Commit 6ff260d4 authored by sigmunau's avatar sigmunau
Browse files

Some simple updates

parent e0cde63a
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"POT-Creation-Date: 2003-04-02 00:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-16 00:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-04-06 12:32+0200\n"
"Last-Translator: Haakon Meland Eriksen <haakon.eriksen@far.no>\n"
"Language-Team: vlc <>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -71,9 +71,8 @@ msgstr ""
"Programmet er skrevet av VideoLAN-teamet ved Ecole Centrale, Paris.\n"
#: src/libvlc.h:37
#, fuzzy
msgid "interface module"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "grensesnittmodul"
#: src/libvlc.h:39
msgid ""
......@@ -84,9 +83,8 @@ msgstr ""
"Standard innstillingen velger automatisk den beste tilgjengelige modulen."
#: src/libvlc.h:43
#, fuzzy
msgid "extra interface modules"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "ekstra grensesnittmoduler"
#: src/libvlc.h:45
msgid ""
......@@ -118,19 +116,16 @@ msgstr ""
"Skru av alle advarsler og informasjonsmeldinger med dette alternativet."
#: src/libvlc.h:58
#, fuzzy
msgid "translation"
msgstr "Varighet"
msgstr "oversettelse"
#: src/libvlc.h:60
#, fuzzy
msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
msgstr "Standard sti som grensesnittet benytter for finne filer velger du med dette alternativet."
msgstr "Dette valget lar deg skru p oversettelse av grensesnittet"
#: src/libvlc.h:62
#, fuzzy
msgid "color messages"
msgstr "Beskjeder"
msgstr "fargede beskjeder"
#: src/libvlc.h:64
msgid ""
......@@ -268,9 +263,8 @@ msgid ""
msgstr "Du fr flelsen av st i et rom med et komplett 5.1 hytaleranlegg selv om du bare benytter en hretelefon nr denne effekten er valgt, noe som gir en mer realistisk lydopplevelse. Nr du hrer p musikk over lengre tidsrom br denne effekten gi en mer komfortabel og mindre trttende opplevelse. Effekten virker uansett kildeformat, fra mono to 5.1."
#: src/libvlc.h:129
#, fuzzy
msgid "video output module"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "Videofremvisningsmodul"
#: src/libvlc.h:131
msgid ""
......@@ -811,11 +805,11 @@ msgid ""
"to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
"be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
"the default and the fastest), 1 and 2."
msgstr "Under Windows 9x/Me bruker vi en rask, men ikke korrekt framgangsmte for tilstandsvariabler (som pner for usikkerhet om hvilken kodebit som fr oppdatere en fellesvariabel frst). Det er mulig velge tregere alternativer som skal vre mer robuste. I yeblikket kan du velge mellom framgangsmte 0 ("
msgstr "Under Windows 9x/Me bruker vi en rask, men ikke korrekt framgangsmte for tilstandsvariabler (som pner for usikkerhet om hvilken kodebit som fr oppdatere en fellesvariabel frst). Det er mulig velge tregere alternativer som skal vre mer robuste. I yeblikket kan du velge mellom framgangsmte 0 (som er standard og raskest), 1 og 2"
#: src/libvlc.h:412
msgid "Real-time priority"
msgstr ""
msgstr "Sanntidsprioritet"
#: src/libvlc.h:414
msgid ""
......@@ -858,12 +852,13 @@ msgstr ""
#: src/libvlc.h:529
msgid "Decoders"
msgstr ""
msgstr "Dekodere"
#: src/libvlc.h:532
msgid "Encoders"
msgstr ""
# , fuzzy
#: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
#: modules/gui/win32/strings.cpp:221 modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
......@@ -895,41 +890,39 @@ msgstr "Spilleliste"
#: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
#: modules/video_output/mga/xmga.c:104
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
msgstr "Forskjellig"
#: src/libvlc.h:582
#, fuzzy
msgid "main program"
msgstr "Avslutt programmet"
msgstr "hovedprogrammet"
#: src/libvlc.h:588
msgid "print help"
msgstr ""
msgstr "skriv ut hjelp"
#: src/libvlc.h:590
msgid "print detailed help"
msgstr ""
msgstr "skriv ut detaljert hjelp"
#: src/libvlc.h:593
msgid "print a list of available modules"
msgstr ""
msgstr "skriv ut liste av tilgjengelige moduler"
#: src/libvlc.h:595
#, fuzzy
msgid "print help on module"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "skriv ut hjelp for et modul"
#: src/libvlc.h:598
msgid "print version information"
msgstr ""
msgstr "skriv ut versjonsinformasjon"
#: src/misc/configuration.c:904
msgid "boolean"
msgstr ""
msgstr "boolsk"
#: src/audio_output/output.c:72 src/audio_output/output.c:139
msgid "Reverse stereo"
msgstr ""
msgstr "Omvendt stereo"
#: src/audio_output/output.c:77 src/audio_output/output.c:103
#: src/audio_output/output.c:132 modules/audio_output/alsa.c:161
......@@ -945,12 +938,12 @@ msgstr "Stereo"
#: src/audio_output/output.c:113 src/audio_output/output.c:135
#: src/audio_output/output.c:145
msgid "Left"
msgstr ""
msgstr "Venstre"
#: src/audio_output/output.c:86 src/audio_output/output.c:107
#: src/audio_output/output.c:137
msgid "Right"
msgstr ""
msgstr "Hyre"
#: src/audio_output/output.c:90 src/audio_output/output.c:128
msgid "Dolby Surround"
......@@ -961,7 +954,7 @@ msgid ""
"\n"
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
"the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
msgstr ""
msgstr "\nAdvarsel: om du ikke lenger fr tilgang til brukergrensesnittet kan du pne et dos vindu, g til katalogen du har installer VLC i og kjre \"vlc -I win32\"\n"
#: modules/access/directory.c:82
msgid "Standard filesystem directory input"
......@@ -1062,9 +1055,8 @@ msgid "Standard filesystem file input"
msgstr ""
#: modules/access/file.c:76
#, fuzzy
msgid "file"
msgstr "Fil"
msgstr "fil"
#: modules/access/ftp.c:88
msgid ""
......@@ -1112,9 +1104,8 @@ msgid "UDP/RTP input"
msgstr ""
#: modules/access/udp.c:79
#, fuzzy
msgid "udp"
msgstr "dsp"
msgstr ""
#: modules/access/satellite/satellite.c:41
msgid "satellite default transponder frequency"
......@@ -1193,16 +1184,15 @@ msgstr "Parametre for romklangeffekt i h
#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
msgid "headphone"
msgstr ""
msgstr "hretelefoner"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
#, fuzzy
msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
msgstr "romklangeffekt i hretelefoner"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
msgid "audio filter for trivial channel mixing"
msgstr ""
msgstr "Lydfilter for triviell miksing av lydkanaler"
#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
msgid "A/52 dynamic range compression"
......@@ -1257,9 +1247,8 @@ msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
msgstr ""
#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
#, fuzzy
msgid "MPEG audio decoder"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "MPEG-lyd dekoder"
#: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
......@@ -1319,9 +1308,8 @@ msgid "ALSA"
msgstr ""
#: modules/audio_output/alsa.c:93
#, fuzzy
msgid "ALSA device name"
msgstr "Navn p enhet"
msgstr "Navn p ALSA-enhet"
#: modules/audio_output/alsa.c:94
#, fuzzy
......@@ -1356,7 +1344,7 @@ msgstr ""
#: modules/audio_output/oss.c:173 modules/audio_output/oss.c:318
#: modules/audio_output/waveout.c:241 modules/audio_output/waveout.c:346
msgid "2 Front 2 Rear"
msgstr ""
msgstr "2 Front 2 Bak"
#: modules/audio_output/arts.c:66
#, fuzzy
......@@ -1364,9 +1352,8 @@ msgid "aRts audio output"
msgstr "Lydeksport volum"
#: modules/audio_output/coreaudio.c:218
#, fuzzy
msgid "audio device"
msgstr "Standard grensesnitt: "
msgstr "lydenhet"
#: modules/audio_output/coreaudio.c:221
#, fuzzy
......@@ -1395,11 +1382,11 @@ msgstr ""
#: modules/audio_output/file.c:86
msgid "add wave header"
msgstr ""
msgstr "lag wavfil"
#: modules/audio_output/file.c:87
msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
msgstr ""
msgstr "Du kan lage en wavfil i stede for en r lydfil"
#: modules/audio_output/file.c:104
#, fuzzy
......@@ -1440,9 +1427,8 @@ msgid "Linux OSS audio output"
msgstr "Standard grensesnitt: "
#: modules/audio_output/sdl.c:68
#, fuzzy
msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
msgstr "Simple DirectMedia Layer videomodul"
msgstr "Simple DirectMedia Layer lydmodul"
#: modules/audio_output/waveout.c:130
msgid "Win32 waveOut extension output"
......@@ -1508,9 +1494,8 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
msgstr ""
#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
#, fuzzy
msgid "ffmpeg"
msgstr "mpeg"
msgstr ""
#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
msgid "Post processing"
......@@ -1657,9 +1642,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/spudec/spudec.c:56
#, fuzzy
msgid "subtitles"
msgstr "_Teksting"
msgstr "teksting"
#: modules/codec/spudec/spudec.c:65
#, fuzzy
......@@ -1850,9 +1834,8 @@ msgid "Size"
msgstr ""
#: modules/demux/asf/asf.c:322 modules/demux/avi/avi.c:1043
#, fuzzy
msgid "Resolution"
msgstr "Valg"
msgstr "Opplsning"
#: modules/demux/asf/asf.c:324
#, fuzzy
......@@ -1917,7 +1900,7 @@ msgstr ""
#: modules/demux/avi/avi.c:1071
msgid "Unknown"
msgstr ""
msgstr "Ukjent"
#: modules/demux/demuxdump.c:48
#, fuzzy
......@@ -1951,14 +1934,12 @@ msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
msgstr "Standard grensesnitt: "
#: modules/demux/mpeg/audio.c:616 modules/demux/mpeg/audio.c:633
#, fuzzy
msgid "mpeg"
msgstr "mpeg"
#: modules/demux/mpeg/audio.c:620
#, fuzzy
msgid "Mode"
msgstr "Moduler"
msgstr "Modus"
#: modules/demux/mpeg/audio.c:624
msgid "Average Bitrate"
......@@ -2170,7 +2151,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
#: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
msgid "Name"
msgstr ""
msgstr "Navn"
#: modules/gui/familiar/interface.c:378 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1617
......@@ -2242,11 +2223,11 @@ msgstr ""
#: modules/gui/familiar/interface.c:569
#, fuzzy
msgid "Time"
msgstr "Tittel"
msgstr "Tid"
#: modules/gui/familiar/interface.c:586
msgid "Update"
msgstr ""
msgstr "Oppdater"
#: modules/gui/familiar/interface.c:594
msgid " Del "
......@@ -2284,7 +2265,7 @@ msgstr "Innstillinger"
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1644 modules/gui/kde/kde.cpp:111
#: modules/gui/win32/strings.cpp:9
msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
msgstr " 1996-2003 the VideoLAN team"
msgstr "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
#: modules/gui/familiar/interface.c:721
msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
......@@ -2376,14 +2357,13 @@ msgstr "_Nettverksstr
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:208
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:646 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1464
#: modules/gui/win32/strings.cpp:98
#, fuzzy
msgid "Select a network stream"
msgstr "Velg en nettverksstrm"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:223
#, fuzzy
msgid "_Eject Disc"
msgstr "pne Disk"
msgstr "Ls ut disk"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:106
......@@ -2393,7 +2373,6 @@ msgid "Eject disc"
msgstr "pne Disk"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:291
#, fuzzy
msgid "_Hide interface"
msgstr "_Gjem grensesnitt"
......@@ -2413,7 +2392,6 @@ msgid "_Title"
msgstr "_Tittel"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/win32/strings.cpp:65
#, fuzzy
msgid "Choose title"
msgstr "Velg tittel"
......@@ -2422,7 +2400,6 @@ msgid "_Chapter"
msgstr "_Kapittel"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:67
#, fuzzy
msgid "Choose chapter"
msgstr "Velg Kapittel"
......@@ -2437,22 +2414,19 @@ msgstr "
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:369
msgid "_Modules..."
msgstr "_Moduler"
msgstr "_Moduler..."
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
#, fuzzy
msgid "Open the module manager"
msgstr "pne plugin hndterer"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:380
#: modules/gui/kde/interface.cpp:133 modules/gui/win32/strings.cpp:128
#, fuzzy
msgid "Messages..."
msgstr "Beskjeder"
msgstr "Beskjeder..."
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:386
#: modules/gui/win32/strings.cpp:129
#, fuzzy
msgid "Open the messages window"
msgstr "pne spilleliste-vinduet"
......@@ -2471,13 +2445,13 @@ msgstr "Velg lydkanal"
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:457 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1294
#: modules/gui/macosx/intf.m:338
msgid "Volume Up"
msgstr ""
msgstr "k volum"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:957
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
#: modules/gui/macosx/intf.m:339
msgid "Volume Down"
msgstr ""
msgstr "Senk volum"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:964
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:471 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1308
......@@ -2499,7 +2473,6 @@ msgstr "_Teksting"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:529 modules/gui/win32/strings.cpp:73
#, fuzzy
msgid "Select subtitles channel"
msgstr "Velg teksting kanal"
......@@ -2529,9 +2502,8 @@ msgid "_Audio"
msgstr "_Lyd"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:502
#, fuzzy
msgid "_Video"
msgstr "Video"
msgstr "_Video"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:723
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1738
......@@ -2566,7 +2538,6 @@ msgid "Back"
msgstr "Tilbake"
#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:670
#, fuzzy
msgid "Go Backward"
msgstr "G tilbake"
......@@ -4182,7 +4153,7 @@ msgstr "_Nettverksstr
#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:219
#, fuzzy
msgid "&Eject Disc"
msgstr "pne Disk"
msgstr "Ls ut disk"
#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:221
#, fuzzy
......@@ -4333,7 +4304,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
#, fuzzy
msgid "&Invert"
msgstr "Inverter"
msgstr "&Inverter"
#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:114
#, fuzzy
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment