nb.po 794 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Norwegian locale definition for VLC
# Copyright (C) 2002 Sigmund Augdal <sigmunau@idi.ntnu.no>.
# $Id$
#
#
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
6 7
# Olav Dahlum <odahlum@ooo4kids.org>, 2011.
# Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>, 2011.
8 9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vlc\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
12 13 14 15 16
"POT-Creation-Date: 2011-10-09 17:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-12 04:01+0200\n"
"Last-Translator: Olav Dahlum <odahlum@gmail.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lists.ping.uio.no>\n"
"Language: nb\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
20 21
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
23
#: include/vlc_common.h:1006
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
24 25 26 27 28 29
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
"see the file named COPYING for details.\n"
"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
30 31
"Dette programmet kommer UTEN GARANTI, så langt dette er tillatt i loven.\n"
"Du kan distribuere det i henhold til vilkårene i GNU General Public "
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
32
"License;\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
33 34
"se filen COPYING for mer informasjon om dette.\n"
"Programmet er skrevet av VideoLAN-gruppen ved Ecole Centrale, Paris.\n"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
35

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
36
#: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:825
37 38 39
msgid "VLC preferences"
msgstr "Innstillinger"

40
#: include/vlc_config_cat.h:34
41
msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
42
msgstr "Velg «Avanserte innstillinger» for å vise alle valg."
43

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
44 45 46
#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:169
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1038
47
msgid "Interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
48
msgstr "Brukergrensesnitt"
49

50
#: include/vlc_config_cat.h:38
51
msgid "Settings for VLC's interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
52
msgstr "Innstillinger for grensesnittet"
53

54 55
#: include/vlc_config_cat.h:40
msgid "Main interfaces settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
56
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
57

58
#: include/vlc_config_cat.h:42
59
msgid "Main interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
60
msgstr "Hovedbrukerflater"
61

62
#: include/vlc_config_cat.h:43
63
msgid "Settings for the main interface"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
64
msgstr "Innstillinger for hovedbrukerflaten"
65

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
66
#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
67
msgid "Control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
68
msgstr "Kontrollgrensesnitt"
69

70
#: include/vlc_config_cat.h:46
71
msgid "Settings for VLC's control interfaces"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
72
msgstr "Innstillinger for kontrollgrensesnittene i VLC"
73

74
#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
75
#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:189
76
msgid "Hotkeys settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
77
msgstr "Hurtigtaster"
78

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2935
#: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:173
#: modules/gui/macosx/wizard.m:382
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
89 90 91
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"

92
#: include/vlc_config_cat.h:53
93
msgid "Audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
94
msgstr "Lydinnstillinger"
95

96
#: include/vlc_config_cat.h:55
97
msgid "General audio settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
98
msgstr "Generelle lydinnstillinger"
99

100
#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
101
msgid "Filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
102
msgstr "Filtre"
103

104 105
#: include/vlc_config_cat.h:58
msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
106
msgstr "Lydfiltre brukes til etterbehandling av lydkringkasting."
107

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
108 109
#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
110
msgid "Visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
111
msgstr "Visualisering"
112

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
113
#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
114
msgid "Audio visualizations"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
115
msgstr "Lydvisualisering"
116

117
#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
118
msgid "Output modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
119
msgstr "Eksportmoduler"
120

121 122
#: include/vlc_config_cat.h:64
msgid "General settings for audio output modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
123
msgstr "Generelle innstillinger for lydeksportmoduler."
124

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
125 126 127
#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:71
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
128
msgid "Miscellaneous"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
129
msgstr "Diverse"
130

131
#: include/vlc_config_cat.h:67
132
msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
133
msgstr "Diverse innstillinger for lyd og moduler."
134

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2897 src/input/es_out.c:2982
#: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
#: modules/gui/macosx/wizard.m:383
#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
#: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
145 146 147
msgid "Video"
msgstr "Video"

148
#: include/vlc_config_cat.h:71
149
msgid "Video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
150
msgstr "Videoinnstillinger"
151

152
#: include/vlc_config_cat.h:73
153
msgid "General video settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
154
msgstr "Generelle videoinnstillinger"
155

156
#: include/vlc_config_cat.h:77
157
msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
158
msgstr "Velg og still inn den foretrukne eksportmodulen for video."
159

160 161
#: include/vlc_config_cat.h:81
msgid "Video filters are used to process the video stream."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
162
msgstr "Videofiltre brukes til etterbehandling av videokringkasting."
163

164
#: include/vlc_config_cat.h:83
165
msgid "Subtitles/OSD"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
166
msgstr "Undertekster/OSD"
167

168
#: include/vlc_config_cat.h:84
169
msgid ""
170
"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
171
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
172 173
"Innstillinger relatert til skjermmenyer, undertekster og «overliggende "
"delbilder»"
174

175
#: include/vlc_config_cat.h:93
176
msgid "Input / Codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
177
msgstr "Inndata/Kodeker"
178

179 180
#: include/vlc_config_cat.h:94
msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
181
msgstr "Innstillinger for inndata, demultipleksing, dekoding og koding"
182

183
#: include/vlc_config_cat.h:97
184
msgid "Access modules"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
185
msgstr "Tilgangsmoduler"
186

187
#: include/vlc_config_cat.h:99
188
msgid ""
189 190
"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
"to alter are HTTP proxy or caching settings."
191
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
192 193
"Innstillinger for de forskjellige tilgangmetodene. Det er kanskje ønskelig å "
"endre på innstillingene for HTTP-mellomtjener og mellomlageret."
194

195 196
#: include/vlc_config_cat.h:103
msgid "Stream filters"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
197
msgstr "Kringkastingfiltre"
198

199
#: include/vlc_config_cat.h:105
200
msgid ""
201 202
"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
"input side of VLC. Use with care..."
203 204
msgstr ""

205
#: include/vlc_config_cat.h:108
206
msgid "Demuxers"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
207
msgstr "Demultipleksere"
208

209
#: include/vlc_config_cat.h:109
210
msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
211
msgstr "Demultipleksere brukes for å separere lyd- og videokringkaster."
212

213
#: include/vlc_config_cat.h:111
214
msgid "Video codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
215
msgstr "Videokodeker"
216

217
#: include/vlc_config_cat.h:112
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
218
msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
219
msgstr "Innstillinger for video, bilde eller video + lyd-dekodere/kodere."
220

221
#: include/vlc_config_cat.h:114
222
msgid "Audio codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
223
msgstr "Lydkodeker"
224

225
#: include/vlc_config_cat.h:115
226
msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
227
msgstr "Innstillinger for lydkodeker/kodere."
228

229
#: include/vlc_config_cat.h:117
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
230
msgid "Subtitles codecs"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
231
msgstr "Undertekstkodeker"
232

233
#: include/vlc_config_cat.h:118
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
234
msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
235
msgstr "Innstillinger for undertekst, teletext og CC-dekodere/kodere."
236

237 238
#: include/vlc_config_cat.h:120
msgid "General Input"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
239
msgstr "Generell import"
240 241 242

#: include/vlc_config_cat.h:121
msgid "General input settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
243
msgstr "Generelle innstillinger for inndata. Bruk med forsiktighet …"
244

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
245
#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
246
msgid "Stream output"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
247
msgstr "Kringkastingseksport"
248

249
#: include/vlc_config_cat.h:126
250
msgid ""
251 252
"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
"saving incoming streams.\n"
253 254 255 256 257 258 259
"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
"RTSP).\n"
"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
"duplicating...)."
msgstr ""

260
#: include/vlc_config_cat.h:134
261 262 263 264
#, fuzzy
msgid "General stream output settings"
msgstr "Standard output:"

265
#: include/vlc_config_cat.h:136
266 267 268 269
#, fuzzy
msgid "Muxers"
msgstr "Moduler"

270
#: include/vlc_config_cat.h:138
271 272 273 274 275 276 277
msgid ""
"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each muxer."
msgstr ""

278
#: include/vlc_config_cat.h:144
279 280 281 282
#, fuzzy
msgid "Access output"
msgstr "Standard grensesnitt: "

283
#: include/vlc_config_cat.h:146
284 285 286 287 288 289 290
msgid ""
"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
"setting allows you to always force a specific access output method. You "
"should probably not do that.\n"
"You can also set default parameters for each access output."
msgstr ""

291
#: include/vlc_config_cat.h:151
292 293 294 295
#, fuzzy
msgid "Packetizers"
msgstr "Standard grensesnitt: "

296
#: include/vlc_config_cat.h:153
297 298 299 300 301 302 303
msgid ""
"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
"not do that.\n"
"You can also set default parameters for each packetizer."
msgstr ""

304
#: include/vlc_config_cat.h:159
305 306 307 308
#, fuzzy
msgid "Sout stream"
msgstr "Stopp strøm"

309
#: include/vlc_config_cat.h:160
310 311 312 313 314 315
msgid ""
"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
"for each sout stream module here."
msgstr ""

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
316
#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:106
317
msgid "SAP"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
318
msgstr "SAP"
319

320
#: include/vlc_config_cat.h:167
321 322 323 324 325
msgid ""
"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
"multicast UDP or RTP."
msgstr ""

326
#: include/vlc_config_cat.h:170
327
msgid "VOD"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
328
msgstr "VOD"
329

330
#: include/vlc_config_cat.h:171
331
msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
332
msgstr "VLCs implementering av Video On Demand"
333

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
334 335 336 337 338 339
#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
#: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
#: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:202
#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
340
#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
341
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
342 343 344
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"

345
#: include/vlc_config_cat.h:176
346 347 348 349
msgid ""
"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
350 351 352
"Innstillinger for spillelisteoppførsel (for eksempel avspillingsmodus) og "
"moduler som automatisk legger til elementer i spillelista (moduler for "
"«oppdaging av tjenester»)."
353

354
#: include/vlc_config_cat.h:180
355
msgid "General playlist behaviour"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
356
msgstr "Generell spillelisteoppførsel"
357

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
358 359
#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
360 361
#, fuzzy
msgid "Services discovery"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
362
msgstr "Tjenesteoppdaging"
363

364
#: include/vlc_config_cat.h:182
365 366 367 368 369
msgid ""
"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
"playlist."
msgstr ""

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
370 371
#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
372
msgid "Advanced"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
373
msgstr "Avansert"
374

375 376
#: include/vlc_config_cat.h:187
msgid "Advanced settings. Use with care..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
377
msgstr "Avanserte innstillinger. Bruk med forsiktighet …"
378

379
#: include/vlc_config_cat.h:189
380
msgid "CPU features"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
381
msgstr "CPU-funksjoner"
382

383
#: include/vlc_config_cat.h:190
384
msgid ""
385
"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
386
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
387 388
"Her kan du velge å slå av enkelte CPU-akselerasjoner. Bruk med ekstrem "
"forsiktighet!"
389

390
#: include/vlc_config_cat.h:193
391
msgid "Advanced settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
392
msgstr "Avanserte innstillinger"
393

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
394 395 396
#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
#: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:249
#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:349
397 398 399
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"

400
#: include/vlc_config_cat.h:199
401
msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
402
msgstr "Disse modulene tilbyr nettverkfunksjonalitet til resten av VLC."
403

404
#: include/vlc_config_cat.h:202
405 406 407 408
#, fuzzy
msgid "Chroma modules settings"
msgstr "_Innstillinger"

409
#: include/vlc_config_cat.h:203
410 411 412
msgid "These settings affect chroma transformation modules."
msgstr ""

413
#: include/vlc_config_cat.h:205
414 415 416 417
#, fuzzy
msgid "Packetizer modules settings"
msgstr "_Innstillinger"

418
#: include/vlc_config_cat.h:209
419
msgid "Encoders settings"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
420
msgstr "Omkodingsinnstillinger"
421

422
#: include/vlc_config_cat.h:211
423 424 425
msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
msgstr ""

426
#: include/vlc_config_cat.h:214
427 428 429 430
#, fuzzy
msgid "Dialog providers settings"
msgstr "Lyd"

431
#: include/vlc_config_cat.h:216
432 433 434
msgid "Dialog providers can be configured here."
msgstr ""

435
#: include/vlc_config_cat.h:218
436 437 438 439
#, fuzzy
msgid "Subtitle demuxer settings"
msgstr "_Innstillinger"

440
#: include/vlc_config_cat.h:220
441 442 443 444 445
msgid ""
"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
"example by setting the subtitles type or file name."
msgstr ""

446
#: include/vlc_config_cat.h:227
447
msgid "No help available"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
448
msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp"
449

450
#: include/vlc_config_cat.h:228
451
msgid "There is no help available for these modules."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
452
msgstr "Ingen tilgjengelig hjelp for disse modulene."
453

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
454
#: include/vlc_interface.h:126
455 456 457
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
458 459
"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
460 461
msgstr ""
"\n"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
462 463 464
"Advarsel: Hvis du ikke lenger får tilgang til brukerflaten, kan du åpne et "
"terminalvindu, gå til katalogen der VLC er installert og kjøre «vlc -I "
"win32»\n"
465

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
466
#: include/vlc_intf_strings.h:46
467
msgid "Quick &Open File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
468
msgstr "&Hurtigåpne fil …"
469

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
470
#: include/vlc_intf_strings.h:47
471
msgid "&Advanced Open..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
472
msgstr "&Avansert åpning …"
473

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
474 475
#: include/vlc_intf_strings.h:48
msgid "Open D&irectory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
476
msgstr "Åpne &mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
477 478 479

#: include/vlc_intf_strings.h:49
msgid "Open &Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
480
msgstr "&Åpne mappe …"
481

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
482
#: include/vlc_intf_strings.h:50
483
msgid "Select one or more files to open"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
484
msgstr "Velg en eller flere filer som skal åpnes"
485

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
486 487
#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Directory"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
488
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
489 490 491

#: include/vlc_intf_strings.h:51
msgid "Select Folder"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
492
msgstr "Velg mappe"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
493 494

#: include/vlc_intf_strings.h:55
495
msgid "Media &Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
496
msgstr "&Mediainformasjon"
497

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
498
#: include/vlc_intf_strings.h:56
499
msgid "&Codec Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
500
msgstr "&Kodekinformasjon"
501

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
502
#: include/vlc_intf_strings.h:57
503
msgid "&Messages"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
504
msgstr "&Meldinger"
505

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
506
#: include/vlc_intf_strings.h:58
507
msgid "Jump to Specific &Time"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
508
msgstr "Hopp til &angitt tid"
509

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
510
#: include/vlc_intf_strings.h:59
511
msgid "&Bookmarks"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
512
msgstr "&Bokmerker"
513

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
514
#: include/vlc_intf_strings.h:60
515
msgid "&VLM Configuration"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
516
msgstr "&VLM-innstillinger"
517

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
518
#: include/vlc_intf_strings.h:62
519
msgid "&About"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
520
msgstr "&Om"
521

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
522
#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
523 524 525 526 527 528 529
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:546 modules/gui/qt4/menus.cpp:781
#: modules/gui/qt4/ui/open.h:253
530
msgid "Play"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
531
msgstr "Spill av"
532

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
533
#: include/vlc_intf_strings.h:66
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
534
msgid "Fetch Information"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
535
msgstr "Hent informasjon"
536

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
537 538
#: include/vlc_intf_strings.h:67
msgid "Remove Selected"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
539
msgstr "Fjern utvalg"
540

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
541
#: include/vlc_intf_strings.h:68
542
msgid "Information..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
543
msgstr "Informasjon …"
544

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
545
#: include/vlc_intf_strings.h:69
546
msgid "Sort"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
547
msgstr "Sorter"
548

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
549 550
#: include/vlc_intf_strings.h:70
msgid "Create Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
551
msgstr "Lag mappe …"
552

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
553 554
#: include/vlc_intf_strings.h:71
msgid "Create Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
555
msgstr "Lag mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
556 557 558

#: include/vlc_intf_strings.h:72
msgid "Show Containing Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
559
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
560 561 562

#: include/vlc_intf_strings.h:73
msgid "Show Containing Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
563
msgstr "Vis hjemmehørende mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
564 565

#: include/vlc_intf_strings.h:74
566
msgid "Stream..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
567
msgstr "Kringkasting …"
568

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
569
#: include/vlc_intf_strings.h:75
570
msgid "Save..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
571
msgstr "Lagre …"
572

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
573 574
#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/MainMenu.m:270
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
575
msgid "Repeat All"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
576
msgstr "Gjenta alt"
577

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
578 579
#: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:269
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
580
msgid "Repeat One"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
581
msgstr "Gjenta en"
582

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
583 584
#: include/vlc_intf_strings.h:82
msgid "No Repeat"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
585
msgstr "Ingen gjentakelse"
586

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
587 588 589 590
#: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:125
591
msgid "Random"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
592
msgstr "Tilfeldig"
593

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
594
#: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
595
msgid "Random Off"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
596
msgstr "Tilfeldig av"
597

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
598 599
#: include/vlc_intf_strings.h:87
msgid "Add to Playlist"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
600
msgstr "Legg til spilleliste"
601

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
602 603
#: include/vlc_intf_strings.h:88
msgid "Add to Media Library"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
604
msgstr "Legg til mediabibliotek"
605

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
606 607
#: include/vlc_intf_strings.h:90
msgid "Add File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
608
msgstr "Legg til fil …"
609

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
610 611
#: include/vlc_intf_strings.h:91
msgid "Advanced Open..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
612
msgstr "Avansert åpning …"
613

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
614 615
#: include/vlc_intf_strings.h:92
msgid "Add Directory..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
616
msgstr "Legg til mappe …"
617

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
618 619
#: include/vlc_intf_strings.h:93
msgid "Add Folder..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
620
msgstr "Legg til mappe …"
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
621 622

#: include/vlc_intf_strings.h:95
623
msgid "Save Playlist to &File..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
624
msgstr "&Lagre spilleliste til fil …"
625

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
626
#: include/vlc_intf_strings.h:96
627
msgid "Open Play&list..."
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
628
msgstr "&Åpne spilleliste …"
629

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
630 631
#: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1218
632
msgid "Search"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
633
msgstr "Søk"
634

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
635
#: include/vlc_intf_strings.h:99
Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
636
msgid "Search Filter"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
637
msgstr "Søkefilter"
638

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
639
#: include/vlc_intf_strings.h:101
640
#, fuzzy
641 642
msgid "&Services Discovery"
msgstr "kildens bildeformat"
643

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
644
#: include/vlc_intf_strings.h:105
645 646 647 648
msgid ""
"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
"them."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
649 650
"Noen valg er tilgjengelige, men skjult. Velg «Avanserte innstillinger» for å "
"vise dem."
651

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
652
#: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
653
msgid "Image clone"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
654
msgstr "Bildekloning"
655

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
656
#: include/vlc_intf_strings.h:111
657
msgid "Clone the image"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
658
msgstr "Kloning av bildet"
659

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
660
#: include/vlc_intf_strings.h:113
661
msgid "Magnification"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
662
msgstr "Forstørring"
663

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
664
#: include/vlc_intf_strings.h:114
665 666 667 668
msgid ""
"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
"be magnified."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
669 670
"Forstørr en del av videoen. Du kan selv velge hvilken del av bildet som skal "
"forstørres."
671

Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
672 673
#: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
674
msgid "Waves"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
675
msgstr "Bølger"
676

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
677
#: include/vlc_intf_strings.h:118
678 679 680
msgid "\"Waves\" video distortion effect"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
681
#: include/vlc_intf_strings.h:120
682 683 684
msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
685
#: include/vlc_intf_strings.h:122
686
msgid "Image colors inversion"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
687
msgstr "Omvendte bildefarger"
688

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
689
#: include/vlc_intf_strings.h:124
690
msgid "Split the image to make an image wall"
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
691
msgstr "Del bildet for å lage en bildevegg"
692

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
693
#: include/vlc_intf_strings.h:126
694 695 696 697
msgid ""
"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
"The video gets split in parts that you must sort."
msgstr ""
Olav Dahlum's avatar
Olav Dahlum committed
698 699
"Lag et «puslespill» av videoen.\n"
"Videoen deles opp i deler du må sortere."
700

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
701
#: include/vlc_intf_strings.h:129
702 703 704 705 706
msgid ""
"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
"Try changing the various settings for different effects"
msgstr ""

Christophe Mutricy's avatar
Christophe Mutricy committed
707
#: include/vlc_intf_strings.h:132
708 709 710 711 712 713
msgid ""
"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
"white, except the parts that are of the color that you select in the "
"settings."
msgstr ""