Commit 267a19ca authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

Slovak translation update by Marián Hikaník

parent d5a04763
...@@ -6,8 +6,8 @@ msgid "" ...@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n" "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-30 22:42+0100\n" "POT-Creation-Date: 2008-07-31 20:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-27 21:33+0100\n" "PO-Revision-Date: 2008-07-31 12:41+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n" "Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n" "Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -508,44 +508,36 @@ msgid "Select one or more files to open" ...@@ -508,44 +508,36 @@ msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť" msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
   
#: include/vlc_intf_strings.h:37 #: include/vlc_intf_strings.h:37
#, fuzzy
msgid "Media &Information..." msgid "Media &Information..."
msgstr "Informácia o médiu..." msgstr "&Informácia o médiu..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:38 #: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "&Codec Information..." msgid "&Codec Information..."
msgstr "Informácia o kodeku..." msgstr "Informácia o &kodeku..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:39 #: include/vlc_intf_strings.h:39
#, fuzzy
msgid "&Messages..." msgid "&Messages..."
msgstr "&Hlásenia programu..." msgstr "&Hlásenia programu..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:40 #: include/vlc_intf_strings.h:40
#, fuzzy
msgid "&Extended Settings..." msgid "&Extended Settings..."
msgstr "Rozšírené nastavenia..." msgstr "&Rozšírené nastavenia..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:41 #: include/vlc_intf_strings.h:41
#, fuzzy
msgid "Go to Specific &Time..." msgid "Go to Specific &Time..."
msgstr "Prejsť na určený čas..." msgstr "Prejsť na určený &čas..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:42 #: include/vlc_intf_strings.h:42
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks..." msgid "&Bookmarks..."
msgstr "Záložky..." msgstr "&Záložky..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:43 #: include/vlc_intf_strings.h:43
#, fuzzy
msgid "&VLM Configuration..." msgid "&VLM Configuration..."
msgstr "Konfigurácia VLM..." msgstr "Konfigurácia &VLM..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:45 #: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
msgid "&About..." msgid "&About..."
msgstr "O programe..." msgstr "O &programe..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75 #: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
...@@ -638,14 +630,12 @@ msgid "Add directory..." ...@@ -638,14 +630,12 @@ msgid "Add directory..."
msgstr "Pridať priečinok..." msgstr "Pridať priečinok..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:74 #: include/vlc_intf_strings.h:74
#, fuzzy
msgid "Save Playlist to &File..." msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Uložiť playlist do súboru..." msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:75 #: include/vlc_intf_strings.h:75
#, fuzzy
msgid "&Load Playlist File..." msgid "&Load Playlist File..."
msgstr "Načítať súbor s playlistom..." msgstr "&Načítať súbor s playlistom..."
   
#: include/vlc_intf_strings.h:77 #: include/vlc_intf_strings.h:77
msgid "Search" msgid "Search"
...@@ -656,9 +646,8 @@ msgid "Search Filter" ...@@ -656,9 +646,8 @@ msgid "Search Filter"
msgstr "Vyhľadávací filter" msgstr "Vyhľadávací filter"
   
#: include/vlc_intf_strings.h:80 #: include/vlc_intf_strings.h:80
#, fuzzy
msgid "Additional &Sources" msgid "Additional &Sources"
msgstr "Dodatočné zdroje" msgstr "Do&datočné zdroje"
   
#: include/vlc_intf_strings.h:84 #: include/vlc_intf_strings.h:84
msgid "" msgid ""
...@@ -872,15 +861,15 @@ msgstr "kľúč" ...@@ -872,15 +861,15 @@ msgstr "kľúč"
msgid "boolean" msgid "boolean"
msgstr "Hodnota boolean" msgstr "Hodnota boolean"
   
#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1601 #: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1598
msgid "integer" msgid "integer"
msgstr "hodnota" msgstr "hodnota"
   
#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1630 #: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1627
msgid "float" msgid "float"
msgstr "plávajúci" msgstr "plávajúci"
   
#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1580 #: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1577
msgid "string" msgid "string"
msgstr "príkaz" msgstr "príkaz"
   
...@@ -1273,9 +1262,8 @@ msgid "Add Interface" ...@@ -1273,9 +1262,8 @@ msgid "Add Interface"
msgstr "Pridať rozhranie" msgstr "Pridať rozhranie"
   
#: src/interface/interface.c:208 #: src/interface/interface.c:208
#, fuzzy
msgid "Console" msgid "Console"
msgstr "Ovládanie" msgstr "Konzola"
   
#: src/interface/interface.c:211 #: src/interface/interface.c:211
msgid "Telnet Interface" msgid "Telnet Interface"
...@@ -1306,49 +1294,49 @@ msgstr "" ...@@ -1306,49 +1294,49 @@ msgstr ""
"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez " "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'" "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
   
#: src/libvlc.c:1313 #: src/libvlc.c:1310
msgid "To get exhaustive help, use '-H'." msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'." msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
   
#: src/libvlc.c:1645 #: src/libvlc.c:1642
msgid " (default enabled)" msgid " (default enabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)" msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
   
#: src/libvlc.c:1646 #: src/libvlc.c:1643
msgid " (default disabled)" msgid " (default disabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)" msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
   
#: src/libvlc.c:1805 src/libvlc.c:1808 #: src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1805
msgid "Note:" msgid "Note:"
msgstr "Poznámka:" msgstr "Poznámka:"
   
#: src/libvlc.c:1806 src/libvlc.c:1809 #: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1806
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options." msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr "" msgstr ""
"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé " "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
"nastavenia." "nastavenia."
   
#: src/libvlc.c:1913 #: src/libvlc.c:1910
#, c-format #, c-format
msgid "VLC version %s\n" msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Verzia programu VLC %s\n" msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
   
#: src/libvlc.c:1914 #: src/libvlc.c:1911
#, c-format #, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n" msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n" msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
   
#: src/libvlc.c:1916 #: src/libvlc.c:1913
#, c-format #, c-format
msgid "Compiler: %s\n" msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n" msgstr "Kompilátor: %s\n"
   
#: src/libvlc.c:1918 #: src/libvlc.c:1915
#, c-format #, c-format
msgid "Based upon Git commit [%s]\n" msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
msgstr "Založené na Git [%s]\n" msgstr "Založené na Git [%s]\n"
   
#: src/libvlc.c:1954 #: src/libvlc.c:1951
msgid "" msgid ""
"\n" "\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n" "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
...@@ -1356,7 +1344,7 @@ msgstr "" ...@@ -1356,7 +1344,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n" "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
   
#: src/libvlc.c:1974 #: src/libvlc.c:1971
msgid "" msgid ""
"\n" "\n"
"Press the RETURN key to continue...\n" "Press the RETURN key to continue...\n"
...@@ -2118,16 +2106,14 @@ msgid "Always place the video window on top of other windows." ...@@ -2118,16 +2106,14 @@ msgid "Always place the video window on top of other windows."
msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná." msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
   
#: src/libvlc-module.c:400 #: src/libvlc-module.c:400
#, fuzzy
msgid "Show media title on video" msgid "Show media title on video"
msgstr "Zobraziť názov média vo videu." msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
   
#: src/libvlc-module.c:402 #: src/libvlc-module.c:402
msgid "Display the title of the video on top of the movie." msgid "Display the title of the video on top of the movie."
msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa." msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
   
#: src/libvlc-module.c:404 #: src/libvlc-module.c:404
#, fuzzy
msgid "Show video title for x miliseconds" msgid "Show video title for x miliseconds"
msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd" msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
   
...@@ -2137,9 +2123,8 @@ msgstr "" ...@@ -2137,9 +2123,8 @@ msgstr ""
"Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)" "Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
   
#: src/libvlc-module.c:408 #: src/libvlc-module.c:408
#, fuzzy
msgid "Position of video title" msgid "Position of video title"
msgstr "Pozícia názvu videa." msgstr "Pozícia názvu videa"
   
#: src/libvlc-module.c:410 #: src/libvlc-module.c:410
msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)." msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
...@@ -2148,9 +2133,8 @@ msgstr "" ...@@ -2148,9 +2133,8 @@ msgstr ""
"v strede dole). " "v strede dole). "
   
#: src/libvlc-module.c:412 #: src/libvlc-module.c:412
#, fuzzy
msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds" msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds"
msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách." msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
   
#: src/libvlc-module.c:415 #: src/libvlc-module.c:415
msgid "" msgid ""
...@@ -2169,9 +2153,8 @@ msgid "Disable the screensaver during video playback." ...@@ -2169,9 +2153,8 @@ msgid "Disable the screensaver during video playback."
msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa." msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
   
#: src/libvlc-module.c:426 #: src/libvlc-module.c:426
#, fuzzy
msgid "Inhibit the power management daemon during playback" msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania." msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
   
#: src/libvlc-module.c:427 #: src/libvlc-module.c:427
msgid "" msgid ""
...@@ -3041,7 +3024,6 @@ msgstr "" ...@@ -3041,7 +3024,6 @@ msgstr ""
"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne." "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
   
#: src/libvlc-module.c:830 #: src/libvlc-module.c:830
#, fuzzy
msgid "Prefer system plugins over VLC" msgid "Prefer system plugins over VLC"
msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC" msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
   
...@@ -3419,13 +3401,13 @@ msgid "Modules search path" ...@@ -3419,13 +3401,13 @@ msgid "Modules search path"
msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom" msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
   
#: src/libvlc-module.c:1011 #: src/libvlc-module.c:1011
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths " "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator" "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
msgstr "" msgstr ""
"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať " "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest" "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
"znakmi \" PATH_SEP \""
   
#: src/libvlc-module.c:1014 #: src/libvlc-module.c:1014
msgid "VLM configuration file" msgid "VLM configuration file"
...@@ -6551,8 +6533,8 @@ msgstr "DVD s menu" ...@@ -6551,8 +6533,8 @@ msgstr "DVD s menu"
msgid "DVDnav Input" msgid "DVDnav Input"
msgstr "Vstup DVDnav" msgstr "Vstup DVDnav"
   
#: modules/access/dvdnav.c:304 modules/access/dvdread.c:250 #: modules/access/dvdnav.c:304 modules/access/dvdread.c:235
#: modules/access/dvdread.c:510 modules/access/dvdread.c:572 #: modules/access/dvdread.c:495 modules/access/dvdread.c:557
msgid "Playback failure" msgid "Playback failure"
msgstr "Prehrávanie zlyhalo" msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
   
...@@ -6613,17 +6595,17 @@ msgstr "DVD bez menu" ...@@ -6613,17 +6595,17 @@ msgstr "DVD bez menu"
msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)" msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)" msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
   
#: modules/access/dvdread.c:251 #: modules/access/dvdread.c:236
#, c-format #, c-format
msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"." msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk \"%s\"." msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk \"%s\"."
   
#: modules/access/dvdread.c:511 #: modules/access/dvdread.c:496
#, c-format #, c-format
msgid "DVDRead could not read block %d." msgid "DVDRead could not read block %d."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d." msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
   
#: modules/access/dvdread.c:573 #: modules/access/dvdread.c:558
#, c-format #, c-format
msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x." msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x." msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
...@@ -14553,9 +14535,8 @@ msgid "Error while saving meta" ...@@ -14553,9 +14535,8 @@ msgid "Error while saving meta"
msgstr "Chyba počas ukladania meta-dát" msgstr "Chyba počas ukladania meta-dát"
   
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:424 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:424
#, fuzzy
msgid "VLC was unable to save the meta data." msgid "VLC was unable to save the meta data."
msgstr "Meta-dáta nemožno uložiť." msgstr "Program VLC nemohol uložiť meta-údaje"
   
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:442 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:442
msgid "Information" msgid "Information"
...@@ -14676,7 +14657,7 @@ msgid "Select" ...@@ -14676,7 +14657,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Vyberte" msgstr "Vyberte"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:450 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:451
msgid "Interface Settings" msgid "Interface Settings"
msgstr "Nastavenia rozhrania" msgstr "Nastavenia rozhrania"
   
...@@ -14695,10 +14676,9 @@ msgid "Subtitles & OSD" ...@@ -14695,10 +14676,9 @@ msgid "Subtitles & OSD"
msgstr "Titulky & OSD" msgstr "Titulky & OSD"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:509 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:510
#, fuzzy
msgid "Subtitles & On Screen Display Settings" msgid "Subtitles & On Screen Display Settings"
msgstr "Nastavenia titulkov a OSD" msgstr "Nastavenia &titulkov a OSD"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
msgid "Input & Codecs" msgid "Input & Codecs"
...@@ -14938,39 +14918,35 @@ msgid "Higher latency" ...@@ -14938,39 +14918,35 @@ msgid "Higher latency"
msgstr "Najvyššia latencia" msgstr "Najvyššia latencia"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695
#, fuzzy
msgid "Interface Settings not saved" msgid "Interface Settings not saved"
msgstr "Nastavenia rozhrania" msgstr "Nastavenia rozhrania neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:761 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:761
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:796 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:880 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:796 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:880
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:909 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:934 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:909 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:934
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)." msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)."
msgstr "Počas kontroly aktualizácií nastala chyba" msgstr "Počas kontroly aktualizácií cez SimplePrefs (%i) nastala chyba."
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:760 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:760
#, fuzzy
msgid "Audio Settings not saved" msgid "Audio Settings not saved"
msgstr "Nastavenia zvuku" msgstr "Nastavenia zvuku neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:795 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:795
#, fuzzy
msgid "Video Settings not saved" msgid "Video Settings not saved"
msgstr "Nastavenia videa" msgstr "Nastavenia videa neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:879 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:879
msgid "Input Settings not saved" msgid "Input Settings not saved"
msgstr "" msgstr "Nastavenia vstupu neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:908 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:908
msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved" msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
msgstr "" msgstr "Nastavenia titulkov/OSD neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:933 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:933
#, fuzzy
msgid "Hotkeys not saved" msgid "Hotkeys not saved"
msgstr "Klávesová skratka pre" msgstr "Klávesové skratky neboli uložené"
   
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1026 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1026
msgid "Choose the folder to save your video snapshots to." msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
...@@ -16482,24 +16458,24 @@ msgid "QNX RTOS video and audio output" ...@@ -16482,24 +16458,24 @@ msgid "QNX RTOS video and audio output"
msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS" msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:950 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:950
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1013 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1015
msgid "Preamp\n" msgid "Preamp\n"
msgstr "Predzosilnenie\n" msgstr "Predzosilnenie\n"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:951 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:951
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1014 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
msgid "dB" msgid "dB"
msgstr "dB" msgstr "dB"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1243 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1245
msgid "Audio/Video" msgid "Audio/Video"
msgstr "Audio/Video" msgstr "Audio/Video"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1259 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1261
msgid "Advance of audio over video:" msgid "Advance of audio over video:"
msgstr "Predstih zvuku pred videom:" msgstr "Predstih zvuku pred videom:"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1268 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1270
msgid "" msgid ""
"A positive value means that\n" "A positive value means that\n"
"the audio is ahead of the video" "the audio is ahead of the video"
...@@ -16507,15 +16483,15 @@ msgstr "" ...@@ -16507,15 +16483,15 @@ msgstr ""
"Pozitívna hodnota znamená, \n" "Pozitívna hodnota znamená, \n"
"že zvuk bude v predstihu pred videom" "že zvuk bude v predstihu pred videom"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1276 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1278
msgid "Subtitles/Video" msgid "Subtitles/Video"
msgstr "Titulky/Video" msgstr "Titulky/Video"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1292 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1294
msgid "Advance of subtitles over video:" msgid "Advance of subtitles over video:"
msgstr "Predstih titulkov pred videom:" msgstr "Predstih titulkov pred videom:"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1301 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1303
msgid "" msgid ""
"A positive value means that\n" "A positive value means that\n"
"the subtitles are ahead of the video" "the subtitles are ahead of the video"
...@@ -16523,11 +16499,11 @@ msgstr "" ...@@ -16523,11 +16499,11 @@ msgstr ""
"Pozitívna hodnota znamená, že\n" "Pozitívna hodnota znamená, že\n"
"titulky budú v predstihu pred videom" "titulky budú v predstihu pred videom"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1320 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1322
msgid "Speed of the subtitles:" msgid "Speed of the subtitles:"
msgstr "Rýchlosť titulkov:" msgstr "Rýchlosť titulkov:"
   
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1350 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1352
msgid "Force update of this dialog's values" msgid "Force update of this dialog's values"
msgstr "Vynútiť si aktualizovanie hodnôt v dialógoch" msgstr "Vynútiť si aktualizovanie hodnôt v dialógoch"
   
...@@ -16551,6 +16527,12 @@ msgstr "Štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame." ...@@ -16551,6 +16527,12 @@ msgstr "Štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame."
msgid "Sent bitrate" msgid "Sent bitrate"
msgstr "Odosielaný dátový tok" msgstr "Odosielaný dátový tok"
   
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:59
msgid ""
"Play\n"
"If the playlist is empty, open a media"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:256 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:256
msgid "Current visualization" msgid "Current visualization"
msgstr "Aktuálna vizualizácia" msgstr "Aktuálna vizualizácia"
...@@ -16560,6 +16542,8 @@ msgid "" ...@@ -16560,6 +16542,8 @@ msgid ""
"Loop from point A to point B continuously.\n" "Loop from point A to point B continuously.\n"
"Click to set point A" "Click to set point A"
msgstr "" msgstr ""
"Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B.\n"
"Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
   
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:324 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:324
msgid "Frame by frame" msgid "Frame by frame"
...@@ -16569,11 +16553,21 @@ msgstr "Snímka za snímkou" ...@@ -16569,11 +16553,21 @@ msgstr "Snímka za snímkou"
msgid "Take a snapshot" msgid "Take a snapshot"
msgstr "Vytvoriť snímok" msgstr "Vytvoriť snímok"