Commit 4c6841f7 authored by Marián Hikaník's avatar Marián Hikaník Committed by Christophe Mutricy
Browse files

l10n: Slovak update


Signed-off-by: default avatarChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
parent 54b5bd63
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 00:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-13 11:03+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-18 01:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-17 14:37+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -798,7 +798,7 @@ msgstr "Spektrum"
msgid "Vu meter"
msgstr "Vu meter"
 
#: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:74
#: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:75
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
msgid "Equalizer"
msgstr "Ekvalizér"
......@@ -867,15 +867,15 @@ msgstr "kľúč"
msgid "boolean"
msgstr "Hodnota boolean"
 
#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1657
#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1662
msgid "integer"
msgstr "hodnota"
 
#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1686
#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1691
msgid "float"
msgstr "plávajúci"
 
#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1636
#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1641
msgid "string"
msgstr "príkaz"
 
......@@ -1123,7 +1123,7 @@ msgstr ""
msgid "Title"
msgstr "Titul"
 
#: src/input/meta.c:40 modules/gui/macosx/playlist.m:1214
#: src/input/meta.c:40 modules/gui/macosx/playlist.m:1235
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76
msgid "Artist"
msgstr "Interpret"
......@@ -1272,12 +1272,13 @@ msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
 
#: src/libvlc.c:340 src/libvlc.c:455 src/modules/cache.c:212
#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
#: src/libvlc.c:345 src/libvlc.c:460 src/modules/cache.c:212
#: src/modules/cache.c:532
msgid "C"
msgstr "sk"
 
#: src/libvlc.c:1176
#: src/libvlc.c:1181
msgid ""
"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
"interface."
......@@ -1285,36 +1286,36 @@ msgstr ""
"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
 
#: src/libvlc.c:1353
#: src/libvlc.c:1358
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
#: src/libvlc.c:1701
#: src/libvlc.c:1706
msgid " (default enabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
#: src/libvlc.c:1702
#: src/libvlc.c:1707
msgid " (default disabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
#: src/libvlc.c:1861 src/libvlc.c:1864 src/libvlc.c:1872 src/libvlc.c:1877
#: src/libvlc.c:1866 src/libvlc.c:1869 src/libvlc.c:1877 src/libvlc.c:1882
msgid "Note:"
msgstr "Poznámka:"
 
#: src/libvlc.c:1862 src/libvlc.c:1865
#: src/libvlc.c:1867 src/libvlc.c:1870
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
"nastavenia."
 
#: src/libvlc.c:1873 src/libvlc.c:1878
#: src/libvlc.c:1878 src/libvlc.c:1883
#, c-format
msgid ""
"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
msgstr ""
"%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
 
#: src/libvlc.c:1885 src/libvlc.c:1889
#: src/libvlc.c:1890 src/libvlc.c:1894
msgid ""
"No matching module found. Use --list or--list-verbose to list available "
"modules."
......@@ -1322,22 +1323,22 @@ msgstr ""
"Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
"verbose a nalistujte zoznam dostupných modulov."
 
#: src/libvlc.c:1989
#: src/libvlc.c:1994
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
#: src/libvlc.c:1990
#: src/libvlc.c:1995
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
#: src/libvlc.c:1992
#: src/libvlc.c:1997
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
#: src/libvlc.c:2027
#: src/libvlc.c:2032
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
......@@ -1345,7 +1346,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
#: src/libvlc.c:2047
#: src/libvlc.c:2052
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -1505,7 +1506,7 @@ msgstr ""
"všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina užívateľov nikdy "
"nepoužije. "
 
#: src/libvlc-module.c:209 modules/control/showintf.c:73
#: src/libvlc-module.c:209 modules/control/showintf.c:72
msgid "Show interface with mouse"
msgstr "Zobraziť rozhranie presunutím myši"
 
......@@ -2316,7 +2317,7 @@ msgstr ""
 
#: src/libvlc-module.c:566
msgid "key and mouse event handling at vout level."
msgstr "podpora akcií vykonaných pomocou myši a klávesnice na úrovni vout."
msgstr "Podpora akcií vykonaných pomocou myši a klávesnice na úrovni vout."
 
#: src/libvlc-module.c:568
msgid ""
......@@ -2329,12 +2330,10 @@ msgstr ""
"Predvolenou hodnotou je plná podpora akcií."
 
#: src/libvlc-module.c:574
#, fuzzy
msgid "Full support"
msgstr "Plná podpora"
 
#: src/libvlc-module.c:574
#, fuzzy
msgid "Fullscreen-only"
msgstr "Len celoobrazovkový režim"
 
......@@ -2917,31 +2916,31 @@ msgstr ""
 
#: src/libvlc-module.c:846
msgid "Title metadata"
msgstr "Metadáta názvu"
msgstr "Meta-údaje o titule"
 
#: src/libvlc-module.c:848
msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre názov vstupu."
msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
 
#: src/libvlc-module.c:850
msgid "Author metadata"
msgstr "Metadáta autora"
msgstr "Meta-údaje o autorovi"
 
#: src/libvlc-module.c:852
msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre autora vstupu."
msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
 
#: src/libvlc-module.c:854
msgid "Artist metadata"
msgstr "Metadáta hercov"
msgstr "Meta-údaje hercov"
 
#: src/libvlc-module.c:856
msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete zadať metadáta pre hercov."
msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
 
#: src/libvlc-module.c:858
msgid "Genre metadata"
msgstr "Metadáta žánru"
msgstr "Meta-údaje žánru"
 
#: src/libvlc-module.c:860
msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
......@@ -2949,7 +2948,7 @@ msgstr "Tu môžete zadať žáner."
 
#: src/libvlc-module.c:862
msgid "Copyright metadata"
msgstr "Metadáta autorských práv"
msgstr "Meta-údaje autorských práv"
 
#: src/libvlc-module.c:864
msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
......@@ -2957,27 +2956,27 @@ msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
 
#: src/libvlc-module.c:866
msgid "Description metadata"
msgstr "Metadáta popisu"
msgstr "Meta-údaje popisu"
 
#: src/libvlc-module.c:868
msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete zadať metadáta s popisom."
msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
 
#: src/libvlc-module.c:870
msgid "Date metadata"
msgstr "Metadáta dátumu"
msgstr "Meta-údaje dátumu"
 
#: src/libvlc-module.c:872
msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"dátum\"."
msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
 
#: src/libvlc-module.c:874
msgid "URL metadata"
msgstr "Metadáta URL"
msgstr "Meta-údaje URL"
 
#: src/libvlc-module.c:876
msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať metadáta typu \"url\"."
msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
 
#: src/libvlc-module.c:880
msgid ""
......@@ -3545,7 +3544,7 @@ msgid ""
"Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
"metadata)."
msgstr ""
"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-dáta, "
"K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
"zobrazované pri prehrávaní."
 
#: src/libvlc-module.c:1154
......@@ -3608,7 +3607,7 @@ msgstr "Prehrať a zastaviť"
 
#: src/libvlc-module.c:1185
msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehratí každej položky v playliste."
msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
 
#: src/libvlc-module.c:1187
msgid "Play and exit"
......@@ -3896,7 +3895,7 @@ msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
 
#: src/libvlc-module.c:1272
msgid "Medium jump length"
msgstr "Dĺžka stredne-veľkého skoku"
msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
 
#: src/libvlc-module.c:1273
msgid "Medium jump length, in seconds."
......@@ -5777,7 +5776,7 @@ msgstr ""
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:788
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
msgid "Audio device name"
msgstr "Názov zvuk. zariadenia"
msgstr "Názov zvukového zariadenia"
 
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
msgid ""
......@@ -5881,7 +5880,7 @@ msgstr "Tu si môžete nastaviť typ vstupu do tunera (káblový/anténny)."
 
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
msgid "Video input pin"
msgstr "Pin vstupu video"
msgstr "Pin vstupu videa"
 
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
msgid ""
......@@ -7104,7 +7103,7 @@ msgstr "TCP"
 
#: modules/access/tcp.c:51
msgid "TCP input"
msgstr "TCP vstup"
msgstr "Vstup TCP"
 
#: modules/access/udp.c:51
msgid ""
......@@ -8218,30 +8217,30 @@ msgstr "Zvukový filter pre konvertovanie DTS->S/PDIF"
 
#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:57
msgid "Fixed point audio format conversions"
msgstr "Konverzie zvuk. formátov s fixným bodom"
msgstr "Konverzie formátov zvuku s fixným bodom"
 
#: modules/audio_filter/converter/float.c:98
msgid "Floating-point audio format conversions"
msgstr "Konverzie zvuk. formátov s plávajúcim bodom"
msgstr "Konverzie formátov zvuku s plávajúcim bodom"
 
#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:72
#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:77
msgid "MPEG audio decoder"
msgstr "MPEG dekodér zvuku"
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:56
#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
msgid "Equalizer preset"
msgstr "Nastavenie ekvalizéra"
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
#: modules/audio_filter/equalizer.c:58
msgid "Preset to use for the equalizer."
msgstr "Predvolené nastavenia ekvalizéra."
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
msgid "Bands gain"
msgstr "Zosilnenie pásiem"
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
#: modules/audio_filter/equalizer.c:62
msgid ""
"Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
"values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
......@@ -8251,23 +8250,23 @@ msgstr ""
"Musíte zadať 10 hodnôt v rozsahu od -20 dB do 20dB, hodnoty oddeľujte "
"medzerou, napr. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -2 0\"."
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:65
#: modules/audio_filter/equalizer.c:66
msgid "Two pass"
msgstr "Aplikovať dvakrát"
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:66
#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
msgstr "Filtrovať zvuk dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:69
#: modules/audio_filter/equalizer.c:70
msgid "Global gain"
msgstr "Celkové zosilnenie"
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:70
#: modules/audio_filter/equalizer.c:71
msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
msgstr "Tu môžete nastaviť celkové zosilnenie v dB (-20 ... 20)."
 
#: modules/audio_filter/equalizer.c:73
#: modules/audio_filter/equalizer.c:74
msgid "Equalizer with 10 bands"
msgstr "10-pásmový ekvalizér"
 
......@@ -8510,6 +8509,20 @@ msgstr "Šírka miestnosti"
msgid "Width of the virtual room"
msgstr "Šírka virtuálnej miestnosti"
 
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:55
#, fuzzy
msgid "Wet"
msgstr "Nastaviť"
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:58
msgid "Dry"
msgstr ""
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:61
#, fuzzy
msgid "Damp"
msgstr "Analyzovať"
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:65
msgid "Audio Spatializer"
msgstr "Vytváranie priestorového efektu zvuku"
......@@ -8862,11 +8875,11 @@ msgstr "Enkodér zvuku Raw"
 
#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
msgid "Non-ref"
msgstr "Nereferenčný"
msgstr "Nereferenčné"
 
#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
msgid "Bidir"
msgstr "Obojsmerný"
msgstr "Obojsmerné"
 
#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
msgid "Non-key"
......@@ -9697,7 +9710,7 @@ msgstr "Kodér DVB titulkov"
msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
msgstr "Dekodér zvuku AAC (s použitím libfaad2)"
 
#: modules/codec/faad.c:378
#: modules/codec/faad.c:379
msgid "AAC extension"
msgstr "Prípona AAC"
 
......@@ -11822,7 +11835,7 @@ msgstr "Rozhranie infračerveného diaľkového ovládača"
 
#: modules/control/motion.c:72
msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
msgstr "Použiť video filter pre otočenie, namiesto transformácie"
msgstr "Použiť filter videa pre otočenie, namiesto transformácie"
 
#: modules/control/motion.c:78
msgid "motion"
......@@ -12450,11 +12463,11 @@ msgstr "| odoslane byty : %8.0f kB"
msgid "| sending bitrate : %6.0f kb/s"
msgstr "| dátovy tok pri odosielani : %6.0f kb/s"
 
#: modules/control/showintf.c:67
#: modules/control/showintf.c:66
msgid "Threshold"
msgstr "Prah"
 
#: modules/control/showintf.c:68
#: modules/control/showintf.c:67
msgid "Height of the zone triggering the interface."
msgstr "Výška zóny spúšťajúcej rozhranie."
 
......@@ -12981,7 +12994,7 @@ msgstr "Rýchlosť snímkovania cieľového video-streamu vo formáte H264."
 
#: modules/demux/mpeg/h264.c:51
msgid "H264 video demuxer"
msgstr "Video-demuxér formátu H264"
msgstr "Demuxér videa vo formáte H264"
 
#: modules/demux/mpeg/m4v.c:44
msgid ""
......@@ -12992,7 +13005,7 @@ msgstr ""
 
#: modules/demux/mpeg/m4v.c:50
msgid "MPEG-4 video demuxer"
msgstr "Video-demuxér formátu MPEG-4"
msgstr "Demuxér videa vo formáte MPEG-4"
 
#: modules/demux/mpeg/m4v.c:51
msgid "MPEG-4 V"
......@@ -13000,7 +13013,7 @@ msgstr "MPEG-4 V"
 
#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:46
msgid "MPEG-I/II video demuxer"
msgstr "Video-demuxér formátov MPEGI/II"
msgstr "Demuxér videa vo formáte MPEGI/II"
 
#: modules/demux/nsc.c:46
msgid "Windows Media NSC metademux"
......@@ -13200,7 +13213,7 @@ msgstr ""
 
#: modules/demux/rawvid.c:66
msgid "Raw video demuxer"
msgstr "Video-demuxér formátu Raw"
msgstr "Demuxér videa vo formáte Raw"
 
#: modules/demux/real.c:70
msgid "Real demuxer"
......@@ -13470,7 +13483,7 @@ msgstr "Cieľová rýchlosť snímkovania streamu VC-1."
 
#: modules/demux/vc1.c:50
msgid "VC1 video demuxer"
msgstr "Video-demuxér formátu VC1"
msgstr "Demuxér videa vo formáte VC1"
 
#: modules/demux/vobsub.c:53
msgid "Vobsub subtitles parser"
......@@ -13663,7 +13676,7 @@ msgid "Apply"
msgstr "Použiť"
 
#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257 modules/gui/macosx/output.m:526
#: modules/gui/macosx/playlist.m:716 modules/gui/macosx/prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/playlist.m:717 modules/gui/macosx/prefs.m:184
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:236
#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:303
......@@ -13930,7 +13943,7 @@ msgstr "Extrahovať"
msgid "Time"
msgstr "Čas"
 
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:126 modules/gui/macosx/playlist.m:712
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:126 modules/gui/macosx/playlist.m:713
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
 
......@@ -14998,7 +15011,7 @@ msgstr "Stiahnuť obal diela"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:449
msgid "Fetch Meta Data"
msgstr "Získať meta-dáta"
msgstr "Získať meta-údaje"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:450 modules/gui/macosx/playlist.m:451
msgid "Reveal in Finder"
......@@ -15012,8 +15025,8 @@ msgstr "Zoradiť uzly podľa názvu"
msgid "Sort Node by Author"
msgstr "Zoradiť uzol podľa autora"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:457 modules/gui/macosx/playlist.m:496
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1477
#: modules/gui/macosx/playlist.m:457 modules/gui/macosx/playlist.m:497
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1498
msgid "No items in the playlist"
msgstr "Žiadne položky v playliste"
 
......@@ -15037,25 +15050,30 @@ msgstr "Rozšírený M3U súbor"
msgid "XML Shareable Playlist Format (XSPF)"
msgstr "XML formát playlistu (XSPF)"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:490 modules/gui/macosx/playlist.m:1470
#: modules/gui/macosx/playlist.m:465
#, fuzzy
msgid "HTML playlist"
msgstr "Export playlistov vo formáte HTML"
#: modules/gui/macosx/playlist.m:491 modules/gui/macosx/playlist.m:1491
#: modules/gui/macosx/wizard.m:1368
#, c-format
msgid "%i items"
msgstr "%i položiek"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:498 modules/gui/macosx/playlist.m:1481
#: modules/gui/macosx/playlist.m:499 modules/gui/macosx/playlist.m:1502
msgid "1 item"
msgstr "1 položka"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:715
#: modules/gui/macosx/playlist.m:716
msgid "Save Playlist"
msgstr "Uložiť playlist"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1214 modules/gui/ncurses.c:1763
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1235 modules/gui/ncurses.c:1763
msgid "Meta-information"
msgstr "Meta-Informácia"
 
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1449
#: modules/gui/macosx/playlist.m:1470
msgid "Empty Folder"
msgstr "Prázdny priečinok"
 
......@@ -15070,7 +15088,7 @@ msgstr "Umiestnenie"
 
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
msgid "Save Metadata"
msgstr "Uložiť meta-dáta"
msgstr "Uložiť meta-údaje"
 
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79 modules/gui/wince/playlist.cpp:686
#: modules/visualization/visual/visual.c:116
......@@ -16300,11 +16318,11 @@ msgstr "Pomocník"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1611
msgid "[Display]"
msgstr "[Zobraziť]"
msgstr "[Zobrazit]"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1614
msgid " h,H Show/Hide help box"
msgstr " h,H Zobraziť/skryť box s pomocníkom"
msgstr " h,H Zobrazit/skryt box s pomocnikom"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1615
msgid " i Show/Hide info box"
......@@ -16312,7 +16330,7 @@ msgstr " i Zobrazit/skryt info box"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1616
msgid " m Show/Hide metadata box"
msgstr " m Zobrazit/skryt box s metadátami"
msgstr " m Zobrazit/skryt box s meta-udajmi"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1617
msgid " L Show/Hide messages box"
......@@ -16344,7 +16362,7 @@ msgstr " Esc Zatvorit okno pre pridavanie/hladanie zaznamu"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1628
msgid "[Global]"
msgstr "[Všeobecné]"
msgstr "[Vseobecne]"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1631
msgid " q, Q, Esc Quit"
......@@ -16442,7 +16460,7 @@ msgstr " e Vyhodit (ak je zastavene)"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1664
msgid "[Filebrowser]"
msgstr "[Prehliadač súborov]"
msgstr "[Prehliadac suborov]"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1667
msgid " <enter> Add the selected file to the playlist"
......@@ -16470,7 +16488,7 @@ msgstr " <pgup>,<pgdown> Navigacia po strankach"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1683
msgid "[Player]"
msgstr "[Prehrávač]"
msgstr "[Prehravac]"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1686
#, c-format
......@@ -16479,7 +16497,7 @@ msgstr " <hore>,<dole> Vyhladavanie +/-5%%"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1691
msgid "[Miscellaneous]"
msgstr "[Rôzne]"
msgstr "[Rozne]"
 
#: modules/gui/ncurses.c:1694
msgid " Ctrl-l Refresh the screen"
......@@ -17092,9 +17110,8 @@ msgid "Unmute"
msgstr "Vypnúť stlmenie"
 
#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:198
#, fuzzy
msgid "Pause the playback"
msgstr "Ukončpo prehratí"
msgstr "Pozastaviť prehrávanie"
 
#: modules/gui/qt4/components/controller_widget.cpp:207
msgid ""
......@@ -17172,7 +17189,7 @@ msgstr "Komentáre"
 
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:336
msgid "Extra metadata and other information are shown in this panel.\n"
msgstr "V tomto zozname sa zobrazujú zvláštne meta-dáta a iné informácie.\n"
msgstr "V tomto zozname sa zobrazujú zvláštne meta-údaje a iné informácie.\n"
 
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:417
msgid ""
......@@ -17430,33 +17447,28 @@ msgstr "&Storno"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:39
#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:139
#, fuzzy
msgid "Profile"
msgstr "Predfiltrovanie"
msgstr "Profil"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:47
#, fuzzy
msgid "Edit selected profile"
msgstr "Automatické prehrávanie vybraného súboru"
msgstr "Upraviť vybraný profil"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:52
#, fuzzy
msgid "Delete selected profile"
msgstr "Vymazať vybranú položku"
msgstr "Vymazať vybraný profil"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:57
#, fuzzy
msgid "Create a new profile"
msgstr "Vytvoriť novú záložku"
msgstr "Vytvoriť nový profil"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:364
msgid " Profile Name Missing"
msgstr ""
msgstr "Chýbajúci názov profilu"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:365
#, fuzzy
msgid "You must set a name for the profile."
msgstr "Zvoľte si názvy súborov so záznamom"
msgstr "Musíte zadať názov profilu."
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:42
#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:140 modules/gui/qt4/ui/sout.h:333
......@@ -17464,29 +17476,25 @@ msgid "Source"
msgstr "Zdroj"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:45
#, fuzzy
msgid "Source:"
msgstr "Zdroj"
msgstr "Zdroj:"
 
#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:54
#, fuzzy