Commit 36c6720e authored by A. Regnander's avatar A. Regnander Committed by Christoph Miebach

l10n: Swedish update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 5470d27d
# Swedish translation
# Copyright (C) 2013 VideoLAN
# Copyright (C) 2014 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#
# Translators:
# DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>, 2013-2014
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012
# Göran Johansson <goran@fusse.se>, 2014
# Gustav Smedberg <shadow.elf@hotmail.com>, 2013
# Joel Arvidsson <dogai@privat.utfors.se>, 2002
# Kristoffer Grundströ <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2013
# Kristoffer Grundströ <kristoffer.grundstrom1983@gmail.com>, 2013-2014
# MightyNerd <staszw@live.se>, 2013
# Niklas 'Nille' Åkerström <nille.kungen@gmail.com>, 2009
# dotar <t.dotar@gmail.com>, 2014
# leveebreaks <when.the.levee.breaks.89@gmail.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-29 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-17 15:17+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-05-07 20:59+0000\n"
"Last-Translator: DolphinPhoenix <anton_r_3@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
"language/sv/)\n"
......@@ -46,9 +47,9 @@ msgstr "Inställningar för VLC"
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Välj \"Avancerade alternativ\" för att se alla alternativ."
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:220
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1076
#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
msgid "Interface"
msgstr "Gränssnitt"
......@@ -77,21 +78,21 @@ msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Inställningar för VLC:s kontrollgränssnitt"
#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Inställningar för snabbtangenter"
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2866 src/input/es_out.c:2907
#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:377
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:551
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:222
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:704 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:735
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"
......@@ -104,7 +105,7 @@ msgid "General audio settings"
msgstr "Allmänna ljudinställningar"
#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:743
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
msgid "Filters"
msgstr "Filter"
......@@ -113,7 +114,7 @@ msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
msgstr "Ljudfilter används för att bearbeta ljudströmmen."
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:387 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
msgid "Visualizations"
msgstr "Visualiseringar"
......@@ -131,7 +132,7 @@ msgid "General settings for audio output modules."
msgstr "Allmänna inställningar för ljudutmatningsmoduler."
#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"
......@@ -140,19 +141,19 @@ msgstr "Diverse"
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Diverse ljudinställningar och moduler."
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2869 src/input/es_out.c:2951
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:390
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:552
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:224
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:709
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:353
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
msgid "Video"
msgstr "Video"
......@@ -253,7 +254,6 @@ msgid "General input settings. Use with care..."
msgstr "Allmänna inmatningsinställningar. Använd med försiktighet..."
#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
#: modules/access/avio.h:56
msgid "Stream output"
msgstr "Strömutmatning"
......@@ -356,7 +356,7 @@ msgstr "VLC:s implementering av Video på begäran (VOD)"
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1112
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
msgid "Playlist"
msgstr "Spellista"
......@@ -386,7 +386,7 @@ msgstr ""
"objekt till spellistan."
#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1401
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
......@@ -398,9 +398,9 @@ msgstr "Avancerade inställningar. Använd med försiktighet..."
msgid "Advanced settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:133
#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:340
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:354
#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"
......@@ -496,12 +496,12 @@ msgid "&About"
msgstr "&Om"
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:438 modules/gui/macosx/MainMenu.m:350
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:457 modules/gui/macosx/MainMenu.m:464
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1194 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1195
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1196 modules/gui/macosx/playlist.m:517
#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:243
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"
......@@ -537,24 +537,24 @@ msgstr "Strömma..."
msgid "Save..."
msgstr "Spara..."
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:404
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:364 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1475
#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
msgid "Repeat All"
msgstr "Upprepa alla"
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:424
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1470
#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
msgid "Repeat One"
msgstr "Repetera en gång"
#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1465
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässig"
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:382
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
msgid "Random Off"
msgstr "Slumpmässig av"
......@@ -583,8 +583,8 @@ msgstr "Spara spellista till &fil..."
msgid "Search"
msgstr "Sök"
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1399
#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
msgid "Waves"
msgstr "Vågor"
......@@ -655,11 +655,11 @@ msgstr "Det maximala antalet filter (%u) uppnåddes."
#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1000 modules/video_filter/postproc.c:234
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
msgid "Disable"
msgstr "Inaktivera"
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:126
#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
msgid "Spectrometer"
msgstr "Spektrometer"
......@@ -676,7 +676,7 @@ msgid "Vu meter"
msgstr "Vu-mätare"
#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143 share/lua/http/index.html:219
#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
msgid "Equalizer"
msgstr "Equalizer"
......@@ -688,8 +688,8 @@ msgstr "Ljudfilter"
msgid "Replay gain"
msgstr "Uppspelningsförstärkning"
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
msgid "Stereo audio mode"
msgstr "Stereoljudsläge"
......@@ -709,13 +709,13 @@ msgstr "Stereo"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1318
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1361
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
msgid "Left"
msgstr "Vänster"
......@@ -724,11 +724,11 @@ msgstr "Vänster"
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
msgid "Right"
msgstr "Höger"
......@@ -741,7 +741,7 @@ msgstr "Omvänd stereo"
#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:957
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"
......@@ -899,7 +899,7 @@ msgid ""
"Press the RETURN key to continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Tryck RETURN för att fortsätta...\n"
"Tryck på ENTER för att fortsätta...\n"
#: src/config/keys.c:56
msgid "Backspace"
......@@ -915,36 +915,36 @@ msgstr "Ljusstyrka upp"
#: src/config/keys.c:59
msgid "Browser Back"
msgstr "Webbläsare Tillbaka"
msgstr "Webbläsarknapp Tillbaka"
#: src/config/keys.c:60
msgid "Browser Favorites"
msgstr "Webbläsare Favoriter"
msgstr "Webbläsarknapp Favoriter"
#: src/config/keys.c:61
msgid "Browser Forward"
msgstr "Webbläsare Framåt"
msgstr "Webbläsarknapp Framåt"
#: src/config/keys.c:62
msgid "Browser Home"
msgstr "Webbläsare Hem"
msgstr "Webbläsarknapp Hem"
#: src/config/keys.c:63
msgid "Browser Refresh"
msgstr "Webbläsare Uppdatera"
msgstr "Webbläsarknapp Uppdatera"
#: src/config/keys.c:64
msgid "Browser Search"
msgstr "Webbläsare Sök"
msgstr "Webbläsarknapp Sök"
#: src/config/keys.c:65
msgid "Browser Stop"
msgstr "Webbläsare Stoppa"
msgstr "Webbläsarknapp Stoppa"
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:518
#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:172
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
msgid "Delete"
msgstr "Delete"
......@@ -1022,75 +1022,75 @@ msgstr "Insert"
#: src/config/keys.c:86
msgid "Media Angle"
msgstr "Media Vinkel"
msgstr "Mediaknapp Vinkel"
#: src/config/keys.c:87
msgid "Media Audio Track"
msgstr "Media Ljudspår"
msgstr "Mediaknapp Ljudspår"
#: src/config/keys.c:88
msgid "Media Forward"
msgstr "Media Framåt"
msgstr "Mediaknapp Framåt"
#: src/config/keys.c:89
msgid "Media Menu"
msgstr "Media Meny"
msgstr "Mediaknapp Meny"
#: src/config/keys.c:90
msgid "Media Next Frame"
msgstr "Media Nästa bildruta"
msgstr "Mediaknapp Nästa bildruta"
#: src/config/keys.c:91
msgid "Media Next Track"
msgstr "Media Nästa spår"
msgstr "Mediaknapp Nästa spår"
#: src/config/keys.c:92
msgid "Media Play Pause"
msgstr "Media Spela/pausa"
msgstr "Mediaknapp Spela/pausa"
#: src/config/keys.c:93
msgid "Media Prev Frame"
msgstr "Media Föreg bildruta"
msgstr "Mediaknapp Föreg bildruta"
#: src/config/keys.c:94
msgid "Media Prev Track"
msgstr "Media Föreg spår"
msgstr "Mediaknapp Föreg spår"
#: src/config/keys.c:95
msgid "Media Record"
msgstr "Media Spela in"
msgstr "Mediaknapp Spela in"
#: src/config/keys.c:96
msgid "Media Repeat"
msgstr "Media Upprepa"
msgstr "Mediaknapp Upprepa"
#: src/config/keys.c:97
msgid "Media Rewind"
msgstr "Media Spola tillbaka"
msgstr "Mediaknapp Spola tillbaka"
#: src/config/keys.c:98
msgid "Media Select"
msgstr "Media Välj"
msgstr "Mediaknapp Välj"
#: src/config/keys.c:99
msgid "Media Shuffle"
msgstr "Media Blanda"
msgstr "Mediaknapp Blanda"
#: src/config/keys.c:100
msgid "Media Stop"
msgstr "Media Stop"
msgstr "Mediaknapp Stoppa"
#: src/config/keys.c:101
msgid "Media Subtitle"
msgstr "Media Undertext"
msgstr "Mediaknapp Undertext"
#: src/config/keys.c:102
msgid "Media Time"
msgstr "Media Tid"
msgstr "Mediaknapp Tid"
#: src/config/keys.c:103
msgid "Media View"
msgstr "Media Visa"
msgstr "Mediaknapp Visa"
#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
msgid "Menu"
......@@ -1138,7 +1138,7 @@ msgstr "Rensa"
msgid "Up"
msgstr "Upp"
#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
msgid "Volume Down"
msgstr "Volym ned"
......@@ -1146,7 +1146,7 @@ msgstr "Volym ned"
msgid "Volume Mute"
msgstr "Media Tyst"
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
msgid "Volume Up"
msgstr "Volym upp"
......@@ -1192,9 +1192,9 @@ msgid "decoder"
msgstr "avkodare"
#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:255 modules/codec/avcodec/encoder.c:263
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:297 modules/codec/avcodec/encoder.c:769
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:822 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
#: modules/stream_out/es.c:377
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
......@@ -1202,17 +1202,17 @@ msgstr "Strömning / Omkodning misslyckades"
#: src/input/decoder.c:277
#, c-format
msgid "VLC could not open the %s module."
msgstr "VLC kunde inte öppna %s-modulen."
msgstr "VLC kunde inte öppna modulen %s."
#: src/input/decoder.c:468
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLC kunde inte öppna avkodningsmodulen."
#: src/input/decoder.c:720
#: src/input/decoder.c:723
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Ingen lämplig avkodningsmodul"
#: src/input/decoder.c:721
#: src/input/decoder.c:724
#, c-format
msgid ""
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
......@@ -1223,7 +1223,7 @@ msgstr ""
#: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:523
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
msgid "Track"
msgstr "Spår"
......@@ -1233,8 +1233,8 @@ msgid "%s [%s %d]"
msgstr "%s [%s %d]"
#: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371
#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
msgid "Program"
msgstr "Program"
......@@ -1246,131 +1246,130 @@ msgstr "Kodad"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: src/input/es_out.c:2005
#: src/input/es_out.c:1989
#, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr ""
msgstr "Textning %u"
#: src/input/es_out.c:2856
#: src/input/es_out.c:2840
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Ström %d"
#: src/input/es_out.c:2872 src/input/es_out.c:2987 modules/access/imem.c:64
#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
msgid "Subtitle"
msgstr "Undertext"
#: src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2951
#: src/input/es_out.c:2987 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197
#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
#: modules/gui/macosx/output.m:144
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/input/es_out.c:2883
#: src/input/es_out.c:2867
msgid "Original ID"
msgstr "Original-ID"
#: src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2894 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:711 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:737
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
#: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
#: src/input/es_out.c:2898 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:513
#: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
msgid "Language"
msgstr "Språk"
#: src/input/es_out.c:2901 src/input/meta.c:61
#: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: src/input/es_out.c:2910 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
#: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
#: src/input/es_out.c:2915 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
msgid "Sample rate"
msgstr "Samplingsfrekvens"
#: src/input/es_out.c:2915
#: src/input/es_out.c:2899
#, c-format
msgid "%u Hz"
msgstr "%u Hz"
#: src/input/es_out.c:2925
#: src/input/es_out.c:2909
msgid "Bits per sample"
msgstr "Bitar per sampling"
#: src/input/es_out.c:2930 modules/access_output/shout.c:92
#: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitfrekvens"
#: src/input/es_out.c:2930
#: src/input/es_out.c:2914
#, c-format
msgid "%u kb/s"
msgstr "%u kbit/s"
#: src/input/es_out.c:2942
#: src/input/es_out.c:2926
msgid "Track replay gain"
msgstr ""
msgstr "Uppspelningsförstärkning för spår"
#: src/input/es_out.c:2944
#: src/input/es_out.c:2928
msgid "Album replay gain"
msgstr ""
msgstr "Uppspelningsförstärkning för album"
#: src/input/es_out.c:2945
#: src/input/es_out.c:2929
#, c-format
msgid "%.2f dB"
msgstr "%.2f dB"
#: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:732
#: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
msgid "Resolution"
msgstr "Upplösning"
#: src/input/es_out.c:2959
#: src/input/es_out.c:2943
msgid "Display resolution"
msgstr "Skärmupplösning"
#: src/input/es_out.c:2969 src/input/es_out.c:2972 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:42
#: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
#: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
#: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
msgid "Frame rate"
msgstr "Bildfrekvens"
#: src/input/es_out.c:2980
#: src/input/es_out.c:2964
msgid "Decoded format"
msgstr "Avkodat format"
#: src/input/input.c:2427
#: src/input/input.c:2426
msgid "Your input can't be opened"
msgstr "Din inmatning kunde inte öppnas"
#: src/input/input.c:2428
#: src/input/input.c:2427
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"VLC kunde inte öppna MRL:en \"%s\". Kontrollera loggen för mer detaljer."
#: src/input/input.c:2549
#: src/input/input.c:2548
msgid "VLC can't recognize the input's format"
msgstr "VLC känner inte igen formatet på inmatningen"
#: src/input/input.c:2550
#: src/input/input.c:2549
#, c-format
msgid ""
"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
......@@ -1379,21 +1378,21 @@ msgstr ""
"information."