Commit 87bde098 authored by Konstantin Pavlov's avatar Konstantin Pavlov
Browse files

added russian translation by Vladimir Yermolayev

parent 7dfa2761
......@@ -146,6 +146,7 @@ Vincent van den Heuvel <heuvel@mac.com> - OSX about window artwork (v0.8.4)
Vitalijus Slavinskas <Vitalijus.Slavinskas at stud.ktu dot lt> - nsv patches
Vitaly V. Bursov <vitalyvb at ukr dot net>
Vladimir Chernyshov - MMX motion optimizations
Vladimir Yermolayev <init at siptelecom dot ru> -- Russian translation
Wade Majors <guru at startrek.com> - BeOS icon integration, debugging and fixes
Wallace Wadge <wwadge at gmail.com> - multiple programs TS mux
Watanabe Go <go at dsl.gr.jp> - fix for non-ASCII filenames
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.8.2-svn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-28 22:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-31 15:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-28 19:16+0100\n"
"Last-Translator: Lorena Gomes i Xènia Albà\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......@@ -529,9 +529,9 @@ msgstr "Seleccioneu el fitxer on desar-ho"
#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:493
#: modules/gui/macosx/intf.m:536 modules/gui/macosx/intf.m:615
#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:1388
#: modules/gui/macosx/intf.m:1389 modules/gui/macosx/intf.m:1390
#: modules/gui/macosx/intf.m:1391 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:1403
#: modules/gui/macosx/intf.m:1404 modules/gui/macosx/intf.m:1405
#: modules/gui/macosx/intf.m:1406 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
......@@ -738,7 +738,7 @@ msgid "Stereo"
msgstr "estereofònic"
 
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:172
......@@ -748,7 +748,7 @@ msgid "Left"
msgstr "Esquerra"
 
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:172
......@@ -826,9 +826,9 @@ msgid "Bookmark %i"
msgstr "Preferit %i"
 
#: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:248 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:619
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:628 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:618
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:627 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
......@@ -1639,7 +1639,7 @@ msgstr ""
"estarà centrat(0=centre, 1=esquerre, 2=dret, 4=superior, 8=inferior, també "
"podeu utilitzar combinacions d’aquests valors)."
 
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:107
#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:78
......@@ -7005,7 +7005,7 @@ msgstr "Segments"
 
#: modules/access/vcdx/access.c:426 modules/access/vcdx/access.c:707
#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
#: modules/demux/mkv.cpp:5176
#: modules/demux/mkv.cpp:5188
msgid "Segment"
msgstr "Segment"
 
......@@ -7311,21 +7311,21 @@ msgstr "Filtre d'àudio per conversió float32->u16"
msgid "Audio filter for float32->u8 conversion"
msgstr "Filtre d'àudio per conversió float32->u8"
 
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#, fuzzy
msgid "Left rear"
msgstr "Esquerra"
 
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#, fuzzy
msgid "Right rear"
msgstr "Dreta"
 
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:76
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:101
msgid "Left front"
msgstr ""
 
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:88
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:113
#, fuzzy
msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
msgstr "Filtre d’àudio per la conversió de format PCM"
......@@ -8063,22 +8063,22 @@ msgstr "Mode desentrellaçat"
msgid "Fake video decoder"
msgstr "Decodificador de vídeo Cinepak"
 
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is no video encoder."
msgstr "Codificador de vídeo Dirac"
 
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:237
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is no audio encoder."
msgstr "Codificador d’àudio Vorbis"
 
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:249
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:248
#, c-format
msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
msgstr ""
 
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:620 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:629
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:619 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:628
msgid "VLC could not open the encoder."
msgstr ""
 
......@@ -11690,9 +11690,9 @@ msgstr "Rebobina"
msgid "Fast Forward"
msgstr "Avança ràpid"
 
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:1379
#: modules/gui/macosx/intf.m:1380 modules/gui/macosx/intf.m:1381
#: modules/gui/macosx/intf.m:1382 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:1394
#: modules/gui/macosx/intf.m:1395 modules/gui/macosx/intf.m:1396
#: modules/gui/macosx/intf.m:1397 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:678
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1210
......@@ -11922,8 +11922,8 @@ msgstr "Mostra els rètols indicadors de la funció"
msgid "VLC - Controller"
msgstr "VLC - Controlador"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:488 modules/gui/macosx/intf.m:984
#: modules/gui/macosx/intf.m:1306 modules/gui/pda/pda_interface.c:212
#: modules/gui/macosx/intf.m:488 modules/gui/macosx/intf.m:999
#: modules/gui/macosx/intf.m:1321 modules/gui/pda/pda_interface.c:212
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1355 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:52
msgid "VLC media player"
msgstr "Reproductor multimèdia VLC"
......@@ -11984,7 +11984,7 @@ msgstr "Obre la xarxa..."
msgid "Open Recent"
msgstr "Obre recents"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/gui/macosx/intf.m:1942
#: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/gui/macosx/intf.m:1957
msgid "Clear Menu"
msgstr "Neteja el menú"
 
......@@ -12078,16 +12078,16 @@ msgstr "Macedònic"
msgid "Online Forum"
msgstr "Documentació en línia"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:1161
#: modules/gui/macosx/intf.m:1176
#, fuzzy, c-format
msgid "Volume: %d%%"
msgstr "Baixa el volum "
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:1799
#: modules/gui/macosx/intf.m:1814
msgid "No CrashLog found"
msgstr "No s'ha trobat el CrashLog"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:1799
#: modules/gui/macosx/intf.m:1814
msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
msgstr ""
 
......@@ -14148,6 +14148,21 @@ msgstr "Ha canviat l'entrada"
msgid "All Files (*.*)|*|Sound Files (*.mp3, *.ogg, etc.)|"
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:435
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1267
msgid "|Video Files (*.avi, *.mpg, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:436
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1268
msgid "|Playlist Files (*.m3u, *.pls, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:437
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1269
msgid "|Subtitle Files (*.srt, *.sub, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:54
#, fuzzy
msgid "Stream and Media Info"
......@@ -14706,6 +14721,11 @@ msgstr "URL de la sortida"
msgid "Loop"
msgstr "Bucle"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:415
#, fuzzy
msgid "Create"
msgstr "Velocitat de fotogrames"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:560
#, fuzzy
msgid "VLM stream"
......@@ -14802,6 +14822,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Seleccioneu el vostre còdec de vídeo. Feu un clic per obtenir més informació"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:134
#, fuzzy
msgid "Transcode audio (if available)"
msgstr "Transcodificació de l'àudio"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:135
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -14891,11 +14916,6 @@ msgstr "Més informació"
msgid "Save to file"
msgstr "Desa fitxer"
 
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:134
#, fuzzy
msgid "Transcode audio (if available)"
msgstr "Transcodificació de l'àudio"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:41
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -16907,80 +16927,80 @@ msgstr " Reproducció estàndard"
msgid "Standard stream output"
msgstr "Sortida de flux estàndard"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:82
#: modules/stream_out/switcher.c:81
#, fuzzy
msgid "Files"
msgstr "Fitxer"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:84
#: modules/stream_out/switcher.c:83
#, fuzzy
msgid "Full paths of the files separated by colons."
msgstr "Camí complet del fitxer PNG a utilitzar. "
 
#: modules/stream_out/switcher.c:85
#: modules/stream_out/switcher.c:84
#, fuzzy
msgid "Sizes"
msgstr "Mida"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:87
#: modules/stream_out/switcher.c:86
msgid "List of sizes separated by colons (720x576:480x576)."
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:88
#: modules/stream_out/switcher.c:87
#, fuzzy
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Ràtio de l'aspecte"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:90
#: modules/stream_out/switcher.c:89
msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9)."
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:91
#: modules/stream_out/switcher.c:90
#, fuzzy
msgid "Command UDP port"
msgstr "Port UDP"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:93
#: modules/stream_out/switcher.c:92
msgid "UDP port to listen to for commands."
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:94
#: modules/stream_out/switcher.c:93
msgid "Command"
msgstr "Ordre"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:96
#: modules/stream_out/switcher.c:95
msgid "Initial command to execute."
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:97
#: modules/stream_out/switcher.c:96
msgid "GOP size"
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:99
#: modules/stream_out/switcher.c:98
#, fuzzy
msgid "Number of P frames between two I frames."
msgstr "Nombre de fotogrames B consecutius entre fotogrames I i P"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:100
#: modules/stream_out/switcher.c:99
#, fuzzy
msgid "Quantizer scale"
msgstr "Paràmetre de quantificació"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:102
#: modules/stream_out/switcher.c:101
#, fuzzy
msgid "Fixed quantizer scale to use."
msgstr "Utilitza una escala fixa de quantificació de vídeo"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:103
#: modules/stream_out/switcher.c:102
#, fuzzy
msgid "Mute audio"
msgstr "Àudio xifrat"
 
#: modules/stream_out/switcher.c:105
#: modules/stream_out/switcher.c:104
msgid "Mute audio when command is not 0."
msgstr ""
 
#: modules/stream_out/switcher.c:108
#: modules/stream_out/switcher.c:107
#, fuzzy
msgid "MPEG2 video switcher stream output"
msgstr "Sortida de flux de la transvaloració de vídeo MPEG"
......@@ -17341,6 +17361,13 @@ msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 per les conversions RV15, RV16,RV24,RV32"
msgid "Conversions from "
msgstr "Conversions des de"
 
#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_ymga.c:51
#: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:75 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:78
#: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:86 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:63
#: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:66
msgid " to "
msgstr "a"
#: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:78
#: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:66
msgid "MMX conversions from "
......@@ -17574,7 +17601,7 @@ msgid "Logo animation # of loops"
msgstr "Velocitat de l'animació Goom"
 
#: modules/video_filter/logo.c:73
msgid "Number of loops for the logo animation.1 = continuous, 0 = disabled"
msgid "Number of loops for the logo animation.-1 = continuous, 0 = disabled"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/logo.c:75
......@@ -19083,13 +19110,6 @@ msgstr "Font utilitzada per visualitzar el text a la sortida xosd"
msgid "XOSD interface"
msgstr "Interfície XOSD"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Create"
#~ msgstr "Velocitat de fotogrames"
#~ msgid " to "
#~ msgstr "a"
#, fuzzy
#~ msgid "Errors"
#~ msgstr "Error"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-28 22:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-31 15:10+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-18 19:31+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Oujeský <oujesky@mail.muni.cz>\n"
"Language-Team: \n"
......@@ -474,9 +474,9 @@ msgstr "Vyberte soubor k uložení"
#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:493
#: modules/gui/macosx/intf.m:536 modules/gui/macosx/intf.m:615
#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:1388
#: modules/gui/macosx/intf.m:1389 modules/gui/macosx/intf.m:1390
#: modules/gui/macosx/intf.m:1391 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:1403
#: modules/gui/macosx/intf.m:1404 modules/gui/macosx/intf.m:1405
#: modules/gui/macosx/intf.m:1406 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
......@@ -681,7 +681,7 @@ msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:172
......@@ -691,7 +691,7 @@ msgid "Left"
msgstr "Vlevo"
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/control/gestures.c:86 modules/video_filter/logo.c:95
#: modules/video_filter/marq.c:107 modules/video_filter/mosaic.c:172
......@@ -770,9 +770,9 @@ msgid "Bookmark %i"
msgstr "Záložka %i"
#: src/input/decoder.c:113 src/input/decoder.c:125
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:248 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:619
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:628 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:227 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:235
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:247 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:618
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:627 modules/stream_out/es.c:365
#: modules/stream_out/es.c:379
#, fuzzy
msgid "Streaming / Transcoding failed"
......@@ -1506,7 +1506,7 @@ msgid ""
"combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
msgstr ""
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: src/libvlc.h:266 modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#: modules/codec/dvbsub.c:64 modules/codec/subsdec.c:129
#: modules/video_filter/logo.c:95 modules/video_filter/marq.c:107
#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:78
......@@ -6369,7 +6369,7 @@ msgstr "Segmenty"
#: modules/access/vcdx/access.c:426 modules/access/vcdx/access.c:707
#: modules/access/vcdx/info.c:294 modules/access/vcdx/info.c:295
#: modules/demux/mkv.cpp:5176
#: modules/demux/mkv.cpp:5188
msgid "Segment"
msgstr "Segment"
......@@ -6658,21 +6658,21 @@ msgstr ""
msgid "Audio filter for float32->u8 conversion"
msgstr ""
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#, fuzzy
msgid "Left rear"
msgstr "Vlevo"
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:75
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:100
#, fuzzy
msgid "Right rear"
msgstr "Vpravo"
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:76
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:101
msgid "Left front"
msgstr ""
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:88
#: modules/audio_filter/converter/mono.c:113
msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
msgstr ""
......@@ -7398,22 +7398,22 @@ msgstr "další slovníky, které používat"
msgid "Fake video decoder"
msgstr "Falešný video dekodér"
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:229
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is no video encoder."
msgstr "Začít _videokonferenci"
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:237
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:236
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is no audio encoder."
msgstr "Zvuk Ogg Vorbis"
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:249
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:248
#, c-format
msgid "VLC could not find encoder \"%s\"."
msgstr ""
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:620 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:629
#: modules/codec/ffmpeg/encoder.c:619 modules/codec/ffmpeg/encoder.c:628
msgid "VLC could not open the encoder."
msgstr ""
......@@ -10863,9 +10863,9 @@ msgstr "Převinout"
msgid "Fast Forward"
msgstr "Rychle vpřed"
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:1379
#: modules/gui/macosx/intf.m:1380 modules/gui/macosx/intf.m:1381
#: modules/gui/macosx/intf.m:1382 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:1394
#: modules/gui/macosx/intf.m:1395 modules/gui/macosx/intf.m:1396
#: modules/gui/macosx/intf.m:1397 modules/gui/pda/pda_interface.c:250
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:251 modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:678
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:689
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1210
......@@ -11082,8 +11082,8 @@ msgstr "Zobrazit vše"
msgid "VLC - Controller"
msgstr "VLC - Ovladač"
#: modules/gui/macosx/intf.m:488 modules/gui/macosx/intf.m:984
#: modules/gui/macosx/intf.m:1306 modules/gui/pda/pda_interface.c:212
#: modules/gui/macosx/intf.m:488 modules/gui/macosx/intf.m:999
#: modules/gui/macosx/intf.m:1321 modules/gui/pda/pda_interface.c:212
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1355 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:52
msgid "VLC media player"
msgstr "VLC media player"
......@@ -11145,7 +11145,7 @@ msgstr "Otevřít síť..."
msgid "Open Recent"
msgstr "Otevřít nedávný"
#: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/gui/macosx/intf.m:1942
#: modules/gui/macosx/intf.m:525 modules/gui/macosx/intf.m:1957
#, fuzzy
msgid "Clear Menu"
msgstr "lišta menu"
......@@ -11236,17 +11236,17 @@ msgstr "Podpoř projekt"
msgid "Online Forum"
msgstr "Diskuzní fórum"
#: modules/gui/macosx/intf.m:1161
#: modules/gui/macosx/intf.m:1176
#, c-format
msgid "Volume: %d%%"
msgstr "Hlasitost: %d%%"
#: modules/gui/macosx/intf.m:1799
#: modules/gui/macosx/intf.m:1814
#, fuzzy
msgid "No CrashLog found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné balíky"
#: modules/gui/macosx/intf.m:1799
#: modules/gui/macosx/intf.m:1814
msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
msgstr ""
......@@ -13192,6 +13192,21 @@ msgstr "Vstup se změnil"
msgid "All Files (*.*)|*|Sound Files (*.mp3, *.ogg, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:435
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1267
msgid "|Video Files (*.avi, *.mpg, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:436
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1268
msgid "|Playlist Files (*.m3u, *.pls, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs.cpp:437
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1269
msgid "|Subtitle Files (*.srt, *.sub, etc.)|"
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:54
#, fuzzy
msgid "Stream and Media Info"
......@@ -13722,6 +13737,10 @@ msgstr "Výstup"
msgid "Loop"
msgstr "Smyčka"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:415
msgid "Create"
msgstr "Vytvořit"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:560
#, fuzzy
msgid "VLM stream"
......@@ -13793,6 +13812,11 @@ msgid ""
"about it."
msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:134
#, fuzzy
msgid "Transcode audio (if available)"
msgstr "Používat TLS, pokud je k dispozici"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:135
msgid ""
"Select the target audio codec. Choose a codec to display more information "
......@@ -13857,11 +13881,6 @@ msgstr "Více informací"
msgid "Save to file"
msgstr "Uložit do souboru"
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:134
#, fuzzy
msgid "Transcode audio (if available)"
msgstr "Používat TLS, pokud je k dispozici"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:41
msgid ""
"Controls the blending of equalizer bands. The higher this value is, the more "
......@@ -15766,77 +15785,77 @@ msgstr "Standardní"
msgid "Standard stream output"
msgstr "zavírám standardní výstup"
#: modules/stream_out/switcher.c:82
#: modules/stream_out/switcher.c:81
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: modules/stream_out/switcher.c:84
#: modules/stream_out/switcher.c:83
msgid "Full paths of the files separated by colons."
msgstr ""
#: modules/stream_out/switcher.c:85
#: modules/stream_out/switcher.c:84
msgid "Sizes"
msgstr "Velikosti"
#: modules/stream_out/switcher.c:87
#: modules/stream_out/switcher.c:86
msgid "List of sizes separated by colons (720x576:480x576)."
msgstr ""
#: modules/stream_out/switcher.c:88
#: modules/stream_out/switcher.c:87
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Poměr stran"
#: modules/stream_out/switcher.c:90
#: modules/stream_out/switcher.c:89
msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9)."
msgstr "Poměr stran (4:3, 16:9)."
#: modules/stream_out/switcher.c:91
#: modules/stream_out/switcher.c:90
#, fuzzy
msgid "Command UDP port"
msgstr "Rozsah portů UDP"
#: modules/stream_out/switcher.c:93
#: modules/stream_out/switcher.c:92
msgid "UDP port to listen to for commands."
msgstr ""
#: modules/stream_out/switcher.c:94
#: modules/stream_out/switcher.c:93
msgid "Command"
msgstr "Příkaz"
#: modules/stream_out/switcher.c:96
#: modules/stream_out/switcher.c:95
#, fuzzy
msgid "Initial command to execute."
msgstr "Příkaz spouštěný po kliknutí"
#: modules/stream_out/switcher.c:97
#: modules/stream_out/switcher.c:96
#, fuzzy
msgid "GOP size"
msgstr "Komprimovaná velikost: "
#: modules/stream_out/switcher.c:99
#: modules/stream_out/switcher.c:98
#, fuzzy
msgid "Number of P frames between two I frames."
msgstr "Počet rámců pro G.711"
#: modules/stream_out/switcher.c:100
#: modules/stream_out/switcher.c:99
#, fuzzy
msgid "Quantizer scale"
msgstr "Měřítko času"
#: modules/stream_out/switcher.c:102
#: modules/stream_out/switcher.c:101
msgid "Fixed quantizer scale to use."