Commit 919337b7 authored by VideoLAN's avatar VideoLAN Committed by Christoph Miebach

l10n: Finnish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 4a0148a9
......@@ -1228,7 +1228,7 @@ msgstr ""
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Videolähtömoduuli"
msgstr "Asiakasportti"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -3355,14 +3355,10 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
msgstr "HTTP/TLS-varmenteiden sulkulista (CRL)"
#: src/libvlc-module.c:846
#, fuzzy
msgid ""
"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
"revoked certificates in TLS sessions."
msgstr ""
"Tässä määrätty tiedosto sisältää valinnaisen sulkulistan (CRL; Certificate "
"Revocation List), jolla voidaan estää TLS-istuntojen etäasiakkaita "
"käyttämästä varmenteita, jotka eivät enää ole voimassa."
#: src/libvlc-module.c:849
msgid "SOCKS server"
......@@ -11767,9 +11763,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "PNG-videopurkaja"
#: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode"
msgstr "Käytä taustakuvatilaa "
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57
msgid ""
......@@ -11778,9 +11773,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile"
msgstr "Pakota profiili"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63
msgid ""
......@@ -11790,9 +11784,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level"
msgstr "Koodekin nimi"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69
msgid ""
......@@ -11813,9 +11806,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:79
#, fuzzy
msgid "Group of Picture Reference Distance"
msgstr "Nykyisen instanssin nimi"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:81
msgid ""
......@@ -11834,9 +11826,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval"
msgstr "Vahtiväli (guard interval)"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92
msgid ""
......@@ -11849,9 +11840,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:100
#, fuzzy
msgid "Rate Control Method"
msgstr "Nopeuskontrollimetodi"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:102
msgid ""
......@@ -11860,9 +11850,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:105
#, fuzzy
msgid "Quantization parameter"
msgstr "I-kvantisointitekijä"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:106
msgid ""
......@@ -11902,9 +11891,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "Enimmäisbittinopeus"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123
msgid ""
......@@ -11936,9 +11924,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Pakota viipaleiden määrä ruudussa"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -11952,9 +11939,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr "Referenssiruutujen määrä"
#: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations"
msgstr "DWT-iteraatioiden määrä"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149
msgid ""
......@@ -12753,7 +12739,7 @@ msgstr "DVB-tekstityksen purkaja"
#: modules/codec/substx3g.c:41
#, fuzzy
msgid "tx3g subtitles"
msgstr "DVB-tekstitys"
msgstr "Teksti-TV-tekstitys"
#: modules/codec/svcdsub.c:47
msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
......@@ -22366,7 +22352,7 @@ msgstr "Uudelleennäytteistyksen laatu"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Korkealaatuinen äänen uudelleennäytteistys"
msgstr "Videon jälkikäsittelyn taso (0-6)"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -23211,7 +23197,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy
msgid "Index size ratio"
msgstr "Säilytä kuvasuhde"
msgstr "Indeksitiedosto"
#: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
......@@ -26115,7 +26101,7 @@ msgstr "RGB-komponentin purkava videosuodin"
#: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Lomituksen poiston videosuodin"
msgstr "Palapeli -vuorovaikutteinen videosuodin"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
msgid "Freeze"
......@@ -29338,9 +29324,8 @@ msgid "Default caching policy"
msgstr "Puskuroinnin oletuskäytäntö"
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:506
#, fuzzy
msgid "Menus language:"
msgstr "Äänen kieli"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:507
msgid "Look and feel"
......@@ -29741,7 +29726,7 @@ msgstr "Videokaappaus"
#: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "VLC ei voinut avata pakkauksenpurkumoduulia."
msgstr "Äänilähtömoduuli"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy
......@@ -29990,7 +29975,7 @@ msgstr "Mihin suuntaan peilataan"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "Oletusarvo"
msgstr "Oletustietovirta"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
......@@ -30052,2826 +30037,2826 @@ msgstr "VLC-mediasoitin - web-käyttöliittymä"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Suoratoistolähtö"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Valitse tästä ensisijainen videolähtö ja määritä sen asetukset."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr ""
#~ "Nämä moduulit tarjoavat verkkotoiminnallisuuden VLC:n kaikille muille "
#~ "osille."
#~ msgid ""
#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
#~ msgstr ""
#~ "Nämä ovat kuvan, äänen ja tekstityksen pakkausmoduulien yleisasetukset."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Täällä voi määritellä valintaikkunatarjoajien asetukset."
#~ "SAP on toiminto suoratoistojen julkaisemiseen lähiverkossa käyttäen "
#~ "ryhmälähetystä (multicast) UDP- tai RTP-protokollilla."
#~ msgid ""
#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
#~ "example by setting the subtitle type or file name."
#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
#~ "care!"
#~ msgstr ""
#~ "Tässä osiossa voit pakottaa tekstityksen kanavoinnin purkajan "
#~ "toimintatavan, esimerkiksi asettamalla tekstitysten tyypin tai "
#~ "tiedostonimen."
#~ "Voit kytkeä pois päältä suoritinkiihdytystoimintoja täällä. Käytä hyvin "
#~ "varoen!"
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Sopivaa pakkauksenpurkumoduulia ei ole"
#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
#~ msgstr "Nämä asetukset vaikuttavat värimuunnosmoduuleihin."
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
#~ "them."
#~ msgstr ""
#~ "VLC ei tue ääni- tai videomuotoa \"%4.4s\". Valitettavasti et voi itse "
#~ "korjata asiaa."
#~ "Joitakin asetuksia ei näytetä. Valitse \"Lisäasetukset\" nähdäksesi "
#~ "kätketyt asetukset."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
#~ "should be magnified."
#~ msgstr ""
#~ "Lisäpolku, josta VLC etsii moduuleita. Voit käyttää useita lisäpolkuja "
#~ "kirjoittamalla listan, erottimena \" PATH_SEP \"."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Levyn kansien latauskäytäntö"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Valitse milloin albumien kuvat ladataan verkosta."
#~ "Lähennä johonkin kohtaa videota. Suurennettava kuvan kohta voidaan valita."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Vain manuaalinen lataus"
#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
#~ msgstr "\"Aallot\"-videovääristymätehoste"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Kun kappaletta aletaan soittaa"
#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
#~ msgstr "\"Vesipinta\"-videovääristymätehoste"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Välittömästi kappaleen lisäämisen jälkeen"
#~ msgid "Split the image to make an image wall"
#~ msgstr "Halkaise kuva luoden kuvaseinämän"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Lataa Mediakirjasto"
#~ msgid ""
#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
#~ "The video gets split in parts that you must sort."
#~ msgstr ""
#~ "Tee videosta palapeli. Video sekoitetaan\n"
#~ "osiin, jotka sinun pitää lajitella."
#~ msgid ""
#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
#~ "Try changing the various settings for different effects"
#~ msgstr ""
#~ "Kytke tämä päälle ladataksesi SQL-pohjaisen Mediakirjaston VLC:n "
#~ "käynnistyessä."
#~ "\"Reunantunnistus\"-videovääristymätehoste.\n"
#~ "Kokeile asetuksia havaitaksesi niiden vaikutuksen."
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid ""
#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "\"Värintunnistus\"-ilmiö. Koko kuva muutetaan mustaksi ja valkoiseksi "
#~ "lukuun ottamatta asetuksista valitsemasi värin kaltaisia kohtia."
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg-käyttö"
#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
#~ msgstr "Valitse, minkä kohteiden haluat tuottavan virheenjäljitysviestejä"
#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
#~ "debug message."
#~ msgstr ""
#~ "Järjestelmäsi AACS-purkukirjasto ei jostain syystä toimi. Avaimet "
#~ "puuttuvat?"
#~ "Tämä on pilkuilla ',' erotettu merkkijono, jossa jokaisen kohteen edellä "
#~ "tulee olla '+' tai '-', joka kertoo kytketäänkö kohde päälle vai pois. "
#~ "Avainsana 'all' viittaa kaikkiin kohteisiin. Kohteisiin voi viitata "
#~ "tyypillä tai moduulin nimellä. Säännöt, jotka viittaavat nimettyihin "
#~ "kohteisiin, yliajavat säännöt, jotka viittaavat tyyppeihin. Huomaa, että "
#~ "tästä asetuksesta huolimatta tarvitaan komentorivivalinta '-vvv', jotta "
#~ "virheenjäljitysviestit (debug) näytetään."
#~ msgid ""
#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
#~ msgstr ""
#~ "Määrää, nollataanko TCP-yhteys. Tätä käytetään audiobargraph_v:n kanssa "
#~ "(oletus 1)."
#~ "Voit määrätä käyttöliittymän kielen tästä. Järjestelmän kieli "
#~ "tunnistetaan ja sitä käytetään automaattisesti, jos tämän asetuksen arvo "
#~ "on \"auto\"."
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Stereosta monoksi muuntava äänisuodin"
#~ msgid ""
#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
#~ "1024."
#~ msgstr ""
#~ "Voit määrätä äänilähdön oletusäänenvoimakkuuden tästä, väliltä 0 ja 1024."
#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
#~ msgstr "Jos bittinopeus = 0, käytä tätä arvoa vakiolaadun ylläpitämiseksi"
#~ msgid ""
#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgstr ""
#~ "Tämän asetuksen avulla voit pakottaa VLC:n ääniulostulon annettuun "
#~ "taajuuteen. Yleisiä arvoja ovat 0 (määrittelemätön), 48000, 44100, 32000, "
#~ "22050, 16000, 11025, 8000."
#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
#~ msgid ""
#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
#~ "resampling algorithm will be used instead."
#~ msgstr ""
#~ "Jos tämä arvo > 0, käytetään CBR-tilaa (vakiobittinopeus; constant bit "
#~ "rate)."
#~ "Tämä kytkee päälle tai pois korkealaatuisen äänen uudelleennäytteistys "
#~ "(resampling) -algoritmin. Korkealaatuinen uudelleennäytteistys voi vaatia "
#~ "paljon laskentatehoa. Tästä syystä kytkemällä tämän asetuksen pois on "
#~ "mahdollista käyttää kevyempää uudelleennäytteistysalgoritmia."
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Häviötön pakkaus"
#~ msgid ""
#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
#~ "always leave all these enabled."
#~ msgstr ""
#~ "Nämä asetukset mahdollistavat erityisten suoritinoptimointien päälle tai "
#~ "pois kytkemisen. On suositeltavaa pitää kaikki nämä aina päällä."
#~ msgid ""
#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
#~ "perfect reproduction of the original"
#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
#~ msgstr ""
#~ "Häviötön pakkaus ohittaa bittinopeus- ja laatuasetukset, mahdollistaen "
#~ "alkuperäisen signaalin täydellisen palauttamisen purkuvaiheessa."
#~ "Voit valita tästä, mitä muistikopiointimoduulia VLC käyttää. Oletuksena "
#~ "VLC valitsee nopeimman, jota laitteisto tukee."
#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
#~ msgstr "Suorakaidemainen lineaarivaihe"
#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
#~ msgstr "(Kokeellinen) Älä suorita puskurointia pääsytasolla"
#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
#~ msgstr "Diagonaalinen lineaarivaihe"
#~ msgid "Modules search path"
#~ msgstr "Moduulien hakupolku"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "Etäisyys P-ruutujen välillä"
#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
#~ msgstr "Nosta käyttöliittymä muiden ikkunoiden päälle."
#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
#~ msgstr "P-ruutujen määrä yhdessä kuvaryhmässä (GOP)"
#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
#~ msgstr "Siirrä käyttöliittymä muiden ikkunoiden alle."
#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Liikekompensaatioblokkien leveys"
#~ msgid "Display OSD menu on top of video output"
#~ msgstr "Näytä OSD-valikko videon päällä"
#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
#~ msgstr "Liikekompensaatioblokkien korkeus"
#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
#~ msgstr "Älä näytä OSD (On Screen Display) -valikkoa videon päällä."
#~ msgid "Block overlap (%)"
#~ msgstr "Blokkien limittäisyys (%)"
#~ msgid "Highlight widget on the right"
#~ msgstr "Siirry oikealle OSD-valikossa"
#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
#~ msgstr ""
#~ "Kuinka paljon jokaisen liikekompensaatioblokin halutaan menevän limittäin "
#~ "naapureidensa kanssa"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
#~ msgstr "Valitse seuraava kohde oikealla OSD-valikossa."
#~ msgid "xblen"
#~ msgstr "xblen"
#~ msgid "Highlight widget on the left"
#~ msgstr "Siirry vasemmalle OSD-valikossa"
#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
#~ msgstr "Blokin vaakapituus yhteensä, mukaanlukien limittäisyydet"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
#~ msgstr "Valitse seuraava kohde vasemmalla OSD-valikossa."
#~ msgid "yblen"
#~ msgstr "yblen"
#~ msgid "Highlight widget on top"
#~ msgstr "Siirry ylös OSD-valikossa"
#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
#~ msgstr "Blokin pystypituus yhteensä, mukaanlukien limittäisyydet"
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
#~ msgstr "Valitse seuraava kohde ylhäällä OSD-valikossa."
#~ msgid "Motion vector precision"
#~ msgstr "Liikevektorien tarkkuus"
#~ msgid "Highlight widget below"
#~ msgstr "Siirry alas OSD-valikossa"
#~ msgid "Motion vector precision in pels."
#~ msgstr "Liikevektorien tarkkuus (precision) pel-yksiköissä."
#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
#~ msgstr "Valitse seuraava kohde alhaalla OSD-valikossa."
#~ msgid "Simple ME search area x:y"
#~ msgstr "Yksinkertainen liiketunnistus x:y"
#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
#~ msgstr "Nykyisen kohteen aktivointi suorittaa siihen liittyvän toiminnon."
#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
#~ msgstr "kalaallisut (grönlanti)"
#~ msgid "3D Now! memcpy"
#~ msgstr "3D Now! muistin kopiointi"
#~ msgid ""
#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
#~ "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
#~ "available, they will be listed in the vlc debug output. To select "
#~ "hw:0,1 , use alsa://hw:0,1 ."
#~ msgstr ""
#~ "(Ei suositella) Suorita yksinkertainen (ei-hierarkinen) "
#~ "blokkivertailuperustainen liikevektorihaku alueessa +/-x, +/-y"
#~ "Käytä arvoa 'alsa://', jos haluat avata oletusäänitulon. Jos useita "
#~ "tuloja on käytettävissä, voit nähdä niistä listan VLC:n "
#~ "virheenjäljitysviesteissä (debug). Valitaksesi esim. laitteen 'hw:0,1', "
#~ "käytä 'alsa://hw:0,1'."
#~ msgid "Enable spatial partitioning"
#~ msgstr "Tilanlohkominen (spatial partitioning)"
#~ msgid "PCM U8"
#~ msgstr "PCM U8"
#~ msgid "cycles per degree"
#~ msgstr "Syklejä astetta kohti"
#~ msgid "PCM S8"
#~ msgstr "PCM S8"
#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
#~ msgstr "Dirac-videopakkaaja käyttäen dirac-research -kirjastoa"
#~ msgid "PCM U16 LE"
#~ msgstr "PCM U16 LE"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Videopurkaja käyttäen openmash-kirjastoa"
#~ msgid "PCM S16 LE"
#~ msgstr "PCM S16 LE"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] käytä DVD-valikkoa"
#~ msgid "PCM U16 BE"
#~ msgstr "PCM U16 BE"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Siirry ajankohtaan"
#~ msgid "PCM S16 BE"
#~ msgstr "PCM S16 BE"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Avaa kaatumisloki..."
#~ msgid "PCM U24 LE"
#~ msgstr "PCM U24 LE"
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Älä lähetä"
#~ msgid "PCM S24 LE"
#~ msgstr "PCM S24 LE"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "VLC kaatui aiemmin"
#~ msgid "PCM U24 BE"
#~ msgstr "PCM U24 BE"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Haluatko lähettää tiedot kaatumisesta VLC:n kehittäjille?\n"
#~ "\n"
#~ "Jos haluat, voit kirjoittaa muutaman rivin (englanniksi) mitä teit juuri "
#~ "ennen kuin VLC kaatui, ja mahdollista muuta hyödyllistä tietoa ongelman "
#~ "toistamiseen: esim. linkki esimerkkitiedostoon, verkkomediavirran "
#~ "osoite, ..."
#~ msgid "PCM S24 BE"
#~ msgstr "PCM S24 BE"
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr "Minuun saa tarvittaessa ottaa yhteyttä tästä ongelmaraportista."
#~ msgid "PCM U32 LE"
#~ msgstr "PCM U32 LE"
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr "Vain oletussähköpostiosoitteesi lähetetään. Muuta tietoa ei."
#~ msgid "PCM S32 LE"
#~ msgstr "PCM S32 LE"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Kaatumislokia ei löydy"
#~ msgid "PCM U32 BE"
#~ msgstr "PCM U32 BE"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Edellisestä kaatumisesta ei löydy mitään jälkeä."
#~ msgid "PCM S32 BE"
#~ msgstr "PCM S32 BE"
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Avaa BDMV-kansio"
#~ msgid "PCM F32 LE"
#~ msgstr "PCM F32 LE"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Albumin kansikuvien latauskäytäntö"
#~ msgid "PCM F32 BE"
#~ msgstr "PCM F32 BE"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Lähtömoduuli"
#~ msgid "PCM F64 LE"
#~ msgstr "PCM F64 LE"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Graafinen taajuuskorjain"
#~ msgid "PCM F64 BE"
#~ msgstr "PCM F64 BE"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Asettaa video gain-arvon automaattisesti."
#~ msgid "BluRay"
#~ msgstr "BluRay"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Videon alla"
#~ msgid "Teapot"
#~ msgstr "Teepannu"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "O&hje..."
#~ msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
#~ msgstr "Palvelin on teepannu. Teepannulla ei voi keittää kahvia."
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Synkronoi ääniraitaan"
#~ msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
#~ msgstr "Pannu ei keittänyt kahvia (palvelinvirhe %u)."
#~ msgid ""
#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
#~ "track on the audio track."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä pudottaa tai duplikoi videoruutuja synkronoidakseen videoraidan "
#~ "ääniraitaan."
#~ msgid "Coffee is ready."
#~ msgstr "Kahvi on valmista."
#~ msgid ""
#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
#~ "encoding rate."
#~ msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
#~ msgstr ""
#~ "Transkooderi pudottaa ruutuja, jos suoritin ei pysy mukana pakkauksen "
#~ "tahdissa."
#~ "Voit määrätä VLC:n lähettämän selaimen tunnistetiedon (User agent) ihan "
#~ "miksi haluat, tai käyttää jotain olemassaolevaa."
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Äänikanavien tasot"
#~ msgid "Advertise with Bonjour"
#~ msgstr "Tiedota Bonjourilla"
#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
#~ msgstr "Tiedota tietovirrasta Bonjour-protokollalla."
#~ msgid ""
#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
#~ "should be separated with ':'."
#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
#~ "for an incoming connection."
#~ msgstr ""
#~ "Jokaisen äänikanavan taso väliltä 0 ja 1. Käytä arvojen erottamiseen ':'-"
#~ "merkkiä (kaksoispiste)."
#~ "Jos päällä, VLC yhdistää itse etäkohteeseen sen sijaan, että odottaisi "
#~ "sisääntulevaa yhteyttä."
#~ msgid "Alarm"
#~ msgstr "Hälytys"
#~ msgid "RTMP"
#~ msgstr "RTMP"
#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
#~ msgstr ""
#~ "Signaloi hiljaisuuden ja näyttää hälytyksen (0 = ei hälytystä, 1 = "
#~ "hälytys)."
#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
#~ msgstr "Kaapattavan videovirran leveys (-1 = automaattinen)."
#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
#~ msgstr "Avaruudellinen vahvuus kirkkauskomponentissa (oletus 4)"
#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
#~ msgstr "Kaapattavan videovirran korkeus (-1 = automaattinen)."
#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
#~ msgstr "Avaruudellinen vahvuus värikomponenteissa (oletus 3)"
#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
#~ msgstr "Äänenkaappauksen näytteistystaajuus (kHz), jos mahdollista."
#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
#~ msgstr "Ajallinen vahvuus kirkkauskomponentissa (oletus 6)"
#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
#~ msgstr "Videokaappauksen kuvanopeus, jos mahdollista (-1 = automaattinen)."
#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
#~ msgstr "Ajallinen vahvuus värikomponenteissa (oletus 4.5)"
#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
#~ msgstr "Avainkuvien väli (keyframe interval). Arvo -1 = automaattinen."
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
#~ "number of B-Frames."
#~ msgstr ""
#~ "Tekstiskrollerissa näytettävä teksti. (Muotoilumerkkijonot: Aikaan "
#~ "liittyvät: %Y = vuosi, )%m = kuukausi, %d = päivä, %H = tunti, %M = "
#~ "minuutti, %S = sekunti ... Metatietoihin liittyvät: $a = esittäjä, $b = "
#~ "albumi, $c = tekijänoikeus, $d = kuvaus, $e = pakkaajan nimi, $g = "
#~ "tyylilaji, $l = kieli, $n = raidan numero, $p = nyt soimassa, $r = "
#~ "arvosana, $s = tekstityskieli, $t = otsikko, $u = url, $A = päiväys, $B = "
#~ "äänen bittinopeus (kb/s), $C = luku (chapter), $D = kesto, $F = täysi "
#~ "nimi tiedostopolkuineen, $I = nimi (title), $L = aikaa jäljellä, $N = "
#~ "nimi (name), $O = äänen kieli, $P = sijainti (prosentteina), $R = taajuus "
#~ "(rate), $S = äänen näytteistystaajuus (kHz), $T = aikaa kulunut, $U = "
#~ "julkaisija, $V = nide (volume), $_ = rivinvaihto)"
#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
#~ msgstr "iOS OpenGL ES -videolähtö (vaatii UIViewin)"
#~ "Jos tämä optio on asetettu, käytetään B-ruutuja. Aseta B-ruutujen "
#~ "lukumäärä."
#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
#~ msgstr "Mac OS X OpenGL -videolähtö (vaatii drawable-nsobjectin)"
#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
#~ msgstr "Bittinopeus (-1 on oletus)."
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Lisää tekstitystiedosto:"
#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
#~ msgstr "Maksimibittinopeus VBR-moodissa"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Albumien kansikuvian latauskäytäntö"
#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
#~ msgstr "Bittinopeustyyppi (VBR {vaihteleva} tai CBR {vakio})"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Mediakirjaston asetukst"
#~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
#~ msgstr "Bittimaski, jota kortin ääniosa käyttää."
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"