgid "Start playback of new items immediately once they were added."
msgstr ""
msgstr "Prični s predvajanjem novih predmetov takoj, ko so dodani na listo."
#: modules/gui/macosx/macosx.m:86
msgid "Mac OS X interface"
......@@ -13146,7 +13140,7 @@ msgstr "Qt vmesnik"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:43
msgid "Personnalize"
msgstr ""
msgstr "Poosebi"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:104
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:454
......@@ -13160,7 +13154,7 @@ msgstr "Prebrskaj"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:343
msgid "Very Small)</string>"
msgstr ""
msgstr "Zelo majhno)</string>"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:347 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:352
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:357 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:362
......@@ -13183,13 +13177,12 @@ msgid "Normal"
msgstr "Običajno"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:358
#, fuzzy
msgid "Big"
msgstr "Premoščanje"
msgstr "Veliko"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:363
msgid "Very Big"
msgstr ""
msgstr "Zelo veliko"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:370 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:495
#, fuzzy
......@@ -13242,13 +13235,12 @@ msgid "text/css"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:392
#, fuzzy
msgid "Alignment"
msgstr "Poravnava podatkov"
msgstr "Postavitev"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:426
msgid "Right)</string>"
msgstr ""
msgstr "Desno)</string>"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:433
msgid "QToolButton"
......@@ -13297,9 +13289,8 @@ msgid "enabled"
msgstr "omogoči"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:487
#, fuzzy
msgid "Extra Audio File"
msgstr "Zvočni filter"
msgstr "Dodatna zvočna datoteka"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:489
#, fuzzy
......@@ -13320,17 +13311,14 @@ msgid "audioOpenLabel"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:588
#, fuzzy
msgid "Media File"
msgstr "Medijske datoteke"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:687
#, fuzzy
msgid "Disk"
msgstr "Disk"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:699
#, fuzzy
msgid "Disc Type"
msgstr "Tip diska"
......@@ -13341,7 +13329,7 @@ msgstr "Možnosti"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:801
msgid "Peripheric Path"
msgstr ""
msgstr "Zunanja pot"
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:13
msgid "Form"
......@@ -14372,13 +14360,12 @@ msgid "Magnifies part of the image"
msgstr "Poveča del slike."
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:154
#, fuzzy
msgid "Puzzle"
msgstr "Škrlatna"
msgstr "Sestavljanka"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:154
msgid "Turns the image into a puzzle"
msgstr ""
msgstr "Pretvori sliko v sestavljanko"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:271
msgid "Video Options"
......@@ -14406,14 +14393,15 @@ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnalca zvoka. Učinek bo ostrejši."
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:486
msgid "Smooth :"
msgstr ""
msgstr "Glajenje:"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:517
#, fuzzy
msgid ""
"Preamp\n"
"12.0dB"
msgstr "Predojačanje"
msgstr ""
"Predojačevanje\n"
"12.0dB"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:1000
msgid ""
......@@ -14503,14 +14491,12 @@ msgid "VLM Control...\tCtrl-V"
msgstr "Kontrola VLM...\tCtrl-V"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:614
#, fuzzy
msgid "VideoLAN's Website"
msgstr "Spletna stran VLC"
msgstr "VideoLAN spletna stran"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:615
#, fuzzy
msgid "Online Help"
msgstr "Spletni forum"
msgstr "Spleta pomoč"
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:617
msgid "About..."
......@@ -14812,7 +14798,7 @@ msgstr "Enota wxWidgets vmesnika"
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:165
msgid "last config"
msgstr ""
msgstr "zadnje nastavitve"
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:171
msgid "wxWidgets dialogs provider"
......@@ -15128,11 +15114,11 @@ msgstr "Metapodatki MusicBrainz"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:123
msgid "The username of your last.fm account"
msgstr ""
msgstr "Uporabniško ime zadnjega fm računa"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:125
msgid "The password of your last.fm account"
msgstr ""
msgstr "Geslo zadnjega fm računa"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:154
msgid "Audioscrobbler"
......@@ -15144,7 +15130,7 @@ msgstr "Audioscrobbler vključek"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:348
msgid "Last.fm username not set"
msgstr ""
msgstr "Uporabniško ime Last.fm ni določeno"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:349
msgid ""
......@@ -15152,14 +15138,18 @@ msgid ""
"VLC.\n"
"Visit https://www.last.fm/join/ to get an account"
msgstr ""
"Določite uporabniško ime ali pa onemogočite audioscrobbler vključek ter "
"ponovno zaženite predvajalnik VLC.\n"
"Obiščite https://www.last.fm/join/, če še nimate računa."
#: modules/misc/audioscrobbler.c:828
msgid "Bad last.fm Username"
msgstr ""
msgstr "Neprimerno uporabniško ime zadnjega fm računa"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:829
msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings"
msgstr ""
"Nepravilno uporabniško ime zadnjega fm računa. Prosim, preverite nastavitve."
#: modules/misc/dummy/dummy.c:37
msgid "Dummy image chroma format"
......@@ -15444,15 +15434,16 @@ msgid ""
"Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html"
"\"."
msgstr ""
"Določitev formata dnevnika. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), \"html\"."
"Določitev formata beleženja dnevnika. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), "
"\"html\"."
#: modules/misc/logger.c:129
msgid "Logging"
msgstr "Beleženje dnevnika"
msgstr "Beleženje"
#: modules/misc/logger.c:130
msgid "File logging"
msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
msgstr "Beleženje datotek"
#: modules/misc/logger.c:136
msgid "Log filename"
......@@ -17269,8 +17260,7 @@ msgstr "Animiraj logotipa s # kroženji"
#: modules/video_filter/logo.c:73
msgid "Number of loops for the logo animation.-1 = continuous, 0 = disabled"
msgstr ""
"Število kroženj pri animiranju logotipa. -1 je neprestano kroženje, 0 je "
"onemogočeno."
"Število kroženj pri animiranju logotipa. -1 je neprestano, 0 je onemogočeno."
#: modules/video_filter/logo.c:75
msgid "Logo individual image time in ms"
......@@ -17349,6 +17339,15 @@ msgid ""
"position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in kHz), $T = time, $U = "
"publisher, $V = volume, $_ = new line) "
msgstr ""
"Prikaz oznak. (Možne nastavitve so: Izdaja: %Y = leto, %m = mesec, %d = dan, "
"%H = ure, %M = minute, %S = sekunde, ... Metapodatki: $a = izvajalec, $b = "
"album, $c = avtorstvo, $d = opis, $e = kodiral, $g = žanr, $l = jezik, $n = "
"številka sledi, $p = trenutno predvajan, $r = ocena, $s = jezik podnapisov, "
"$t = naslov, $u = url, $A = datum, $B = bitna stopnja zvoka (kb/s), $C = "
"poglavje,$D = trajanje, $F = ime in pot, $I = naslov, $L = preostali čas, $N "
"= ime, $O = jazik zvoka, $P = položaj (%), $R = stopnja, $S = vzorčna "
"stopnja zvoka (kHz), $T = čas, $U = izdajatelj, $V = glasnost, $_ = nova "
"vrstica) "
#: modules/video_filter/marq.c:97 modules/video_filter/rss.c:134
msgid "X offset"
......@@ -17466,24 +17465,20 @@ msgid "Y Coordinate of the top-left corner of the mosaic."
msgstr "Točka Y osi zgornjega levega kota mozaika."
#: modules/video_filter/mosaic.c:108
#, fuzzy
msgid "Border width"
msgstr "Širina slike"
msgstr "Širina robu"
#: modules/video_filter/mosaic.c:109
#, fuzzy
msgid "Width in pixels of the border between miniatures."
msgstr "Širina robov narisanih vodoravno med elementi mozaika, v točkah."
msgstr "Širina robov med miniaturami, v točkah."
#: modules/video_filter/mosaic.c:110
#, fuzzy
msgid "Border height"
msgstr "Višina slike"
msgstr "Višina robu"
#: modules/video_filter/mosaic.c:111
#, fuzzy
msgid "Height in pixels of the border between miniatures."
msgstr "Širina robov narisanih vodoravno med elementi mozaika, v točkah."
msgstr "Višina robov med miniaturami, v točkah."
#: modules/video_filter/mosaic.c:113
msgid "Mosaic alignment"
......@@ -17886,236 +17881,262 @@ msgid "On Screen Display menu"
msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD) menu"
#: modules/video_filter/panoramix.c:81
#, fuzzy
msgid ""
"Select the number of horizontal video windows in which to split the video"
msgstr "Število vodoravnih oken v katerih bo ločen prikaz slike."
msgstr "Izberite število vodoravnih oken v katerih bo deljena slika."
#: modules/video_filter/panoramix.c:85
#, fuzzy
msgid "Select the number of vertical video windows in which to split the video"
msgstr "Število navpičnih oken v katerih bo ločen prikaz slike."
msgstr "Izberite število navpičnih oken v katerih bo deljena slika."
#: modules/video_filter/panoramix.c:88 modules/video_filter/wall.c:61
msgid "Active windows"
msgstr "Aktivna okna"
#: modules/video_filter/panoramix.c:89
#, fuzzy
msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
msgstr "Lista aktivnih oken zapisanih ločeno z vejico."
msgstr ""
"Lista aktivnih oken zapisanih ločeno z vejico, privzeta vrednost je vse."
#: modules/video_filter/panoramix.c:93
msgid "Panoramix: wall with overlap video filter"
msgstr ""
msgstr "Panoramix: prekrito predvajanje slike"
#: modules/video_filter/panoramix.c:94
#, fuzzy
msgid "Panoramix"
msgstr "Program"
msgstr "Panoramix"
#: modules/video_filter/panoramix.c:103
msgid "Offset X offset (automatic compensation)"
msgstr ""
msgstr "Odmik X (samodejno nadomeščanje)"
#: modules/video_filter/panoramix.c:104
msgid ""
"Select if you want an automatic offset in horizontal (in case of "
"misalignment due to autoratio control)"
msgstr ""
"Izberite, če želite samodejen vodoravni odmiki (v primeru neporavnanega "
"območja)"
#: modules/video_filter/panoramix.c:107
msgid "length of the overlapping area (in %)"
msgstr ""
msgstr "dolžina prekrivajočega območja (v %)"
#: modules/video_filter/panoramix.c:108
msgid "Select in percent the length of the blended zone"
msgstr ""
msgstr "Izbor odstotka dolžine obledelega območja."
#: modules/video_filter/panoramix.c:111
msgid "height of the overlapping area (in %)"
msgstr ""
msgstr "višina območja prekrivanja (v %)"
#: modules/video_filter/panoramix.c:112
msgid "Select in percent the height of the blended zone (case of 2x2 wall)"
msgstr ""
msgstr "Izbor odstotne vrednosti višine pobledelega območja (primer 2x2 zidu)"
#: modules/video_filter/panoramix.c:115
#, fuzzy
msgid "Attenuation"
msgstr "Nasičenost"
msgstr "Tanjšanje"