Commit 267a19ca authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

Slovak translation update by Marián Hikaník

parent d5a04763
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-30 22:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-27 21:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-31 20:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-31 12:41+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -508,44 +508,36 @@ msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:37
#, fuzzy
msgid "Media &Information..."
msgstr "Informácia o médiu..."
msgstr "&Informácia o médiu..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:38
#, fuzzy
msgid "&Codec Information..."
msgstr "Informácia o kodeku..."
msgstr "Informácia o &kodeku..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:39
#, fuzzy
msgid "&Messages..."
msgstr "&Hlásenia programu..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:40
#, fuzzy
msgid "&Extended Settings..."
msgstr "Rozšírené nastavenia..."
msgstr "&Rozšírené nastavenia..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:41
#, fuzzy
msgid "Go to Specific &Time..."
msgstr "Prejsť na určený čas..."
msgstr "Prejsť na určený &čas..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:42
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks..."
msgstr "Záložky..."
msgstr "&Záložky..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:43
#, fuzzy
msgid "&VLM Configuration..."
msgstr "Konfigurácia VLM..."
msgstr "Konfigurácia &VLM..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
msgid "&About..."
msgstr "O programe..."
msgstr "O &programe..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:48 modules/control/rc.c:75
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:51
......@@ -638,14 +630,12 @@ msgid "Add directory..."
msgstr "Pridať priečinok..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:74
#, fuzzy
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Uložiť playlist do súboru..."
msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:75
#, fuzzy
msgid "&Load Playlist File..."
msgstr "Načítať súbor s playlistom..."
msgstr "&Načítať súbor s playlistom..."
 
#: include/vlc_intf_strings.h:77
msgid "Search"
......@@ -656,9 +646,8 @@ msgid "Search Filter"
msgstr "Vyhľadávací filter"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:80
#, fuzzy
msgid "Additional &Sources"
msgstr "Dodatočné zdroje"
msgstr "Do&datočné zdroje"
 
#: include/vlc_intf_strings.h:84
msgid ""
......@@ -872,15 +861,15 @@ msgstr "kľúč"
msgid "boolean"
msgstr "Hodnota boolean"
 
#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1601
#: src/config/file.c:593 src/libvlc.c:1598
msgid "integer"
msgstr "hodnota"
 
#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1630
#: src/config/file.c:602 src/libvlc.c:1627
msgid "float"
msgstr "plávajúci"
 
#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1580
#: src/config/file.c:625 src/libvlc.c:1577
msgid "string"
msgstr "príkaz"
 
......@@ -1273,9 +1262,8 @@ msgid "Add Interface"
msgstr "Pridať rozhranie"
 
#: src/interface/interface.c:208
#, fuzzy
msgid "Console"
msgstr "Ovládanie"
msgstr "Konzola"
 
#: src/interface/interface.c:211
msgid "Telnet Interface"
......@@ -1306,49 +1294,49 @@ msgstr ""
"Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
"rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
 
#: src/libvlc.c:1313
#: src/libvlc.c:1310
msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
 
#: src/libvlc.c:1645
#: src/libvlc.c:1642
msgid " (default enabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
 
#: src/libvlc.c:1646
#: src/libvlc.c:1643
msgid " (default disabled)"
msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
 
#: src/libvlc.c:1805 src/libvlc.c:1808
#: src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1805
msgid "Note:"
msgstr "Poznámka:"
 
#: src/libvlc.c:1806 src/libvlc.c:1809
#: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1806
msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
msgstr ""
"Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
"nastavenia."
 
#: src/libvlc.c:1913
#: src/libvlc.c:1910
#, c-format
msgid "VLC version %s\n"
msgstr "Verzia programu VLC %s\n"
 
#: src/libvlc.c:1914
#: src/libvlc.c:1911
#, c-format
msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
msgstr "Kompiloval: %s@%s.%s\n"
 
#: src/libvlc.c:1916
#: src/libvlc.c:1913
#, c-format
msgid "Compiler: %s\n"
msgstr "Kompilátor: %s\n"
 
#: src/libvlc.c:1918
#: src/libvlc.c:1915
#, c-format
msgid "Based upon Git commit [%s]\n"
msgstr "Založené na Git [%s]\n"
 
#: src/libvlc.c:1954
#: src/libvlc.c:1951
msgid ""
"\n"
"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
......@@ -1356,7 +1344,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
 
#: src/libvlc.c:1974
#: src/libvlc.c:1971
msgid ""
"\n"
"Press the RETURN key to continue...\n"
......@@ -2118,16 +2106,14 @@ msgid "Always place the video window on top of other windows."
msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
 
#: src/libvlc-module.c:400
#, fuzzy
msgid "Show media title on video"
msgstr "Zobraziť názov média vo videu."
msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
 
#: src/libvlc-module.c:402
msgid "Display the title of the video on top of the movie."
msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
 
#: src/libvlc-module.c:404
#, fuzzy
msgid "Show video title for x miliseconds"
msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
 
......@@ -2137,9 +2123,8 @@ msgstr ""
"Zobraziť názov videa na n milisekúnd (predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
 
#: src/libvlc-module.c:408
#, fuzzy
msgid "Position of video title"
msgstr "Pozícia názvu videa."
msgstr "Pozícia názvu videa"
 
#: src/libvlc-module.c:410
msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
......@@ -2148,9 +2133,8 @@ msgstr ""
"v strede dole). "
 
#: src/libvlc-module.c:412
#, fuzzy
msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x miliseconds"
msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách."
msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
 
#: src/libvlc-module.c:415
msgid ""
......@@ -2169,9 +2153,8 @@ msgid "Disable the screensaver during video playback."
msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
 
#: src/libvlc-module.c:426
#, fuzzy
msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
msgstr "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania."
msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
 
#: src/libvlc-module.c:427
msgid ""
......@@ -3041,7 +3024,6 @@ msgstr ""
"Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
 
#: src/libvlc-module.c:830
#, fuzzy
msgid "Prefer system plugins over VLC"
msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
 
......@@ -3419,13 +3401,13 @@ msgid "Modules search path"
msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
#: src/libvlc-module.c:1011
#, fuzzy
msgid ""
"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
msgstr ""
"Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest"
"prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
"znakmi \" PATH_SEP \""
 
#: src/libvlc-module.c:1014
msgid "VLM configuration file"
......@@ -6551,8 +6533,8 @@ msgstr "DVD s menu"
msgid "DVDnav Input"
msgstr "Vstup DVDnav"
 
#: modules/access/dvdnav.c:304 modules/access/dvdread.c:250
#: modules/access/dvdread.c:510 modules/access/dvdread.c:572
#: modules/access/dvdnav.c:304 modules/access/dvdread.c:235
#: modules/access/dvdread.c:495 modules/access/dvdread.c:557
msgid "Playback failure"
msgstr "Prehrávanie zlyhalo"
 
......@@ -6613,17 +6595,17 @@ msgstr "DVD bez menu"
msgid "DVDRead Input (DVD without menu support)"
msgstr "Vstup DVDRead (DVD bez podpory menu)"
 
#: modules/access/dvdread.c:251
#: modules/access/dvdread.c:236
#, c-format
msgid "DVDRead could not open the disk \"%s\"."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže otvoriť disk \"%s\"."
 
#: modules/access/dvdread.c:511
#: modules/access/dvdread.c:496
#, c-format
msgid "DVDRead could not read block %d."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
 
#: modules/access/dvdread.c:573
#: modules/access/dvdread.c:558
#, c-format
msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
......@@ -14553,9 +14535,8 @@ msgid "Error while saving meta"
msgstr "Chyba počas ukladania meta-dát"
 
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:424
#, fuzzy
msgid "VLC was unable to save the meta data."
msgstr "Meta-dáta nemožno uložiť."
msgstr "Program VLC nemohol uložiť meta-údaje"
 
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:442
msgid "Information"
......@@ -14676,7 +14657,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Vyberte"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:168
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:450
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:451
msgid "Interface Settings"
msgstr "Nastavenia rozhrania"
 
......@@ -14695,10 +14676,9 @@ msgid "Subtitles & OSD"
msgstr "Titulky & OSD"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:509
#, fuzzy
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:510
msgid "Subtitles & On Screen Display Settings"
msgstr "Nastavenia titulkov a OSD"
msgstr "Nastavenia &titulkov a OSD"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
msgid "Input & Codecs"
......@@ -14938,39 +14918,35 @@ msgid "Higher latency"
msgstr "Najvyššia latencia"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695
#, fuzzy
msgid "Interface Settings not saved"
msgstr "Nastavenia rozhrania"
msgstr "Nastavenia rozhrania neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:761
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:796 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:880
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:909 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:934
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "An error occured while saving your settings via SimplePrefs (%i)."
msgstr "Počas kontroly aktualizácií nastala chyba"
msgstr "Počas kontroly aktualizácií cez SimplePrefs (%i) nastala chyba."
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:760
#, fuzzy
msgid "Audio Settings not saved"
msgstr "Nastavenia zvuku"
msgstr "Nastavenia zvuku neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:795
#, fuzzy
msgid "Video Settings not saved"
msgstr "Nastavenia videa"
msgstr "Nastavenia videa neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:879
msgid "Input Settings not saved"
msgstr ""
msgstr "Nastavenia vstupu neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:908
msgid "On Screen Display/Subtitle Settings not saved"
msgstr ""
msgstr "Nastavenia titulkov/OSD neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:933
#, fuzzy
msgid "Hotkeys not saved"
msgstr "Klávesová skratka pre"
msgstr "Klávesové skratky neboli uložené"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1026
msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
......@@ -16482,24 +16458,24 @@ msgid "QNX RTOS video and audio output"
msgstr "Video a audio výstup QNXRTOS"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:950
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1013
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1015
msgid "Preamp\n"
msgstr "Predzosilnenie\n"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:951
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1014
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
msgid "dB"
msgstr "dB"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1243
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1245
msgid "Audio/Video"
msgstr "Audio/Video"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1259
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1261
msgid "Advance of audio over video:"
msgstr "Predstih zvuku pred videom:"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1268
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1270
msgid ""
"A positive value means that\n"
"the audio is ahead of the video"
......@@ -16507,15 +16483,15 @@ msgstr ""
"Pozitívna hodnota znamená, \n"
"že zvuk bude v predstihu pred videom"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1276
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1278
msgid "Subtitles/Video"
msgstr "Titulky/Video"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1292
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1294
msgid "Advance of subtitles over video:"
msgstr "Predstih titulkov pred videom:"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1301
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1303
msgid ""
"A positive value means that\n"
"the subtitles are ahead of the video"
......@@ -16523,11 +16499,11 @@ msgstr ""
"Pozitívna hodnota znamená, že\n"
"titulky budú v predstihu pred videom"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1320
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1322
msgid "Speed of the subtitles:"
msgstr "Rýchlosť titulkov:"
 
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1350
#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1352
msgid "Force update of this dialog's values"
msgstr "Vynútiť si aktualizovanie hodnôt v dialógoch"
 
......@@ -16551,6 +16527,12 @@ msgstr "Štatistiky o aktuálnom médiu alebo streame."
msgid "Sent bitrate"
msgstr "Odosielaný dátový tok"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:59
msgid ""
"Play\n"
"If the playlist is empty, open a media"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:256
msgid "Current visualization"
msgstr "Aktuálna vizualizácia"
......@@ -16560,6 +16542,8 @@ msgid ""
"Loop from point A to point B continuously.\n"
"Click to set point A"
msgstr ""
"Kontinuálne opakovať od bodu A po bod B.\n"
"Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:324
msgid "Frame by frame"
......@@ -16569,11 +16553,21 @@ msgstr "Snímka za snímkou"
msgid "Take a snapshot"
msgstr "Vytvoriť snímok"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:371
msgid "Click to set point B"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:380
msgid "Stop the A to B loop"
msgstr ""
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:385
msgid ""
"Loop from point A to point B continuously\n"
"Click to set point A"
msgstr ""
"Kontinuálne Opakovať od bodu A do bodu B\n"
"Pre nastavenie bodu A kliknite sem."
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:468
msgid "Menu"
......@@ -16589,31 +16583,26 @@ msgid "Teletext"
msgstr "Teletext"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:579
#, fuzzy
msgid "Previous media in the playlist"
msgstr "Žiadne položky v playliste"
msgstr "Predchádzajúce mediálne súbory v playliste"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:581
#, fuzzy
msgid "Next media in the playlist"
msgstr "Žiadne položky v playliste"
msgstr "Ďalšie mediálne súbory v playliste"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:582
#, fuzzy
msgid "Stop playback"
msgstr "Lokálne prehrávanie"
msgstr "Zastaviť prehrávanie"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:590
#, fuzzy
msgid "Toggle the video in fullscreen"
msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
msgstr "Prepnúť video do celoobrazovkového režimu"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:598
msgid "Show playlist"
msgstr "Zobraziť playlist"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:604
#, fuzzy
msgid "Show extended settings"
msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
 
......@@ -16622,14 +16611,12 @@ msgid "Transparent"
msgstr "Priehľadné"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:789
#, fuzzy
msgid "Unmute"
msgstr "Stlmiť"
msgstr "Vypnúť stlmenie"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:829
#, fuzzy
msgid "Pause the playback"
msgstr "Lokálne prehrávanie"
msgstr "Pozastaviť prehrávanie"
 
#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:1272
msgid "Revert to normal play speed"
......@@ -16653,9 +16640,8 @@ msgid "Open subtitles file"
msgstr "Otvoriť súbor s titulkami"
 
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:261
#, fuzzy
msgid "Eject the disc"
msgstr "Vyberte si súbor"
msgstr "Vysunúť disk"
 
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:621
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:877
......@@ -16745,12 +16731,10 @@ msgid "Key: "
msgstr "Kľúč:"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
#, fuzzy
msgid "Subtitles && OSD"
msgstr "Titulky & OSD"
msgstr "Titulky && OSD"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
#, fuzzy
msgid "Input && Codecs"
msgstr "Vstup a kodeky"
 
......@@ -16774,30 +16758,30 @@ msgstr ""
" Môžete definovať aj unikátnu hodnotu, alebo ju definovať v pokročilých "
"nastaveniach."
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:534
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:535
msgid "Configure Hotkeys"
msgstr "Konfigurovať horúce klávesy"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:743
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:744
#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:55
msgid "Audio Files"
msgstr "Zvukové súbory"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:744
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:745
#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:50
msgid "Video Files"
msgstr "Súbory s videom"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:745
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:746
#: modules/gui/qt4/dialogs_provider.hpp:60
msgid "Playlist Files"
msgstr "Súbory s playlistom"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:792
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:793
msgid "&Apply"
msgstr "Po&užiť"
 
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:793
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:794
#: modules/gui/qt4/dialogs/gototime.cpp:52
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:210 modules/gui/qt4/dialogs/open.cpp:104
#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:39
......@@ -16811,24 +16795,21 @@ msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Up&raviť záložky"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:44
#, fuzzy
msgid "Create"
msgstr "Vycentrovať"
msgstr "Vytvoriť"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:45
msgid "Create a new bookmark"
msgstr ""
msgstr "Vytvoriť novú záložku"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:47
#: modules/gui/qt4/dialogs/podcast_configuration.cpp:37
#, fuzzy
msgid "Delete the selected item"
msgstr "Vyberte súbor s titulkami"
msgstr "Vymazať vybranú položku"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:49
#, fuzzy
msgid "Delete all the bookmarks"
msgstr "Definujte záložky v playliste."
msgstr "Vymazať všetky záložky"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:54
#: modules/gui/qt4/dialogs/errors.cpp:50
......@@ -16962,13 +16943,12 @@ msgid "Thanks"
msgstr "Poďakovanie"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:206
#, fuzzy
msgid "VLC media player updates"
msgstr "VLC media player"
msgstr "Aktualizácie programu VLC media player"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:211
msgid "&Recheck version"
msgstr ""
msgstr "&Znova skontrolovať verziu"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:218
msgid "Checking for an update..."
......@@ -16979,40 +16959,36 @@ msgid ""
"\n"
"Do you want to download it?\n"
msgstr ""
"\n"
"Chcete ju stiahnuť?\n"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:270
#, fuzzy
msgid "Launching an update request..."
msgstr "Kontrola aktualizácií..."
msgstr "Aktivovanie požiadavky na aktualizáciu..."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:276
msgid "Select a directory..."
msgstr "Vyberte si priečinok ..."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:314
#, fuzzy
msgid "&Yes"
msgstr "Áno"
msgstr "&Áno"
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:315
#, fuzzy
msgid "A new version of VLC("
msgstr "Je dostupná nová verzia programu VLC :\n"
msgstr "Je dostupná nová verzia programu VLC ("
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:321
#, fuzzy
msgid ") is available."
msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
msgstr ")."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:334
#, fuzzy
msgid "You have the latest version of VLC media player."
msgstr "Máte najnovšiu verziu programu VLC"
msgstr "Máte najnovšiu verziu programu VLC."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:338
#, fuzzy
msgid "An error occurred while checking for updates..."
msgstr "Počas kontroly aktualizácií nastala chyba"
msgstr "Počas kontroly aktualizácií nastala chyba..."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/interaction.cpp:93
msgid "Login"
......@@ -17052,7 +17028,7 @@ msgstr "Uložiť &ako..."
 
#: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:86
msgid "Save all the displayed logs to a file"
msgstr ""
msgstr "Uložiť všetky zobrazené záznamy do súboru"