bg.po 907 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Bulgarian translation for VLC media player.
# Copyright (C) 2008 VideoLAN
# This file is distributed under the same license as the VLC package.
#  Ivo Ivanov, 2008
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc 0.9.0-test2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
10
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 00:05+0100\n"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
11 12
"PO-Revision-Date: 2009-03-19 16:52+0200\n"
"Last-Translator: Ivo Ivanov\n"
13 14 15 16 17 18 19
"Language-Team: Bulgarian <bestran@mail.bg>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
"X-Poedit-Country: Bulgaria\n"

20
#: include/vlc_common.h:869
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
"Програмата идва БЕЗ ГАРАНЦИИ, в степен разрешена от законодателството.\n"
"Вие можете да я използвате и разпространявате по условията на GNU;\n"
"вижте файла COPYING за подробности.\n"
"Създадена от екипа на VideoLAN; вижте файла AUTHORS.\n"

#: include/vlc_config_cat.h:32
msgid "VLC preferences"
msgstr "Настройки на VLC "

#: include/vlc_config_cat.h:34
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
msgstr "Изберете \"Разширени опции \", за да видите всички опции."

40 41
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:174
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:77
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
42
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:965 modules/misc/dummy/dummy.c:68
43 44 45
msgid "Interface"
msgstr "Интерфейс "

46
#: include/vlc_config_cat.h:38
47 48 49
msgid "Settings for VLC's interfaces"
msgstr "Настройки на интерфейсите на VLC "

50 51 52
#: include/vlc_config_cat.h:40
#, fuzzy
msgid "Main interfaces settings"
53 54
msgstr "Основни настройки на интерфейса"

55
#: include/vlc_config_cat.h:42
56 57 58
msgid "Main interfaces"
msgstr "Основни интерфейси"

59
#: include/vlc_config_cat.h:43
60 61 62
msgid "Settings for the main interface"
msgstr "Настройки за основния интерфейс"

63
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:166
64 65 66
msgid "Control interfaces"
msgstr "Управление на интерфейсите "

67
#: include/vlc_config_cat.h:46
68 69 70
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
msgstr "Настройки на VLC за управление на интерфейсите"

71 72
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:194
73 74 75
msgid "Hotkeys settings"
msgstr "Настройки на клавишните комбинации"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
76
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2628 src/input/es_out.c:2662
77
#: src/libvlc-module.c:1500 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
78
#: modules/gui/macosx/intf.m:611 modules/gui/macosx/output.m:170
79 80 81 82
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:113 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:178
#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:79
83 84
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:486 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode.c:200
85 86 87
msgid "Audio"
msgstr "Аудио"

88
#: include/vlc_config_cat.h:53
89
msgid "Audio settings"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
90
msgstr "Настройки на аудиото"
91

92
#: include/vlc_config_cat.h:55
93
msgid "General audio settings"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
94
msgstr "Основни настройки на аудиото"
95

96
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
97
#: src/video_output/video_output.c:509
98 99 100
msgid "Filters"
msgstr "Филтри"

101 102 103
#: include/vlc_config_cat.h:58
#, fuzzy
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
104 105
msgstr "Аудио филтрите се използват за допълнителна обработка на звука."

106
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:112
107
#: modules/gui/macosx/intf.m:621 modules/gui/macosx/intf.m:622
108 109 110
msgid "Visualizations"
msgstr "Визуализации"

111
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:186
112 113 114
msgid "Audio visualizations"
msgstr "Аудио визуализации"

115
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
116 117 118
msgid "Output modules"
msgstr "Модули за извеждане"

119 120 121
#: include/vlc_config_cat.h:64
#, fuzzy
msgid "General settings for audio output modules."
122 123
msgstr "Общи настройки на модулите за аудио извеждане."

124
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1932
125
#: modules/stream_out/transcode.c:232
126 127 128
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Разни"

129
#: include/vlc_config_cat.h:67
130 131 132
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
msgstr "Различни настройки за звука и модулите."

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
133
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2631 src/input/es_out.c:2711
134
#: src/libvlc-module.c:1553 modules/gui/macosx/intf.m:624
135 136 137 138
#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:182 modules/gui/macosx/wizard.m:381
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:518
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:80
139 140 141
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:468 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
#: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode.c:169
142 143 144
msgid "Video"
msgstr "Видео"

145
#: include/vlc_config_cat.h:71
146
msgid "Video settings"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
147
msgstr "Настройки на видеото"
148

149
#: include/vlc_config_cat.h:73
150
msgid "General video settings"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
151
msgstr "Основни настройки на видеото"
152

153
#: include/vlc_config_cat.h:77
154
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 156
msgstr ""
"Изберете предпочитаното извеждане на видеото и го настройте в този раздел."
157

158 159 160
#: include/vlc_config_cat.h:81
#, fuzzy
msgid "Video filters are used to process the video stream."
161 162
msgstr "Видео филтрите се използват за допълнителна обработка на видео потока."

163
#: include/vlc_config_cat.h:83
164 165 166
msgid "Subtitles/OSD"
msgstr "Субтитри/OSD (Екранно меню)"

167 168 169 170 171
#: include/vlc_config_cat.h:84
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
msgstr ""
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
172 173
"Различни настройки свързани с екранното меню, субтитрите и \"поставяне на "
"слоеве\"."
174

175
#: include/vlc_config_cat.h:93
176 177 178
msgid "Input / Codecs"
msgstr "Въвеждане / Кодеци"

179 180 181 182
#: include/vlc_config_cat.h:94
#, fuzzy
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
msgstr "Настройки на декодерите и кодерите само за видеото."
183

184
#: include/vlc_config_cat.h:97
185 186 187
msgid "Access modules"
msgstr "Модули за въвеждане"

188 189 190 191 192
#: include/vlc_config_cat.h:99
#, fuzzy
msgid ""
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 194 195 196
msgstr ""
"Настройки за различните методи на въвеждане използвани от VLC.\n"
"Обикновенно се променят настройките на HTTP прокси или кеширането."

197 198 199 200
#: include/vlc_config_cat.h:103
#, fuzzy
msgid "Stream filters"
msgstr "Филтри за слоеве"
201

202 203 204 205 206
#: include/vlc_config_cat.h:105
#, fuzzy
msgid ""
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
207
msgstr ""
208 209 210 211
"Филтрите за въвеждане са специални модули, които ви позволяват допълнителни "
"операции\n"
"върху входящата страна на VLC. Не пипайте настройките, ако не знаете какво "
"да направите."
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:108
214 215 216
msgid "Demuxers"
msgstr "Демултиплексори"

217
#: include/vlc_config_cat.h:109
218
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
219 220
msgstr ""
"Демултиплексорите се използват за разделяне на потоците на видеото и звука."
221

222
#: include/vlc_config_cat.h:111
223 224 225
msgid "Video codecs"
msgstr "Видео кодеци"

226
#: include/vlc_config_cat.h:112
227 228 229
msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
msgstr "Настройки на декодерите и кодерите само за видеото."

230
#: include/vlc_config_cat.h:114
231 232 233
msgid "Audio codecs"
msgstr "Аудио кодеци"

234
#: include/vlc_config_cat.h:115
235 236 237
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
msgstr "Настройки на декодерите и кодерите само за звука."

238
#: include/vlc_config_cat.h:117
239 240 241
msgid "Other codecs"
msgstr "Други кодеци"

242
#: include/vlc_config_cat.h:118
243 244 245
msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
msgstr "Настройки на декодерите и кодерите на видеото, звука и др."

246 247 248 249 250 251 252 253
#: include/vlc_config_cat.h:120
#, fuzzy
msgid "General Input"
msgstr "Общи"

#: include/vlc_config_cat.h:121
#, fuzzy
msgid "General input settings. Use with care..."
254 255
msgstr "Основни входящи настройки. Използвайте ги внимателно."

256
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1859
257
msgid "Stream output"
258
msgstr "Извеждане на поток"
259

260 261
#: include/vlc_config_cat.h:126
#, fuzzy
262
msgid ""
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""
"Изходния поток позволява на VLC да бъде потоков сървър или да съхранява "
"входящите потоци.\n"
" Първо потоците се интегрират и след това се отправят чрез модула \"изходен "
"достъп\", който или съхранява потока във файл или го предава (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
" Модулите за изходните потоци позволяват да се прави допълнителна обработка "
"на потока (прекодиране, дублиране и др.)."

#: include/vlc_config_cat.h:134
280 281 282
msgid "General stream output settings"
msgstr "Основни настройки на изходния поток"

283
#: include/vlc_config_cat.h:136
284 285 286
msgid "Muxers"
msgstr "Мултиплексори"

287
#: include/vlc_config_cat.h:138
288
msgid ""
289 290 291
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
292 293
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""
294 295
"Мултиплексорите обединяват всички елементарни потоци (видео, аудио и др.) в "
"един.\n"
296 297
"Можете да зададете специфичен мултиплексор, но не би трябвало да го правите."

298
#: include/vlc_config_cat.h:144
299 300 301
msgid "Access output"
msgstr "Модули за извеждане"

302
#: include/vlc_config_cat.h:146
303
msgid ""
304 305 306
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
307
"You can also set default parameters for each access output."
308 309 310
msgstr ""
"Модулите за извеждане управляват начина на изпращане на интегрираните "
"потоци.  Обикновенно не се използва."
311

312
#: include/vlc_config_cat.h:151
313 314 315
msgid "Packetizers"
msgstr "Опаковчик"

316
#: include/vlc_config_cat.h:153
317
msgid ""
318 319 320
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
321 322
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""
323 324
"Опаковчика се използва за предварителна обработка на елементарните потоци "
"преди\n"
325 326
"интегрирането. Обикновенно не се използва."

327
#: include/vlc_config_cat.h:159
328 329 330
msgid "Sout stream"
msgstr "Изходен поток"

331 332 333 334 335
#: include/vlc_config_cat.h:160
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
336
msgstr ""
337 338
"Модулите за изходните потоци позволяват, да се построи верига за обработка. "
"Можете\n"
339 340
"да установите параметри по подразбиране за всеки модул на изходния поток."

341
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
342 343 344
msgid "SAP"
msgstr ""

345 346 347 348 349 350 351
#: include/vlc_config_cat.h:167
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""
"SAP е начин за публично известяване на потоците, които се изпращат "
"използвайки multicast UDP или RTP. "
352

353
#: include/vlc_config_cat.h:170
354 355 356
msgid "VOD"
msgstr ""

357
#: include/vlc_config_cat.h:171
358 359 360
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
msgstr "Осъществяване на видео по поръчка (Video On Demand) с VLC."

361
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:1993
362
#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
363 364
#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
365
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326 modules/gui/macosx/intf.m:554
366
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1262
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
367
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
368 369
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:114
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
370
#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:145
371 372 373
msgid "Playlist"
msgstr "Плейлист"

374 375 376 377 378 379 380 381
#: include/vlc_config_cat.h:176
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
"Настройки за работата на плейлиста (например режим на повторение), и модули, "
"които автоматично добавят елементи в плейлист (модули за откриване на "
"услуги)."
382

383
#: include/vlc_config_cat.h:180
384 385 386
msgid "General playlist behaviour"
msgstr "Основни настройки за работата на плейлист"

387 388
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:455
#: modules/gui/macosx/playlist.m:456
389 390 391
msgid "Services discovery"
msgstr "Откриване на услуги"

392 393 394 395 396 397
#: include/vlc_config_cat.h:182
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""
"Модулите за откриване на услуги автоматично добавят елементи в плейлиста."
398

399
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1809
400 401 402
msgid "Advanced"
msgstr "Допълнителни"

403 404 405
#: include/vlc_config_cat.h:187
#, fuzzy
msgid "Advanced settings. Use with care..."
406 407
msgstr "Разширени настройки. Използвайте ги внимателно."

408
#: include/vlc_config_cat.h:189
409 410 411
msgid "CPU features"
msgstr "Характеристики на CPU"

412 413 414 415
#: include/vlc_config_cat.h:190
#, fuzzy
msgid ""
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
416 417 418 419
msgstr ""
"Можете да изберете да изключите някои ускорители на процесора.\n"
"Вие не би трябвало да променяте тези настройки."

420
#: include/vlc_config_cat.h:193
421 422 423
msgid "Advanced settings"
msgstr "Допълнителни настройки"

424
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:171
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
425 426
#: modules/gui/macosx/open.m:444 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:253
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:546 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:221
427 428 429
msgid "Network"
msgstr "Мрежа"

430
#: include/vlc_config_cat.h:199
431 432 433
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
msgstr "Тези модули обезпечават мрежови функции към другите части на VLC."

434
#: include/vlc_config_cat.h:202
435 436 437
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "Настройки на модула за цветност"

438
#: include/vlc_config_cat.h:203
439
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
440 441
msgstr ""
"Тези настройки засягат модулите за преобразуване на сигнала на цветността."
442

443
#: include/vlc_config_cat.h:205
444 445 446
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "Настройки на модула за пакетиране"

447
#: include/vlc_config_cat.h:209
448 449 450
msgid "Encoders settings"
msgstr "Настройки на кодерите"

451
#: include/vlc_config_cat.h:211
452 453 454
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr "Общи настройки за модулите за кодиране на видео/аудио/субтитри."

455
#: include/vlc_config_cat.h:214
456 457 458
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Настройки за източника на диалогов прозорец"

459
#: include/vlc_config_cat.h:216
460
msgid "Dialog providers can be configured here."
461 462
msgstr ""
"Тук магат да се конфигурират настройките за източника на диалогов прозорец."
463

464
#: include/vlc_config_cat.h:218
465 466 467
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "Настройки на демултиплексора на субтитрите"

468 469 470 471 472 473 474
#: include/vlc_config_cat.h:220
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""
"Настройка на демултиплексора на субтитри, например тип на субтитрите или име "
"на файла."
475

476
#: include/vlc_config_cat.h:227
477 478 479
msgid "No help available"
msgstr "Помоща не е достъпна"

480
#: include/vlc_config_cat.h:228
481 482 483
msgid "There is no help available for these modules."
msgstr "Помоща за тези модули е недостъпна."

484
#: include/vlc_interface.h:124
485 486
msgid ""
"\n"
487 488
"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
489 490
msgstr ""
"\n"
491 492 493
"Внимание: ако нямате достъп до GUI (графичния потребителски интерфейс), "
"отворете прозореца от командния ред, отидете в директорията, където сте "
"инсталирали VLC и стартирайте \"vlc -I wx\"\n"
494

495
#: include/vlc_intf_strings.h:34
496 497 498
msgid "Quick &Open File..."
msgstr "Бързо отваряне на файл..."

499
#: include/vlc_intf_strings.h:35
500 501 502
msgid "&Advanced Open..."
msgstr "Разширено отваряне..."

503
#: include/vlc_intf_strings.h:36
504 505 506
msgid "Open &Directory..."
msgstr "Отваряне на директория"

507
#: include/vlc_intf_strings.h:38
508 509 510
msgid "Select one or more files to open"
msgstr "Изберете един или повече файлове да се отворят"

511 512 513 514
#: include/vlc_intf_strings.h:42
#, fuzzy
msgid "Media &Information"
msgstr "Информация за медията"
515

516 517 518
#: include/vlc_intf_strings.h:43
#, fuzzy
msgid "&Codec Information"
519 520
msgstr "Инфо за кодека..."

521 522 523
#: include/vlc_intf_strings.h:44
#, fuzzy
msgid "&Messages"
524 525
msgstr "Съобщения..."

526 527 528
#: include/vlc_intf_strings.h:45
#, fuzzy
msgid "Jump to Specific &Time"
529 530
msgstr "Отиване до определено време..."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
531
#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:596
532 533
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Отметки"
534

535 536 537
#: include/vlc_intf_strings.h:47
#, fuzzy
msgid "&VLM Configuration"
538 539
msgstr "Конфигуриране на VLM..."

540 541 542 543
#: include/vlc_intf_strings.h:49
#, fuzzy
msgid "&About"
msgstr "Относно"
544

545
#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:75
546 547 548 549 550 551
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:154 modules/gui/macosx/intf.m:547
#: modules/gui/macosx/intf.m:592 modules/gui/macosx/intf.m:679
#: modules/gui/macosx/intf.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:1942
#: modules/gui/macosx/intf.m:1943 modules/gui/macosx/intf.m:1944
#: modules/gui/macosx/intf.m:1945 modules/gui/macosx/playlist.m:443
552
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:260 modules/gui/pda/pda_interface.c:261
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553 554
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:100 modules/gui/qt4/menus.cpp:728
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:287
555 556 557
msgid "Play"
msgstr "Възпроизвеждане"

558
#: include/vlc_intf_strings.h:53
559 560 561
msgid "Fetch Information"
msgstr "Извличане на информация"

562
#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:444
563
#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1252
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
564 565 566
#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:46 modules/gui/qt4/ui/open_file.h:210
#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
567 568 569
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"

570
#: include/vlc_intf_strings.h:55
571 572 573
msgid "Information..."
msgstr "Информация"

574
#: include/vlc_intf_strings.h:56
575 576 577
msgid "Sort"
msgstr "Сортиране"

578
#: include/vlc_intf_strings.h:57
579 580 581
msgid "Add Node"
msgstr "Добавяне на възел"

582
#: include/vlc_intf_strings.h:58
583 584 585
msgid "Stream..."
msgstr "Поток..."

586
#: include/vlc_intf_strings.h:59
587 588 589
msgid "Save..."
msgstr "Запис..."

590
#: include/vlc_intf_strings.h:60
591 592 593
msgid "Open Folder..."
msgstr "Отваряне на папка..."

594
#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1175
595 596 597
msgid "Repeat all"
msgstr "Повторение на всички"

598
#: include/vlc_intf_strings.h:65
599 600 601
msgid "Repeat one"
msgstr "Повторение на един"

602
#: include/vlc_intf_strings.h:66
603 604 605
msgid "No repeat"
msgstr "Без повторение"

606
#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1391
607
#: modules/gui/macosx/controls.m:1014 modules/gui/macosx/intf.m:598
608
msgid "Random"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
609
msgstr "Разбъркано възпроизвеждане"
610

611
#: include/vlc_intf_strings.h:69
612 613 614
msgid "Random off"
msgstr "Разбъркано - Изкл."

615
#: include/vlc_intf_strings.h:71
616 617 618
msgid "Add to playlist"
msgstr "Добавяне към плейлист"

619
#: include/vlc_intf_strings.h:72
620
msgid "Add to media library"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
621
msgstr "Добавяне към медия библиотеката"
622

623
#: include/vlc_intf_strings.h:74
624 625 626
msgid "Add file..."
msgstr "Добавяне на файл..."

627
#: include/vlc_intf_strings.h:75
628 629 630
msgid "Advanced open..."
msgstr "Разширено отваряне..."

631
#: include/vlc_intf_strings.h:76
632 633 634
msgid "Add directory..."
msgstr "Добавяне на директория..."

635
#: include/vlc_intf_strings.h:78
636 637 638
msgid "Save Playlist to &File..."
msgstr "Запис на плейлист..."

639 640 641 642
#: include/vlc_intf_strings.h:79
#, fuzzy
msgid "Open Play&list..."
msgstr "Плейлист..."
643

644
#: include/vlc_intf_strings.h:81
645 646 647
msgid "Search"
msgstr "Търсене"

648
#: include/vlc_intf_strings.h:82
649 650 651 652
msgid "Search Filter"
msgstr "Филтър за търсене"

#: include/vlc_intf_strings.h:84
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663
#, fuzzy
msgid "&Services Discovery"
msgstr "Откриване на услуги"

#: include/vlc_intf_strings.h:88
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
"Някои настройки са скрити. Отбележете \"Разширени настройки\", за да ги "
"видите."
664

665
#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:77
666 667 668
msgid "Image clone"
msgstr "Клониране на изображението"

669
#: include/vlc_intf_strings.h:94
670 671 672
msgid "Clone the image"
msgstr "Клониране на изображение"

673
#: include/vlc_intf_strings.h:96
674
msgid "Magnification"
Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
675
msgstr "Лупа на екрана"
676

677 678 679 680 681 682 683
#: include/vlc_intf_strings.h:97
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
"Увеличаване на част от изображението. Можете да изберете коя част от "
"изображението да се увеличи."
684

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685
#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
686 687 688
msgid "Waves"
msgstr "Вълни"

689
#: include/vlc_intf_strings.h:101
690 691 692
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr "Ефект \"Вълни\""

693
#: include/vlc_intf_strings.h:103
694 695 696
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr "Ефект \"Водна повърхност\""

697
#: include/vlc_intf_strings.h:105
698 699 700
msgid "Image colors inversion"
msgstr "Инвертиране цветовете на изображението"

701
#: include/vlc_intf_strings.h:107
702 703 704
msgid "Split the image to make an image wall"
msgstr "Разделяне на изображението, за да се направи стена от изображния"

705
#: include/vlc_intf_strings.h:109
706 707 708 709 710 711 712
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
"Създаване на \"игра на пъзел\" с видеото.\n"
" Видеото се разделя на части, които трябва да сглобите."

713
#: include/vlc_intf_strings.h:112
714 715 716 717 718 719 720 721
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""
"Ефект \"Откриване на контурите\" във видеото.\n"
" Опитайте различни настройки за различните ефекти"

#: include/vlc_intf_strings.h:115
722 723 724 725
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
726
msgstr ""
727 728
"Ефект \"Откриване на цвят\". Цялото изображение ще стане черно-бяло, с "
"изключение на частите, които са с цвета, който сте избрали в настройките."
729

730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
#: include/vlc_intf_strings.h:119
msgid ""
"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
msgstr ""

#: src/audio_output/filters.c:159 src/audio_output/filters.c:206
760 761 762 763
#: src/audio_output/filters.c:229
msgid "Audio filtering failed"
msgstr "Грешка с филтъра на аудиото"

764
#: src/audio_output/filters.c:160 src/audio_output/filters.c:207
765 766 767 768 769
#: src/audio_output/filters.c:230
#, c-format
msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
msgstr "Достигнати са максималния брой филтри (%d)."

770 771
#: src/audio_output/input.c:114 src/audio_output/input.c:160
#: src/input/es_out.c:890 src/libvlc-module.c:604
772
#: src/video_output/video_output.c:1791 modules/video_filter/postproc.c:224
773 774 775
msgid "Disable"
msgstr "Изключване"

776
#: src/audio_output/input.c:116 modules/visualization/visual/visual.c:131
777 778 779
msgid "Spectrometer"
msgstr "Спектрометър"

780
#: src/audio_output/input.c:118
781 782 783
msgid "Scope"
msgstr "Сфера"

784
#: src/audio_output/input.c:120
785 786 787
msgid "Spectrum"
msgstr "Спектър"

788
#: src/audio_output/input.c:122
789 790 791
msgid "Vu meter"
msgstr ""

792 793
#: src/audio_output/input.c:157 modules/audio_filter/equalizer.c:74
#: modules/gui/macosx/equalizer.m:153 modules/gui/macosx/equalizer.m:167
794 795 796
msgid "Equalizer"
msgstr "Еквалайзер"

797
#: src/audio_output/input.c:179 src/libvlc-module.c:304
798 799 800
msgid "Audio filters"
msgstr "Аудио филтри"

801
#: src/audio_output/input.c:201
802 803 804
msgid "Replay gain"
msgstr ""

805
#: src/audio_output/output.c:102 src/audio_output/output.c:129
806 807
#: modules/access/vcdx/info.c:121 modules/gui/macosx/intf.m:617
#: modules/gui/macosx/intf.m:618
808 809 810
msgid "Audio Channels"
msgstr "Аудио канали"

811
#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:140
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
812
#: modules/access/alsa.c:70 modules/access/oss.c:60 modules/access/v4l2.c:228
813 814 815 816
#: modules/audio_output/alsa.c:196 modules/audio_output/alsa.c:227
#: modules/audio_output/directx.c:559 modules/audio_output/oss.c:208
#: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:184
#: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:519
817 818 819 820
#: modules/codec/twolame.c:71
msgid "Stereo"
msgstr "Стерео"

821 822
#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:143
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
823
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
824
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
825
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
826 827 828 829 830
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
831 832 833
msgid "Left"
msgstr "Отляво"

834 835
#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
#: src/libvlc-module.c:398 src/libvlc-module.c:447
836
#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96 modules/codec/dvbsub.c:75
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
837
#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:79
838
#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
839 840 841
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:99
#: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:171
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
msgid "Right"
msgstr "Отдясно"

#: src/audio_output/output.c:135
msgid "Dolby Surround"
msgstr ""

#: src/audio_output/output.c:147
msgid "Reverse stereo"
msgstr "Реверсивно стерео"

853
#: src/config/file.c:579
854 855 856
msgid "key"
msgstr "Ключ"

857
#: src/config/file.c:588
858 859 860
msgid "boolean"
msgstr ""

861
#: src/config/file.c:588 src/libvlc.c:1657
862 863 864
msgid "integer"
msgstr "цяло число"

865
#: src/config/file.c:597 src/libvlc.c:1686
866 867 868
msgid "float"
msgstr "с плаваща запетая"

869
#: src/config/file.c:620 src/libvlc.c:1636
870 871 872
msgid "string"
msgstr "текстов низ"

873
#: src/control/media_list.c:245 src/playlist/engine.c:135
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
874
#: src/playlist/loadsave.c:156
875 876 877
msgid "Media Library"
msgstr "Медия Библиотека"

878
#: src/extras/getopt.c:634
879 880 881 882
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: опция '%s' е двусмислена\n"

883
#: src/extras/getopt.c:659
884 885 886 887
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция '--%s' не изисква аргумент\n"

888
#: src/extras/getopt.c:664
889 890 891 892
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция '%c%s' не изисква аргумент\n"

893
#: src/extras/getopt.c:682 src/extras/getopt.c:858
894 895 896 897
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: опция '%s' изисква аргумент\n"

898
#: src/extras/getopt.c:711 src/extras/getopt.c:717
899 900 901 902
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
msgstr "%s: неизвестна опция `%s%s'\n"

903
#: src/extras/getopt.c:744
904 905 906 907
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: невалидна опция -- %c\n"

908
#: src/extras/getopt.c:747
909 910 911 912
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: невалидна опция -- %c\n"

913
#: src/extras/getopt.c:777 src/extras/getopt.c:907
914 915 916 917
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: опцията изисква аргумент -- %c\n"

918
#: src/extras/getopt.c:824
919 920 921 922
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: опция '-W %s' е двусмислена\n"

923
#: src/extras/getopt.c:842
924 925 926 927
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция '-W %s' не изисква аргумент\n"

928
#: src/input/control.c:200
929 930 931 932
#, c-format
msgid "Bookmark %i"
msgstr "Отметка %i "

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
933
#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:291 src/input/decoder.c:444
934 935 936 937
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:227 modules/codec/avcodec/encoder.c:235
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:680
#: modules/codec/avcodec/encoder.c:689 modules/stream_out/es.c:373
#: modules/stream_out/es.c:388
938 939 940
msgid "Streaming / Transcoding failed"
msgstr "Изпълнението на потока / Прекодирането е неуспешно"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
941
#: src/input/decoder.c:279
942 943 944
msgid "VLC could not open the packetizer module."
msgstr "VLC не може да отвори опаковчик модула."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
945
#: src/input/decoder.c:292 src/input/decoder.c:445
946 947 948
msgid "VLC could not open the decoder module."
msgstr "VLC не може да отвори декодер модула."

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
949
#: src/input/decoder.c:678
950 951 952
msgid "No suitable decoder module"
msgstr "Няма подходящ модул за декодера"

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
953
#: src/input/decoder.c:679
954 955 956 957 958 959 960 961 962
#, c-format
msgid ""
"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
"there is no way for you to fix this."
msgstr ""
"VLC не поддържа аудио или видео формата \"%4.4s\". За съжаление, няма начин "
"да го поправите."

#: src/input/es_out.c:911 src/input/es_out.c:916 src/libvlc-module.c:342
963
#: modules/access/cdda/info.c:391 modules/access/vcdx/access.c:477
964
#: modules/access/vcdx/info.c:290 modules/access/vcdx/info.c:291
965
#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:380
966 967 968
msgid "Track"
msgstr "Пътека"

969
#: src/input/es_out.c:1118
970 971 972 973
#, c-format
msgid "%s [%s %d]"
msgstr ""

974
#: src/input/es_out.c:1118 src/input/es_out.c:1123 src/input/var.c:173
975 976
#: src/libvlc-module.c:637 modules/gui/macosx/intf.m:604
#: modules/gui/macosx/intf.m:605
977 978 979
msgid "Program"
msgstr "Програма"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
980
#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
981 982 983
#, fuzzy
msgid "Scrambled"
msgstr "Мащаб"
984

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
985
#: src/input/es_out.c:1340 modules/gui/macosx/update.m:102
986 987
msgid "Yes"
msgstr "Да"
988

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
989
#: src/input/es_out.c:1916
990 991 992
#, fuzzy, c-format
msgid "Closed captions %u"
msgstr "Затворени заглавия 1"
993

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
994
#: src/input/es_out.c:2617
995 996 997 998
#, c-format
msgid "Stream %d"
msgstr "Поток %d"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
999
#: src/input/es_out.c:2634 src/input/es_out.c:2742
1000 1001 1002
msgid "Subtitle"
msgstr "Субтитри"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1003 1004
#: src/input/es_out.c:2642 src/input/es_out.c:2662 src/input/es_out.c:2711
#: src/input/es_out.c:2742 modules/gui/macosx/output.m:153
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1005
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:348
1006 1007 1008
msgid "Type"
msgstr "Тип"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1009
#: src/input/es_out.c:2645
1010 1011 1012 1013
#, fuzzy
msgid "Original ID"
msgstr "Мащаб 1:1 (оригинален)"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1014
#: src/input/es_out.c:2648 modules/gui/macosx/wizard.m:385
1015
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:488
1016 1017 1018
msgid "Codec"
msgstr "Кодек"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1019
#: src/input/es_out.c:2652 src/input/meta.c:50 src/libvlc-module.c:193
1020
#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1021
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
1022
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:315
1023 1024 1025
msgid "Language"
msgstr "Език"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1026
#: src/input/es_out.c:2655 src/input/meta.c:45
1027 1028 1029
#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:66
msgid "Description"
msgstr "Описание"
1030

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1031
#: src/input/es_out.c:2665 src/input/es_out.c:2668
1032
#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:491
1033 1034 1035
msgid "Channels"
msgstr "Канали"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed
1036
#: src/input/es_out.c:2673
1037 1038 1039
msgid "Sample rate"
msgstr "Честота"

Ivo Ivanov's avatar
Ivo Ivanov committed