Commit 235291af authored by Christophe Mutricy's avatar Christophe Mutricy
Browse files

Slovak translation update by Marián Hikaník

parent 2dc3ecd4
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-02 17:01+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-31 12:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-04 21:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-03 16:20+0100\n"
"Last-Translator: Marián Hikaník <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
"Language-Team: Marián Hikaník, translation controlled by: Pavel Kříž\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -75,7 +75,7 @@ msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
#: include/vlc_config_cat.h:50 include/vlc_config_cat.h:51
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
 
#: include/vlc_config_cat.h:54 src/input/es_out.c:2051
#: src/libvlc-module.c:1429 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
......@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "Nastavenia horúcich klávesov"
#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:522
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:78
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:671 modules/stream_out/transcode.c:199
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:725 modules/stream_out/transcode.c:199
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"
 
......@@ -97,7 +97,7 @@ msgid "General audio settings"
msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
 
#: include/vlc_config_cat.h:60 include/vlc_config_cat.h:85
#: src/video_output/video_output.c:414
#: src/video_output/video_output.c:415
msgid "Filters"
msgstr "Filtre"
 
......@@ -123,7 +123,7 @@ msgid "These are general settings for audio output modules."
msgstr "Toto sú všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
 
#: include/vlc_config_cat.h:71 src/libvlc-module.c:1833
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:806 modules/stream_out/transcode.c:231
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:860 modules/stream_out/transcode.c:231
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"
 
......@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov"
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:176 modules/gui/macosx/wizard.m:379
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:523
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:574 modules/misc/dummy/dummy.c:98
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:628 modules/misc/dummy/dummy.c:98
#: modules/stream_out/transcode.c:168
msgid "Video"
msgstr "Video"
......@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
 
#: src/audio_output/input.c:94 src/audio_output/input.c:140
#: src/input/es_out.c:459 src/libvlc-module.c:560
#: src/video_output/video_output.c:391 modules/video_filter/postproc.c:222
#: src/video_output/video_output.c:392 modules/video_filter/postproc.c:222
msgid "Disable"
msgstr "Zablokovať"
 
......@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgid "Stream %d"
msgstr "Tok %d"
 
#: src/input/es_out.c:2040 modules/gui/macosx/wizard.m:383
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:594 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:681
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:648 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:735
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"
 
......@@ -1019,7 +1019,7 @@ msgid "Type"
msgstr "Typ"
 
#: src/input/es_out.c:2054 modules/codec/faad.c:391
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:730
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:784
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"
 
......@@ -1230,7 +1230,7 @@ msgstr "Médium: %s"
#: modules/gui/macosx/interaction.m:136 modules/gui/macosx/open.m:168
#: modules/gui/macosx/prefs.m:126 modules/gui/macosx/prefs.m:147
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:606 modules/gui/macosx/wizard.m:320
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:624 modules/gui/macosx/wizard.m:320
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1140
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1289
msgid "Cancel"
......@@ -1573,7 +1573,7 @@ msgstr "Tichý mód"
 
#: src/libvlc-module.c:167
msgid "Turn off all warning and information messages."
msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informačné správy."
msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
 
#: src/libvlc-module.c:169
msgid "Default stream"
......@@ -1593,14 +1593,14 @@ msgstr ""
 
#: src/libvlc-module.c:178
msgid "Color messages"
msgstr "Farebné správy"
msgstr "Farebné hlásenia"
 
#: src/libvlc-module.c:180
msgid ""
"This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
"needs Linux color support for this to work."
msgstr ""
"Táto voľba umožňuje ofarbenie správ posielaných do konzoly. Váš terminál "
"Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
"musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
 
#: src/libvlc-module.c:183
......@@ -1648,7 +1648,7 @@ msgid ""
"the \"audio filters\" modules section."
msgstr ""
"Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
"audio-filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
"zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
"vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
"konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
 
......@@ -2393,8 +2393,8 @@ msgid ""
"This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
"synchronization mechanism."
msgstr ""
"Táto voľba zabraňuje tomu, aby správa s informáciami pre ladenie vybočovala "
"zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
"Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
"vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
 
#: src/libvlc-module.c:538
msgid ""
......@@ -2450,8 +2450,8 @@ msgstr ""
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92 modules/access/v4l2/v4l2.c:246
#: modules/audio_output/alsa.c:105 modules/gui/fbosd.c:173
#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1280
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:429
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:674 modules/gui/macosx/vout.m:203
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:377 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:468
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:690 modules/gui/macosx/vout.m:203
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:556
#: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:70
#: modules/video_filter/rss.c:182 modules/video_output/msw/directx.c:161
......@@ -2690,10 +2690,10 @@ msgid ""
"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
"section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
msgstr ""
"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie sub-obrázkov. Pomocou týchto "
"nastavení môžete sub-obrázky napríklad filtrovať. Filtre pre sub-obrázky "
"môžete zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre sub-obrázkov.\". Tam "
"môžete nastaviť aj ďalšie vlastnosti sub-obrázkov. "
"Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
"nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
"zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
"nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
 
#: src/libvlc-module.c:677
msgid "Force subtitle position"
......@@ -2727,8 +2727,8 @@ msgid ""
"VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
"Display)."
msgstr ""
"Program VLC môže zobrazovať správy priamo v okne s videom. Toto zobrazovanie "
"sa nazýva aj OSD. "
"Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
"zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
 
#: src/libvlc-module.c:691
msgid "Text rendering module"
......@@ -3147,11 +3147,11 @@ msgstr ""
 
#: src/libvlc-module.c:889
msgid "Mux module"
msgstr "Muxovací modul"
msgstr "Zmiešavací modul"
 
#: src/libvlc-module.c:891
msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií muxovacích modulov"
msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
 
#: src/libvlc-module.c:893
msgid "Access output module"
......@@ -3390,11 +3390,9 @@ msgid ""
msgstr "Túto voľbu možno použiť "
 
#: src/libvlc-module.c:1003
#, fuzzy
msgid "(Experimental) Minimize latency whenreading live stream."
msgstr ""
"(Experimentálne) Automatické prispôsobenie načítavania tak, aby sa "
"minimalizovalo oneskorenie počas načítavania živého streamu."
"(Experimentálne) Minimalizovať oneskorenie počas čítania živého streamu."
 
#: src/libvlc-module.c:1009
msgid "Modules search path"
......@@ -3455,7 +3453,7 @@ msgstr "Zaznamenávať do súboru"
 
#: src/libvlc-module.c:1036
msgid "Log all VLC messages to a text file."
msgstr "Zaznamenávať všetky správy programu VLC do textového súboru."
msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
 
#: src/libvlc-module.c:1038
msgid "Log to syslog"
......@@ -3464,7 +3462,7 @@ msgstr "Zaznamenávať do súboru"
#: src/libvlc-module.c:1040
msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
msgstr ""
"Zaznamenávať všetky správy programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
"Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
"systémoch UNIX)."
 
#: src/libvlc-module.c:1042
......@@ -3670,8 +3668,8 @@ msgstr ""
#: src/libvlc-module.c:1151
msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
msgstr ""
"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"horúce klávesy\" programu "
"VLC."
"V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
"programu VLC."
 
#: src/libvlc-module.c:1154 src/video_output/vout_intf.c:413
#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:458
......@@ -4522,7 +4520,7 @@ msgstr "Sub-obrázky"
 
#: src/libvlc-module.c:1594 modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
#: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:765 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:771
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:819 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:825
msgid "Subtitles"
msgstr "Titulky"
 
......@@ -4586,7 +4584,7 @@ msgstr "Nastavenia výkonu"
 
#: src/libvlc-module.c:1997
msgid "Hot keys"
msgstr "Horúce klávesy"
msgstr "Klávesové skratky"
 
#: src/libvlc-module.c:2394
msgid "Jump sizes"
......@@ -4661,11 +4659,11 @@ msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
msgid "main program"
msgstr "hlavný program"
 
#: src/misc/update.c:1582
#: src/misc/update.c:1600
msgid "File could not be verified"
msgstr "Súbor sa nedal overiť"
 
#: src/misc/update.c:1583
#: src/misc/update.c:1601
#, c-format
msgid ""
"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
......@@ -4674,11 +4672,11 @@ msgstr ""
"Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
"toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
#: src/misc/update.c:1594 src/misc/update.c:1606
#: src/misc/update.c:1612 src/misc/update.c:1624
msgid "Invalid signature"
msgstr "Neplatný podpis"
 
#: src/misc/update.c:1595 src/misc/update.c:1607
#: src/misc/update.c:1613 src/misc/update.c:1625
#, c-format
msgid ""
"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
......@@ -4687,11 +4685,11 @@ msgstr ""
"Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
"ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
 
#: src/misc/update.c:1619
#: src/misc/update.c:1637
msgid "File not verifiable"
msgstr "Súbor nemožno overiť"
 
#: src/misc/update.c:1620
#: src/misc/update.c:1638
#, c-format
msgid ""
"It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
......@@ -4700,11 +4698,11 @@ msgstr ""
"Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu program VLC tento "
"súbor vymazal."
 
#: src/misc/update.c:1631 src/misc/update.c:1643
#: src/misc/update.c:1649 src/misc/update.c:1661
msgid "File corrupted"
msgstr "Súbor je porušený"
 
#: src/misc/update.c:1632 src/misc/update.c:1644
#: src/misc/update.c:1650 src/misc/update.c:1662
#, c-format
msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
......@@ -5273,28 +5271,28 @@ msgstr "Zhuang"
msgid "Zulu"
msgstr "Zulu"
 
#: src/video_output/video_output.c:389 modules/gui/macosx/intf.m:724
#: src/video_output/video_output.c:390 modules/gui/macosx/intf.m:724
#: modules/gui/macosx/intf.m:725 modules/video_filter/deinterlace.c:127
msgid "Deinterlace"
msgstr "Rozkladať"
 
#: src/video_output/video_output.c:393 modules/video_filter/deinterlace.c:123
#: src/video_output/video_output.c:394 modules/video_filter/deinterlace.c:123
msgid "Discard"
msgstr "Vyraďovať"
 
#: src/video_output/video_output.c:395 modules/video_filter/deinterlace.c:123
#: src/video_output/video_output.c:396 modules/video_filter/deinterlace.c:123
msgid "Blend"
msgstr "Premiešavať"
 
#: src/video_output/video_output.c:397 modules/video_filter/deinterlace.c:123
#: src/video_output/video_output.c:398 modules/video_filter/deinterlace.c:123
msgid "Mean"
msgstr "Stredná úroveň"
 
#: src/video_output/video_output.c:399 modules/video_filter/deinterlace.c:123
#: src/video_output/video_output.c:400 modules/video_filter/deinterlace.c:123
msgid "Bob"
msgstr "Bob"
 
#: src/video_output/video_output.c:401 modules/video_filter/deinterlace.c:123
#: src/video_output/video_output.c:402 modules/video_filter/deinterlace.c:123
msgid "Linear"
msgstr "Lineárne rozkladanie"
 
......@@ -5313,8 +5311,8 @@ msgstr "Stranový pomer"
#: modules/access/bda/bda.c:40 modules/access/cdda.c:66
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:98 modules/access/dvb/access.c:78
#: modules/access/dv.c:71 modules/access/dvdnav.c:72
#: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/fake.c:43
#: modules/access/file.c:84 modules/access/ftp.c:57
#: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/eyetv.m:61
#: modules/access/fake.c:43 modules/access/file.c:84 modules/access/ftp.c:57
#: modules/access/gnomevfs.c:47 modules/access/http.c:75
#: modules/access/jack.c:62 modules/access/mms/mms.c:49
#: modules/access/pvr.c:60 modules/access/rtmp/access.c:43
......@@ -6304,13 +6302,12 @@ msgid "AM Tuner mode"
msgstr "AM mód"
 
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
#, fuzzy
msgid ""
"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
"or DSS (4)."
msgstr ""
"Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený, TV, "
"AM_Radio, FM_RADIO alebo DSS."
"Mód AM tunera. Môže tu byť nastavená jedna z hodnôt: Predvolený (0), TV (1),"
"AM Radio (2), FM Radio (3) alebo DSS (4)."
 
#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
msgid "Number of audio channels"
......@@ -6613,11 +6610,11 @@ msgstr "Funkcia DVDRead nemôže načítať blok %d."
msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
msgstr "Funkcia DVDRead nemôže prečítať %d/%d blokov na pozícií 0x%02x."
 
#: modules/access/eyetv.m:54
#: modules/access/eyetv.m:56
msgid "Channel number"
msgstr "Číslo kanála"
 
#: modules/access/eyetv.m:56
#: modules/access/eyetv.m:58
msgid ""
"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
"for Composite input"
......@@ -6625,7 +6622,15 @@ msgstr ""
"Zadajte číslo programu EyeTV alebo pre použitie posledného kanála zadajte "
"hodnotu 0; pre vstup S-Video zadajte -1; pre kompozitný vstup zadajte -2"
 
#: modules/access/eyetv.m:60
#: modules/access/eyetv.m:63
#, fuzzy
msgid ""
"Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
msgstr ""
"Hodnota ukladania do vyrovnávacej pamäte. Táto hodnota sa nastavuje v "
"milisekundách."
#: modules/access/eyetv.m:68
msgid "EyeTV access module"
msgstr "Prístupový modul EyeTV"
 
......@@ -7601,7 +7606,7 @@ msgid "Screen Input"
msgstr "Obrazový vstup"
 
#: modules/access/screen/screen.c:87 modules/gui/macosx/open.m:207
#: modules/gui/macosx/open.m:863 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:435
#: modules/gui/macosx/open.m:863 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:474
#: modules/gui/macosx/vout.m:214
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
......@@ -8254,7 +8259,7 @@ msgstr "Horeuvedená správa mala neznámu úroveň zaznamenávania"
 
#: modules/access/vcdx/access.c:136
msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania"
msgstr "Horeuvedenená správa má neznámu úroveň zaznamenávania vcdimager"
 
#: modules/access/vcdx/access.c:286 modules/access/vcdx/access.c:369
#: modules/access/vcdx/access.c:696 modules/access/vcdx/info.c:294
......@@ -8722,7 +8727,7 @@ msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu PCM"
 
#: modules/audio_filter/normvol.c:70
msgid "Number of audio buffers"
msgstr "Počet audio-bufferov"
msgstr "Počet vyrovnávacích pamätí pre zvuk"
 
#: modules/audio_filter/normvol.c:71
msgid ""
......@@ -8863,7 +8868,7 @@ msgstr ""
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:49
#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:50
msgid "spatializer"
msgstr "priestorový"
msgstr "Priestorový efekt"
 
#: modules/audio_mixer/float32.c:50
msgid "Float32 audio mixer"
......@@ -9126,16 +9131,17 @@ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
msgid "PORTAUDIO audio output"
msgstr "Zvukový výstup PORTAUDIO"
 
#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:625
#: modules/gui/macosx/intf.m:1615 modules/gui/pda/pda_interface.c:210
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1353 modules/gui/qt4/main_interface.cpp:361
#: modules/audio_output/pulse.c:61 modules/gui/macosx/intf.m:624
#: modules/gui/macosx/intf.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:1615
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:210 modules/gui/pda/pda_interface.c:1353
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:361
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:365
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:957
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:959
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1023
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1038
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1045
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1062
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:958
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:960
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1024
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1039
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1046
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1063
msgid "VLC media player"
msgstr "VLC media player"
 
......@@ -9925,11 +9931,11 @@ msgstr "Súbor so zvukovými fontami je potrebný pre softvérovú syntetizáciu
msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
msgstr "FluidSynth MIDI syntetizátor"
 
#: modules/codec/kate.c:106 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
#: modules/codec/kate.c:105 modules/codec/subtitles/subsdec.c:111
msgid "Formatted Subtitles"
msgstr "Formátované titulky"
 
#: modules/codec/kate.c:107
#: modules/codec/kate.c:106
msgid ""
"Kate streams allow for text formatting. VLC partly implements this, but you "
"can choose to disable all formatting."
......@@ -9937,19 +9943,19 @@ msgstr ""
"Streamy Kate povoľujú aj rôzne formátovanie textu. Program VLC takéto "
"formátovanie podporuje, môžete ho však vypnúť. "
 
#: modules/codec/kate.c:113
#: modules/codec/kate.c:112
msgid "Kate"
msgstr "Kate"
 
#: modules/codec/kate.c:114
#: modules/codec/kate.c:113
msgid "Kate text subtitles decoder"
msgstr "Dekodér textových titulkov Kate"
 
#: modules/codec/kate.c:123
#: modules/codec/kate.c:122
msgid "Kate text subtitles packetizer"
msgstr "Paketizér textových titulkov Kate"
 
#: modules/codec/kate.c:634
#: modules/codec/kate.c:731
msgid "Kate comment"
msgstr "Komentár Kate"
 
......@@ -11068,7 +11074,7 @@ msgstr "všetky"
 
#: modules/codec/x264.c:398 modules/codec/x264.c:403
msgid "spatial"
msgstr "priestorový"
msgstr "Priestorový efekt"
 
#: modules/codec/x264.c:398 modules/codec/x264.c:403
msgid "temporal"
......@@ -11181,11 +11187,11 @@ msgstr "Definujte záložky v playliste."
#: modules/control/hotkeys.c:97 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:84
msgid "Hotkeys"
msgstr "Horúce klávesy"
msgstr "Klávesové skratky"
 
#: modules/control/hotkeys.c:98
msgid "Hotkeys management interface"
msgstr "Rozhranie pre manažovanie horúcich klávesov"
msgstr "Rozhranie pre manažovanie klávesových skratiek"
 
#: modules/control/hotkeys.c:393
#, c-format
......@@ -12253,11 +12259,11 @@ msgstr "Port HTTP tunelu"
msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
msgstr "Port použitý pre tunelovanie RTSP/RTP protokolu cez HTTP protokol."
 
#: modules/demux/live555.cpp:589
#: modules/demux/live555.cpp:591
msgid "RTSP authentication"
msgstr "Autentifikácia RTSP"
 
#: modules/demux/live555.cpp:590
#: modules/demux/live555.cpp:592
msgid "Please enter a valid login name and a password."
msgstr "Prosím zadajte platné meno užívateľa a heslo."
 
......@@ -12499,12 +12505,12 @@ msgstr "Po načítaní playlistu sa automaticky spustí jeho prehrávanie."
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
msgid "Show shoutcast adult content"
msgstr "Zobraziť v shoutcaste aj obsah určený pre dospelých"
msgstr "Cez protokol shoutcast zobraziť aj obsah určený pre dospelých"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
msgid "Show NC17 rated video streams when using shoutcast video playlists."
msgstr ""
"Pri zobrazovaní shoutcast-playlistu zobraziť aj hodnotenie video-streamov "
"Pri zobrazovaní playlistu cez protokol zobraziť aj hodnotenie video-streamov "
"podľa NC17."
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:48
......@@ -12545,7 +12551,7 @@ msgstr "Import XSPF playlistu"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:100
msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
msgstr "Import shoutcastu vo formáte programu Winamp 5.2"
msgstr "Import protokolu shoutcast vo formáte programu Winamp 5.2"
 
#: modules/demux/playlist/playlist.c:107
msgid "ASX playlist import"
......@@ -13854,11 +13860,6 @@ msgstr "Vyčistiť"
msgid "Show Details"
msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:624
#, fuzzy
msgid "VLC"
msgstr "VLM"
#: modules/gui/macosx/intf.m:641
msgid "Open CrashLog..."
msgstr "Otvoriť záznam o havárií programu"
......@@ -14057,54 +14058,61 @@ msgstr "V tomto zostavení nie je kontrola aktualizácií aktívna"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2101
msgid "Crash Report (Type Command-shift-D and hit send)"
msgstr ""
msgstr "Záznam o chybe (napíšte príkaz shift-D a kliknite na tlačidlo Odoslať)"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2102
msgid ""
"Type Command-shift-D (or in Menu \"Message\">\"Send Again\") and hit the "
"\"Send Mail\" button."
msgstr ""
"Napíšte príkaz shift-D (alebo v menu kliknite na príkaz \"Hlásenie\">"
"\"Odoslať znova\") a kliknite na tlačidlo \"Odoslať e-mail\"."
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2107
msgid "Error when generating crash report mail."
msgstr ""
msgstr "Chyba pri generovaní e-mailu s popisom chyby."
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2107
msgid "Can't prepare crash log mail"
msgstr ""
msgstr "E-mail s popisom chyby sa nedá vytvoriť"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2187
msgid "VLC has previously crashed"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "VLC crashed previously"
msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2188
#, fuzzy
msgid ""
"VLC has previously crashed, do you want to send an email with the crash to "
"VLC's team?"
"VLC crashed previously. Do you want to send an email with details on the "
"crash to VLC's development team?"
msgstr ""
"Program VLC bol naposledy ukončený predčasne - chcete odoslať e-mail "
"vývojovému tímu s popisom chyby?"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2189
#, fuzzy
msgid "Send"
msgstr "koniec"
msgstr "Odoslať"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2189
#, fuzzy
msgid "Don't Send"
msgstr "Neopravovať"
msgstr "Neodosielať"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2192
msgid ""
"<Explain here what you were doing when VLC crashed, with possibly a link to "
"the failing video>"
msgstr ""
"<Na tomto mieste popíšte, čo ste robili vo chvíli, keď bol program predčasne "
"ukončený. Ak to je možné, pripojte aj odkaz na video, ktoré sa práve "
"prehrávalo>"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2205
msgid "No CrashLog found"
msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárií programu"
 
#: modules/gui/macosx/intf.m:2205 modules/gui/macosx/prefs.m:148
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:607
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:625
msgid "Continue"
msgstr "Pokračovať"
 
......@@ -14454,12 +14462,12 @@ msgid "Transcoding options"
msgstr "Vlastnosti prekódovávania"
 
#: modules/gui/macosx/output.m:163 modules/gui/macosx/output.m:173
#: modules/gui/macosx/wizard.m:382 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:604
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:698
#: modules/gui/macosx/wizard.m:382 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:658
#: modules/gui/qt4/ui/sout.ui:752
msgid "Bitrate (kb/s)"
msgstr "Dátový tok (kb/s)"
 
#: modules/gui/macosx/output.m:166 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:639
#: modules/gui/macosx/output.m:166 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:693
msgid "Scale"
msgstr "Rozsah"
 
......@@ -14467,7 +14475,7 @@ msgstr "Rozsah"
msgid "Stream Announcing"
msgstr "Ohlasovanie streamu"
 
#: modules/gui/macosx/output.m:181 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:817
#: modules/gui/macosx/output.m:181 modules/gui/qt4/ui/sout.ui:871
msgid "SAP announce"
msgstr "Ohlasovanie cez SAP"
 
......@@ -14679,12 +14687,12 @@ msgstr "Obnoviť všetko"
msgid "Basic"
msgstr "Základné"
 
#: modules/gui/macosx/prefs.m:147 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:606
#: modules/gui/macosx/prefs.m:147 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:624
#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:352
msgid "Reset Preferences"
msgstr "Obnoviť nastavenia"
 
#: modules/gui/macosx/prefs.m:150 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:609
#: modules/gui/macosx/prefs.m:150 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:627
msgid ""
"Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
"Are you sure you want to continue?"
......@@ -14939,77 +14947,77 @@ msgstr "Koncovka"
msgid "Sequential numbering"
msgstr "Sekvenčné číslovanie"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:481 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:525
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1093
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:556
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:1107
msgid "Custom"
msgstr "Prispôsobiť"
 
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:481
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:512
msgid "Lowest latency"
msgstr "Najnižšia latencia"