Commit 35316016 authored by Rafaël Carré's avatar Rafaël Carré

Update slovenian translation

parent e83a49c0
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006. # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
# #
msgid "" msgid ""
...@@ -6,7 +5,7 @@ msgstr "" ...@@ -6,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n" "Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n" "POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-27 14:50+0100\n" "PO-Revision-Date: 2006-11-11 08:45+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n" "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n" "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -895,8 +894,8 @@ msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti" ...@@ -895,8 +894,8 @@ msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
#, c-format #, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details." msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr "" msgstr ""
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log " "Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v "
"datoteki." "dnevniku."
#: src/input/input.c:2131 #: src/input/input.c:2131
msgid "Can't recognize the input's format" msgid "Can't recognize the input's format"
...@@ -996,20 +995,24 @@ msgid "Add Interface" ...@@ -996,20 +995,24 @@ msgid "Add Interface"
msgstr "Razširitve" msgstr "Razširitve"
#: src/interface/interface.c:374 #: src/interface/interface.c:374
#, fuzzy
msgid "Telnet Interface" msgid "Telnet Interface"
msgstr "Telnet vmesnik" msgstr "Vmesnik"
#: src/interface/interface.c:376 #: src/interface/interface.c:376
#, fuzzy
msgid "Web Interface" msgid "Web Interface"
msgstr "Spletni vmesnik" msgstr "Vmesnik"
#: src/interface/interface.c:378 #: src/interface/interface.c:378
#, fuzzy
msgid "Debug logging" msgid "Debug logging"
msgstr "Beleženje razhroščevanja" msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
#: src/interface/interface.c:380 #: src/interface/interface.c:380
#, fuzzy
msgid "Mouse Gestures" msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gibi miške" msgstr "Gibi"
#: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1685 #: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1685
#: src/misc/modules.c:1989 #: src/misc/modules.c:1989
...@@ -1901,8 +1904,8 @@ msgid "" ...@@ -1901,8 +1904,8 @@ msgid ""
"This avoids flooding the message log with debug output from the video output " "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
"synchronization mechanism." "synchronization mechanism."
msgstr "" msgstr ""
"Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja " "Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil dnevnika s podatki "
"slike preko mehanizma usklajevanja." "razhroščevanja slike preko mehanizma usklajevanja."
#: src/libvlc.h:397 #: src/libvlc.h:397
msgid "" msgid ""
...@@ -6672,11 +6675,12 @@ msgstr "[vcd:][naprava][@[naslov][,[poglavje]]]" ...@@ -6672,11 +6675,12 @@ msgstr "[vcd:][naprava][@[naslov][,[poglavje]]]"
#: modules/access/vcdx/access.c:104 #: modules/access/vcdx/access.c:104
msgid "The above message had unknown log level" msgid "The above message had unknown log level"
msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano izravnavo beleženja." msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano stopnjo beleženja dnevnika."
#: modules/access/vcdx/access.c:130 #: modules/access/vcdx/access.c:130
msgid "The above message had unknown vcdimager log level" msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano vcdimager izravnavo beleženja." msgstr ""
"Zgornje sporočilo je imelo neznano vcdimager stopnjo beleženja dnevnika."
#: modules/access/vcdx/access.c:280 modules/access/vcdx/access.c:363 #: modules/access/vcdx/access.c:280 modules/access/vcdx/access.c:363
#: modules/access/vcdx/access.c:689 modules/access/vcdx/info.c:290 #: modules/access/vcdx/access.c:689 modules/access/vcdx/info.c:290
...@@ -7664,8 +7668,9 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)" ...@@ -7664,8 +7668,9 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
msgstr "AAC zvočni dekoder (uporaba libfaad2)" msgstr "AAC zvočni dekoder (uporaba libfaad2)"
#: modules/codec/faad.c:331 #: modules/codec/faad.c:331
#, fuzzy
msgid "AAC extension" msgid "AAC extension"
msgstr "AACe razširitev" msgstr "Spregledane razširitve"
#: modules/codec/fake.c:45 modules/video_output/image.c:79 #: modules/codec/fake.c:45 modules/video_output/image.c:79
msgid "Image file" msgid "Image file"
...@@ -8438,8 +8443,9 @@ msgstr "" ...@@ -8438,8 +8443,9 @@ msgstr ""
"Poskusite ročno nastaviti kodiranje pred odpiranjem datoteke." "Poskusite ročno nastaviti kodiranje pred odpiranjem datoteke."
#: modules/codec/svcdsub.c:42 #: modules/codec/svcdsub.c:42
#, fuzzy
msgid "Enable debug" msgid "Enable debug"
msgstr "Omogoči razhroščevanje" msgstr "Omogoči sliko"
#: modules/codec/svcdsub.c:45 #: modules/codec/svcdsub.c:45
msgid "" msgid ""
...@@ -8721,8 +8727,9 @@ msgstr "" ...@@ -8721,8 +8727,9 @@ msgstr ""
"vrednost 6 pa ostro." "vrednost 6 pa ostro."
#: modules/codec/x264.c:106 #: modules/codec/x264.c:106
#, fuzzy
msgid "H.264 level" msgid "H.264 level"
msgstr "Stopnja H.264" msgstr "Najvišja izravnava"
#: modules/codec/x264.c:107 #: modules/codec/x264.c:107
msgid "" msgid ""
...@@ -8730,17 +8737,16 @@ msgid "" ...@@ -8730,17 +8737,16 @@ msgid ""
"enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of " "enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
"the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)." "the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
msgstr "" msgstr ""
"Določilo H.264 stopnje (kot je določeno v aneksu A standarda). Stopnje niso "
"vsiljene; uporabnik sam določi stopnjo, ki je skladna s preostalimi "
"kodirnimi možnostmi. Območje je med 1 in 5.1 (tudi 10 do 51)."
#: modules/codec/x264.c:116 #: modules/codec/x264.c:116
#, fuzzy
msgid "Interlaced mode" msgid "Interlaced mode"
msgstr "Način prepletanja" msgstr "Modul vmesnika"
#: modules/codec/x264.c:117 #: modules/codec/x264.c:117
#, fuzzy
msgid "Pure-interlaced mode." msgid "Pure-interlaced mode."
msgstr "Način čistega prepletanja" msgstr "Razpleteni način"
#: modules/codec/x264.c:122 #: modules/codec/x264.c:122
msgid "Set QP" msgid "Set QP"
...@@ -8903,8 +8909,9 @@ msgid "Direct MV prediction mode." ...@@ -8903,8 +8909,9 @@ msgid "Direct MV prediction mode."
msgstr "način Direct MV predvidevanja" msgstr "način Direct MV predvidevanja"
#: modules/codec/x264.c:192 #: modules/codec/x264.c:192
#, fuzzy
msgid "Direct prediction size" msgid "Direct prediction size"
msgstr "Neposredna predvidena velikost" msgstr "način Direct MV predvidevanja"
#: modules/codec/x264.c:193 #: modules/codec/x264.c:193
msgid "" msgid ""
...@@ -8912,9 +8919,6 @@ msgid "" ...@@ -8912,9 +8919,6 @@ msgid ""
" - 1: 8x8\n" " - 1: 8x8\n"
" - -1: smallest possible according to level\n" " - -1: smallest possible according to level\n"
msgstr "" msgstr ""
"Velikost Direct MV predvidevanja: - 0: 4x4\n"
" - 1: 8x8\n"
" - -1: najmanjši možen glede na lestvico\n"
#: modules/codec/x264.c:199 #: modules/codec/x264.c:199
msgid "Weighted prediction for B-frames" msgid "Weighted prediction for B-frames"
...@@ -9082,20 +9086,22 @@ msgstr "" ...@@ -9082,20 +9086,22 @@ msgstr ""
"Najkoristneše območje je od 10 do 1000." "Najkoristneše območje je od 10 do 1000."
#: modules/codec/x264.c:274 #: modules/codec/x264.c:274
#, fuzzy
msgid "Inter luma quantization deadzone" msgid "Inter luma quantization deadzone"
msgstr "Mrtvo območje inter luma deljenja" msgstr "Delitveni posrednik I"
#: modules/codec/x264.c:275 #: modules/codec/x264.c:275
msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32." msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja inter lume. Območje je med 0 in 32." msgstr ""
#: modules/codec/x264.c:278 #: modules/codec/x264.c:278
#, fuzzy
msgid "Intra luma quantization deadzone" msgid "Intra luma quantization deadzone"
msgstr "Mrtvo območje intra luma deljenja" msgstr "Delitveni posrednik I"
#: modules/codec/x264.c:279 #: modules/codec/x264.c:279
msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32." msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja intra lume. Območje je med 0 in 32." msgstr ""
#: modules/codec/x264.c:285 #: modules/codec/x264.c:285
msgid "CPU optimizations" msgid "CPU optimizations"
...@@ -9148,23 +9154,22 @@ msgstr "Izpiši podrobnosti vsake sličice." ...@@ -9148,23 +9154,22 @@ msgstr "Izpiši podrobnosti vsake sličice."
#: modules/codec/x264.c:303 #: modules/codec/x264.c:303
msgid "SPS and PPS id numbers" msgid "SPS and PPS id numbers"
msgstr "SPS in PPS ID vrednosti" msgstr ""
#: modules/codec/x264.c:304 #: modules/codec/x264.c:304
msgid "" msgid ""
"Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different " "Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
"settings." "settings."
msgstr "" msgstr ""
"Določitev SPS in PPS ID vrednosti za spajanje pretokov z različnimi "
"nastavitvami."
#: modules/codec/x264.c:308 #: modules/codec/x264.c:308
#, fuzzy
msgid "Access unit delimiters" msgid "Access unit delimiters"
msgstr "Ločila enot dostopa" msgstr "Filtri dostopa"
#: modules/codec/x264.c:309 #: modules/codec/x264.c:309
msgid "Generate access unit delimiter NAL units." msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
msgstr "Ustvari ločilo NAL enot dostopa." msgstr ""
#: modules/codec/x264.c:315 #: modules/codec/x264.c:315
msgid "dia" msgid "dia"
...@@ -9363,7 +9368,7 @@ msgstr "Infrardeči vmesnik za oddaljeni nadzor" ...@@ -9363,7 +9368,7 @@ msgstr "Infrardeči vmesnik za oddaljeni nadzor"
#: modules/control/motion.c:59 #: modules/control/motion.c:59
msgid "Use the rotate video filter instead of transform" msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
msgstr "Uporabi filter obračanja namesto pretvarjanja." msgstr ""
#: modules/control/motion.c:65 #: modules/control/motion.c:65
msgid "motion" msgid "motion"
...@@ -9554,12 +9559,14 @@ msgid "| goto . . . . . . . . . . . . goto item at index" ...@@ -9554,12 +9559,14 @@ msgid "| goto . . . . . . . . . . . . goto item at index"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . skoči na predmet" msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . skoči na predmet"
#: modules/control/rc.c:894 #: modules/control/rc.c:894
#, fuzzy
msgid "| repeat [on|off] . . toggle playlist item repeat" msgid "| repeat [on|off] . . toggle playlist item repeat"
msgstr "| repeat [on|off] . . preklop ponavljanja predmeta" msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
#: modules/control/rc.c:895 #: modules/control/rc.c:895
#, fuzzy
msgid "| loop [on|off] . . . . toggle playlist item loop" msgid "| loop [on|off] . . . . toggle playlist item loop"
msgstr "| loop [on|off] . . . . preklop kroženja predvajanja" msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
#: modules/control/rc.c:896 #: modules/control/rc.c:896
msgid "| clear . . . . . . . . . . . clear the playlist" msgid "| clear . . . . . . . . . . . clear the playlist"
...@@ -9766,8 +9773,9 @@ msgid "| mosaic-yoffset # . . . .top left corner position" ...@@ -9766,8 +9773,9 @@ msgid "| mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
msgstr "| mosaic-yoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota" msgstr "| mosaic-yoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
#: modules/control/rc.c:955 #: modules/control/rc.c:955
#, fuzzy
msgid "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets" msgid "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
msgstr "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . lista odmikov" msgstr "| mosaic-xoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
#: modules/control/rc.c:956 #: modules/control/rc.c:956
msgid "| mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment" msgid "| mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
...@@ -10430,16 +10438,13 @@ msgstr "Real razvijalec" ...@@ -10430,16 +10438,13 @@ msgstr "Real razvijalec"
#: modules/demux/subtitle.c:50 #: modules/demux/subtitle.c:50
msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)." msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
msgstr "" msgstr ""
"Določi časovni zamik za vse podnapise (v 1/10s, primer: 100 predstavlja 10 "
"sekund)"
#: modules/demux/subtitle.c:52 #: modules/demux/subtitle.c:52
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Override the normal frames per second settings. This will only work with " "Override the normal frames per second settings. This will only work with "
"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles." "MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
msgstr "" msgstr "Prepis slik na sekundo. Deluje samo z MicroDVD in SubRIP podnapisi."
"Prepis običajne nastavitve slik na sekundo. To deluje samo z MicroDVD in "
"SubRIP (SRT) podnapisi."
#: modules/demux/subtitle.c:55 #: modules/demux/subtitle.c:55
msgid "" msgid ""
...@@ -10447,9 +10452,6 @@ msgid "" ...@@ -10447,9 +10452,6 @@ msgid ""
"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" and " "\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" and "
"\"auto\" (meaning autodetection, this should always work)." "\"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
msgstr "" msgstr ""
"Določevanje formata podnapisov. Veljavne vrednosti so: \"microdvd\", \"subrip"
"\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" in "
"\"auto\" (predstavlja samodejno zaznavanje)."
#: modules/demux/subtitle.c:67 #: modules/demux/subtitle.c:67
msgid "Text subtitles parser" msgid "Text subtitles parser"
...@@ -11182,7 +11184,7 @@ msgstr "" ...@@ -11182,7 +11184,7 @@ msgstr ""
"V oknu lahko izberete slikovne učinke.\n" "V oknu lahko izberete slikovne učinke.\n"
"Filtre lahko nastavite posamič med nastavitvami Slika/Filtri.\n" "Filtre lahko nastavite posamič med nastavitvami Slika/Filtri.\n"
"Izbor vrstnega reda izvajanja filtrov lahko prav tako določite med " "Izbor vrstnega reda izvajanja filtrov lahko prav tako določite med "
"nastavitvami.." "nastavitvami."
#: modules/gui/macosx/fspanel.m:288 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:288
msgid "(no item is being played)" msgid "(no item is being played)"
...@@ -11231,7 +11233,7 @@ msgstr "Predvajalnik VLC" ...@@ -11231,7 +11233,7 @@ msgstr "Predvajalnik VLC"
#: modules/gui/macosx/intf.m:505 #: modules/gui/macosx/intf.m:505
msgid "Open CrashLog" msgid "Open CrashLog"
msgstr "Odpri beležko napak" msgstr "Odpri dnevnik napak"
#: modules/gui/macosx/intf.m:510 #: modules/gui/macosx/intf.m:510
msgid "Check for Update..." msgid "Check for Update..."
...@@ -11387,7 +11389,7 @@ msgstr "Glasnost: %d%%" ...@@ -11387,7 +11389,7 @@ msgstr "Glasnost: %d%%"
#: modules/gui/macosx/intf.m:1844 #: modules/gui/macosx/intf.m:1844
msgid "No CrashLog found" msgid "No CrashLog found"
msgstr "Ne najdem beležke napak." msgstr "Ne najdem dnevnika napak."
#: modules/gui/macosx/intf.m:1844 #: modules/gui/macosx/intf.m:1844
msgid "Couldn't find any trace of a previous crash." msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
...@@ -13130,7 +13132,7 @@ msgstr "Qt vmesnik" ...@@ -13130,7 +13132,7 @@ msgstr "Qt vmesnik"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:43 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:43
msgid "Personnalize" msgid "Personnalize"
msgstr "Poosebi" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:104 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:104
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:454 #: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:454
...@@ -13144,7 +13146,7 @@ msgstr "Prebrskaj" ...@@ -13144,7 +13146,7 @@ msgstr "Prebrskaj"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:343 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:343
msgid "Very Small)</string>" msgid "Very Small)</string>"
msgstr "Zelo majhno)</string>" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:347 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:352 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:347 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:352
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:357 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:362 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:357 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:362
...@@ -13167,12 +13169,13 @@ msgid "Normal" ...@@ -13167,12 +13169,13 @@ msgid "Normal"
msgstr "Običajno" msgstr "Običajno"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:358 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:358
#, fuzzy
msgid "Big" msgid "Big"
msgstr "Veliko" msgstr "Premoščanje"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:363 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:363
msgid "Very Big" msgid "Very Big"
msgstr "Zelo veliko" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:370 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:495 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:370 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:495
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -13225,12 +13228,13 @@ msgid "text/css" ...@@ -13225,12 +13228,13 @@ msgid "text/css"
msgstr "" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:392 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:392
#, fuzzy
msgid "Alignment" msgid "Alignment"
msgstr "Postavitev" msgstr "Poravnava podatkov"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:426 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:426
msgid "Right)</string>" msgid "Right)</string>"
msgstr "Desno)</string>" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:433 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:433
msgid "QToolButton" msgid "QToolButton"
...@@ -13279,8 +13283,9 @@ msgid "enabled" ...@@ -13279,8 +13283,9 @@ msgid "enabled"
msgstr "omogoči" msgstr "omogoči"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:487 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:487
#, fuzzy
msgid "Extra Audio File" msgid "Extra Audio File"
msgstr "Dodatna zvočna datoteka" msgstr "Zvočni filter"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:489 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:489
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -13301,14 +13306,17 @@ msgid "audioOpenLabel" ...@@ -13301,14 +13306,17 @@ msgid "audioOpenLabel"
msgstr "" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:588 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:588
#, fuzzy
msgid "Media File" msgid "Media File"
msgstr "Medijske datoteke" msgstr "Medijske datoteke"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:687 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:687
#, fuzzy
msgid "Disk" msgid "Disk"
msgstr "Disk" msgstr "Disk"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:699 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:699
#, fuzzy
msgid "Disc Type" msgid "Disc Type"
msgstr "Tip diska" msgstr "Tip diska"
...@@ -13319,7 +13327,7 @@ msgstr "Možnosti" ...@@ -13319,7 +13327,7 @@ msgstr "Možnosti"
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:801 #: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:801
msgid "Peripheric Path" msgid "Peripheric Path"
msgstr "Zunanja pot" msgstr ""
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:16 #: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:16
msgid "Form" msgid "Form"
...@@ -14375,15 +14383,14 @@ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnalca zvoka. Učinek bo ostrejši." ...@@ -14375,15 +14383,14 @@ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnalca zvoka. Učinek bo ostrejši."
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:485 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:485
msgid "Smooth :" msgid "Smooth :"
msgstr "Glajenje:" msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:516 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:516
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Preamp\n" "Preamp\n"
"12.0dB" "12.0dB"
msgstr "" msgstr "Predojačanje"
"Predojačevanje\n"
"12.0dB"
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:999 #: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:999
msgid "" msgid ""
...@@ -14772,7 +14779,7 @@ msgstr "Enota wxWidgets vmesnika" ...@@ -14772,7 +14779,7 @@ msgstr "Enota wxWidgets vmesnika"
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:165 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:165
msgid "last config" msgid "last config"
msgstr "zadnje nastavitve" msgstr ""
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:171 #: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:171
msgid "wxWidgets dialogs provider" msgid "wxWidgets dialogs provider"
...@@ -15088,11 +15095,11 @@ msgstr "Metapodatki MusicBrainz" ...@@ -15088,11 +15095,11 @@ msgstr "Metapodatki MusicBrainz"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:124 #: modules/misc/audioscrobbler.c:124
msgid "The username of your last.fm account" msgid "The username of your last.fm account"
msgstr "Uporabniško ime zadnjega fm računa" msgstr ""
#: modules/misc/audioscrobbler.c:126 #: modules/misc/audioscrobbler.c:126
msgid "The password of your last.fm account" msgid "The password of your last.fm account"
msgstr "Geslo zadnjega fm računa" msgstr ""
#: modules/misc/audioscrobbler.c:153 #: modules/misc/audioscrobbler.c:153
msgid "Audioscrobbler" msgid "Audioscrobbler"
...@@ -15104,24 +15111,21 @@ msgstr "Audioscrobbler vključek" ...@@ -15104,24 +15111,21 @@ msgstr "Audioscrobbler vključek"
#: modules/misc/audioscrobbler.c:333 #: modules/misc/audioscrobbler.c:333
msgid "last.fm username not set" msgid "last.fm username not set"
msgstr "Uporabniško ime zadnjega fm računa ni določeno" msgstr ""
#: modules/misc/audioscrobbler.c:334 #: modules/misc/audioscrobbler.c:334
msgid "" msgid ""
"You have to set a username, and then restart VLC.\n" "You have to set a username, and then restart VLC.\n"
"Visit https://www.last.fm/join/ if you don't have one." "Visit https://www.last.fm/join/ if you don't have one."
msgstr "" msgstr ""
"Določiti morate uporabniško ime in potem ponovno zagnati predvajalnik VLC.\n"
"Obiščite https://www.last.fm/join/, če še nimate računa."
#: modules/misc/audioscrobbler.c:819 #: modules/misc/audioscrobbler.c:819
msgid "Bad last.fm Username" msgid "Bad last.fm Username"
msgstr "Neprimerno uporabniško ime zadnjega fm računa" msgstr ""
#: modules/misc/audioscrobbler.c:820 #: modules/misc/audioscrobbler.c:820
msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings" msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings"
msgstr "" msgstr ""
"Nepravilno uporabniško ime zadnjega fm računa. Prosim, preverite nastavitve."
#: modules/misc/dummy/dummy.c:37 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
msgid "Dummy image chroma format" msgid "Dummy image chroma format"
...@@ -15391,14 +15395,14 @@ msgstr "Besedilo" ...@@ -15391,14 +15395,14 @@ msgstr "Besedilo"
#: modules/misc/logger.c:118 #: modules/misc/logger.c:118
msgid "Log format" msgid "Log format"
msgstr "Format beleženja" msgstr "Format dnevnika"
#: modules/misc/logger.c:120 #: modules/misc/logger.c:120
msgid "" msgid ""
"Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html\", " "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html\", "
"and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."