Commit 35316016 authored by Rafaël Carré's avatar Rafaël Carré
Browse files

Update slovenian translation

parent e83a49c0
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2006.
#
msgid ""
......@@ -6,7 +5,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-17 10:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-27 14:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-11 08:45+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -895,8 +894,8 @@ msgstr "Dovoda ni mogoče odpreti"
#, c-format
msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
msgstr ""
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v log "
"datoteki."
"Predvajalnik VLC ne more odpreti MRL '%s'. Podrobnosti so zabeležene v "
"dnevniku."
 
#: src/input/input.c:2131
msgid "Can't recognize the input's format"
......@@ -996,20 +995,24 @@ msgid "Add Interface"
msgstr "Razširitve"
 
#: src/interface/interface.c:374
#, fuzzy
msgid "Telnet Interface"
msgstr "Telnet vmesnik"
msgstr "Vmesnik"
 
#: src/interface/interface.c:376
#, fuzzy
msgid "Web Interface"
msgstr "Spletni vmesnik"
msgstr "Vmesnik"
 
#: src/interface/interface.c:378
#, fuzzy
msgid "Debug logging"
msgstr "Beleženje razhroščevanja"
msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
 
#: src/interface/interface.c:380
#, fuzzy
msgid "Mouse Gestures"
msgstr "Gibi miške"
msgstr "Gibi"
 
#: src/libvlc-common.c:275 src/libvlc-common.c:443 src/misc/modules.c:1685
#: src/misc/modules.c:1989
......@@ -1901,8 +1904,8 @@ msgid ""
"This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
"synchronization mechanism."
msgstr ""
"Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil s podatki razhroščevanja "
"slike preko mehanizma usklajevanja."
"Nastavitev omogoča izogibanje beleženja sporočil dnevnika s podatki "
"razhroščevanja slike preko mehanizma usklajevanja."
 
#: src/libvlc.h:397
msgid ""
......@@ -6672,11 +6675,12 @@ msgstr "[vcd:][naprava][@[naslov][,[poglavje]]]"
 
#: modules/access/vcdx/access.c:104
msgid "The above message had unknown log level"
msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano izravnavo beleženja."
msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano stopnjo beleženja dnevnika."
 
#: modules/access/vcdx/access.c:130
msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
msgstr "Zgornje sporočilo je imelo neznano vcdimager izravnavo beleženja."
msgstr ""
"Zgornje sporočilo je imelo neznano vcdimager stopnjo beleženja dnevnika."
 
#: modules/access/vcdx/access.c:280 modules/access/vcdx/access.c:363
#: modules/access/vcdx/access.c:689 modules/access/vcdx/info.c:290
......@@ -7664,8 +7668,9 @@ msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
msgstr "AAC zvočni dekoder (uporaba libfaad2)"
 
#: modules/codec/faad.c:331
#, fuzzy
msgid "AAC extension"
msgstr "AACe razširitev"
msgstr "Spregledane razširitve"
 
#: modules/codec/fake.c:45 modules/video_output/image.c:79
msgid "Image file"
......@@ -8438,8 +8443,9 @@ msgstr ""
"Poskusite ročno nastaviti kodiranje pred odpiranjem datoteke."
 
#: modules/codec/svcdsub.c:42
#, fuzzy
msgid "Enable debug"
msgstr "Omogoči razhroščevanje"
msgstr "Omogoči sliko"
 
#: modules/codec/svcdsub.c:45
msgid ""
......@@ -8721,8 +8727,9 @@ msgstr ""
"vrednost 6 pa ostro."
 
#: modules/codec/x264.c:106
#, fuzzy
msgid "H.264 level"
msgstr "Stopnja H.264"
msgstr "Najvišja izravnava"
 
#: modules/codec/x264.c:107
msgid ""
......@@ -8730,17 +8737,16 @@ msgid ""
"enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
"the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
msgstr ""
"Določilo H.264 stopnje (kot je določeno v aneksu A standarda). Stopnje niso "
"vsiljene; uporabnik sam določi stopnjo, ki je skladna s preostalimi "
"kodirnimi možnostmi. Območje je med 1 in 5.1 (tudi 10 do 51)."
 
#: modules/codec/x264.c:116
#, fuzzy
msgid "Interlaced mode"
msgstr "Način prepletanja"
msgstr "Modul vmesnika"
 
#: modules/codec/x264.c:117
#, fuzzy
msgid "Pure-interlaced mode."
msgstr "Način čistega prepletanja"
msgstr "Razpleteni način"
 
#: modules/codec/x264.c:122
msgid "Set QP"
......@@ -8903,8 +8909,9 @@ msgid "Direct MV prediction mode."
msgstr "način Direct MV predvidevanja"
 
#: modules/codec/x264.c:192
#, fuzzy
msgid "Direct prediction size"
msgstr "Neposredna predvidena velikost"
msgstr "način Direct MV predvidevanja"
 
#: modules/codec/x264.c:193
msgid ""
......@@ -8912,9 +8919,6 @@ msgid ""
" - 1: 8x8\n"
" - -1: smallest possible according to level\n"
msgstr ""
"Velikost Direct MV predvidevanja: - 0: 4x4\n"
" - 1: 8x8\n"
" - -1: najmanjši možen glede na lestvico\n"
 
#: modules/codec/x264.c:199
msgid "Weighted prediction for B-frames"
......@@ -9082,20 +9086,22 @@ msgstr ""
"Najkoristneše območje je od 10 do 1000."
 
#: modules/codec/x264.c:274
#, fuzzy
msgid "Inter luma quantization deadzone"
msgstr "Mrtvo območje inter luma deljenja"
msgstr "Delitveni posrednik I"
 
#: modules/codec/x264.c:275
msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja inter lume. Območje je med 0 in 32."
msgstr ""
 
#: modules/codec/x264.c:278
#, fuzzy
msgid "Intra luma quantization deadzone"
msgstr "Mrtvo območje intra luma deljenja"
msgstr "Delitveni posrednik I"
 
#: modules/codec/x264.c:279
msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
msgstr "Določitev mrtvega območja deljenja intra lume. Območje je med 0 in 32."
msgstr ""
 
#: modules/codec/x264.c:285
msgid "CPU optimizations"
......@@ -9148,23 +9154,22 @@ msgstr "Izpiši podrobnosti vsake sličice."
 
#: modules/codec/x264.c:303
msgid "SPS and PPS id numbers"
msgstr "SPS in PPS ID vrednosti"
msgstr ""
 
#: modules/codec/x264.c:304
msgid ""
"Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
"settings."
msgstr ""
"Določitev SPS in PPS ID vrednosti za spajanje pretokov z različnimi "
"nastavitvami."
 
#: modules/codec/x264.c:308
#, fuzzy
msgid "Access unit delimiters"
msgstr "Ločila enot dostopa"
msgstr "Filtri dostopa"
 
#: modules/codec/x264.c:309
msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
msgstr "Ustvari ločilo NAL enot dostopa."
msgstr ""
 
#: modules/codec/x264.c:315
msgid "dia"
......@@ -9363,7 +9368,7 @@ msgstr "Infrardeči vmesnik za oddaljeni nadzor"
 
#: modules/control/motion.c:59
msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
msgstr "Uporabi filter obračanja namesto pretvarjanja."
msgstr ""
 
#: modules/control/motion.c:65
msgid "motion"
......@@ -9554,12 +9559,14 @@ msgid "| goto . . . . . . . . . . . . goto item at index"
msgstr "| goto . . . . . . . . . . . . skoči na predmet"
 
#: modules/control/rc.c:894
#, fuzzy
msgid "| repeat [on|off] . . toggle playlist item repeat"
msgstr "| repeat [on|off] . . preklop ponavljanja predmeta"
msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
 
#: modules/control/rc.c:895
#, fuzzy
msgid "| loop [on|off] . . . . toggle playlist item loop"
msgstr "| loop [on|off] . . . . preklop kroženja predvajanja"
msgstr "| f [on|off] . . . . . . . . . . preklop celotnega zaslona"
 
#: modules/control/rc.c:896
msgid "| clear . . . . . . . . . . . clear the playlist"
......@@ -9766,8 +9773,9 @@ msgid "| mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
msgstr "| mosaic-yoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
 
#: modules/control/rc.c:955
#, fuzzy
msgid "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
msgstr "| mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . lista odmikov"
msgstr "| mosaic-xoffset # . . . .položaj zgornjega levega kota"
 
#: modules/control/rc.c:956
msgid "| mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
......@@ -10430,16 +10438,13 @@ msgstr "Real razvijalec"
#: modules/demux/subtitle.c:50
msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
msgstr ""
"Določi časovni zamik za vse podnapise (v 1/10s, primer: 100 predstavlja 10 "
"sekund)"
 
#: modules/demux/subtitle.c:52
#, fuzzy
msgid ""
"Override the normal frames per second settings. This will only work with "
"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
msgstr ""
"Prepis običajne nastavitve slik na sekundo. To deluje samo z MicroDVD in "
"SubRIP (SRT) podnapisi."
msgstr "Prepis slik na sekundo. Deluje samo z MicroDVD in SubRIP podnapisi."
 
#: modules/demux/subtitle.c:55
msgid ""
......@@ -10447,9 +10452,6 @@ msgid ""
"\"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" and "
"\"auto\" (meaning autodetection, this should always work)."
msgstr ""
"Določevanje formata podnapisov. Veljavne vrednosti so: \"microdvd\", \"subrip"
"\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\" \"sami\", \"dvdsubtitle\" in "
"\"auto\" (predstavlja samodejno zaznavanje)."
 
#: modules/demux/subtitle.c:67
msgid "Text subtitles parser"
......@@ -11182,7 +11184,7 @@ msgstr ""
"V oknu lahko izberete slikovne učinke.\n"
"Filtre lahko nastavite posamič med nastavitvami Slika/Filtri.\n"
"Izbor vrstnega reda izvajanja filtrov lahko prav tako določite med "
"nastavitvami.."
"nastavitvami."
 
#: modules/gui/macosx/fspanel.m:288
msgid "(no item is being played)"
......@@ -11231,7 +11233,7 @@ msgstr "Predvajalnik VLC"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:505
msgid "Open CrashLog"
msgstr "Odpri beležko napak"
msgstr "Odpri dnevnik napak"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:510
msgid "Check for Update..."
......@@ -11387,7 +11389,7 @@ msgstr "Glasnost: %d%%"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:1844
msgid "No CrashLog found"
msgstr "Ne najdem beležke napak."
msgstr "Ne najdem dnevnika napak."
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:1844
msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
......@@ -13130,7 +13132,7 @@ msgstr "Qt vmesnik"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:43
msgid "Personnalize"
msgstr "Poosebi"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:104
#: modules/gui/wxwidgets/dialogs/open.cpp:454
......@@ -13144,7 +13146,7 @@ msgstr "Prebrskaj"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:343
msgid "Very Small)</string>"
msgstr "Zelo majhno)</string>"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:347 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:352
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:357 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:362
......@@ -13167,12 +13169,13 @@ msgid "Normal"
msgstr "Običajno"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:358
#, fuzzy
msgid "Big"
msgstr "Veliko"
msgstr "Premoščanje"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:363
msgid "Very Big"
msgstr "Zelo veliko"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:370 modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:495
#, fuzzy
......@@ -13225,12 +13228,13 @@ msgid "text/css"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:392
#, fuzzy
msgid "Alignment"
msgstr "Postavitev"
msgstr "Poravnava podatkov"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:426
msgid "Right)</string>"
msgstr "Desno)</string>"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:433
msgid "QToolButton"
......@@ -13279,8 +13283,9 @@ msgid "enabled"
msgstr "omogoči"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:487
#, fuzzy
msgid "Extra Audio File"
msgstr "Dodatna zvočna datoteka"
msgstr "Zvočni filter"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:489
#, fuzzy
......@@ -13301,14 +13306,17 @@ msgid "audioOpenLabel"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:588
#, fuzzy
msgid "Media File"
msgstr "Medijske datoteke"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:687
#, fuzzy
msgid "Disk"
msgstr "Disk"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:699
#, fuzzy
msgid "Disc Type"
msgstr "Tip diska"
 
......@@ -13319,7 +13327,7 @@ msgstr "Možnosti"
 
#: modules/gui/qt4/ui/file_open.ui:801
msgid "Peripheric Path"
msgstr "Zunanja pot"
msgstr ""
 
#: modules/gui/qt4/ui/input_stats.ui:16
msgid "Form"
......@@ -14375,15 +14383,14 @@ msgstr "Dvakrat uporabi filter uravnalca zvoka. Učinek bo ostrejši."
 
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:485
msgid "Smooth :"
msgstr "Glajenje:"
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:516
#, fuzzy
msgid ""
"Preamp\n"
"12.0dB"
msgstr ""
"Predojačevanje\n"
"12.0dB"
msgstr "Predojačanje"
 
#: modules/gui/wxwidgets/extrapanel.cpp:999
msgid ""
......@@ -14772,7 +14779,7 @@ msgstr "Enota wxWidgets vmesnika"
 
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:165
msgid "last config"
msgstr "zadnje nastavitve"
msgstr ""
 
#: modules/gui/wxwidgets/wxwidgets.cpp:171
msgid "wxWidgets dialogs provider"
......@@ -15088,11 +15095,11 @@ msgstr "Metapodatki MusicBrainz"
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:124
msgid "The username of your last.fm account"
msgstr "Uporabniško ime zadnjega fm računa"
msgstr ""
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:126
msgid "The password of your last.fm account"
msgstr "Geslo zadnjega fm računa"
msgstr ""
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:153
msgid "Audioscrobbler"
......@@ -15104,24 +15111,21 @@ msgstr "Audioscrobbler vključek"
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:333
msgid "last.fm username not set"
msgstr "Uporabniško ime zadnjega fm računa ni določeno"
msgstr ""
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:334
msgid ""
"You have to set a username, and then restart VLC.\n"
"Visit https://www.last.fm/join/ if you don't have one."
msgstr ""
"Določiti morate uporabniško ime in potem ponovno zagnati predvajalnik VLC.\n"
"Obiščite https://www.last.fm/join/, če še nimate računa."
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:819
msgid "Bad last.fm Username"
msgstr "Neprimerno uporabniško ime zadnjega fm računa"
msgstr ""
 
#: modules/misc/audioscrobbler.c:820
msgid "last.fm username is incorrect, please verify your settings"
msgstr ""
"Nepravilno uporabniško ime zadnjega fm računa. Prosim, preverite nastavitve."
 
#: modules/misc/dummy/dummy.c:37
msgid "Dummy image chroma format"
......@@ -15391,14 +15395,14 @@ msgstr "Besedilo"
 
#: modules/misc/logger.c:118
msgid "Log format"
msgstr "Format beleženja"
msgstr "Format dnevnika"
 
#: modules/misc/logger.c:120
msgid ""
"Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html\", "
"and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
msgstr ""
"Določitev formata beleženja. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), \"html\", "
"Določitev formata dnevnika. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), \"html\", "
"in \"syslog\"."
 
#: modules/misc/logger.c:124
......@@ -15406,23 +15410,23 @@ msgid ""
"Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html"
"\"."
msgstr ""
"Določitev formata beleženja. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), \"html\"."
"Določitev formata dnevnika. Možnosti so \"besedilo\" (privzeto), \"html\"."
 
#: modules/misc/logger.c:129
msgid "Logging"
msgstr "Beleženje"
msgstr "Beleženje dnevnika"
 
#: modules/misc/logger.c:130
msgid "File logging"
msgstr "Beleženje datotek"
msgstr "Beleženje dnevnika datotek"
 
#: modules/misc/logger.c:136
msgid "Log filename"
msgstr "Ime datoteke za beleženje"
msgstr "Ime dnevniške datoteke"
 
#: modules/misc/logger.c:136
msgid "Specify the log filename."
msgstr "Določitev datoteke za beleženje."
msgstr "Določitev dnevniške datoteke."
 
#: modules/misc/logger.c:141
msgid "RRD output file"
......@@ -17161,7 +17165,7 @@ msgstr "Popačen način"
 
#: modules/video_filter/gradient.c:57
msgid "Distort mode, one of \"gradient\", \"edge\" and \"hough\"."
msgstr "Način popačenja \"gradient\", \"rob\" and \"zastavljanje\"."
msgstr "Način popačenja \"gradient\", \"edge\" in \"hough\"."
 
#: modules/video_filter/gradient.c:59
msgid "Gradient image type"
......@@ -17225,7 +17229,8 @@ msgstr "Animiraj logotipa s # kroženji"
#: modules/video_filter/logo.c:73
msgid "Number of loops for the logo animation.-1 = continuous, 0 = disabled"
msgstr ""
"Število kroženj pri animiranju logotipa. -1 je neprestano, 0 je onemogočeno."
"Število kroženj pri animiranju logotipa. -1 je neprestano kroženje, 0 je "
"onemogočeno."
 
#: modules/video_filter/logo.c:75
msgid "Logo individual image time in ms"
......@@ -17304,15 +17309,6 @@ msgid ""
"position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in kHz), $T = time, $U = "
"publisher, $V = volume, $_ = new line) "
msgstr ""
"Prikaz oznak. (Možne nastavitve so: Izdaja: %Y = leto, %m = mesec, %d = dan, "
"%H = ure, %M = minute, %S = sekunde, ... Metapodatki: $a = izvajalec, $b = "
"album, $c = avtorstvo, $d = opis, $e = kodiral, $g = žanr, $l = jezik, $n = "
"številka sledi, $p = trenutno predvajan, $r = ocena, $s = jezik podnapisov, "
"$t = naslov, $u = url, $A = datum, $B = bitna stopnja zvoka (kb/s), $C = "
"poglavje,$D = trajanje, $F = ime in pot, $I = naslov, $L = preostali čas, $N "
"= ime, $O = jazik zvoka, $P = položaj (%), $R = stopnja, $S = vzorčna "
"stopnja zvoka (kHz), $T = čas, $U = izdajatelj, $V = glasnost, $_ = nova "
"vrstica) "
 
#: modules/video_filter/marq.c:101 modules/video_filter/rss.c:134
msgid "X offset"
......@@ -17430,20 +17426,24 @@ msgid "Y Coordinate of the top-left corner of the mosaic."
msgstr "Točka Y osi zgornjega levega kota mozaika."
 
#: modules/video_filter/mosaic.c:108
#, fuzzy
msgid "Border width"
msgstr "Širina robu"
msgstr "Širina slike"
 
#: modules/video_filter/mosaic.c:109
#, fuzzy
msgid "Width in pixels of the border between miniatures."
msgstr "Širina robov med miniaturami, v točkah."
msgstr "Širina robov narisanih vodoravno med elementi mozaika, v točkah."
 
#: modules/video_filter/mosaic.c:110
#, fuzzy
msgid "Border height"
msgstr "Višina robu"
msgstr "Višina slike"
 
#: modules/video_filter/mosaic.c:111
#, fuzzy
msgid "Height in pixels of the border between miniatures."
msgstr "Višina robov med miniaturami, v točkah."
msgstr "Širina robov narisanih vodoravno med elementi mozaika, v točkah."
 
#: modules/video_filter/mosaic.c:113
msgid "Mosaic alignment"
......@@ -17846,262 +17846,236 @@ msgid "On Screen Display menu"
msgstr "Prikaz na zaslonu (OSD) menu"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:81
#, fuzzy
msgid ""
"Select the number of horizontal video windows in which to split the video"
msgstr "Izberite število vodoravnih oken v katerih bo deljena slika."
msgstr "Število vodoravnih oken v katerih bo ločen prikaz slike."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:85
#, fuzzy
msgid "Select the number of vertical video windows in which to split the video"
msgstr "Izberite število navpičnih oken v katerih bo deljena slika."
msgstr "Število navpičnih oken v katerih bo ločen prikaz slike."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:88 modules/video_filter/wall.c:61
msgid "Active windows"
msgstr "Aktivna okna"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:89
#, fuzzy
msgid "Comma separated list of active windows, defaults to all"
msgstr ""
"Lista aktivnih oken zapisanih ločeno z vejico, privzeta vrednost je vse."
msgstr "Lista aktivnih oken zapisanih ločeno z vejico."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:93
msgid "Panoramix: wall with overlap video filter"
msgstr "Panoramix: prekrito predvajanje slike"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:94
#, fuzzy
msgid "Panoramix"
msgstr "Panoramix"
msgstr "Program"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:103
msgid "Offset X offset (automatic compensation)"
msgstr "Odmik X (samodejno nadomeščanje)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:104
msgid ""
"Select if you want an automatic offset in horizontal (in case of "
"misalignment due to autoratio control)"
msgstr ""
"Izberite, če želite samodejen vodoravni odmiki (v primeru neporavnanega "
"območja)"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:107
msgid "length of the overlapping area (in %)"
msgstr "dolžina prekrivajočega območja (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:108
msgid "Select in percent the length of the blended zone"
msgstr "Izbor odstotka dolžine obledelega območja."
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:111
msgid "height of the overlapping area (in %)"
msgstr "višina območja prekrivanja (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:112
msgid "Select in percent the height of the blended zone (case of 2x2 wall)"
msgstr "Izbor odstotne vrednosti višine pobledelega območja (primer 2x2 zidu)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:115
#, fuzzy
msgid "Attenuation"
msgstr "Tanjšanje"
msgstr "Nasičenost"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:116
msgid ""
"Check this option if you want attenuate blended zone by this plug-in (if "
"option is unchecked, attenuate is made by opengl)"
msgstr ""
"Izberite možnost, če želite stanjšati pobledelo območje z vključkom (če ni "
"izbrano se tanjšanje izvaja preko openGL)"
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:119
msgid "Attenuation, begin (in %)"
msgstr "Tanjšanje, začetek (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:120
msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the beginning blended zone"
msgstr ""
"Izberite odstotno vrednost Lagrange koeficienta za začetek obledelega "
"območja."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:123
msgid "Attenuation, middle (in %)"
msgstr "Tanjšanje, sredina (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:124
msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the middle of blended zone"
msgstr ""
"Izberite odstotno vrednost Lagrange koeficienta za sredino obledelega "
"območja."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:127
msgid "Attenuation, end (in %)"
msgstr "Tanjšanje, konec (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:128
msgid "Select in percent the Lagrange coeff of the end of blended zone"
msgstr ""
"Izberite odstotno vrednost Lagrange koeficienta za zaključek obledelega "
"območja."
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:131
msgid "middle position (in %)"
msgstr "srednji položaj (v %)"
msgstr ""
 
#: modules/video_filter/panoramix.c:132
msgid ""
"Select in percent (50 is center) the position of the middle point (Lagrange) "