Commit 7dfa2761 authored by Felix Paul Kühne's avatar Felix Paul Kühne

* updated Swedish translation by Daniel Nylander <info at danielnylander dot se>

parent 8895a505
# Swedish translation for VLC.
# Copyright (C) 2002 VideoLAN <videolan@videolan.org>
# $Id$
# Copyright (C) 2002-2006 VideoLAN <videolan@videolan.org>
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002.
......@@ -8,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-28 22:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-11 00:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-25 11:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-31 00:53+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,15 +25,18 @@ msgstr "Inställningar för VLC"
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."
#: include/vlc_config_cat.h:36 include/vlc_config_cat.h:131
#: src/input/input.c:1850 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62
#: include/vlc_config_cat.h:36
#: include/vlc_config_cat.h:131
#: src/input/input.c:1850
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:62
#: modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/fileinfo.cpp:82
#: modules/visualization/visual/visual.c:113
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: include/vlc_config_cat.h:39 modules/misc/dummy/dummy.c:65
#: include/vlc_config_cat.h:39
#: modules/misc/dummy/dummy.c:65
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"
......@@ -41,7 +45,6 @@ msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Inställningar för VLC:s olika gränssnitt"
#: include/vlc_config_cat.h:42
#, fuzzy
msgid "General interface settings"
msgstr "Allmänna gränssnittsinställningar"
......@@ -53,7 +56,8 @@ msgstr "Huvudgränssnitt"
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Inställningar för huvudgränssnittet"
#: include/vlc_config_cat.h:47 src/libvlc.h:78
#: include/vlc_config_cat.h:47
#: src/libvlc.h:78
msgid "Control interfaces"
msgstr "Kontrollgränssnitt"
......@@ -61,17 +65,24 @@ msgstr "Kontrollgränssnitt"
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Inställningar för VLC:s olika kontrollgränssnitt"
#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
#: include/vlc_config_cat.h:50
#: include/vlc_config_cat.h:51
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Inställningar för snabbtangenter"
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:1585 src/libvlc.h:1209
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282 modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:555 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96 modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: include/vlc_config_cat.h:54
#: src/input/es_out.c:1585
#: src/libvlc.h:1209
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:282
#: modules/gui/macosx/extended.m:81
#: modules/gui/macosx/intf.m:555
#: modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
#: modules/gui/macosx/wizard.m:421
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:336
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:864
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178 modules/stream_out/transcode.c:253
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:178
#: modules/stream_out/transcode.c:253
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"
......@@ -79,11 +90,13 @@ msgstr "Ljud"
msgid "Audio settings"
msgstr "Inställningar för ljud"
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:58
#: include/vlc_config_cat.h:57
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "General audio settings"
msgstr "Allmänna ljudinställningar"
#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
#: include/vlc_config_cat.h:60
#: include/vlc_config_cat.h:85
#: src/video_output/video_output.c:445
msgid "Filters"
msgstr "Filter"
......@@ -92,16 +105,20 @@ msgstr "Filter"
msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
msgstr "Ljudfilter används för att efterbearbeta ljudströmmen."
#: include/vlc_config_cat.h:64 src/audio_output/input.c:78
#: modules/gui/macosx/intf.m:565 modules/gui/macosx/intf.m:566
#: include/vlc_config_cat.h:64
#: src/audio_output/input.c:78
#: modules/gui/macosx/intf.m:565
#: modules/gui/macosx/intf.m:566
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringar"
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/audio_output/input.c:152
#: include/vlc_config_cat.h:66
#: src/audio_output/input.c:152
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Ljudvisualiseringar"
#: include/vlc_config_cat.h:68 include/vlc_config_cat.h:81
#: include/vlc_config_cat.h:68
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Output modules"
msgstr "Utmatningsmoduler"
......@@ -109,9 +126,11 @@ msgstr "Utmatningsmoduler"
msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Dessa är allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc.h:1553
#: include/vlc_config_cat.h:71
#: src/libvlc.h:1553
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:578
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:279 modules/stream_out/transcode.c:285
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:279
#: modules/stream_out/transcode.c:285
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
......@@ -119,13 +138,18 @@ msgstr "Diverse"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."
#: include/vlc_config_cat.h:75 src/input/es_out.c:1613 src/libvlc.h:1244
#: modules/gui/macosx/extended.m:80 modules/gui/macosx/intf.m:568
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
#: include/vlc_config_cat.h:75
#: src/input/es_out.c:1613
#: src/libvlc.h:1244
#: modules/gui/macosx/extended.m:80
#: modules/gui/macosx/intf.m:568
#: modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:86
#: modules/gui/macosx/wizard.m:422
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/infopanels.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/wizard.cpp:825
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176 modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:176
#: modules/misc/dummy/dummy.c:95
#: modules/stream_out/transcode.c:197
msgid "Video"
msgstr "Video"
......@@ -134,7 +158,8 @@ msgstr "Video"
msgid "Video settings"
msgstr "Inställningar för video"
#: include/vlc_config_cat.h:78 include/vlc_config_cat.h:79
#: include/vlc_config_cat.h:78
#: include/vlc_config_cat.h:79
msgid "General video settings"
msgstr "Allmänna videoinställningar"
......@@ -142,14 +167,14 @@ msgstr "Allmänna videoinställningar"
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
msgstr "Välj din föredragna videoutmatningsmodul och konfigurera den här."
#: include/vlc_config_cat.h:87 include/vlc_config_cat.h:91
#: include/vlc_config_cat.h:87
#: include/vlc_config_cat.h:91
msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
msgstr "Videofilter används för att efterbearbeta videoströmmen."
#: include/vlc_config_cat.h:89
#, fuzzy
msgid "Filters (v2)"
msgstr "Filter"
msgstr "Filter (v2)"
#: include/vlc_config_cat.h:93
msgid "Subtitles/OSD"
......@@ -157,21 +182,15 @@ msgstr "Undertexter/OSD"
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid ""
"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
"subpictures\"."
msgstr ""
"Övriga inställningar rörande, On Screen Display, undertexter och överlappade "
"bilder"
msgid "Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\"."
msgstr "Övriga inställningar rörande, On Screen Display, undertexter och överlappade bilder"
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Inmatning / Kodare"
msgstr "Inmatning / Kodekar"
#: include/vlc_config_cat.h:104
msgid ""
"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
"VLC. Encoder settings can also be found here."
msgid "These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of VLC. Encoder settings can also be found here."
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:107
......@@ -180,26 +199,18 @@ msgstr "Åtkomstmoduler"
#: include/vlc_config_cat.h:109
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgid "Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
msgstr ""
"Inställningar relaterade till de olika tillgångsmetoder som används av VLC.\n"
"Vanliga inställningar du kanske vill ändra på är HTTP-proxy och "
"inställningar för mellanlagring."
"Vanliga inställningar du kanske vill ändra på är HTTP-proxy och inställningar för mellanlagring."
#: include/vlc_config_cat.h:113
msgid "Access filters"
msgstr "Åtkomstfilter"
#: include/vlc_config_cat.h:115
msgid ""
"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Åtkomstfilter är speciella moduler som tillåter avancerade operationer på "
"insidan av VLC. Du bör inte röra någonting här såvida du inte vet vad du gör."
msgid "Access filters are special modules that allow advanced operations on the input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what you are doing."
msgstr "Åtkomstfilter är speciella moduler som tillåter avancerade operationer på insidan av VLC. Du bör inte röra någonting här såvida du inte vet vad du gör."
#: include/vlc_config_cat.h:119
msgid "Demuxers"
......@@ -212,24 +223,23 @@ msgstr "Videofilter används för att bearbeta videoströmmen"
#: include/vlc_config_cat.h:122
msgid "Video codecs"
msgstr "Videokodare"
msgstr "Videokodekar"
#: include/vlc_config_cat.h:123
#, fuzzy
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Inställningar för endast-video avkodare och kodare"
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för video."
#: include/vlc_config_cat.h:125
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ljudkodare"
msgstr "Ljudkodekar"
#: include/vlc_config_cat.h:126
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Inställningar för endast-ljud avkodare och kodare."
msgstr "Inställningar för avkodare och kodare endast för ljud."
#: include/vlc_config_cat.h:128
msgid "Other codecs"
msgstr "Övriga kodare"
msgstr "Andra kodekar"
#: include/vlc_config_cat.h:129
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
......@@ -239,28 +249,21 @@ msgstr "Inställningar för ljud+video och diverse avkodare och kodare."
msgid "General input settings. Use with care."
msgstr "Avancerade inmatningsinställningar. Använd med försiktighet."
#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc.h:1483
#: include/vlc_config_cat.h:135
#: src/libvlc.h:1483
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/streamout.cpp:152
msgid "Stream output"
msgstr "Strömutmatning"
#: include/vlc_config_cat.h:137
msgid ""
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
"incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Strömningsutmatning tillåter VLC att fungera som en strömningsserver eller "
"att spara inkommande strömmar.\n"
"Strömmar behandlas och skickas sedan genom en \"åtkomstutmatningsmodul\" som "
"antingen kan spara strömmen till en fil eller föra strömmen vidare (UDP, "
"HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout-strömningsmoduler tillåter avancerad strömbehandling (konvertering, "
"dubblering...)."
"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, duplicating...)."
msgstr ""
"Strömningsutmatning tillåter VLC att fungera som en strömningsserver eller att spara inkommande strömmar.\n"
"Strömmar behandlas och skickas sedan genom en \"åtkomstutmatningsmodul\" som antingen kan spara strömmen till en fil eller föra strömmen vidare (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
"Sout-strömningsmoduler tillåter avancerad strömbehandling (konvertering, dubblering...)."
#: include/vlc_config_cat.h:145
msgid "General stream output settings"
......@@ -272,9 +275,7 @@ msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:149
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
......@@ -284,9 +285,7 @@ msgstr "Åtkomstutmatning"
#: include/vlc_config_cat.h:157
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This setting allows you to always force a specific access output method. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""
......@@ -296,9 +295,7 @@ msgstr "Paketerare"
#: include/vlc_config_cat.h:164
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. This setting allows you to always force a packetizer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
......@@ -307,23 +304,17 @@ msgid "Sout stream"
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:171
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgid "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to the Streaming Howto for more information. You can configure default options for each sout stream module here."
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:176 modules/services_discovery/sap.c:123
#: include/vlc_config_cat.h:176
#: modules/services_discovery/sap.c:123
msgid "SAP"
msgstr "SAP"
#: include/vlc_config_cat.h:178
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP är ett sätt att publikt annonsera strömmar som sänds via multicast UDP "
"eller RTP."
msgid "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using multicast UDP or RTP."
msgstr "SAP är ett sätt att publikt annonsera strömmar som sänds via multicast UDP eller RTP."
#: include/vlc_config_cat.h:181
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/vlm/vlm_panel.cpp:67
......@@ -334,12 +325,17 @@ msgstr "VOD"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "VLC:s implementering av Video On Demand"
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc.h:1608 src/playlist/engine.c:79
#: src/playlist/engine.c:81 modules/demux/playlist/playlist.c:56
#: include/vlc_config_cat.h:186
#: src/libvlc.h:1608
#: src/playlist/engine.c:79
#: src/playlist/engine.c:81
#: modules/demux/playlist/playlist.c:56
#: modules/demux/playlist/playlist.c:57
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:231
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325 modules/gui/macosx/intf.m:500
#: modules/gui/macosx/intf.m:598 modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:325
#: modules/gui/macosx/intf.m:500
#: modules/gui/macosx/intf.m:598
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1264
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:208
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:679
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:690
......@@ -347,31 +343,24 @@ msgid "Playlist"
msgstr "Spellista"
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Inställningar relaterade till spellistebeteende (till exempel "
"uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till "
"spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
msgid "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr "Inställningar relaterade till spellistebeteende (till exempel uppspelningsläge) och moduler som automatiskt lägger till objekt till spellistan (moduler för \"tjänsteidentifiering\")."
#: include/vlc_config_cat.h:191
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Allmänt spellistebeteende"
#: include/vlc_config_cat.h:192 modules/gui/macosx/playlist.m:443
#: include/vlc_config_cat.h:192
#: modules/gui/macosx/playlist.m:443
msgid "Services discovery"
msgstr "Tjänsteidentifiering"
#: include/vlc_config_cat.h:193
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till "
"objekt till spellistan."
msgid "Services discovery modules are facilities that automatically add items to playlist."
msgstr "Tjänsteidentifieringsmoduler är funktioner som automatiskt lägger till objekt till spellistan."
#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc.h:1444
#: include/vlc_config_cat.h:197
#: src/libvlc.h:1444
#: modules/gui/macosx/prefs.m:124
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerad"
......@@ -385,9 +374,7 @@ msgid "CPU features"
msgstr "CPU-funktioner"
#: include/vlc_config_cat.h:201
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
"not change these settings."
msgid "You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably not change these settings."
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:204
......@@ -398,8 +385,10 @@ msgstr "Avancerade inställningar"
msgid "Other advanced settings"
msgstr "Övriga avancerade inställningar"
#: include/vlc_config_cat.h:207 modules/gui/macosx/open.m:162
#: modules/gui/macosx/open.m:379 modules/gui/pda/pda_interface.c:548
#: include/vlc_config_cat.h:207
#: modules/gui/macosx/open.m:162
#: modules/gui/macosx/open.m:379
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:548
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:506
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"
......@@ -426,9 +415,7 @@ msgstr "Kodarinställningar"
#: include/vlc_config_cat.h:222
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr ""
"Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/audio/"
"undertexter."
msgstr "Dessa är allmänna inställningar för kodningsmoduler för video/audio/undertexter."
#: include/vlc_config_cat.h:225
msgid "Dialog providers settings"
......@@ -443,9 +430,7 @@ msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:231
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgid "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
#: include/vlc_config_cat.h:234
......@@ -461,44 +446,47 @@ msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för dessa moduler."
#: include/vlc_interface.h:137
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Varning: om du inte har tillgång till det grafiska gränssnittet längre, "
"öppna en kommandoprompt, gå till mappen dit du installerat VLC och kör \"vlc "
"-I wxwin\"\n"
"Varning: om du inte kan komma åt det grafiska gränssnittet längre, öppna ett kommandofönster, gå till katalogen där du har installerat VLC och kör \"vlc -I wx\"\n"
#: include/vlc_intf_strings.h:29
#, fuzzy
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Välj filen att spara till"
#: include/vlc_intf_strings.h:34 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:493
#: modules/gui/macosx/intf.m:536 modules/gui/macosx/intf.m:615
#: modules/gui/macosx/intf.m:622 modules/gui/macosx/intf.m:1388
#: modules/gui/macosx/intf.m:1389 modules/gui/macosx/intf.m:1390
#: modules/gui/macosx/intf.m:1391 modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262 modules/gui/pda/pda_interface.c:263
msgstr "Välj en eller flera filer att öppna"
#: include/vlc_intf_strings.h:34
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:45
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72
#: modules/gui/macosx/intf.m:493
#: modules/gui/macosx/intf.m:536
#: modules/gui/macosx/intf.m:615
#: modules/gui/macosx/intf.m:622
#: modules/gui/macosx/intf.m:1388
#: modules/gui/macosx/intf.m:1389
#: modules/gui/macosx/intf.m:1390
#: modules/gui/macosx/intf.m:1391
#: modules/gui/macosx/playlist.m:435
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:262
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:263
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:281
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:290
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:677
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:688
#: modules/gui/wxwidgets/interface.cpp:1216
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:263 modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:274
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:263
#: modules/gui/wxwidgets/menus.cpp:274
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"
#: include/vlc_intf_strings.h:35
#, fuzzy
msgid "Fetch information"
msgstr "Meta-information"
msgstr "Hämta information"
#: include/vlc_intf_strings.h:36 modules/gui/macosx/playlist.m:436
#: include/vlc_intf_strings.h:36
#: modules/gui/macosx/playlist.m:436
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1254
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:285
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:292
......@@ -506,16 +494,18 @@ msgstr "Meta-information"
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"
#: include/vlc_intf_strings.h:37 modules/gui/macosx/intf.m:599
#: modules/gui/macosx/intf.m:632 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:363 modules/gui/macosx/playlist.m:439
#: include/vlc_intf_strings.h:37
#: modules/gui/macosx/intf.m:599
#: modules/gui/macosx/intf.m:632
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:55
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:363
#: modules/gui/macosx/playlist.m:439
msgid "Information"
msgstr "Information"
#: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "Sort"
msgstr "S&ortera"
msgstr "Sortera"
#: include/vlc_intf_strings.h:39
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/playlist.cpp:1615
......@@ -524,33 +514,40 @@ msgstr "Lägg till nod"
#: include/vlc_intf_strings.h:43
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/preferences.cpp:1027
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Vissa alternativ är tillgängliga men dolda. Kryssa i \"Avancerade alternativ"
"\" för att se dem."
msgid "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see them."
msgstr "Vissa alternativ är tillgängliga men dolda. Kryssa i \"Avancerade alternativ\" för att se dem."
#: include/vlc_meta.h:28 modules/gui/macosx/playlist.m:1220
#: include/vlc_meta.h:28
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1220
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-information"
#: include/vlc_meta.h:29 src/input/var.c:136 modules/demux/mpc.c:55
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233 modules/gui/macosx/intf.m:550
#: modules/gui/macosx/intf.m:551 modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57 modules/gui/macosx/wizard.m:391
#: include/vlc_meta.h:29
#: src/input/var.c:136
#: modules/demux/mpc.c:55
#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1233
#: modules/gui/macosx/intf.m:550
#: modules/gui/macosx/intf.m:551
#: modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:57
#: modules/gui/macosx/wizard.m:391
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:760
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1661 modules/mux/asf.c:48
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:1661
#: modules/mux/asf.c:48
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: include/vlc_meta.h:30 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58
#: modules/gui/macosx/playlist.m:130 modules/gui/macosx/wizard.m:393
#: modules/gui/wince/playlist.cpp:674 modules/mux/asf.c:50
#: include/vlc_meta.h:30
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:58
#: modules/gui/macosx/playlist.m:130
#: modules/gui/macosx/wizard.m:393
#: modules/gui/wince/playlist.cpp:674
#: modules/mux/asf.c:50
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman"
#: include/vlc_meta.h:31 modules/gui/macosx/playlist.m:1220
#: include/vlc_meta.h:31
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1220
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
......@@ -558,7 +555,8 @@ msgstr "Artist"
msgid "Genre"
msgstr "Genre"
#: include/vlc_meta.h:33 modules/mux/asf.c:52
#: include/vlc_meta.h:33
#: modules/mux/asf.c:52
msgid "Copyright"
msgstr "Copyright"
......@@ -570,12 +568,14 @@ msgstr ""
msgid "Track number/position in set"
msgstr ""
#: include/vlc_meta.h:36 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
#: include/vlc_meta.h:36
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/bookmarks.cpp:195
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: include/vlc_meta.h:37 modules/mux/asf.c:56
#: include/vlc_meta.h:37
#: modules/mux/asf.c:56
msgid "Rating"
msgstr "Betyg"
......@@ -587,35 +587,40 @@ msgstr "Datum"
msgid "Setting"
msgstr "Inställning"
#: include/vlc_meta.h:40 modules/gui/macosx/open.m:181
#: include/vlc_meta.h:40
#: modules/gui/macosx/open.m:181
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:874
msgid "URL"
msgstr "URL"
#: include/vlc_meta.h:41 src/input/es_out.c:1577 src/libvlc.h:95
#: include/vlc_meta.h:41
#: src/input/es_out.c:1577
#: src/libvlc.h:95
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:278
msgid "Language"
msgstr "Språk"
#: include/vlc_meta.h:42 modules/misc/notify.c:179
#: include/vlc_meta.h:42
#: modules/misc/notify.c:179
msgid "Now Playing"
msgstr "Nu spelas"
#: include/vlc_meta.h:43 modules/access/vcdx/info.c:98
#: include/vlc_meta.h:43
#: modules/access/vcdx/info.c:98
msgid "Publisher"
msgstr "Utgivare"
#: include/vlc_meta.h:44
msgid "Encoded by"
msgstr ""
msgstr "Kodad av"
#: include/vlc_meta.h:46
msgid "Codec Name"
msgstr "Kodarens namn"
msgstr "Kodekens namn"
#: include/vlc_meta.h:47
msgid "Codec Description"
msgstr "Beskrivning av kodare"
msgstr "Beskrivning av kodek"
#: include/vlc/vlc.h:576
msgid ""
......@@ -629,25 +634,30 @@ msgstr ""
"se filen som heter COPYING för detaljer.\n"
"Skrivet av VideoLAN-teamet; se filen AUTHORS.\n"
#: src/audio_output/filters.c:154 src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:154
#: src/audio_output/filters.c:201
#: src/audio_output/filters.c:224
#, fuzzy
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Ljudfilter"
msgstr "Ljudfiltrering misslyckades"