Commit 30f9e022 authored by Mindaugas Baranauskas's avatar Mindaugas Baranauskas Committed by Christoph Miebach

l10n: Lithuanian update

Signed-off-by: Christoph Miebach's avatarChristoph Miebach <christoph.miebach@web.de>
parent 26a502e2
......@@ -1208,7 +1208,7 @@ msgstr "Paskirties vaizdo kodavimas"
#: src/input/decoder.c:693
#, fuzzy
msgid "Codec not supported"
msgstr "Vaizdo išvesties modulis"
msgstr "Kliento prievadas"
#: src/input/decoder.c:694
#, fuzzy, c-format
......@@ -1472,7 +1472,7 @@ msgstr ""
#: src/input/meta.c:76
#, fuzzy
msgid "Show Name"
msgstr "Rikiuoti mazgą pagal pavadinimą"
msgstr "Rodyti pagrindines"
#: src/input/meta.c:77
#, fuzzy
......@@ -11362,9 +11362,8 @@ msgid "PNG video encoder"
msgstr "PNG vaizdo iškodavimas"
#: modules/codec/qsv.c:56
#, fuzzy
msgid "Enable software mode"
msgstr "Įgalinti darbastalio fono veikseną"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:57
msgid ""
......@@ -11373,9 +11372,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:61
#, fuzzy
msgid "Codec Profile"
msgstr "Profilis"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:63
msgid ""
......@@ -11385,9 +11383,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:67
#, fuzzy
msgid "Codec Level"
msgstr "Kodavimo priemonės pavadinimas"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:69
msgid ""
......@@ -11428,9 +11425,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:90
#, fuzzy
msgid "IDR interval"
msgstr "PCR intervalas (ms)"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:92
msgid ""
......@@ -11494,9 +11490,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:122
#, fuzzy
msgid "Maximum Bitrate"
msgstr "Didžiausias bitų dažnis"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:123
msgid ""
......@@ -11528,9 +11523,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:139
#, fuzzy
msgid "Number of slices per frame"
msgstr "Garso kanalų skaičius "
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:140
msgid ""
......@@ -11544,9 +11538,8 @@ msgid "Number of reference frames"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:148
#, fuzzy
msgid "Number of parallel operations"
msgstr "Dėlionės eilučių skaičius"
msgstr ""
#: modules/codec/qsv.c:149
msgid ""
......@@ -12316,7 +12309,7 @@ msgstr "USF subtitrų iškodavimas"
#: modules/codec/substx3g.c:40
#, fuzzy
msgid "tx3g subtitles decoder"
msgstr "Teleteksto subtitrų iškodavimas"
msgstr "DVB subtitrų iškodavimas"
#: modules/codec/substx3g.c:41
#, fuzzy
......@@ -21599,7 +21592,7 @@ msgstr "Įkodavimo kokybė"
#: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
#, fuzzy
msgid "High quality scaling level"
msgstr "Aukštos kokybės garsas"
msgstr "Vaizdo kokybės galutinio apdorojimo lygis"
#: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
#, fuzzy
......@@ -22381,7 +22374,7 @@ msgstr "Daugialypis JPEG tankintuvas"
#: modules/mux/ogg.c:47
#, fuzzy
msgid "Index interval"
msgstr "Memiu atnaujinimo intervalas"
msgstr "Indekso failas"
#: modules/mux/ogg.c:48
msgid ""
......@@ -22391,7 +22384,7 @@ msgstr ""
#: modules/mux/ogg.c:50
#, fuzzy
msgid "Index size ratio"
msgstr "Išlaikyti santykį"
msgstr "Indekso failas"
#: modules/mux/ogg.c:52
msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
......@@ -25123,7 +25116,7 @@ msgstr "RGB komponentės išskyrimo vaizdo filtras"
#: modules/video_filter/freeze.c:77
#, fuzzy
msgid "Freezing interactive video filter"
msgstr "Perėjimą šalinantis vaizdo filtras"
msgstr "Interaktyvaus dėlionės žaidimo vaizdo filtras"
#: modules/video_filter/freeze.c:78
msgid "Freeze"
......@@ -28603,7 +28596,7 @@ msgstr "Vaizdo įrašymas"
#: modules/access/avcapture.m:56
#, fuzzy
msgid "AVFoundation video capture module."
msgstr "VLC negali atverti iškodavimo modulio."
msgstr "Garso išvesties modulis"
#: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
#, fuzzy
......@@ -28847,7 +28840,7 @@ msgstr ""
#: modules/stream_out/chromaprint.c:58
#, fuzzy
msgid "Default: 90sec"
msgstr "Numatytasis"
msgstr "Numatytasis srautas"
#: modules/stream_out/chromaprint.c:61
#, fuzzy
......@@ -28909,182 +28902,6 @@ msgstr "VLC leistuvė - saityno sąsaja"
msgid "Streaming Output"
msgstr "Srauto išvestis"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Pasirinkite pageidaujamą vaizdo išvestį ir ją suderinkite čia."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr "Šie moduliai įgalina tinklo funkcijas kitoms VLC dalims."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Dialogo tiekėjai gali būti konfigūruojami čia."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Nėra tinkamo iškodavimo modulio"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Garso ar vaizdo formato „%4.4s“ VLC programa nepalaiko. Deja, negalime "
#~ "pasiūlyti, kaip išspręsti šią problemą."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Papildomas kelias, kuriame VLC ieškos savo modulių. Galite pridėti keletą "
#~ "kelių, tarpusavyje atskirtų „ PATH_SEP “ įrašu."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Albumų viršelių atsiuntimas"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Pasirinkite, kaip albumų viršeliai bus atsiunčiami."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Tik rankiniu būdu"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Takelio grojimo metu"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Kaip galima greičiau po takelio įkėlimo"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Įkelti fonoteką"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg prieiga"
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "VLC negali atverti „%s“ failo. (%m)"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Stereofoninį garsą į monofoninį konvertuojantis filtras"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Įgalinti kodavimą be praradimų"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "Atstumas tarp „P“ kadrų"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Vaizdo iškodavimas naudoja openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu [on|off|up|down|left|right|select] naudot meniu"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Šokti į laiką"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Atverti lūžimo žurnalą..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Nesiųsti"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Praėjusį kartą VLC nulūžo"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Ar norėtumėte nusiųsti programos užstrigimo informaciją VLC kūrėjų "
#~ "komandai?\n"
#~ "\n"
#~ "Jei norite, galite trumpai aprašyti tai, ką darėte prieš nulūžtant VLC, "
#~ "taip pat ir kitą naudingą informaciją: nuorodą failo pavyzdžio "
#~ "atsisiuntimui, tinklo srauto URL ir pan."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr "Aš sutinku su galimybe susisiekti dėl šio pranešimo apie klaidą."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Bus įdėtas tik jūsų el.p. adresas, neįtraukiant daugiau jokios kitos "
#~ "informacijos."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Nebeklausti"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Nerasta jokio pranešimo apie nulūžimą"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Nepavyko aptikti jokio paskutinio nulūžimo pėdsako."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Atverti BDMV aplanką"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Viršelių atsiuntimas"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Išvesties moduliai"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Grafinis glodintuvas"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Automatiškai peržiūrėti failus"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Parsisiųsti daugiau plėtinių iš"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Po vaizdu"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Žinynas"
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Sinchronizuoti garso takelius"
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Garso kanalų lygių reikšmė"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Žymi rodomą tekstą. (Galimi kodo formatai: laiko: %Y = metai, %m = mėnuo, "
#~ "%d = diena, %H = valanda, %M = minutė, %S = sekundė, ... Meta duomenys: "
#~ "$a = atlikėjas, $b = albumas, $c = autorinės teisės, $d = aprašymas, $e = "
#~ "įkodavusysis, $g = stilius, $l = kalba, $n = takelio numeris, $p = dabar "
#~ "grojama, $r = įvertinimas, $s = subtitrų kalba, $t = pavadinimas, $u = "
#~ "url, $A = data, $B = garso bitų dažnis (kb/s), $C = skyrius, $D = trukmė, "
#~ "$F = pilnas rinkmenos pavadinimas su keliu, $I = pavadinimas, $L = likęs "
#~ "laikas, $N = pavadinimas, $O = garso takelio kalba, $P = padėtis (%), $R "
#~ "= dažnis, $S = garso elementų dažnis (kHz), $T = laikas, $U = paruošė, $V "
#~ "= dalis, $_ = nauja linija) "
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Naudoti &titrų failą"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Viršelių parsiuntimo veiksena:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Konfigūruoti fonoteką"
#~ msgid ""
#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
#~ "multicast UDP or RTP."
......@@ -30885,6 +30702,182 @@ msgstr "Srauto išvestis"
#~ msgid "You can choose the default deinterlace mode"
#~ msgstr "Galite pasirinkti numatytąją perėjimo šalinimo veikseną"
#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
#~ msgstr "Pasirinkite pageidaujamą vaizdo išvestį ir ją suderinkite čia."
#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
#~ msgstr "Šie moduliai įgalina tinklo funkcijas kitoms VLC dalims."
#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
#~ msgstr "Dialogo tiekėjai gali būti konfigūruojami čia."
#~ msgid "No suitable decoder module"
#~ msgstr "Nėra tinkamo iškodavimo modulio"
#~ msgid ""
#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
#~ "there is no way for you to fix this."
#~ msgstr ""
#~ "Garso ar vaizdo formato „%4.4s“ VLC programa nepalaiko. Deja, negalime "
#~ "pasiūlyti, kaip išspręsti šią problemą."
#~ msgid ""
#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
#~ msgstr ""
#~ "Papildomas kelias, kuriame VLC ieškos savo modulių. Galite pridėti keletą "
#~ "kelių, tarpusavyje atskirtų „ PATH_SEP “ įrašu."
#~ msgid "Album art policy"
#~ msgstr "Albumų viršelių atsiuntimas"
#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
#~ msgstr "Pasirinkite, kaip albumų viršeliai bus atsiunčiami."
#~ msgid "Manual download only"
#~ msgstr "Tik rankiniu būdu"
#~ msgid "When track starts playing"
#~ msgstr "Takelio grojimo metu"
#~ msgid "As soon as track is added"
#~ msgstr "Kaip galima greičiau po takelio įkėlimo"
#~ msgid "Load Media Library"
#~ msgstr "Įkelti fonoteką"
#~ msgid "FFmpeg"
#~ msgstr "FFmpeg"
#~ msgid "FFmpeg access"
#~ msgstr "FFmpeg prieiga"
#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
#~ msgstr "VLC negali atverti „%s“ failo. (%m)"
#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
#~ msgstr "Stereofoninį garsą į monofoninį konvertuojantis filtras"
#~ msgid "Enable lossless coding"
#~ msgstr "Įgalinti kodavimą be praradimų"
#~ msgid "Distance between 'P' frames"
#~ msgstr "Atstumas tarp „P“ kadrų"
#~ msgid "Video decoder using openmash"
#~ msgstr "Vaizdo iškodavimas naudoja openmash"
#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
#~ msgstr "| menu [on|off|up|down|left|right|select] naudot meniu"
#~ msgid "Jump to time"
#~ msgstr "Šokti į laiką"
#~ msgid "Open CrashLog..."
#~ msgstr "Atverti lūžimo žurnalą..."
#~ msgid "Don't Send"
#~ msgstr "Nesiųsti"
#~ msgid "VLC crashed previously"
#~ msgstr "Praėjusį kartą VLC nulūžo"
#~ msgid ""
#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
#~ "\n"
#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
#~ "URL of a network stream, ..."
#~ msgstr ""
#~ "Ar norėtumėte nusiųsti programos užstrigimo informaciją VLC kūrėjų "
#~ "komandai?\n"
#~ "\n"
#~ "Jei norite, galite trumpai aprašyti tai, ką darėte prieš nulūžtant VLC, "
#~ "taip pat ir kitą naudingą informaciją: nuorodą failo pavyzdžio "
#~ "atsisiuntimui, tinklo srauto URL ir pan."
#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
#~ msgstr "Aš sutinku su galimybe susisiekti dėl šio pranešimo apie klaidą."
#~ msgid ""
#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Bus įdėtas tik jūsų el.p. adresas, neįtraukiant daugiau jokios kitos "
#~ "informacijos."
#~ msgid "Don't ask again"
#~ msgstr "Nebeklausti"
#~ msgid "No CrashLog found"
#~ msgstr "Nerasta jokio pranešimo apie nulūžimą"
#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
#~ msgstr "Nepavyko aptikti jokio paskutinio nulūžimo pėdsako."
#~ msgid "Open BDMV folder"
#~ msgstr "Atverti BDMV aplanką"
#~ msgid "Album art download policy"
#~ msgstr "Viršelių atsiuntimas"
#~ msgid "Output module"
#~ msgstr "Išvesties moduliai"
#~ msgid "Graphic Equalizer"
#~ msgstr "Grafinis glodintuvas"
#, fuzzy
#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
#~ msgstr "Automatiškai peržiūrėti failus"
#~ msgid "Get more extensions from"
#~ msgstr "Parsisiųsti daugiau plėtinių iš"
#~ msgid "Under the Video"
#~ msgstr "Po vaizdu"
#~ msgid "&Help..."
#~ msgstr "&Žinynas"
#~ msgid "Synchronise on audio track"
#~ msgstr "Sinchronizuoti garso takelius"
#~ msgid "Value of the audio channels levels"
#~ msgstr "Garso kanalų lygių reikšmė"
#~ msgid ""
#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
#~ msgstr ""
#~ "Žymi rodomą tekstą. (Galimi kodo formatai: laiko: %Y = metai, %m = mėnuo, "
#~ "%d = diena, %H = valanda, %M = minutė, %S = sekundė, ... Meta duomenys: "
#~ "$a = atlikėjas, $b = albumas, $c = autorinės teisės, $d = aprašymas, $e = "
#~ "įkodavusysis, $g = stilius, $l = kalba, $n = takelio numeris, $p = dabar "
#~ "grojama, $r = įvertinimas, $s = subtitrų kalba, $t = pavadinimas, $u = "
#~ "url, $A = data, $B = garso bitų dažnis (kb/s), $C = skyrius, $D = trukmė, "
#~ "$F = pilnas rinkmenos pavadinimas su keliu, $I = pavadinimas, $L = likęs "
#~ "laikas, $N = pavadinimas, $O = garso takelio kalba, $P = padėtis (%), $R "
#~ "= dažnis, $S = garso elementų dažnis (kHz), $T = laikas, $U = paruošė, $V "
#~ "= dalis, $_ = nauja linija) "
#, fuzzy
#~ msgid "Add a subtitle file"
#~ msgstr "Naudoti &titrų failą"
#~ msgid "Album art download policy:"
#~ msgstr "Viršelių parsiuntimo veiksena:"
#~ msgid "Configure Media Library"
#~ msgstr "Konfigūruoti fonoteką"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This option silences all other channels except the selected channel. "
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment