Commit 3e7e403b authored by Oleksandr Natalenko's avatar Oleksandr Natalenko Committed by Christophe Mutricy

l10n: Ukranian update

Signed-off-by: default avatarChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
parent 004c25d2
# Copyright (C) YEAR VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) 2009-2010 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
# Oleksandr Natalenko <pfactum@gmail.com>, 2009.
# Oleksandr Natalenko <pfactum@gmail.com>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 1.0.3\n"
"Project-Id-Version: vlc 1.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-29 23:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-31 14:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-08 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-04 00:28+0300\n"
"Last-Translator: Oleksandr Natalenko <pfactum@gmail.com>\n"
"Language-Team: uk <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "Натисніть «Додаткові параметри», щоб п
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1023 modules/misc/dummy/dummy.c:69
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
msgid "Interface"
msgstr "Інтерфейс"
......@@ -209,9 +209,8 @@ msgid "Video codecs"
msgstr "Відеокодеки"
#: include/vlc_config_cat.h:112
#, fuzzy
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
msgstr "Параметри декодерів і кодерів відео."
msgstr "Параметри декодерів і кодерів відео, зображень чи відео+аудіо."
#: include/vlc_config_cat.h:114
msgid "Audio codecs"
......@@ -222,14 +221,12 @@ msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Параметри декодерів і кодерів звуку."
#: include/vlc_config_cat.h:117
#, fuzzy
msgid "Subtitles codecs"
msgstr "Кодувальник субтитрів"
msgstr "Кодери субтитрів"
#: include/vlc_config_cat.h:118
#, fuzzy
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
msgstr "Параметри декодерів і кодерів відео."
msgstr "Параметри декодерів і кодерів субтитрів, телетексту та CC."
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
......@@ -350,9 +347,9 @@ msgstr "VOD"
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "VLC-реалізація відео-за-вимогою"
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2102
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:70
#: modules/demux/playlist/playlist.c:71 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
#: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
#: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
......@@ -501,9 +498,8 @@ msgid "Select Directory"
msgstr "Обрати каталог"
#: include/vlc_intf_strings.h:51
#, fuzzy
msgid "Select Folder"
msgstr "Обрати файл"
msgstr "Обрати каталог"
#: include/vlc_intf_strings.h:55
msgid "Media &Information"
......@@ -540,7 +536,7 @@ msgstr "Про програму"
#: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2006
#: modules/gui/macosx/intf.m:2007 modules/gui/macosx/intf.m:2008
#: modules/gui/macosx/intf.m:2009 modules/gui/macosx/playlist.m:464
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:787
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
msgid "Play"
msgstr "Відтворити"
......@@ -549,9 +545,8 @@ msgid "Fetch Information"
msgstr "Отримати інформацію"
#: include/vlc_intf_strings.h:67
#, fuzzy
msgid "Remove Selected"
msgstr "Файл не вибраний"
msgstr "Видалити обране"
#: include/vlc_intf_strings.h:68
msgid "Information..."
......@@ -562,23 +557,20 @@ msgid "Sort"
msgstr "С&ортувати"
#: include/vlc_intf_strings.h:70
#, fuzzy
msgid "Create Directory..."
msgstr "Відкрити каталог…"
msgstr "Створити директорію…"
#: include/vlc_intf_strings.h:71
#, fuzzy
msgid "Create Folder..."
msgstr "Відкрити каталог…"
msgstr "Створити каталог…"
#: include/vlc_intf_strings.h:72
#, fuzzy
msgid "Show Containing Directory..."
msgstr "Виберіть каталог…"
msgstr "Показати розміщення директорії…"
#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
msgstr ""
msgstr "Показати розміщення каталогу…"
#: include/vlc_intf_strings.h:74
msgid "Stream..."
......@@ -601,7 +593,6 @@ msgid "Repeat One"
msgstr "Повторювати один"
#: include/vlc_intf_strings.h:82
#, fuzzy
msgid "No Repeat"
msgstr "Без повторення"
......@@ -621,29 +612,24 @@ msgid "Add to Playlist"
msgstr "Додати до списку відтворення"
#: include/vlc_intf_strings.h:88
#, fuzzy
msgid "Add to Media Library"
msgstr "Додати до медіабібліотеки"
#: include/vlc_intf_strings.h:90
#, fuzzy
msgid "Add File..."
msgstr "Додати файл…"
#: include/vlc_intf_strings.h:91
#, fuzzy
msgid "Advanced Open..."
msgstr "Просунуте відкриття…"
#: include/vlc_intf_strings.h:92
#, fuzzy
msgid "Add Directory..."
msgstr "Додати каталог…"
msgstr "Додати директорію…"
#: include/vlc_intf_strings.h:93
#, fuzzy
msgid "Add Folder..."
msgstr "Додати файл…"
msgstr "Додати каталог…"
#: include/vlc_intf_strings.h:95
msgid "Save Playlist to &File..."
......@@ -917,14 +903,12 @@ msgid "Bookmark %i"
msgstr "Закладка %i"
#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "packetizer"
msgstr "Пакетувальники"
msgstr "пакетувальник"
#: src/input/decoder.c:270
#, fuzzy
msgid "decoder"
msgstr "Декодери"
msgstr "декодер"
#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
......@@ -935,9 +919,9 @@ msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Помилка потокового виводу чи перекодування"
#: src/input/decoder.c:279
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "VLC не зміг відкрити модуль декодера."
msgstr "VLC не зміг відкрити модуль %s."
#: src/input/decoder.c:431
msgid "VLC could not open the decoder module."
......@@ -1361,7 +1345,6 @@ msgstr ""
"%d модуль(і) не були відображені, бо вони мають лише додаткові параметри.\n"
#: src/libvlc.c:1816 src/libvlc.c:1820
#, fuzzy
msgid ""
"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
"modules."
......@@ -1370,14 +1353,14 @@ msgstr ""
"перегляду доступних модулів."
#: src/libvlc.c:1910
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "VLC version %s (%s)\n"
msgstr "Версія VLC %s\n"
msgstr "Версія VLC %s (%s)\n"
#: src/libvlc.c:1912
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
msgstr "Скомпільовано %s@%s.%s\n"
msgstr "Скомпільовано %s на %s (%s)\n"
#: src/libvlc.c:1914
#, c-format
......@@ -1401,7 +1384,7 @@ msgstr ""
"Для продовження натисніть ENTER…\n"
#: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
#: src/libvlc-module.c:2636 src/video_output/vout_intf.c:193
#: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:195
msgid "Zoom"
msgstr "Масштаб"
......@@ -1486,7 +1469,6 @@ msgid "Choose which objects should print debug message"
msgstr "Оберіть об’єкти, які мають друкувати повідомлення відлагоджування"
#: src/libvlc-module.c:197
#, fuzzy
msgid ""
"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
......@@ -1495,9 +1477,9 @@ msgid ""
"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
"message."
msgstr ""
"Це рядок, розділений комами, кожен об’єкт має мати префікс «+» або «-», що "
"Це рядок, розділений комами, кожен об’єкт повинен мати префікс «+» або «-», що "
"означає його ввімкнення чи вимкнення. Ключове слово «all» відповідає всім "
"об’єктам. Об’єкти можуть бути позначені через їх тиа чи ім’я модуля. "
"об’єктам. Об’єкти можуть бути позначені через їх тип чи ім’я модуля. "
"Правила, які застосовуються до іменованих об’єктів, мають більше значення, "
"ніж правила, які застосовуються до типів об’єктів. Зауважте, що Вам все ще "
"необхідно використовувати -vvv для відображення повідомлення відлагоджування."
......@@ -2031,7 +2013,7 @@ msgstr ""
"Оверлейне виведення — це вбудована у відеокарту здатність виводити "
"відеопотік напряму. VLC буде намагатися використовувати це за змовчуванням."
#: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:342
#: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:344
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295
msgid "Always on top"
msgstr "Зверху всіх вікон"
......@@ -2045,13 +2027,9 @@ msgid "Enable wallpaper mode "
msgstr "Відео на робочому столі "
#: src/libvlc-module.c:448
#, fuzzy
msgid ""
"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
msgstr ""
"Цей режим дозволяє показувати відео на робочому столі. Зверніть увагу, що "
"цей параметр працює тільки в режимі шарів і робочий стіл повинен бути без "
"шпалер."
msgstr "Цей режим дозволяє показувати відео на фоні робочого столу."
#: src/libvlc-module.c:451
msgid "Show media title on video"
......@@ -2103,9 +2081,8 @@ msgid "Deinterlace mode"
msgstr "Режим деінтерлейсу"
#: src/libvlc-module.c:481
#, fuzzy
msgid "Deinterlace method to use for video processing."
msgstr "Режим деінтерлейсу для мовлення."
msgstr "Використовуваний метод деінтерлейсу для обробки відео."
#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:129
msgid "Discard"
......@@ -2305,7 +2282,6 @@ msgid "Custom crop ratios list"
msgstr "Список довільних співвідношень обрізання"
#: src/libvlc-module.c:576
#, fuzzy
msgid ""
"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
"crop ratios list."
......@@ -2318,7 +2294,6 @@ msgid "Custom aspect ratios list"
msgstr "Довільний список співвідношень сторін"
#: src/libvlc-module.c:581
#, fuzzy
msgid ""
"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
"aspect ratio list."
......@@ -2393,13 +2368,12 @@ msgstr ""
"відеовиводу."
#: src/libvlc-module.c:612
#, fuzzy
msgid "Key press events"
msgstr "Події клавіатури"
#: src/libvlc-module.c:614
msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
msgstr ""
msgstr "Вмикає гарячі клавіші VLC із (не вбудованого) відеовікна."
#: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:94
msgid "Mouse events"
......@@ -2407,7 +2381,7 @@ msgstr "Події миші"
#: src/libvlc-module.c:618
msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
msgstr ""
msgstr "Вмикає підтримку кліків мишкою на відео."
#: src/libvlc-module.c:626
msgid ""
......@@ -2444,15 +2418,16 @@ msgstr ""
"Використовуйте, якщо відтворення мережевих потоків часто переривається."
#: src/libvlc-module.c:641
#, fuzzy
msgid "Clock jitter"
msgstr "Розділювач"
msgstr "Лічильник джіттера"
#: src/libvlc-module.c:643
msgid ""
"It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
"considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
msgstr ""
"Передає алгоритму лічильника джіттера максимальний вхідний джіттер, який "
"вважається правильним і може бути скомпенсований (у мілісекундах)"
#: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
msgid "Network synchronisation"
......@@ -2534,7 +2509,6 @@ msgid "IPv4 multicast output interface address"
msgstr "Інтерфейс виводу IPv4 групових пакетів"
#: src/libvlc-module.c:678
#, fuzzy
msgid ""
"IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
"table."
......@@ -2595,27 +2569,27 @@ msgid "Audio language"
msgstr "Мова звуку"
#: src/libvlc-module.c:712
#, fuzzy
msgid ""
"Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
"language)."
msgstr ""
"Вкажіть мову звукової доріжки, яку Ви бажаєте використовувати (розділений "
"комами дво- або трибуквенний код країни)."
"комами дво- або трибуквенний код країни, можна не вказувати нічого для "
"уникнення відкочування на іншу мову)."
#: src/libvlc-module.c:715
msgid "Subtitle language"
msgstr "Мова субтитрів"
#: src/libvlc-module.c:717
#, fuzzy
msgid ""
"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
"three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
msgstr ""
"Вкажіть мову доріжки субтитрів, яку Ви бажаєте використовувати (розділений "
"комами дво- або трибуквений код країни)."
"комами дво- або трибуквений код країни, можна вказати «будь-яка» для "
"відкочування)."
#: src/libvlc-module.c:721
msgid "Audio track ID"
......@@ -2674,13 +2648,12 @@ msgid "Favor speed over precision while seeking"
msgstr "Під час позиціонування швидкість переважає над точністю"
#: src/libvlc-module.c:749
#, fuzzy
msgid "Playback speed"
msgstr "Відтворення"
msgstr "Швидкість відтворення"
#: src/libvlc-module.c:751
msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
msgstr ""
msgstr "Визначає швидкість відтворення (номінальна швидкість — 1.0)."
#: src/libvlc-module.c:753
msgid "Input list"
......@@ -3304,56 +3277,48 @@ msgstr ""
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE2, VLC може їх використовувати."
#: src/libvlc-module.c:1049
#, fuzzy
msgid "Enable CPU SSE3 support"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE3"
#: src/libvlc-module.c:1051
#, fuzzy
msgid ""
"If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
"of them."
msgstr ""
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE, VLC може їх використовувати."
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE3, VLC може їх використовувати."
#: src/libvlc-module.c:1054
#, fuzzy
msgid "Enable CPU SSSE3 support"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE"
msgstr "Увімкнути підтримку SSSE3"
#: src/libvlc-module.c:1056
#, fuzzy
msgid ""
"If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
msgstr ""
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE, VLC може їх використовувати."
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSSE3, VLC може їх використовувати."
#: src/libvlc-module.c:1059
#, fuzzy
msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE4.1"
#: src/libvlc-module.c:1061
#, fuzzy
msgid ""
"If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
msgstr ""
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE, VLC може їх використовувати."
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE4.1, VLC може їх використовувати."
#: src/libvlc-module.c:1064
#, fuzzy
msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE2"
msgstr "Увімкнути підтримку SSE4.2"
#: src/libvlc-module.c:1066
#, fuzzy
msgid ""
"If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
"advantage of them."
msgstr ""
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE2, VLC може їх використовувати."
"Якщо ваш процесор підтримує набір команд SSE4.2, VLC може їх використовувати."
#: src/libvlc-module.c:1069
msgid "Enable CPU AltiVec support"
......@@ -3478,13 +3443,12 @@ msgstr ""
"поєднуючи їх, використовуючи «PATH_SEP», як роздільник."
#: src/libvlc-module.c:1125
#, fuzzy
msgid "Data search path"
msgstr "Шлях пошуку модулів"
msgstr "Шлях пошуку даних"
#: src/libvlc-module.c:1127
msgid "Override the default data/share search path."
msgstr ""
msgstr "Перекривати шлях пошуку за змовчуванням."
#: src/libvlc-module.c:1129
msgid "VLM configuration file"
......@@ -3503,14 +3467,12 @@ msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
msgstr "Використання кеша плагінів суттєво прискорює запуск VLC."
#: src/libvlc-module.c:1137
#, fuzzy
msgid "Locally collect statistics"
msgstr "Збирати статистику"
msgstr "Збирати локально статистику"
#: src/libvlc-module.c:1139
#, fuzzy
msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
msgstr "Збирати різноманітну статистику."
msgstr "Збирати різноманітну статистику про відтворюване медіа."
#: src/libvlc-module.c:1141
msgid "Run as daemon process"
......@@ -3722,14 +3684,12 @@ msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
msgstr "Вийти, якщо немає більше пунктів у списку відтворення."
#: src/libvlc-module.c:1251
#, fuzzy
msgid "Play and pause"
msgstr "Відтворити й зупинити"
msgstr "Відтворити та призупинити"
#: src/libvlc-module.c:1253
#, fuzzy
msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
msgstr "Затримка відображення потоку."
msgstr "Призупиняти кожен елемент списку відтворювання на останньому кадрі."
#: src/libvlc-module.c:1255
msgid "Use media library"
......@@ -3760,7 +3720,7 @@ msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
msgstr ""
"Ці параметри налаштовують глобальні комбінації клавіш («гарячі клавіші»)."
#: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:355
#: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:357
#: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
#: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
......@@ -3836,11 +3796,11 @@ msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
msgstr ""
"Виберіть гарячу клавішу для повернення нормальної швидкості відтворення."
#: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:808
#: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
msgid "Faster (fine)"
msgstr "Швидше (точно)"
#: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:816
#: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
msgid "Slower (fine)"
msgstr "Повільніше (точно)"
......@@ -4007,7 +3967,7 @@ msgstr "Тривалість довгого стрибка, у секундах.
#: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:883
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
msgid "Quit"
msgstr "Вихід"
......@@ -4140,24 +4100,20 @@ msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
msgstr "Виберіть гарячу клавішу для зменшення затримки субтитрів."
#: src/libvlc-module.c:1373
#, fuzzy
msgid "Subtitle position up"
msgstr "Позиція підмалюнку"
msgstr "Підняти субтитри"
#: src/libvlc-module.c:1374
#, fuzzy
msgid "Select the key to move subtitles higher."
msgstr "Виберіть гарячу клавішу для вимикання звуку."
msgstr "Виберіть клавішу для переміщення субтитрів угору."
#: src/libvlc-module.c:1375
#, fuzzy
msgid "Subtitle position down"
msgstr "Позиція підмалюнку"
msgstr "Опустити субтитри"
#: src/libvlc-module.c:1376
#, fuzzy
msgid "Select the key to move subtitles lower."
msgstr "Виберіть гарячу клавішу для вимикання звуку."
msgstr "Виберіть клавішу для переміщення субтитрів униз."
#: src/libvlc-module.c:1377
msgid "Audio delay up"
......@@ -4490,9 +4446,8 @@ msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
msgstr "Вивід відео на робочому столі"
#: src/libvlc-module.c:1490
#, fuzzy
msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
msgstr "Вивід відео на робочому столі"
msgstr "Вивід відео на робочому столі."
#: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
msgid "Display OSD menu on top of video output"
......@@ -4554,7 +4509,7 @@ msgstr "Циклічно перемикати аудіопристрої"
msgid "Cycle through available audio devices"
msgstr "Циклічно перемикати доступні аудіопристрої"
#: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:361
#: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:363
#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
#: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
......@@ -4633,24 +4588,24 @@ msgstr "Плагіни"
msgid "Performance options"
msgstr "Налаштування швидкодії"
#: src/libvlc-module.c:2204
#: src/libvlc-module.c:2203
msgid "Hot keys"
msgstr "Гарячі клавіші"
#: src/libvlc-module.c:2646
#: src/libvlc-module.c:2645
msgid "Jump sizes"
msgstr "Розміри переходів"
#: src/libvlc-module.c:2723
#: src/libvlc-module.c:2722
msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
msgstr ""
"друкувати допомогу по VLC (може бути разом з --advanced та --help-verbose)"
#: src/libvlc-module.c:2726
#: src/libvlc-module.c:2725
msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
msgstr "Вичерпна допомога по VLC та його модулям"
#: src/libvlc-module.c:2728
#: src/libvlc-module.c:2727
msgid ""
"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
"--help-verbose)"
......@@ -4658,19 +4613,19 @@ msgstr ""
"друкувати допомогу по VLC та усіх його модулях (може бути разом з -advanced "
"та --help-verbose)"
#: src/libvlc-module.c:2731
#: src/libvlc-module.c:2730
msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
msgstr "запитувати про додаткові подробиці під час показу довідки"
#: src/libvlc-module.c:2733
#: src/libvlc-module.c:2732
msgid "print a list of available modules"
msgstr "показати список доступних модулів"
#: src/libvlc-module.c:2735
#: src/libvlc-module.c:2734
msgid "print a list of available modules with extra detail"
msgstr "показати список доступних модулів із додатковими деталями"
#: src/libvlc-module.c:2737
#: src/libvlc-module.c:2736
msgid ""
"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
......@@ -4679,46 +4634,46 @@ msgstr ""
"help-verbose). Для чіткої відповідності поставте префікс «=» перед іменем "
"модуля."
#: src/libvlc-module.c:2741
#: src/libvlc-module.c:2740
msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
msgstr ""
"параметри конфігурації не будуть завантажені та збережені до "
"конфігураційного файлу"
#: src/libvlc-module.c:2743
#: src/libvlc-module.c:2742
msgid "reset the current config to the default values"
msgstr "скинути поточну конфігурацію до параметрів за змовчуванням"
#: src/libvlc-module.c:2745
#: src/libvlc-module.c:2744
msgid "use alternate config file"
msgstr "використовувати альтернативний файл конфігурації"
#: src/libvlc-module.c:2747
#: src/libvlc-module.c:2746
msgid "resets the current plugins cache"
msgstr "очистити поточний кеш розширень"
#: src/libvlc-module.c:2749
#: src/libvlc-module.c:2748
msgid "print version information"
msgstr "показати інформацію про версію"
#: src/libvlc-module.c:2802
#: src/libvlc-module.c:2788
msgid "main program"
msgstr "головна програма"
#: src/misc/update.c:487
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%.1f GiB"
msgstr "%.1f ГБ"
msgstr "%.1f ГіБ"
#: src/misc/update.c:489
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%.1f MiB"
msgstr "%.1f МБ"
msgstr "%.1f МіБ"